SI-6RT0A-004-03

Yleisiä turvallisuustietoja
VAROITUS
• Lue huolto-ohjeet ennen osien asentamista ja noudata niitä tarkoin. Löysät, kuluneet tai vaurioituneet osat voivat johtaa pyörän kaatumiseen ja siten vakavaan loukkaantumiseen. Suosittelemme ehdottomasti käyttämään vain aitoja Shimanovaraosia. • Lue huolto-ohjeet ennen osien asentamista ja noudata niitä tarkoin. Jos säätöjä ei tehdä oikein, ketju saattaa irrota, jolloin kuljettaja saattaa pudota pyörältä ja loukkaantua vakavasti. • Käytä mallia ST-7900/BL-TT79 mallin BR-7900 kanssa. Älä käytä mallia BR-7900 yhdessä aiempien tieajoon tarkoitettujen STI-vipujen kanssa tai litteille ohjaustangoille tarkoitettujen BLR770/BL-R550 - jarrukahvojen kanssa, muuten jarruteho on liian suuri. • Hiilikuitumateriaalin ominaisuuksista johtuen vipujen rakennetta ei saa koskaan muuttaa, muuten vipu saattaa rikkoutua, jolloin jarrut eivät enää toimi. • Ennen kuin lähdet ajamaan pyörällä, tarkista, että ei ole mitään vaurioita kuten hiilikuidun irtoamista tai halkeilemista. Jos vaurioita löytyy, vaihda osa heti uuteen yrittämättä korjata vaurioita, muuten vipu saattaa rikkoutua, jolloin jarrut eivät enää toimi. • Lue nämä tekniset huolto-ohjeet tarkasti ja talleta ne huolellisesti myöhempää tarvetta varten.

Takavaihtajan vaihdevivun toiminta
• Vipu F A : Vaihtaa pienemmältä takarattaalta suuremmalle. Vivussa F A on napsahtavat pykälät kohdissa ➀ ja ➁. • Vipu F B : Vaihtaa suuremmalta takarattaalta pienemmälle. Vaihda suuremmalta takarattaalta seuraavaksi pienimmälle B kerran. rattaalle painamalla vipua F

Vaihdevaijerin asentaminen
• Käytä sopivaa sisempää vaijeria. • On suositeltavaa käyttää vaijerin kuorta, jossa on alumiininen päätykappale.

Kuljeta sisempi vaijeri vaijerin reiän läpi. Vaijerin kuori voidaan kuljettaa kahdessa suunnassa: joko vaijeriohjaimen (1) (sisäpuolella) tai vaijeriohjaimen (2) (ulkopuolella) kautta.

Kiinnikkeen rungon ja vivun rungon kokoaminen
1. Aseta liitinvipu päävivun tuleen ja kokoa sitten kiinnikkeen runko
ja vivun runko. Aseta sitten palautusjousen pää loveen.

Käytetty vaijeri
• Vaijeri (PTFE - sisäinen vaijeri) • Tiivistetty vaijerin kuori SP41
Vipu F B Vipu F A Vipu F A alkuasennossa Vipu F B alkuasennossa
••••••••••

f 1,2 mm f 4 mm
••••••••••••
SP41
SEALED

(1)

(2)
Liitinvipu Vaihdevaijerin suojus Lovi Päävivun tuki

➁ Pykälä ➀ Pykälä

4 3
Esim. 4. rattaalta 3. rattaalle

Alumiininen päätykappale

Alumiininen päätykappale

HUOMAUTUS
Muista asentaa vaihdevaijerin suojus ennen käyttöä. Jos sitä ei asenneta, seurauksena saattaa aiheutua vammoja.
Palautusjousi

4 mm:n päätykappale

4 3

➀ : Yhden takarattaan siirto

Vaihtajan puoli

Esim. 3. rattaalta 4. rattaalle
Alumiininen päätykappale Muovinen päätykappale tai 4 mm:n päätykappale

Älä pura edessä olevaa laitteen kantta, muuten se saattaa aiheuttaa käyttöongelmia.

2. Kohdista tapin reiät ja aseta sitten erikoistyökalu (1) kuvassa
näytettyyn asentoon ja paina vivun tappi paikalleen.
E-renkaan ura

Huomaa toiminnasta Myös vipu F B liikkuu, kun vipua F A käytetään, mutta varo painamasta vipua F B . Varo vastaavasti painamasta vipua F A , kun käytät vipua F B . Vaihteet eivät vaihdu, jos molempia vipuja painetaan yhtä aikaa.
Nämä huolto-ohjeet on luettava ennen käyttöä yhdessä mallien RD-7900 huolto-ohjeiden kanssa.

5

3

Vaijerin kuoren katkaiseminen
Katkaise vaijerin kuori merkintään nähden vastakkaisesta päästä. Kun vaijerin kuori on katkaistu, pyöristä pää, jotta aukko on sisähalkaisijaltaan yhtä suuri kaikissa suunnissa. Kiinnitä päätysuojus vaijerin kuoren katkaistuun päähän.
SP41

Laitteen kansi

Huomaa
• Puhdista hiilikuituvivut pehmeällä kankaalla ja muista kostuttaa kangas neutraaliin pesuaineeseen ennen puhdistamista, sillä muuten vivun materiaali saattaa vahingoittua ja menettää kestävyytensä. • Vältä hiilikuituvipujen jättämistä erittäin kuumiin paikkoihin. Pidä ne poissa myös avotulen läheisyydestä. • Vipuja tulee käyttää vaihtamiseen vain eturattaiden pyöriessä. • Jotta toiminnassa ei olisi häiriöitä, käytä teknisissä tiedoissa määritettyä vaijerin kuorta ja keskiön vaijeriohjainta. • Voitele vaijeri ja vaijerin kuoren sisäpuoli ennen käyttöä, jotta ne liukuvat kevyesti. • Runko, jossa vaijerit kulkevat rungon sisällä, aiheuttaa suuren vastuksen vaijereihin. Koska vastus haittaa vaihteiden SIStoimintoa, ei tämän tyyppistä runkoa tule käyttää. • Vaihdekaapelissa käytetään erikoisrasvaa. Älä käytä DURAACE-rasvaa tai muita rasvatyyppejä, sillä ne voivat heikentää vaihteiston toimintakykyä. • Takuu ei kata osien luontaista kulumista tai normaalista käytöstä johtuvaa heikkenemistä. • Jos sinulla on kysyttävää asentamisesta, säätämisestä, huollosta tai toiminnasta, ota yhteys asiantuntevaan polkupyöräkauppiaaseen.

➁ : Kahden takarattaan pikasiirto
Esim. 3. rattaalta 5. rattaalle

• Kuoren toppari
1. Asenna kuoren toppari viistoputkeen.
Suora kiinnike (M5) Kuoren toppari Kiinnityspultti

Vaijerin kuoren päätysuojus
SP41

Älä paina vivun tappia tästä suunnasta, sillä se saattaa vahingoittaa kiinnikkeen runkoa.

Etuvaihtajan vaihdevipujen toiminta
• Vipu F a : Vaihtaa pienemmältä eturattaalta suuremmalle.

3 mm:n kuusiokoloavain

Jos häkki koskettaa ketjua ketjun ollessa kuvassa näytetyssä vaihdeasennossa, siirrä vaihtajaa hieman vivulla (a) niin, että ketju ei enää kosketa häkkiä.

• Vivun tapin on sijaittava sellaisessa suunnassa, että E-renkaan ura on ylhäällä. • Tarkista, että kiinnikkeen runko on samalla tasolla vivun tapin kanssa, jotta E-rengas varmasti sopii vakoon.

• Takavipu
Varmista ennen asentamista, että mekanismi on suurimmalla vaihteella painamalla vipua F B vähintään 9 kertaa.
Vipu F B

Kiristysmomentti: 1,5 - 2 N·m {15 - 20 kgf·cm}

3. Irrota erikoistyökalu (1) ja asenna
E-rengas sitten erikoistyökalulla (2).
Vivun perusasento

Pienempi eturatas

Pidä vipu perusasennossa asentaessasi takavaihtajan vaijerin kuoren topparia.

Vipu F a

Vipu F a alkuasennossa Vipu (a)
Ulkolevy

Käytä vähintään 9 kertaa

2. Pujota vaijeri läpi ja sovita vaijerin kuori paikoilleen.
Pienemmät takarattaat

• Vipu F b : Vaihtaa suurimmalta eturattaalta keskimmäiselle.

Kuljeta sisempi vaijeri vaijerin reiän kautta. Vaijerin kuori voidaan kuljettaa kahdessa suunnassa: joko vaijeriohjaimen (1) (sisäpuolella) tai vaijeriohjaimen (2) (ulkopuolella) kautta.

Muista jättää hieman ylimääräistä vaijerin kuorta, vaikka katkaisisit sen ohjaustangon koko pituuden mukaan.

Päävivun tuen vaihtaminen
Vaijerin kuori Vaihdevaijerin reikä

Asennus:
(1)
Kuoren toppari Vaijerin kuori

Aseta päävivun tuki niin, että se painautuu vivun rungon putoamisenestolovea vasten.

Tekniset huolto-ohjeet

SI-6RT0A-004

Vipu F b

Vipu F b alkuasennossa
Ketju

Varmista
Varmista, että vaijerin kuori on tukevasti paikoillaan kuoren topparissa.
Päävivun tuki

(2)

ST-7900
Shimano Total Integration (STI)

Huomaa toiminnasta (FD-7900) Myös vipu F b liikkuu, kun vipua F a käytetään, mutta varo painamasta vipua F b . Varo vastaavasti painamasta vipua F a, kun käytät vipua F b . Vaihteet eivät vaihdu, jos molempia vipuja painetaan yhtä aikaa.
Nämä huolto-ohjeet on luettava ennen käyttöä yhdessä mallien FD-7900 huolto-ohjeiden kanssa.
Vaijeri

Vaijeri

Huolto
* Kuvassa on oikeakätinen vipu.

Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi suosittelemme seuraavan yhdistelmän käyttämistä.
Sarja Vaihdevipu Vaijerin kuori Vaihteiden lukumäärä Etuvaihtaja Eturattaat Takavaihtaja Vapaanapa Rataspakka Ketju Keskiön vaijeriohjain Kaapelin säätäjä DURA-ACE ST-7900 OT-SP41 (SIS-SP41) 20 FD-7900 FC-7900 RD-7900SS FH-7900 CS-7900 CN-7900 SM-SP17 SM-CA70 / SM-CA50
Kolo

Kun osia irrotetaan sisemmän vaijerin vaihtoa varten, työ käy helpommin, kun laitteen kansi irrotetaan, kuten kuvassa on näytetty.

Kiinnikkeen rungon ja vivun rungon purkaminen
1. Käytä ensin erikoistyökalua E-renkaan irrottamiseen. Käytä osaa
(B) erikoistyökalusta (2) asettaaksesi E-renkaan poistosuuntaan. Aseta seuraavaksi osa A E-rengasta vasten ja irrota E-rengas.
E-renkaan poistosuunta

Vaijeriohjaimen vaihto
Vaijeriohjain

Asentaminen
Asennus ohjaustankoon
Siirrä kiinnikkeen kantta eteenpäin ja kiristä asennusmutteri sitten tiukasti 5 mm kuusiokoloavaimella.
Kiinnikkeen kansi

Kiristysmomentti: 0,2 N·m {2 kgf·cm}

Laitteen kansi

E-rengas

Käytä tätä reikää vaijeriohjaimen vaihtoa varten.

Jarruvaijerin asentaminen
Käytetty vaijeri
• Vaijeri (PTFE - sisäinen vaijeri) • • • • • • • • • • • • • •

f 1,6 mm f 5 mm

Varo ettet peitä vaijerin reikiä tai laitteen kantta kiertäessäsi ohjaustangon teippiä. Jos ohjaustangon teippi peittää nämä alueet, sisempää vaijeria ei voi vaihtaa.
Ohjaustangon teippi Laitteen kansi Vaihdevaijerin reikä

Erityinen E-renkaan poistotyökalu

(1)

(2)

• SLR-kuori • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Muista jättää hieman ylimääräistä vaijeria, vaikka katkaisisit sen ohjaustangon koko pituuden mukaan.

Kiinnikkeen suojuksen vaihtaminen
HUOMAUTUS
(A) Kun irrotat E-rengasta, se saattaa singota irti, joten varmista työskentelyalueen turvallisuus ennen renkaan poistamista. Kiinnikkeen suojuksessa olevat kynnet osuvat kiinnikkeessä oleviin vastaaviin uriin.

1. Löysennä ruuvi ja irrota nimikilpi.
(B)
5 mm kuusiokoloavain

Toiminta
Taka Etu
Nimikilpi

2. Irrota vivun tappi asettamalla
Kiristysvälilevyn (B) tulee osoittaa niin, että pinnalla oleva pieni kolo sijaitsee vasemmassa yläkulmassa.

B Vipu F

Vipu F b Vipu F a

Kiristysmomentti: 6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}

2. Kuljeta sisempi vaijeri
kuvassa näytetyllä tavalla ja pane sitten jarruvaijerin rumpu vaijerikoukkuun.
Vaijerin kuori Vaijerikoukku b Vipu F

• Etuvipu
Aseta vipu matalaan asentoon käyttämällä vipua b kerran tai useammin.

Vipu F A

kuusiokoloavain tai muu samanlainen työkalu vivun tapin reikään ja naputtelemalla sitä sitten varovasti muovipäisellä vasaralla. Kun vivun tappi lähtee irti, kiinnikkeen runko ja vivun runko voidaan purkaa.
Irrota vivun tappi aina tähän suuntaan. Jos se irrotetaan vastakkaiseen suuntaan, se saattaa vahingoittaa kiinnikkeen runkoa.

1

Huomaa merkinnät: R : oikea L : vasen

Levitä kiinnikkeen suojuksen sisäpuolelle hieman spriitä, jotta suojus menee helpommin paikoilleen.
Kiinnikkeen runko

Vipu Vipu Vipu Vipu

F A : Vaihtaa pienemmältä takarattaalta suuremmalle. F B : Vaihtaa suuremmalta takarattaalta pienemmälle. F a : Vaihtaa pienemmältä eturattaalta suuremmalle. F b : Vaihtaa suuremmalta eturattaalta pienemmälle.

Kun asennat osia hiilikuiturunkoon/-ohjaustankoon, tarkista hiilikuiturungon/-osien valmistajan kiristysmomenttisuositus, sillä liian tiukka kiristäminen voi vaurioittaa hiilikuitumateriaalia ja/tai liian vähäinen kiristäminen voi johtaa osien liian löysään kiinnitykseen.

3 2 * Huolto-ohjeet muilla kielillä saatavilla osoitteesta : http://techdocs.shimano.com
Huomaa: Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. (Finnish)

Kaikki vivut palautuvat vapautettuna alkuasentoon.

3. Asenna nimikyltti.
Kiristysmomentti: 0,15 - 0,2 N·m {1,5 - 2 kgf·cm}
Jarruvaijerin rumpu

Käytä ainakin kerran

Vivun tappi Vivun runko