P. 1
137923004-PSALTIR

137923004-PSALTIR

|Views: 4|Likes:
Published by Vesna Bogdanović

More info:

Published by: Vesna Bogdanović on May 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • Псалам 1
 • Псалам 2
 • Псалам 3
 • Псалам 4
 • Псалам 5
 • Псалам 6
 • Псалам 7
 • Псалам 8
 • Псалам 9
 • Псалам 10
 • Псалам 11
 • Псалам 12
 • Псалам 13
 • Псалам 14
 • Псалам 15
 • Псалам 16
 • Псалам 17
 • Псалам 18
 • Псалам 19
 • Псалам 20
 • Псалам 21
 • Псалам 22
 • Псалам 24
 • Псалам 25
 • Псалам 26
 • Псалам 27
 • Псалам 28
 • Псалам 29
 • Псалам 30
 • Псалам 31
 • Псалам 32
 • Псалам 33
 • Псалам 34
 • Псалам 35
 • Псалам 36
 • Псалам 37
 • Псалам 38
 • Псалам 39
 • Псалам 40
 • Псалам 41
 • Псалам 42
 • Псалам 43
 • Псалам 44
 • Псалам 45
 • Псалам 46
 • Псалам 47
 • Псалам 48
 • Псалам 49
 • Псалам 50
 • Псалам 51
 • Псалам 52
 • Псалам 53
 • Псалам 54
 • Псалам 55
 • Псалам 56
 • Псалам 57
 • Псалам 58
 • Псалам 59
 • Псалам 60
 • Псалам 61
 • Псалам 62
 • Псалам 63
 • Псалам 64
 • Псалам 65
 • Псалам 66
 • Псалам 67
 • Псалам 68
 • Псалам 69
 • Псалам 70
 • Псалам 71
 • Псалам 72
 • Псалам 73
 • Псалам 74
 • Псалам 75
 • Псалам 76
 • Псалам 77
 • Псалам 78
 • Псалам 79
 • Псалам 80
 • Псалам 81
 • Псалам 82
 • Псалам 83
 • Псалам 84
 • Псалам 85
 • Псалам 86
 • Псалам 87
 • Псалам 88
 • Псалам 89
 • Псалам 90
 • Псалам 91
 • Псалам 92
 • Псалам 93
 • Псалам 94
 • Псалам 95
 • Псалам 96
 • Псалам 97
 • Псалам 98
 • Псалам 99
 • Псалам 100
 • Псалам 101
 • Псалам 102
 • Псалам 103
 • Псалам 104
 • Псалам 105
 • Псалам 106
 • Псалам 107
 • Псалам 108
 • Псалам 109
 • Псалам 110
 • Псалам 111
 • Псалам 112
 • Псалам 113
 • Псалам 114
 • Псалам 115
 • Псалам 116
 • Псалам 117
 • Псалам 118
 • Псалам 119
 • Псалам 120
 • Псалам 121
 • Псалам 122
 • Псалам 123
 • Псалам 124
 • Псалам 125
 • Псалам 126
 • Псалам 127
 • Псалам 128
 • Псалам 129
 • Псалам 130
 • Псалам 131
 • Псалам 132
 • Псалам 133
 • Псалам 134
 • Псалам 135
 • Псалам 136
 • Псалам 137
 • Псалам 138
 • Псалам 139
 • Псалам 140
 • Псалам 141
 • Псалам 142
 • Псалам 143
 • Псалам 144
 • Псалам 145
 • Псалам 146
 • Псалам 147
 • Псалам 148
 • Псалам 149
 • Псалам 150
 • Псалам 151

Молитвама Светих Отаца наших, Господе Исусе Христе, Боже наш, помилуј нас. Амин.

Слава Теи, Боже наш, Слава Теи!
"аре #еесни, $тешите%у, &уше Истине, 'оји си свуда и све испу(аваш, )и*нице доара и
давао+е живота, до,и и усели се у нас и о+исти нас од сва'е не+истоте и спаси, Бла-и, душе
наше.
Свети Боже, Свети .реп'и, Свети Бесмртни, помилуј нас (3 пута).
Слава Оцу и Сину и Светоме &уху, и сада и уве' и у ве'ове ве'ова. Амин.
/ресвета Тројице, помилуј нас, Господе, о+исти -рехе наше, 0лади'о, опрости е*а'о(а наша,
Свети, посети и исцели немо1и наше, имена Тво-а ради.
Господе помилуј (3 пута).
Слава Оцу и Сину и Светоме &уху и сада и уве' и у ве'ове ве'ова. Амин.
О+е наш, 'оји си на неесима, да се свети име Твоје, да до,е царство Твоје, да уде во%а Твоја
и на *ем%и 'ао што је на неу. Хле наш насушни дај нам данас, и опрости нам ду-ове наше
'ао што и ми опраштамо дужницима својим, и не уведи нас у ис'уше(е, но и*ави нас од
*ло-а.
И ове тропаре, глас 6.
/омилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми -решници немају1и ни'а'во- оправда(а, Теи 'ао
0ладару приносимо ову молитву2 помилуј нас.
Слава Оцу и Сину и Светоме &уху2
Славно је прослав%а(е проро'а Тво-а &авида, Господе. "р'ва се 'ао #ео по'а*а, са %удима
ан,ели ли'ују. 3е-овим молитвама, Христе Боже, у миру исправи живот наш, да Ти певамо2
Алилуја.
И сада и уве' и у ве'ове ве'ова. Амин.
0ели'о је мноштво са-реше(а мојих, /ресвета Бо-ородице, ' Теи прие-ох /ре+иста,
траже1и спасе(е. /осети немо1ну душу моју, и моли Сина Тво-а и Бо-а наше-а, да ми подари
опроштај -рехова, једина Бла-ословена.
Господе помилуј. (40 пута са поклоном)
Молитва Светој Живоначалној Тројии
/ресвета Тројице, Боже наш и Створите%у цело-а света, пожури и управи срце моје, да
по+нем са ра*умом, а довршим са дорим делима +ита(е ове надахнуте '(и-е, 'оју Свети &ух
'ро* уста &авидова про-ласи, а 'оју ја недостојан хо1у сада да +итам. /о*нају1и своје не*на(е,
припадам ' Теи и молим Ти се, и помо1и Твоје просим2 Господе, управи ум мој и у'репи срце
моје, да ми не уде устима теш'о +итати, но да ми се ра*ум весели ре+има ове '(и-е. /омо*и
ми, Господе, да оно што нау+им применим на +и(е(е дорих дела, 'а'о и ме дора дела моја
ставила с десне стране на Страшном Суду Христовом са и*аранима Твојим. А сада
ла-ослови, Господе, да са у*диса(ем, +итам ова'о2
/ри,ите, по'лонимо се "ару нашем Бо-у! (поклон)
/ри,ите, по'лонимо се и припаднимо Христу, "ару нашем Бо-у! (поклон)
/ри,ите, по'лонимо се и припаднимо Христу, "ару и Бо-у нашем! (поклон)
4
П С А Л Т И Р
Садржај:
.ати*ма 4...........................................................................................................................................5
.ати*ма 5...........................................................................................................................................6
.ати*ма 7..........................................................................................................................................44
.ати*ма 8..........................................................................................................................................49
.ати*ма :..........................................................................................................................................58
.ати*ма 6..........................................................................................................................................7;
.ати*ма <..........................................................................................................................................7<
.ати*ма 9..........................................................................................................................................87
.ати*ма =..........................................................................................................................................8=
.ати*ма 4;.........................................................................................................................................::
.ати*ма 44.........................................................................................................................................65
.ати*ма 45.........................................................................................................................................<;
.ати*ма 47.........................................................................................................................................<6
.ати*ма 48.........................................................................................................................................94
.ати*ма 4:.........................................................................................................................................9<
.ати*ма 46.........................................................................................................................................=7
.ати*ма 4<.........................................................................................................................................=9
.ати*ма 49........................................................................................................................................4;:
.ати*ма 4=........................................................................................................................................444
.ати*ма 5;........................................................................................................................................449
5
КАТИЗМА 1.
Псалам 1.
(!салам "ави#ов, не натписан у $евреја)
4. Б>А?@# +ове' 'оји не иде на ве1е е*ожни'а,
и на пут -решни'а не стаде,
и на седалиште по-уни'а не седе.
5. #е-о је у *а'ону Господ(ем во%а (е-ова,
и у *а'ону 3е-овом поу+ава се дан и но1.
7. И и1е 'ао дрво *аса,ено 'рај и*вора вода,
'оје плод свој доноси у време своје,
и лист (е-ов не1е отпасти,
и све што ради преуспе1е.
8. #ису та'ви е*ожници, нису та'ви,
не-о су 'ао прах 'оји ветар ра*ме1е са лица *ем%е.
:. Aато не1е устати е*ожници на суду,
нити -решници у саору праведних.
6. Bер *на Господ пут праведних,
и пут е*ожни'а пропаш1е.
Псалам 2.
(!салам "ави#ов. !роро%тво о &ристу). &Ап. 8, 5:C5<
4. AАDТО се у*унише народи
и племена смислише *алудне ствариE
5. Сараше се цареви *ема%с'и,
и 'не*ови се о'упише *аједно
на Господа и на /ома*ани'а 3е-ово-.
("иапсалма, јевр. села' ( станка, пау)а)
7. )ас'инимо о'ове (ихове,
и *ацимо са сее јарам (ихов.
8. Онај .оји живи на неесима подсмеја1е им се,
и Господ 1е им се подру-нути.
:. Тада 1е им -оворити у -(еву Своме,
и у јарости Својој потреш1е их.
6. А ја сам од 3е-а постав%ен цар на Сиону,
-ори светој 3е-овој,
<. јав%ају1и *аповест Господ(у2
Господ ре+е мени2 Син Мој јеси Ти, &Ап. 47, 77. Bевр. 4, :F :, :.
Bа Те данас родих.
9. Тражи од Мене и да1у Ти народе у наследство Твоје,
и у посед Твој 'рајеве *ем%е.
=. #апаса1еш их палицом -во*деном, От'р. 5, 5<.
'ао сасуде -рн+арс'е ра*и1еш их.
4;. И сада, цареви, ура*умите сеF
нау+ите се све судије *ема%с'е.
44. Служите Господу са страхом,
и радујте се 3ему с трепетом.
45. /римите васпитно 'ара(е, да се не ра*-(еви Господ,
и по-инете са пута праведно-.
7
.ада се ра*-ори ур*о -(ев 3е-ов,
Блажени сви 'оји се у*дају у 3е-а.

Псалам 3.
!салам "ави#ов, ка#а по*е+е испре# лиа ,весалома сина свога.
5. ГОС/О&@, што се умножише они 'оји ме у-(етавајуE
Мно-и устају на мене,
7. мно-и -оворе души мојој2
#ема му спасе(а у Бо-у (е-овом. ("иапсалмаG
8. А Ти си, Господе, *аштитни' мој,
слава моја, и подижеш -лаву моју.
:. Гласом мојим 'а Господу ви'ах,
и услиша ме са свете -оре Своје.
6. Bа уснух и спавах,
устадох, јер 1е ме Господ *аштитити.
<. #е1у се уплашити од мноштва народа,
'оји ме о'оло нападају.
9. $стани, Господе, спаси ме, Боже мој,
јер си Ти пора*ио све 'оји ми у*алуд непријате%ују,
*уе -решни'а с'ршио си.
=. Господ(е је спасе(е,
и на народу Твоме ла-ослов је Твој.
Слава:
Псалам 4.
-а крај (('орово.и/), у псалмима (му)ичким), песма "ави#ова.
5. .А&А HТеG при*вах, услишио си ме,
Боже правде мојеF
$ жалости распространио си ме.
Смилуј се на ме, и услиши молитву моју.
7. Синови %удс'и, до'ле 1ете ити теш'осрдниE
Aашто %уите сујету, и тражите лажE ("иапсалма).
8. И по*најте, да Господ +удо по'а*а на преподноме Своме.
Господ 1е ме услишити 'ада *авапим ' 3ему.
:. Гневите се и не -решитеF @I. 8, 56.
Hпа*итеG шта -оворите у срцима својим,
и на посте%ама својим с'рушите се.
6. /ринесите HБо-уG жртву правде, и у*дајте се у Господа.
<. Мно-и -оворе2 .о 1е нам по'а*ати дораE
Aнаменова се на нама светлост лица Тво-а Господе.
9. &ао си весе%е у срцу момеF
од плода пшенице, вина и јелеја сво-а умножише се.
=. $ миру 1у *аједно уснути и по+инути,
јер си ме Ти, Господе, једино-а у нади настанио.
Псалам 5.
-а крај, о насле#нии, !салам "ави#ов.
8
5. )@JИ моје +уј, Господе,
ра*уми вапај мој.
7. /а*и на -лас мо%е(а мо-а,
"аре мој и Боже мој.
Bер 1у се Теи помолити, Господе.
8. $јутру 1еш услишити -лас мој,
ујутру 1у стати преда Те, и виде1еш ме.
:. Bер Ти ниси Бо- .оји хо1е е*а'о(е.
#е1е се настанити 'од Тее лу'ави,
6. нити 1е стајати е*а'оници пред о+има ТвојимF
омр*ао си све 'оји +ине е*а'о(е.
<. /о-уи1еш све 'оји -оворе лаж,
+ове'а 'рвни'а и лу'аво- -нуша се Господ.
9. А ја по мноштву милости Твоје у1и 1у у дом Твој,
по'лони1у се храму светоме Твоме у страху Твоме.
=. Господе, упути ме у правди Твојој ради непријате%а мојих,
исправи пред Тоом пут мој.
4;. Bер нема у устима (иховим истине,
срце им је сујетноF
-рло им је -ро отворен,
је*ицима својим дволи+аху.
44. Суди им, Боже,
да одступе од *амисли својихF
по мноштву е*ожности (ихове и*аци их,
јер Те прео-ор+ише, Господе.
45. И да се у*веселе сви 'оји се у*дају у ТееF
дове'а 1е се радовати, и усели1еш се у (их.
И хвали1е се Тоом HсвиG 'оји %уе Име Твоје.
47. Bер 1еш Ти ла-ословити праведни'аF
Господе, ла-ово%е(ем 'ао оружјем вен+ао си нас.
Псалам 6.
-а крај, у 'имнама, )а осми (#ан/ или октаву/), !салам "ави#ов.
5. ГОС/О&@, немој ме јарош1у Својом по'арати,
нити ме -(евом Твојим 'а*нити.
7. /омилуј ме, Господе, јер сам немо1анF
исцели ме, Господе, јер се сметоше 'ости моје,
8. и душа се моја смути веома.
А Ти, Господе, до'ле 1ешE
:. Орати се, Господе, и*ави душу мојуF
спаси ме ради милости Твоје.
6. Bер нема 'о и Те у смрти споми(аоF
и у аду 'о 1е Те славитиE
<. $морих се у у*диса(у мојем,
сва'у но1 'васим одар свој,
су*ама својим посте%у своју оливам.
9. Смути се од жалости о'о моје,
остарих од свих непријате%а мојих.
=. Одступите од мене сви 'оји +ините е*а'о(е,
јер услиша Господ -лас пла+а моје-а.
:
4;. $слиша Господ мо%е(е моје,
Господ молитву моју прими.
44. #е'а се постиде и смуте сви непријате%и мојиF
не'а се поврате на*ад и веома се постиде ур*о.
Слава:
Псалам 7.
!салам "ави#ов,
који пева%е 0оспо#у )а речи &усије, сина $емејенија (1енијамина).
5. ГОС/О&@ Боже мој, на Тее се поу*дах,
спаси ме од свих 'оји ме -оне, и и*ави ме,
7. да не *-рае душу моју 'ао лав,
немају1и 'о да и*ави, нити 'о да HмеG спасе.
8. Господе Боже мој, еда ли у+иних то H*ашто ме -онеG,
еда ли је неправда у ру'ама мојим,
:. еда ли у*вратих онима 'оји ми наношаху *ла,
не'а *ато отпаднем од непријате%а мојих пра*ан,
6. не'а *ато -они непријате% душу моју, и дости-не је,
и *-а*и на *ем%у живот мој,
и славу моју у прах да настани. ("иапсалма)
<. $стани, Господе, у -(еву Своме,
у*ди-ни се у 'рајевима непријате%а мојих.
/оди-ни се, Господе Боже мој, *аповеш1у 'оју си *аповедио,
9. и саор народа о'ружи1е Те,
и *а (е-а се на висину врати.
=. Господ 1е судити народима.
Суди ми, Господе, по правди мојој,
и по не*лоивости мојој Hне' удеG на мени.
4;. #е'а се о'он+а *лоа -решни'а,
и усправи1еш праведно-а,
Боже .оји испитујеш срца и уре-е.
44. /раведна је помо1 моја од Бо-а,
.оји спасава праве срцем.
45. Бо- је судија праведан и мо1ан и ду-отрпе%ив,
и не наводи -(ев сва'и дан.
47. А'о се не оратите, ма+ Свој наоштри1е,
лу' Свој *ате-ну1е, и то је припремио,
48. и у томе припреми ору,а смрти,
стреле Своје у+ини пале1има.
4:. Гле, Hнепријате%G *а+е неправду,
*атрудне ол, и роди е*а'о(е.
46. )ов отвори, и ис'опа -а,
и паш1е у јаму 'оју је на+инио.
4<. /оврати1е се ол (е-ов на -лаву (е-ову,
и на теме (е-ово паш1е неправда (е-ова.
49. Исповеда1у и хвали1у Господа по правди 3е-овој,
и псалмопева1у Имену Господа 0иш(е-а.
Псалам 8.
-а крај, )а точила. !салам "ави#ов.
6
5. ГОС/О&@, Господе наш, 'а'о је дивно Име Твоје по свој *ем%и!
Bер се у*диже вели+анственост Твоја и*над нееса.
7. И* уста деце и одој+ади на+инио си HСеиG хвалу, Мт. 54, 46.
насупрот непријате%а Твојих,
да сатреш непријате%а и осветни'а.
8. .ада по-ледам нееса, дела прстију ТвојихF
месец и *ве*де, 'оје Ти основа.
:. Dта је +ове', да -а се се1ашE Bевр. 5, 6C9.
Или син +ове+ији, да -а походишE
6. $ма(ио си -а *амало од Ан,ела,
славом и +аш1у вен+ао си -а.
<. И поставио си -а над делима ру'у Твојих,
све си пот+инио под но-е (е-ове, 4 .ор. 4:, 5<.
9. овце и све волове,
а још и животи(е по%с'еF
=. птице неес'е, и рие морс'е,
'оје проходе ста*е морс'е.
4;. Господе, Господе наш, 'а'о је дивно Име Твоје по свој *ем%и!
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 2.
Псалам 9.
-а крај, о скривностима сина, !салам "ави#ов.
(,крости' по јеврејској а)*уи)
HМТ2 /салам =C4;G HМТ K Масорети C Bевреји после ХристаG
5. ИС/О0@&АL$ се Теи, Господе, свим срцем својим, (,ле2).
'а*ива1у сва +удеса Твоја.
7. $*весели1у се и орадовати у Теи,
псалмопева1у Имену Твоме, 0иш(и.
8. .ад се поврати непријате% мој на*ад, (3ет).
и*немо1и 1е и пропаш1е од лица Тво-а.
:. Bер си у+инио суд мој, и распру мојуF
*асео си на трон, Ти .оји судиш правду.
6. Aапретио си народима, и пропаде е*ожни'F (0имел).
име (е-ово и*рисао си до ве'а и у ве' ве'а
<. #епријате%у нестаде ма+ева на 'рају, и -радове си HимG ра*рушиоF
пропаде спомен (ихов са у'ом.
9. А Господ остаје до ве'а. (&е).
/рипремио је *а суд престо Свој,
=. и Он 1е судити васе%ени правдом,
суди1е народима правотом.
4;. И постаде Господ приежиште уо-оме, (1ав).
/омо1ни' ла-овремени у нево%и.
44. И не'а се у*дају у Тее HсвиG 'оји *нају Име Твоје,
јер ниси оставио оне 'оји Те траже, Господе.
45. /салмопојте Господу .оји оитава на Сиону, (-ајин).
<
јав%ајте у народима подви-е 3е-ове.
47. Bер Он .оји тражи 'рви (ихове, опомену се,
није *аоравио вапаје уо-их.
48. /омилуј ме, ГосподеF види пониже(е моје од непријате%а мојих, (&ет).
Ти .оји ме подижеш са врата смрти,
4:. да их ојав%ивао све хвале Твоје
на вратима '1ери СионовеF
орадова1у се спасе(у Твоме.
46. /отонуше не*наожци у пропасти 'оју на+инишеF (Тет).
у *амци тој 'оју с'рише ухвати се но-а (ихова.
4<. /о*нат је Господ .оји +ини судовеF
у делима ру'у својих ухва1ен и -решни'.
(!есма #иапсалме).
49. #е'а се поврате -решници у ад, ($о#).
сви народи 'оји *аорав%ају Бо-а.
4=. Bер не1е до 'раја *аорав%ен ити сиромах, (4а2).
Трп%е(е уо-их не1е пропасти до ве'а.
5;. $стани Господе, не'а се не осили +ове'F
не'а уду су,ени народи пред Тоом.
54. /остави, Господе, *а'онодавца над (имаF
не'а по*нају народи да су HсамоG %уди.
("иапсалма). HМТ2 /салам 4;G.
55. Aашто си, Господе, одступио дале'оE (5аме#).
/ренере-аваш у потрено време у нево%иE
57. .ада се надима е*ожни', ватра *ахвата сиромахаF
ухва1ени ивају H*лиG у *амислима 'оје смиш%ају.
58. Bер се хвали -решни' у же%ама душе своје, (Мем).
И неправедни' сее похва%ује.
5:. )а*дражује -решни' ГосподаF (6ун).
/о мноштву оести своје H-оворе1иG2
#е1е тражити HБо-G!
#ема Бо-а пред (име.
56. Ис'рив%ују се путеви (е-ови у сва'о време.
/ори+у се судови Твоји од лица (е-ово-,
#ад свим непријате%има својим *авлада1е.
5<. Bер ре+е у срцу своме2 #е1у посрнути,
и* нараштаја у нараштај Hи1уG е* *ла.
59. 3е-ова су уста пуна про'летства, и -ор+ине, и превареF (Самек7!е).
под је*и'ом (е-овим му'а је и ол.
5=. /остав%а *аседу са о-атима,
у с'ривености, да и уио невино-а.
О+и (е-ове на сиромаха вреају. (,јин).
7;. /остав%а *аседу у с'ривеном месту, 'ао лав и*а о-раде својеF
у *аседи је да *-раи сиромаха,
74. да *-раи сиромаха да -а уву+е у *ам'у своју, (Са#е).
$ни*и1е -а, са-ну1е се и паш1е, 'ада овлада сиромасима.
75. Bер ре+е у срцу своме2 Aаорави Бо-,
одврати лице Своје да не -леда до 'раја!
77. $стани, Господе Боже мој, не'а се у*ди-не ру'а Твоја, (4о2).
#е *аорави уо-е Твоје до 'раја.
78. )ади +е-а ра*-(еви е*ожни' Бо-аE
Bер ре+е у срцу своме2 #е1е тражити HБо-G!
7:. 0идиш ли, јер Ти ол и -(ев са-ледашF (8е%).
9
да уду предани у ру'е Твоје.
Теи је остав%ен сиромах,
сиро+ету Ти си помо1ни'.
76. С'рши мишицу -решни'а и лу'аво-аF (9ин).
потражи1е се -рех (е-ов, и не1е се на1и.
7<. Господ је цар до ве'а и у ве' ве'а.
/ропаш1е не*наожци са *ем%е (е-ове.
79. ?е%у сиромаха услишио си, ГосподеF (Тав).
на -отовост срца (ихово- орати паж(у ухо Твоје.
Суди сироти и пониженоме,
да се не велехвали више +ове' на *ем%и.
Псалам 10.
-а крај, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 44G
#А ГОС/О&А се поу*дах, 'а'о 1ете ре1и души мојој2
/ресели се на -ору 'ао птицаE
5. Bер, ево, -решници *ате-нуше лу',
припремише стреле у тоолцу,
да устреле у мра'у праве срцем.
7. Bер оно што Ти утврди, они срушишеF
а праведни' шта је урадиоE
8. Господ је у храму светоме Своме.
Господ је на неу HпоставиоG престо Свој.
О+и 3е-ове на уо-о-а -ледајуF
орве 3е-ове испитују синове %удс'е.
:. Господ испитује праведни'а и е*ожни'аF
а 'оји %уи неправду, мр*и душу своју.
6. Баци1е на -решни'е мреже,
о-а( и сумпор и ветар урни удео је +аше (ихове.
<. Bер је праведан Господ, и правду *аволе,
правоту *на лице 3е-ово.
Слава:
Псалам 11.
-а крај, )а осму, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 45G
5. С/АСИ М@, Господе, јер неста преподоно-аF
јер се ума(ише истине од синова %удс'их.
7. >ажи -овораше сва'и суседу свомеF
уста дволи+на у срцу, а у срцу -овораше H*лоG.
8. $ништи1е Господ сва уста лу'ава
и је*и' велере+иви,
:. оне 'оји ре'оше2 Bе*и' наш вели+а1емо,
уста су наша у насF
'о нам је -осподарE
6. Aо- страда(а сиромаха
и у*даха уо-их,
сад 1у устати, -овори ГосподF
постави1у се у спасе(е H(иховоG, осмели1у се у (ему.
<. )е+и су Господ(е ре+и +исте,
=
среро ражежено Hу о-(уG, о+иш1ено од *ем%е,
претоп%ено седмостру'о.
9. Ти, -осподе, са+ува1еш нас
и одрани1еш нас од рода ово-а и до ве'а.
=. #ао'оло е*ожници ходеF
по висини Твојој постарао се јеси *а синове %удс'е.
Псалам 12.
-а крај, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 47G
5. &О.>@ 1еш, Господе, *аорав%ати ме до 'рајаE
&о'ле 1еш одвра1ати лице Своје од менеE
7. &о'ле 1у се домиш%ати у души својој,
му+ити се у срцу своме да(у и но1уE
&о'ле 1е се у*носити непријате% мој нада мномE
8. /о-ледај, услиши ме, Господе Боже мој.
/росветли о+и моје, да не *аспим на смртF
:. да не ре+е непријате% мој2 $тврдих се над (им.
Они 'оји ме у-(етавају орадова1е се, а'о посрнем.
6. А ја се на милост Твоју поу*дахF
орадова1е се срце моје спасе(у Твоме.
/ева1у Господу &оротвору моме,
и псалмопоја1у Имену Господа 0иш(е-а.
Псалам 13.
-а крај, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 48G
)@J@ е*умни' у срцу своме2 #ема Бо-а.
)аспадоше се и *-адише се у поступцима HсвојимGF
нема -а 'оји +ини доро, нема -а ни једно-а. )им. 7, 4;C49.
5. Господ с неа по-леда на синове %удс'е,
да види има ли 'оји ра*уман, или 'оји тражи Бо-а.
7. Сви *астранише, уједно нева%али посташеF
нема -а 'оји +ини доро, нема -а ни једно-а.
HГро је отворен -рло (ихово, је*ицима својим ла-аху,
отров аспидин је на уснама (иховим, 'ојих су уста пуна 'летве и -ор+инеF
р*е су но-е (ихове да пролију 'рв,
пустош и еда на путевима (иховим,
а пут мира не по*наше.
#ема страха Божије- пред о+има (иховимG.
8. #е1е ли по*нати сви 'оји +ине е*а'о(е,
'оји једу народ мој 'ао је,е(е хлеа, HаG Господа не при*ваше.
:. Тамо се устрашише страха, -де страха не ешеF
јер је Господ у роду праведних.
6. Савет сиромаха посрамисте,
јер Господ је нада (е-ова.
<. .о 1е дати са Сиона спасе(е И*раи%евоE
.ада поврати Господ ро%е народа Сво-а,
Орадова1е се Bа'ов и у*весели1е се И*раи%.
Слава:
4;
Псалам 14.
!салам "ави#ов. HМТ2 /салам 4:G
ГОС/О&@, 'о 1е се настанити у насе%у ТвомеE
Или 'о 1е се населити на -ори светој ТвојојE
5. .оји ходи непоро+но и +ини правду,
'оји -овори истину у срцу своме.
7. .оји не сла-а је*и'ом својим,
и не у+ини лиж(ему своме *ла,
и пору-у не прими на суседе своје.
8. $нижен и пред (им лу'ави,
а оне 'оји се оје Господа HонG прослав%а,
'оји се 'уне лиж(ему своме, и не одри+еF
:. 'оји новац свој не даде на 'амату,
и мито *а невине не прими.
.оји та'о +ини, не1е се по'олеати до ве'а.
Псалам 15.
Стилогра2ија (јевр. Миктам ( )апис на сту*у/), "ави#ов.
HМТ2 /салам 46G
САJ$0АB ме, Господе, јер се у Тее поу*дах.
5. )е'ох Господу2 Господ мој Ти јеси,
јер немаш потрее од доара мојих.
7. Светима 'оји су на *ем%и 3е-овој
+удесно у+ини Господ све во%е Своје у (има.
8. $множише се немо1и (ихове,
после то-а HонеG р*о несташе.
#е1у сарати сара(а (ихова од 'рви HидолаG,
#ити 1у споменути имена (ихова устима мојим.
:. Господ је удео насле,а мо-а и +аше мојеF
Ти си .оји ми васпостав%аш насле,е моје.
6. Одмерена Hнасле,аG пала су ми најо%а,
јер насле,е моје најо%е ми је.
<. Бла-оси%а1у Господа .оји ме је ура*умиоF
а још и до но1и поу+ише ме уре*и моји.
9. /рови,ах Господа преда мном сва-да, &Ап. 5, 5:C74F 47, 7:.
Bер је с десне стране мени, да не посрнем.
=. То-а ради ра*весели се срце моје,
и орадова се је*и' мој,
а још и тело моје по+ину1е у нади.
4;. Bер не1еш оставити душу моју у аду,
нити 1еш дати да светац Твој види тру%е(а.
44. /о'а*ао си ми путеве живота,
испуни1еш ме радош1у с лицем ТвојимF
'расоте су у десници Твојој до 'раја.
Псалам 16.
Молитва "ави#ова. HМТ2 /салам 4<G
44
$С>ИDИ, Господе, правду мојуF
па*и на мо%е(е моје,
услиши молитву моју, није са усана лаж%ивих.
5. Од лица Тво-а суд 1е мој и*а1и,
о+и моје не'а виде правоту.
7. Испитао си срце моје, посетио си HмеG но1уF
о'ушао си ме у о-(у, и не на,е се у мени неправде.
8. &а не -оворе уста моја дела %удс'аF
ради ре+и уста Твојих ја са+увах путеве теш'е.
:. $тврди стопе моје на ста*ама Твојим,
да се не 'олеају 'ораци моји.
6. Bа *авапих, јер си ме услишио, БожеF
при'лони ' мени ухо Твоје и услиши ре+и моје.
<. Jудесно по'ажи милости Твоје,
Ти .оји спасаваш оне 'оји се у Тее у*дају,
од противе1их се десници Твојој.
9. Са+увај ме, Господе, 'ао *еницу о'аF
по'ровом 'рила Твојих по'ри1еш ме,
=. од лица е*ожних 'оји ме у-(етавају.
#епријате%и моји душу моју оп'олишеF
4;. деело срце своје *атворише,
уста (ихова -овораху -ордост.
44. Они 'оји ме и*а-наше, сада ме оп'олише,
о+и своје устремише да HмеG ооре на *ем%у.
45. Спопадоше ме 'ао лав -отов на лов,
и 'ао лави1 'оји орави у потаји.
47. $стани, Господе, предухитри их, и оори ихF
и*ави душу моју од е*ожни'а,
ма+ем Твојим од непријате%а ру'е Твоје.
48. Господе, од малоројних на *ем%и
ра*дели их у животу (иховом.
И с'ривених Твојих Hпрет(иG испуни се утроа (иховаF
наситише се синови,
и оставише остат'е младенцима својим.
4:. А ја 1у се у правди јавити лицу Твоме,
насити1у се 'ада у-ледам славу Твоју.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 3.
Псалам 17.
-а крај, слуге 0оспо#:ег "ави#а, %то говора%е 0оспо#у речи песме ове,
у #ан у који га и)*ави 0оспо# и) руке сви' непријате;а :егови'
и и) руке Саулове, и рече< HМТ2 /салам 49G
5. M$БИL$ Те, Господе, сна-о моја.
7. Господ је утвр,е(е моје, и приежиште моје, и и*авите% мој,
Бо- мој, помо1ни' мој, и у*да1у се у 3е-аF
*аштитни' мој, и мо1 спасе(а мо-а, и *аступни' мој.
45
8. Хвале1и при*ва1у Господа,
и од непријате%а мојих спаш1у се.
:. Оу*еше ме олови смртни,
и потоци е*а'о(а смутише ме.
6. Болови адс'и с'олише ме,
прете'оше ме *ам'е смртне.
<. И 'ад се му+их, при*вах Господа,
и Бо-у моме *авапихF
услиша од храма Сво-а свето-а -лас мој,
и вапај мој пред 3им до1и 1е у уши 3е-ове.
9. И потресе се и и устрашена *ем%а,
и теме%и -ора *адрмаше се и потресоше,
јер се ра*-(еви на (их Бо-.
=. $*и,е дим од -(ева 3е-ова,
и о-а( од лица 3е-ова распали се,
жар се ра*-оре од 3е-а.
4;. И при'лони нееса и си,е,
и примра' је под но-ама 3е-овим.
44. И уседе на Херувиме и полете,
полете на 'рилу ветрова.
45. И постави таму *а с'ровиште СвојеF
о'о 3е-а је шатор 3е-ов,
тамна вода у олацима ва*душним.
47. Од сева(а пред 3им олаци про,оше,
-рад и у-%ев%е о-(ено HудариG.
48. И *а-рме са неа Господ,
и 0иш(и даде -лас Свој.
4:. И посла стреле и ра*асу их,
и му(е умножи и сатресе их.
46. И јавише се и*вори вода,
и от'рише се теме%и васе%ене,
од прет(е Твоје, ГосподеF
од дува(а духа -(ева Тво-а.
4<. #испосла Hру'уG с висине и у*е ме,
прихвати ме и* вода мно-их.
49. И*ави ме од силних непријате%а мојих,
и од мр*ите%а мојих,
јер се утврдише ве1ма од мене.
4=. /рете'оше ме у дан *лострада(а мо-а,
али Господ поста потпора моја,
5;. и и*веде ме на пространствоF
и*ави1е ме, јер ме хо1аше.
HИ*ави ме од силних непријате%а мојих,
и од мр*ите%а мојихG.
54. И у*врати1е ми Господ по правди мојој,
и по +истоти ру'у мојих у*врати1е ми.
55. Bер са+увах путеве Господ(е,
и не е*ожни+их пред Бо-ом мојим.
57. Bер су сви судови 3е-ови преда мном,
и *а'оне 3е-ове не уда%их од мене.
58. И и1у непоро+ан са 3име,
и +ува1у се од е*а'о(а мо-а.
5:. И у*врати1е ми Господ по правди мојој,
47
и по +истоти ру'у мојих пред о+има 3е-овим.
56. Са преподоним H(светимG и1еш преподоан HKсветG,
и са +ове'ом невиним и1еш невин,
5<. и са и*араним и1еш и*аран,
а са ра*вра1еним и1еш ра*вра1ен.
59. Bер 1еш Ти спасти народ понижени,
и о+и -ордих пони*и1еш.
5=. Bер Ти просвет%ујеш свети%'у моју, ГосподеF
Боже мој, просвет%ујеш таму моју.
7;. Bер 1у се Тоом спасити од ис'уше(аF
и с Бо-ом мојим пре1и 1у *ид Hвисо'иG.
74. Бо- мој, непоро+ан је пут 3е-ов,
ре+и су Господ(е ра*жеженеF
*аштитни' је свих 'оји се у*дају у 3е-а.
75. Bер 'о је Бо- осим ГосподаE
И 'о је Бо- осим Бо-а наше-аE
77. Бо- .оји ме опасује сна-ом,
и постави непоро+ан пут мојF
78. .оји утвр,ује но-е моје 'ао HуG јелена,
и на висину ме постав%аF
7:. .оји нау+ава ру'е моје *а ој,
и +ини мишице моје 'ао лу' метални.
76. И дао си ми *аштиту спасе(а мо-а,
и десница Твоја прихвати ме,
и 'ара(е Твоје исправи ме до 'раја,
и васпита(е Твоје оно ме нау+и.
7<. )аширио си 'ора'е моје пода мном,
и не ослаише стопала моја.
79. Гони1у непријате%е моје и дости1и 1у их,
и не1у се повратити до'ле не иш+е*нуF
7=. сатр1у их, и не1е мо1и опстати,
паш1е под но-е моје.
8;. И опасао си ме сна-ом *а ој,
саплео си пода ме све 'оји устају на ме.
84. И непријате%е моје дао си у е'ство,
и мр*ите%е моје сатро си.
85. /ови'аше, и не еше 'о да HихG спасеF
'а Господу Hви'ашеG, и не услиша их.
87. И иситнио сам их 'ао прах пред лицем ветра,
'ао лато на путевима по-а*и1у их.
88. И*ави1еш ме од уне народа,
постави1еш ме *а -лаву не*наожаца.
#арод, 'оје-а не *надох, служаше ми,
8:. на слух уха послушаше ме,
синови ту,и лас'аше ми,
86. синови ту,и оветшаше,
и 'лецаху са ста*а својих.
8<. ?ив је Господ, и ла-ословен је Бо- мој,
и не'а се у*виси Бо- спасе(а мо-а.
89. Бо- .оји ми даје освету,
и .оји пот+ини народе пода меF
8=. И*авите% мој од %утих непријате%а мојихF
од оних 'оји устају на ме у*ди1и 1еш ме,
48
од +ове'а неправедна и*ави1еш ме.
:;. Aато 1у Те исповедати и славити ме,у народима, Господе, )им. 4:, =.
и Имену Твоме псалмопева1уF
:4. HТеиG .оји вели+а спасе(е цара Сво-а
и +ини милост /ома*ани'у Своме,
&авиду и семену (е-овом до ве'а.
Слава:
Псалам 18.
-а крај, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 4=G
5. #@Б@СА 'а*ују славу Божију,
дело ру'у 3е-ових јав%а свод неес'и.
7. &ан дану -овори ре+.
и но1 но1и ојав%ује *на(е.
8. #ема -овора нити ре+и,
од 'ојих се не +ују -ласи (ихови.
:. /о свој *ем%и и*и,е -лас (ихов, )им. 4;, 49.
и до 'рајева васе%ене ре+и (ихове.
#а сунцу је поставио насе%е Своје,
6. и оно 'ао жени' 'оји и*ла*и и* одаје своје,
орадова1е се 'ао исполин да иде путем својим.
<. Од 'раја неа је и*ла*а' (е-ов,
и дости*а(е (е-ово до 'раја неа,
и нема 'о 1е се са'рити од топлоте (е-ове.
9. Aа'он је Господ(и непоро+ан, 'оји ора1а душеF
сведо+анство Господ(е је верно, 'оје умудрује децу.
=. Aа'они су Господ(и прави, орадош1ују срцеF
*аповест Господ(а је светла, просвет%ује о+и.
4;. Страх Господ(и је +ист, остаје у ве' ве'аF
судови Господ(и су истинити, уједно оправданиF
44. же%ени ве1ма од *лата и дра-о- 'амена мно-о-,
и сла,и ве1ма од меда и са1а.
45. Bер слу-а Твој +ува их Hи држиG,
у +ува(у (иховом на-рада је мно-а.
47. /ре-реше(а HмојаG 'о 1е схватитиE
од тајних мојих о+исти ме.
48. И од ту,их H-реховаG са+увај слу-у Тво-а,
да не овладају мномеF
тада 1у ити непоро+ан, и +ист од -реха вели'о-.
4:. И и1е Ти у-одне ре+и уста мојих,
и мисли срца мо-а пред Тоом *ауве',
Господе, /омо1ни+е мој и И*авите%у мој.
Псалам 19.
-а крај, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 5;G
5. $С>ИDИL@ те Господ у дан жалости,
*аштити1е те Име Бо-а Bа'ов%ево-.
7. /осла1е ти помо1 са свети(е,
и са Сиона *аштити1е те.
4:
8. Опомену1е се сва'е жртве твоје,
и свеспа%еница твоја и1е оилна. ("иапсалма).
:. &а1е ти Господ по срцу твоме,
и све намере твоје испуни1е.
6. Орадова1емо се спасе(у твоме,
и Именом Господа Бо-а наше-а вели+а1емо се.
Испуни1е Господ све моле твоје.
<. Сада по*нах да Господ спасе /ома*ани'а Сво-а,
услиши1е -а са неа свето-а Сво-аF
мо1но је спасе(е деснице 3е-ове.
9. Bедни Hсе хвалеG 'олима, и дру-и 'о(има,
а ми 1емо се вели+ати Именом Господа Бо-а наше-а.
=. Они се саплетоше и падоше,
а ми устасмо и исправисмо се.
4;. Господе, спаси цара,
и услиши нас, у дан у 'оји Те при*овемо.
Псалам 20.
-а крај, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 54G
5. ГОС/О&@, силом Твојом у*весели1е се цар,
и спасе(у Твоме орадова1е се веома.
7. ?е%у срца (е-ово- Ти си му дао,
и хте(а HKмолитвеG усана (е-ових ниси -а лишио.
("иапсалма).
8. Bер си -а предусрео ла-ословом доротним,
ставио си на -лаву (е-ову венац од дра-о- 'аме(а.
:. ?ивота је тражио од Тее,
и дао си му дужину дана у ве' ве'а.
6. 0ели'а је слава (е-ова у спасе(у Твоме,
славу и вели+анство стави1еш на (е-а.
<. Bер 1еш му дати ла-ослов у ве' ве'а,
ра*весели1еш -а радош1у лица Тво-а.
9. Bер се цар у*да у Господа,
и милош1у 0иш(е-а не1е се по'олеати.
=. #е'а се о'рене ру'а Твоја на све непријате%е Твоје,
десница Твоја да на,е све 'оји Те мр*е.
4;. Bер 1еш их у+инити 'ао пе1 *ажарену, у време H-(еваG лица Тво-а.
Господ 1е их -(евом Својим смутити,
и о-а( 1е их про-утати.
44. )од (ихов са *ем%е по-уи1еш
и семе (ихово и*ме,у синова +ове+ијих,
45. јер поди-оше *ло на Тее,
смислише *амисао 'оју не мо-у и*вршити.
47. Bер 1еш их натерати у е'ство,
с осталима Твојима по-оди1еш лице (ихово.
48. $*ди-ни се, Господе, сна-ом Твојом,
пева1емо и псалмопојати силе Твоје.
Слава:
46
Псалам 21.
-а крај, о )а%тити јутар:ој, !салам "ави#ов.
HМТ2 /салам 55G
5. БО?@, Боже мој, H+уј меFG *ашто си ме оставиоE Мт. 5<, 86.
дале'о су од спасе(а мо-а ре+и падова ((крикова) мојих.
7. Боже мој, ви+ем у дану и не +ујешF
и у но1и, и нема Hод-овораG на а-онију моју.
8. А Ти у свети(и оитаваш, Хвало И*раи%ева.
:. $ Тее се у*даше оци нашиF
у*даше се, и и*авио си ихF
6. Теи вапише и ише спасени,
на Тее се у*даше и не постидеше се.
<. А ја сам црв а не +ове',
подсмех %удима и ру- народу.
9. Сви 'оји ме видеше ру-аше ми се,
-овораху устима, 'лимаху -лавама2
=. $*дао се у Господа, не'а -а и*ави! Мт. 5<, 87.
#е'а се спасе, а'о -а хо1е!
4;. Bер Ти си .оји ме и*вади и* утрое,
нада моја од HвременаG дој'и мај'е моје.
44. Теи сам привржен од материце,
и* утрое мај'е моје Ти си Бо- мој.
45. #емој одступити од мене, јер је нево%а ли*у,
а нема помо1ни'а.
47. Оп'олише ме јунци мно-и,
и'ови деели о'ружише меF
48. отворише на ме уста своја,
'ао лав 'оји -раи и ри+е.
4:. .ао вода ра*лих се,
и расуше се све 'ости мојеF
поста срце моје 'ао воса' топ%ен у утрои мојој.
46. Сасуши се 'ао опе'а сна-а моја,
и је*и' мој прилепи се *а -рло моје,
и у прах смртни ни*вео си ме.
4<. Bер ме о'ружише пси мно-и,
*ор лу'авих оп'олише меF
проодоше ру'е моје и но-е.
49. И*ројаше све 'ости моје,
а они ме по-ледаше и пре*реше ме.
4=. )а*делише оде1у моју ме1у соом, Мт. 5<, 7:.
и *а ха%ину моју ацаху 'оц'у.
5;. А Ти, Господе, не уда%и помо1 Твоју од мене,
похитај да ме *аштитиш.
54. И*ави од ма+а душу моју,
и и* ру'е псе1е јединицу моју.
55. Спаси ме и* уста лав%их
и од ро-ова носоро-а смерност моју.
57. .а*ива1у Име Твоје ра1и мојој, Bевр. 5, 45.
усред цр'ве хвали1у Те.
58. .оји се ојите Господа, хвалите ГаF
све семе Bа'ов%ево прославите ГаF
не'а Га се оји све семе И*раи%ево.
4<
5:. Bер не пони*и нити одаци мо%е(е уо-о-,
нити о'рену лице Своје од менеF
и 'ада *ави'ах ' 3ему, услиша ме.
56. О Теи је похвала моја,
у цр'ви вели'ој Hисповеда1у Ти сеGF
*авете моје испуни1у пред онима 'оји Га се оје.
5<. Bеш1е уо-и и насити1е се,
и хвали1е Господа они 'оји Га тражеF
жива 1е ити срца (ихова у ве' ве'а.
59. Опомену1е се и орати1е се Господу сви 'рајеви *ема%с'и,
и по'лони1е се пред 3им сви родови народа.
5=. Bер је Господ(е "арство,
и Он 1е владати HсвимG народима.
7;. Bедоше и по'лонише се сви мо1ници *ема%с'иF
пред 3им 1е се по'лонити сви 'оји сила*е у *ем%уF
а душа 1е моја 3ему живети.
74. И семе моје служи1е 3емуF
и јави1е се Господу нараштај дола*е1и.
75. И ојави1е правду 3е-ову,
народу 'оји 1е се родити, оно што у+ини Господ.
Псалам 22.
!салам "ави#ов. HМТ2 /салам 57G
ГОС/О& ме напаса, и ни+е-а ме не1е лишити.
5. #а месту *еленом, тамо ме настани,
на водама одмора отхрани ме,
7. душу моју опорави.
Одведе ме на ста*е правде,
ради Имена Сво-а.
8. Bер а'о и по,ем посред сен'е смрти,
не1у се ојати *ла, јер си Ти са мном.
:. Dтап Твој и палица Твоја, они ме утешише.
/рипремио си преда мном трпе*у, насупрот тла+ите%а мојих.
#ама*ао си у%ем -лаву моју,
и +аша Твоја напајају1а је 'ао најја+а.
6. И милост Твоја прати1е ме у све дане живота мо-а,
и настани1у се у дому Господ(ем *а ду-е дане.
Псалам 23.
!салам "ави#ов, првога #ана не#е;е. HМТ2 /салам 58G
ГОС/О&3А је *ем%а и пуно1а (ена, 4 .ор. 4;, 56.
0асе%ена и сви 'оји живе у (ој.
5. Он је (у на морима основао,
и на ре'ама је припремио.
7. .о 1е у*и1и на -ору Господ(у,
и 'о 1е стати на месту светом 3е-овомE
8. #евин ру'ама и +ист срцем,
'оји није у*ео у*алуд душу своју,
и није се лажно *а'лео лиж(ему своме.
49
:. Он 1е доити ла-ослов од Господа
и милост од Бо-а Спаса сво-а.
6. Ово је род оних 'оји траже Господа,
'оји траже лице Бо-а Bа'ов%ева. ("иапсалма).
<. /оди-ните врата, 'не*ови ваши,
и у*ди-ните се, врата ве+на,
и у1и 1е "ар славе.
9. .о је тај "ар славеE
Господ мо1ан и силан,
Господ силан у оју.
=. /оди-ните врата, 'не*ови ваши,
и у*ди-ните се, врата ве+на,
и у1и 1е "ар славе.
4;. .о је тај "ар славеE
Господ над војс'ама, Он је "ар славе.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 4.
Псалам 24.
!салам "ави#ов. (,крости' по јеврејској а)*уи).
HМТ2 /салам 5:G
Т@БИ, Господе, у*ди-ох душу моју, Боже мој. (,ле2).
5. #а Тее се поу*дах, да се не постидим Hдо ве'аG, (3ет).
да ми се не нару-ају непријате%и моји.
7. Bер сви 'оји ради Тее трпе, не1е се постидетиF (0имел).
не'а се постиде они 'оји у*алуд е*а'онују.
8. /утеве Твоје, Господе, по'ажи ми, ("алет).
и ста*ама Твојим нау+и ме.
:. $пути ме на истину Твоју, (&е).
и нау+и ме, јер си Ти Бо- Спас мој,
И Тее потрпех васцели дан. (1ав/).
6. Опомени се милоср,а Тво-а, Господе, (-ајин).
и милости Твојих, јер су од ве'а.
<. Грех младости моје и не*на(а мо-а не спомениF (&ет).
по милости Твојој помени ме Ти,
ради дороте Твоје, Господе.
9. &оар је и праведан Господ, (Тет).
*ато 1е *а'он поставити онима 'оји -реше на путу.
=. $пути1е 'рот'е на суду, ($о#).
нау+и1е 'рот'е путевима Својим.
4;. Сви су путеви Господ(и милост и истина, (4а2).
онима 'оји ишту *авет 3е-ов и сведо+анства 3е-ова.
44. )ади Имена Тво-а, Господе, (5аме#).
и о+исти -рех мој, јер је вели'.
45. .оји је +ове' 'оји се оји ГосподаE (Мем).
Aа'он 1е му поставити на путу 'оји је и*арао.
47. &уша 1е се (е-ова настанити у дору, (6ун).
и семе 1е (е-ово наследити *ем%у.
4=
48. Господ је утвр,е(е онима 'оји Га се оје, (Самек).
и *авет Свој јави1е им.
4:. О+и су моје сва-да 'а Господу, (,јин).
јер 1е Он и*авити од *ам'е но-е моје.
46. /о-ледај на ме и помилуј ме, (!е).
јер сам ја једина' ((сама) и сиромах.
4<. ?алости срца мо-а умножише сеF (Са#е).
и* нево%а мојих и*ави ме.
49. 0иди смире(е моје и труд мој, (4о2/).
и опрости све -рехе моје.
4=. 0иди непријате%е моје 'а'о се умножише, (8е%).
и мрж(ом неправедном омр*нуше ме.
5;. Са+увај душу моју и и*ави меF (9ин).
да се не постидим, јер се у Тее поу*дах.
54. #е*лоиви и праведни приа(аху у*а ме, (Тав).
јер Тее ради потрпех, Господе.
55. И*ави, Боже, И*раи%а
од свих нево%а (е-ових.
Псалам 25
(!салам) "ави#ов. HМТ2 /салам 56G
С$&И ми, Господе, јер ходих у не*лоивости мојојF
и у*дају1и се на Господа не1у и*немо1и.
5. Испитај ме, Господе, и о'ушај меF
претопи уре-е моје и срце моје.
7. Bер је милост Твоја пред о+има мојим,
и ла-оу-одих у истини Твојој.
8. #е седох са *ором сујетним Hи лаж%ивимG,
и са преступницима не1у у1и H*аједноG.
:. Омра*ох сара(е лу'авих,
и са е*ожнима не1у седети.
6. $ми1у у невиности ру'е своје
и ои1и 1у жртвени' Твој, Господе,
<. да +ујем -лас хвале Твоје,
и 'а*ујем сва +удеса Твоја.
9. Господе, *аволех лепоту дома Тво-а
и место насе%а славе Твоје.
=. #е по-уи са е*ожнима душу моју,
и с %удима 'рвницима живот мојF
4;. 'ојима су у ру'ама е*а'о(а,
десница (ихова испуни се мита.
44. А ја у е*а*лености својој ходихF
и*ави ме и помилуј ме.
45. #о-а моја стаде на правотиF
у цр'вама ла-оси%а1у Те, Господе.
Псалам 26.
(!салам) "ави#ов, пре пома)а:а. HМТ2 /салам 5<G
ГОС/О& је просвет%е(е моје и Спасите% мој, 'о-а 1у се ојатиE
5;
Господ је *аштитни' живота мо-а, 'о-а 1у се плашитиE
5. .ада се прилижују на ме *лостав%а+и да поједу тело моје,
тла+ите%и и непријате%и моји, они ослаише и падоше.
7. А'о се построји на ме таор Hнепријате%аG, не1е се уплашити срце мојеF
а'о се поди-не рат на ме, ја 1у се и тада надати.
8. Bедно молих од Господа, и то тражах2
да живим у дому Господ(ем све дане живота мо-а,
да -ледам 'расоту Господ(у
и посе1ујем храм свети 3е-ов.
:. Bер ме са'ри у насе%у Своме у дан *ала мојих,
по'ри ме у с'ровишту шатора Сво-а,
на стену у*диже ме.
6. И сада, ево, у*диже -лаву моју на непријате%е моје.
Ои,ох и принесох у шатору 3е-овом жртву Hхвале иG 'лица(аF
пева1у и псалмопоја1у Господу.
<. $слиши, Господе, -лас мој 'ојим *ави'ахF
помилуј ме и услиши ме.
9. Теи ре+е срце моје2 HГоспода 1у тражитиG.
Тражаше Те лице мојеF
лице Твоје, Господе, тражи1у.
=. #е о'рени лице Твоје од мене,
и не у'лони се у -(еву Своме од слу-е Тво-а.
Буди ми помо1ни', не одаци ме
и не напусти ме, Боже Спасите%у мој.
4;. Bер отац мој и мати моја оставише ме,
а Господ прихвати ме.
44. Aа'оноположи ме, Господе, путем Твојим,
и упути ме по ста*и правој, ради непријате%а мојих.
45. #е предај ме душама оних 'оји ме му+е,
јер усташе на ме сведоци неправедни,
и сла-а неправда HсамуG сее.
47. 0ерујем да 1у видети дора Господ(а у *ем%и живих.
48. /отрпи ((стрп;иво чекај) Господа,
јуна+и се и снажи се, срце моје,
и потрпи Господа.
Слава:
Псалам 27.
(!салам) "ави#ов. HМТ2 /салам 59G
Т@БИ, Господе, *ави'ах,
Боже мој, немој *а1утати од менеF
јер а'о *а1утиш од мене,
и1у сли+ан онима 'оји сила*е у -ро.
5. $слиши -лас мо%е(а мо-а 'ада се молим Теи,
'ада у*дижем ру'е своје према храму светоме Твоме.
7. #е ни*вр-ни ме са -решницима,
и са делате%има неправде не по-уи меF
'оји -оворе мир са лиж(има својима,
а *ла у срцима својим.
8. &ај им, HГосподеG, по делима (иховим
и по *лои подухвата (иховихF
по делима ру'у (ихових подај им,
54
у*врати им плату (ихову.
:. Bер не схватише HништаG у делима Господ(им,
и у делима ру'у 3е-овихF
сруши1еш их и не1еш их поди1и.
6. Бла-ословен Господ, јер услиша -лас мо%е(а мо-а.
<. Господ је помо1ни' мој и *аштитни' мојF
у 3е-а се поу*да срце моје, и поможе ми,
и процвета тело моје,
и од во%е своје исповеда1у се 3ему.
9. Господ је утвр,е(е народа Сво-а
и *аштитни' је спасе(а /ома*ани'а Сво-а.
=. Спаси народ Твој и ла-ослови насле,е ТвојеF
и напасај их H'ао пастирG, и у*ди-ни их до ве'а.
Псалам 28.
!салам "ави#ов, о и)ласку скиније ((пра)ник Скинопигије).
HМТ2 /салам 5=G
/)И#@СИТ@ Господу, синови БожијиF
принесите Господу синове овноваF
принесите Господу славу и +астF
5. принесите Господу славу Имену 3е-овомF
по'лоните се Господу у двору светом 3е-овом.
7. Глас је Господ(и над водама,
Бо- славе *а-рми,
Господ над водама мно-им.
8. Глас је Господ(и у мо1и,
-лас је Господ(и у велелепности.
:. Глас је Господа 'оји 'рши 'едре,
и с'рши1е Господ 'едре >иванс'еF
6. и иситни1е их 'ао телца, Hпотреш1еG >иванF
и %у%ени Hму И*раи%G Hи1еG 'ао син носоро-а.
<. Глас Господа 'оји пресеца пламен о-(аF
9. -лас Господа 'оји потреса пусти(уF
и потреш1е Господ пусти(у .адис.
=. Глас Господ(и 'оји утвр,ује јелене,
и от'рива дуравеF
и у храму 3е-овом сва'о 1е ре1и славу H3е-овуG.
4;. Господ 1е седети над потопом,
и седе1е Господ "ар до ве'а.
44. Господ 1е дати народу Своме сна-у,
Господ 1е ла-ословити народ Свој миром.
Псалам 29.
-а крај, !салам песме о*нов;е:а #ома (&рама/), "ави#ов.
HМТ2 /салам 7;G
5. $A0ИСИL$ Те, Господе, јер си ме прихватио,
и ниси орадовао непријате%е моје нада мном.
7. Господе Боже мој, *ави'ах ' Теи, и исцелио си ме.
8. Господе, и*вео си и* ада душу моју,
55
спасао ме од оних 'оји сила*е у -ро.
:. /есмопевајте Господу преподони 3е-ови,
и хвалите спомен свети(е 3е-ове.
6. Bер је -(ев у јарости 3е-овој,
и живот у во%и 3е-овој.
$ве+е 1е се настанити пла+,
и ујутро радова(е.
<. А ја ре'ох у и*ои%у моме2
#е1у се по'олеати до ве'а.
9. Господе, во%ом Твојом дај сна-у лепоти мојој.
А 'ад си о'ренуо лице Твоје, ја постадох HсавG сму1ен.
=. Теи, Господе, *авапи1у,
и Бо-у моме помоли1у се.
4;. .а'ва је 'орист у 'рви мојој,
'ада удем сила*ио у пропастE
@да ли 1е Ти се исповедати прах,
или 1е ојав%ивати истину ТвојуE
44. Jу Господ, и помилова ме2
Господ постаде помо1ни' мој.
45. Оратио си ми пла+ мој у радостF
растр-ао си вре1у HжалостиG моје, и опасао ме весе%ем.
47. Та'о да Ти пева слава моја,
и не1у ити снужден Hи у1утатиG.
Господе Боже мој, до ве'а 1у Те исповедати и хвалити.
Слава:
Псалам 30.
-а крај, !салам "ави#ов, иступ;е:а.
HМТ2 /салам 74G
5. #А Т@Б@ се, Господе, поу*дах, да се не постидим до ве'а2
правдом Твојом и*ави ме, и и*веди ме.
7. /ри'лони ми ухо Твоје,
похитај да ме и*авиш.
Буди ми Бо- *аштитни',
и дом приежишта, да ме спасеш.
8. Bер утвр,е(е моје и приежиште моје Ти јеси
и ради Имена Тво-а упути1еш ме, и прехрани1еш ме.
:. И*ави1еш ме од *ам'е ове 'оју ми с'рише,
јер си Ти *аштитни' мој, HГосподеG.
6. $ ру'е Твоје предајем дух својF >'. 57,86
и*авио си ме, Господе Боже истине.
<. Омр*нуо си оне 'оји се држе сујетних идола.
А ја се у*дах у Господа.
9. )адова1у се и весели1у се милости Твојој.
Bер си по-ледао на пониже(е моје,
спасао си од нево%а душу моју,
=. и ниси ме предао у ру'е непријате%а,
поставио си на ширину но-е моје.
4;. /омилуј ме, Господе, јер сам жалостанF
смути се од јада о'о моје,
душа моја и утроа моја.
44. Bер иш+иле у муци живот мој,
57
и -одине моје у у*дасимаF
и*неможе у сиромаштву сна-а моја,
и 'ости моје сатреше се.
45. Од свих непријате%а мојих ејах пору-а,
и наро+ито суседима мојим,
и страшило по*наницима мојимF
'оји ме видеше и*ван, пое-оше од мене.
47. Aаорав%ен их 'ао мртав од срца,
ејах 'ао сасуд ра*ијени.
48. Bер слушах 'левету од мно-их 'оји живе о'оло,
'ада се с'упише *аједно на мене,
до-оворише се да иш+упају душу моју.
4:. А ја се у Тее, Господе, у*дахF
ре'ох2 Ти си Бо- мој.
46. $ руци Твојој је жре мојF
и*ави ме и* ру'у непријате%а мојих,
и од оних 'оји ме -оне.
4<. Bави светло лице Твоје на слу-у Тво-а,
спаси ме милош1у Твојом.
49. Господе, да се не постидим, јер Тее при*ивахF
да се посраме е*ожници, и да падну у па'ао.
4=. #е' уду неме усне лаж%иве,
'оје -оворе на праведни'а е*а'о(е,
у охолости и са пору-ом.
5;. .а'о је вели'о мноштво дороте Твоје, Господе,
'оју си припремио онима 'оји Те се оје,
'оју +иниш онима 'оји се у*дају у Тее,
пред синовима +ове+ијим.
54. Са'ри1еш их у с'ровишту лица Тво-а од метежа %удс'о-аF
по'ри1еш их под 'ров од је*и'а свад%ивих.
55. Бла-ословен је Господ, јер +удесно по'а*а милост Своју у -раду утвр,еном.
57. А ја ре'ох у вансености својој2
Ода+ен сам од лица о+ију Твојих.
)ади то-а си услишио -лас мо%е(а мо-а,
'ада *авапих ' Теи.
58. Mуите Господа сви преподони 3е-ови,
јер Господ истину тражи,
и у*вра1а онима 'оји сувише +ине охолост.
5:. Храрите се, и не'а се у'реп%ује срце ваше,
сви 'оји се у*дате у Господа.
Псалам 31.
!салам "ави#ов, поучан. HМТ2 /салам 75G
Б>А?@#И 'ојима се отпустише е*а'о(а, )им. 7, <C9
и 'ојима се по'рише -реси.
5. Блажен је +ове' 'ојему Господ не ура+уна -рех,
нити има у устима (е-овим лу'авства.
7. .ада у1утах, посахнуше 'ости моје
од ви'а(а по цео дан.
8. Bер да(у и но1у отежа на мени ру'а ТвојаF
оратих се у јад, 'ада ме трн H-рехаG уоде.
58
("иапсалма).
:. Грех мој по*надох,
и е*а'о(е моје не са'рих.
)е'ох2 Исповеди1у против сее е*а'о(е моје Господу,
и Ти си опростио е*ожност -реха мо-а.
("иапсалма).
6. Aа то 1е се помолити Теи сва' преподони, у време по-одно.
Али при потопу вода мно-их, не1е му се HонеG прилижити.
<. Ти си ми приежиште од приту-е 'оја ме *ахватила.
)адости моја, и*ави ме од оних 'оји ме оп'олише.
("иапсалма).
9. $ра*уми1у те и упутити те на пут овај 'ојим 1еш по1и,
утврди1у на теи о+и моје.
=. #е удите 'ао 'о( и мула, 'оји немају памети.
$*дом и жвалама *ау*да1еш вилице (ихове,
оних 'оји се не прилижују теи.
4;. Мно-е су 'а*не -решни'а,
а 'оји се у*да у Господа о'ружи1е -а милост.
44. 0еселите се у Господу, и радујте се праведни,
и хвалите се сви прави срцем.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 5.
Псалам 32.
(!салам) "ави#ов. HМТ2 /салам 77G
)А&$BТ@ се, праведни, у ГосподуF
праведним прили+и похвала.
5. Исповедајте и хвалите Господа с -услама,
са псалтиром десетоструним псалмопојте 3ему.
7. /евајте Му песму нову, От'р. :, =.
псалмопојте Му доро -ласовито.
8. Bер је права )е+ Господ(а,
и сва дела 3е-ова су у вери.
:. Mуи милости(у и суд, HГосподG,
милости је Господ(е пуна *ем%а.
6. )е+ју Господ(ом нееса се утврдише
и &ухом уста 3е-ових сва сила (иховаF
<. .оји саира 'ао мех воде морс'е,
полаже у ри*нице е*дане.
9. #е'а се оји Господа сва *ем%а,
и од (е-а не' се потресу сви жите%и васе%ене.
=. Bер Он ре+е, и постадошеF
Он *аповеди, и са*даше се.
4;. Господ растура савете не*наожаца,
одацује *амисли народа,
и одацује савете 'не*ова.
44. Савет па' Господ(и остаје до ве'а,
мисли срца 3е-ово- и* нараштаја у нараштај.
5:
45. Блажен је народ 'ојему је Господ C Бо- (е-ов,
народ 'оје-а је и*арао *а насле,е Сеи.
47. Са неа по-леда Господ,
HиG виде све синове %удс'еF
48. и* -отово- жилишта Сво-а
по-леда на све 'оји живе на *ем%и,
4:. Он .оји је понаосо са*дао срца (ихова,
.оји по*наје сва дела (ихова.
46. #е1е се спасти цар *о- мно-е војне силе,
и исполин се не1е спасти мноштвом сна-е своје.
4<. >аж је 'о(ица *а спасе(е,
и мноштвом војне силе (е-ове не1е се спасти.
49. Гле, о+и су Господ(е на онима 'оји Га се оје,
'оји се у*дају у милост 3е-овуF
4=. и*ави1е од смрти душе (ихове,
и прехрани1е их у HвремеG -лади.
5;. &уша 1е наша стрп%иво +е'ати Господа,
јер је Он помо1ни' и *аштитни' наш.
54. Bер 1е се у 3ему у*веселити срце наше,
и у свето Име 3е-ово у*дамо се.
55. #е'а уде, Господе, милост Твоја на нама,
'ао што се у*дасмо у Тее.
Псалам 33.
(!салам) "ави#ов, ка#а и)мени лие своје (као лу#)
пре# ,вимеле'ом, и отпусти га овај, те оти#е.
HМТ2 /салам 78G
4. Б>АГОСИMАL$ Господа у сва'о време, (,ле2).
хвала је 3е-ова сва-да у устима мојим.
5. Господом 1е се хвалити душа мојаF (3ет).
не'а +ују 'рот'и и орадују се.
7. $*вели+ајте Господа са мном, (0имел).
и у*вишујмо Име 3е-ово *аједно.
8. Тражих Господа, и услиша ме, ("алет).
и од свих нево%а мојих и*ави ме.
:. /риступите 3ему и просветлите се, (&е).
и лица ваша не1е се постидети.
6. Овај ништи *авапи, и Господ -а услиша, (-ајин).
и од свих нево%а (е-ових спасе -а.
<. /остави1е се оружан Ан,ео Господ(и (&ет).
о'о оних 'оји Га се оје, и и*ави1е их.
9. О'усите и видите да је доар Господ. (Тет).
Бла-о +ове'у 'оји се нада у 3е-а.
=. Бојте се Господа сви свети 3е-ови, ($о#).
јер нема ос'удице онима 'оји Га се оје.
4;. Бо-ати осиромашише и о-ладнеше, (4а2).
а они 'оји траже Господа не1е се лишити ниједно-а дора.
("иапсалма).
44. Ходите +еда, послушајте мене, (5аме#).
страху Господ(ем нау+и1у вас.
45. .оји је +ове' 'оји жели живота, (Мем). H4 /етр. 7, 4;C45G
'оји %уи да види дане дореE
56
47. $*држи је*и' свој од *ла, (6ун).
и уста твоја да не -оворе лаж.
48. $'лони се од *ла, и +ини дороF (Самек).
тражи мира и иди *а (им.
4:. О+и су Господ(е на праведнима, (!е).
и уши 3е-ове на молитву (ихову.
46. >ице па' Господ(е је на +ините%е *ла, (,јин).
да истреи са *ем%е спомен (ихов.
4<. Aавапише праведници, и Господ их услиша, (Са#е).
и од свих нево%а (ихових и*ави их.
49. Бли*у је Господ с'рушених срцем, (4о2).
и смирене духом спаси1е.
4=. Мно-е су нево%е праведних, (8е%).
и од свих (их и*ави1е их Господ.
5;. Jува Господ све 'ости (ихове, (9ин).
ниједна од (их не1е се сатрти. HBевр. 5, 45G
54. Смрт је -решни'а *ла, (Тав).
и 'оји мр*е праведни'а превари1е се.
55. И*ави1е Господ душе слу-у Својих, (1ав).
и не1е се преварити сви 'оји се у*дају у 3е-а.
Слава:
Псалам 34.
(!салам) "ави#ов. HМТ2 /салам 7:G
С$&И, Господе, онима 'оји ми +ине неправду,
војуј против војују1их на ме.
5. $*ми оружје и штит, и устани у помо1 мојуF
7. и*вуци ма+ и препре+и HпутG насупрот -оните%а мојихF
реци души мојој2 Bа сам спасе(е твоје.
8. #е'е се постиде и посраме 'оји траже душу моју,
не'а се поврате натра- и посраме 'оји ми смиш%ају *ло.
:. #е'а уду 'ао прах пред лицем ветра,
и Ан,ео Господ(и не'а их сатреF
6. не'а уде пут (ихов тама и с'ли*ну1е,
и Ан,ео Господ(и не'а их про-они.
<. Bер ми у*алуд с'рише јаму *ам'е своје,
у*алуд вре,аше душу моју.
9. #е'а му до,е *ам'а 'оју не *на,
и -вож,а 'оја HмениG при'ри не'а (е-а ухвате,
и не'а HсамG у исту *ам'у упадне.
=. А душа моја орадова1е се Господу,
у*весели1е се спасе(у 3е-овом.
4;. Све 1е 'ости моје ре1и2 Господе, HГосподеG, 'о је сли+ан ТеиE
.оји и*ав%аш сиромаха и* ру'е ја+их од (е-а,
и сироту и уо-о- од -раите%а (ихових.
44. $сташе на ме сведоци неправедни, оно што не *на,ах питаху меF
45. у*вратише ми *ла *а дора,
и е*плодност Hу+инишеG души мојој.
47. А ја, 'ада ми они доса,иваху, одевах се у вре1у HжалостиG
и постом смиравах душу моју,
и молитва моја у недра моја врати1е се.
48. .ао лиж(ем, 'ао рату нашем, та'о у-а,ахF
5<
'ао пла+у1и и сетују1и, та'о се смиравах.
4:. А HониG против мене веселише се и о'упише,
сараше на ме ударце, и не *надох H*аштоGF
ра*де%ују ме, и не ише -анути Hда престануG.
46. Ис'ушаваху ме, ру-аше ми се пору-ом,
ш'р-утаху на ме *уима својим.
4<. Господе, 'ада 1еш по-ледатиE
/оврати душу моју од *лодејства (ихово-,
од лавова јединицу моју.
49. Исповеда1у Ти се у цр'ви вели'ој,
у народу мно-ом хвали1у Те.
4=. #е'а се не порадују нада мном 'оји ми непријате%ују неправедно,
'оји ме мр*е у*алуд и нами-ују о+има. Bн. 4:, 5:
5;. Bер мени -оворише мирне HствариG,
а с -(евом лу'авства *амиш%аху.
54. И раширише на ме уста своја,
и ре'оше2 доро! доро! видеше о+и наше.
55. 0идео си, Господе, не пре1утиF
Господе, не одступи од мене.
57. $стани, Господе, и похитај на суд мој,
Боже мој и Господе мој, на пару моју.
58. Суди ме, Господе, по правди Твојој, Господе Боже мој,
и не'а се не порадују *о- мене.
5:. #е'а не 'ажу у срцу своме2 доро! доро! души нашојF
нити да 'ажу2 /ро-утасмо -а!
56. #е'а се постиде и посраме уједно 'оји се радују *лу момеF
не'а се оу'у у стид и срамоту 'оји су надамном велере+иви.
5<. #е'а се радују и веселе 'оји хо1е правду моју,
и не'а 'ажу *ауве'2 #е'а се вели+а Господ!
они 'оји хо1е мир слу*и Твоме.
59. И је*и' мој поу+ава1е се правди Твојој,
сав дан похвали Твојој.
Псалам 35.
-а крај, слуге 0оспо#:ег "ави#а. HМТ2 /салам 76G
5. ГО0О)И е*а'они' -реше1и у сеи,
нема страха Божије- пред о+има (е-овимF
7. јер оману пред 3им
да при*на е*а'о(е своје, и да омр*не Hна (е-аG.
8. )е+и уста (е-ових су е*а'о(е и лаж,
не хтеде да се опамети да +ини дороF
:. е*а'о(е смисли на посте%и својој,
и,аше сва'им путем р,авим,
а на *ло Hни'адG не не-одова.
6. Господе, на неу је милост Твоја,
и истина Твоја до ола'аF
<. правда је Твоја 'ао -оре БожијеF
судови су Твоји е*дан мно-иF
%уде и животи(е спаси1еш, Господе.
9. .а'о си умножио милост Твоју, БожеF
и синови %удс'и под о'ри%ем 'рила Твојих нада1е се.
59
=. Опи1е се од ои%а дома Тво-а,
и пото'ом сладости Твоје напоји1еш их.
4;. Bер је у Тее и*вор живота,
у светлости Твојој видимо светлост.
44. /родужи милост Твоју онима 'оји Те *нају,
и правду Твоју онима право- срца.
45. &а ми не до,е но-а охола,
и ру'а -решни'а да ме не потресе.
47. Тамо падоше сви 'оји +ине е*а'о(е,
и*а+ени ише и не мо-аху опстати.
Слава:
Псалам 36.
(!салам) "ави#ов, (поучан).
(,крости' по јеврејској а)*уи)
HМТ2 /салам 7<G
#@ /О)@0#$B лу'авима, (,ле2).
нити *авиди онима 'оји +ине е*а'о(еF
5. јер 1е се 'ао трава р*о осушити,
и 'ао лиш1е *елени р*о 1е отпасти.
7. $*дај се у Господа и +ини дороту, (3ет).
и насели *ем%у, и насити1еш се о-атством (еним.
8. #аслади се Господом,
и да1е ти моле срца тво-а.
:. От'ри Господу пут свој, (0имел).
и у*дај се у 3е-а, и Он 1е у+инити,
6. и и*веш1е 'ао светлост правду твоју,
и суд твој 'ао поднев%е.
<. /овинуј се Господу и моли Га усрдноF ("алет).
не поревнуј успешноме на путу (е-овом,
+ове'у 'оји +ини е*а'о(е.
9. /рестани од -(ева и остави %ут(уF (&е).
не ревнуј у лу'авству.
=. Bер 1е лу'ави ити истре%ени,
а 'оји стрп%иво +е'ају Господа они 1е наследити *ем%у.
4;. И још мало и не1е ити -решни'а, (1ав).
и тражи1еш место (е-ово и не1еш на1иF
44. а 'рот'и 1е наследити *ем%у,
и ужива1е у мноштву мира.
45. 0реа -решни' праведни'а, (-ајин).
и ш'р-у1е на (е-а *уима својимF
47. а Господ му се подсмехује,
јер провиди да 1е до1и дан (е-ов.
48. Ма+ потежу -решници, (&ет).
*ате-нуше лу' свој
да ооре сиромаха и уо-о-а,
да *а'о%у праве срцем.
4:. Ма+ (ихов да у,е у срце (ихово,
и лу'ови (ихови да се поломе.
46. Бо%е је мало у праведни'а, (Тет).
не-оли вели'о о-атство -решни'аF
5=
4<. јер 1е се мишице -решни'а сломити,
а Господ 1е подржати праведни'е.
49. Aна Господ путеве непоро+них, ($о#).
и насле,е (ихово и1е до ве'аF
4=. не1е се постидети у *лу времену,
и у дане -лади насити1е се.
5;. Bер 1е -решници пропасти, (4а2).
а непријате%и Господ(и, +им се прославе и у*висе,
'ао дим нестају1и иш+е*ну1е.
54. $*ајм%ује -решни' и не вра1а, (5аме#).
а праведни' милује и даје.
55. Bер 'оји 3е-а ла-оси%ају наследи1е *ем%у,
а 'оји 3е-а про'ли(у и1е истре%ени.
57. Од Господа се управ%ају 'ораци +ове'а, (Мем).
и пут (е-ов Он жели веома.
58. .ада падне, не1е се ра*ити,
јер -оспод подржава ру'у (е-ову.
5:. Бејах млад, и остарих, (6ун).
и не видех праведно-а остав%ено-,
нити семе (е-ово да тражи хлеа.
56. 0а*дан милује и по*ајм%ује праведни,
и семе (е-ово и1е *а ла-ослов.
5<. $'лони се од *ла и +ини доро, (Самек).
и насели1еш се у ве' ве'а.
59. Bер Господ %уи суд HправиG,
и не1е оставити преподоне Своје,
до ве'а 1е ити са+увани.
А е*а'оници 1е ити и*а-нани, (,јин).
и семе е*ожних истреи1е се.
5=. /раведни па' наследи1е *ем%у,
и у ве' ве'а настани1е се на (ој.
7;. $ста праведно-а проу+ава1е мудрост, (!е).
и је*и' (е-ов -овори1е суд HправиG.
74. Aа'он Бо-а (е-ово- у срцу је (е-овом,
и не1е се спота1и 'ораци (е-ови.
75. 0реа -решни' праведно-а (Са#е).
и тражи да -а уијеF
77. али -а Господ не1е оставити у ру'е (е-ове,
нити 1е -а осудити 'ада му уде судио.
78. Стрп%иво +е'ај Господа и са+увај пут 3е-ов, (4о2).
и у*виси1е те да наследиш *ем%уF
'ада пропадају -решници виде1еш.
7:. 0идех е*ожни'а -де се у*диже (8е%).
и надима се 'ао 'едри >иванс'иF
76. и про,ох, и -ле не еше H-аG,
и тражих -а, и не на,е се место (е-ово.
7<. Jувај е*а*леност и -ледај правоту, (9ин).
јер има остан'а +ове'у мирномF
79. а преступници *а'она истреи1е се сасвим,
остатци е*ожних уништи1е се.
7=. Спасе(е па' праведних је од Господа, (Тав).
и Он је (ихов *аштитни' у време нево%е.
8;. И помо1и 1е им Господ и и*ави1е их,
7;
и и*у*е1е их од -решни'а
и спаси1е их, јер се у 3е-а надаху.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 6.
Псалам 37.
!салам "ави#ов, )а се=а:е, о су*оти. HМТ2 /салам 79G
5. ГОС/О&@, немој ме јарош1у Твојом 'арати,
нити ме -(евом Твојим 'а*нити.
7. Bер стреле Твоје *аодоше се у мене,
и спустио си на ме ру'у Твоју.
8. #ема исце%е(а телу моме од лица -(ева Тво-а,
нема мира у 'остима мојим од лица -рехова мојих.
:. Bер е*а'о(а моја прева*и,оше -лаву моју,
'ао реме теш'о оптеретише ме.
6. $смрдише се и *а-нојише ране моје,
од лица е*ум%а мо-а.
<. /острадах и с'руших се до 'раја,
сав дан пости,ен ходих.
9. Bер се слаине моје испунише пору-ама,
и нема исце%е(а телу момеF
=. *лостав%ан их и унижен веома,
ри'ах од у*диса(а срца мо-а.
4;. Господе, пред Тоом је сва же%а моја,
и у*диса(е моје од Тее се не с'ри.
44. Срце моје смути се, остави ме сна-а моја,
и светлост о+ију мојих и она није са мном.
45. /ријате%и моји и лиж(и моји спрам мене до,оше и сташе,
и најлижи моји на одстоја(у стадоше.
47. Тражите%и душе моје ужураше се,
и 'оји ми ис'аху *ла -оворише по-уне ствари,
и по цео дан смиш%аху лу'авства.
48. А ја 'ао -лув не слушах,
и 'ао нем не отварах уста својаF
4:. и ејах 'ао +ове' 'оји не +ује,
и 'оји у устима својим нема оправда(а.
46. Bер у Тее се, Господе, поу*дахF
Ти 1еш ме услишити, Господе Боже мој.
4<. Bер ре'ох2 &а ми се не порадују непријате%и мојиF
и у спотица(у но-у мојих ише нада мном велере+иви.
49. А ја сам на ударце спреман,
и ол је мој стално преда мном.
4=. Bер е*а'о(е моје ја 1у ојавити,
и рину1у се *а -рехе своје.
5;. А непријате%и моји уживају, и осилише се нада мном,
и умножише се 'оји ме мр*е неправедноF
54. 'оји ми у*вра1ају *ло *а доро
о'леветаше ме, јер идох *а доротом,
74
Hи одацише ме %у%ено-а, 'ао мртво-а *-а,ено-аG.
55. #е остави ме, ГосподеF Боже мој,
не уда%и се од мене.
57. /охитај ми у помо1, Господе спасе(а мо-а.
Псалам 38.
-а крај, И#итуну, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 7=G
5. )@.ОХ2 Са+ува1у путеве моје да не -решим
је*и'ом мојимF
поставих устима мојим стражу
'ад устане -решни' наспрам мене.
7. /остадох -лувонем и пони*их се и у1утах од доара,
и ол се моја онови.
8. Aапали се у мени срце моје,
и у ра*миш%а(у моме ра*-оре се о-а(.
Говорих је*и'ом мојим2
:. О*нани ми Господе 'он+ину моју,
и рој дана мојих 'оји је,
да *нам шта ми недостаје.
6. Гле, пед%има си поставио дане моје,
и састав ((ипостас) је мој 'ао ништа пред ТоомF
али H*аистаG све је таштина, сва'и +ове' жив.
("иапсалма)
<. Aаиста, 'ао у слици ходи +ове',
али се у*алуд метеF
саира у ри*ницу, и не *на 'оме 1е их сарати.
9. И сада, 'о је иш+е'ива(е мојеE #ије ли ГосподE
И састав ((ипостас) мој 'од Тее је.
=. Од свих е*а'о(а мојих и*ави меF
H*аG пору-у е*умноме дао си ме.
4;. О-лувонемех и не отварах уста своја, јер си HтоG Ти у+инио.
44. От'лони од мене ударце Твоје,
јер од мо1и ру'е Твоје ја иш+илех.
45. .ара(има *а е*а'о(е по'арао си +ове'а,
и растопио си 'ао пау+ину душу (е-овуF
али H*аистаG у*алуд се мете сва'и +ове'.
("иапсалма)
47. $слиши молитву моју, Господе,
и мо%е(е моје +ујF
су*е моје немој пре1утати,
јер сам ја дош%а' 'од Тее
и прола*ни', 'ао сви оци моји.
48. Остави ме, да се одморим,
пре но што отидем и више ме не уде.
Псалам 39.
-а крај, "ави#ов !салам. HМТ2 /салам 8;G
5. Т)/@LИ потрпех Господа, и орати паж(у на ме,
и услиша мо%е(е мојеF
75
7. и и*веде ме и* рова му+е(а
и и* лата му%а Hмно-о-G,
и постави на 'амен но-е моје,
и управи стопе мојеF
8. и стави у уста моја песму нову,
химну Бо-у нашем.
0иде1е мно-и, и устраши1е се,
и у*да1е се у Господа.
:. Блажен је +ове', 'оме је Име Господ(е нада (е-ова,
и 'оји не -леда на сујетности Hидолс'еG и на маније ((мантре и вра>*ине) лажне.
6. Мно-а си у+инио Ти, Господе Боже мој, +удеса Твоја,
и по *амислима Твојим нема 'о и се уподоио ТеиF
јав%ах HихG и -оворих, умножише се и*над роја.
<. ?ртву и принос ниси хтео, Bевр. 4;, :C=
а тело си ми припремиоF
свеспа%енице и жртве *а -рехе ниси тражио.
9. Тада ре'ох2 @во дола*им,
у по+ет'у '(и-е написано је *а мене,
=. да у+иним во%у Твоју, Боже мој, *ахтедох,
и *а'он Твој у утрои мојој.
4;. Бла-овестих правду у цр'ви вели'ојF
ево уста моја не1у спре+ити,
Господе, Ти си по*нао.
44. /равду Твоју не са'рих у срцу моме,
истину Твоју и спасе(е Твоје ре'охF
не с'рих милост Твоју и истину Твоју од саора вели'о-.
45. А Ти, Господе, немој уда%ити милоср,е Твоје од менеF
милост Твоја и истина Твоја не'а ме уве' штите.
47. Bер ме оу*еше *ла 'ојима нема роја,
*ахватише ме е*а'о(а моја, и не мо-ох -ледатиF
умножише се ве1ма од власи -лаве моје,
и срце моје остави ме.
48. Бла-оволи, Господе, да ме и*авишF
Господе, похитај да ми помо-неш.
4:. #е'а се постиде и посраме уједно 'оји траже душу моју да је иш+упајуF
не'а се поврате натра- и не' се посраме 'оји ми хо1е *ала.
46. #е'а одмах приме посрам%е(е своје 'оји ми -оворе2 доро! доро!
#е'а се орадују и у*веселе Теи сви 'оји Те траже, Господе,
и не'а -оворе сва-да они 'оји %уе спасе(е Твоје2 #е'а се вели+а Господ!
4<. А ја сам ништ и уо-, Господ 1е ринути о мени.
/омо1ни' мој и и*авите% мој Ти јеси, Боже мој, немој 'аснити.
Слава:
Псалам 40.
-а крај, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 84G
5. Б>А?@# је 'оји ра*уме сиромаха и уо-о-а,
у *ли дан и*ави1е -а Господ.
7. Господ 1е -а са+увати, и живи1е -а, и лаженим 1е -а у+инити на *ем%и,
и не1е -а предати у ру'е непријате%а (е-ових.
8. Господ 1е -а помо1и на одру олести (еховеF
сву посте%у (е-ову у олести (е-овој променио си.
:. Bа ре'ох2 Господе, помилуј ме,
77
исцели душу моју, јер са-реших Теи.
6. #епријате%и моји ре'оше ми *ло2
.ада 1е умрети, и H'ад 1еG по-инути име (е-овоE
<. И H'оG улажаше да види, у*алуд -овораше,
срце (е-ово сара (ему е*а'о(е,
HиG и*лажаше напо%е и -оворашеF
9. *аједно против мене шапутаху сви непријате%и моји,
против мене смиш%аху ми *лаF
=. ре+ е*а'ону и*ношаху против мене2
#е1е ли се десити да леже1и Hолесни'G не устанеE
4;. Bер +ове' мо-а мира, у 'о-а се у*дах,
'оји је,аше хле мој, подиже ме на пету. Bн. 47, 49
44. А Ти, Господе, помилуј ме и поди-ни ме, и у*врати1у им.
45. /о томе по*надох да си ме HТиG хтео,
јер се не орадова непријате% мој нада мном.
47. А мене си *о- е*а*лености HмојеG прихватио,
и утврдио си ме пред Тоом до ве'а.
48. Бла-ословен Господ Бо- И*раи%ев
од ве'а и до ве'а. #е'а та'о уде. Амин.
H.рај /рве '(и-е /саламаG
NNN
H&)$ГА '(и-а /салама2 /салми 84C<4G
Псалам 41.
-а крај, )а поуку, синова 4орејеви', (!салам)
HМТ2 /салам 85G
5. .АО DТО +е*не јелен *а и*ворима вода,
та'о +е*не душа моја Теи, Боже.
7. ?една је душа моја *а Бо-ом ?ивимF
'ад 1у до1и и јавити се лицу БожијемE
8. Бише ми су*е моје хле мој дан и но1,
'ада ми -овораху сва'и дан2 Где је Бо- твојE
:. То-а се сетих и и*лих на се душу својуF
јер 1у про1и 'ро* место шатора дивно-, до дома Божије-,
с -ласом радости и исповеда(а одје'а пра*нују1е-.
6. Aашто си жалосна, душо моја, и *ашто ме сму1ујешE
у*дај се у Бо-а, јер 1у се исповедати 3ему C
Спасе(у лица мо-а и Бо-у моме.
<. $ мени се самоме у*уни душа мојаF
то-а ради споменух Те од *ем%е Bорданс'е и @рмонс'е, од -оре мале.
9. Бе*дан е*дну при*ива -ласом слапова ТвојихF
сва у*више(а Твоја и таласи Твоји до,оше на ме.
=. &а(у 1е *аповедати Господ милост Своју,
и но1у је песма 3е-ова 'од мене,
и молитва Бо-у живота мо-а.
4;. )е1и 1у Бо-у2 Aаштитни' мој јеси HТиG, *ашто си ме *аоравиоE
И *ашто сетују1и ходим 'ада HмеG тла+и непријате% мојE
78
44. .ада се 'рше 'ости моје ру-аху ми се му+ите%и моји,
'ада ми -оворе сва'о-а дана2 Где је Бо- твојE
45. Aашто си жалосна, душо моја, и *ашто ме сму1ујешE
$*дај се у Бо-а, јер 1у се исповедати 3ему C
Спасе(у лица мо-а и Бо-у моме.
Псалам 42.
!салам "ави#ов. HМТ2 /салам 87G
С$&И ме, Боже, и расуди пару моју од народа несвето-а,
од +ове'а неправедно- и лу'аво- и*ави ме.
5. Bер си Ти, Боже, утвр,е(е мојеF *ашто си ме одациоE
И *ашто сетују1и ходим, 'ада HмеG тла+и непријате%E
7. /оша%и светлост Твоју и истину ТвојуF
оне ме упутише и одведоше на -ору свету Твоју
и у насе%а Твоја.
8. И у1и 1у 'а жртвени'у Божијем,
Бо-у .оји орадош1ује младост мојуF
исповеди1у Те и хвалити на -услама, Боже, Боже мој.
:. Aашто си жалосна, душо моја и *ашто ме сму1ујешE
$*дај се у Господа, јер 1у се исповедати 3ему C
Спасе(у лица мо-а и Бо-у моме.
Слава:
Псалам 43.
-а крај, синова 4орејеви', )а поуку, !салам.
HМТ2 /салам 88G
5. БО?@, ушима нашим слушасмо,
и оци наши јавише нам
дело 'оје си у+инио у дане (ихове, у дане старе.
7. )у'а Твоја не*наожце сатре, и *асади (их ((ое на%е)?
ис'оренио си народе и и*а-нао их.
8. Bер нису ма+ем својим Hоци нашиG наследили *ем%у,
и мишица (ихова не спасе их,
не-о десница Твоја и мишица Твоја,
и светлост лица Тво-а, јер си ла-оволео у (има.
:. Ти си сам "ар мој и Бо- мој,
.оји си *аповедио спасе(а Bа'ов%ева.
6. Тоом 1емо непријате%е наше и*ости ро-овима,
и Именом Твојим уништи1емо оне 'оји устају на нас.
<. Bер се не у*дам у лу' свој,
и ма+ мој не1е ме спасити.
9. Bер си нас HТиG спасао од тла+ите%а наших,
и мр*ите%е наше посрамио си.
=. Бо-ом 1емо се хвалити сав дан,
и Име 1емо Твоје исповедати и хвалити до ве'а.
("иапсалма)
4;. А сада си одацио и посрамио си нас,
и не1еш и*а1и, Боже, са војс'ама нашим.
44. Оратио си нас на*ад пред непријате%има нашим,
и мр*ите%и нас ра*-раише сеи.
7:
45. &ао си нас 'ао овце *а јело
и ме,у народе расејао си нас.
47. /редао си народ Твој у есце(е,
а не еше HихG мноштво у (иховим 'лица(има HратнимG.
48. /оставио си нас *а пору-у суседима нашим,
ру-а(е и подсмех онима о'о нас.
4:. /оставио си нас *а при+у ме,у не*наошцима,
'лима(е -лавом ме,у народима.
46. Сав дан срамота моја преда мном је,
и стид лица мо-а по'ри ме,
4<. од -ласа ру-а+а и 'леветни'а,
од лица непријате%а и -оните%а.
49. Све ово до,е на нас, па Hипа'G не *аорависмо Тее,
и не преступисмо у *авету Твоме,
4=. и не одступи на*ад срце нашеF
а HТи сиG у'лонио ста*е наше од пута Тво-а.
5;. Bер си нас пони*ио у месту страда(а,
и по'ри нас сен'а смрти.
54. А'о HлиG *аорависмо Име Бо-а наше-
или пружисмо ру'е наше Бо-у ту,ем,
55. *ар не1е Бо- то истражитиE
Bер Он по*наје тајне срца.
57. Bер Тее ради усмр1ују нас сав дан, )им. 9,76
сматрају нас 'ао овце *а 'ла(е.
58. /оди-ни се, *ашто спаваш, ГосподеE
$стани, и не одаци HнасG до 'раја.
5:. Aашто лице Твоје о'ре1ешE
Aаорав%аш ли едно1у нашу и нево%у нашуE
56. Bер се пони*и у прах душа наша,
*алепи се *ем%у стома' наш.
5<. $стани, Господе, помо*и нам,
и и*ави нас Имена Тво-а ради
Псалам 44.
-а крај, )а оне који =е се и)менити, синова 4орејеви',
)а поуку? песма о @у*;еноме. HМТ2 /салам 8:G
5. ИA)@J@ срце моје )е+ дору,
-овори1у ја дела моја "аруF
је*и' је мој трс'а ((перо) писара р*описца.
7. .расан си лепотом ве1ма од синова %удс'их,
ла-одат те+е и* уста ТвојихF
то-а ради ла-ослови1е Те Бо- до ве'а.
8. /рипаши ма+ Свој о едро Своје, Силни,
'расотом Твојом и лепотом Твојом,
:. и ја+ај и напредуј и царуј
ради истине и 'ротости и правде,
и води1е Те +удесно десница Твоја.
6. Стреле су Твоје и*оштрене, Силни, C
народи 1е паднути пода Те, C
HстрелеG у срца непријате%а "аревих.
<. /ресто је Твој, Боже, у ве' ве'а, Bевр. 4, 9C=
76
с'иптар је правде с'иптар "арства Тво-а.
9. Aаволео си правду и омр*нуо е*а'о(еF
то-а ради пома*а Те, Боже, Бо- Твој
у%ем радости ве1ма од *аједни+ара Твојих.
=. И*мирна и алој и 'асија са оде1е Твоје HмиришуG,
и* дворова од слонова+е, соом Те веселе.
4;. .1ери царева су у по+асти ((прат:и) Твојој.
/редста царица с десне стране Теи у оде1и по*ла1еној о-рнута, у'рашена.
44. Jуј, '1ери, и види, и при'лони ухо твоје,
и *аорави народ твој и дом оца тво-а,
45. и пожеле1е "ар лепоту твојуF
и Он је Господ твој, и по'лони1еш се 3ему.
47. И '1и Тирова Hдо1и 1еG с даровима.
>ицу Твоме помоли1е се о-аташи народни.
48. Сва је слава '1ери "ареве унутраF
ресама је *латним о-рнута, у'рашена.
4:. /риведоше се "ару девој'е *а (ом,
дру-е (ене привеш1е се ТеиF
46. привеш1е се у весе%у и радова(у,
увеш1е се у храм "арев.
4<. $место отаца Твојих и1е синови ТвојиF
постави1еш их *а 'не*ове по свој *ем%и.
49. Споми(а1у Име Твоје у сва'ом нараштају и нараштајуF
то-а ради народи 1е Те исповедати и славити до ве'а и у ве' ве'а.
Псалам 45.
-а крај, )а синове 4орејеве,
о скривностима ((тајнама), !салам.
HМТ2 /салам 86G
5. БОГ нам је уто+иште и сила,
помо1ни' у нево%ама 'оје нас сна,оше веома.
7. Aато се не1емо уплашити 'ад се *ем%а *атресе,
и преместе се -оре у срца мора.
8. Aашумеше и ус'ипеше воде (ихове,
*атресоше се -оре сна-ом 3е-овом.
("иапсалма)
:. )е+ни то'ови веселе -рад БожијиF
освештао је насе%е Своје 0иш(и.
6. Бо- је усред (е-а, и не1е се по'олеатиF
помо1и 1е -а Бо- рано ујутро.
<. Смутише се не*наожци, потресоше се царстваF
даде -лас Свој H0иш(иG, потресе се *ем%а.
9. Господ над војс'ама је са нама,
*аступни' нам је Бо- Bа'ов%ев.
("иапсалма)
=. Ходите и видите дела Божија,
+удеса 'оја је поставио на *ем%и.
4;. #иште1и ратове до 'рајева *ем%е,
лу' 1е с'ршити и оружје 1е сломити,
и штитове 1е саже1и о-(ем.
44. Отпо+ините, и по*најте да сам ја Бо-F
7<
у*виси1у се у народима, у*виси1у се на *ем%и.
45. Господ над војс'ама је са нама,
*аштитни' нам је Бо- Bа'ов%ев.
Слава, Исада: Алилуја.
КАТИЗМА 7.
Псалам 46.
-а крај, )а синове 4орејеве, !салам.
HМТ2 /салам 8<G
5. С0И #А)О&И *ап%ес'ајте ру'ама,
по'ли'ните Бо-у -ласом радова(а.
7. Bер је Господ 0иш(и страшан,
"ар вели'и над целом *ем%ом.
8. /о'ори нама народе
и не*наошце под но-е наше.
:. И*арао нам је насле,е Своје,
лепоту Bа'ов%еву 'оју је *аволео. ("иапсалма).
6. $*и,е Бо- са ус'лица(ем,
Господ са -ласом труним.
<. /евајте Бо-у нашем, псалмопевајтеF
певајте, "ару нашем, псалмопојте.
9. Bер је "ар све *ем%е Бо-,
псалмопевајте H3емуG ра*умно.
=. Aацари се Бо- над народима,
о- седи на светом престолу Своме.
4;. .не*ови народа сараше се с Бо-ом АврамовимF
јер се Божији мо1ници *ем%е веома у*ди-оше.
Псалам 47.
!салам песме, синова 4орејеви'? #руги #ан не#е;е.
HМТ2 /салам 89G
5. 0@>И.И је Господ и хва%ен веома,
у -раду Бо-а наше-а, на -ори светој Својој,
7. доро утвр,еној, радости све *ем%е.
Горе Сионс'е, падине северне,
-рад "ара вели'о-а.
8. Бо- у твр,авама 3е-овим по*наје се,
'ада -а штити Hи раниG.
:. Bер, -ле, цареви *ема%с'и сараше се,
до,оше *аједноF
6. видевши H-аG та'о се *адивише,
смутише се, потресоше сеF
<. трепет их оу*е,
79
тамо HихG спопаше му'е 'ао породи%у.
9. 0етром ја'им с'рши1еш ла,е Тарсис'е.
=. .ао што +усмо, та'о и видесмо
у -раду Господа над војс'ама,
у -раду Бо-а наше-аF
Бо- -а је утеме%ио до ве'а.
4;. Схватисмо, Боже, милост Твоју
усред Храма и народа Тво-а.
44. /о Имену Твојем, Боже,
та'о је и хвала Твоја по 'рајевима *ем%еF
правде је пуна десница Твоја.
45. #е' се у*весели -ора Сион,
не' се орадују '1ери Bудејс'е,
ради судова Твојих, Господе.
47. Ои,ите Сион и походите -а,
ра*-ледајте 'уле (е-ове,
48. ставите срца ваша у едеме (е-ове
и расмотрите дета%но твр,аве (е-ове,
да исте приповедали мла,ем нараштају.
4:. Bер је овај Бо- наш
до ве'а, и у ве' ве'аF
Он 1е нас напасати H'ао пастирG у ве'ове.
Псалам 48.
-а крај, синова 4орејеви', !салам.
HМТ2 /салам 8=G
5. С>$DАBТ@ ово сви народи,
+ујте сви 'оји живите у васе%ениF
7. *емнородни и синови %удс'и,
*аједно о-ати и сирома.
8. $ста 1е моја -оворити мудрост,
и поу+е(е срца мо-а ра*умност.
:. /ри-ну1у при+и ухо моје,
отвори1у у* псалтир *а-онет'у моју.
6. Aашто се ојим у *ли данE
Бе*а'о(е пете Hнепријате%аG мојих оп'оли ме.
<. 0и 'оји се у*дате у силу своју,
и 'оји се мноштвом о-атства сво-а хвалите!
9. Брат не1е и*авитиF хо1е ли и*авити +ове'E
#е1е дати Бо-у от'уп *а сее,
=. и цену от'упа душе своје,
4;. и наму+и се до ве'а, и живе1е до 'рајаF
јер не1е видети пропасти, 'ада види мудраце умиру1е.
44. Aаједно нера*уман и е*уман пропадају,
и остави1е ту,инцима о-атство своје.
45. И -роови (ихови 'у1е су им до ве'а,
станови (ихови и* нараштаја у нараштај.
#а*ваше именима својим *ем%е своје.
47. И +ове' у +асти уду1и, не ра*умеде,
и*једна+и се са сто'ом нера*умном и постаде јој сли+ан.
48. Овај је пут (ихов сала*ан (има,
7=
и после то-а устима својим хвали1е се.
("иапсалма).
4:. .ао овце став%ени су у ад, смрт 1е их напасатиF
и ујутро 1е праведни владати (има,
и помо1 (ихова овешта1е у аду,
и* славе своје и*а+ени ише.
46. Али 1е Бо- и*авити душу моју
и* ру'е адове, 'ада ме прихвати.
("иапсалма).
4<. #е ој се 'ад се +ове' ра*о-ати
и 'ада се умножи слава дома (е-оваF
49. јер 'ада умре не1е у*ети Hса соомG све,
нити 1е по1и са (им слава (е-ова.
4=. Bер душа (е-ова ла-оси%а1е се *а живота (е-оваF
HаG хвали1е Те Hте'G 'ад му доро у+иниш.
5;. Оти1и 1е до рода отаца својих,
до ве'а не1е видети светлост.
54. И +ове' у +асти уду1и, не ра*умеде,
и*једна+и се са сто'ом нера*умном, и постаде јој сли+ан.
Слава:
Псалам 49.
!салам ,са2ов. HМТ2 /салам :;G
БОГ над о-овима, Господ, -овораше, и при*ва *ем%у
од исто'а сунца до *апада.
5. Са Сиона је ла-олепност 'расоте 3е-ове,
Бо- 1е јавно до1и,
7. Бо- наш, и не1е пре1утати.
О-а( 1е пред 3им ра*-орети се,
и о'о 3е-а ура ја'а.
8. /ри*ва1е нео свише и *ем%у,
да суди народу Своме.
:. Саерите Му преподоне ((свете) 3е-ове,
'оји су прихватили *авет 3е-ов о жртвама.
6. И ојави1е нееса правду 3е-ову,
јер је Бо- Судија. ("иапсалма).
<. Слушај, народе мој, и -овори1у тиF
И*раи%у, и *асведо+и1у ти2
Бо-, Бо- твој Bа јесам.
9. #е1у те *а жртве твоје 'арати,
свеспа%енице твоје преда Мном су сва-да.
=. #е1у примати и* дома тво-а теоце,
нити од стада тво-а јари1е.
4;. Bер су Моје све *вери и* дураве,
животи(е у -орама и воловиF
44. *нам све птице неес'е,
и 'расота по%с'а преда Мном је.
45. А'о о-ладним, не их ти ре'ао,
јер је Моја васе%ена и пуно1а (ена.
47. Aар 1у јести меса јунаца,
или 1у 'рв јар+ију питиE
8;
48. /ринеси Бо-у жртву хвале
и и*врши 0иш(ему *авете својеF
4:. и при*ови Ме у дан жалости,
и и*ави1у те, и прослави1еш Ме. ("иапсалма).
46. А -решни'у ре+е Бо-2
Aашто ти 'а*ујеш *а'оне Моје
и у*имаш *авет Мој у уста својаE
4<. Bер ти си омр*ао васпита(е
и ре+и Моје ацио си *а ле,а.
49. А'о видиш лопова, помажеш му,
и са пре%уни'ом удео свој имашF
4=. уста твоја умножише *лоу,
и је*и' твој плете лу'авствоF
5;. седе1и 'леветао си на рата сво-а,
и против сина матере твоје став%ао си *ам'у.
54. То си +инио, и Bа 1утахF
смислио си е*а'о(е C да 1у ти ити сли+ан!
Оли+и1у те, и метну1у пред лице твоје -рехе твоје.
55. )а*умите ово 'оји *аорав%ате Бо-а,
да HвасG не *-раи, и не1е ити и*авите%а.
57. ?ртва хвале прослави1е ме,
и тамо је пут 'ојим 1у му по'а*ати спасе(е Божије.
Псалам 50.
-а крај, !салам "ави#ов, ка# му #о.е 6атан !ророк,
ка#а је у%ао ко# 1ирсавеје (+ене Aријине).
HМТ2 /салам :4G
7. /ОМИ>$B ме, Боже, по вели'ој милости Својој,
и по ои%у милоср,а Сво-а о+исти е*а'о(е моје.
8. Опери ме доро од е*а'о(а мо-а,
и од -реха мо-а о+исти ме.
:. Bер е*а'о(е моје ја *нам, и -рех је мој стално преда мном.
6. Теи јединоме са-реших,
и *ло пред Тоом у+иних.
&а се оправдаш у ре+има Својим, )им. 7, 8
и поедиш 'ада Ти суде.
<. Гле, у е*а'о(има се *а+ех,
и у -ресима роди ме мати моја.
9. Гле, истину %уиш,
и јав%аш ми непо*натости и тајне мудрости Твоје.
=. /о'ропи ме исопом, и о+исти1у сеF
опери ме, и и1у е%и од сне-а.
4;. &ај ми да слушам радост и весе%е,
да се орадују 'ости потрвене.
44. Одврати лице Твоје од -рехова мојих,
и сва е*а'о(а моја о+исти.
45. Срце +исто са*дај у мени, Боже,
и &ух прав онови у утрои мојој.
47. #е одаци ме од лица Тво-а,
и &уха Тво-а Свето-а не оду*ми од мене.
48. &ај ми радост спасе(а Тво-а,
84
и &ухом владала+'им утврди ме.
4:. #ау+и1у е*а'они'е путевима Твојим,
и е*ожници 1е се оратити ' Теи.
46. И*ави ме од 'рви, Боже, Боже спасе(а мо-а,
орадова1е се је*и' мој правди Твојој.
4<. Господе, отвори усне моје,
и уста моја 'а*ива1е хвалу Твоју.
49. Bер да си хтео жртве, ја их Ти принеоF
*а жртве свеспа%енице не мариш.
4=. ?ртва је Бо-у дух с'рушенF
срце с'рушено и унижено Бо- не1е одацити.
5;. /о ла-ово%е(у Своме, Господе, +ини доро Сиону,
и не'а се поди-ну *идови Bерусалимс'и.
54. Тада 1еш ла-оволити жртву правде,
приносе и жртве свеспа%енице,
тада 1е принети на жртвени' Твој теоце.
Слава:
Псалам 51.
-а крај, поучан, "ави#ов,
ка#а #о.е "оик И#умеја и јави Саулу и рече му<
"о.е "ави# у ку=у ,вимеле'а. HМТ2 /салам :5G
7. DТО С@ хвалиш *лоом, силни+е,
е*а'о(ем по вас данE
8. #еправду је смислио је*и' твој,
'ао рија+ и*оштрен у+инио си превару
:. Aаволео си *лоу ве1ма од дороте,
неправду ве1ма не-о да -овориш правду.
("иапсалма).
6. Aаволео си све ре+и пропасти,
HиG је*и' лу'ави.
<. Aато 1е те Бо- пора*ити до 'рајаF
истр-ну1е те и преселити и* насе%а тво-а,
и 'орен твој и* *ем%е живих.
("иапсалма).
9. 0иде1е праведни и уоја1е се,
и над (им 1е се насмејати, и ре1и 1е2
=. Гле +ове'а 'оји не стави Бо-а *а помо1ни'а сеи,
не-о се поу*да на мноштво о-атства сво-а
и ја+аше се таштином својом.
4;. А ја сам 'ао маслина плодовита у дому БожијемF
поу*дах се у милост Божију
до ве'а и у ве' ве'а.
44. Исповеда1у Ти се до ве'а, јер си Hми Ти тоG у+инио,
и стрп%иво +е'а1у Име Твоје,
јер је доро према преподонима Твојима.
Псалам 52.
-а крај, )а Маелет, поучан, "ави#ов.
Hсли+ан /с. 47G. HМТ2 /салам :7G
85
5. )@J@ е*уман у срцу своме2 #ема Бо-а!
)аспадоше се и *-адише се у е*а'о(има,
нема H-аG 'оји +ини доро.
7. Бо- с неа по-леда на синове %удс'е )им. 7, 4;C45
да види има ли 'оји ра*уман или 'оји тражи Бо-а.
8. Сви *астранише, уједно нева%али посташе,
нема -а 'оји +ини доро, нема ниједно-а.
:. #е1е ли по*нати сви 'оји +ине е*а'о(е,
'оји једу народ мој 'ао је,е(е хлеа, HаG Бо-а не при*ваше.
6. Тамо се устрашише страха, -де страха не еше,
јер о- ра*асу 'ости +ове'оу-одни'аF
постидеше се, јер их Бо- сатре.
<. .о 1е дати са Сиона спасе(е И*раи%евоE
.ада поврати Господ ро%е народа Сво-а,
орадова1е се Bа'ов и у*весели1е се И*раи%.
Псалам 53.
-а крај, у 'имнама, поучан, "ави#ов, ка#а #о.о%е -и2еји и реко%е Саулу<
-ар се није "ави# сакрио о# нас/ HМТ2 /салам :8G
7. БО?@, у Име Твоје спаси ме,
и силом Твојом суди ми.
8. Боже, услиши молитву моју,
+уј ре+и уста мојих.
:. Bер ту,инци устадоше на ме,
и силници *атражише душу моју,
и не поставише Бо-а пред соом. ("иапсалма).
6. Bер, -ле, Бо- ми помаже,
и Господ је *аступни' души мојој.
<. $*врати *ла непријате%има мојим,
истином Твојом истреи их.
9. &орово%но 1у жртвовати Теи,
исповеда1у се Имену Твоме, Господе, јер је доро.
=. Bер си ме и*авио од сва'е нево%еF
и на непријате%е моје по-леда о'о моје.
Псалам 54.
-а крај, у песмама поучан, "ави#ов. HМТ2 /салам ::G
5. J$B, Боже, молитву моју,
и не пре*ри мо%е(а мо-а.
7. /о-ледај на ме и услиши ме.
Ожалостих се ра*миш%а(ем мојим и смутих се
8. од ви'е непријате%а, и од тла+е(а -решни'аF
јер навалише на ме е*а'о(е,
и у -(еву про-а(аху ме.
:. Срце се моје смути у мени,
и страх смртни нападе на ме.
6. Страх и трепет до,е на ме,
и по'ри ме тама.
<. И ре'ох2 .о 1е ми дати 'рила 'ао -олуу,
87
и полете1у и по+ину1у.
9. Гле, уда%их се еже1и,
и настаних се у пусти(и.
("иапсалма).
=. Jе'ах Бо-а, .оји ме спасава
од малодушности и од уре.
4;. /отопи HихG, Господе, и ра*дели је*и'е (иховеF
јер видех е*а'о(е и сва,у у -раду.
44. &а(у и но1у оп'о%авају -а на *идовима (е-овим,
и е*а'о(е и му'а је посред (е-а, и неправдаF
45. и не ос'уде од тр-ова (е-ових лихварство и превара.
47. Bер а'о и непријате% ру-ао ми се, претрпео ихF
и а'о и мр*ите% -оворио на ме велере+иво, са'рио их се од (е-а.
48. #е-о ти, +ове+е, истодушни,
-осподару мој и по*нани+е мој,
4:. 'оји се *аједно са мном насла,иваше јелима,
у дом Божији хо,асмо једнодушно.
46. #е'а до,е смрт на (их,
и не'а си,у у ад живиF
јер је лу'авство у насе%има (иховим усред (их.
4<. А ја ' Бо-у *авапих,
и Господ услиша ме.
49. 0е+ером и јутром и у подне 'а*ива1у,
и јав%а1у, и услиши1е -лас мој.
4=. И*ави1е у миру душу моју од оних 'оји ми се прилижују,
јер их мно-о еше против мене.
5;. $слиши1е Бо- и пони*и1е их,
Он .оји постоји пре ве'ова.
("иапсалма)
Bер нема у (их промене, јер се не уојаше Бо-аF
54. пружише ру'у своју на у*вра1а(е,
ос'врнише *авет 3е-ов.
55. )а*делише се од -(ева лица 3е-ово-,
и прилижише се срца (иховаF
уме'шаше се ре+и (ихове ве1ма од масла,
а оне су HуствариG стреле.
57. /ренеси на Господа ри-у своју, и Он 1е те прехранитиF
не1е дати дове'а посрта(а праведни'у.
58. А Ти 1еш их, Боже, ни*вести у јаму пропасти.
Mуди 'рвници и лу'ави
не1е саставити ни половину дана својих.
А ја се, у Тее у*дам, Господе.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 8.
Псалам 55.
-а крај, )а наро# у#а;ен о# свети:а? "ави#ов, )а стилогра2ију,
ка#а га у'вати%е иноплемении (Bилистеји) у 0ету. HМТ2 /салам :6G
88
5. /ОМИ>$B ме, Боже, јер ме по-а*и +ове',
сав дан ратују1и сатре ме.
7. /о-а*ише ме непријате%и моји сав дан,
јер су мно-и 'оји ме нападају с висине.
8. &а(у се не1у ојати, јер се у Тее надам.
:. Бо-ом 1у хвалити ре+и HнадеG моје сав дан.
#а Бо-а се поу*дах, не1у се ојати, шта 1е ми у+инити тело ((смртник).
6. Сав дан ре+и се мојих -нушаху,
против мене су све мисли (ихове на *ло.
<. Aасели1е се они, и са'ри1е се,
пету 1е моју вреати,
'ао што о+е'иваше душу моју.
9. Aа ништа 1еш их одацити,
у -(еву 1еш народе оорити, Боже.
=. ?ивот мој ојавих Теи,
и*несох су*е моје преда Те 'ао и у ое1а(у Твоме.
4;. /оврати1е се непријате%и моји на*ад,
у 'оји дан Те при*овемF
ево по*надох да си Ти Бо- мој.
44. Бо-ом 1у похвалити ре+,
Бо-ом 1у похвалити еседу.
45. #а Бо-а се поу*дахF не1у се ојати, шта 1е ми у+инити +ове'.
47. $ мени су, Боже, молитве, 'оје 1у одати хвали Твојој.
48. Bер си и*авио душу моју и* смрти,
Hо+и моје од су*аG,
и но-е моје од с'ли*ну1а,
да ла-оу-одим пред Бо-ом, у светлости живих.
Псалам 56.
-а крај, #а не погу*и%, "ави#ов, )а стилогра2ију,
ка#а по*е+е о# лиа Саулова у пе=ину. HМТ2 /салам :<G
5. /ОМИ>$B ме, Боже, помилуј ме,
јер се у Тее поу*да душа моја,
и у сенци 'рила Твојих надам се,
до'ле не про,е е*а'о(е.
7. Aави'а1у Бо-у 0иш(ему,
Бо-у .оји ми у+ини доро+инство.
8. /осла са неа и спасе ме,
даде на посрам%е(е оне 'оји ме -а*е. ("иапсалма).
/осла Бо- милост Своју, и истину Своју,
:. и и*ави душу моју и*ме,у лавова.
Aаспах потрешенF
синова %удс'их, *уи су (ихови оружје и стреле,
и је*и' (ихов ма+ оштар.
6. $*неси се на нееса, Боже,
и по свој *ем%и слава Твоја.
<. Aам'у припремише но-ама мојим,
и по-урише душу мојуF
ис'опаше пред лицем мојим јаму,
и упадоше у (у. ("иапсалма).
9. Готово је срце моје, Боже,
8:
-отово је срце мојеF пева1у и псалмопоја1у Hу славу ТвојуG.
=. $стани, славо мојаF
устани псалтиру и -итаро,
уста1у *ајутра HраноG.
4;. Исповеда1у Те и хвалити ме,у народима, Господе,
псалмопева1у Ти ме,у не*наошцима.
44. Bер се у*вели+а до нееса милост Твоја,
и до ола'а истина Твоја.
45. $*неси се на нееса, Боже,
и по свој *ем%и слава Твоја.
Псалам 57.
-а крај, #а не погу*и%, "ави#ов, )а стилогра2ију. HМТ2 /салам :9G
5. @&А >И *аиста правду -оворитеE
еда ли право судите, синови +ове+ијиE
7. Bер у срцу е*а'о(е +ините на *ем%и,
неправду ру'е ваше плету.
8. Оту,ише се -решници HјошG од материце,
*алудеше HјошG од утрое, -оворише лажи.
:. Г(ев је (ихов на подоије *мије,
'ао у аспиде -луве и 'оја *а+еп%ује уши своје,
6. 'оја не1е +ути -лас аја+а,
HниG ајалицу ајану од вешта Hаја+аG.
<. Бо- с'рши *уе (ихове у устима (иховим,
+е%усти лавова сатре Господ.
9. $ништи1е се 'ао вода мимоте'у1аF
*ате-ну1е лу' свој до'ле не и*немо-ну.
=. .ао воса' растоп%ен иш+е*ну1еF
паде о-а( на (их, и не видеше сунца.
4;. /ре но што до,е тр(е ваше до -ране,
још 'ао живе, 'ао у -(еву про-ута1е вас.
44. Орадова1е се праведни' 'ад види одма*ду Hе*ожнимаFG
ру'е своје опра1е у 'рви -решни'а.
45. И ре1и 1е +ове'2 @во *аиста има плода праведни'у,
има да'ле Бо-а 'оји им суди на *ем%и.
Слава:
Псалам 58.
-а крај, #а не погу*и%, "ави#ов. )а стилогра2ију,
ка#а посла Саул и чува%е #ом :егов #а га у*ију. HМТ2 /салам :=G
5. $AМИ ме од непријате%а мојих, Боже,
и од оних 'оји устају на ме и*ави меF
7. и*ави ме од +ините%а е*а'о(а
и од %уди 'рвни'а спаси ме.
8. Bер ево, уловише душу моју,
нападоше на ме силници.
#ити HјеG е*а'о(е моје, нити -рех мој, ГосподеF
:. е* е*а'о(а тр+ах и и,ах правоF
устани ми у срета(е и види.
6. И Ти, Господе, Боже над војс'ама, Боже И*раи%ев,
86
похитај да посетиш све народе,
немој сажалити све +ините%е е*а'о(а.
("иапсалма).
<. /оврати1е се уве+е и о-ладне1е 'ао пас и оп'оли1е -рад.
9. Гле, и*-овара1е H*ле ре+иG устима својим,
и ма+ је у устима (иховим, H-оворе1иG2 .о 1е +утиE
=. А Ти, Господе, потсмеја1еш им се,
пора*и1еш све не*наошце.
4;. Сна-у моју *а Тее 1у +увати,
јер си Ти, Боже, *аштитни' мој.
44. Бо- мој, милост 3е-ова прете1и 1е меF
Бо- 1е ми по'а*ати HспасG ме,у мојим непријате%има.
45. #емој их по-уити, да не *аораве *а'он ТвојF
расеј их силом Твојом
и ни*вр-ни их, *аштитни+е мој, Господе.
47. Грех је уста (ихових, ре+ је усана (ихових,
и H*о- то-аG не'а уду ухва1ени у -ордости својојF
и од 'летве и лажи H(иховеG ојави1е се свршетци
48. у -(еву свршет'а, и не1е их ити HвишеG.
И по*на1е да Бо- -осподари Bа'овом HрасејанимG и 'рајевима *ем%е.
("иапсалма).
4:. /оврати1е се уве+е и о-ладне1е 'ао пас и оп'оли1е -рад.
46. Они 1е се расејати да једуF
а а'о се не насите, HјошG и ропта1е.
4<. А ја 1у певати сили Твојој,
и орадова1у се ујутро милости Твојој,
јер си постао *аштитни' мој
и приежиште моје у дан нево%е моје.
49. /омо1ни' си мој, Теи 1у псалмопевати,
јер си Ти, Боже, *аштитни' мој,
Бо- мој, милост моја.
Псалам 59.
-а крај, онима који =е се и)менити, )а стилогра2ију, "ави#ов, )а поуку?
ка#а спали Месопотамију Сиријску и Сирију Сова;ску, и повратив%и се
$оав пора)и у клану Соли #ванаест 'и;а#а (И#умејаа). HМТ2 /салам 6;G
7. БО?@, одацио си нас и оорио си насF
ра*-(еви се, и смилова се на нас.
8. /отресао си *ем%у HнашуG и у*дрмао си јеF
исцели рушевине (ене, јер се потресе.
:. /о'а*ао си народу Твоме теш'а Hис'уше(аG,
напојио си нас вином -ор+ине.
6. &ао си онима 'оји Те се оје *на'
да пое-ну од лица стреле.
("иапсалма).
<. &а се и*аве %у%ени Твоји,
спаси HнасG десницом Твојом, и услиши ме.
9. Бо- -овораше у Свети(и Својој2
Орадова1у се и ра*дели1у Сихем
и долину шатора Hу Си'отуG ра*мери1у.
=. Мој је Галад, и мој је Манасија,
и BеIрем је 'репост -лаве моје,
8<
Bуда је цар мојF
4;. Моав је сасуд наде моје,
на Идумеју пружи1у оу1у моју,
мени се иноплеменици HOилистејиG пот+инише.
44. .о 1е ме у*вести у -рад о-ра,ениE
Или 'о 1е ме одвести до ИдумејеE
45. #е1еш ли Ти, Боже, .оји си нас од-урнуоE
И *ар не1еш и*а1и, Боже, са војс'ом нашомE
47. &ај нам помо1 од нево%е,
и сујетно је спасе(е +ове+ије.
48. Бо-ом 1емо у+инити сна-у,
и Он 1е уништити оне 'оји нас у-(етавају.
Псалам 60.
-а крај, у 'имнама, "ави#ов (!салам). HМТ2 /салам 64G
5. $С>ИDИ, Господе, мо%е(е моје,
+уј молитву моју.
7. Са 'рајева *ем%е ' Теи *ави'ах,
'ада 'лону Hи о+ајаваG срце мојеF
на 'амен симе у*висио,
8. водио си ме, јер си постао нада моја,
'ула мо1и HмојеG спрам лица непријате%а.
:. #астани1у се у насе%у Твоме у ве'ове,
по'ри1у се по'ровом 'рила Твојих. ("иапсалма).
6. Bер си Ти, Боже, услишио молитве мојеF
дао си насле,е онима 'оји се оје Имена Тво-а.
<. &ане на дане цара дода1еш,
-одине (е-ове 'ро* дане нараштаја и нараштаја.
9. Оста1е HцарG до ве'а пред Бо-омF
милост и истину 3е-ову 'о 1е испитатиE
=. Та'о 1у псалмопевати Имену Твоме у ве' ве'а,
да испуним молитве моје и* дана у дан.
Слава:
Псалам 61.
-а крај, )а И#итуна, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 65G
5. AА) С@ не1е Бо-у повиновати душа мојаE
Bер је у 3е-а спасе(е мојеF
7. јер је Он Бо- мој и Спасите% мој,
*аштитни' мој, да се не 'олеам више.
8. &о'ле 1ете се насла(ати на +ове'аE
$ијате сви ви
'ао *ид на'рив%ен и о-рада пот'опана.
:. Али, +аст моју намерише одацити,
тр+аху у лажи, устима својим ла-оси%аху,
а срцем својим про'ли(аху.
("иапсалма).
6. Али, Бо-у се повинуј, душо моја,
јер је у 3е-а трп%е(е моје.
89
<. Bер је Он Бо- мој и Спасите% мој,
*аштитни' мој, не1у се по'олеати.
9. $ Бо-у је спасе(е моје и слава мојаF
Он је Бо- помо1и моје, и нада моја је у Бо-а.
=. $*дајте се у 3е-а сав саоре народаF
и*лијте пред 3им срца вашаF
јер је Бо- помо1ни' наш.
("иапсалма).
4;. Али су сујетни синови +ове+ији,
лажни су синови %удс'и у мерилима да у+ине неправду,
они су HсвиG *аједно од таштине.
44. #е надајте се у неправду
и *а отмицом не жудитеF
о-атство а'о те+е, не прила-ајте HмуG срце.
45. Bедном -овораше Бо-, ово двоје +ух2
47. да је мо1 Божија, и Твоја је, Господе, милост,
јер 1еш Ти у*вратити сва'оме по делима (е-овим.
Псалам 62.
!салам "ави#ов, ка#а *е%е у пусти:и $у#ејској.
HМТ2 /салам 67G
5. БО?@, Боже мој, ' Теи јутре(ујем.
Ожедне Тее душа моја,
'оли'о пута Теи H+е*неG тело моје,
у *ем%и пустој и непроходној и е*водној.
7. Та'о се у Светом HхрамуG јавих Теи,
да видим силу Твоју и славу Твоју.
8. Bер је о%а милост Твоја од живота Hмно-ихGF
уста моја похва%ива1е Те.
:. Та'о 1у Те ла-оси%ати у животу моме,
у Име Твоје поди*а1у ру'е своје.
6. .ао од сала и масти да се насити душа моја,
и уснама радости хвали1е HТеG уста моја.
<. .ада их Те споми(ао на посте%и мојој,
у јутрима их ра*миш%ао о Теи.
9. Bер си постао помо1ни' мој,
и под 'ровом 'рила Твојих орадова1у се.
=. /рилепи се душа моја у* Тее,
а мене прихвати десница Твоја.
4;. Они у*алуд тражише душу мојуF
си1и 1е у дуине *ем%е,
44. предани 1е ити ма+евима,
поста1е удео лисицама.
45. А цар 1е се радовати у Бо-у,
хвали1е се сва'о 'о се 3име *а'ли(еF
јер се *атворише уста оних 'оји -оворе неправду.
Псалам 63.
-а крај, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 68G
8=
5. $С>ИDИ, Боже, -лас мој 'ада Ти се молим,
од страха непријате%а и*ави душу моју.
7. /о'рио си ме од уне *лони'а,
од мноштва делатни'а неправде,
8. 'оји наоштрише 'ао ма+ је*и'е своје,
*ате-нуше лу' свој, ствар -ор'у,
:. да устреле у с'ривености непоро+но-,
и*ненада стре%ају у (е-а и не плаше се.
6. $тврдише сеи ре+ *лу,
'а*иваху да са'рију *ам'у.
)е'оше2 .о 1е их видетиE
<. Испитиваше е*а'о(е,
истрошише се испитују1и истражива(а.
/риступи +ове', и срце дуо'о,
9. и у*виси1е се Бо-.
Стрела де+ија посташе ударци (ихови,
=. и и*немо-оше у (има је*ици (ихови.
Смутише се сви 'оји их -ледају,
4;. и уплаши се сва'и +ове'.
И ојавише дела Божија
и творевине 3е-ове ра*умеше.
44. $*весели1е се праведни' у Господу, и у*да1е се у 3е-а,
и похвали1е се сви прави срцем.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 9.
Псалам 64.
-а крај, !салам "ави#ов, песма? ($еремије и $е)еки;а),
о# наро#а и) расеја:а, ка#а има.а'у и)ла)ити.
HМТ2 /салам 6:G
5. Т@БИ прили+и песма, Боже, на Сиону,
и Теи 1е се одати молитва у Bерусалиму.
7. $слиши молитву мојуF
' Теи 1е сва'о тело до1и.
8. )е+и е*а'они'а надја+аше нас,
и е*оштва наша Ти 1еш о+истити.
:. Блажен је 'о-а си и*арао и примио,
настани1е се у дворима Твојим.
Испуни1емо се дорима дома Тво-аF
свет је Храм Твој, +удесан у правди.
6. $слиши нас, Боже, Спасите%у наш,
надо свих 'рајева *ема%с'их,
и оних на мору дале'омF
<. .оји припрема -оре сна-ом Својом,
.оји је препојасан силом,
9. .оји потреса дуину морс'уF
шум валова морс'их H'о 1е поднетиGE
:;
Смути1е се народи,
=. и устраши1е се 'оји живе по 'рајевима H*ем%еG од +удеса ТвојихF
и*лас'е јутра и ве+ера HТиG у'рашаваш.
4;. /осетио си *ем%у, и напојио си је,
умножио си да је оо-атиш.
)е'а Божија испуни се водамаF
припремио си храну (ихову, јер је та'ва припрема Твоја.
44. Бра*де (ене напој,
умножи плодове ((+ита) (енаF
у 'ап%ама (еним орадова1е се расту1и.
45. Бла-ослови1еш венац -одине ла-ости Твоје,
и по%а Твоја испуни1е се плоднош1уF
47. оо-ати1е се лепоте пусти(е,
и ре-ови 1е се опасати весе%ем.
48. Оденуше се овнови ов+ији,
и долине 1е умножити пшеницуF
'ли'та1е, јер 1е химне певати.
Псалам 65.
-а крај, пасма !салма, васкрсе:а. HМТ2 /салам 66G
$С.>И.#ИТ@ Господу, сва *ем%о!
5. /салмопојте Имену 3е-овом,
дајте славу хвали 3е-овој.
7. )еците Бо-у2 .а'о су страшна дела Твоја!
$ мноштву силе Твоје лас'а1е Ти непријате%и Твоји.
8. Сва *ем%а не'а се по'лони Теи, и псалмопева Теи,
не'а псалмопоје Имену Твоме, 0иш(и!
("иапсалма).
:. Ходите и видите дела БожијаF
H'а'оG је страшан у саветима HСвојимG ве1ма од синова %удс'их.
6. Он, .оји преора1а море у сушу,
по реци про1и 1е H%удиG но-ама.
Тамо 1емо се орадовати 3ему,
<. .оји сна-ом Својом -осподари ве'омF
о+и 3е-ове над-ледају народеF
они 'оји HГаG о-ор+ују не'а се у сеи не вели+ају.
("иапсалма).
9. Бла-ословите, народи, Бо-а наше-,
и +ујте -лас хвале 3е-ове,
=. Оно-а .оји је ставио душу моју у живот,
и .оји није дао но-е моје у спотица(е.
4;. Bер си нас ис'ушао, БожеF
ра*же-ао си нас 'ао што се ра*жиже срероF
44. увео си нас у *ам'у,
ставио си нево%е на пле1а наша.
45. /опео си %уде на -лаве наше,
про,осмо 'ро* о-а( и воду,
и и*вео си нас у по+ина'.
47. $1и 1емо у дом Твој са свеспа%еницамаF
ода1у Ти *авете моје
48. 'оје и*ре'оше усне моје,
:4
и и*-оворише уста моја у нево%и мојој.
4:. Свеспа%енице оилне прине1у Ти,
са 'адом тамјана и овновимаF
прине1у Ти теоце и јарад. ("иапсалма).
46. Ходите, +ујте, и 'а*ива1у вам,
сви 'оји се ојите Бо-а,
шта је у+инио души мојој.
4<. . 3ему *авапих устима мојим,
и у*ди-ох Hре+G под је*и'ом мојим.
49. А'о неправду видех у срцу моме,
не'а ме не услиши Господ.
4=. )ади то-а услиша ме Бо-,
+у -лас мо%е(а мо-а.
5;. Бла-ословен Бо- .оји не одаци молитву моју,
и милост Своју од мене.
Псалам 66.
-а крај, у 'имнама, !салам песме, ("ави#ов). HМТ2 /салам 6<G
5. БО?@, смилуј се на нас и ла-ослови нас,
јави светло лице Твоје на нас,
и помилуј нас. ("иапсалма).
7. &а уде по*нат на *ем%и пут Твој,
у свима народима спасе(е Твоје.
8. #е'а Те исповедају и хвале народи, Боже,
не'а Те исповедају и хвале народи сви.
:. #е'а се у*веселе и орадују народи,
јер 1еш судити народе у правди,
и народе 1еш одвести на *ем%у. ("иапсалма).
6. #е'а Те исповедају и хвале народи, Боже,
не'а Те исповедају и хвале народи сви.
<. Aем%а даде плод својF
ла-ослови нас Боже, Боже наш.
9. Бла-ослови нас, Боже,
и не'а се оје 3е-а сви 'рајеви *ема%с'и.
Слава:
Псалам 67.
-а крај, "ави#ов !салам песме, (васкрсе:а). HМТ2 /салам 69G
5. &А 0АС.)С#@ Бо- и да се расеју непријате%и 3е-ови,
и да еже од лица 3е-ово- HсвиG 'оји Га мр*е.
7. .ао што иш+е*ава дим, да иш+е*нуF
'ао што се топи воса' пред лицем о-(а,
та'о да по-ину -решници од лица Божије-.
8. И праведници да се у*веселе,
да се орадују пред Бо-ом,
да се насладе у весе%у.
:. /евајте Бо-у, псалмопојте Имену 3е-овомF
пут у+ините Ономе .оји је у*ишао на *апад, Господ је име 3ему,
и орадујте се пред 3им.
:5
#е'а се потресу HсвиG од лица 3е-ово-
6. Оца сиро+ади и Судије удовица.
Бо- је у месту светоме Своме.
<. Бо- наста(ује усам%ене у дом,
Он и*води о'оване у јунаштву,
та'о,е HиG о-ор+ују1е 'оји оитавају у -роовима.
9. Боже, 'ада си Ти исходио пред народом Твојим,
'ада си Ти прола*ио 'ро* пусти(у, ("иапсалма).
=. *ем%а се потресе, јер и нееса дадоше 'ишу
од лица Бо-а Синајс'о-а,
од лица Бо-а И*раи%ева.
4;. .ишу дорово%ну одредио си, Боже, насле,у Твоме Hу *ем%и ое1анојGF
и она ослаи, а Ти си је утврдио.
44. ?ивоти(е Твоје ораве у (ојF
припремио си HјеG у дороти Твојој сиромаху, Боже.
45. Господ 1е дати ре+ онима 'оји ла-овесте сна-ом мно-ом.
47. "ар над војс'ама HнародаG %у%ено-а,
и лепотом дома ра*дели1е плен.
48. А'о по+инете усред насле,а H*ем%е ое1анеG,
Hи1ете 'аоG 'рила -олуице посрере(ена,
и пле1а (ена у сјајности *лата.
("иапсалма).
4:. .ада #аднеес'и ра*-о(аше цареве по (ој (()ем;и &ананској),
*аснежи се на Селмону.
46. Гора Божија H0асанс'аG, -ора о-ата,
-ора ујна, -ора хумовита.
4<. Aашто *авидите -оре о-ате,
-ори на 'ојој и*воле Бо- да оитава на (ојE
Bер 1е се Господ настанити Hна (ојG до 'раја.
49. .олесница Божија десетохи%адита,
хи%аде управ%ају1ихF
Господ је на (има на Синају, у свети(и.
4=. $*ишао си на висину, *апленио си плен, @I. 8, 9
у*ео си даре у %удима,
јер се и непо'орни *а наста(е(е Hпо'оришеG.
Господ Бо- ла-ословен,
5;. ла-ословен Господ и* дана у данF
помо1и 1е нам Hна путуG Бо- спасе(а наших.
("иапсалма).
54. Бо- наш, Бо- је .оји спасаваF
и Господа Господа врата су смрти.
55. Али 1е Бо- с'ршити -лаве непријате%а 3е-ових,
врх темена оних 'оји ходе у преступима својим.
57. )е+е Господ2 И* H-ореG 0асана 1у вратити Hнепријате%еG,
врати1у их и* дуина морс'ихF
58. да се омо+и но-а твоја у 'рви,
је*и' паса твојих од 'рви непријате%а.
5:. 0и,ени ише по'рети Твоји, Боже,
по'рети Hпева+аG Бо-а моје-а, "ара .оји је у Свети(и HхрамаG.
56. /ристи-оше на+елници ли*у псалмопоју1их,
усред девоја'а са у(евима.
5<. $ цр'вама ла-оси%ајте Бо-а,
Господа са и*вора И*раи%евих!
:7
59. Тамо је Hу хоруG 0енијамин најмла,и у иступа(у,
'не*ови Bудини во,е (ихове,
'не*ови Aавулонови, 'не*ови #еIталимови.
5=. Aаповеди, Боже, силом ТвојомF
оснажи, Боже, ово што си у+инио ме,у нама.
7;. )ади Храма Тво-а у Bерусалиму,
Теи 1е донети цареви дарове.
74. Aапрети *верима и* трс'е Hритова @-иптаG,
'рдо и'ова ме,у јуницама народа,
да не Hнападну иG *атворе опроане 'ао срероF
расеј народе 'оји хо1е ратове.
75. &о1и 1е посланици и* @-ипта,
@тиопија 1е пружити ру'у своју Бо-у.
77. "арства *ема%с'а, певајте Бо-у, псалмопојте Господу.
("иапсалма).
78. /евајте Бо-у .оји је усео на нео неес'о на исто'уF
ево да1е -ласом Својим -лас силе.
7:. &ајте славу Бо-уF
на И*раи%у је вели'олепност 3е-ова,
и сила 3е-ова у олацима.
76. &иван је Бо- у светима Својима,
Бо- И*раи%ев, Он 1е дати силу и утвр,е(е народу Своме.
Бла-ословен Бо-.
Слава:
Псалам 68.
-а крај, )а оне који =е се и)менити, "ави#ов.
HМТ2 /салам 6=G
5. С/АСИ М@, Боже, јер до,оше воде до душе моје.
7. $падох у лато дуо'о, и нема днаF
до,ох у дуине морс'е, и ура потопи ме.
8. $морих се ви+у1и, прому'ну -рло моје,
иш+илеше о+и моје од нада(а на Бо-а мо-а.
:. $множише се ве1ма од власи -лаве моје они 'оји ме мр*е у*алудF Bн. 4:, 5:
оснажише се непријате%и моји, они 'оји ме про-оне неправедноF
оно што не у*имах, то вра1ах.
6. Боже, Ти си по*нао е*ум%е моје,
и пре-реше(а моја од Тее се не с'рише.
<. #е'а се не посраме *о- мене они 'оји стрп%иво +е'ају Тее,
Господе, Господе над војс'амаF
нити да се постиде *о- мене они 'оји Те траже, Боже И*раи%ев.
9. Bер ради Тее подношах ру-а(е,
стид по'ри лице моје.
=. Оту,ен постадох ра1и својој,
и странац синовима матере моје.
4;. Bер ревност *а дом Твој и*једе ме, Bн. 5, 4<
и ру-а(а оних 'оји Тее руже падоше на мене. )им. 4:, 7
44. И по'рих постом душу моју,
и постадох сеи *а пору-у.
45. И у*ех *а оде1у моју вре1у,
и постадох (има *а при+у.
:8
47. #ада мном уживаху они што седе на вратима,
и о мени певаху винопије.
48. А ја молитвом својом HхитахG ' Теи ГосподеF
време је ла-ово%е(а, Боже, у мноштву милости ТвојеF
услиши ме, у истини спасе(а Тво-а.
4:. Спаси ме од лата, да не потонемF
да се и*авим од оних 'оји ме мр*е, и од вода дуо'их.
46. &а ме не потопи ура водена,
нити да ме про-ута е*дан,
нити да унар *атвори нада мном уста своја.
4<. $слиши ме, Господе, јер је ла-а милост ТвојаF
по мноштву милоср,а Тво-а по-ледај на ме.
49. #е одврати лице Твоје
од слу-е Тво-а,
јер сам жалостан, р*о ме услиши.
4=. /о-ледај на душу моју, и и*ави јеF
ради непријате%а мојих и*ави ме.
5;. Bер Ти *наш пору-у моју,
и посрам%е(е моје, и стид мојF
пред Тоом су сви тла+ите%и моји.
54. $вреду о+е'иваше душа моја и му'уF
и о+е'ивах сажа%ива+а, и не еше H-аG,
и тешите%а, и не на,ох H-аG.
55. И дадоше ми *а храну жу+,
и у же,и мојој напојише ме оцтом. Мт. 5<, 78. 89
57. #е'а уде трпе*а (ихова пред (има *а *ам'у, )им. 44, =C4;
и *а у*вра1ај, и *а сала*ан.
58. #е'а се помра+е о+и (ихове да не -ледају,
и ле,а (ихова *ауве' по-уриF
5:. и*лиј на (их -(ев Твој,
и јарост -(ева Тво-а не'а их сна,е.
56. #е'а уде двор (ихов пуст, &Ап. 4, 5;
и у насе%има (иховим не'а не уде становни'а.
5<. Bер оно-а 'оје-а си Ти ранио, они про-а(аху,
и на ол рана мојих HолG додаваху.
59. &одај е*а'о(е на е*а'о(е (ихово,
и да не у,у у правду Твоју.
5=. #е' уду и*рисани и* '(и-е живих,
и са праведнима не'а се не *апишу.
7;. Сиромах и олни' ја јесамF
спасе(е Твоје, Боже, не'а ме прихвати.
74. Хвали1у Име Бо-а мо-а са песмом,
вели+а1у Га у похвалиF
75. и HтоG 1е у-одно ити Бо-у ве1ма од млада телета,
'оје и*раста ро-ове и пап'е.
77. 0идите сиромаси, и орадујте сеF
тражите Бо-а, и жива 1е ити душа ваша.
78. Bер услиша Господ уо-е,
и суж(е Своје не пони*и.
7:. #е'а Га хвале нееса и *ем%а,
море и све што се у (има 'ре1е.
76. Bер 1е Бо- спасити Сион,
и и*-ради1е се -радови Bудеје.
::
И настани1е се тамо, и наследи1е је Hнарод ТвојGF
7<. и семе слу-у Твојих поседова1е је (($у#еју),
и 'оји %уе Име Твоје настани1е се у (ој.
Псалам 69.
-а крај, "ави#ов, )а спомен, #а ме спаси 0оспо#.
HМТ2 /салам <;G
5. БО?@, на помо1 моју па*иF
Господе, да ми помо-неш похитај.
7. #е'а се постиде и посраме 'оји траже душу мојуF
не'а се врате натра-, и не' се посраме 'оји ми хо1е *алаF
8. да се поврате одмах пости,ени, 'оји ми -оворе2 доро, доро!
:. #е'а се орадују и у*веселе *о- Тее сви 'оји те траже, Господе,
и да -оворе сва-да они што %уе спасе(е Твоје2 &а се у*вели+а Господ!
6. А ја сам ништ и уо-, Боже, помо*и ми.
/омо1ни' мој и И*авите% мој јеси Ти, Господе, не *а'асни.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 10.
Псалам 70.
"ави#ов !салам,
синова $она#авови' и први' )аро*;еника. HМТ2 /салам <4G
$ Т@Б@ се, Господе, поу*дах, да се не постидим до ве'а.
5. /равдом Твојом и*ави ме и и*веди меF
при'лони ми ухо Твоје и спаси ме.
7. Буди ми Бо- *аштитни'
и место утвр,ено да ме спасеш,
јер утвр,е(е моје и приежиште моје јеси Ти.
8. Боже мој, и*ави ме и* ру'е -решни'а,
и* ру'е е*а'они'а и неправдују1е-.
:. Bер си Ти трп%е(е моје, ГосподеF
Господе, #адо моја од младости моје.
6. #а Тее се ослоних од утрое,
од материце мај'е моје Ти си мој по'ровите%F
у Теи је хвалопој мој сва-да.
<. .ао +удо постадох мно-има,
а Ти си помо1ни' силан.
9. #е'а се испуне уста моја хвале HТвојеG,
да певам славу Твоју,
сав дан вели'олепност Твоју.
=. #е одаци ме у време старости,
'ада нестане сна-е моје не напусти ме.
4;. Bер ми ре'оше непријате%и моји,
и они што вреају душу моју саветоваше се *аједно,
44. -оворе1и2 Бо- -а је оставио!
:6
-оните -а и ухватите -а,
јер нема и*авите%а.
45. Боже мој, не уда%уј се од менеF
Боже мој, похитај у помо1 моју.
47. #е'а се посраме и иш+е*ну 'оји 'леветају душу моју,
не' се оу'у у срамоту и стид 'оји ми траже *ала.
48. А ја 1у сва-да надати се Hу ТееG
и придода1у сва'ој хвали Твојој.
4:. $ста 1е моја ојавити правду Твоју,
сав дан спасе(е Твоје,
јер не *нам '(ижевности Hда их описаоG.
46. $1и 1у у сили Господ(ојF
Господе, споми(а1у правду Тее једино-а.
4<. Боже, нау+ио си ме од младости моје,
и до сада ојав%ујем +удеса Твоја.
49. И до старости и остарелости, Боже HмојG, не остав%ај ме,
до'ле не ојавим мишицу Твоју свему нараштају дола*е1ем,
мо1 Твоју и правду Твоју,
4=. Боже, до највиших HвисинаG, вели+ине што си ми у+инио.
Боже, 'о је сли+ан ТеиE
5;. .оли'е си ми по'а*ао нево%е мно-е и *ле,
и повративши се оживио си ме,
и и* е*дана *ем%е опет си ме и*вео.
54. $множио си на мени вели+анство Твоје,
и повративши се утешио си ме,
и и* е*дана *ем%е опет си ме и*вео.
55. Bер 1у се исповедати Теи у народима, ГосподеF
на ор-ану псалтира истину Твоју, БожеF
псалмопева1у Ти на -итари, Све+е И*раи%ев.
57. Орадова1е се уста моја, 'ада Ти псалмопојем,
и душа моја 'оју си и*авио.
58. А још и је*и' мој сав дан поу+ава1е се правди Твојој,
'ада се посраме и постиде они 'оји ми траже *ла.
Псалам 71.
-а Соломона (!салам "ави#ов). HМТ2 /салам <5G
БО?@, суд Твој цару дај
и правду Твоју сину царевом,
5. да суди народу Твоме у правди
и сиромахе Твоје у суду HправедномG.
7. #е'а у*му на се планине мир народу HТвомеG
и хумови правду HТвојуG.
8. Суди1е сиромахе народа
и спаш1е синове уо-их
и пони*и1е 'леветни'а,
:. и сапреива1е са сунцем
и пре месеца 'ро* нараштај и нараштаје.
6. Си1и 1е 'ао роса на руно
и 'ао 'ап%е 'оје 'ап%у на *ем%у.
<. Aасија1е у дане (е-ове правда
и мноштво мира, до'ле се не у'лони месец.
:<
9. И -осподари1е од мора до мора
и од ре'а до 'рајева васе%ене.
=. /ред (им 1е припасти @тиоп%ани,
и непријате%и (е-ови прах 1е ли*ати.
4;. "ареви Тарсијс'и и острва даре 1е принети,
цареви Арапс'и и Савс'и даре 1е донети.
44. И по'лони1е се (ему сви цареви *ема%с'и,
сви народи (ему 1е служити.
45. Bер је и*авио сиромаха од Hру'еG мо1ни'а,
и уо-о- 'оји немаше помо1ни'а.
47. /оштеде1е сиромаха и уо-о-а,
и душе уо-их спаси1е.
48. Од лихве и неправде и*ави1е душе (ихове,
и дра-оцено је име (е-ово пред (има.
4:. И живе1е, и да1е му се од *лата Араијс'о-,
и моли1е се *а (е-а сва-да,
васцели дан (е-а 1е ла-оси%ати.
46. Би1е утвр,е(е на *ем%и на врховима -ораF
преу*не1е се и*над >ивана плод (е-ов,
и исцвета1е и* -рада 'ао трава и* *ем%е.
4<. #е'а уде име (е-ово ла-ословено у ве'ове,
пре сунца преива1е име (е-овоF
и ла-ослови1е се у (ему сва племена *ема%с'а,
сви народи на*ива1е -а лаженим.
49. Бла-ословен Господ Бо- И*раи%ев,
.оји једини +ини +удеса.
4=. И ла-ословено Име славе 3е-ове до ве'а и у ве' ве'а,
и испуни1е се славе 3е-ове сва *ем%а.
#е'а та'о уде. Амин.
5;. Свршише се песме &авида, сина Bесејево-.
Слава:
H.рај &ру-е '(и-е /саламаG
NNN
HТ)@LА '(и-а /салама2 /салми <5C99G
Псалам 72
!салам ,са2ов. HМТ2 /салам <7G
4. .А.О је доар Бо- И*раи%у,
HсвимаG правима срцем.
5. А мени *амало да не с'ли*нуше но-е,
*амало да не с'ренуше 'ораци моји.
7. Bер по*авидех е*а'оницима
-ледају1и мир -решни'аF
8. јер нема потраја(а у смрти (иховој
и постојаности у 'а*ни (иховој,
:. у трудовима %удс'им они нису
и са %удима не ивају 'аж(ени.
:9
6. Aато их ухвати -ордост Hдо 'рајаG,
оденуше се у неправду и е*ожност своју.
<. И*а,е 'ао и* деело- сала неправда (ихова,
пре,оше у расположе(е срцаF
9. смислише и -оворише у лу'авству,
неправду у висину -оворишеF
=. поставише на неу уста своја,
и је*и' им се пружи до *ем%е.
4;. )ади то-а о'рену1е се народ мој овамо H' (имаG,
и Hсматра1еG да 1е се дани пуни Hсре1еG на1и (има.
44. И ре'оше2 .а'о до*на Бо-F
и има ли *на(а у 0иш(е-аE
45. @во, та'ви су -решници и ужива+и,
до ве'а се држе о-атства.
47. И ре'ох2 @да ли у*алуд у+их правди срце моје
и умивах у невиности ру'е моје,
48. и ејах ијен васцели дан,
и и*оли+е(е моје иваше сва'о јутроE
4:. А'о -оворах2 .а*ива1у та'о,
-ле нараштају синова Твојих их преступни' H*аветаG.
46. И *амислих да до*нам то,
и и преда мном труд Hи му'аGF
4<. до' не у,ох у Светилиште Божије
и схватих свршет'е (ихове.
49. Bер, *а лу'авства (ихова ставио си им *ла,
оорио си их 'ада се у*-ордише.
4=. .а'о до,оше у опустоше(е ненадно,
иш+е*оше, пропадоше *о- е*а'о(а сво-а.
5;. .ао сан оно-а 'оји се уди,
Господе, у -раду Твоме ли' (ихов уништи1еш.
54. Bер се распали срце моје,
и утроа се моја и*мени,
55. и ја их понижен и не по*нах,
'ао с'от ејах 'од Тее.
57. А ја сам сва-да са Тоом,
у*ео си десну ру'у моју,
58. и у савету Твоме повео си ме,
и са славом си ме примио.
5:. Bер шта ми HтоG постоји на неу,
и осим Тее шта хтедох на *ем%иE
56. Иш+е*е срце моје и тело моје,
Боже срца мо-а, и удео је мој Бо- до ве'а.
5<. Гле, 'оји сее уда%ују од Тее, пропаш1е,
по-уио си сва'о- пре%уни'а ((о#ступника) од Тее.
59. А мени је доро прилеп%ивати се Бо-у,
пола-ати на Господа наду своју,
да ојав%ујем све хвале Твоје
на вратима '1ери Сионове.
Псалам 73.
!оучан, (!салам) ,са2ов. HМТ2 /салам <8G
:=
AАDТО си, Боже, одацио HнасG до 'раја,
ра*-(еви се јарост Твоја на овце паше ТвојеE
5. Опомени се саора HнародаG Тво-а, 'оје- си сте'ао од по+ет'а,
и*авио си же*ал насле,а Тво-а,
ову -ору Сион, на 'ојој си се настанио.
7. &и-ни ру'е Твоје на охолости (ихове до 'раја,
'оли'о *ло*амисли непријате% на Свети(е Твоје.
8. И хва%аху се они 'оји Те мр*е усред пра*ни'а Тво-а,
поставише *наме(а своја H'аоG *на'е, и не по*наше.
:. .ао на -ор(ем и*ла*у,
6. 'ао у шуми дрве1а исе'оше се'ирама врата (е*ина,
*аједно се+ивом и радвом (у ра*рушише.
<. Aапалише о-(ем Светилиште Твоје,
на *ем%у ос'врнише насе%е Имена Тво-а.
9. )е'оше у срцу своме сродници (ихови *аједно2
Ходите да у'инемо све пра*ни'е Божије са *ем%е.
=. Aна'е (ихове не видесмо,
нема више проро'а H'од (ихG, и нас не1е више по*нати.
4;. &о'ле 1е, Боже, да вре,а непријате%,
да ра*дражује противни' Име Твоје до 'рајаE
44. Aашто одвра1аш ру'у Твоју
и десницу Твоју и*сред нару+ја Тво-а до 'рајаE
45. А Бо- је "ар наш пре ве'ова,
у+ини спасе(е посред *ем%е.
47. Ти си утврдио силом Твојом море,
Ти си сатро -лаве *мајева у води.
48. Ти си *-а*ио -лаву *мије,
дао си је *а јело народима @тиопс'им.
4:. Ти си отворио и*воре и пото'е,
Ти си исушио ре'е Итамс'е.
46. Твој је дан и Твоја је но1,
Ти си уредио светлост и сунце.
4<. Ти си створио све пределе *ем%е,
лето и проле1е Ти си их са*дао.
49. Сети се ово-а2 непријате% је ружио Господа,
и народ е*уман ра*дражи Име Твоје.
4=. #емој предати *верима душу 'оја се исповеда Теи,
душе уо-их Твојих не *аорави до 'раја.
5;. /о-ледај на *авет Твој,
јер се испунише тамна места *ем%е 'у1ама е*а'о(а.
54. &а се не врати унижени пости,ен,
сиромах и уо-и хвали1е Име Твоје.
55. $стани, Боже, суди пару ТвојуF
опомени се руже(а Тво-а од е*умни'а сав дан.
57. #е *аорави -лас молитвени'а ТвојихF
-ордост мр*ите%а Твојих у*и,е *а сва-да Hпреда ТеG.
Слава:
Псалам 74.
-а крај, #а не погу*и%, !салам песме, ,са2ов. HМТ2 /салам <:G
5. ИС/О0@&АL@МО се Теи, Боже,
6;
исповеда1емо се Теи и при*ива1емо Име Твоје.
7. .а*ива1у сва +удеса Твоја, 'ада у*имаднем времена.
/равде 1у пресу,ивати, H-овори ГосподG.
8. )астопи се *ем%а и сви 'оји живе на (ој,
ја утврдих стуове (ене. ("иапсалма).
:. )е'ох *а'онопреступницима2 #е е*а'онујтеF
и -решницима2 #е у*вишујте мо1 HсвојуG,
6. не у*дижите у висину ро- свој,
и не -оворите против Бо-а неправду.
<. Bер Hнема спасаG ни са исто'а, ни са *апада,
нити са пусти(с'их -ора,
9. јер је Бо- Судија,
ово-а понижује и оно-а у*вишава.
=. Bер је +аша у руци Господ(ој,
испу(ена пи1ем вина нерастворено-,
и HОнG пресипаше и* ово-а у оно,
али се 'омина 3е-ова не испра*ни,
пи1е HјеG сви -решници *ем%е.
4;. А ја 1у се орадовати до ве'а,
псалмопева1у Бо-у Bа'ов%евомF
44. и све ро-ове -решни'а с'рши1у,
и у*виси1е се ро-ови праведно-а.
Псалам 75.
-а крај, у 'имнама, !салам ,са2ов, песма ,сирију. HМТ2 /салам <6G
5. /ОA#АТ је у Bудеји Бо-,
у И*раи%у је вели'о Име 3е-ово.
7. И и у миру место 3е-ово,
и оиталиште 3е-ово на СионуF
8. тамо с'рши мо1и стрела,
оружје и ма+ и рат. ("иапсалма).
:. Ти светлиш +удесно са -ора ве+них.
6. Смутише се сви нера*умни срцем,
уснише сан свој и не на,оше ништа
у ру'ама својим сви %уди о-ати.
<. Од прет(е Твоје, Боже Bа'ов%ев,
*адремаше јеха+и на 'о(има.
9. Ти си страшан, и 'о 1е Ти се супроставитиE
Отуда је -(ев Твој.
=. С неа у+иниш да се +ује суд Твој,
*ем%а се упаши и умири,
4;. 'ада устане на суд Бо-,
да спасе све 'рот'е на *ем%и. ("иапсалма).
44. Bер мисао +ове'ова исповеди1е се Теи.
и остата' помисли пра*нова1е Теи.
45. Aаветујте се и испуните H*аветеG Господу Бо-у нашемF
сви 'оји су о'о 3е-а доне1е дарове,
47. H3емуG Страшноме, 'оји оду*има духове 'не*ова,
страшноме мимо царева *ема%с'их.
64
Псалам 76.
-а крај, -а И#итуна, !салам ,са2ов. HМТ2 /салам <<G
5. Г>АСОМ мојим 'а Господу *ави'ах,
-ласом мојим 'а Бо-у, и услиша ме.
7. $ дан нево%е моје Бо-а тражих,
ру'ама мојим Hпружах сеG но1у пред 3им, и не преварих сеF
HјерG оди душа моја да се утеши Hина+еG.
8. Сетих се Бо-а, и орадовах сеF
ра*миш%ах, и омалодуши се дух мој. ("иапсалма).
:. /рете'оше о+и моје страже Hјутар(еG,
смутих се и не -оворих.
6. Aамиш%ах дане старе,
и -одина ве+них сетих се и проу+авахF
<. но1у се срцем својим уду%ивах,
и дух мој истраживаше.
9. @да ли 1е у ве'ове одацити Господ,
и не1е ли настојати још да ла-оволиE
=. Или 1е до 'раја милост Своју да пре'ратиF
ре+ HСвојуG с'рати и* нараштаја у нараштајE
4;. Хо1е ли Бо-, *аоравити да се смилујеF
или 1е у %ут(и Својој су*држати милоср,е СвојеE ("иапсалма).
44. И ре'ох2 Сада *апо+ех,
ова је и*мена деснице 0иш(е-а.
45. Сетих се дела Господ(их,
јер 1у се опоменути од по+ет'а +удеса ТвојихF
47. и поу+ава1у се у свима делима Твојим,
и у подухватима Твојим ужива1у.
48. Боже, у Свети(и је пут ТвојF
'о је Бо- вели' 'ао Бо- нашE
4:. Ти си Бо- .оји +иниш +удесаF
ојавио си у народима силу Твоју.
46. И*авио си мишицом Твојом народ Твој,
синове Bа'ов%еве и BосиIове.
("иапсалма).
4<. 0идеше Те воде, Боже,
видеше Те воде и уплашише се,
потресоше се е*даниF мноштво -ласова водених,
49. -лас дадоше олаци,
јер и стреле Твоје проле1уF
4=. -лас -рома Тво-а у 'олесу јеF
осветлише му(е Твоје васе%ену,
потресе се и устраши се *ем%а.
5;. $ мору су путеви Твоји,
и ста*е Твоје у водама мно-им,
и тра-ови Твоји не1е се до*нати.
54. 0одио си 'ао овце народ Твој
ру'ом Мојсеја и Арона.
Слава, Исада: Алилуја.
65
КАТИЗМА 11.
Псалам 77.
!оучан, (!салам) ,са2ов. HМТ2 /салам <9G
4. /АAИТ@, народе мој, на *а'он мој,
при-ните ухо своје ре+има уста мојих.
5. Отвори1у у при+ама уста своја, Мт. 47, 7:
-овори1у *а-онет'е ((скривеностиG од по+ет'а.
7. Оно што +усмо и до*насмо,
то и оци наши 'а*ивашеF
8. не с'ри се од деце (ихове у дру-ом нараштају,
'а*ују1и хвале Господ(е,
и HсвеG силе 3е-ове,
и +удеса 3е-ова, 'оја у+ини.
:. И подиже сведо+анство у Bа'ову,
и *а'он постави у И*раи%у,
што је *аповедио оцима нашим
да то о*нане синовима својим,
6. да до*на нараштај дру-и,
синови 'оји 1е се родити,
и устану и 'а*ују то синовима својим,
<. да на Бо-а полажу наду своју
и не *аораве дела Божија,
и *аповести 3е-ове да тражеF
9. да не уду 'ао оци (ихови,
нараштај по'варен и прео-ор+ују1и,
нараштај 'оји није исправ%ао срце своје,
и није поверио Бо-у дух свој.
=. Синови BеIремови *атежу1и и ацају1и стреле
о'ренуше се у дан рата.
4;. #е са+уваше *авет Божији,
и у *а'ону 3е-овом не хтеше ходити.
44. И *аоравише доро+инства 3е-ова
и +удеса 3е-ова, 'оја им је по'а*ао
45. пред оцима (иховим, што у+ини +удеса
у *ем%и @-ипатс'ој, на по%у Танејс'ом.
47. )а*двоји море и поведе их,
постави воде 'ао мешину,
48. и во,аше их ола'ом да(у
и посву но1 светлош1у о-(а.
4:. )асе+е стену у пусти(и
и напоји их 'ао е*даном мно-им,
46. и и*веде воду и* 'амена
и ни*веде воде 'ао ре'е.
4<. И они још продужише да Му -реше,
о-ор+ише 0иш(е-а у Hпусти(иG е*водној,
49. и ис'ушаваху Бо-а у срцима својим,
да траже јела душама својимF
4=. и 'леветаше на Бо-а, и ре'оше2
#е може ли Бо- спремити трпе*у у пусти(иE
5;. /ошто Hве1G удари 'амен и поте'оше воде
67
и потоци наујаше,
*ар не може HОнG и хлеа дати
или припремити трпе*у народу СвомеE
54. И *а то +у Господ, и одаци HихG,
и о-а( се *апали у Bа'ову,
и -(ев у*и,е на И*раи%аF
55. јер не вероваше у Бо-а,
нити се надаше у спасе(е 3е-ово.
57. И *аповеди олацима одо*-о
и врата неес'а отвори,
58. и одожди им ману да једу,
и хле неес'и даде имF
5:. хле ан,елс'и једе +ове',
храну им посла у и*ои%у.
56. /одиже ју- са неа
и наведе силом Својом исто+ни ветар,
5<. и даде 'ишу меса по (има 'ао прашину,
и 'ао песа' морс'и птице 'рилатеF
59. и падоше усред о'ола (ихово-,
о'оло шатора (ихових.
5=. И једоше и наситише се веома,
и же%у (ихову даде (има,
7;. не лишише се же%е своје.
HАлиG, још до' храна еше у устима (иховим,
74. до,е -(ев Божији на (их,
и ве1ину ме,у (има пои,
и и*аране И*раи%еве сатре.
75. $ свему томе још са-решише,
и не повероваше +удесима 3е-овим,
77. и иш+е*оше у сујети дани (ихови,
и -одине (ихове са хита(ем.
78. .ада их по-уи, HтадG Га тражаху,
и вра1аху се и рано ранише ' Бо-у,
7:. и опоменуше се да је Бо- помо1ни' (ихов
и Бо- 0иш(и И*авите% је (ихов.
76. И *аволеше -а устима својим,
а је*и'ом својим сла-аше Га,
7<. и срце (ихово не еше ис'рено са 3им,
нити повероваше *авету 3е-овом.
79. А Он је милосрдан
и о+иш1ује -рехе (ихове, и не по-у%ује,
и ве1ма настоји да одврати јарост Своју
и не распа%ује сав -(ев Свој.
7=. И опомену се да су тело,
дух 'оји одла*и и не вра1а се.
8;. .оли'о пута Га о-ор+ише у пусти(и,
ра*-(евише Га у *ем%и е*воднојE
84. И вратише се и ис'ушаваху Бо-а,
и Свето-а И*раи%ево- ра*%утише.
85. И не опоменуше се ру'е 3е-ове,
дана у 'оји их и*ави и* ру'е му+ите%а,
87. 'а'о у+ини у @-ипту *на'е Своје
и +удеса Своја у по%у Танејс'ом.
68
88. И преорати у 'рв пото'е (ихове Hу @-иптуG,
и унаре (ихове, да не и пили.
8:. /осла на (их псе1у муву, и и*једе ихF
и жау, и ра*једе ихF
86. и даде црву плодове (ихове,
и трудове (ихове с'а'авцимаF
8<. пои -радом вино-раде (ихове,
и смо'ве (ихове мра*евима,
89. и предаде -раду сто'у (ихову,
и има(е (ихово о-(у.
8=. /осла на (их -(ев јарости Своје,
јарост и -(ев и жалост,
посла(е по ан,елима *ла.
:;. /рипреми пут -(еву Своме
и не поштеди од смрти душе (ихове
и сто'у (ихову *атвори у смртF
:4. и по-уи сва'о прворо,ено у *ем%и @-ипта,
првину сва'о- ола (ихово- у шаторима Хамовим.
:5. И подиже 'ао овце народ Свој,
и поведе их 'ао стадо у пусти(у,
:7. и во,аше их са поу*да(ем, и не устрашише сеF
и непријате%е (ихове по'ри море H"рвеноG.
:8. И у*веде их на -ору Свети(е Своје,
-ору ову HСионG 'оју сте+е десница 3е-ова.
::. И и*а-на испред лица (ихова народе Hне*наожнеG,
и даде им у насле,е ужетом деломере(а,
и настани у насе%има (иховим племена И*раи%ева.
:6. И HопетG ис'ушаваху и о-ор+аваху Бо-а 0иш(е-а,
и сведо+анства 3е-ова не са+увашеF
:<. и одвратише се и одвр-оше, 'ао и оци (ихови,
и прео'ренуше се у лу' ис'рив%енF
:9. и ра*-(евише Га на хумовима својим,
и идолима својим ра*дражише Га.
:=. Jу Бо- и одврати о+и,
и потре веома И*раи%а,
6;. и одаци с'инију Силомс'у,
насе%е HСвојеG -де се настани ме,у %удима.
64. И предаде у ропство сна-у (ихову,
и лепоту (ихову у ру'е непријате%а,
65. и с'оли ма+ем народ Свој,
и насле,е Своје пре*ре.
67. Млади1е (ихове прождре о-а(,
и девој'е (ихове не ише ожа%енеF
68. свештеници (ихови падоше од ма+а,
и удовице (ихове не ише опла'ане.
6:. И устаде 'ао спавају1и Господ,
'ао мо1ни' опијен вином,
66. и пора*и непријате%е Своје унатра-,
посрам%е(е ве+но даде (има.
6<. И одаци насе%е BосиIово,
и племе BеIремово не и*араF
69. а и*ара племе Bудино,
-ору Сион 'оју *аволе.
6:
6=. И и*-ради 'ао једноро-а Свети(у Своју,
на *ем%и је утеме%и до ве'а.
<;. И и*ара &авида слу-у Сво-а,
и у*е -а од стада ов+ијих,
<4. од ја-(илишта у*е (е-а,
да он напаса Bа'ова слу-у Сво-а,
и И*раи%а насле,е Своје.
<5. И напасаше их у е*а*лености срца сво-,
и у ра*оритости ру'у својих во,аше их.
Слава:
Псалам 78.
!салам ,са2ов. HМТ2 /салам <=G
4. БО?@, до,оше не*наожци у насле,е Твоје,
ос'врнише Храм свети Твој,
поставише Bерусалим 'ао 'ошару од повр1а.
5. /оставише трупове слу-у Твојих
*а храну птицама неес'им,
месо преподоних Твојих *верима *ема%с'имF
7. и*лише 'рв (ихову 'ао воду
о'оло Bерусалима, и не еше 'о да сахрани.
8. /остасмо ру- суседима нашим,
потсмех и пору-а онима о'о нас.
:. &о'ле 1еш, Господе, -(евити се до 'раја,
распа%ивати се 'ао о-а( ревност ТвојаE
6. И*ли -(ев Твој на не*наожце 'оји Те не *нају,
и на царства 'оја Име Твоје не при*вашеF
<. јер прождреше Bа'ова,
и место (е-ово опустошише.
9. #е спомени наша стара е*а'о(аF
не'а нас р*о предухитре милости Твоје, Господе,
јер осиромашисмо веома.
=. /омо*и нам, Боже, Спасите%у нашF
ради славе Имена Тво-а, Господе, и*ави насF
и о+исти -рехе наше ради Имена Тво-а,
4;. да не 'ажу народи не*наожни2 Где је Бо- (иховE
И не'а уде по*ната у народима пред о+има нашим
освета 'рви слу-у Твојих 'оју пролише.
44. #е'а и*а,е преда Те у*диса(е сужа(аF
по вели+анству мишице Твоје са+увај синове уијених.
45. $*врати суседима нашим седмостру'о у нару+је (ихово
пору-у (ихову, 'ојом су Те ружили, Господе.
47. А ми, народ Твој и овце паше Твоје,
у*вратно 1емо Те славити до ве'а,
и* нараштаја у нараштај јав%а1емо хвалу Твоју.
Псалам 79.
-а крај, )а оне који =е се и)менити, све#очанство ,са2ово,
!салам )а ,сирија. HМТ2 /салам 9;G
66
5. ТИ .ОBИ напасаш И*раи%а, па*иF
.оји водиш 'ао овце BосиIа,
.оји седиш на Херувимима, појави се.
7. /ред BеIремом и 0енијамином и Манасијом
поди-ни силу Твоју,
и до,и да нас спасеш.
8. Боже, орати нас,
и јави светло лице Твоје, и спаш1емо се.
:. Господе Боже над војс'ама,
до'ле 1еш се -(евити на молитву слу-у ТвојихE
6. &а нас храниш хлеом су*а
и појиш нас су*ама на меруE
<. /оставио си нас *а споре(е суседима нашим,
и непријате%и наши ру-аху се нама.
9. Господе Боже над војс'ама, орати нас
и јави светло лице Твоје, и спаш1емо се.
("иапсалма).
=. 0ино-рад и* @-ипта пренео си,
и*а-нао си не*наожце и *асадио -аF
4;. пропутио си пут испред (е-а
и *асадио ло*е (е-ове, те испуни *ем%у.
44. /о'ри -оре сен'а (е-ова,
и -ране (е-ове Hпо'ришеG 'едрове БожијеF
45. пружио је ло*е своје до мора
и до ре'е младице своје.
47. Aашто си оорио о-раду (е-ову,
те -а еру сви прола*ници 'рај путаE
48. Оштети -а вепар и* дураве,
и лутају1а H*верG див%а поједе -а.
4:. Боже над војс'ама, орати се,
и по-ледај с неа и види
и посети вино-рад овај,
46. и утврди -а, (е-а 'о-а *асади десница ТвојаF
и на сина +ове+ије- 'оје- си утврдио Сеи.
4<. Спа%ен о-(ем и рас'опан,
од прет(е лица Тво-а пропаш1е.
49. #е'а уде ру'а Твоја на +ове'у деснице Твоје,
и на сину +ове+ијем, 'оје- си утврдио Сеи.
4=. И не1емо одступити од Тее,
оживе1еш нас, и Име Твоје при*ива1емо.
5;. Господе Боже над војс'ама, орати нас,
и јави светло лице Твоје, и спаш1емо се.
Псалам 80.
-а крај, )а точила, !салам ,са2ов. HМТ2 /салам 94G
5. )А&$BТ@ се Бо-у помо1ни'у нашем,
'ли+ите Бо-у Bа'ов%евом.
7. $*мите псалам и дајте тимпан,
псалтир умилни са -итаром.
8. Aатруите у новомесе+је труом,
у ла-о*наменити дан пра*ни'а наше-F
6<
:. јер је *аповест И*раи%у
и суд је Бо-а Bа'ов%ево-.
6. Сведо+анство у BосиIу поставио -а је
'ада и*а,е и* *ем%е @-иптаF
је*и' 'оји није *нао, +уо јеF
<. ослоодио је ле,а (е-ова од ремена,
ру'е (е-ове 'оје служаху у 'ошевима.
9. $ жалости си Ме при*вао Hвели ГосподG и и*авих теF
услишао сам те у с'ривености уре,
испроах те на води споре(а. ("иапсалма).
=. Слушај, народе Мој, и сведо+и1у ти2
И*раи%у, а'о ме послушаш,
4;. не1е ити 'од тее о-а с'ораш(е-,
нити 1еш се 'ла(ати о-у ту,ему.
44. Bер сам ја Господ Бо- твој,
.оји те је и*вео и* *ем%е @-иптаF
рашири уста твоја, и испуни1у их.
45. И не послуша народ Мој -лас Мој,
и Bа'ов не орати Мени паж(у.
47. И отпустих их по намерама срдаца (ихових,
ходи1е у намерама својим.
48. &а је народ Мој послушао Мене,
да је И*раи% ходио путевима Мојим,
4:. до ништавила их непријате%е (ихове пони*ио
и на тла+ите%е (ихове ставио их ру'у Моју.
46. #епријате%и Господ(и лас'аше муF
и и1е време (ихово ((И)раи;ево) до ве'а.
4<. И нахрани их од рашна пшени+но-,
и од стене медом насити их.
Слава:
Псалам 81.
!салам ,са2ов. HМТ2 /салам 95G
4. БОГ стаде на саору о-ова,
и усред о-ова пресу,ује2
5. &о'ле 1ете судити неправду
и -ледати на лица е*ожни'аE ("иапсалма).
7. Судите сиро+ету и сиромаху,
понижено- и уо-о- оправдајтеF
8. и*авите уо-о- и сиромаха,
и* ру'е -решни'а и*авите -а.
:. #е по*наше нити схватише,
HјерG у тами проходеF
потреш1е се сви теме%и *ем%е.
6. Bа ре'ох2 Бо-ови сте Bн. 4;, 78
и синови 0иш(е-а сви.
<. А ви 'ао %уди умре1ете
и 'ао један од 'не*ова падну1ете.
9. $стани, Боже, суди *ем%и,
јер 1еш Ти наследити у свима народима.
69
Псалам 82.
!есма !салма, ,са2ов. HМТ2 /салам97G
5. БО?@, 'о 1е се уподоити ТеиE
#е пре1ути, нити у'роти H-(евG, Боже.
7. Bер ево, непријате%и Твоји пови'аше,
и они 'оји Те мр*е поди-оше -лавуF
8. на народ Твој смислише *амисао подлу,
и до-оворише против светих Твојих.
:. )е'оше2 Ходите и уништимо их и*ме,у народа,
и не1е се више споми(ати име И*раи%а.
6. Bер се до-оворише у сло*и *аједно,
против Тее *аверу с'лопише2
<. насе%а Идумејаца и Исмаил1ани,
Моавци и А-арјани,
9. Гевал и Амон и Амали',
и иноплеменици HOилистејциG са становницима ТираF
=. јер и Асур придружи се (има,
ише у *аштиту синовима >отовим. ("иапсалма).
4;. $+ини им 'ао Мадијаму и Сисари,
'ао Bавину у пото'у .исонуF
44. пропадоше у Аендору,
посташе 'ао ,уре *ем%и.
45. Стави 'не*ове (ихове 'ао Орива и Aива
и Aевеја и Салмана, све 'не*ове (ихове,
47. 'оји ре'оше2 #аследимо сеи Светилиште Божије.
48. Боже мој, стави их 'ао 'оло Hвртло-аG,
'ао трс'у пред лице ветраF
4:. 'ао о-а( 'оји 1е спалити дураву,
'ао пламен 'оји 1е спалити -оре,
46. та'о 1еш их про-нати уром Твојом,
и -(евом Својим сатреш1еш их.
4<. Испуни лица (ихова срамоте,
и потражи1е Име Твоје, Господе.
49. #е'а се посраме и смуте у ве' ве'а,
и не'а се постиде и пропадну,
4=. и не'а по*нају да је Име Твоје ГосподF
Ти си Bедини 0иш(и по свој *ем%и.
Псалам 83.
-а крај, )а точила, синова 4орејеви', !салам.
HМТ2 /салам 98G
5. .А.О су мила насе%а Твоја, Господе над војс'ама.
7. ?едни и топи се душа моја *а дворима Господ(им.
Срце моје и тело моје орадоваше се Бо-у ?ивоме.
8. Bер и птица на,е дом сеи,
и -рлица -не*до сеи, -де 1е положити пти1е своје.
?ртвеници Твоји, Господе над војс'ама, "аре мој и Боже мој.
:. Блажени 'оји оитавају у дому Твоме,
у ве' ве'ова хвали1е Те.
("иапсалма).
6=
6. Блажен је +ове' 'оме је *аштита у Тее, ГосподеF
усхо,е(а Hу ХрамG *авештао је у срцу своме,
<. у долини пла+а, у месту 'оје је поставио.
Bер 1е ла-ослове дати Aа'онодавацF
9. ходи1е и* силе у силу,
јави1е се Бо- над о-овима на Сиону.
=. Господе Боже над војс'ама, услиши молитву мојуF
+уј, Боже Bа'ов%ев. ("иапсалма).
4;. Aаштитни+е наш, види, Боже,
и по-ледај на лице /ома*ани'а Тво-а.
44. Bер је о%и дан један у дворима Твојим, од хи%ада Hдру-ихG.
И*арао сам Hра,еG да се преме1ем у дому Бо-а моје-а,
не-о да живим у становима е*ожни+'им.
45. Bер милост и истину %уи Господ Бо-,
ла-одат и славу дадну1е.
Господ не1е лишити доара оне 'оји ходе у е*а*лености.
47. Господе Боже над војс'ама, лажен је +ове' 'оји се нада у Тее.
Псалам 84.
-а крај, синова 4орејеви', !салам. HМТ2 /салам 9:G
5. Б>АГО0О>@О си, Господе, *ем%у ТвојуF
повратио си ро%е Bа'ов%ево.
7. Опростио си е*а'о(а народу Твоме,
по'рио си све -рехе (ихове. ("иапсалма).
8. Aауставио си сав -(ев Твој,
повратио си се од -(ева јарости Твоје.
:. /оврати нас, Боже спасе(а наших,
и одврати јарост Твоју од нас.
6. @да ли 1еш до ве'а -(евити се на нас,
или 1еш простирати -(ев Твој и* нараштаја у нараштајE
<. Боже, Ти повративши се, оживе1еш насF
и народ 1е се Твој орадовати Теи.
9. /о'ажи нам, Господе, милост Твоју,
и спасе(е Твоје даруј нам.
=. Слуша1у шта 1е ми ре1и Господ Бо-,
јер 1е ре1и мир на народ Свој,
и на преподоне Своје,
и на оне 'оји ора1ају срце HсвојеG ' 3ему.
4;. Али је спасе(е 3е-ово ли*у оних 'оји Га се оје,
да настани славу у *ем%у нашу.
44. Милост и истина по%уише се,
правда и мир целиваше се.
45. Истина и* *ем%е *асија,
и правда са нееса прини+е ((#о.е).
47. Bер 1е Господ дати дороту,
и *ем%а 1е наша дати плод свој.
/равда 1е пред 3им претходити,
и стави1е на пут стопе Своје.
Слава, И сада: Алилуја.
<;
КАТИЗМА 12.
Псалам 85.
Молитва "ави#ова.
HМТ2 /салам 96G
4. /)И.>О#И, Господе, ухо Твоје, и услиши ме,
јер сам ја сиромах и уо-.
5. Са+увај душу моју, јер сам преподоанF
спаси слу-у Тво-а, Боже мој, 'оји се у*да у Тее.
7. /омилуј ме, Господе, јер Теи вапим сав дан.
8. $*весели душу слу-е Тво-а,
јер Теи, Господе, поди-ох душу своју.
:. Bер си Ти, Господе, доар и снисход%ив,
и мно-омилостив свима 'оји Те при*ивају.
6. Jуј, Господе, молитву моју,
и па*и на -лас мо%е(а мо-а.
<. $ дан жалости моје *авапих ' Теи, јер си ме услишио.
9. #ема сли+но-а Теи ме,у о-овима, Господе,
и нема HделаG по делима Твојим.
=. Сви народи 'оје си створио, до1и 1е От'р. 4:, 8
и по'лони1е се пред Тоом, Господе,
и прослави1е Име Твоје.
4;. Bер си Ти 0ели'и и +иниш +удеса,
Ти си Бо- Bедини H0ели'иG.
44. $пути ме, Господе, путем Твојим
и по1и 1у у истини Твојој.
&а се орадује срце моје да се оји Имена Тво-а.
45. Исповеда1у Те и хвалити Господе Боже мој, свим срцем својим,
и слави1у Име Твоје до ве'а,
47. јер је милост Твоја вели'а на мени,
и и*авио си душу моју од па'ла најду%е-а.
48. Боже, е*а'оници устадоше на ме,
и с'уп силни'а тражаше душу моју,
и не поставише Тее пред соом.
4:. А Ти, Господе Боже мој, милосрдан си и милостив,
ду-отрпе%ив и мно-омилостив и истинит.
46. /о-ледај на ме и помилуј меF
дај сна-у слу*и Твоме,
и спаси сина слуш'и(е Твоје.
4<. $+ини са мном *наме(е на доро,
и да виде они 'оји ме мр*е, и постиде сеF
јер си Ти, Господе, помо-ао ми, и утешио си ме.
Псалам 86.
Синова 4орејеви', !салам песме. HМТ2 /салам 9<G
Т@М@MИ су (е-ови на -орама светимF
5. %уи Господ врата Сиона
ве1ма од свих насе%а Bа'ов%евих.
7. /реславне HствариG -овораху се о теи, -раде Божији. ("иапсалма).
<4
8. Споми(а1у )ава ((Cгипат) и 0авилон онима 'оји ме по*најуF
и ево, иноплеменици HOилистејциG и Тир и народ @тиоп%ана,
они до,оше Hи ишеG тамо.
:. Мати Сион, ре1и 1е +ове',
и Jове' постаде у (ему,
и Сам 0иш(и основа -а.
6. Господ 1е 'а*ивати у '(и*и HпописаG народа
и 'не*ова ових 'оји постадоше у (ему.
("иапсалма).
<. Bер је свих радују1их се оиталиште у теи.
Псалам 87.
!есма !салма, синова 4орејеви', )а крај,
)а Маелет #а о#говори, поучан, Cмана И)раи;а.
HМТ2 /салам 99G
5. ГОС/О&@ Боже спасе(а мо-а,
да(у и но1у ви'ах пред Тоом.
7. #е'а и*а,е преда Те молитва моја,
при'лони ухо Твоје мо%е(у моме.
8. Bер се душа моја испуни *ала,
и живот се мој спусти до ада.
:. /риројан их онима 'оји сила*е у -ро,
постадох 'ао +ове' еспомо1ан, ме,у мртвима слоодан.
6. .ао смртно ра(ени што леже у -роу,
'ојих се више не се1аш,
и 'оји од ру'е Твоје ише ода+ени.
<. /оставише ме у јаму најду%у,
у места мра+на, и у сен'у смрти.
9. #а мени се утврди јарост Твоја,
и све валове Твоје навео си на ме. ("иапсалма).
=. $да%ио си по*нани'е моје од мене,
поставише ме *а -а,е(е сеиF
предан их, и не и*лажах.
4;. О+и моје и*немо-оше од сиромаштваF
ви'ах ' Теи, Господе, сав дан,
пружах ' Теи ру'е своје2
44. @да ли 1еш мртвима +инити +удесаE
или 1е HихG ле'ари вас'рснути, па 1е се исповедати ТеиE
45. @да ли 1е не'о у -роу 'а*ивати милост Твоју,
и истину Твоју у пропастиE
47. @да ли 1е у тами ити по*ната +удеса Твоја,
и правда Твоја у *ем%и *аорав%енојE
48. И ја ' Теи, Господе, *авапих,
и јутром молитва моја прети+е Те.
4:. Aашто, Господе, одацујеш душу моју,
одвра1аш лице Твоје од менеE
46. Сиромах сам ја и у трудовима од младости своје.
И у*ди-нут уду1и, пони*их се и и*немо-ох.
4<. #а мене до,оше %ут(е Твоје,
устраше(а Твоја потресоше ме,
49. оп'олише ме 'ао вода сав дан,
<5
о'ружише ме с'упа.
4=. $да%ио си од мене пријате%а и лиж(е-а,
и по*нани'е моје од несре1е HмојеG.
Слава:
Псалам 88.
!оучан, Cтана И)раи;а. HМТ2 /салам 9=G
5. МИ>ОСТИ Твоје, Господе, до ве'а пева1у,
и* нараштаја у нараштај јав%а1у истину Твоју устима мојим.
7. Bер си ре'ао2 &о ве'а 1е се милост и*-радити,
на неесима 1е се спремити истина Твоја.
8. Aавештах *авет и*аранима Мојима,
*а'лех се &авиду слу*и Моме2
:. &о ве'а 1у припремити семе твоје
и поди1и 1у и* нараштаја у нараштај престо твој.
("иапсалма).
6. Исповеда1е нееса +удеса Твоја, Господе,
и истину Твоју у цр'ви светих.
<. Bер 'о 1е се у олацима и*једна+ити са Господом,
и 'о 1е се уподоити Господу ме,у синовима БожијимE
9. Бо- прослав%ен у савету светих,
вели' и страшан над свима о'о 3е-а.
=. Господе Боже над војс'ама, 'о је сли+ан ТеиE
Мо1ан си, Господе, и истина је Твоја о'о Тее.
4;. Ти владаш над државом мора,
а уру таласа (е-ових Ти у'ро1ујеш.
44. Ти си смирио -ордо-а 'ао ра(ени'а,
мишицом мо1и Твоје расејао си непријате%е Твоје.
45. Твоја су нееса, и Твоја је *ем%аF
васе%ену и пуно1у (ену Ти си основао.
47. Север и море Ти си са*дао,
Тавор и @рмон Имену Твоме орадова1е се.
48. Твоја је мишица са сна-омF
не'а се утврди ру'а Твоја,
не'а се у*виси десница Твоја.
4:. /равда и суд припрема су престола Тво-а,
милост и истина претходе пред лицем Твојим.
46. Блажен је народ 'оји *на 'лица(е HТеиGF
Господе, у светлости лица Тво-а ходи1е,
4<. и Именом Твојим орадова1е се сав дан,
и правдом Твојом у*виси1е се.
49. Bер си Ти похвала силе (ихове,
и ла-ово%е(ем Твојим у*виси1е се мо1 наша.
4=. Bер је *аштита Господ(а,
и Свето-а И*раи%ева, "ара наше-.
5;. Тада си -оворио у ви,е(у синовима Твојим,
и ре'ао си2 Ставих помо1 на силно-а,
у*висих и*арано-а и* народа Мо-а.
54. #а,ох &авида слу-у Сво-а, &ап. 47, 55
у%ем светим Мојим пома*ах -а.
55. Bер 1е ру'а Моја сапомо1и -а,
<7
и мишица Моја оснажи1е -аF
57. не1е успети непријате% над (им,
и син е*а'о(а не1е успети да -а *лостав%аF
58. и сасе1и 1у непријате%е (е-ове пред лицем (е-овим,
и мр*ите%е (е-ове пора*и1у.
5:. И истина Моја и милост Моја са (им је,
и Именом Мојим у*виси1е се ро- мо1и (е-ове.
56. И постави1у на море ру'у (е-ову,
и на ре'ама десницу (е-ову.
5<. Он 1е Ме при*вати2 Отац мој јеси Ти,
Бо- мој и *аштитни' спасе(а мо-а.
59. И Bа 1у -а поставити *а првенца,
висо'о- 'од царева *ема%с'их.
5=. &о ве'а 1у +увати (ему милост Моју,
и *авет је Мој веран (емуF
7;. и постави1у у ве' ве'а семе (е-ово,
и престо (е-ов 'ао дане неа.
74. А'о HлиG напусте синови (е-ови *а'он Мој
и по судовима Мојим не уду ходили,
75. а'о нареде Моје ос'рнаве
и *аповести Моје не са+увају,
77. посети1у палицом е*а'о(а (ихова
и ранама неправде (иховеF
78. али милост Моју не1у у'лонити од (их,
нити 1у HихG онеправдовати у истини Мојој,
7:. нити 1у ос'врнити *авет Мој,
и и*-оворено и* уста Мојих не1у поре1и.
76. Bедном се *а'лех Свети(ом Мојом,
еда ли 1у &авиду сла-ати2
7<. Семе (е-ово оста1е до ве'а,
и престо (е-ов 'ао сунце преда Мном,
79. и 'ао месец уре,ен до ве'аF
и Сведо' је веран неу. ("иапсалма).
7=. А ти си HГосподеG од-урнуо и поништио,
одацио си /ома*ани'а Сво-аF
8;. ра*орио си *авет слу-е Тво-а,
ацио си на *ем%у Свети(у (е-ову.
84. Срушио си све о-раде (е-ове,
поставио си *а утвр,е(а (е-ова страхF
85. ра*-раише -а сви прола*ници путем,
постаде пору-а суседима (е-овим.
87. $*висио си десницу тла+ите%а (е-ових,
орадовао си све непријате%е (е-ове.
88. Одвратио си помо1 ма+а (е-ово-
и ниси -а у рату *аштитио.
8:. $'инуо си о+иш1е(е (е-ово,
престо си (е-ов оорио на *ем%у.
86. $ма(ио си дане времена (е-ово-,
оавио си -а срамотом. ("иапсалма).
8<. &о'ле 1еш, Господе, одвра1ати се до 'раја,
распа%ивати се -(ев Твој 'ао о-а(E
89. Опомени се 'оји је мој састав ((ипостас),
ниси ва%да у*алуд створио све синове %удс'еE
<8
8=. .оји је +ове' 'оји 1е живети и не1е видети смртиE
H'о 1еG и*авити душу (е-ову и* адаE ("иапсалма).
:;. Где су оне старе милости Твоје, Господе,
'оје си се *а'лео &авиду истином ТвојомE
:4. Опомени се, Господе, руже(а слу-у Твојих,
'оје држах у недрима мојим од мно-их народа,
:5. 'ојим пору-аше непријате%и Твоји, Господе,
'ојим пору-аше *амени'е ((насле#нике) /ома*ани'а Тво-а.
:7. Бла-ословен Господ до ве'а.
#е'а та'о уде. Амин.
Слава:
H.рај Тре1е '(и-е /саламаG
NNN
HJ@Т0)ТА '(и-а /салама2 /салми 9=C4;:G
Псалам 89.
Молитва Мојсија човека 3о+ијег.
(6ајстарији !салам). HМТ2 /салам =;G
ГОС/О&@, уто+иште си нам ио и* нараштаја у нараштај.
5. /ре не-о што -оре постадоше,
и са*дана и *ем%а и васе%ена,
и од ве'а и до ве'а Ти јеси.
7. #е с'рени +ове'а у пониже(е.
И ре'ао си2 Оратите се, синови +ове+ији.
8. Bер је хи%аду -одина пред о+има Твојим, Господе, 5 /етр. 7, 9
'ао дан ју+ераш(и, 'оји про,е,
и H'аоG стража у но1и.
:. #иштавне 1е ити -одине (ихове,
ујутро 1е 'ао трава про1иF
6. ујутро 1е процветати и про1и,
уве+е 1е отпасти, стврднути се и осушити.
<. Bер иш+е*осмо од -(ева Тво-а,
и јарош1у Твојом смутисмо се.
9. /оставио си е*а'о(а наша пред ТоомF
ве' наш у светлост лица Тво-а.
=. Bер сви дани наши иш+е*оше,
и од -(ева Тво-а иш+е*осмоF
-одине се наше 'ао пау+ина схватише.
4;. &ани -одина наших Hдости*ахуG соом седамдесет -одина,
а а'о је у Hве1ојG 'репости, осамдесет -одина,
и ве1ина је (их му'а и ол.
Bер до,е униже(е на нас, и и1емо по'арани.
44. .о по*наје мо1 -(ева Тво-а,
и од страха Тво-а %ут(у Твоју да и*мериE
45. &есницу Твоју та'о по'ажи ми,
и васпитане срцем у мудрости.
47. Орати се, Господе, до'ле 1ешE
<:
И умо%ен уди *а слу-е Твоје.
48. Испунисмо се ујутро милости Твоје, Господе,
и орадовасмо се и у*веселисмо се,
у све дане нашеF
4:. у*веселисмо се, *а дане у 'оје си нас уни*ио,
*а -одине у 'ојима видесмо *ла.
46. И по-ледај на слу-е Твоје, и на дела Твоја,
и упути синове (ихове.
4<. И не'а уде светлост Господа Бо-а наше-а на нама,
и дела ру'у наших исправи на нас, и дело ру'у наших исправи.
Псалам 90.
!о'вална песма "ави#ова. HМТ2 /салам =4G
4. .ОBИ живи у помо1и 0иш(е-а,
под 'ровом Бо-а #еес'о-а настани1е се.
5. )е1и 1е Господу2 Aаступни' мој јеси Ти, и уто+иште моје,
Бо- мој, и у*да1у се у 3е-а.
7. Bер 1е те Он и*авити од *ам'е лова+'е,
и од ре+и метежне.
8. /ле1има Својим *а'лони1е те,
и под 'рилима 3е-овим нада1еш сеF
'ао оружјем о'ружи1е те истина 3е-ова.
:. #е1еш се ојати страха но1но-а,
од стреле 'оја лети по дану,
6. од ствари 'оја проходи у тами,
од сусрета и демона подневно-а.
<. /аш1е поред тее хи%ада,
и десет хи%ада с десне стране теи,
а тее се не1е дота1иF
9. ипа' 1еш о+има својим са-ледати,
и расплату -решни'а виде1еш.
=. Bер си Ти, Господе, нада(е мојеF
0иш(е-а си поставио *а уто+иште своје.
4;. #е1е те *ло дота1и,
и ударац се не1е прилижити стану твоме.
44. Bер 1е Ан,елима Својим *аповедити *а тее, Мт. 8, 6
да те са+увају на свим путевима твојим.
45. #а ру'е 1е те у*ети,
да се не спота'не но-а твоја о 'амен.
47. #а аспиду и *мију отровну наступа1еш,
и *-а*и1еш лава и *маја.
48. Bер се на Мене поу*дао, и и*ави1у -аF
по'ри1у -а, јер је по*нао Име Моје.
4:. /ри*ва1е Ме, и услиша1у -аF
са (име 1у ити у нево%и,
и*ави1у -а, и прослави1у -а.
46. &у-им данима HживотаG испуни1у -а,
и по'а*а1у му спасе(е Моје.
Слава, И сада: Алилуја.
<6
КАТИЗМА 13.
Псалам 91.
!салам песме, )а #ан су*от:и. HМТ2 /салам =5G
5. &ОБ)О је исповедати се Господу,
и певати Имену Твојему, 0иш(и,
7. ојав%ивати ујутро милост Твоју
и истину Твоју то'ом но1и,
8. на десетоструном псалтиру, са песмом на -итари.
:. Bер си ме у*веселио, Господе, у створе(у Твоме,
и у делима ру'у Твојих орадова1у се.
6. .а'о се у*вели+аше дела Твоја, Господе,
веома се удуише *амисли Твоје.
<. Jове' е*уман не1е по*нати,
и нера*уман не1е их схватити.
9. .ада и*растоше -решници 'ао трава,
и и*ни'оше сви 'оји +ине е*а'о(еF
да уду истре%ени у ве' ве'а.
=. А Ти си 0иш(и до ве'а, Господе.
4;. Bер ево, непријате%и Твоји, Господе,
јер ево, непријате%и Твоји пропаш1е,
и расеја1е се сви 'оји +ине е*а'о(еF
44. и у*виси1е се 'ао у једноро-а мо1 моја,
и старост моја у у%у оилном.
45. И по-леда о'о моје на непријате%е моје,
и ухо моје +у1е лу'аве 'оји устају против мене.
47. /раведни' 'ао палма процвета1е,
и 'ао 'едар на >ивану уве1а1е се.
48. Aаса,ени у дому Господ(ем,
у дворима Бо-а наше-а процвета1е.
4:. Bош 1е се умножити у старости дуо'ој,
и и1е доропријем%иви
46. да најаве2 да је праведан Господ Бо- наш,
и нема неправде у 3ему.
Псалам 92.
-а #ан пре#су*отни, ка#а се насели )ем;а?
по'вална песма "ави#ова. HМТ2 /салам =7G
ГОС/О& се *ацари, у лепоту се оу+е,
оу+е се Господ у силу и препојаса сеF
јер утврди васе%ену, 'оја се не1е по'олеати.
5. Готов је престо Твој од тада,
од ве'а Ти јеси.
7. /оди-оше ре'е, Господе,
поди-оше ре'е -ласе својеF
8. у*ди1и 1е ре'е у*ур'а(а своја,
од -ласова вода мно-ихF
дивна су у*више(а морс'а,
диван је на висинама Господ.
:. Сведо+анства Твоја потврдише се веомаF
<<
дому Твоме доли'ује свети(а,
Господе, у дужину дана Hмно-ихG.
Псалам 93.
!салам "ави#ов, четврти #ан не#е;е. HМТ2 /салам =8G
БОГ праведно- суда је Господ,
Бо- праведно- суда појави се смело.
5. $*виси се, Судијо *ем%е,
у*врати расплату -ордима.
7. &о'ле 1е, -решници, Господе,
до'ле 1е -решници да се хвале,
8. про-овори1е и -овори1е неправду,
-овори1е сви 'оји +ине е*а'о(еE
:. #арод Твој, Господе, пони*ише,
и насле,е Твоје *лостав%аше,
6. удовицу и дош%а'а уише,
и сиро+ад по-уише,
<. и ре'оше2 #е1е видети Господ,
нити 1е схватити Бо- Bа'ов%ев.
9. )а*умите, е*умници у народу,
и луди, 'ада 1ете се опаметити.
=. Онај .оји је *асадио ухо, *ар не1е +ути,
или Створите% о'а *ар не1е видетиE
4;. Онај .оји 'ара народе, *ар не1е и*оли+ити,
.оји нау+ава %уде *на(уE
44. Господ *на помисли %удс'е да су сујетне. 4 .ор. 7, 5;
45. Блажен је +ове' 'оје-а по'араш, Господе,
и и* *а'она Тво-а нау+иш -а,
47. да -а у'ротиш у дане *ле,
до' се не отвори јама -решни'у.
48. Bер не1е одацити Господ народ Свој,
и наследство Своје не1е напустити,
4:. до'ле се правда не врати на суд,
и држа1е се (е сви прави срцем.
("иапсалма).
46. .о 1е ми устати на лу'аве,
или 'о 1е са мном предстати на делате%е е*а'о(аE
4<. &а ми Господ није помо-ао,
умало се не настани душа моја у аду.
49. А'о -оворих2 /о'ли*ну се но-а моја,
милост Твоја, Господе, поможе ми.
4=. Господе, по мноштву олова мојих у срцу моме,
утехе Твоје орадоваше душу моју.
5;. #е'а не уде у*а Те престо е*а'о(а,
'оји +ини му'у Hдру-омG по нареди H*а'онаG.
54. >ове душу праведно-а,
и 'рв невину осуди1е.
55. А Господ и мени *а приежиште,
и Бо- мој *а помо1ни'а наде мојеF
57. и у*врати1е им Господ H*аG е*а'о(е (ихово,
по лу'авости (иховој
<9
по-уи1е их Господ Бо- наш.
Слава:
Псалам 94.
!о'вална песма "ави#ова. HМТ2 /салам =:G
ХО&ИТ@, орадујмо се Господу,
ус'ли'нимо Бо-у Спасите%у нашемF
5. прете'нимо лице 3е-ово у исповеда(у
и у псалмима ус'ли'нимо 3ему.
7. јер је Господ C Бо- 0ели'и,
и "ар вели'и над свима о-овимаF
8. јер су у руци 3е-овој 'рајеви *ем%е,
и висине -ора 3е-ове су.
:. Bер је 3е-ово море, и Он -а је створио,
и 'опно су ру'е 3е-ове са*дале.
6. Ходите по'лонимо се и припаднимо 3ему
и пла+имо пред Господом Створите%ем нашим.
<. Bер је Он Бо- наш,
и ми смо народ паше 3е-ове
и овце ру'е 3е-ове.
&анас, а'о -лас 3е-ов +ујете, Bевр. 7, <C44
9. не отврдните срцем вашим 'ао у време о-ор+е(а
у дан 'уша(а у пусти(и,
=. 'ада Ме 'ушаху оци ваши,
испроаше Ме и видеше дела Моја.
4;. Jетрдесет -одина не-одовах нараштају оном,
и ре'ох2 0а*да се *алу,ују срцем HсвојимG,
и они не по*наше путеве Моје,
44. та'о се *а'лех у -(еву Своме2
#е1е у1и у по'ој Мој.
Псалам 95.
4а#а се &рам и)гра.ива%е после ропства,
!есма "ави#ова. HМТ2 /салам =6G
/@0АBТ@ Господу песму нову,
певајте Господу сва *ем%о.
5. /евајте Господу, ла-ословите Име 3е-ово,
ла-овестите дан дану спасе(е 3е-овоF
7. ојавите у не*наожцима славу 3е-ову,
у свима народима +удеса 3е-ова.
8. Bер је вели' Господ и хва%ен веома,
страшан је над свима о-овима.
:. Bер су сви о-ови не*наожаца демони,
а Господ је нееса створио.
6. Слава и лепота су пред 3име,
светост и велелепност у Свети(и 3е-овој.
<. /ринесите Господу родови народа,
принесите Господу славу и +астF
9. принесите Господу славу Имену 3е-овом,
<=
у*мите жртве и у,ите у дворе 3е-ове.
=. /о'лоните се Господу у двору Светом 3е-овом,
не'а се потресе од лица 3е-ово- сва *ем%а.
4;. )еците у народима2 Господ се *ацари,
јер утврди васе%ену, 'оја се не1е по'олеатиF
суди1е народе у правости.
44. #е'а се веселе нееса и не'а се радује *ем%а,
не'а се потресе море и пуно1а (е-оваF
45. орадова1е се по%а и све што је у (имаF
тада 1е се орадовати све дрве1е шумс'о
47. пред лицем Господ(им, јер HГосподG дола*и,
јер дола*и да суди *ем%иF
суди1е васе%ени у правди,
и народе у истини Својој.
Псалам 96.
"ави#ов, (!салам),
ка#а се )ем;а :егова успостав;а%е. HМТ2 /салам =<G
ГОС/О& се *ацари, не'а се радује *ем%а,
не'а се веселе острва мно-а.
5. Олаци и примра' су о'о 3е-а,
правда и суд су утвр,е(е престола 3е-ово-.
7. О-а( 1е пред 3им претходити
и пламти о'о непријате%а 3е-овихF
8. осветлише му(е 3е-ове васе%ену,
виде и потресе се *ем%а.
:. Горе 'ао воса' истопише се од лица Господ(е-,
од лица Господа све *ем%е.
6. Ојавише нееса правду 3е-ову,
и видеше сви народи славу 3е-ову.
<. #е'а се постиде 'оји се 'ла(ају 'иповима,
'оји се хвале идолима својим.
#е'а се по'лоне 3ему сви Ан,ели 3е-ови. Bевр. 4, 6
9. Jу и у*весели се Сион,
и орадоваше се '1ери Bудеје,
ради судова Твојих, Господе.
=. Bер си Ти Господ 0иш(и над свом *ем%ом,
веома си се преу*нео над свима о-овима.
4;. .оји %уите Господа, мр*ите на *ло.
Jува Господ душе преподоних Својих,
и* ру'е -решни'а и*ави1е их.
44. Светлост *асија праведни'у,
и правима срцем весе%е.
45. 0еселите се праведни у Господу
и исповедајте се спомену Свети(е 3е-ове.
Слава:
Псалам 97.
!салам "ави#ов. HМТ2 /салам =9G
/@0АBТ@ Господу песму нову,
јер +удеса у+ини ГосподF
9;
спасе -а десница 3е-ова
и мишица света 3е-ова.
5. Ојави Господ спасе(е Своје,
пред народима от'ри правду Своју.
7. Опомену се милости Своје Bа'ову,
и истине Своје дому И*раи%евом.
0идеше сви 'рајеви *ем%е спасе(е Бо-а наше-а.
8. $с'ли'ните Бо-у сва *ем%о,
певајте, и радујте се, и псалмопојте.
:. /салмопојте Господу на -итари,
на -итари и -ласом псалмаF
6. труама 'ованим, и -ласом труе од ро-а
'ли+ите пред "арем Господом.
<. #е'а се потресе море и пуно1а (е-ова,
васе%ена и сви 'оји живе у (ојF
9. ре'е не'а *ап%ес'ају ру'ама *аједно,
-оре не'а се орадују,
=. јер дола*и HГосподG да суди *ем%иF
суди1е васе%ени у правди
и народима у правости.
Псалам 98
!салам "ави#ов. HМТ2 /салам ==G
ГОС/О& се *ацари, не'а се -(еве народиF
.оји седи на Херувимима, не'а се потресе *ем%а.
5. Господ на Сиону је вели'и
и у*вишен над свима народима.
7. #е'а се исповедају и хвале Име Твоје вели'о,
јер је страшно и свето.
8. И +аст "арева суд волиF
Ти си припремио правоту,
суд и правду Bа'ову Ти си у+инио.
:. $*висујте Господа Бо-а наше-а
и по'ла(ајте се подножју но-у 3е-ових,
јер је Он Свети.
6. Мојсије и Арон ме,у свештеницима 3е-овим,
и Самуило ме,у при*ивају1има Име 3е-овоF
при*иваху Господа и Он их услиша.
<. $ стуу од ола'а -овораше им,
јер +уваху сведо+анства 3е-ова
и *аповести 3е-ове, 'оје им је дао.
9. Господе Боже наш, Ти си их послушаоF
Боже, Ти си милостив ио (има,
и правду +иниш на све подухвате (ихове.
=. $*висујте Господа Бо-а наше-а
и по'ла(ајте се на -ори светој 3е-овој,
јер је Свет Господ Бо- наш.
Псалам 99.
!салам )а испове#а:е. HМТ2 /салам 4;;G
94
$С.>И.#ИТ@ Господу HБо-уG сва *ем%оF
5. служите Господу у весе%у,
у,ите пред 3е-а у радости.
7. /о*најте да је Господ, Он је Бо- наш,
Он нас је створио, а не миF
а ми смо народ 3е-ов и овце паше 3е-ове.
8. $,ите на врата 3е-ова у хва%е(у,
у дворове 3е-ове у химнама.
Исповедајте се 3ему, хвалите Име 3е-ово,
:. јер је доар Господ, до ве'а је милост 3е-ова,
и до нараштаја и нараштаја истина 3е-ова.
Псалам 100.
"ави#ов !салам. HМТ2 /салам 4;4G
МИ>ОСТ и суд пева1у Ти, ГосподеF
5. пева1у и ра*уме1у на путу непоро+номF
'ада 1еш до1и ' мениE
/рохо,ах у не*лоивости срца мо-а, посред дома мо-а.
7. #е иста'ох пред о+има мојим ствар е*а'ону,
+ините%е преступа омр*ох.
8. #е приону ми срце по'варено,
лу'аво-а 'оји се у'ла(а од мене не по*нах.
:. Оно-а 'оји тајно 'левета лиж(е-а своје-а, то-а и*-онихF
с -ордим о'ом и неситим срцем, са (има не једох.
6. О+и су моје на вернима *ем%е, да их посадим *аједно са мномF
'оји ходи путем непоро+ним, тај ми служаше.
<. #е жив%аше усред дома мо-а 'оји +ини охолостF
'оји -овори неправду, тај не еше прав пред о+има мојим.
9. $јутро и*ивах све -решни'е *ем%е,
да истреим од -рада Господ(е- све 'оји +ине е*а'о(е.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 14.
Псалам 101.
Молитва сирома'а, ка#а и)немогне и
пре# 0оспо#ом и)лије мо;е:е своје. HМТ2 /салам 4;5G
5. ГОС/О&@, услиши молитву моју,
и вапај мој Теи да до,е.
7. #е одврати лице Твоје од менеF
у 'оји дан сам жалостан, при'лони ми ухо ТвојеF
у 'оји дан Те при*овем, р*о ме услиши.
8. Bер иш+е*оше 'ао дим дани моји,
и 'ости моје 'ао сува -рана сасушише се.
:. /о'ошен их 'ао трава, и исахну срце моје,
јер *аоравих јести хле свој.
6. Од -ласа у*диса(а мо-а,
95
прилепи се 'ост моја телу моме.
<. /остадох сли+ан роди пусти(с'ој,
ејах 'ао но1на врана на *идинамаF
9. дијах и их 'ао птица,
усам%ена на 'рову H'у1еG.
=. Сав дан ми се ру-аху непријате%и,
и 'оји ме хвалише *а'ли(аху се против мене.
4;. Bер прашину 'ао хле једох,
и пи1е своје са пла+ем мешах,
44. од лица -(ева Тво-а и %ут(е Твоје,
јер у*ди-авши, ни*вр-ао си ме.
45. &ани моји 'ао дим про1оше,
и ја 'ао трава и*сахнух.
47. А Ти, Господе, до ве'а остајеш,
и спомен је Твој и* нараштаја у нараштај.
48. Ти уставши помилова1еш Сион,
јер је време смиловати се на (е-а, јер је дошло време.
4:. Bер ла-оволише слу-е Твоје *а 'аме(е (е-ово,
и на прах (е-ов смилова1е се.
46. И уплаши1е се народи Имена Господ(е-,
и сви цареви *ема%с'и славе Твоје.
4<. Bер 1е са*идати Господ Сион,
и јави1е се у слави Својој.
49. /о-леда на молитву смирених,
и не пони*и мо%е(е (ихово.
4=. &а се напише ово пото(ем нараштају,
и народ 'оји H-аG -ради хвали1е Господа.
5;. Bер прини+е са висине свете Своје,
Господ са неа на *ем%у по-леда,
54. да +ује у*диса(е сужа(а,
да одреши синове усмр1ених.
55. &а и ојавили на Сиону Име Господ(е,
и хвалу 3е-ову у Bерусалиму,
57. 'ада се саеру народи *аједно,
и цареви да служе Господу.
58. Од-оворио му је на путу мо1и (е-ове2
Малоројност дана мојих ојави миF
5:. не у*веди ме у прополов%е(е дана мојих,
'ро* нараштај нараштаја лета су Твоја.
56. $ по+ет'у си Ти, Господе, *ем%у основао, Bевр. 4, 4;C45
и дела ру'у Твојих су нееса.
5<. Она 1е про1и а Ти остајешF
и све 1е 'ао оде1а овештати,
и 'ао ха%ину сави1еш их, и и*мени1е се.
59. А Ти си исти, и -одина Твојих не1е нестати.
5=. Синови слу-у Твојих настани1е се,
и семе (ихово до ве'а доро 1е напредовати.
Псалам 102.
"ави#ов, (!салам). HМТ2 /салам 4;7G
Б>АГОС>О0И, душо моја, Господа,
97
и све што је у мени Име свето 3е-ово.
5. Бла-ослови душо моја Господа,
и не *аорав%ај сва у*дарја 3е-ова.
7. .оји о+иш1ује сва е*а'о(а твоја,
и исце%ује све олести твоје.
8. .оји и*ав%а од трулежи живот твој,
.оји те вен+ава милош1у и доротама.
:. .оји испу(ује дорима же%е твоје,
онови1е се 'ао у орла младост твоја.
6. Jини милости(у Господ,
и суд свима онеправдованима.
<. .а*ао је путеве Своје Мојсију,
синовима И*раи%евим во%у Своју.
9. Милосрдан је и милостив Господ,
ду-отрпе%ив и мно-о милостив.
=. #е1е се до 'раја -(евити,
нити 1е до ве'а срдити се.
4;. #ије нам по е*а'о(има нашим у+инио,
нити је по -ресима нашим у*вратио.
44. Bер по висини неа од *ем%е,
утврдио је Господ милост Своју на онима 'оји Га се оје.
45. .оли'о је дале'о исто' од *апада,
уда%ио је од нас е*а'о(а наша.
47. .ао што милује отац синове,
помилова Господ оне 'оји Га се оје.
48. Bер Он по*на са*да(е наше,
сети се да прах јесмо.
4:. Jове' је 'ао трава, дани (е-ови,
'ао цвет по%с'и, та'о прецвета.
46. Bер и*и,е дух и* (е-а, и нема -а,
и не по*наје више место своје.
4<. А милост је Господ(а од ве'а до ве'а на онима 'оји Га се оје,
и правда је 3е-ова на синовима синова
49. оних 'оји +увају *авет 3е-ов,
и памте *аповести 3е-ових да их и*вршују.
4=. Господ је на неу припремио престо Свој,
и "арство 3е-ово влада над свима.
5;. Бла-ословите Господа сви Ан,ели 3е-ови,
мо1ни сна-ом творе1и ре+ 3е-ову,
да +ујете -лас ре+и 3е-ових.
54. Бла-ословите Господа све Силе 3е-ове,
служите%и 3е-ови творе1и во%у 3е-ову.
55. Бла-ословите Господа сва дела 3е-ова.
#а сва'ом месту владавине 3е-ове,
ла-ослови душо моја Господа.
Слава:
Псалам 103.
"ави#ов, (о светскоме *итију). HМТ2 /салам 4;8G
Б>АГОСИMАB, душо моја, Господа.
Господе, Боже мој, у*вели+ао се јеси веома.
$ славу и вели+анство оу'ао се јеси,
98
5. светлош1у 'ао ха%ином одеваш се,
простиреш нео 'ао 'ожу,
7. .оји водама по'риваш висине (е-ове.
/оставио си ола'е *а подножје Своје,
ходиш на 'рилима ветрова.
8. .оји +иниш Ан,еле Своје духовима, Bевр. 4, <
и служите%е Своје пламеном о-(еним.
:. Aем%у утеме%ујеш на твр,и (еној,
не1е се по'олеати до ве'аF
6. е*дан је 'ао ха%ина о-рта+ (ен,
и на -орама воде се *аустав%ају.
<. HОнеG еже од *аповести Твоје,
и у*дрхте од -ласа -рома Тво-а.
9. $*ла*е на планине и сила*е у долине,
на место 'оје си им одредио.
=. Границу си поставио 'оју не1е пре1и,
нити 1е се вратити да поплаве *ем%у.
4;. Ти и*водиш и*воре у долинама,
и*ме,у планина проти+у воде.
44. HОнеG напајају све *вери по%с'е,
о+е'ују је јелени *а же, своју.
45. /тице неес'е 'рај (их се наста(ују,
и и*ме,у стена +ују се -ласи H(иховиG.
47. #апајаш -оре са висина Својих,
насити1е се *ем%а од плодова дела Твојих.
48. /роу*расташ траву *а сто'у,
и *елен на служу %удима,
да прои*веду хле и* *ем%е,
4:. и вино весели срце +ове'аF
да у%ем улепша лице своје,
и хле срце +ове'а у'реп%ује.
46. #асити1е се Hвла-омG дрве1е по%с'о,
и >иванс'и 'едри 'оје си *асадио.
4<. Тамо 1е птице -не*да HсвојаG свити,
родино оиталиште предводи их.
49. Горе висо'е дао си јеленима,
стена је приежиште *е+евима.
4=. Створио си месец *а времена,
сунце по*наје *ала*а' свој.
5;. /ростиреш таму, и настаје но1,
у (ој и*ла*е све *вери шумс'е,
54. лави1и што ри+у и -рае,
и сеи храну од Бо-а траже.
55. А 'ад се сунце роди, са'уп%ају се,
и одла*е да ле-ну у ооре своје.
57. Тад и*ла*и +ове' на дело своје,
и на посао свој до ве+ера.
58. .а'о су вели+анствена дела Твоја, Господе!
све си премудрош1у створиоF
испуни се *ем%а творевине Твоје.
5:. Ово је море вели'о и пространо,
тамо су -ми*авци 'ојима роја нема,
животи(е мале и вели'е.
9:
56. Тамо ла,е плове,
и 'ит онај 'оје- си створио да се и-ра у (ему.
5<. Све од Тее о+е'ује,
да им дајеш храну на време HсвојеG,
59. 'ад им дадеш, они се о'уп%ају.
.ада отвориш ру'у Твоју, све и сва се испу(ује доротом.
5=. А 'ада лице Твоје о'ренеш, смуте се Hи 'олеајуGF
'ад им оду*меш дах (ихов они нестају,
и у прах се свој вра1ају.
7;. .ад им поша%еш &уха Тво-а, опет се и*-ра,ују,
и Hта'оG онав%аш лице *ем%е.
74. #е'а је дове'а слава Господ(а,
радова1е се Господ делима Својим.
75. Он .оји по-леда на *ем%у, и +ини да се тресеF
.оји се доти+е -ора , и оне се диме.
77. /ева1у Господу у животу моме,
псалмопоја1у Бо-у моме до'ле постојим.
78. 3ему 1е мио ити ра*-овор мој,
и ја 1у се радовати Господу HсвомеG.
7:. #е'а нестану са *ем%е е*ожници,
и е*а'оници да их више не уде.
Бла-оси%ај, душо моја, Господа.
Слава:
Псалам 104.
,лилуја (јевр. &алелу7$а'(&валите 0оспо#а).
HМТ2 /салам 4;:G
ИС/О0@&АBТ@ се Господу, и при*ивајте Име 3е-овоF
ојавите у народима дела 3е-оваF
5. певајте Му и псалмопојте Му,
'а*ујте сва +удеса 3е-ова.
7. Хвалите се Именом светим 3е-овимF
не'а се радује срце оних 'оји траже Господа.
8. Тражите Господа и оснажите се,
тражите лице 3е-ово сва-да.
:. Споми(ите +удеса 3е-ова 'оја је у+инио,
дивоте 3е-ове и судове уста 3е-ових,
6. семе Аврамово слу-е 3е-ове,
синови Bа'ов%еви и*арани 3е-ови.
<. Он је Господ Бо- наш,
по свој *ем%и судови су 3е-ови.
9. Опоми(е се до ве'а *авета Сво-а,
ре+и 'оју *аповеди хи%адама нараштаја,
=. 'оју *авешта Авраму,
и *а'летве Своје Иса'у,
4;. и постави је Bа'ову *а *аповест,
и И*раи%у *а *авет ве+ни,
44. -оворе1и2 Теи 1у дати *ем%у Хананс'у,
удео HодмерениG насле,а ваше-.
45. .ад они ејаху ројем мали,
малоројни и дош%аци у (ој,
96
47. и про,оше и* народа у народ,
и и* царства у народ дру-и,
48. не допусти +ове'у да им у+ини неправду,
и *о- (их цареве и*оли+и2
4:. #е доти+ите се пома*ани'а мојих
и пророцима мојим не +ините *ла.
46. И при*ва -лад на *ем%у,
сва'у наав'у хлеа у'идеF
4<. посла испред (их +ове'а,
'ао ро и продан BосиI.
49. /они*ише у о'ове но-е (е-ове,
-вож,е про,е душу (е-ову,
4=. до'ле не до,е )е+ 3е-ова,
)е+ Господ(а опроа ((провери) -а.
5;. /осла цар ((2араон), и одреши -а,
'не* народа и ослооди -а.
54. /остави -а -осподарем дома (е-ова,
и на+елни'а све- има(а (е-ово-,
55. да нау+и 'не*ове (е-ове 'ао сее,
и старешине (е-ове да умудри.
57. И у,е И*раи% у @-ипат,
и Bа'ов се настани у *ем%и Хамовој.
58. И у*расте HГосподG народ свој веома,
и оја+а -а ве1ма од непријате%а (е-ових.
5:. /рео'рену срце (е-ово ((&амово) да омр*не народ 3е-ов,
да у+ини *ло слу-ама 3е-овим.
56. /осла Мојсија слу-у Сво-а,
Арона 'оје-а и*ара Сеи.
5<. Стави у (их ре+и *наме(а Својих,
и +удеса својих у *ем%и Хамовој.
59. /осла таму и помра+и HихG,
јер прео-ор+ише ре+и 3е-ове.
5=. /ретвори воде (ихове у 'рв,
и помори рие (ихове.
7;. /рои*веде *ем%а (ихова жае,
у ри*ницама царева (ихових.
74. )е+е, и до,е псе1а мува,
и 'омарци у све пределе (ихове.
75. О'рену 'ише (ихове у -рад,
о-а( спа%ују1и у *ем%и (иховој.
77. И удари вино-раде (ихове и смо'ве (ихове,
и сатре сва'о дрво оласти (ихове.
78. )е+е, и до,е с'а'авац
и -усеница, 'ојима не еше роја,
7:. и поједоше сву траву у *ем%и (иховој,
и поједоше плод *ем%е (ихове.
76. И по-уи сва'о прворо,ено у *ем%и (иховој,
првину сва'о- ола (ихово-.
7<. И и*веде (их ((И)раи;) са срером и *латом,
и не еше у племенима (иховим ((јеврејским) олни'.
79. Орадова се @-ипат одлас'у (иховом,
јер страх (ихов нападе на (их.
7=. )аспростре ола' *а по'ров (ихов,
9<
и о-а( да им светли но1у.
8;. Тражаху, и до,е им птица HјареицаG,
и хлеа неес'о- насити ихF Bв. 6, 74
84. ра*и 'амен и поте'оше воде,
поте'оше у е*водним HместимаG ре'е.
85. Bер се опомену ре+и свете Своје
Авраму слу*и Своме,
87. и и*веде народ свој у радости,
и и*аране Своје у весе%у.
88. И даде им *ем%е не*наожаца,
и трудове народа наследише,
8:. да и +ували *аповести 3е-ове,
и *а'он 3е-ов да истражују.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 15.
Псалам 105.
,лилуја (,лилуја). HМТ2 /салам 4;6G
ИС/О0@&АBТ@ и хвалите Господа, јер је доар,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
5. .о 1е и*ре1и силе Господ(е,
у+инити да се +ују све хвале 3е-овеE
7. Блажени 'оји +увају суд HправиG
и 'оји +ине правду у сва'о време.
8. /омени нас, Господе, у ла-ово%е(у народа Тво-а,
посети нас спасе(ем Твојим,
:. да видимо у дороти и*аране Твоје,
да се у*веселимо весе%ем народа Тво-а,
да се хвалимо са насле,ем Твојим.
6. Са-решисмо са оцима нашим,
е*а'оновасмо, неправдовасмо.
<. Оци наши у @-ипту не схватише +удеса Твоја
и не опоменуше се мноштва милости Твоје,
и прео-ор+ише у*ла*е1и 'од мора "рвено-.
9. И спасе их ради Имена Сво-а
да по*нају мо1 3е-ову.
=. И *апрети "рвеном мору, и осуши се,
и проведе их 'ро* е*дан 'ао 'ро* пусти(уF
4;. и спасе их и* ру'е мр*ите%а
и и*ави их и* ру'е непријате%аF
44. и по'ри вода му+ите%е (ихове,
ни један од (их не остаде.
45. И повероваше ре+има 3е-овим,
и певаше хвали 3е-овој.
47. H#оG ур*аше, *аоравише дела 3е-ова,
не поднесоше савет 3е-овF
48. и *ажелеше же%у у пусти(и
и 'ушаху Бо-а у е*водној H*ем%иG.
4:. И даде им траж(у (ихову,
99
и посла *адово%е(е душама (иховим.
46. И ра*-(евише Мојсија у о'олу,
Арона свештено-а Господ(е-.
4<. Отвори се *ем%а и про-ута &атана,
и по'ри на *ору ((у синагоги) АвиронаF
49. и распали се о-а( у сина-о-и (иховој,
пламен попали -решни'е.
4=. И направише телца у Хориву
и по'лонише се идолуF
5;. и променише славу своју
*а подоије телца 'оји траву једе.
54. И *аоравише Бо-а .оји их спасава,
.оји је у+инио вели'а дела у @-ипту,
55. +удеса у *ем%и Хамовој,
страшне HствариG у мору "рвеном.
57. И ре+е да их истреи,
да није Мојсије и*арани 3е-ов
стао у са'руше(у пред 3е-а,
да одврати -(ев 3е-ов да их не истреи.
58. И пони*ише *ем%у же%ену ((о*е=ану),
не вероваше )е+и 3е-овојF
5:. и роптаху у шаторима својим,
не послушаше -ласа Господ(е-.
56. И подиже ру'у Своју на (их,
да их сатре у пусти(и,
5<. и да сатре семе (ихово ме,у не*наожцима,
и да их расеје по *ем%ама.
59. И служише служу 0елIе-ору,
и једоше од жртава мртвих Hо-оваG.
5=. И ра*дражише Га у поступцима својим,
и умножи се у (има падHенијеG.
7;. И устаде Oинес и умилостиви,
и престаде се+а Hи пропастGF
74. и ура+уна му се у правду
и* нараштаја у нараштај до ве'а.
75. И ра*-(евише Га на води споре(а
и *лострада Мојсије *о- (ихF
77. и прео-ор+ише дух (е-ов ((Мојсијев),
и и малодушан ((маловеран) у устима својим.
78. #е истреише народе 'оје им ре+е Господ,
7:. и помешаше се с не*наожцима
и нау+ише дела (иховаF
76. и служаху идолима (иховим,
и и им на сала*ан Hи пропастG.
7<. И принеше на жртву синове своје
и '1ери своје демонима,
79. и пролише 'рв невину,
'рв синова и '1ери својих,
'оје принеше на жртву идолима Хананс'им,
и 'рв%у и оојена *ем%аF
7=. и ос'врни се делима (иховим,
и лудни+ише у подухватима својим.
8;. И ра*-(еви се Господ јарош1у на народ свој
9=
и *-ади се на насле,е СвојеF
84. и предаде их у ру'е не*наожаца
и овладаше (има мр*ите%и (иховиF
85. и 'и(ише их непријате%и (ихови,
и понижени ише под ру'е (ихове.
87. Мно-о пута их је и*авио,
а они Га прео-ор+ише у савету своме,
и пони*ише се у е*а'о(има својим.
88. И виде Господ 'ад ише му+ени,
'ад Он до+у мо%е(е (иховоF
8:. и опомену се *авета Сво-а,
и рас'аја се по мноштву милости Своје,
86. и даде их у сажа%е(е
свију 'оји их *ароише.
8<. Спаси нас, Господе Боже наш,
и опет нас саери и* не*наожаца,
да се исповедамо Имену Твоме светоме,
да се хвалимо хвалом Твојом.
89. Бла-ословен Господ Бо- И*раи%ев од ве'а и до ве'а.
И не'а ре+е сав народ2 #е'а та'о уде. Амин.
Слава:
H.рај Jетврте '(и-е /саламаG
NNN
H/@ТА '(и-а /салама2 /салми 4;6 C 4:;G
Псалам 106.
,лилуја ((&валите 0оспо#а). HМТ2 /салам 4;<G
ИС/О0@&АBТ@ и хвалите Господа, јер је доар,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
5. #е'а HтоG 'ажу ис'уп%ени ((и)*ав;ени) од Господа,
'оје је и*авио и* ру'е непријате%а.
7. И* *ема%а сара их,
од исто'а и *апада и севера и мораF
8. лутаху у пусти(и, у H*ем%иG е*водној,
пут 'а -раду насе%е(а не на,оше,
:. -ладују1и и же,ују1и,
душа (ихова у (има иш+иле.
6. И пови'аше 'а Господу 'ада се му+аху,
и и* нево%а (ихових и*ави их,
<. и одведе их путем правим
да отиду у -рад насе%е(а.
9. #е'а исповедају Господу милости 3е-ове
и +удеса 3е-ова синовима %удс'им,
=. јер нахрани душу пра*ну
и душу -ладују1у испуни дорима.
4;. Оне 'оји седе у тами и сенци смрти,
о'оване у сиромаштву и -вож,у.
44. Bер прео-ор+ише ре+и Божије
=;
и савет 0иш(е-а ра*дражише,
45. и пони*и се у му'ама срце (ихово,
онемо1аше, и не и 'о-а да помо-не.
47. И пови'аше 'а Господу 'ада се му+аху,
и и* нево%а (ихових спасе их,
48. и и*веде их и* таме и сен'е смрти,
и о'ове (ихове рас'ину.
4:. #е'а исповедају Господу милости 3е-ове
и +удеса 3е-ова синовима %удс'им,
46. јер с'рши врата а'арна
и полу-е -во*дене поломи.
4<. /рихвати их са пута е*а'о(а (ихово-,
јер се *о- е*а'о(а сво-а пони*ише.
49. Сва'о- јела у*-нуша се душа (ихова,
и прилижише се до врата смрти.
4=. И пови'аше 'а Господу 'ада се му+аху,
и од свих нево%а (ихових спасе их.
5;. /осла )е+ Своју и исцели их,
и и*ави их и* трулежи (ихових.
54. #е'а исповедају Господу милости 3е-ове
и +удеса 3е-ова синовима %удс'имF
55. и не'а принесу 3ему жртву хвале
и не'а ојав%ују дела 3е-ова у весе%у.
57. .оји сила*е у море ла,ама,
HиG 'оји +ине послове у водама мно-им,
58. они видеше дела Господ(а
и +удеса 3е-ова у дуини HмораG.
5:. )е+е, и стаде ветар урни,
и поди-оше се таласи (е-ови,
56. у*дижу се до нееса и сила*е до е*данаF
душа се (ихова растапаше у *алимаF
5<. смутише се, потресоше се 'ао пијаница,
и сва мудрост (ихова потону.
59. И пови'аше 'а Господу 'ада се му+аху,
и од нево%а (ихових и*веде их,
5=. и *аповеди ури и стаде 'ао лахор,
и у1уташе се таласи (ени.
7;. И орадоваше се што се умирише,
и одведе их у *алив во%е Своје.
74. #е'а исповедају Господу милости 3е-ове
и +удеса 3е-ова синовима %удс'имF
75. не'а Га у*вишују у цр'ви ((са*ору) народа,
и на седишту пре*витера не'а Га хвале.
77. /остави ре'е у пусти(и
и и*воре вода *а же, H%удс'уGF
78. *ем%у плодоносну Hо'ренуG у слану HаруG
од *лое (ених становни'а.
7:. /остави пусти(у у је*ера водна,
и *ем%у е*водну у и*воре водаF
76. и настани тамо -ладне H%удеG,
и подиже -радове станова(аF
7<. и *асејаше по%а и *асадише вино-раде
и прои*ведоше плод жита.
=4
79. И ла-ослови их и умножише се врло,
и сто'у (ихову не ума(и.
7=. А Hпре то-аG ума(ише се и напатише
од жалости *ала и олова.
8;. И H*атоG и*ли пониже(е на 'не*ове Hне*наошцеG,
и *аведе их у еспу1е, а не на пут.
84. И уо-о- HИ*раи%аG поможе од сиромаштва,
и постави 'ао овце родове H(е-овеG.
85. 0иде1е прави HсрцемG и орадова1е се,
и сва'о 1е е*а'о(е *атворити уста своја.
87. .о је мудар да ово са+ува,
и схвати1е милости Господ(е.
Слава:
Псалам 107.
!есма !салма, "ави#ов.
Hср. /с. :6 и :=G. HМТ2 /салам 4;9G
5. ГОТО0О је срце моје, Боже, -отово је срце мојеF
пева1у и псалмопоја1у слави мојој.
7. H$стани славо мојаG,
устани псалтиру и -итаро,
уста1у рано ујутро.
8. Исповеда1у Ти се ме,у народима, Господе,
псалмопева1у Ти ме,у не*наошцима,
:. јер је вели'а и*над неа милост Твоја
и до ола'а истина Твоја.
6. $*неси се на нееса, Боже,
и по свој *ем%и слава Твоја.
<. &а се и*аве %у%ени Твоји,
спаси десницом Твојом и услиши ме.
9. Бо- -овораше у Свети(и Својој2
$*виси1у се и ра*дели1у Сихем,
и долину шатора Hу Су'отуG ра*мери1у.
=. Мој је Галад, и мој је Манасија,
и BеIрем је *аштита -лаве моје,
Bуда је цар мој,
4;. Моав сасуд наде моје,
на Идумеју 1у ставити оу1у моју,
мени се иноплемени HOилистејиG пот+инише.
44. .о 1е ме у*вести у -рад о-ра,ениE
Или 'о 1е ме одвести до ИдумејеE
45. #е1еш ли ти, Боже, .оји си нас од-урнуоE
И *ар не1еш и*а1и, Боже, са војс'ом нашомE
47. &ај нам помо1 од нево%е,
и сујетно је спасе(е +ове+ије.
48. Бо-ом 1емо у+инити силу,
и Он 1е уништити непријате%е наше.
Псалам 108.
-а крај, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 4;=G
=5
БО?@, хвалу моју не пре1утиF
5. јер уста -решни+'а и уста лу'аво-а отворише се на ме,
-оворише против мене је*и'ом лаж%ивим,
7. и ре+има мрж(е оп'олише ме,
и ратоваху на мене у*алуд.
8. $место да ме воле, о'леветаше ме,
а ја се молих HТеиGF
:. и поставише против мене *ла уместо доара,
и мрж(у уместо %уави моје.
6. /остави на (е-а -решни'а,
и ,аво ((клеветник) не' стане с десна (е-аF
<. 'ада му се уде судило, не'а и*а,е осу,ен,
и молитва (е-ова да уде на -рех.
9. #е'а дани (е-ови уду малоројни,
и епис'опство ((#остојанство) (е-ово да у*ме дру-и. &Pп. 4, 5;
=. #е'а синови (е-ови уду сиро+ад,
и жена (е-ова удовицаF
4;. по'ренути синови (е-ови не' се преселе, и не'а просе,
не' су и*-нани и* домова својих.
44. &а HмуG тражи *ајмодавац све што је (е-ово,
и да ра*-рае ту,инци трудове (е-овеF
45. не'а му нема *аштитни'а,
нити да има милују1е- сиро+ади (е-овеF
47. не' уду деца (е-ова *а по-у%е(е,
у једном нараштају не' се уништи име (е-ово.
48. &а се спомене е*а'о(е отаца (е-ових пред Господом,
и -рех матере (е-ове да се не о+исти.
4:. #е' уду сва-да пред Господом,
и да уништи са *ем%е спомен (иховF
46. јер се не сетише да у+ине милост,
и про-а(аше +ове'а уо-о- и сиромаха
и потиштено-а срцем, да HихG уију.
4<. И *аволе про'летство, и до1и 1е муF
и не хтеде ла-ослов, и уда%и1е се од (е-а.
49. И оу+е про'летство 'ао одело,
и у,е 'ао вода у утроу (е-ову,
и 'ао у%е у 'ости (е-ове.
4=. #е'а му уде 'ао оде1а 'оју 1е оденути,
и 'ао појас 'ојим 1е *ауве' опасати се.
5;. Ово је плата од Господа онима 'оји ме 'леветају,
и 'оји -оворе *ло против душе моје.
54. А Ти Господе, Господе, у+ини са мном милост ради Имена Тво-а,
јер је дора милост Твоја.
55. И*ави ме, јер сам сиромах и уо-,
и срце се моје потресе у мениF
57. 'ао сен'а 'ада се с'лони, иш+е*ох,
истресох се 'ао с'а'авци.
58. .олена моја и*немо-оше од поста,
и тело се моје и*мени јелеја ради.
5:. И ја постадох пору-а (имаF
видевши ме, 'лимаху -лавама својим.
56. /омо*и ми, Господе Боже мој,
=7
и спаси ме по милости ТвојојF
5<. и не'а по*нају да је ово ру'а Твоја
и Ти си, Господе, у+инио то.
59. /ро'ли(а1е они, а Ти 1еш ла-оси%атиF
они 'оји устају на ме не' се посраме,
а слу-а Твој орадова1е се.
5=. #е'а се 'леветници моји оу'у у срамоту,
и не'а се о-рну 'ао о-рта+ем срамотом својом.
7;. Исповеда1у се Господу веома устима мојим
и усред мно-их хвали1у Га,
74. јер стаде с десне стране уо-о-а,
да спасе од -оните%а душу моју.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 16.
Псалам 109.
!салам "ави#ов. HМТ2 /салам 44;G
HМт. 55, 88F &ап. 5, 78C7:F 4 .ор. 4:, 5:C5<F Bевр. 4, 47F :, 6F <, 4<. 54G
)@J@ Господ Господу моме2 Седи Мени с десне стране,
до' положим непријате%е Твоје *а подножје но-ама Твојим.
5. ?е*ал силе Твоје посла1е HТиG Господа са Сиона,
и владај усред непријате%а Твојих.
7. Са Тоом је власт у дан мо1и Твоје
у сјају светих Твојих.
И* утрое пре *ор(а+е родих Те.
8. Aа'ле се Господ и не1е се рас'ајати2
Ти си Свештени' до ве'а, по +ину Мелхиседе'ову.
:. Господ је с десне стране Теи, с'ршио је у дан -(ева Сво-а царевеF
6. суди1е у народима, испуни1е лешевима H*ем%уG,
с'рши1е -лаве мно-их на *ем%и.
<. С пото'а на путу пи1е, *ато 1е у*ди-нути -лаву.
Псалам 110.
,лилуја. (,крости' по јеврејској а)*уи). HМТ2 /салам 444G
ИС/О0@&АL$ се Теи, Господе, свим срцем својим, (,ле2).
на савету правих и на саору. (3ет).
5. 0ели'а су дела Господ(а, (0имел).
испитана у свим во%ама 3е-овим. ("алет).
7. И слава и вели+анство дело су 3е-ово, (&е).
и правда 3е-ова остаје у ве' ве'а. (1ав).
8. Спомен је у+инио +удеса Својих. (-ајин).
Милостив је и милосрдан ГосподF (&ет).
:. храну даде онима 'оји Га се ојеF (Тет).
памти1е до ве'а *авет Свој. ($о#).
6. Мо1 дела својих јевио је народу Своме, (4а2).
да им даде насле,е не*наожаца. (5аме#).
<. &ела ру'у 3е-ових су истина и судF (Мем).
=8
верне су све *аповести 3е-ове, (6ун).
9. утвр,ене у ве' ве'а, (Самек).
са+и(ене у истини и правди. (,јин).
=. И*ав%е(е је послао народу Своме, (!е).
*аповедио је до ве'а *авет СвојF (Са#е).
свето је и страшно Име 3е-ово. (4о2).
4;. /о+ета' мудрости је страх Господ(и, (8е%).
а ра*умева(е доро свима 'оји -а творе. (9ин).
/охвала 3е-ова остаје у ве' ве'а. (Тав).
Псалам 111.
,лилуја. (,крости' по јеврејској а)*уи). HМТ2 /салам 445G
Б>А?@# је +ове' 'оји се оји ГосподаF (,ле2).
у *аповестима 3е-овим хтедну1е веома. (3ет).
5. Мо1но 1е ити на *ем%и семе (е-ово, (0имел).
по'о%е(е правих ла-ослови1е се. ("алет).
7. Слава и о-атство је у дому (е-овом, (&е).
и правда (е-ова остаје у ве' ве'а. (1ав).
8. Aасија у тами светлост правима (-ајин).
милостиви и милосрдни и праведни H+ове'G. (&ет).
:. &оар је +ове' 'оји милује и по*ајм%ујеF (Тет).
устроји1е HмудроG ре+и своје на судуF ($о#).
6. јер се дове'а не1е по'олеати. (4а2).
$ ве+ни спомен и1е праведни'. (5аме#).
<. Од слуха *ло-а не1е се уплашитиF (Мем).
-отово је срце (е-ово да се нада у Господа. (6ун).
9. $тврди се срце (е-ово, не1е се уплашити, (Самек).
до'ле по-леда на непријате%е своје. (,јин).
=. /росу, даде уо-има, (!е).
правда (е-ова остаје у ве' ве'аF (Са#е). D 4ор. E, E
мо1 (е-ова у*ди1и 1е се у слави. (4о2).
4;. Грешни' 1е видети и про-(еви1е се, (8е%).
*уима 1е својим ш'р-утати, и иш+иле1еF (9ин).
же%а -решни'а пропаш1е. (Тав).
Слава:
Псалам 112.
,лилуја. H/салми 445 C 44< +ине !есму &валеG. HМТ2 /салам 447G
Х0А>ИТ@, слу-е, ГосподаF
хвалите Име Господ(е.
5. #е'а је Име Господ(е ла-ословено
од сада и до ве'а.
7. Од исто'а сунца до *апада
хва%ено је Име Господ(е.
8. $*вишен је над свима народима Господ,
на неесима је слава 3е-ова.
:. .о је 'ао Господ Бо- нашE
.оји на висинама живи
6. и на смирене по-леда,
=:
на неу и на *ем%и.
<. .оји подиже са *ем%е сиромаха,
и са ,уришта у*диже уо-о-а,
9. да и -а посадио са 'не*овима,
са во,ама народа Сво-аF
=. .оји усе%ује неплодну у дом,
матер 'оја се радује деци.
Псалам 113.
,лилуја. HМТ2 /салам 448 и 44:G
/)И ИA>АС.$ И*раи%а и* @-ипта,
дома Bа'ов%ево- и* народа варварс'о-,
5. постаде Bудеја свети(а 3е-ова,
И*раи% оласт 3е-ова.
7. Море виде и поеже,
Bордан се поврати унатра-F
8. -оре у*и-раше 'ао овнови,
и рда 'ао ја-а(ци ов+ији.
:. Dта ти и, море, те поеже,
и теи, Bордане, те се поврати на*адE
6. Горе, те у*и-расте 'ао овнови,
и рда 'ао ја-а(ци ов+ијиE
<. Од лица Господ(е- потресе се *ем%а,
од лица Бо-а Bа'ов%ево-,
9. .оји о'рену стену у је*еро водено,
и 'амени хрид у и*вор вода. HМТ2 /с. 44:G
=. #е нама, Господе, не нама,
не-о Имену Твоме дај славу,
*о- милости Твоје и истине Твоје.
4;. &а не 'ажу не*наожци2
Где је Бо- (иховE
44. А Бо- је наш
на неу и на *ем%и,
све што *ахтеде, у+ини.
45. Идоли не*наожаца, среро су и *лато,
дела ру'у +ове+ијих2
47. уста имају и не -оворе,
о+и имају и не виде,
48. уши имају и не +ују,
но*дрве имају и не миришу,
4:. ру'е имају и не додирују,
но-е имају и не ходају,
не1е дати -ласа и* -рла сво-а.
46. Сли+ни (има да уду они 'оји их праве,
и сви 'оји се у*дају у (их.
4<. HАG &ом И*раи%ев у*да се у Господа2
/омо1ни' (ихов и *аштитни' (ихов јесте.
49. &ом Аронов у*да се у Господа2
/омо1ни' (ихов и *аштитни' (ихов јесте.
4=. .оји се оје Господа у*дају се у Господа2
/омо1ни' (ихов и *аштитни' (ихов јесте.
=6
5;. Господ, опоменувши се нас, ла-ословио је нас,
ла-ословио је дом И*раи%ев,
ла-ословио је дом Аронов,
54. ла-ословио је оне 'оји се оје Господа,
мале са вели'има.
55. &а придода Господ Hла-ословG на вас,
на вас и на синове ваше.
57. Бла-ословени сте ви Господу,
Створите%у неа и *ем%е.
58. #ео неес'о је Господу,
а *ем%у је дао синовима %удс'им.
5:. #е1е мртви хвалити Те, Господе,
нити сви 'оји сила*е у ад,
56. не-о ми живи ла-оси%а1емо Господа
од сада и до ве'а.
Псалам 114.
,лилуја. H/с. 448 и 44: K МТ2 /салам 446G
AА0О>@Х што 1е Господ услишити
-лас мо%е(а моје-а,
5. што је при'лонио ухо Своје ' мени,
и у дане моје при*ива1у HГаG.
7. Оу*еше ме олови смртни,
опасности адс'е сна,оше меF
жалост и олове на,ох.
8. И Име Господ(е при*вах2
О Господе, и*ави душу моју!
:. Милостив је Господ и праведан,
и Бо- наш милује.
6. Господ +ува одој+адF
пони*их се, и спасе ме.
<. /оврати се, душо моја, у спо'ој твој,
јер ти Господ у+ини доро.
9. Bер и*ави душу моју од смрти,
о+и моје од су*а,
и но-е моје од с'ли*ну1а.
=. $-оди1у пред Господом у *ем%и живих.
Слава:
Псалам 115.
,лилуја.
0@)О0АХ, *ато HиG -оворих2 5 .ор. 8, 47
а ја се пони*их веома.
5. Bа ре'ох у иступ%е(у моме2
Сва'и је +ове' лаж. )им. 7, 8
7. Dта 1у у*вратити Господу
*а све што ми је даоE
8. Jашу спасе(а прими1у
и име Господ(е при*ва1у.
:. HAавете моје Господу испуни1у
=<
пред свим народом 3е-овимG.
6. Jасна је пред Господом
смрт преподоних 3е-ових.
<. О Господе, ја сам слу-а Твој,
ја сам слу-а Твој и син слуш'и(е Твоје.
)ас'инуо си о'ове моје.
9. Теи 1у принети жртву хвале,
и Име Господ(е при*ва1у.
=. Aавете моје Господу испуни1у
пред свим народом 3е-овим,
4;. у дворима дома Господ(е-,
усред Тее, Bерусалиме.
Псалам 116.
,лилуја. HМТ2 /салам 44<G
Х0А>ИТ@ Господа све нације, )им. 4:, 44
похвалите 3е-а сви народи.
5. Bер се утврди милост 3е-ова на нама,
и истина Господ(а остаје до ве'а.
Псалам 117.
,лилуја. HМТ2 /салам 449G
ИС/О0@&АBТ@ се Господу, јер је доар,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
5. &а ре+е дом И*раи%ев, јер је доар,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
7. &а ре+е дом Аронов, јер је доар,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
8. &а ре'у сви 'оји се оје Господа, јер је доар,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
:. И* нево%е при*вах Господа,
и услиша ме наширо'о.
6. Господ је мени помо1ни', Bевр. 47, 6
и не1у се ојати, шта 1е ми у+инити +ове'.
<. Господ је мени помо1ни',
и ја 1у по-ледати смело непријате%е моје.
9. &оро је Hве1маG у*дати се у Господа,
не-о ли у*дати се у +ове'аF
=. доро је надати се у Господа,
не-о ли надати се у 'не*ове.
4;. Сви народи о'ружише ме,
и Именом Господ(им ра(ах се од (их.
44. Оп'оливши оп'олише ме,
и Именом Господ(им ра(ах се од (их.
45. Оп'олише ме 'ао п+еле са1е,
и плануше 'ао о-а( у тр(у,
и Именом Господ(им ра(ах се од (их.
47. Гурнут посрнух да паднем,
и Господ ме прихвати.
=9
48. Сна-а је моја и песма моја Господ,
и и мени *а спасе(е.
4:. Глас је радости и спасе(а у насе%има праведних2
&есница Господ(а у+ини силу,
46. десница Господ(а подиже ме,
десница Господ(а у+ини силу.
4<. #е1у умрети, не-о 1у жив ити,
и 'а*ива1у дела Господ(а.
49. .арају1и по'ара ме Господ,
али ме смрти не предаде.
4=. Отворите ми врата правде,
ушавши 'ро* (их исповеда1у се Господу.
5;. Ово су врата Господ(а,
праведници 1е у1и 'ро* (их.
54. Исповеда1у се Теи, јер си ме услишио,
и ио си ми на спасе(е.
55. .амен 'оји одацише *идари, Мт. 54, 85F 57, 7=F
овај поста -лава од у-лаF &Ап. 8, 44F 4 /етр. 5, <
57. од Господа и то,
и дивно је у о+има нашим.
58. Ово је дан 'оји створи Господ,
орадујмо се у*веселимо се у (ему.
5:. О Господе спаси!
О Господе, поведи доро!
56. Бла-ословен .оји дола*и у Име Господ(еF Мт. 54, =
ла-ословисмо вас и* дома Господ(е-.
5<. Бо- је Господ и јави се намаF
саставите пра*ни' с -ран+ицама HврицеG
до ро-ова жртвени'а.
59. Бо- мој јеси Ти, и исповеда1у и хвалити ТеF
Бо- мој јеси Ти, и у*виси1у Те.
Исповеда1у се Теи, јер си ме услишио,
и ио си ми на спасе(е.
5=. Исповедајте се Господу, јер је доар,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 17.
Псалам 118.
,лилуја. (1елики ,)*учник(3уквар Свети')
(Сти'ова FG6< по H на DD јеврејска слова).
HМТ2 /салам 44=G
Б>А?@#И су непоро+ни на путу, (,ле2).
'оји ходе у *а'ону Господ(ем.
5. Блажени су 'оји истражују сведо+анства 3е-ова,
свим срцем тражи1е 3е-а.
7. Bер 'оји +ине е*а'о(е
не ходише путевима 3е-овим.
==
8. Ти си *аповедио *аповести Твоје
да се +увају веома.
:. Треаше да право иду путеви моји,
да +увају *а'оне Твоје.
6. Тада се не1у постидети,
'ада па*им на све *аповести Твоје.
<. Исповеди1у Ти се, Господе, у правости срца,
'ада нау+им судове правде Твоје.
9. Aа'оне Твоје +ува1у,
немој ме оставити до 'раја.
=. Jиме 1е успети млади1 на путу свомеE (3ет).
Jувају1и ре+и Твоје.
4;. Свим срцем својим тражах Те,
не одаци ме од *аповести Твојих.
44. $ срцу своме са'рих ре+и Твоје,
да не их са-решио Теи.
45. Бла-ословен си, Господе,
нау+и ме *а'онима Твојим.
47. $снама мојим ојавих
све судове уста Твојих.
48. #а путу сведо+анстава Твојих уживах,
'ао у сва'ом о-атству.
4:. О *аповестима Твојим ра*миш%а1у,
и ра*уме1у путеве Твоје.
46. $ *а'онима Твојим у+и1у се,
не1у *аоравити ре+и Твоје.
4<. $*врати слу*и Твоме, (0имел).
оживи ме, и +ува1у ре+и Твоје.
49. Отвори о+и моје,
и схвати1у +удеса Твоја и* *а'она Тво-а.
4=. &ош%а' сам ја на *ем%и,
не с'ри од мене *аповести Твоје.
5;. Aаволе душа моја да жели
судове Твоје у сва'о време.
54. Aапретио си -ордима,
про'лети су 'оји с'ре1у од *аповести Твојих.
55. $*ми од мене срамоту и пониже(е,
јер сведо+анства Твоја истраживах.
57. Bер 'не*ови седоше и 'леветаху на меF
а слу-а Твој ра*миш%аше о *а'онима Твојим.
58. Bер сведо+анства Твоја поу+е(е су моје,
и *а'они Твоји савети су моји.
5:. /рилепи се *ем%и душа моја, ("алет).
оживи ме по ре+и Твојој.
56. /утеве моје ојавих, и услишио си меF
нау+и ме *а'онима Твојим.
5<. /уту *а'она Твојих ура*уми ме,
и ра*миш%а1у о +удесима Твојим.
59. Aадрема душа моја од +амоти(е,
утврди ме у ре+има Твојим.
5=. /ут неправде уда%и од мене,
и *а'оном Твојим помилуј ме.
7;. /ут истине и*арах,
4;;
судове Твоје не *аоравих.
74. /рилепих се сведо+анствима Твојим,
Господе, немој ме постидети.
75. /утем *аповести Твојих тр+ах,
'ада си раширио срце моје.
77. Aа'оноположи ми, Господе, пут правила Твојих, (&е).
и (е-а 1у тражити сва-да.
78. $ра*уми ме, и истражива1у *а'он Твој,
и +ува1у -а свим срцем мојим.
7:. 0оди ме ста*ом *аповести Твојих,
јер ову во%ом *ажелех.
76. /ри'лони срце моје у сведо+анства Твоја,
а не у -рам*ивост.
7<. Одврати о+и моје да не виде сујету,
на путу Твоме оживи ме.
79. /остави слу*и Твоме ре+ Твоју,
ради страха Твоје-а.
7=. $'лони срамоту моју, од 'оје страхујем,
јер су судови Твоји дори.
8;. @во *ажелех *аповести Твоје,
правдом Твојом оживи ме.
84. И да до,е на ме милост Твоја, Господе, (1ав).
спасе(е Твоје, по ре+и Твојој.
85. И од-овори1у ру-а+има мојим ре+,
јер се поу*дах у ре+и Твоје.
87. И не у*ми са уста мојих ре+ истине до 'раја,
јер се на судове Твоје поу*дах.
88. И +ува1у *а'он Твој сва-да,
дове'а, и у ве' ве'а.
8:. И хо,ах у ширини,
јер *аповести Твоје истраживах.
86. И -оворах о сведо+анствима Твојим
пред царевима и не сти,ах се.
8<. И поу+авах се у *аповестима Твојим,
'оје *аволех веома.
89. И поди-ох ру'е своје 'а *аповестима Твојим 'оје *аволех,
и уживах у *а'онима Твојим.
8=. Опомени се ре+и Твоје слу*и Твоме, (-ајин).
'ојом си ми дао наду.
:;. То ме утеши у пониже(у моме,
јер ре+ Твоја оживи ме.
:4. Горди е*а'оноваху до 'раја,
но од *а'она Тво-а не одступих.
:5. Опоменух се судова Твојих од ве'а, Господе,
и утеших се.
:7. ?алост ме оу*е од -решни'а,
'оји остав%ају *а'он Твој.
:8. /салмопев%иви ми ише *а'они Твоји
у месту оравишта моје-а.
::. Опоменух се у но1и Имена Тво-а, Господе,
и са+увах *а'он Твој.
:6. То ми се до-оди,
јер *а'оне Твоје истраживах.
4;4
:<. $део си мој, Господе, (&ет).
ре'ох да +увам *а'он Твој.
:9. /омолих се лицу Твоме свим срцем својим,
помилуј ме по ре+и Твојој.
:=. )а*миш%ах о путевима Твојим,
и повратих но-е моје на сведо+анства Твоја.
6;. /рипремих се, и не смутих се,
да +увам *аповести Твоје.
64. $жад -решни'а саплетоше ме,
али *а'она Тво-а не *аоравих.
65. $ поно1 устајах да Ти се исповедам
*а судове правде Твоје.
67. Aаједни+ар сам свих 'оји Те се оје,
и 'оји +увају *аповести Твоје.
68. Милости Твоје, Господе, пуна је *ем%аF
*а'онима Твојим нау+и ме.
6:. &ороту си у+инио са слу-ом Твојим, (Тет).
Господе, по ре+и Твојој.
66. &ороти и васпита(у и *на(у нау+и ме,
јер *аповестима Твојим поверовах.
6<. /ре но што понижен их, ја са-реших,
*ато ре+ Твоју са+увах.
69. &оар си, Господе, и у дороти Твојој
нау+и ме *а'онима Твојим.
6=. $множи се на мени неправда -орде%ивих,
а ја 1у свим срцем својим истраживати *аповести Твоје.
<;. $сири се 'ао мле'о срце (ихово,
но ја се поу+авах *а'ону Твоме.
<4. &оро ми је што си ме уни*ио,
да их нау+ио *а'оне Твоје.
<5. &оар ми је *а'он уста Твојих,
ве1ма од хи%ада *лата и срера.
HСлава: "руга СтатијаG
<7. )у'е Твоје створиле су ме, и са*дале су меF ($о#).
ура*уми ме, и нау+и1у се *аповестима Твојим.
<8. .оји се оје Тее виде1е ме и орадова1е се,
јер се на ре+и Твоје поу*дах.
<:. /о*нах, Господе, да су судови Твоји правда,
и ваистину си ме смирио.
<6. #е'а уде милост Твоја да ме утеши,
по ре+и Твојој слу*и Твоме.
<<. #е'а ми до,е милоср,е Твоје, и живе1у,
јер је *а'он Твој поу+е(е моје.
<9. #е' се постиде -орде%ивци, јер ми неправедно е*а'оновахуF
а ја 1у уживати у *аповестима Твојим.
<=. #е'а ми се поврате 'оји Те се оје,
и 'оји *нају сведо+анства Твоја.
9;. #е'а уде срце моје непоро+но у *а'онима Твојим,
да се не их постидео.
94. Jе*не душа моја *а спасе(ем Твојим, (4а2).
и у ре+ Твоју поу*дах се.
95. Иш+илеше о+и моје *а ре+ју Твојом,
4;5
-оворе1и2 .ада 1еш ме утешитиE
97. Bер постадох 'ао мех на мра*у,
*а'оне Твоје не *аоравих.
98. .оли'о је дана слу*и ТвомеE
.ада 1еш ми у+инити суд од -оните%а мојихE
9:. /ри+аху ми е*а'оници ужива(а HсвојаG,
али не 'ао Hшто јеG *а'он Твој, Господе.
96. Све су *аповести Твоје истинаF
неправедно ме -о(аху, помо*и ми.
9<. $мало ме не до'рај+ише на *ем%иF
а ја не напуштах *аповести Твоје.
99. /о милости Твојој оживи ме,
и +ува1у сведо+анства уста Твојих.
9=. &о ве'а, Господе, (5аме#).
)е+ Твоја остаје на неу.
=;. И* нараштаја у нараштај истина је ТвојаF
основао си *ем%у, и преива.
=4. #аредом Твојом преива дан,
јер све и сва служи Теи.
=5. &а није *а'он Твој поу'а моја,
тада их пропао у пониже(у моме.
=7. &о ве'а не1у *аоравити *а'оне Твоје,
јер си ме (има оживио.
(Средина)
=8. Твој сам ја, спаси ме,
јер *а'оне Твоје истраживах.
=:. Мене о+е'иваху -решници да ме по-уеF
сведожанства Твоја ра*умедох.
=6. Сва'о-а свршет'а видех 'рај,
широ'а је *аповест Твоја веома.
=<. .оли'о *аволех *а'он Твој, ГосподеF (Мем).
сав дан поу+е(е је моје.
=9. 0е1ма од непријате%а мојих умудрио си ме *аповеш1у Твојом,
јер је до ве'а моја.
==. 0е1ма од свих 'оји ме у+е ра*умедох,
јер сведо+анства Твоја поу'а су моја.
4;;. 0е1ма од стараца ра*умедох,
јер *аповести Твоје истраживах.
4;4. Од сва'о- пута *ло- спре+их но-е моје,
да их са+увао ре+и Твоје.
4;5. Од судова Твојих не у'лоних се,
јер си ми Ти поставио *а'он.
4;7. .а'о су слат'е -рлу моме ре+и Твоје,
ве1ма од меда Hи са1аG устима мојим.
4;8. Од *аповести Твојих ра*умедох,
*ато омр*ох сва'и пут неправде,
Hјер си ми Ти поставио *а'онG.
4;:. Светилни' је но-ама мојим ре+ Твоја, (6ун).
и светлост ста*ама мојим.
4;6. Aа'лех се и одлу+их
да +увам судове правде Твоје.
4;<. /они*их се до 'рајаF
4;7
Господе, оживи ме по ре+и Твојој.
4;9. &орово%не HприносеG уста мојих ла-оволи, Господе,
и судовима Твојим нау+и ме.
4;=. &уша је моја у ру'ама Твојим сва-да,
и *а'она Тво-а не *аоравих.
44;. /оставише ми -решници *ам'у,
и од *аповести Твојих не *алутах.
444. #аследих сведо+анства Твоја до ве'а,
јер су радост срца мо-а.
445. /ри'лоних срце моје да твори *а'оне Твоје,
до ве'а *а на-раду.
447. Бе*а'они'е омр*ох, (Самек).
а *а'он Твој *аволех.
448. /омо1ни' мој и *аштитни' мој јеси Ти,
и у ре+и Твоје поу*дах се.
44:. $'лоните се од мене, лу'ави,
и истражи1у *аповести Бо-а моје-а.
446. Aаштити ме по ре+и Твојој, и живе1у,
и не посрами ме од о+е'ива(а мо-а.
44<. /омо*и ми, и спаш1у се,
и поу+ава1у се у *а'онима Твојим сва-да.
449. /оништио си све 'оји одступају од *а'она Твојих,
јер је неправедна *амисао (ихова.
44=. .ао преступни'е сматрах све -решни'е *ем%е,
ради то-а *аволех сведо+анства Твоја.
45;. /ри'уј страху Твоме тело моје,
јер се судова Твојих ојим.
454. $+иних суд и правду, (,јин).
не предај ме онима 'оји ми +ине неправду.
455. Са+е'ај слу-у Тво-а на доро,
не'а ме не 'леветају -орде%ивци.
457. О+и моје иш+илеше *а спасе(ем Твојим,
и *а ре+ју правде Твоје.
458. $+ини са слу-ом Твојим по милости Твојој,
и *а'онима Твојим нау+и ме.
45:. Слу-а сам Твој, ура*уми ме,
и по*на1у сведо+анства Твоја.
456. 0реме је Господу +инитиF
ра*орише *а'он Твој.
45<. )ади то-а *аволех *аповести Твоје
ве1ма од *лата и топа*а ((#рагог камена).
459. )ади то-а по свима *аповестима Твојим управ%ах се,
сва'и пут неправедан омр*ох.
45=. Jудесна су сведо+анства Твоја, (!е).
то-а ради истраживаше их душа моја.
47;. Ојава ре+и Твојих просвет%ује,
и ура*ум%ује децу.
474. $ста своја отворих, и приву'ох дух,
јер *аповести Твоје *ажелех.
(Слава: Тре=а статија)
475. /о-ледај на ме и помилуј ме,
по суду оних 'оји %уе Име Твоје.
4;8
477. .ора'е моје управи по ре+и Твојој,
и да не овлада мноме и'а'во е*а'о(е.
478. И*ави ме од 'левете %удс'е,
и +ува1у *аповести Твоје.
47:. >ице Твоје просветли на слу-у Тво-а,
и нау+и ме *а'онима Твојим.
476. И*воре вода и*ведоше о+и моје,
*ато што не са+уваше *а'он Твој.
47<. /раведан си, Господе, (Са#е).
и прави су судови Твоји.
479. Aаповедио си правду сведо+анства Твоја,
и истину HТвојуG веома.
47=. И*једе ме ревност *а дом Твој,
јер *аоравише ре+и Твоје непријате%и моји.
48;. )а*жежена је ре+ Твоја веома,
и слу-а Твој *аволе је.
484. Мла,и сам ја и унижен,
*а'оне Твоје не *аоравих.
485. /равда је Твоја правда до ве'а,
и *а'он је Твој истина.
487. Ту-а и нево%а сна,оше меF
*аповести Твоје поу'а су моја.
488. Сведо+анства су Твоја правда до ве'аF
ура*уми ме, и живе1у.
48:. Aавапих свим срцем мојимF услиши ме, ГосподеF (4о2).
*а'оне Твоје тражи1у.
486. Aавапих Теи, спаси ме,
и +ува1у сведо+анства Твоја.
48<. /рете'ох пре времена, и *авапихF
у ре+и Твоје поу*дах се.
489. /рете'оше о+и моје јутро,
да и*у+авам ре+и Твоје.
48=. Глас мој +уј, Господе, по милости ТвојојF
по суду Твоме оживи ме.
4:;. /рилижише се 'оји ме -оне е*а'о(ем,
а од *а'она Тво-а уда%ише се.
4:4. Бли*у си Ти, Господе,
и сви су путеви Твоји истина.
4:5. Од по+ет'а по*нах од сведо+анстава Твојих,
да си их до ве'а основао.
4:7. 0иди пониже(е моје, и и*ави ме, (8е%).
јер *а'он Твој не *аоравих.
4:8. Суди суд мој, и и*ави меF
ради ре+и Твоје оживи ме.
4::. &але'о је од -решни'а спасе(е,
јер *а'оне Твоје не потржише.
4:6. Милоср,е је Твоје мно-о, ГосподеF
по суду Твоме оживи ме.
4:<. Мно-и су про-оните%и и тла+ите%и моји,
од сведо+анстава Твојих не одступих.
4:9. 0идех одступни'е, и ра*једах се,
јер ре+и Твоје не са+уваше.
4:=. 0иди да *аповести Твоје *аволехF
4;:
Господе, милош1у Твојом оживи ме.
46;. /о+ета' је ре+и Твојих истина,
и до ве'а су сви судови правде Твоје.
464. #а+елници ме про-оне ни*ашта, (9ин).
и од ре+и Твојих уоја се срце моје.
465. Орадова1у се ре+има Твојим,
'ао 'оји нала*и доит мно-у.
467. #а неправду омр*ох и *-адих се,
а *а'он Твој HврлоG *аволех.
468. Седам пута на дан хвалих Те
*а судове правде Твоје.
46:. Мир је мно-и %уите%има *а'она Тво-,
и нема им спотица(а.
466. Иш+е'ивах спасе(е Твоје, Господе,
и *аповести Твоје *аволех.
46<. Са+ува душа моја *аповести Твоје,
и *аволе их веома.
469. Са+увах *аповести Твоје и сведо+анства Твоја,
јер су сви путеви моји пред Тоом, Господе.
46=.#е'а се прилижи мо%е(е моје преда Те, ГосподеF (Тав).
по ре+и Твојој ура*уми ме.
4<;. &а и*а,е про*а моја преда Те, ГосподеF
по ре+и Твојој и*ави ме.
4<4. И*-овори1е уста моја песму,
'ада ме нау+иш *а'онима Твојим.
4<5. Говори1е је*и' мој ре+ Твоју,
јер су све *аповести Твоје правда.
4<7. #е' уде ру'а Твоја да ме спасе,
јер *аповести Твоје и*арах.
4<8. Aажелех спасе(е Твоје, Господе,
и *а'он Твој поу+е(е је моје.
4<:. ?иве1е душа моја, и хвали1е Те,
и судови Твоји помо1и 1е ми.
4<6. Aалутах 'ао овца и*-у%енаF
потражи слу-у Тво-а, јер *аповести Твоје не *аоравих.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 18.
Псалам 119.
!есма степениа ()а пе:а:е ка &раму)
(!оклонички !салми FFE7F33). HМТ2 /салам 45;G
.А ГОС/О&$, 'ад ме сна,е нево%а,
*авапих, и услиша ме.
5. Господе, и*ави душу моју од уста неправедних,
и од је*и'а лаж%иво-а.
7. Dта 1е ти се дати и шта 1е ти се додати
према је*и'у подму'ломеE
8. Стреле мо1но-а су наоштрене,
4;6
'ао у-%ев%е пусти(с'о.
:. Авај мени! Bер се орава' мој продужи,
настаних се у насе%има .идарс'им.
6. &у-о HтуG орав%аше душа моја.
<. Са мр*ите%има мира ејах миранF
'ада им -оворих, нападаху ме *алуду.
Псалам 120.
!есма степениа. HМТ2 /салам 454G
/О&ИГОХ о+и моје на планине,
ода'ле 1е до1и помо1 моја.
5. /омо1 је моја од Господа,
Створите%а неа и *ем%е.
7. #е дај но*и твојој да се споти+е,
нити 1е *адремати +увар твој.
8. Гле, не1е *адремати, нити 1е *аспати
+увар И*раи%ев.
:. Господ 1е те са+увати,
Господ је по'ров твој на десној руци твојој.
6. &а(у те сунце не1е опе1и,
нити месец но1у.
<. Господ 1е те са+увати од сва'о- *ла,
са+ува1е душу твоју Господ.
9. Господ 1е са+увати ула*а' твој, и и*ла*а' твој,
од сада и до ве'а.
Псалам 121.
!есма степениа. HМТ2 /салам 455G
ОБ)А&О0АХ се онима 'оји ми ре'оше2
$ дом Господ(и по,имо!
5. Стојаху но-е наше
на вратима твојим, Bерусалиме.
7. Bерусалим је и*идан 'ао -рад,
сливен у једну *-раду.
8. Bер тамо и*и,оше племена,
племена Господ(а, сведо+анство И*раи%ево,
да се исповедају Имену Господ(ем.
:. Bер тамо су постав%ени престоли *а суд,
престоли у дому &авидовом.
6. Тражите оно што је *а мир Bерусалимов,
и и*ои%е Hне'а јеG онима 'оји те %уе.
<. #е'а уде мир у твр,ави твојој,
и и*ои%е у 'улама твојим.
9. )ади ра1е моје и лиж(их мојих,
-оворах мир *а тее.
=. )ади дома Господа Бо-а наше-,
ис'ах доара теи.
4;<
Псалам 122.
!есма степениа. HМТ2 /салам 457G
Т@БИ поди-ох о+и своје,
.оји живиш на неу.
5. Гле, 'ао о+и слу-у у ру'е -осподара својих,
'ао о+и слуш'и(е у ру'е -оспо,е своје,
та'о су о+и наше Hо'ренутеG 'а Господу Бо-у нашем,
до'ле се не смилује на нас.
7. /омилуј нас, Господе, помилуј нас,
јер се веома испунисмо пониже(аF
8. наро+ито се испуни душа наша
пору-е од ужива+а,
и пониже(а од -орде%иваца.
Псалам 123.
!есма степениа. HМТ2 /салам 458G
&А ГОС/О& не еше с нама,
не'а 'аже И*раи%F
5. да Господ не еше с нама
'ада устадоше %уди на нас,
7. онда и нас живе про-утали
'ада се ра*-(еви јарост (ихова на насF
8. онда и нас вода потопила,
пото' и прошла душа нашаF
:. онда и душа наша прошла
воду е*дану.
6. Бла-ословен Господ, .оји нас не даде
*а лов *уима (иховим.
<. &уша наша 'ао птица и*ави се
од *ам'е лова+'еF
*ам'а се са'руши, и ми се и*ависмо.
9. /омо1 је наша у Име Господа,
Створите%а неа и *ем%е.
Слава:
Псалам 124.
!есма степениа. HМТ2 /салам 45:G
.ОBИ се у*дају у Господа 'ао -ора су СионF
не1е се по'олеати до ве'а 'оји живи у Bерусалиму.
5. Горе су о'о (е-а,
а Господ је о'о народа Сво-а
од сада и до ве'а.
7. Bер не1е оставити Господ штап -решни'а
на насле,е праведних,
да не и праведни
пружили ру'е своје на е*а'о(е.
8. $+ини доро, Господе, дорима
и правима срцемF
4;9
:. а оне 'оји с'ре1у у по'вареност
одаци1е Господ са +ините%има е*а'о(а.
Мир на И*раи%а!
Псалам 125.
!есма степениа. HМТ2 /салам 456G
.А&А вра1аше Господ ро%е Сионс'о,
ејасмо утешени.
5. Тада се испунише радош1у уста наша
и је*и' наш весе%а.
Тада ре'оше у народима2
0ели'е ствари у+ини Господ са (има.
7. 0ели'е је ствари у+инио Господ са нама,
постасмо ра*весе%ени.
8. /оврати, Господе, ро%е наше
'ао пото'е ју-овини.
:. .оји су сејали у су*ама,
пож(е1е у радости.
6. Иду1и и,аху и пла'аху,
ацају1и семе својеF
а дола*е1и до1и 1е с радош1у,
у*имају1и ру'овети своје.
Псалам 126.
!есма степениа. HМТ2 /салам 45<G
А.О ГОС/О& не са*ида дом,
у*алуд се труде *идариF
а'о Господ не са+ува -рад,
у*алуд не спава +увар.
5. $*алуд вам је да ранитеF
устајете после седе(а
ви 'оји једете хле ола,
'ад HОнG %у%енима својима даде сан.
7. @во насле,е Господ(е су синови,
на-рада плода утрое.
8. .ао што су стреле у руци ја'о-а,
та'о су синови онемо1алих Hродите%аG.
:. Блажен је 'оји испуни же%у своју од (ихF
они се не1е постидети 'ад -оворе непријате%има својим на вратима H-радаG.
Псалам 127.
!есма степениа. HМТ2 /салам 459G
Б>А?@#И сви 'оји се оје Господа,
'оји ходе путевима 3е-овим.
5. Трудове плодова својих јеш1ешF
лажен си, и доро 1е ти ити.
7. ?ена твоја 'ао ло*а плодна
4;=
у одајама дома тво-аF
синови твоји 'ао младице маслинове
о'о трпе*е твоје.
8. @то та'о 1е се ла-ословити +ове' 'оји се оји Господа.
:. Бла-ослови1е те Господ са Сиона,
и виде1еш дора Bерусалимова
у све дане живота сво-а.
6. И виде1еш синове синова својих.
Мир на И*раи%у!
Псалам 128.
!есма степениа. HМТ2 /салам 45=G
М#ОГО пута нападаху ме од младости моје,
не'а ре+е И*раи%F
5. мно-о пута нападаху ме од младости моје,
и не надја+аше ме.
7. #а ле,има мојим радише -решници,
продужише е*а'о(е своје.
8. Господ /раведни сасе+е вратове -решни'а.
:. #е'а се посраме и поврате на*ад
сви 'оји мр*е Сион.
6. #е'а уду 'ао трава на 'рову,
'оја, пре но што се истр-не, осуши сеF
<. 'ојом не испуни ру'у своју жетелац,
и нару+је своје саира+ ру'оветиF
9. и не ре'оше прола*ници2 Бла-ослов Господ(и на вас,
ла-ословисмо вас у Име Господ(е.
Слава:
Псалам 129.
!есма степениа. HМТ2 /салам 47;G
ИA &$БИ#@ ви+ем Теи, Господе,
5. Господе, услиши -лас мој.
#е'а уду уши Твоје паж%иве
на -лас мо%е(а мо-а.
7. А'о на е*а'о(а удеш -ледао, Господе,
Господе, 'о 1е опстатиE
8. Bер је у Тее о+иш1е(е.
:. )ади Имена Тво-а потрпех Те, ГосподеF
потрпе душа моја на ре+ Твоју.
6. /оу*да се душа моја на Господа,
од страже јутар(е до но1иF
од страже јутар(е да се у*да И*раи% на Господа.
<. Bер је у Господа милост,
и мно-о је у 3е-а и*ав%е(е,
9. и Он 1е и*авити И*раи%а
од свих е*а'о(а (е-ових.
44;
Псалам 130.
!есма степениа, "ави#ова. HМТ2 /салам 474G
ГОС/О&@, не понесе се срце моје,
нити се у*несоше о+и моје,
нити ходих ме,у вели'има,
нити у удив%енима и*над мене.
5. @да ли не миш%ах смирено,
не-о у*ди-ох душу моју
'ао HдетеG одојено 'а матери својој,
до'ле не у*вратиш души мојој.
7. #е'а се у*да И*раи% на Господа
од сада и до ве'а!
Псалам 131.
!есма степениа. HМТ2 /салам 475G
О/ОМ@#И С@, Господе, &авида,
и све 'ротости (е-ове,
5. 'а'о се *а'ле Господу,
*аветова се Бо-у Bа'ов%евом2
7. А'о 1у у1и у насе%е дома сво-а,
а'о 1у у*а1и на одар посте%е своје,
8. а'о 1у дати сан о+има мојим
и трепавицама мојим дрема(е
и по+ина' ора*има мојим,
:. до'ле не на,ем место Господу,
насе%е Бо-у Bа'ов%евом.
6. @во, +усмо *а (е-а (()а ковчег 0оспо#:и) у @Iрати,
на,осмо -а на по%има дураве H.аријатCBаримс'еG.
<. $1и 1емо у насе%а 3е-ова,
по'лони1емо се на месту -де стајаху но-е 3е-ове.
9. $стани, Господе, у по+ина' Твој,
Ти и .ов+е- Свети(е Твоје.
=. Свештеници 1е се Твоји оу1и у правду,
и преподони Твоји орадова1е се.
4;. )ади &авида слу-е Тво-а
не одврати лице од /ома*ани'а Тво-а.
44. Aа'ле се Господ &авиду истином, и не1е се одре1и (е2
Од плода утрое твоје посади1у на престолу твоме, &Ап. 5, 7;
45. а'о са+увају синови твоји *авет Мој
и сведо+анства Моја ова, 'оја 1у их нау+ити,
и синови (ихови, до ве'а, седе1е на престолу твоме.
47. Bер је и*арао Господ Сион,
и*волео -а је *а оиталиште Сеи2
48. Он је по+ивалиште Моје у ве' ве'а,
овде 1у се настанити, јер (е-а и*арах.
4:. >ов (('рану) (е-ов ла-оси%ају1и ла-ослови1у,
и сиромахе (е-ове насити1у хлеовимаF
46. свештени'е (е-ове оу1и 1у у спасе(е,
и преподони (е-ови радош1у орадова1е се.
4<. Тамо 1у у*ди-нути мо1 &авиду,
444
припреми1у светилни' /ома*ани'у моме.
49. #епријате%е (е-ове оу1и 1у у срамоту,
а на (ему 1е процветати Свети(а моја.
Псалам 132.
!есма степениа, "ави#ова. HМТ2 /салам 477G
Г>@, шта је доро, или шта је 'расно,
не-о да ра1а живе *аједноE
5. .ао миро на -лаву, 'оје сила*и на раду,
раду Аронову,
'оје сила*и на 'рајеве одежде (е-овеF
7. 'ао роса Аермонс'а, 'оја сила*и на -оре Сионс'е.
Bер тамо *аповеди Господ ла-ослов,
и живот до ве'а.
Псалам 133.
!есма степениа. HМТ2 /салам 478G
@0О СА&А ла-оси%ајте Господа
све слу-е Господ(е,
'оји стојите у Храму Господ(ем,
у дворовима дома Бо-а наше-а.
5. $ но1има у*ди-ните ру'е своје 'а Свети(и,
и ла-ословите Господа.
7. Бла-ослови1е те Господ са Сиона,
.оји је створио нео и *ем%у.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 19.
Псалам 134.
,лилуја HKХвалите ГосподаG. HМТ2 /салам 47:G
Х0А>ИТ@ Име Господ(е,
хвалите, слу-е HГоспод(еG, Господа,
5. 'оји стојите у дому ((&раму) Господ(ем,
у дворима дома Бо-а наше-а.
7. Хвалите Господа, јер је доар ГосподF
псалмопојте Имену 3е-овом, јер је доро.
8. Bер Bа'ова и*ара Сеи Господ,
И*раи%а *а достоја(е Сеи.
:. Bер ја по*нах да је вели' Господ,
и Господ је наш над свима о-овима.
6. Све што је *ахтео Господ, створио је,
на неу и на *ем%и,
у морима и у свим е*данима.
445
<. .оји у*води ола'е са 'раја *ем%е,
му(е *а 'ишу HОнG створиF
.оји и*води ветрове и* с'ровишта својих.
9. .оји по-уи првенце @-ипатс'е
од +ове'а до животи(е.
=. /осла *на'е и +удеса усред тее, @-ипте,
на Iараона и на све слу-е (е-ове.
4;. .оји пора*и народе мно-е
и пои цареве силне2
44. Сиона цара Аморејс'о-,
и О-а цара 0асанс'о-,
и сва царства Хананс'аF
45. и даде *ем%у (ихову у насле,е,
у насле,е И*раи%у народу Своме.
47. Господе, Име је Твоје до ве'а,
и спомен Твој је и* нараштаја у нараштај.
48. Bер 1е Господ судити народу Своме, Bевр. 4;, 7;
и *а слу-е Своје умоли1е се.
4:. Идоли не*наожаца среро су и *лато,
дела ру'у +ове+ијихF
46. уста имају и не1е -оворити,
о+и имају и не1е -ледати,
4<. уши имају и не1е +ути,
нити има даха у устима (иховим.
49. Сли+ни не'а им уду они 'оји их праве,
и сви 'оји се у*дају у (их.
4=. &оме И*раи%ев, ла-ословите ГосподаF
доме Аронов, ла-ословите ГосподаF
5;. доме >евијев, ла-ословите ГосподаF
'оји се ојите Господа, ла-ословите Господа.
54. Бла-ословен је Господ са Сиона,
'оји живи у Bерусалиму.
Псалам 135.
,лилуја, (,лилуја) HK0ели'и АлилујарионG. HМТ2 /салам 476G
ИС/О0@&АBТ@ и славите Господа, јер је доар,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
5. Исповедајте и славите Бо-а над о-овима,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
7. Исповедајте и славите Господара над -осподарима,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
8. Оно-а .оји једини +ини +удеса вели'а,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
:. .оји је створио нееса ра*умом,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
6. .оји је утврдио *ем%у на водама,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
<. .оји је створио светила вели'а,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
9. Сунце *а влада(е даном,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
=. Месец и *ве*де *а влада(е но1у,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
447
4;. .оји је пора*ио @-ипта с првенцима (е-овим,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
44. И и*вео И*раи%а и*ме,у (их,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
45. )у'ом мо1ном и мишицом висо'ом,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
47. .оји је ра*делио "рвено море на ра*де%е(а,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
48. И провео И*раи%а посред (е-а,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
4:. И истресао Iараона и војс'у (е-ову у море "рвено,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
46. .оји је провео народ Свој у пусти(и,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
4<. .оји је пора*ио цареве вели'е,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
49. И поио цареве мо1не,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
4=. Сиона, цара Аморејс'о-,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
5;. И О-а, цара 0асанс'о-,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
54. И дао *ем%у (ихову у насле,е,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
55. $ насле,е И*раи%у слу*и Своме,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
57. Bер у пониже(у нашем спомену нас Господ,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
58. И и*ави нас од непријате%а наших,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
5:. .оји даје храну сва'оме телу
јер је до ве'а милост 3е-ова.
56. Исповедајте и славите Бо-а #еес'о-а,
јер је до ве'а милост 3е-ова.
Псалам 136.
"ави#ов, (кро) $еремију, ко# $евреја ненатписан)
HМТ2 /салам 47<G
#А )@.АМА 0авилонс'им,
тамо се,асмо и пла'асмо,
'ада се опоменусмо Сиона.
5. #а врама посред (е-а оесисмо харIе наше.
7. Bер тамо нас *апиташе они 'оји нас *ароише *а ре+и пева(а,
и 'оји нас одведоше *а песме HнашеG2
/евајте нам од песама Сионс'их.
8. .а'о 1емо певати песму Господ(у на *ем%и ту,ојE
:. А'о *аоравим тее, Bерусалиме, не'а ме *аорави десница моја.
6. #е' се прилепи је*и' мој *а -рло моје, а'о те не споменем,
а'о не иста'нем Bерусалим *а по+ета' весе%а мо-а.
<. /омени, Господе, синове @домс'е у дан Bерусалимов
'оји -овораху2 порушите, порушите, до теме%а (е-ово-!
448
9. .1ери 0авилонс'а, *лонесре1нице,
лажен је 'о ти у*врати ону освету 'оју си нам у+инилаF
=. лажен 'о ухвати и ра*ије децу твоју о 'амен.
Слава:
Псалам 137.
!салам "ави#ов, (-а'аријин). HМТ2 /салам 479G
ИС/О0@&АL$ и славити Тее, Господе, свим срцем својим,
јер си услишио све ре+и уста мојих,
и пред Ан,елима псалмопева1у Ти.
5. /о'лони1у се Храму светоме Твоме,
и исповеда1у и славити Име Твоје
ради милости Твоје и истине Твоје,
јер си у*вели+ао и*над све-а Име свето Твоје.
7. $ дан у 'оји Те при*овем, р*о ме услишиF
умножи1еш ме Hи охраритиG у души мојој силом Твојом.
8. #е'а Те славе, Господе, сви цареви *ема%с'и,
јер +уше све ре+и уста Твојих.
:. И не'а певају песме Господ(е,
јер је вели'а слава Господ(а.
6. Bер је у*вишен Господ, и на смирене по-леда,
и висине и*дале'а по*наје.
<. А'о по,ем посред нево%е, оживе1еш ме,
на -нев непријате%а мојих простро си ру'у Твоју,
и спасе ме десница Твоја.
9. Господ 1е у*вратити *а мене.
Господе, милост је Твоја до ве'а,
дела ру'у Твојих немој пре*рети.
Псалам 138.
-а крај, !салам "ави#ов, (-а'аријин, у расеја:у).
HМТ2 /салам 47=G
ГОС/О&@, испроао си ме, и по*нао си меF
5. Ти си по*нао седа(е моје и устаја(е мојеF
Ти си ра*умео помисли моје и*дале'аF
7. ста*у моју и меру моју испитао си,
и све путеве моје предвидео си.
8. Bер нема ре+и преварне на је*и'у моме.
:. @во, Господе, Ти си по*нао све, и послед(е и првоF
Ти си ме са*дао и ставио си на мене ру'у Твоју2
6. Jудесно је *на(е Твоје *а мене,
надја+а ме, не мо-у према (ему.
<. .уда 1у по1и од &уха Тво-а,
и од лица Тво-а -де 1у пое1иE
9. А'о у*и,ем на нео, Ти си тамоF
а'о си,ем у ад, присутан сиF
=. а'о у*мем 'рила своја ујутро
и настаним се на 'рајевима мора,
4;. и тамо 1е ме ру'а Твоја водити,
44:
и прихвати1е ме десница Твоја.
44. И ре'ох2 @да ли 1е ме тама по-а*ити,
и но1 HитиG светло у ужива(у момеE
45. Bер се тама не1е помра+ити од Тее,
и но1 1е 'ао дан просветлити сеF
'ао што је тама (ена, та'о је и светлост (ена.
47. Bер си Ти створио уре-е моје, Господе,
прихватио ме од утрое матере моје.
48. Исповеда1у и славити Те, јер си ме страшно удивиоF
+удесна су дела Твоја, и душа моја *на HтоG веома.
4:. #е са'ри се 'ост моја од Тее, 'оју си створио у с'ривености,
и састав ((ипостас) мој у дуинама *ем%еF
46. неуоли+ен H*а+ета'G мој видеше о+и Твоје,
и у '(и-у Твоју сви 1е ити уписаниF
у дане са*да1е се, а ни'о- HјошG нема у (има.
4<. А мени су веома це(ени пријате%и Твоји, Боже,
веома се у'репише по+етци (ихови.
49. И*роја1у их, и ве1ма од пес'а умножи1е сеF
устадох и још сам са Тоом.
4=. А'о по-уиш -решни'е, Боже,
%уди 'рвници, у'лоните се од мене.
5;. Bер сте свад%иви у помислимаF
у*е1е у*алуд -радове Твоје.
54. Aар нисам оне 'оји Те мр*е, Господе, омр*ао,
и *о- непријате%а Твојих 'опнио Hи венуоGE
55. /отпуном мрж(ом омр*ох их,
постадоше ми непријате%и.
57. Испроај ме, Боже, и по*нај срце моје,
испитај ме и по*нај ста*е моје.
58. И види има ли пут е*а'о(а у мени,
и води ме путем ве+ним.
Псалам 139.
-а крај, !салам "ави#ов. HМТ2 /салам 48;G
5. ИAБА0И ме, Господе, од +ове'а *ло-а,
од мужа неправедно- ослооди ме.
7. .оји смислише неправду у срцу,
вас дан спремаху ратове.
8. И*оштрише је*и' свој 'ао у *мије,
отров аспидин је под уснама (иховим.
("иапсалма).
:. Са+увај ме, Господе, од ру'е -решни'а,
од %уди неправедних и*ави ме,
'оји смислише да саплету 'ора'е моје.
6. С'рише -орде%ивци *ам'у мени,
и ужадима ра*апеше мрежу но-ама мојим,
при ста*и ми поставише сала*ни.
("иапсалма).
<. )е'ох Господу2 Бо- мој Ти јеси.
$слиши, Господе, -лас мо%е(а мо-а.
9. Господе, Господе, Сило спасе(а мо-а,
446
осенио си -лаву моју у дан рата.
=. #е предај ме, Господе, од же%е моје -решни'уF
смислише H*лоG против менеF не напусти ме, да се не преу*несу.
("иапсалма).
4;. Глава HотроваG о'руже(а (ихово-,
му'а уста (ихових по'ри1е их.
44. /аш1е на (их живо у-%ев%еF
о-(ем 1еш их оорити,
у несре1ама не1е и*држати.
45. Jове' је*и+ав не1е успети на *ем%и,
+ове'а неправедно- *ла 1е уловити у пропаст.
47. /о*надох да 1е Господ у+инити суд сиромасима,
и правду уо-има.
48. Али 1е праведни исповедати и славити Име Твоје,
и прави 1е се настанити пред лицем Твојим.
Слава:
Псалам 140.
!салам "ави#ов. HМТ2 /салам 484G
ГОС/О&@, Тее *овем, услиши ме.
Jуј -лас мо%е(а мо-а, 'ада вапим Теи.
5. &а се у*ди-не молитва моја, 'ао 'а,е(е пред лице ТвојеF
у*ди*а(е ру'у мојих жртва ве+ер(а.
7. /остави, Господе, стражу устима мојим,
и двер о-раде о'о усана мојих.
8. #е допусти срце моје у ре+и лу'аве,
да и*миш%а и*-оворе *а -рехе,
са %удима 'оји +ине е*а'о(а,
и не1у се дружити са и*аранима (иховим.
:. .ара1е ме праведни' са милош1у, и и*оли+и1е меF
а у%е -решни'а да не намасти -лаву мојуF
јер је још и молитва моја против во%е (ихове.
6. )асуше се ни* 'аме(е мо1ници (иховиF
+у1е ре+и моје, 'ао у-одне.
<. .ао што се -румен *ем%е просу по *ем%и,
расуше се 'ости (ихове до па'ла.
9. Bер Теи, Господе, Господе, управих о+и мојеF
у Тее се у*дах, не одаци душу моју.
=. Са+увај ме од мреже 'оју ми поставише,
и од *ам'и оних 'оји +ине е*а'о(а.
4;. /аш1е у мрежу своју -решници,
а ја остах сам, до'ле не про,ох.
Псалам 141.
!оучан, "ави#ов, ка#а *е%е у пе=ини. Молитва.
HМТ2 /салам 485G
5. Г>АСОМ мојим 'а Господу ви'ах,
-ласом мојим 'а Господу помолих се.
7. И*ли1у пред 3им молитву моју,
44<
жалост моју пред 3им ојави1у.
8. .ада иш+е*ава дух мој од мене,
и Ти си по*нао ста*е моје.
#а путу овоме по 'ојем ходих, они ми поставише *ам'у.
:. Гледах са десна и ра*-ледах,
и не еше ни'о-а 'оји ме по*наје.
#естаде уто+ишта *а мене,
и ни'о не мари *а душу моју.
6. 0и'ах Теи, Господе,
и ре'ох2 Ти си нада моја,
удео си мој на *ем%и живих.
<. Слушај молитву моју,
јер се пони*их веома.
И*ави ме од -оните%а мојих,
јер се утврдише ве1ма од мене.
9. И*веди и* тамнице душу моју,
да се исповедам Имену Твоме.
Мене +е'ају праведници, до'ле ми не у*вратиш.
Псалам 142.
!салам "ави#ов, ка#а га син го:а%е. HМТ2 /салам 487G
ГОС/О&@, услиши молитву моју,
+уј мо%е(е моје у истини Твојој,
услиши ме у правди Твојој.
5. И не иди на суд са слу-ом Твојим,
јер се не1е оправдати пред Тоом ни'о жив.
7. Bер непријате% по-на душу моју,
уни*ио је до *ем%е живот мојF
посади ме у тамна места, 'ао мртве од ве'аF
8. и утрну у мени дух мој,
смете се у мени срце моје.
:. /оми(ем дане старе,
ра*миш%ам о свим делима Твојим,
у творевинама ру'у Твојих поу+авах се.
6. /оди-ох Теи ру'е моје,
душа Ти је моја 'ао *ем%а е*водна.
("иапсалма).
<. Бр*о ме услиши, Господе,
иш+е*е дух мој.
#е одврати лице Твоје од мене,
јер 1у ити сли+ан онима 'оји сила*е у -ро.
9. Jувши ме у+ини ми ујутро милост Твоју,
јер се у Тее поу*дах.
.ажи ми, Господе, пут 'ојим да по,ем,
јер Теи у*ди-ох душу моју.
=. И*ави ме од непријате%а мојих, Господе,
јер Теи прие-ох.
4;. #ау+и ме творити во%у Твоју, јер си Ти Бо- мој.
&ух Твој Бла-и не'а ме води на *ем%у праву.
44. Имена Тво-а ради, Господе, оживи ме,
правдом Твојом и*веди и* нево%е душу моју.
449
45. И милош1у Твојом уништи1еш непријате%е моје,
и по-уи1еш све 'оји доса,ују души мојој,
јер сам ја слу-а Твој.
Слава, И сада: Алилуја.
КАТИЗМА 20.
Псалам 143.
"ави#ов, ка 0олијату. HМТ2 /салам 488G
Б>АГОС>О0@# Господ Бо- мој,
.оји нау+ава ру'е моје *а ору,
прсте моје *а рат.
5. Милост моја и приежиште моје,
*аступни' мој и и*авите% мој,
*аштитни' мој, и поу*дах се у 3е-а.
.оји пот+и(ава народ мој мени.
7. Господе, шта је +ове' да си му се ојавио,
или син +ове+ији да ра+унаш с (имеE
8. Jове' се уподои ништавости,
дани (е-ови 'ао сен'а прола*е.
:. Господе, при'лони нееса и си,и,
дота'ни се -ора, и *адими1е се.
6. Блесни му(ом, и ра*а-на1еш ихF
поша%и стреле Твоје, и сатр1еш их.
<. /оша%и ру'у Твоју са висине,
и*вуци ме и и*ави ме од вода мно-их,
и* ру'у синова ту,инаца,
9. +ија уста -овораху сујету,
и десница (ихова десница је неправде.
=. Боже, песму нову пева1у Ти,
са псалтиром десетоструним псалмопоја1у Теи,
4;. .оји дајеш спасе(е царевима,
.оји и*ав%аш &авида слу-у Сво-а од ма+а *ло-а.
44. И*ави ме и и*вуци ме и* ру'е синова ту,инаца,
+ија уста -овораху сујету
и десница је (ихова десница неправде.
45. $ 'ојих су синови H(иховиG 'ао младице
поса,ене у младости (иховој,
'1ери (ихове улепшане,
преу'рашене 'ао 'ип храма,
47. ри*нице (ихове напу(ене,
преливају се и* једне у дру-у,
овце (ихове мно-оплодне,
'оје се множе у и*ласцима (иховим,
48. волови (ихови у-ојени,
нема пада(а о-раде, нити 'апије,
нити 'ри'а на тр-овима (иховим C
4:. лаженим на*иваху народ 'ојему то та'о ива.
Блажен Hпа'G је народ 'ојем је Господ C Бо- (е-ов.
44=
Псалам 144.
!о'вала, "ави#ов. (Сти'ови по јеврејској а)*уи).
HМТ2 /салам 48:G
$A#ОСИL$ Те, Боже мој, "аре мој, (,ле2).
и ла-оси%а1у Име Твоје до ве'а, и у ве' ве'а.
5. Сва'о-а дана ла-оси%а1у Те, (3ет).
и хвали1у Име Твоје до ве'а, и у ве' ве'а.
7. 0ели'и је Господ и хва%ен веома, (0имел).
и вели+анству 3е-овом нема 'раја.
8. И* нараштаја у нараштај хвали1е дела Твоја, ("алет).
и мо1 Твоју ојав%ива1е.
:. 0елелепоту славе светости Твоје -овори1е, (&е).
и +удесна дела Твоја 'а*ива1е.
6. И силу страшних H+удаG Твојих -овори1е, (1ав).
и вели+анство Твоје 'а*ива1е.
<. Спомен мноштва дороте Твоје и*-овара1е, (-ајин).
и правди Твојој орадова1е се.
9. Милосрдан је и милостив Господ, (&ет).
ду-отрпе%ив и мно-омилостив.
=. &оар је Господ свима и свему, (Тет).
и милоср,е је 3е-ово на свим делима 3е-овим.
4;. #е'а Те исповедају и славе, Господе, сва дела Твоја, ($о#).
и не'а Те ла-оси%ају преподони Твоји.
44. Славу "арства Тво-а ре1и 1е, (4а2).
и силу Твоју -овори1е.
45. &а о*нане синовима %удс'им мо1 Твоју, (5аме#).
и славу велелепоте "арства Тво-а.
47. "арство је Твоје царство свих ве'ова, (Мем).
и влади+анство Твоје у сва'ом нараштају и нараштају.
0еран је Господ у свим ре+има Својим, (6ун).
и преподоан у свим делима Својим.
48. /ридржава Господ све 'оји падају, (Самек).
и усправ%а све сатрвене.
4:. О+и свију у Тее се у*дају, (,јин).
и Ти им дајеш храну ла-овремено.
46. Ти отвараш ру'у Своју, (!е).
и испу(аваш све живо ла-ово%е(ем.
4<. /раведан је Господ на свима путевима Својим, (Са#е).
и преподоан у свима делима Својим.
49. Бли*у је Господ свима 'оји Га при*ивају, (4о2).
свима 'оји Га при*ивају у истини.
4=. 0о%у оних 'оји Га се оје испуни1е, (8е%).
и молу (ихову услиши1е, и спаш1е их.
5;. Jува Господ све 'оји Га %уе, (9ин).
и све е*ожни'е истреи1е.
54. Хвалу Господ(у -овори1е уста моја, (Тав).
и сва'о тело не' ла-оси%а Име свето 3е-ово,
до ве'а, и у ве' ве'а. Слава:
45;
Псалам 145.
,лилуја, ,геја и -а'арије. HМТ2 /салам 486G
Х0А>И душо моја Господа.
5. Хвали1у Господа у животу мојем,
псалмопева1у Бо-у моме до'ле постојим.
5. #е у*дајте се у 'не*ове,
у синове %удс'е, у (има нема спасе(а.
8. .ад и*а,е дух (е-ов и врати се у *ем%у своју,
то-а дана пропадну све помисли (е-ове.
:. Блажен је 'оме је Бо- Bа'ов%ев помо1ни' (е-ов,
у*да(е је (е-ово у Господа Бо-а своје-аF
6. .оји је створио нео и *ем%у,
море, и све што је у (има,
.оји +ува истину ваве',
<. .оји +ини суд онеправдованима,
.оји даје храну -ладнима.
Господ ослоа,а суж(е,
9. Господ умудрује слепе,
Господ подиже оорене,
Господ %уи праведни'е.
=. Господ +ува дош%а'е,
сироту и удову прима,
и пут -решних по-у%ује.
4;. Aацари1е се Господ до ве'а,
Бо- твој Сионе, и* нараштаја у нараштај.
Псалам 146.
,лилуја, ,геја и -а'арије. H/с. 486 и 48< K МТ2 /салам 48<G
Х0А>ИТ@ Господа, јер је доар псаламF
Бо-у нашем мила 1е ити хвала.
5. Господ је .оји -ради Bерусалим,
расеја(а И*раи%ева сара1е HопетG.
7. .оји исце%ује с'рушене срцем
и све*ује раселине (ихове.
8. .оји роји мноштва *ве*да,
и свима (има имена на*ива.
:. 0ели' је Господ наш, и вели'а је мо1 3е-ова,
и по*на(а 3е-ово- нема роја.
6. Господ прихвата и у*диже 'рот'е,
а понижује -решни'е до *ем%е.
<. Aапо+ните Господу у исповеда(у хвале,
псалмопојте Бо-у нашем на -итариF
9. 3ему .оји одева нео олацима,
.оји спрема *ем%и 'ишуF
.оји прои*ни+е на -орама траву,
и *елен на служу %удимаF
=. .оји даје животи(ама храну (ихову,
и пти1има -авранова 'оји Га при*ивају.
4;. #ије во%а H3е-оваG у сна*и 'о(ице,
нити ла-ои*воле у но-ама +ове'а Hратни'аG.
454
44. Господ ла-ои*воле у онима 'оји Га се оје,
и у онима 'оји се надају на милост 3е-ову.
Псалам 147.
,лилуја, ,геја и -а'арије.
/ОХ0А>И, Bерусалиме, ГосподаF
Хвали Бо-а Тво-а, Сионе.
5. Bер оснажи вратнице врата твојих,
ла-ослови синове твоје у теи.
7. .оји положи мир на -ранице твоје,
и једром пшенице наси1ује те.
8. .оји ша%е )е+ Своју *ем%и,
р*ином тр+и ре+ 3е-ова.
:. .оји даје сне- Свој 'ао вуну,
ма-лу 'ао пепео посипаF
6. .оји став%а слану Своју 'ао мрве,
наспрам лица мра*а 3е-ово- 'о 1е опстатиE
<. Dа%е ре+ Своју и топи их,
*адува ветар 3е-ов и поте'у воде.
9. .оји ојав%ује )е+ Своју Bа'ову,
*а'оне и судове Своје И*раи%у.
=. #е у+ини та'о сва'ом народу,
и судове Своје не ојави (има.
Слава:
Псалам 148.
,лилуја, ,геја и -а'арије.
Х0А>ИТ@ Господа са нееса,
хвалите Га на висинама.
5. Хвалите Га, сви Ан,ели 3е-овиF
хвалите Га, све Силе 3е-ове.
7. Хвалите Га, сунце и месецF
хвалите Га, све *ве*де и светлост.
8. Хвалите Га, нееса над неесимаF
и вода 'оја је и*над нееса.
:. #е'а хвале Име Господ(е.
Bер Он ре+е, и постадошеF
Он *аповеди, и са*даше се.
6. /остави их до ве'а, и у ве' ве'аF
*аповест постави, и не1е про1и.
<. Хвалите Господа на *ем%и,
*мајеви, и сви е*даниF
9. о-а(, -рад, сне-, слана,
ветар урни, 'оји творите ре+ 3е-овуF
=. -оре и сви хумови,
дрве1е родно, и сви 'едриF
4;. *вери и сва сто'а,
-ми*авци и птице 'рилатеF
44. цареви *ема%с'и и сви народи,
'не*ови и све судије *ема%с'еF
455
45. момци и девој'е,
старци са децом,
47. не'а хвале Име Господ(е.
Bер се у*несе Име 3е-а једино-а.
Слава је 3е-ова на *ем%и и на неу.
48. И у*ди-ну1е мо1 народа Своје-а,
песму свима преподоним 3е-овим,
синовима И*раи%евим, народу 'оји се прилижује 3ему.
Псалам 149.
,лилуја.
/@0АBТ@ Господу песму нову,
хвала је 3е-ова у цр'ви преподоних.
5. #е'а се у*весели И*раи% Створите%у своме,
и синови Сионови орадова1е се "ару своме.
7. #е'а хвале Име 3е-ово у хору,
у* уа( и псалтир не'а Му псалмопоју.
8. Bер Господ ла-оволе у народу Своме,
и у*не1е 'рот'е у спасе(е.
:. /охвали1е се преподони у слави,
и орадова1е се на посте%ама својим.
6. $*ноше(а Божија су у устима (иховим,
и ма+еви двосе'ли су у ру'ама (иховим,
<. да у+ине освету у не*наошцима,
и*оли+е(е у народима.
9. &а вежу цареве (ихове у ланце,
и славне (ихове у ру+не о'ове желе*не.
=. &а у+ини на (има суд написан,
слава 1е ова ити свима преподоним 3е-овим.
Псалам 150.
,лилуја.
Х0А>ИТ@ Бо-а у светима 3е-овим,
хвалите Га у твр,и силе 3е-ове.
5. Хвалите Га *а мно-е мо1и 3е-ове,
хвалите Га по мноштву вели+анства 3е-ово-.
7. Хвалите Га у* -лас труни,
хвалите Га у* псалтир и -усле.
8. Хвалите Га у* уа( и у хору,
хвалите Га у* жице и ор-ане.
:. Хвалите Га у* јасне 'имвале,
хвалите Га у* 'имвале с по'лицима.
6. Све што дише не'а хвали Господа.
Алилуја.
Слава, И сада: Алилуја.
457
Псалам 151.
Iвај је !салам својеручно писан, "ави#ов,
ка#а се *ора%е сам са 0олијатом,
а нала)и се изван броја FJ0 !салама.
МА>@# ејах ме,у ра1ом својом,
и најмла,и у дому оца мо-аF
пасох овце оца моје-а.
5. )у'е моје на+инише -усле,
и прсти моји саставише псалтир.
7. И 'о 1е јавити Господу момеE
Сам Господ, Он 1е сам +ути.
8. Он посла Ан,ела Сво-а
и у*е ме од оваца оца мо-а,
и пома*а ме у%ем пома*а(а Сво-а.
:. Бра1а су моја лепа и вели'а,
и не ла-оволе у (има Господ.
6. И*и,ох у сусрет ту,инцу ((Bилистеју),
и про'ле ме идолима својим.
<. А ја, истр-нувши ма+ од (е-а,
ое*-лавих -а, и у'лоних срамоту са синова И*раи%евих.
458

2

ПСАЛТИР
Садржај: Катизма 1...........................................................................................................................................2 Катизма 2...........................................................................................................................................6 Катизма 3..........................................................................................................................................11 Катизма 4..........................................................................................................................................18 Катизма 5..........................................................................................................................................24 Катизма 6..........................................................................................................................................30 Катизма 7..........................................................................................................................................37 Катизма 8..........................................................................................................................................43 Катизма 9..........................................................................................................................................49 Катизма 10.........................................................................................................................................55 Катизма 11.........................................................................................................................................62 Катизма 12.........................................................................................................................................70 Катизма 13.........................................................................................................................................76 Катизма 14.........................................................................................................................................81 Катизма 15.........................................................................................................................................87 Катизма 16.........................................................................................................................................93 Катизма 17.........................................................................................................................................98 Катизма 18........................................................................................................................................105 Катизма 19........................................................................................................................................111 Катизма 20........................................................................................................................................118

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->