CAPITULUL 1 ANTREPRENORIATUL – FACTOR DINAMIZATOR AL ECONOMIEI Antreprenoriatul înseamnă capacitatea de a crea şi conduce o organizaţie.

Gândirea economică "a părăsit", la un moment dat, întreprinzătorul, pentru "a se consacra" mai mult pe manager. Se pare că este cazul să ne întoarcem, cumva, la întreprinzător, evident pe un plan net superior. Să nu uităm că şi mijloacele pe care le avem la îndemână s-au schimbat. Creşterea economică, în trecut, se realiza prin sporirea ofertei de capital, a muncii şi a cantităţii de resurse naturale valorificate. În urma revoluţiei industriale, lucrurile au devenit mai complicate. Dacă în trecut capitalul includea materii prime, uzine, utilaje greoaie, iar rolul forţei de muncă utilizate pentru finalizarea produselor era subevaluat, în prezent o nouă economie este în plină dezvoltare. În această economie, factorul-cheie al prosperităţii şi creării de noi locuri de muncă îl constituie gradul de implementare a inovării şi al noilor tehnologii. În noua economie, creşterea se bazează pe sporirea cantităţii de cunoştinţe şi a numărului de inovări, pe adoptarea lor rapidă şi difuzarea pe scară largă. Inovarea, ca şi caracteristică principală a antreprenorilor, reprezintă unul din factorii fundamentali ai noii economii. Una dintre cele mai izbitoare schimbări este determinată de dinamismul activităţilor, de constanta inovare şi de viteza de adaptare, care devin norme de funcţionare. Noua economie presupune utilizarea în mod creativ şi eficient a inovării prin: 1. implementarea noilor realizări tehnice, 2. crearea de noi produse şi servicii, 3. punerea în valoare a unor noi forme de prezentare, a unor noi structuri funcţionale, a unor noi forme organizatorice, a unor noi metode de gestiune şi organizare a muncii etc. Prosperitatea rezultă din inovări, mai mult decât din optimizările unor procese tehnologice anterioare. Succesul se câştigă din noi cuceriri în domeniul necunoscutului. Factorul dinamizator al economiei îl reprezintă oamenii cu spirit inovator. Ei sunt cei care pot să faciliteze atât dezvoltarea tehnică, cât şi cea socială. Abilitatea întreprinzatorului reprezinta un element decisiv de progres, în conditiile în care economia contemporana este bazata, prin excelenta, pe inovare tehnologica într-o dinamica accelerata a schimbarilor calitative.

1

CAPITOLUL 2 CONCEPTUL DE ANTREPRENORIAT 2.1. Definiţii privind antreprenoriatul Activitatea antreprenorială constă sintetic în identificarea şi valorificarea unor oportunităţi economice. Activitatea antreprenorială este un proces care se derulează în diferite medii şi unităţi de afaceri ce cauzează schimbări în sistemul economic prin inovări realizate de persoanele care valorifică oportunităţile economice creând valori atât pentru indivizi cât şi pentru societate. Structura activităţii antreprenoriale. Activitatea antreprenorială reprezintă un proces care include în structura ei 10 acţiuni distincte: Tabel 1.1 Structura activităţii antreprenoriale Identificarea oportunităţilor de afaceri; Conceperea viziunii asupra demersului antreprenorial pornind de la reevaluarea necesităţilor de schimbare; Evaluarea propriilor performanţe antreprenoriale şi adoptarea deciziilor referitoare la derularea iniţiativei antreprenoriale; Implementarea antreprenoriale afacerii; prin Calităţi Fler ⁄ Intenţie Imaginaţie⁄Independenţă ⁄ Pasiune

Raţiune⁄ Prudenţă

viziunii Capacitate de orientare organizarea ⁄constanţă ⁄ tenacitate Dexteritate tehnică

Procurarea echipamentelor;

2

Asigurarea forţei competente;

de

muncă

Acuitate Diferenţiere⁄Originalitate

Aprovizionarea cu materii prime;

Realizarea marketingului aferent Previziune afacerii; Vânzarea produselor şi serviciilor Flexibilitate Subcontractarea şi atragerea de Comunicare colaboratori externi pentru activităţile pentru care nu se dispune de competenţele şi mijloacele necesare. 2.2.Caracteristicile activităţii antreprenoriale. Ansamblul acţiunilor antreprenoriale care alcătuiesc procesul prezentat anterior prezintă câteva caracteristici: - Este un act de voinţă umană; - Se produce la nivelul unei firme economice; - Implică o schimbare de stare a firmei; - Este un sistem holistic (sistemic); J. B. Say (1860) “Antreprenorul scoate resursele - Este un proces dinamic; - Este un demers unic; domeniu cu productivitate scăzută economice dintr-un - Implică numeroase variabile; şi le introduce într-un domeniu cu productivitate - Rezultatul antreprenorial depinde de numeroşi factori. ridicată şi randament superior. ” După alţi autori, antreprenorul poate fi definit ca în caseta 1 • în Germania – “Antreprenor” – o persoană care este proprietar şi care intră în afaceri (se face distincţie de managerul profesionist) • în U. S. A. – “Antreprenor” – cineva care-şi începe propria sa afacere de proporţii mici (nu orice nouă
3 mică afacere este antreprenorială sau reprezentativă

pentru acest sistem)

conjunctura economiei naţionale şi piaţa pe care firma acţionează. . Factorii externi depind de: caracteristicile şi funcţionalitatea sistemului economic.obiective de securitate şi siguranţă personală.Principalii factori care influenţează activitatea antreprenorială sunt factori interni şi factori externi. personalitatea şi pregătirea întreprinzătorului şi nivelul de pregătire al persoanelor implicate şi cultura firmei. Stabilirea obiectivelor antreprenoriale Obiectivele antreprenoriale pot fi grupate în trei grupe: Obiective de natură personală. tipul şi specificul activităţii. însă putem spune că factorul cu cea mai mare influenţă îl constituie întreprinzătorul prin spiritul său antreprenorial.3. clienţi.obiective de asigurare a unui statut social. Stakeholderii cuprind atât elemente interne (proprietari. Ele ţin de persoană. Aceşti factori au un impact mult mai mare asupra performanţelor întreprinderii. Factorii interni depind de: mărimea întreprinderii. manageri. datorită conţinutului favorizant sau defavorizant. prin care întreprinzătorul îşi justifică activitatea antreprenorială. Stakeholderi au impact semnificativ asupra activităţii antreprenoriale. furnizori. Aceşti factori. pot avea un impact major asupra iniţiativelor antreprenoriale. constituind un imbold interior alimentat de ideile care declanşează activitatea antreprenorială. Unul dintre factorii importanţi care încorporează atât factori interni cât şi factori externi este stakeholderul. fără acesta toţi ceilalţi factori fiind inerţi din punct de vedere antreprenorial. administraţie publică). 4 . În cadrul acestei grupe se cuprind: . 2. salariaţi. sindicate) cât şi elemente externe (bănci. Întreprinzătorul este fermentul care declanşează activitatea antreprenorială.

care presupun prestarea de servicii utile necesare societăţii (producerea şi comercializarea unor produse şi servicii) şi realizarea de profit (remunerarea pentru asumarea riscului investirii banilor într-o afacere). în această etapă. Obiective ale afacerii. stimulative care să antreneze resursele umane. principiile ce vor călăuzi întreaga activitate: Elaborarea de obiective. Aceste obiective apar în situaţia în care obiectivele personale sunt corelate şi în concordanţă cu obiectivele afacerii 2. personal) acestea aflându-se în interdependenţă unele cu altele. satisfacerea întreprinzătorului şi cea a salariaţilor. în momentul în care sunt stabilite necesităţile. Obiective mixte sunt acelea care reprezintă o corelaţie între realizarea profitului. Tot aici se cuprind şi obiectivele sociale care presupun asumarea unor responsabilităţi sociale (protecţia intereselor consumatorilor. Atragerea şi păstrarea unei clientele.4. Obiective generale. obiective privind satisfacerea eu-lui (obiective de autoîmplinire). 5 . cercetare. Principiile esenţiale ale activităţii antreprenoriale În faza de proiect a afacerii. dimensiunile şi avantajele ei trebuie prefigurată şi finalitatea activităţii antreprenoriale.- obiective de garantare a propriei independenţe. financiar-contabil. valorile. Oferirea de recompense (materiale şi morale). Întreprinzătorul trebuie să cunoască. realizarea intereselor salariaţilor şi ale comunităţii din care firma face parte). satisfacerea consumatorului. comercial. Producerea şi livrarea de bunuri şi/sau servicii pe care oamenii şi le doresc. obiective de reuşită în afaceri. Obiective subsidiare care sunt stabilite pentru fiecare domeniu funcţional în parte (producţie. strategii şi planuri de acţiune clare ce vor fi revizuite în mod sistematic în funcţie de context. Realizarea unui profit suficient pentru a atrage potenţialii investitorii şi a-i păstra pe cei existenţi.

Insatisfacţiile activităţii antreprenoriale pot fi: 6 . în loc să investească în afacerile deţinute de alţii şi care pot fi riscante sau în loc să-şi ţină banii în depozite bancare. deoarece afacerea va avea continuitate prin preluarea ei de către copii.Ieşirea din rutină – este o altă problemă.2. deoarece el este cel care ia decizii şi face ca lucrurile să aibă o anumită direcţie stabilită de el însuşi. influenţează cursul acţiunilor. în urma iniţierii unei afaceri. . Sunt personae care simt nevoia unei schimbări. Satisfacţiile şi insatisfacţiile activităţii antreprenoriale Întreprinzătorul poate avea. Pentru antreprenor. Iniţierea unei afaceri reprezintă o ocazie pentru a împlini această satisfacţie personal.5. Libertatea de decizie şi acţiune care este conferită de deţinerea unei afaceri apare pentru el ca o necesitate asumată. . des întâlnită. În felul acesta un întreprinzător poate iniţia o afacere.Folosirea independentă a capitalului acumulat – întreprinzătorul poate să-şi plaseze capitalul în propria afacere. deţinând o afacere proprie. . unde cunoştinţele şi abilităţile sale să constituie un avantaj. Întreprinzătorul. . iar toate aceste aspect îi creează o satisfacţie psihologică deosebită.Aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor proprii – Pentru unele personae găsirea unui loc de muncă adecvat cunoştinţelor proprii poate fi o problemă (datorită excesului de forţă de muncă în domeniul respectiv). întreprinzătorul îşi va putea angaja toţi membri familiei. talentul şi propria capacitate antreprenorială şi managerial. . de rutină.Siguranţa muncii – este un alt aspect pentru întreprinzătorul care are siguranţa unui loc de muncă şi avantajul că poate lucre atâta timp cât este capabil de muncă fără să fie obligat să iasă la pensie. în afacerea derulată de membrii familiei poate exista o morală şi o încredere mai bună. Dintre cele mai importante satisfacţii se pot aminti: . Acesta este un alt aspect avantajos.Putere şi influenţă – pentru orice întreprinzător a afacere confer putere şi influenţă deoarece el este cel care ia deciziile. poate obţine un profit care să îi acopere dobânda la capitalul împrumutat şi care ar putea recompense riscul asumat. atât satisfacţii cât şi insatisfacţii. .Independenţa (autonomia) – este câştigată. singurele fiind cele determinate de propria sa capacitate şi creativitate.Angajarea membrilor familiei – în cazul în care afacerea înregistrează rezultate bune. Şi în această situaţie. . nu mai întâmpină piedici în autorealizare. în urma iniţierii unei afaceri. efortul depus. care doresc să părăsească o activitate monotonă. Pe de altă parte. întreprinzătorul doreşte să şi-o assume. .Posibilitatea unui câştig nelimitat – cei mai mulţi întreprinzători obţin mult mai mult câştig decât dacă ar lucre pentru alţii. în cazul în care are success. afacerea presupune şi un grad ridicat de responsabilitate.Autorealizarea – întreprinzătorul. decide soarta întreprinderii.

În multe cazuri întreprinzătorul va fi ultimul care va fi plătit datorită numeroaselor plăţi financiare. aceea de a ceda o parte din control sub formă de societate pe acţiuni. Periclitarea carierei . ci şi pe clienţi. Frustrarea în caz de succes – în cazul dezvoltării firmei va trebui suplimentat numărul de salariaţii şi atribuite unele prerogative. consumul nervos şi de energie.Cea mai neplăcută decizie în caz de creşterea a afacerii este pentru unii întreprinzători. în caz de success. Această preocupare o au persoanele care au un loc de muncă bine plătit. Povara responsabilităţii totale – în caz de eşec sau success în afaceri. întreprinzătorul este singurul răspunzător. fără concediu. ceea ce pentru unii întreprinzători poate părea frustrant. Afectarea stării de sănătate – munca îndelungată. În fazele de început ale afacerii el trebuie să facă totul 14 ore pe zi. se impune o abatere de la valorile de etică profesională. una din marile probleme întâlnite la unele persoane care doresc să devină întreprinzători este că ele nu vor mai fi capabile să se întoarcă la vechiul lor loc de muncă în caz de eşec. Acestea pot fi pierdute în cazul unei afaceri nereuşite.întreprinzătorul nu are un program de lucru fix. Acest lucru reprezintă o lezare a spiritului lor de interdependenţă. cresc şi responsabilităţile. El este primul care vine şi ultimul care pleacă. Istoricul antreprenoriatului 7 . stresul prelungit. Dacă pentru unele personae munca de conducere este ceva atractiv. aduc organismul într-o stare de epuizare făcând loc frecvent apariţiei unor boli. 7 zile pe săptămână. În cazul în care practicile vin în conflict cu etica întreprinzătorului se pot crea stări de nemulţumire Program de lucru foarte încărcat . Deteriorarea relaţiilor familiale – datorită programului de lucru prelundit şi consumului de energie şi timp întreprinzătorul are puţin timp pentru familie şi cei dragi.deoarece un întreprinzător nu poate fi cunoscător în toate domeniile de activitate el se vede nevoit să apeleze la experţi şi să asculte recomandările lor. Apelarea la experţi . De aceea multe persoane preferă să lucreze pentru alţii limitându-şi responsabilitatea la sarcinile de muncă în cadrul programului lor de lucru. salariaţi.- - - Incertitudinea veniturilor – datorită oscillaţiilor în evoluţia afacerii pot să apară fluctuaţii ale veniturilor. Deciziile luate îi afectează nu numai pe întreprinzători şi firmă. Abaterile de la etică – uneori. 2. Riscul pierderii capitalului investit – mulţi întreprinzători contribuie cu bunuri sau cu sume importante de bani. pentru altele ea poate constitui o adevărată povară.În caz de eşec.6. Odata cu mărimea firmei.

În 1848 John Stuart Mill. După 1700. identificarea unor noi pieţe de export sau a unor resurse sau crearea unor noi tipuri de organizare. în “Principiile Economiei Politice”. El descrie întreprinzătorul ca fiind un neguţător care-şi riscă propriul capital. Al doilea autor interest de aspectele antreprenoriale şi care a adus o contribuţie foarte mare şcolii de gândire antreprenoriale a fost Jean Baptiste Say (1767 – 1832). The Theory of Economic Development. economistului Joseph A. care ulterior a dispărut din literature economică. Motivul. şi “bucuria de a crea” 1 M. perioadă în care antreprenori erau numite persoanele angajate în conducerea expediţiilor militare. păduri sau porturi. a fost simplu. de a se dovedi superior celorlalţi”. reprezintă surplusul de venit al unei firme. ca fiind o persoană motivată de “visul şi dorinţa de a întemeia un regat privat”.Istoria antreprenoriatului începe în franţa secolului al XVI-lea. impulsul de a lupta. organizarea şi reorganizarea mecanismelor socio-economice. acceptarea riscului şi a eşecului”2 Pentru Schumpeter un întreprinzător este o persoană capabilă să convertească o idée nouă într-o inovaţie de succes. Definiţia dată de acesta şi care a supravieţuit până în secolul XX este următoarea: “antreprenorul este un agent care uneşte toate mijloacele de producţie şi care găseşte în valoarea produselor recuperarea întregului capital pe care îl utilizează. Progresul în domeniul antreprenoriatului i se datorează. New York. cum ar fi introducerea de noi produse sau procese. activitatea antreprenorială a fost asociată cu asumarea riscului. Răsplata întreprinzătorului. valoarea salariilor.econlib. a tratat acest subiect al întreprinzătorului. El a creat o viziune eroică a întreprinzătorului. distribuirii şi consumului de bunuri şi servicii. după opinia lui Say. Aceasta nu mai lasă loc întreprinzătorului. care realizează “noi combinaţii”. Casson. presupunerea cum că toţi oamenii dintr-o economie ar avea acces perfect la informaţie.A. “dorinţa de a cuceri. Oxford niversity Press. pe la sfârşitul secolului XIX. Schumpter şi şcolii austriece. aşa cum spunea Mark Carsson 1. conceptul se diversifică.org/library J. Schumpeter. pentru el acest termen gravitând în jurul asumării riscului. În ultimii ani. întreprinzătorul îşi dedică timpul. Economiştii au început să folosească. dobânzilor şi a rentei pe care le plăteşte. Astfel în opinia lui Say. The Concise Encyclopedia of Economics. www. în mare măsură. Richard Cantillon (1697 – 1734) a introdus termenul de întreprinzător. în modelele lor matematice despre activitatea şi comportamentele economice. precum şi profitul care îi aparţine lui însuşi”. 1961 8 2 . economiştii au renunţat la această ipoteză. Din acea perioadă şi până în zilele noastre. talentul şi resursele în direcţia producerii. Entrepreneurship. Joseph Schumpeter în 1934 spunea: “În antreprenoriat există o înţelegere pe care o facem în legătură cu un anumit tip de comportament şi care include: iniţiative. antreprenor fiind acea persoană care administrează şosele.

o importantă configuraţie organizatorică şi managerială. americanul F.În anul 1942. . care a dat un nou sens acestui fenomen metaeconomic. .Funcţia de asumare a riscurilor.Funcţia de conducere. Acest proces dinamic şi-a trăit epoca de aur în Occident la finele secolului al XIX-lea şi primele decenii ale secolului XX.  Încurajarea rezultatelor firmei. Un pas important în stabilirea şi recunoaşterea antreprenoriatului îl are crearea în anul 1948 la Universitatea Harvard a “Centrului de Cercetare a Istoriei Antreprenoriatului”. pentru toate ţările. Antreprenoriatul va rămâne.H. 9 . continuând să existe atâta timp cât societatea va genera condiţiile pentru apariţia acestui tip de organizaţie. În anii ’80 Peter Drucker a avut o contribuţie semnificativă în definirea conceptului „căii antreprenoriale”. Tot el ataşează întreprinzătorului următoarele 3 funcţii: .Funcţia de adaptare la schimbări. şi anume:  Aprecierea iniţiativei antreprenoriale.Knight considera că întreprinzătorul contribuie la procesul productive prin asumarea riscurilor care nu sunt asigurabile şi incertitudinile pieţei.

consecvente a posibilităţilor de inovare. indiferent de domeniul vizat. acele zone care oferă ocazii. curiozitate. Ei ţintesc sus şi încearcă să creeze un primat al rentabilităţii economice.Mucegaiul este un alt exemplu care a fost considerat o nenorocire şi din care astăzi se produce penicilina Inovaţia. Definiţia inovaţiei Inovaţia este finalitatea posibilă a unei invenţii. Aceştia caută toate ocaziile favorabile. Ca şi exemple pot fi enumerate următoarele: . Inovaţia reprezintă potenţialul de producere a bogăţiei din mijloace deja existente. iar altele sunt rezultatul unei căutări conştiente. cărora merită să le acorzi o şansă.1. care se găsesc doar în câteva situaţii. antreprenorii încearcă să creeze valoare şi să-şi aducă o contribuţie. Instrumentul specific al antreprenorilor este inovaţia. în adoptarea de către o firmă a unei ⁄ unor schimbări în scopul creşterii eficienţei globale.2. pentru a putea răspunde noilor exigenţe ale pieţei sau pentru a “ataca” noi pieţe. este o disciplină diagnostic care examinează sistematic zonele de schimbare. pământul roşu (bauxita) a fost considerată o calamitate. 3. putere. ca pe o ocazie pentru diferite afaceri sau servicii. Inovaţia reprezintă funcţia specifică a iniţiativei de afaceri. 10 . Inovaţia constă. Cu alte cuvinte putem defini inovaţia ca acea aptitudine prin care printr-un mijloc (în sens economic sau social) se găseşte o întrebuinţare pentru ceva din natură căruia i se conferă valoare de întrebuinaţare. un process complex prin care noile idei tehnologice văd lumina. Astăzi fără aluminiu nu se poate trăi . graţie unei “comercializări” adecvate. dorinţa de faimă şi recunoaştere). schimbările şi simptomele acesteia sunt elemente căutate de către antreprenori.CAPITOLUL 3 ANTREPRENORIATUL ŞI INOVAŢIA 3. ea este mijlocul cu ajutorul căruia întreprinzătorul fie creează noi resurse producătoare de avuţie.Secole de-a rândul. Sursele inovaţiei. ca bază a cunoştinţelor despre sistemul antreprenorial. punerea în aplicare a acesteia. Sursele inovării Multe inovaţii apar dintr-o sclipire de geniu. Oricare ar fi motivaţia lor individuală (bani. fie le înzestrează pe cele existente cu un potenţial sporit de creare a avuţiei. ea este mijlocul prin care antreprenorii exploatează schimbarea.

noile cunoştinţe a) Evenimentele neaşteptate (succese sau eşecuri) reprezintă acele surse productive ale unor posibilităţi de inovare deoarece pentru majoritatea firmelor ele sunt aspecte care nu se iau în seamă.schimbările la nivelul percepţiei .Astfel. Acest eşec a stat la baza succesului ulterior a firmei Ford. care a înregistrat cel mai mare eşec din istoria industriei constructoare de maşini prin crearea modelului Edsel.evenimentele neaşteptate . în cadrul unei companii. dintre care patru se află în interiorul organizaţiei economice.63 11 . Despre profesia de manager. Datorită schimbărilor pe piaţa automobilelor. poziţie menţinută şi astăzi Si eşecurile pot fi considerate o sursă de inovare. iar compania IBM a devenit liderul industriei calculatoarelor. Evenimentele neaşteptate: IBM. modelul Edsel a fost cel mai atent proiectat din istoria industriei de profil de până atunci. în timp ce alte modele ale firmelor concurente înregistrau venituri foarte mari. în cadrul unei companii: . Mult mai târziu. 3 Peter Drucker.discordanţele .. Caracteristica firmelor „cu iniţiativă” au după cum afirmă Peter Drucker: „două „pagini întâi”. pentru evidenţa salariilor. firmele au arătat un interes foarte mare faţă de aceste aparate. 2006.schimbările produse la nivelul sectorului de activitate şi al pieţei în afara companiei . Meteor Press. Însă acestea nu au cumpărat noul aparat. acest model nu putea fi vândut.una cu probleme şi una cu posibilităţi . iar trei în afara sa. pag. A Harvard Business Review Book. Un exemplu este firma Ford Motor.schimbările demografice . a creat.nevoile specifice unor activităţi . maşinile care au adus compania Ford în poziţia de lider pe piaţă. cea care a salvat situaţia a fost Biblioteca Publică din New York. iar managerii le acordă ambelor aceeaşi atenţie”3. Iniţial. la începutul anilor 1930 prima maşină de calcul modernă destinată băncilor. Reacţia celor de la Ford au fost modelele Mustang şi Thundebird. se pot identifica şapte surse de ocazii de inovaţii.

fondatorul companiei Alcon Industries. iar această schimbare poate oferi o extraordinară posibilitate de inovare. fără a mai fi necesară tăierea lui. neexistând un sistem de autostrăzi. iar liderii tradiţionali ai acestuia neglijează segmentele care s-au dezvoltat foarte rapid. iar 15 ani mai târziu. Medicii aveau cunoştinţe despre existenţa unei enzime care putea dizolva ligamentul. dar marje de profit scăzute reprezintă o discordanţă economică. în ultimii 15 ani. Tot ceea ce a făcut Bill Connor a fost să adauge acestei enzime un conservant care ajuta la păstrarea enzimei o perioadă de mai multe luni. printre altele. Ceea ce s-a întâmplat în anii 1950 – 1970 când industria siderurgică înregistra o piaţă în continuă creştere. Povestea este legată de operaţiile de cataractă. structura lui se modifică. Schimbările din structura de activitate au creat. uriaşe posibilităţi de inovare furnizorilor americani de servicii medicale. Astfel au apărut foarte multe clinicii private de chirurgie şi psihiatrie. Alcon a înregistrat un monopol mondial. Această invenţie a exploatat o nevoie specifică unei activităţi d) Schimbările produse la nivelul sectorului de activitate şi al pieţei Structura sectorului de activitate se poate schimba. a exploatat o incompatibilitate în tehnologia medicală. Pentru ca sistemul să funcţioneze pentru automobile este o adaptare a oglinzii reflectorizante folosite pe autostrăzile americane la începutul anilor 1930. Reacţia considerată inovatoare au fost laminoarele de capacitate mică Una din poveştile de mare succes ale anilor 1960 a fost cea în care Bill Connor. Această oglindă poate să arate oricărei maşini ce alte maşini se apropie din şase direcţii posibile. centre de intervenţii de urgenţă şi organizaţii de ocrotire a sănătăţii. În acest caz este un bun prilej pentru inovatori de a fi lăsaţi singuri o bună bucată de vreme. tăierea unui ligament. compania Nestlé a cumpărat respectiva companie la un preţ exorbitant c) Nevoile specifice unei activităţi Un exemplu în acest caz este cel prezentat în cartea lui Peter Drucker. În situaţia în care un domeniu de activitate înregistrează o dezvoltare rapidă. Rareori noile posibilităţi corespund felului în care firmele tradiţionale au abordat piaţa. care presupuneau. 12 . Şoselele din Japonia îşi urmează drumurile făcute pentru sau de carele cu boi în secolul al – X-lea. O discrepanţă între aşteptări şi rezultate poate oferi posibilităţi de inovare.b) Discordanţele – reprezintă o nepotrivire flagrantă între două sau mai multe evenimente.

cifră demonstrată de-a lungul timpului. Un exemplu este cel al japonezilor care acordând atenţie aspectelor demografice din anii 1970. O inovaţie de acest gen. Acesta recomandă: „intensificarea eforturilor de cercetare privind capacitatea 4 www. Această lipsă a unei politici consistente de promovare a unei culturi a inovării în ţara noastră este menţionată şi în Raportul de ţară pe anul 20044. japonezii au un avans în robotică de zece ani. Studiul a arătat lipsa susţinerii de către statul roman a activităţilor cu caracter inovant. .ro – Raportul de ţară 2004 13 . ca să devină realitate. având ca şi cause următoarele motive: . Astfel. Niciodată până acum nu a existat o preocupare sau o teamă mai mare în privinţa sănătăţii. Acelaşi raport a evidenţiat faptul că majoritatea proceselor de inovare desfăşurate ar permite un avans semnificativ al economiei româneşti în planul competitivităţii pe plan mondial. Evaluarea procesului de inovare în România În 2003. iar această percepţie creează posibilităţi de inovare. ceea ce contravine cu politica Uniunii Europene. s-a constatat că activitatea de inovare este modestă. . orice poate duce la o boală degenerarativă de inimă. care şi-a propus transformarea economiei ţărilor membre într-o economie inovantă.lipsa susţinerii procesului de inovare din partea organismelor guvernamentale. Între apariţia unei noi cunoştinţe şi aplicarea ei pe piaţă trec aproximativ 50 de ani. în rândul oamenilor. dar cele mai multe reflectă doar un efort de a ajunge din urmă un nivel. Deoarece procesele de inovare desfăşurate. au fost foarte puţine.infoeuropa.constatarea unei rigidităţi din partea firmei şi lipsa unui personal care să deţină ca sarcini introducerea noului. studiul citat a evidenţiat doar gradul de înapoiere tehnică în care ne aflăm. are nevoie de mai multe cunoştinţe 3. a existat o primă încercare de estimare a evoluţiei procesului de inovare la nivel naţional.e) Schimbările demografice – sunt surse externe inovării. au acţionat şi au dezvoltat partea de robotică. Ca urmare.3. iar pentru cei care le urmăresc şi le exploatează acestea reprezintă posibilităţi de mari venituri. alimente sănătoase etc. Totul provoacă boli incurabile. g) Noile cunoştinţe – inovaţiile bazate pe cunoaştere diferă de celelalte prin timpul necesar realizării lor şi prin problemele care reuşesc să le ridice întreprinzătorilor.lipsa finanţărilor guvernamentale pentru acest tip de activitate şi costurile mult prea ridicate pentru elaborarea produselor şi serviciilor noi sau pentru importarea de noi tehnologii. în România. a dus la noi posibilităţi de inovare: pieţe pentru reviste de sănătate. Această optică. în urma studiului efectuat. de care ne situăm destul de departe. f) Schimbările la nivelul percepţiei – se leagă de modul în care un manager vede „partea plină a unei jumătăţi de pahar„ sau „partea goală a unei jumătăţi de pahar”. Exemplu poate fi dat de ipohondria care cuprinde naţiunile în zilele noastre.

administrativă şi infrastructură şi promovarea inovării ca o ţintă politică majoră care constituie o condiţie pentru dezvoltare economică” În Raportul de ţară pentru România pe 2005 se evidenţiază că în România: - principala sursă pentru creşterea competitivităţii este preţul redus al forţei de muncă şi nu i;novarea de produs sau introducerea de noi tehnologii; - noile tehnologii provin, în mare măsură, din import sau din investiţii străine şi nu din eforturile locale de cercetare; - majoritatea întreprinderilor producătoare au ca preocupare activităţi de asamblare şi nu de producţie efectivă. - În România, în prezent, activitatea de cercetare dezvoltare este redusă şi de aceea nu poate fi o sursă majoră de inovare. În Comunicatul de presă nr. 38 din 31 iulie 2006, privind Inovarea în întreprinderile din România în perioada 2002 – 20045, se specifică „ţinta principală a Uniunii Europene, creşterea performanţei economice, se susţine prin stimularea creativităţii şi performanţelor tehnologice sau organizatorice prin intermediul inovării”

5

www.insse.ro/statistici/comunicate 14

CAPITOLUL 4 DEFINIREA CONCEPTULUI DE ÎNTREPRINZĂTOR Ideea de a face o afacere este a întreprinzătorului. El este subiectul activ al economiei de piaţă, el este cel care îşi asumă responsabilităţile, greutăţile şi riscurile în a începe, a conduce o activitate, a dispune şi a cheltui cu eficienţă resurse de capital proprii sau străine. În România după anul 1990 foarte mulţi au încercat să iniţieze o activitate pe cont propriu 4.1. Definiţia întreprinzătorului Termenul de întreprinzător provine de la “entrepreneur”, o persoană ce iniţiază o acţiune, o activitate pe cont propriu. Definiţia 1: Intreprinzătorul este persoana care identifică oportunitatea unei afaceri, îşi asumă responsabilitatea iniţierii acesteia şi obţine resursele necesare pentru începerea activităţii. Definiţia 2: Intreprinzătorul este persoana care îşi asumă riscurile conducerii unei afaceri. Definiţia 3: Intreprinzătorul este cel care gestionează resursele necesare funcţionării unei afaceri bazate pe inovaţie. Definiţia 4: Intreprinzătorul este o persoană fizică autorizată sau o persoana juridică care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizează o societate comercială în vederea desfăşurării unor fapte şi acte de comerţ în scopul obţinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piaţă, în condiţii de concurenţă. (Legea 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii). În literatura de specialitate, întâlnim următoarle accepţiuni ale acestui termen: „Întreprinzătorul este cel care îşi asumă riscuri, pregătind inovaţia; el „întreprinde”. Această caracteristică este esenţa întreprinzătorului; el inovează în funcţie de oportunităţile ivite, obţine şi organizează utilizarea resurselor, pentru a produce şi a comercializa produse şi/sau servicii cerute pe piaţă”6 „Întreprinzătorul este cel care organizează şi coordonează activităţile făcând să funcţioneze o firmă în vederea unui câştig personal. El plăteşte materiile prime consumate, terenul pe care-l utilizează, angajaţii, asigură tot capitalul necesar. În plus „aduce” iniţiativa personală, talentul, abilitatea sa – planificând, organizând şi administrând firma. De

6

R. Hisrich, M.P. Peters, Entrepreneurship, - lanser, elaborer et gérer une entreprise, Economica, Paris, 1994, pag 148 15

asemenea, îşi asumă eventualitatea de a câştiga sau de a pierde în funcţie de circumstanţe neprevăzute şi necontrolabile. Ca atare, foloseşte în scop propriu tot ceea ce rămâne din încasări după plata diverselor obligaţii” (R. Ely şi R. Hess7 Profesorul Ovidiu Nicolescu este de părere că „întreprinzătorul poate fi definit ca o persoană care iniţiază sau dezvoltă o afacere, prin care derulează activităţi noi, implicându-se nemijlocit, în mod intens, în vederea obţinerii de profit”8 Putem concluziona că întreprinzătorul este o persoană care iniţiază şi derulează un set de activităţi caracterizate de risc şi inovare cu scopul de a obţine satisfacţii materiale şi personale. Intreprinzătorii acţionează în toate domeniile – educaţie, medicină, cercetare, inginerie etc. – dar cei mai mulţi se manifestă în domeniul economic. În literatura de specialitate s-au desprins două concepţii: Potrivit primei concepţii, întreprinzătorul este persoana ce îndeplineşte sarcina identificării şi obţinerii resurselor necesare înfiinţării unei afaceri şi în acelaşi timp îşi asumă riscul utilizării resurselor alocate Întreprinzătorul, potrivit celei de a doua concepţii, este iniţiatorul unei afaceri care se concentrează pe inovaţie, elaborând produse şi servicii noi şi creând o nouă piaţă şi un nou client. Putem, deci, defini întreprinzătorul ca persoana sau grupul ce iniţiază o activitate lucrativă promovând schimbarea şi inovând noi produse pe piaţă, asumându-şi riscurile inerente unei afaceri în schimbul unor satisfacţii şi interese personale. 4.2. Tipuri de întreprinzători John Miner9 identifică patru tipuri de întreprinzători, în funcţie de caracteristicile psihologice şi cunoştinţele deţinute de aceştia: 1. Întreprinzătorul performant personal  dedică mult timp afacerii;  are încredere în propria persoană;  învaţă cât mai mult despre propria afacere pe care o derulează;  folosesc tehnici de planificare;  reacţionează foarte rapid la schimbările mediului;  au o mare capacitate de a rezolva problemele;
7

R. Hisrich, M.P. Peters, Entrepreneurship, - lanser, elaborer et gérer une entreprise, Economica, Paris, 1994, pag 148

O.Nicolescu, Managementul intreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Economică, 2001 J.Miner, The Expended Horizont for Achieving Entrepreneurial Succes, in Organizational Dynamics, nr.4, 1997
8 9

16

5. pentru a finaliza noua idee. 7. timp disponibil 4. Originalitate . 4. în situaţii de criză se descurcă foarte bine. 17 .  se concentrează asupra a ceea ce vinde şi cum vinde.  îşi consacră energia obţinerii sprijinului pentru a implementa o idee nouă. 4.  pune accent pe eliminarea diferenţelor culturale între persoane şi construirea unei culturi organizaţionale specifice firmei.  îşi alocă timpul şi resursele pentru a convinge potenţialii clienţi să cumpere produsele sale.urmăreşte combinarea resurselor disponibile dupǎ idei noi şi personale. 2. Spiritul de iniţiativă – de multe ori acest spirit este evident în viaţa de zi cu zi. Putere de decizie – presupune cunoaşterea posibilităţilor reale de a fi încrezători în forţele proprii sau în cele ale colaboratorilor. un drum mai drept şi mai sigur pentru atingerea ubui obiectiv2. 6. Capacitatea de a-şi asuma riscuri – este în strânsă interdependenţă cu puterea de decizie pentru că orice decizie înseamnă asumarea unor riscuri. Calităţile necesare întreprinzătorului 1. Întreprinzătorul expert. generator de idei  deţine cunoştinţe vaste într-un domeniu pentru a fi considerat expert  deţine libertatea de a inova şi de a-şi implementa propriile idei  acordă atenţie atragerii de persoane care au calităţi complementare lui. forţă de muncă.  pune mare accent pe relaţiile umane şi pe munca în echipă. Întreprinzătorul „supervânzător”  are mereu preocuparea de a vinde.  niciodată nu renunţă să vândă. Dorinţa de a face – este complementară spiritului de iniţiativă. Capacitatea de a fi lider – presupune existenţa unei puteri de a influenţa oamenii. Capacitate organizatorică – o calitate necesară pentru a putea organiza eficient o activitate şi pentru utilizarea eficientă a resurselor limitate: bani. Întreprinzătorul are încredere în sine şi îşi asumă riscuri calculate. 3.  încurajează angajaţii să-şi construiască şi să urmeze o carieră în cadtul companiei.  conduce proprii angajaţi şi se străduieşte să dezvolte o firmă de dimensiuni cât mai mari.  apelează la alte persoane pentru a dirija afacerile curente ale firmei. Întreprinzătorul – manager  deţine calităţi şi pregătire manageriale apreciabile.3. Ideile valoroase trebuie puse în practică şi valorificate 3. El poate să însemne o idee nouă în rezolvarea problemelor vechi.

.O sănătate fizică şi mentală bună şi posibilitatea de a depune eforturi prelungite. 9. . Centrat pe rezultate . întreprinzătorul trebuie să-şi asume un risc calculat. Trăsături personale comune întreprinzătorilor de succes. pe baza calculului consecinţelor deciziilor adoptate în vederea realizării obiectivelor. Trăsături improprii întreprinzătorilor de succes.Perseverenţa.Capacitatea de a aborda global situaţiile şi de a integra detaliile în aceste obiective globale.Realismul. Materialism. . 4. Byron Williamson apreciază că cea mai mare parte a întreprinzătorilor care au reuşit în afaceri au următoarele trăsături comune: . Pentru ca şansele de succes să devanseze posibilitatea unui eşec.Capacitatea de a identifica rapid soluţii în rezolvarea problemelor dificile. . capacitatea de a gestiona corect tensiunile ce apar în cadrul unei firme. fiind „singurul stăpân” îşi determină singur obiectivele. . . poziţia socială şi prestigiul. . .8. Trăsăturile întreprinzătorilor Trăsăturile personale ale celor care devin întreprinzători au fost grupate în trei categorii Trăsături personale comune întreprinzătorilor de succes.banii sunt principalul criteriu de măsurare a performanţelor.Dorinţa de a conduce şi de a controla propria afacere concomitent cu asumarea de responsabilităţi maxime. acceptarea realităţii şi abordarea problemelor în mod pragmatic. întreprinzătorul îşi pierde reputaţia. Rc – risc calculat S – succes E – eşec 18 . 10. .dovedeşte spirit ofensiv şi constructiv urmărind obţinerea rezultatelor dorite. ca raport între posibilitatea de succes şi cea de eşec.4.Stabilitate emotivă.Încrederea în sine. .Capacitatea moderată de delegare a autorităţii. Flexibillitate. A.Gustul moderat al riscului. Trăsături irelevante pentru succesul în afaceri.se adaptează cu uşurinţǎ la oameni şi situaţii.Prudenţa .Dorinţa de asumare a riscului economic – în cazul în care afacerile nu merg.

.  sexul. .  finanţarea creativă.  Lăcomia. Ţǎrile cu religie protestantǎ sunt şi cele cu economie de piaţǎ dezvoltatǎ: S. Totuşi practica a demostrat cǎ sunt întreprinzǎtori şi de alte religii care au succes în afaceri.A.Factorii care determină activitatea antreprenorială 19 . de a conduce şi de a nu fi condus.  starea civilă  nivelul de educaţie.  Spirit inovator  Nevoia de succes (de împlinire.  Necinstea  Acţiunile pripite.  planificarea riguroasă a activităţii. B.Dorinţa de a fi propriul său stăpân. 4.  Necunoaşterea domeniului şi mediului de afaceri poate duce la faliment.  formarea unei echipe competitive. Germania etc. realizare).5.  Neîncrederea în oameni.  religia. Max Weber afirma cǎ persoanele de religie protestantǎ au trǎsǎturile şi mentalitatea cele mai adecvate întreprinzǎtorilor.U. Olanda.  vârsta.  Acceptarea incertitudinii.Întreprinzătorul poate încerca să reducă riscul prin controlul afacerii urmărind:  alegerea atentă a produsului şi a pieţei.  Încrederea în sine  Perseverenţa şi hotărâre  Spiritul de iniţiativă  Sesizarea oportunităţilor de afaceri  Potenţialul energetic ridicat Trăsături improprii întreprinzătorilor de succes. Anglia.. Trăsături irelevante pentru succesul în afaceri.

d. găsirea pieţei de desfacere). controlul realizării planului. Funcţia de autoritate. variabila sociologică poate stimula un individ să devină întreprinzător.7. resurse financiare. alegerea utilajelor şi angajaţilor. b. Factorii (variabilele) care determină indivizii să întreprinzători.variabila psihologică. Variabila sociologică. Pentru a se realiza aceasta este nevoie şi de variabila economică. Funcţia de iniţiere şi organizare a producţiei. asigurarea materiilor prime. . adaptarea produselor la cerinţele consumatorilor. încurajarea din partea prietenilor de a iniţia o afacere pe cont propriu. . a. 4. Printre schimbările negative se pot exemplifica: transferul unei persoane într-un oraş în care nu doreşte să meargă.Variabila psihologică – predispoziţia individului pentru acţiunea de a întreprinde o afacere.variabila sociologică. Întreprinzătorul îşi impune viziunea şi concepţia privind societatea şi îşi exercită autoritatea sa de iniţator al afacerii 20 . . – prin încrederea persoanei în a întreprinde o afacere.variabila de situaţie.Multe lucrări de specialitate tratează acea stare ce declanşează activitatea antreprenorială. materii prime. sunt: . resurse umane calificate). concedierea unor colegi. Întreprinzătorul îndeplineşte două grupuri de sarcini majore: . Aceste trei variabile pregătesc o persoană să treacă de la stadiul de întreprinzător potenţial la stadiul de întreprinzător real.variabila economică. conform teoriei antreprenoriale. alături de experienţa profesională.sarcini economice.sarcini tehnice. care constau în diagnosticarea situaţiei economice. ce constau în organizarea procesului de producţie (stabilirea amplasamentului.este cel care asigură utilizarea şi combinarea optimă a resurselor care sunt necesare desfăşurării procesului de producţie în scopul obţinerii celui mai ridicat rezultat. . ceea ce indică perspectiva şomajului. Schimbările pozitive pot fi îndemnurile familiei de a intra într-o afacere. b. Funcţiile întreprinzătorului Rolul întreprinzătorului în economie este relevat prin funcţiile pe care le îndeplineşte: a. Variabila economică. alegerea strategiei. c. salariile. alea procesului de producţie pentru a obţine cel mai ridicat rezultat posibil. . determinată şi de trăsăturile personalităţii lui care pot face din nevoia de independenţălucrul cel mai important pentru el. Variabila de situaţie – este explicată prin schimbările de natură pozitivă sau negativă ce pot interveni în situaţia actuală a individului. maşini. – este decisivă pentru transformarea unei persoane în întreprinzător efectiv şi este reprezentată de disponibilitatea resurselor necesare (spaţiu.

Funcţia de asumare a riscurilor. realizând mereu combinaţii noi ale resurselor. Funcţia sa esenţială este de a-şi asuma riscul economic. 21 . Funcţia de inovare. psihice. Am putea spune despre întreprinzător că împărtăşeşte soarta întreprinderii. Întreprinzătorul îşi asumă toate tipurile de risc. d. derivate din acţiunile sale. specifice activităţii. sociale. îi răspunde şi o exploatează ca pe o oportunitate.c. Aceste riscuri pot fi financiare. Întreprinzătorul caută schimbarea. el este un inovator. rea sau bună.

mai ales pentru firmele de dimensiuni mici şi mijlocii. De grup (asociaţii. iar asociaţii.cooperativă meşteşugărească.societate cooperativă meşteşugărească.societate în comandită pe acţiuni. societăţi). Capitalul social este constituit prin contribuţiile a cel puţin două persoane (5 în societăţile pe acţiuni). ceea ce pune problema împărţirii între ele a contribuţiei lor la activul net sau la controlul întreprinderii. . .familială.1. b. Forme juridice privind desfăşurarea afacerilor Principalele forme juridice sub care se poate desfăşura activitatea afacerilor particulare sunt: a. Este forma cea mai larg răspândită. .societate agricolă. . . Această asociaţie e formată din membrii familiei care posedă integral competenţele privind managementul tuturor activităţilor. iar patrimoniul ei se află în coproprietatea membrilor unei famili. membrii familiei sunt şi proprietari şi lucrători efectivi în cadrul acesteia. Întreprinderea de grup – prezintă drept caracteristică definitorie dreptul de posesiune asupra patrimoniului său.societatea cu răspundere limitată – este forma de asociere în care obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.CAPITOLUL 5 FORME JURIDICE DE ORGANIZARE A MICILOR AFACERI 5. .societate pe acţiuni. .societate în comandită simplă. . . . răspund numai cu părţile sociale. 22 . De cele mai multe ori.asociaţia organizaţiilor cooperatiste a.este de dimensiuni mici.societate în nume colectiv. Întreprinderea individuală – aparţine din punct de vedere al patrimoniului. în număr limitat. Individuale b. . din partea a cel puţin două persoane. .societate comercială cooperatistă pe acţiuni .societate cu răspundere limitată. .societate cooperatistă în domeniul meşteşugăresc. este o întreprindere cu riscuri nelimitate. unei singure persoane.asociaţia familială .

care este constituită pe baza consimţământului liber exprimat. iar părţile sociale nu pot fi reprezentate de titluri negociabile. comanditarii fiind obligaţi numai la plata acţiunilor lor. în scopul desfăşurării activităţii în comun cu mijloace proprii. asocierea se poate face pe plan teritorial. Se formează pe baza liberului consimţământ. Aceste asocieri se pot constitui prin înţelegere verbală sau scrisă. . fără formalitate juridică. cei în cauză stabilindu-şi singuri obiectul de activitate şi condiţiile în care-şi desfăşoară activitatea. care pot folosi în gospodăriile proprii sau în formele de asociere.societatea în nume colectiv – toţi asociaţii răspund nedeterminat şi solidar de datoriile societăţii. organizarea şi managementul organizaţiei cooperatiste în mod democratic. a persoanelor care devin cooperatori.asociaţia organizaţiilor cooperatiste – urmăreşte realizarea unor acţiuni de interes comun cât şi asigurarea unor servicii şi produse specializate.. forţă de muncă salariată. pe baza consimţământului liber exprimat. . . . profesional sau la nivel naţional. . acţionarii fiind obligaţi la plata acţiunilor lor. constituirea şi dezvoltarea patrimoniului cooperatist. . constituie un capital social prin acţiunile nominative emise de societate. asigurarea continuităţii mişcării cooperatiste. societăţi de drept civil şi societăţi comerciale. Asemenea asociaţii pot constizui toţi proprietarii de terenuri agricole. Ea este alcătuită din persoane fizice de diverse categorii sau calificări profesionale. cu caracter economic şi social. prin care nu se creează o nouă persoană juridică.societatea în comandită pe acţiuni – capitalul social este împărţit pe acţiuni.societatea comercială cooperatistă pe acţiuni – asociaţie de persoane fizice care.cooperativa meşteşugărească – este o asociaţie independentă. iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi. 23 .societatea cooperatistă în domeniul meşteşugăresc – este o asociaţie independentă care este constituită pe baza următoarelor principii: asocierea liber consimţită. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. care se asociază pe baza consimţământului liber exprimat.societatea cooperativă meşteşugărească – este o societate cu personal şi capital social variabil. .societatea agricolă – în acest domeniu se pot constitui asociaţii de diverse tipuri: asociaţii simple. asociaţii comanditari fiind răspunzători numai până la nivelul aportului lor. În cadrul cooperaţiei meşteşugăreşti sunt incluse următoarele forme: . proprietatea cooperativei sau închiriate. acţionarii fiind obligaţi doar la plata acţiunilor lor.societatea pe acţiuni – este forma de asociare în care obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. răspunzând fiecare în limita valorii acestora.societatea în comandită simplă – se caracterizează prin faptul că obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi. . caracterul individual al asocierii. caracterul personal al titlurilor nominative de valoare.

Posibilităţi mai mici de dezvoltare a activităţii. Se pot enumera avantajele acestei forme: .2. Cadrul legal pentru organizarea activităţii întreprinzătorilor Decretul lege nr.54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii întreprinzătorilor individuali şi asociaţiilor familiale ca cea mai simplă formă de manifestare a iniţiativei particulare.31/1990 modificata prin Legea 441/2006 care defineşte şi reglementează formele legale de constituire a persoanlor juridice care desfăşoară acte de comerţ în societăţi comerciale. Legea nr. . Legea nr. . emblemelor şi a firmelor.Imposibilitatea de a întocmi întotdeauna documente justificative pentru consumul de produse din gospodăria proprie.Posibilităţi reduse de finanţare şi autofinanţare. . .Filiera de autorizare este scurtă. . Această lege a fost completată prin Legea nr. Dezavantajele acestei forme sunt: .Mărimea afacerii şi posibilităţile de dezvoltare.Imposibilitatea folosirii eficiente a personalului colaborator. impozitarea se face pe diferenţa calculată.Domeniul în care urmează să-şi desfăşoare activitatea. Pe baza evidenţei contabile în partidă simpă.Partenerii posibili de viitor în dezvoltarea afacerii. .Întreprinzătorul trebuie să aleagă forma juridică a afacerii ţinând cont de următoarele elemente: . .Cel mai avantajos cadru legal pentru afacere în etapa respectivă şi în viitor. dintre veniturile încasate şi cheltuielile suportate pentru realizarea acestor venituri.26/1990 referitoare la Registrul Comerţului prin care se reglementează înmatricularea obligatorie a organizaţiilor în care se constituie iniţiativa particulară şi regimul denumirilor.Taxele de autorizare sunt mai mici. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM 24 . Cea mai simplă formă de manifestare a iniţiativei particulare este cea a persoanelor fizice care vor să desfăşoare activităţi comerciale sau care vor să presteze diferite servicii. 5.

Scholes11 şi cuprinde următoarele etape: 1. Johnson. aşa cum au fost identificate de către specialişti români sau străini.2. Analiza mediului extern întreprinderii Metodologia de analiză a mediului este adaptată după G. analiza fiind axată mai mult pe trecut. cultural. Exploring Corporate Strategy. În opinia lui Phillip Kotler. de profitabilitate sau doar de supravieţuire. Ed. tehnică. constituind practic suportul realizării obiectivelor de creştere economică. ştiinţifică. 2. Terry O´Sullivan . 10 Elisabeth Hill. mediul joacă un rol esenţial în definirea strategiilor sale. pag 119 25 . K. juridică. Stabilirea naturii/tipului de mediu extern al organizaţiei – gradul de incertitudine a mediului este un aspect important în realizarea mediului. Pentru a înţelege presiunile pe care le suportă o firmă. politică. Identificarea influenţelor factorilor de mediu intern care au afectat şi afectează în continuare performanţele întreprinderii. psiho-sociologică. Definiţia mediului în care îşi desfăşoară activitatea o întreprindere În activitatea oricărei firme. organizatorică. este necesar să definim mediul şi componentele sale specific. Prentice Hall. adoptarea şi aplicarea deciziilor de realizare a lor” 6.Antet. în sesizarea şi folosirea oportunităţilor de dezvoltare. mediul firmei global este definit ca fiind “ansamblul factorilor şi forţelor externe întreprinderii care sunt în măsură să-I afecteze acesteia maniera de dezvoltare” Mediul este definit de Elisabeth Hill şi Terry O´Sullivan 10 astfel: “mediul firmei constă în acei factori ce-i scapă controlului său imediat şi care sunt capabili să-i influenţeze relaţiile cu partenerii de mediu” Dintre specialiştii români. Johnson şi K. Orice schimbare într-un mediu stabil poate fi predictibilă. New York. notabilă este şi părerea profesorului Ovidiu Nicolescu. Toate aceste definiţii au în comun două aspcete ale mediului: dinamismul său (capacitatea de a anticipa configuraţiile viitoare ale mediului sau adaptarea la schimbări neprevăzute) şi relaţiile de intercondiţionare existente între elementele identificabile de mediu. care consider “mediul include toate elementele exogene firmei. educaţională şi ecologică ce marchează stabilirea obiectivelor acesteia. 1998 11 G. demografică. 1998. de natură economică.1. în timp ce într-un mediu dinamic analiza este canalizată mai mult pe viitor.”Marketing”. Scholes.CAPITOLUL 6 EVALUAREA FACTORILOR DE MEDIU SI ANTREPRENORIATUL 6. obţinerea resurselor necesare.

prezentată de profesorul Neculai Pătraşcu. pag 42 26 . Analiza structurală a mediului concurenţial – este realizată cu scopul de a identifica factorii cheie ai concurenţilor în domeniul respectiv. Weaknesses – puncte slabe. Tehnologic: .Reglementările existente şi schimbările ce se aşteaptă . Opportunities – oportunităţi. analiza pieţei) 5. în cartea sa12: Politic: .Rata şomajului şi distribuţia lui geografică.Stabilitatea guvernului şi politica acestuia.Schimbări în stilul de viaţă.Noi tehnologii în telecomunicaţii.3. Evidenţierea oportunităţilor şi ameninţărilor existente în mediul extern organizaţiei dar cu incidenţă asupra sa. . Braşov 2004. Analiza poziţiei strategice a întreprinderii (analiza concurenţilor. . Editura Omnia Uni S.T. structura domeniului de activitate. . pe lângă punctele tari şi slabe ale competitorului.A. Economic: .Recesiunea sau creşterea în interiorul pieţei. se poate realiza cu ajutorul analizei SWOT (Strengths – puncte tari.Distribuţia afacerilor şi schimbarea aşteptată. 12 N. Threats – ameninţări) Această analiză evidenţiază. . . . Analiza atractivităţii domeniului de activitate (dimensiunea pieţei.văzută din patru puncte de vedere.S. 4.Inflaţia şi ratele de schimb.Noi produse pe piaţă.Tendinţele în Uniunea Europeană. .Noi tehnologii în alte ramuri.Mărimea ritmului creşterii şi structura populaţiei.Condiţii pentru promotori şi disponibilitate Social: . „Management – o abordare sistemică”. .tehnologia şi inovaţiile etc) O altă analiză care prezintă o importanţă deosebită este cea a mediului organizaţiei PEST. Pătraşcu. oportunităţile şi respective restricţionările mediului la nivelul întregii organizaţii.

În perioada în care vitaminele au fost descoperite. Când acest medicament s-a procurat fără reţetă. Tylenol nu este aşa de puternic. Strategia este foarte riscantă pentru a fi folosită în alte scopuri decât inovaţii majore. Tylenol a apărut ca un analgesic universal şi sigur şi în 2 ani conducea piaţa. citind în ziar despre existenţa tranzistorului. Producătorii americani au estimat că el va fi gata până în 1970. dar îl îmbunătăţeşte. inovând Un exemplu este analgezicul Tylenol care a fost folosit ani de zile în acest scop şi care se procura doar cu reţetă. Tipuri de strategii antreprenoriale Peter Drucker în cartea lui “Inovaţia şi sistemul antreprenorial” identifică patru tipuri generice de strategii antreprenoriale: "aruncă în luptă toate resursele pe care le ai" "loveşte acolo unde nu este nimeni" "utilizează breşele/nişele de piaţă" "schimbă valorile şi caracteristicile" 1. Până nu demult aspirina. oferindu-le salarii mult mai mari decât cele de profesori şi a investit toţi banii pe care îi avea şi pe care i-a împrumutat pentru această afacere. Dacă reuşeşte recompensele sunt foarte mari. “Loveşte acolo unde nu este nimeni” este strategia care conţine două forme: . în primul rând.CAPITOLUL 7 STRATEGII ANTREPRENORIALE 7. deţinea supremaţia şi nu avea nici o contraindicaţie. După 60 de ani jumătate din piaţa mondială a vitaminelor era deţinută de Hoffman La Roche. “Aruncă în luptă toate resursele pe care le ai” – este o strategie mai puţin previzibilă. iar lumea ştiinţifică nu le accepta. ocuparea unui "cap de pod" într-o afacere sau pe o anumită piaţă (prost apărat sau. Preşedintele firmei Sony. a plecat în SUA şi a 27 . a achiziţionat patentele de vitamine pe care nu le dorea nimeni. după realizarea unui flux suficient de venituri. una din cele mai mari profitabile companii farmaceutice. a angajat cercetători de la Universitatea din Zurich. cele care au inventat tranzistorul. Ca şi exemplu poate fi Hoffman La Roche din Elveţia. 2. nu provoca tulburări gastrice şi nu avea efecte. pur şi simplu. neapărat). Acest success a creat ocazia pentru “imitaţia creatoare”: firma Johnson &Johnson care a înţeles că există o piaţă pentru un medicament ce înlocuia aspirina. ocuparea "podului" şi apoi a întregii zone Un exemplu este cel al Laboratoarelor Bell. succesul în SUA a fost mult mai mare decât au prevăzut producătorii.1. În 1925 era o firmă mică ce vindea vopsele textile. În cazul “judou-lui antreprenorial” .“imitaţia creatoare” – unde antreprenorul face ceva ce a făcut altcineva deja. fiind necruţătoare şi neadmiţând greşeli.strategie care implică. urmează. în caz contrar nu există a doua şansă. un analgezic mai vechi.

În literatura de specialitate sunt cunoscute trei tipuri de strategii de creştere intensivă: 1. le schimbă utilitatea. Peste doi ani firma Sony a realizat primul radiotranzistor portabil. Ca şi exemplu poate fi dată firma Gillette care a inventat aparatul de ras. calitatea foarte bună a produsului şi preţuri atractive). Ea se concentrează asupra exploatării existente prin dezvoltarea pieţei curente. Strategii de penetrare a pieţei 2. Publicitatea este o metodă de informare (informaţii de utilizare a produsului. Aceste specializări le-au împins atât de în faţă încât nimeni nu poate să le concureze.Strategii de diversificare A. Strategii de dezvoltare a antreprenorilor Pentru a realiza o creştere echilibrată. (de menţionat că firma Sony nu era cunoscută în afara graniţelor Japoniei şi nu se ocupa de aparatură electrocasnică pentru consumatori). peste trei ani domina piaţa americană. Aceasta tinde sa-i faca pe cei care o practica imuni la concurenta şi imposibil de provocat. iar peste cinci ani captase întrega piaţă mondială. ”Gasirea şi ocuparea unei brese ecologice” – această strategie tinde la obţinerea controlului într-o zonă limitată şi să-i facă pe cei care o practică imuni la concurenţă şi imposibil de provocat.Strategii de creştere intensivă . devenind astfel standard. Strategii de creştere intensivă Creşterea intensivă se poate realiza prin creşterea volumului vânzărilor şi a numărului consumatorilor din piaţa ţintă existent. ”Schimbarea valorilor şi a caracteristicilor unui produs” – această strategie este ea însăşi o inovaţie.cumpărat licenţa Bell Labs pentru suma de 25. Ea transform produse vechi în ceva nou. Strategii de dezvoltare a produsului 1) Strategii de penetrare a pieţei.000$. 28 . Aceasta strategie aspira la obtinerea controlului intr-o zona limitata. Un exemplu îl reprezintă mărcile importante de autoturisme. 7. Aparatul acesta a fost fabricat să poată fi folosit doar cu lamele produse de el. întreprinzătorul poate adopta una din următoarele strategii de creştere: . Strategii de dezvoltare a pieţei 3.Strategii de creştere extenisvă . prin această strategie întreprinderea încearcă să mărească volumul vânzărilor prin penetrarea pe piaţă şi fixarea unei ţinte prin strategii de marketing eficiente.2. valoarea şi caracteristicile economice.

deşi este mai costisitoare. Strategii de creştere extensivă Creşterea extensivă presupune extinderea activităţii firmei în cadrul propriei ramuri. costurile unitare vor fi mai scăzute. Succesul acestei strategii o reprezintă menţinerea 29 . 1.integrare modulară. 3. Aceasta se poate face printr-o strategie de: . 2. 3) Strategii de dezvoltare a produsului constă în elaborarea de noi produse.Pentru cei care nu utilizează produsul se pot prezenta avantajele folosirii lui. 2) Strategii de dezvoltare a pieţei Dezvoltarea pieţei se poate face în regiunile limitrofe sau în regiunile cu o populaţie densă (poate mări vânzările produsului). Realizarea produselor noi. Prin această strategie se realizează un control mai mare asupra comercializării produsului. fie achiziţionând distribuitorii produselor firmei. Integrarea în aval presupune controlul procesului de distribuţie fie prin vânzarea direct la consumator (cumpărând un magazin cu amănuntul). Strategia de integrare verticală. deoarece piaţa începe să devină saturată. Astfel. servicii sau produse îmbunătăţite oferite clienţilor existenţi. Deoarece nu sunt necesare fonduri de investiţii. iar posibilităţile de reducere a noului produs mult mai mari. Strategia de integrare orizontală reprezintă o modalitate de creştere a afacerii prin cuprinderea unui concurent sau prin înfiinţarea unei afaceri concurente. Aceasta se poate realiza iniţial prin intrarea unei noi afaceri (achiziţionarea unui nou furnizor sau de aprovizionare). O firmă poate creşte prin integrarea în amonte sau integrarea în aval. oferă avantajul unui ciclu de viaţă mai lung. firma poate creşte mult mai rapid. Strategia modulară presupune concentrarea activităţii firmei asupra domeniului în care are cele mai mari avantaje competitive.integrare orizontală . ea constă în expansiunea geografică a firmei. Îmbunătăţirea produselor existente poate duce la creşterea vânzărilor pe o perioadă mai scurtă de timp.integrare verticală . B. Prin această strategie se asigură continuitatea procesului de producţie şi reducerea costurilor. Integrarea în amonte presupune controlul unei părţi sau a tuturor furnizorilor. banii pot fi folosiţi în activităţi cu cel mai mare avantaj competitiv.

unor bune relaţii cu furnizorii şi distribuitorii, pentru ca atunci când firma creşte rapid ei să dorească să satisfacă cerinţele crescânde ale firmei. C. Strategii de diversificare presupun extinderea afacerilor firmei dincolo de piaţa existentă şi domeniul actual de activitate. Această strategie se foloseşte atunci când întreprinzătorul a epuizat toate strategiile de creştere precedente şi acum doreşte să schimbe direcţia firmei din cauza schimbărilor nefavorabile ale pieţei sau ramurii. Diversificarea se poate realiza: - Printr-o strategie de diversificare concentrică (atunci când se încearcă identificarea unor noi produse sau tehnologii complementare sau nu activităţii firmei). - Printr-o diversificare conglomerată care presupune extinderea în afaceri cu totul diferite de cele esenţiale.

30

CAPITOLUL 8 MARKETING DIN PERSPECTIVA ANTREPRENORIALA 8.1. Definiţia marketingului antreprenorial Peter Drucker a statuat, încă din 1954, că raţiunea, proiectarea şi conducerea unei afaceri trebuie realizate în spiritul clientului, prin intermediul marketingului. A fost primul care: A poziţionat marketingul inovativ la nivelul de funcţie esenţială de conducere a unei afaceri . „Deoarece scopul afacerii este acela de a crea clienţi, ea are două – şi doar aceste două - funcţii de bază: marketingul şi inovarea. Marketingul şi inovarea produc rezultate. Toate celelalte sunt costuri. Marketingul este creatoarea de distincţie şi unica funcţie a afacerii. Orice organizaţie care se realizează prin marketingul unui produs sau serviciu este o afacere (business). Orice organizaţie în care marketingul este absent sau incidental nu este o afacere şi niciodată nu ar trebui condusă ca fiind una. Marketingul este atât de esenţial încât nu poate fi considerat ca o funcţie separată în cadrul afacerii, la egalitate cu altele, ca producţia sau resursele umane. El necesită o muncă separată, un grup distinct de activităţi. Dar, este în primul rând, dimensiunea centrală a întregii afaceri. Este întreaga afacere văzută din punct de vedere a rezultatului său final, adică din punct de vedere al clientului. Ca atare, preocuparea şi responsabilitatea pentru marketing trebuie să pătrundă în toate ariile organizaţiei. Aceeaşi importanţă şi distincţie o are inovarea, considerată „funcţia creatoare de noi potenţiale de satisfacţie a clientului, necesare învingerii continue a concurenţilor.” „Inovaţia presupune producerea unui bun sau serviciu prin crearea mai degrabă a unui nou potenţial de satisfacţie decât a unei îmbunătăţiri. Valoarea măsurării acestuia e desigur clientul. Inovaţia trebuie extinsă asupra întregii afaceri, ca atare, asemeni marketingului, nu poate fi considerată o funcţie separată. Marketingul şi inovarea sunt esenţa funcţiei antreprenoriale ale afacerii, asimilată eficacităţii (doing the right things – a face lucrurile care trebuie), aşadar spiritului întreprinzător, antreprenorial, unicul creator de supravieţuire şi succes, unicul creator al afacerii de mâine. Eficienţa (doing things right - a face lucrurile cum trebuie) este subordonată, ea cuprinzând funcţia administrativă de optimizare a resurselor afacerii. Conducerea unei organizaţii trebuiesă fie creativă şi întotdeauna antreprenorială în caracter. Performanţa administrativă urmează celei antreprenoriale.” A conceput ca firesc proactivul antreprenorial şi inovativ al marketingului, creator inovator de piaţă şi client, neacceptând proiectarea tardivă a semnalelor de piaţă într-o ofertă depăşită din start. Iar spiritul de marketing şi inovare trebuie permeabilizat în tot suflul organizaţional. Şi-a adjudecat deci paternitatea conceptelor ulterioare de market driving şi marketing holistic.

31

8.2. Conducerea procesului inovaţiei de produs Procesul inovaţional e format din două laturi, care sunt într-o strânsă corelaţie. - Inovaţia de produs; - Inovaţia de proces. Cele două laturi cunosc trei forme distincte: 1. Inovaţia prin acumulare: produsele sau procesele dobândesc noi caracteristici prin extensia performanţelor înregistrate de cadrul de referinţă (exemplu: sporirea concentarţiei de vitamine a unui produs) 2. Inovaţia sintetică: combinarea creativă a ideilor sau tehnologiilor existente (exemplu: aplicaţii ale tehnologiilor informatice în vânzarea mărfurilor prin calculator) 3. Inovaţia discontinuă: dezvoltarea sau aplicarea unei idei noi sau tehnologii însemnând un salt faţă de cele existente (ex: trecerea de la motorul cu abur la motorul Diesel). Atât literatura de specialitate, cât şi practica economică au consacrat un concept distinct al cărui obiect îl constituie activitatea continuă şi de inovare a proceselor şi produselor – managementul inovaţiei. El funcţionează printr-un set complex de servicii secvenţiale, care sunt fundamentate ştiinţific şi care au natura de a modela produsele şi serviciile întreprinderii, de-a lungul duratei de utilizare. Problema priorităţii între dezvoltarea de noi produse sau de noi tehnologii se pune în mod diferenţiat, în raport cu domeniul de activitate, perspectivele şi potenţialul creativ al întreprinderii. Se pot lua câteva aspecte în considerare: - O tehnologie nouă declanşează un efect multiplicator în raport cu cel generat de dezvoltarea unui produs - Întreprinderea producătoare, trebuie să arate o preocupare mai mare pentru optimizarea distribuirii eforturilor între producerea de tehnologii şi, respectiv, de produse noi. - Datorită crizei economice mondiale, ce a determinat o regândire a procesului de valorificare a materiilor prime şi a energiei, se impune ofertarea de tehnologii competitive şi implicit mai rentabile. Paşii în privinţa inovării unui produs Ce este un produs nou? “Un produs nou este un bun care este perceput de către client ca fiind nou” Factorul important în definirea unui produs nou este faptul că doritorii pot să-l vadă ca fiind nou şi deci să-şi schimbe comportamentul normal de cumpărare. Putem identifica patru categorii de produse noi: - Inovaţiile majore care prin dezvoltarea de tehnologii noi, prezintă beneficii foarte mari - Îmbunătăţirea produsului: au ca scop câştigarea unui segment de piaţă de la concurenţă, fiind inovaţii în cadrul pieţelor existente; - Adăugările la produse: prezintă caracteristici noi produsului, dar oferă beneficii noi şi limitate clienţilor - Repoziţionarea produselor: nu sunt văzute ca produse noi, ci ca adaptări la produse.
32

33 .Unicitatea – beneficiile oferite de noul produs nu pot fi obţinute de la produsele existente.Competiţia este intensificată într-o anumită piaţă.Susţinerea – concurenţii nu trebuie să poată copia noul produs. .Deoarece mediul se schimbă se creează noi nevoi în cadrul pieţei.Importanţa – clientul trebuie să descopere noul beneficiu . datorită dezvoltării unor noi produse şi tehnologii de către concurenţă.Accelerarea declinului produselor existente. Această opţiune este adoptată de întreprindere.Capacitatea de producţie este sub-utilizată datorită unei variaţii sezoniere a cererii.Cumpărarea unui produs înregistrat de altă companie şi vânzarea acestuia ca parte a propriului mix de produs.Care este motivul lansării unui produs nou Una din cele patru opţiuni strategice.În viitor. .Datorită dimensiunii totale a pieţii sau a intensităţii competiţiei. .Produsele existente nu mai satisfac nevoile consumatorilor deoarece gusturile lor se schimbă. promova şi distribui noul produs la un preţ accesibil pentru clienţi. în plus faţă de cel al companiei achiziţionate. e posibil ca o anumită legislaţie să micşoreze marketingul produselor Caracteristicile produselor noi de success Cele mai de succes produse noi sunt cele care aduc beneficii mai mari şi soluţii îmbunătăţite la problemele clienţilor. . .În etapa de maturitate a ciclului de viaţă o firmă are un portofoliu de produse.Cumpărarea unui produs generic de la o altă companie. .Negocierea unei licenţe pentru a putea produce şi vinde un produs de la deţinătorul patentului sau mărcii înregistrate. Criteriile pe care ar trebui să le îndeplinească un produs nou sunt: . . . o reprezintă dezvoltarea unui produs nou. datorită următoarelor aspecte: . . când îşi planifică strategiile de dezvoltare a produsului sau a pieţii. . care generează mulţi bani lichizi. . denumirea produsului şi vânzarea lui ca făcând parte din propria linie de produs.Achiziţionarea unei companii – producerea şi vânzarea propriului lor mix de produs. potenţialul de creştere este limitat.Vandabilitatea – compania trebuie să aibă capacitatea de a produce. . Opţiunile strategice pentru lansarea unui produs nou sunt: .

Generarea ideii care poate să provină din surse interne sau surse externe firmei Sursele interne ale ideilor de produs provin din cadrul firmei. • competitor – prin realizarea unor produse care pot fi copiate sau îmbunătăţite. • angajaţii (oportunităţi privind propria activitate).- Dezvoltarea unui produs nou pentru piaţă cu eforturi şi resurse proprii.3. 34 . Etapele procesului de inovaţie Avantajele care le poate aduce un produs nou. • institute de cercetare – prin identificarea aplicaţiilor potenţiale ale unui nou produs în urma cercetării ştiinţifice. • departamentul de conducere (motivaţia fiind oportunitatea strategică). cum ar fi: • departamentul de cercetare şi dezvoltare (motivaţia fiind posibilitatea tehnologică). cele mai de succes produse noi au rezultat dintr-o cercetare conştientă a oportunităţilor şi dintr-o încercare perseverentă de a înlătura orice incertitudine legate de ele. sunt foarte mari.prin sugestiile primte dacă nevoile lor nu sunt satisfăcute pe deplin. Alegerea ideii În această etapă. Sursele externe firmei sunt acelea care poată să provină de la: • clienţi. 8. trebuie să parcurgă următoarele etape: 1.scăpate – este cazul întreprinderilor care nu reuşesc să prevadă potenţialul unei idei. firma trebuie să încerce să elimine ideile mai puţin rentabile. • departamentul de producţie (motivaţia fiind posibilităţile de ocupare a capacităţii de producţie). • furnizori – care identifică modalităţile prin care material primă sau componentele se pot folosi pentru a crea noi consumatori sau noi produse. să apară două tipuri de erori: . înainte de a cheltui bani cu investigarea şi dezvoltarea viitoare. Acest proces. Practica a demonstrat că. dacă se doreşte minimalizarea riscurilor. • departamentul de marketing (motivaţia fiind percepţia asupra nevoilor clienţilor). • distribuitori – care cunosc nevoia de produse noi pe care clienţii lor o reclamă. • agenţii de publicitate şi marketing – prin identificarea nevoilor consumatorilor sau a firmelor în procesul de cercetare a pieţii 2. • departamentul de proiectare (motivaţia fiind posibilitatea estetică şi ergonomică). ca în cadrul acestei etape. în cazul în care acest produs nu mai există pe piaţă. E posibil.

Testul de marketing – reprezintă etapa în care produsul nou este pus la dispoziţia clientului. din care să reiasă: . două niveluri: primul constă în evaluarea potenţialului de piaţă şi al capacităţii de producţie şi vânzare al produsului. dar într-o cantitate mai mică decât în cazul unei lansări de masă care va urma.costurile variabile şi cele fixe. inclusiv nivelurile de calitate. Se pot efectua calculi. Analiza de afaceri În această etapă.  evaluarea nivelurilor realizabile de preţ. iar al doile nivel presupune evaluarea numeric a produsului respective.  specificaţia caracteristicilor noului produs.testul standard al pieţelor – se foloseşte pentru testarea produselor de larg consum .  strategia de distribuţie. 35 - . de obicei. în vederea obţinerii unui preţ realist. Dezvoltarea conceptului şi testarea . 6.stabilirea profitabilităţii noului produs. firma poate allege să pună produsul la dispoziaţia unui număr limitat de magazine şi pentru o perioadă de timp scurtă.după etapa doi. Analiza financiară – această analiză are la bază evaluarea de marketing.  indicaţii cu privire la poziţionarea produsului. În procesul de alegere a unei idei.  prognoza volumului de vânzări. alegerea ideii. 4. În această etapă se pot folosi următoarele teste: . Dezvoltarea şi testarea produsului În această etapă.  analiza reacţiilor probabile ale competitorilor.nesesizate – sunt acele decizii care presupun continuarea dezvoltării unei idei de produs.  declaraţia necesităţilor de promovare 5. trebuie testate pe piaţa lor potenţailă. . Aceasta trebuie să includă:  descrirea pieţei ţintă. 7. întreprinderea se presupune că deţine o informaţie mai bună asupra naturii şi specificaţiilor produsului.valoarea vânzărilor. iar o evaluare de marketing este absolute necesară.testul limitat al pieţelor – datorită motivelor legate de alertarea competitorilor cu privire la potenţialul noului produs. se întâlnesc. 3. urmate de eşecul ulterior pe piaţă. întreprinderea se confruntă cu sarcina determinării aspectelor legate de stabilirea unui cost scăzut. .

Comercializarea – reprezintă ultima etapă în cadrul procesului de inovare 36 .- teste bazate pe folosinţa produsului. 7. în condiţii normale şi pentru o perioadă de timp scurtă.sunt aleşi câţiva potenţiali clienţi pentru a folosi produsul.

2. TURISM ŞI SERVICII 9.un mediu în care se desfăşoară aceste activităţi (mediul de afaceri).un întreprinzător (omul de afaceri). Un plan de afaceri se bazează pe următoarele elemente: .Creează managerului posibilitatea de a-şi comunica ideile şi proiectele tuturor utilizatorilor externi întreprinderii (bănci. managementul investiţiilor. activităţi comerciale specifice sau pentru fundamentarea investiţiilor de capital. Definiţia planului de afaceri Planul de afaceri este un instrument managerial de acţiune. care îşi asumă conştient anumite riscuri şi doreşte să obţină un anumit profit.Planul de afaceri. Planul de afaceri reprezintă un document previzional. Caracteristicile unui plan de afaceri: . 9. marketing. managementul proiectelor.Planul de afaceri devine o unealtă indispensabilă firmei datorită numărului cerinţelor şi ofertelor de finanţare. în cazul în care este bine întocmit. grupă de produse. construit la interfaţa mai multor domenii economice: management strategic. ce presupune o gândire de perspectivă asupra dezvoltării unei afaceri. . contabilitate.1.CAPITOLUL 9 ALGORITMUL ELABORARII PLANULUI DE AFACERI ÎN FIRMELE DE COMERT.Este un instrument de îmbunătăţire a managementului întreprinderii . finanţe. Planul de afaceri este întocmit în vederea punerii în practică a strategiilor de afaceri. 37 . managementul resurselor umane. management operaţional. parteneri potenţiali) .Prezintă o imagine de ansamblu asupra afacerii .mai multe activităţi care consumă resurse şi care generează profit (ideea de afacere) . poate fi în acelaşi timp şi un studio de fezabilitate . elaborat într-o anumită logică. el poate fi elaborat la nivel de produs. investitori.

o firmă de mărime medie. investitorii doresc să li se demonstreze profitabilitatea proiectului de investiţii propus. . planul de afaceri trebuie să urmărească: .Piaţa de desfacere. În plus ei vor dori să afle cum şi când îşi vor recupera banii investiţi.Funcţia de planificare în timp şi spaţiu a activităţii sau a afacerii . Utilitatea Internă şi Externă a Planului de afaceri Finanţarea bancară – datorită problemelor intervenite prin eşecul unor proiecte economice (unele de foarte mari proporţii). Pentru a atinge aceste scopuri. prin vânzarea companiei sau pe altă cale.să indice faptul că aceste scopuri pot fi atinse . El reprezintă un set de proiecte specifice. ar trebui să aducă avantaje firmei prin modul său de alcătuire – adică prin organizarea. prin intermediul băncilor sau investitorilor 9. Astfel. pentru a se lămuri asupra probabilităţii unei profitabilităţi crescute. poate fi situată într-o poziţie favorabilă şi poate obţine finanţarea dorită cu ajutorul unui plan de afaceri scris Investiţia de capital – spre deosebire de bănci. care să permit recuperarea investiţiei la o rată accelerată (20% la 60% anual. 38 .Rezultatele înregistrate de firma solicitantă.3. băncile au devenit neîncrezătoare şi nedispuse să mai continue politica împrumuturilor conform procedurilor tradiţionale (în mod tradiţional.să demonstreze că realizarea planului va satisface cerinţele cititorului 9. detalierea şi realismul lui. la fel ca şi materialele promoţionale şi de reclamă. Spre exemplu un plan poate fi în căutarea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor asociate cu dezvoltarea şi marketing-ul unui producs nou. Sau poate fi utilizat pentru asigurarea unui credit bancar pentru producerea unui echipament.Funcţia de creditare – care se manifestă în cazul în care afacerea se finanţează din surse externe. Astfel. Planul de afaceri. sau cinci până la maximum şapte ani).să pună în discuţie planurile companiei pentru perioadele de scurtă şi de lungă durată .4. băncile nu cereau un plan de afaceri de la solicitanţii de împrumuturi. Necesitatea Planificării Un plan de afaceri de succes e un document care conţine prospecte noi şi descrie potenţialul companiei.Funcţiile planului de afaceri . investitorii urmăresc şi analizează atent următoarele aspecte: . bazându-şi încrederea pe analiza anterioară şi actual privind activitatea economic-financiară a întreprinderii).

Performanţele conducerii. concis şi desigur convingător. la problemele dezvoltării produsului de marketing. şi conţinut. de regulă şi în mod tipic între corporaţii mari şi firme de mărime mică. sau să descrie cum va fi produs bunul dat sau cum va fi prestat serviciul. uneori prin fuziune şi pentru aceasta are tot mai multă nevoie de un plan de afaceri.Persoanele din conducerea societăţii. Procesul planului de afaceri Atunci când vorbim despre planuri de afaceri un lucru poate fi spus cu certitudine. şi când această restituire va avea loc.Fezabilitatea îndeplinirii previziunilor. dar un plan de afaceri bine întocmit poate înlătura neîncrederea şi dubiile. Având în vedere că toate planurile trebuie să să aibă aceste atribute comune. şi cel mai important. Cel mai adesea. Fuzionările – firmele de mărime caută un mijloc de expansiune. cum aceste fonduri vor fi cheltuite. 9. Toate planurile de afaceri trebuie să conţină aceste elemente expuse într-un mod cât mai clar. înainte de a se angaja la un contract pe termen lung. Efortul comun poate să dureze mai mulţi ani. el de obicei va descrie cine este implicat în companie. . datorită faptului că sunt necunoscute. câţi bani sunt necesari. pentru investitori interesul se află în calitatea oamenilor care conduc firma şi în profitabilitatea pe durată cât mai mare a acestora. . Relaţiile cu clienţii şi distribuitorii – de cele mai multe ori. Ele trebuie să descrie produsul sau serviciul care trebuie să fie vândut şi piaţa pe care trebuie să fie vândut. . dacă vorbim despre servicii. organizaţiile mari sunt reticiente să intre în aranjamente cu firme de mărime medie. dar în dezvoltare. Dacă planul e creat pentru utilizare externă. Sunt patru etape importante de pregătire pentru elaborarea BP: 39 . Dar toate planurile de afaceri au anumite scopuri în comun. Firmele mari vor să analizeze planul de afaceri al unei firme de mărime medie. ele vin în diferite forme.Unicitatea produsului şi tehnologia lui. cum îşi vor restitui banii alocaţi investitorii. aranjamentul include o combinaţie de sprijin financiar şi acces la canalele de distribuţie bine consolidate. Alianţele strategice – se referă la cercetarea ştiinţifică aplicativă comună. este important să ne pregătim bine înainte de procesul de compunere a unui plan de afaceri. mărimi. .Calitatea managementului Dacă pentru bănci interesul constă în existenţa unor acţiuni capabile să stea drept garanţii pentru suma împrumutată.5.. pentru firmele în creştere.

Necesarul de active imobilizate.Evidenţe scrise despre performanţele produselor şi serviciilor. .Lista furnizorilor şi condiţiile de vânzare ale acestora. Colectarea informaţiei Culegerea de informaţii necesare elaborării planului se referă la: .Tendinţele şi posibilităţile de expansiune ale pieţei. inclusive vânzările lor.Rezumat asupra celor care au întemeiat firma şi managerii ei de bază.Proiectarea fluxurilor viitoare de trezorerie. domeniile în care este pregătită firma să facă afaceri. informaţii privind proiecte realizate şi care se planifică pentru viitor. adresa. .Cercetarea şi dezvoltarea. Colectarea Informaţiei Stabilirea Schemei Planului Determinarea Tipului de Plan Împărţirea Resposabilităţilor 1. De obicei planurile au secţiuni separate. .Reglementări legale care pot afecta afacera. . . 4.Elemente privind piaţa produsului sau serviciului. profiturile. data şi felul înregistrării.Numele eventualilor clienţi .Patente (brevete). dreptul de copier. planurile de marketing şi de vânzare şi desigur informaţia financiară.Numele competitorilor. . .Alte elemente necesare elaborării planului de afaceri. 2. 2. care pun în discuţie strategia companiei. 3.Date despre costul materialelor şi al forţei de muncă. .1. metodele de marketing şi distribuţie şi tendinţele înregistrate recent la vânzări. Stabilirea schemei planului Planul de afaceri trebuie să fie organizat în secţiuni bine definite. .Evaluarea gradului de profitabilitate al noii afaceri.Numele exact al firmei. . . 40 . . informaţii asupra mărcii de fabric şi comerţ. .Modalitatea de finanţare. produsul sau serviciul.Structura legală a firmei.Procesul tehnologic şi progresul tehnic. . . se referă la: . .

cu atât e mai probabil ca managerii individuali să-şi înţeleagă rolul lor în atingerea scopurilor întreprinderii. De fapt reguli exacte nu există în privinţa acestui fapt. cât de mare şi de detaliat ar trebui să fie planul. Planul de afaceri Complet – e compus din 20-40 de pagini şi descrie operaţiunile companiei şi proiectele în detaliu.Sumar Executiv 2. 3. Produsul sau Serviciul. Dacă avem nevoie de 100. Vânzarea 6. şi în cazul unei situaţii favorabile. discută cu managerii şi 41 . Piaţa şi Competiţia 4. Planul de afaceri Operaţional – pentru companii care sunt bine fondate. 3. Acest tip de plan poate servi drept un plan de testare a mediului investiţional. există 3 tipuri de plan de afaceri: 1. Informaţia Financiară 8.Un exemplu ar Schemei Planului ar fi: 1. 2. Acest plan cu cât conţine mai multe detalii. Din necesitate planul de afaceri operaţional trebuie să fie desfăşurat în 100 pagini. Ex. Planul trebuie să demonstreze finanţatorilor potenţiali că înţelegem piaţa. O abordare generală este pentru conducerea fiecărei arii de management – adică marketing. Normative şi oraruri 9. Lungimea planului va depinde în mare măsură de ceea ce dorim să atingem şi cât de complexă sau sofisticată va fi activitatea firmei noastre. producţie.000 euro pentru a dezvolta un produs nou pe o piaţă existentă – se poate expune planul în 10-15 pagini. poate fi compus un plan mult mai detaliat. În general. Plan sumar – se utilizează de executivi în cazul dorinţei de redeschidere a unei linii de credit pentru a obţine un nivel redus de fonduri. vânzări. El de asemenea asigură faptul ca managerii înţeleag bine direcţia companiei şi rolul lor în atingerea scopului companiei. E un plan care poate fi un ghid important pentru top-manageri. Compania 3. Managerul principal revizuieşte schiţele. Repartizarea Responsabilităţilor Planul de afaceri poate fi pregătit în mai multe feluri. 4. Producerea 7. Acest tip de plan este cerut în cazul în care cantitatea de fonduri necesare e mult mai mare. Diverse anexe. Determinarea tipului de plan de afaceri Persoanele care alcătuiesc un plan de afaceri deseori se întreabă. Descriere şi Analiză 5.

Dacă Sumarul dat sugerează un business promiţător pentru investiţie sau pentru împrumuturi. O companie care recent a fost formată de asemenea îşi are trecutul formării sale. şi nu de sugestiile unor outsideri. Deci sumarul executiv reprezintă cea mai concisă formă a planului de afaceri. strategie şi echipa de management permite 42 . Investitorii potenţiali au nevoie de un plan de afaceri adevărat.6. care mai apoi este distribuită la ceilalţi manageri din top management pentru a fi revizuit şi modificat în dependenţă de intenţiile managerilor pe fiecare specializare.Obiectivele generale şi specifice. .Descrierea segmentului de piaţă vizat prin afacere (piaţa ţintă). însă un expert financiar care va citi planul dat poate uşor diferenţia planul compus de consultanţi şi de obicei planul de afaceri este sortit eşecului. 9.Descrierea produselor şi/sau serviciilor ce intră sub incidenţa afacerii.Sumarul previziunilor financiare. Un sumar efectiv descrie toate elementele cheie ale planului de afaceri în 2 pagini sau mai puţin.. strategia şi echipa de management Fiecare companie are un trecut şi o strategie. Conţinutul planului de afaceri Sumarul executiv Cea mai importantă secţiune a planului de afaceri o reprezintă sumarul executiv. şi trebuie să fie o versiune a planului de afaceri foarte scurtă. El trebuie să includă următoarele informaţii esenţiale: . Această idee poate semăna cu o idee care ar economisi timp util pentru alte activităţi. până la care cititorul poate nici să nu ajungă. . . . Compania. O altă abordare este ca top managerul să compună o copie preliminară completă a planului.O scurtă descriere a afacerii.ajustează materialul. Mai întâi de toate e important de reţinut că aceasta nu trebuie să reprezintă o prefaţă a planului de afaceri. experţii vor citi mai departe. Informaţia esenţială e lipsită de valoare dacă e ascunsă undeva într-o seţiune posterioară. .Prezentarea echipei manageriale. O abordare care nu este susţinută în practica elaborării planului de afaceri este angajarea consultanţilor din exterior. Secţiunea planului de afaceri care se referă la companie.

Strategia Reprezintă o înţelegere şi descriere a abordării la general a producţiei şi vânzării produselor şi serviciilor de către companie. Echipa de Management şi Descrierea ei Înainte de acceptarea investirii sau acordării împrumutului potenţialii finanţatori deseori cercetează detaliat fiecare membru din echipa de management. Piaţa Secţia de marketing reprezintă în cele mai dese cazuri următoarea secţiune care va fi analizată de potenţialii finanţatori după Sumarul Executiv. care sunt datoriile şi responsabilităţile fiecărui individ. această secţiune a planului de afaceri trebuie să convingă potenţialii investitori că există piaţă pentru produsele sau serviciile noastre. Strategie e baza în care alte activităţi ale companiei – adică marketingul. Cel mai important element în descrierea direcţiei viitorului companiei este ca el să aibă sens în condiţiile trecutului şi a prezentului. vânzările. O schemă a structurii organizaţionale este utilă Tot aici e valoroasă efectuarea unei sinteze a trecutului fiecărui manager. starea curentă. şi prezentarea resumeurilor. şi că noi înţelegem forţele pieţei care ne afectează compania. Secţiunea dată e împărţită în 3 părţi: istoria. Identificarea Pieţei Secţiunea de marketing a planului de afaceri trebuie să înceapă cu descrierea pieţei companiei noastre. Această înseamnă răspunderea la un şir de întrebări: 43 . Deci BP trebuie să descrie cum e organizată firma noastră. producţia. Trecutul. Termenii descriptivi utilizaţi nu sunt la fel de importanţi ca şi procesele de gândire şi considerare ce stau la baza ideilor exprimate. viitorul – parte care e cel mai dificil de descris. prezentul şi viitorul Este important pentru oricine să-şi înţeleagă trecutul firmei şi starea curentă pentru a putea proiecta viitorul. Spre exemplu o creştere cu 20% timp de 3 ani a vânzărilor pe viitor este irelevantă în cazul în care în 10 ani precedenţi volumul vânzărilor nu a atins măcar o creştere cu 10% anual.executivilor să descrie forţele motrice ale businessului. Întrebările ce trebuie răspunse în secţiunea dată sunt foarte complicate dar şi valoroase. şi alte funcţii. sunt organizate şi concepute. Strategia poate fi descrisă în termeni de principii de bază sau filosofice. Deoarece Marketingul afectează toate părţile companiei – de la designul produsului până la finanţe.

tendinţele în privinţa pieţei de desfacere a solicitantului. performanţele lor. punctele tari şi punctele slabe Înţelegerea Pieţei În afară de prezentarea componenţei şi organizării pieţei. acest lucru trebuie prezentat foarte clar. cu o calitate înaltă şi la costuri anticipate. Care e competiţia? . Aceasta de asemenea poate fi interpretată prin intermediul unor întrebări: 1. În cazul în care fondurile sunt necesare pentru finanţarea unei activităţi de cercetare-dezvoltare. direcţia de evoluţie a pieţei. Cât de mare e piaţa? – numărul clienţilor. Ce motivează decizia de cumpărare? – prezentarea motivaţiilor care stau la baza deciziilor de cumpărare. informaţii privind riscurile. localizarea cumpărătorilor şi determinarea modului cum aceştia cumpără şi plasează comenzile. Dacă produsul încă nu a fost conceput ar trebui inclus o diagramă conceptuală. Se poate anexa un proiect de buget necesar atingerii acestui scop 44 .precum un bun alimentar sau al bun de consum . Cum e segmentată piaţa? – prezentarea cotei de piaţă care ar reveni firmei în cauză Produsul sau serviciul Planul de afaceri trebuie să descrie complet şi concis produsele sau serviciile şi să explice cum ele sunt produse.dimensiunea şi natura concurenţei. Elemente ce ţin de Dezvoltarea Produsului Acest compartiment trebuie abordat din următoarele puncte de vedere: 1. Descrierea trebuie să ofere finanţatorilor potenţiali idei despre modul în care produsul diferă de acelea ale concurenţei. 2. deoarece majoritatea investitorilor şi bancherilor nu sunt oameni de ştiinţă. Dacă produsul sau serviciul e derivat de la o tehnologie noua sau o aplicaţie inovativă a unei tehnologii existente. 3. dimensiunea afecrii estimate a fi realizate. trebuie explicată aceasta în detaliu. Descrierea produsului este foarte importantă. Această secţiune trebuie să convingă investitorii potenţiali că firma poate produce produsul sau serviciul descris la timp.1. principalii concurenţi. 2.se poate include şi o mostră. executivii trebuie să dea dovadă de înţelegere a dinamicii cheie a pieţei. Dacă este mic şi nu prea costisitor . Ce e piaţa? – indicarea principalelor categorii de cumpărători. Prezentarea Produsului Dacă a fost creat deja prototipul produsului trebuie de inclus o fotografie al lui.

Controlul calităţii . Economici.Locul în care se produce bunul sau serviciul .adică canale şi metode de distribuţie. Descrierea procesului de vânzare trebuie să cuprindă trei aspecte – metodele de vânzare. Probleme ale producţiei Aici e necesar de menţionat cum se va produce bunul sau cum se va presta serviciul dat: . Socio-Culturali. care ar aduce-o noul produs Descrierea dreptului de proprietate şi protecţia acestuia. cât şi strategiile pe care organizaţia le poate utiliza pentru a se apăra de competiţie sau pentru a ataca pieţele deja ocupate de competitori. Mediul în care evoluează firma Este important de descris mediul în care firma îşi desfăşoară activitatea. aspectele legate de mediu sunt analizate prin metoda PEST de identificare a factorilor Politici.Modul de obţinere al materialelor (ţară sau străinătate) . 3. Descrierea dependenţei de alte tehnologii de ultimă oră Alegerea tehnologiilor competitive Descrierea perspectivei anticipate. 4.2.Reglementările guvernamentale tangenţiale noului proces de producţie. De cele mai multe ori. se poate folosi şi analiza SWOT. rezultând aprecieri privind atât succesul cu care competitorii vor concura pe anumite pieţe. în care evoluează firma. Cel mai important aspect al afacerii îl reprezintă modalitatea de realizare a vânzării. 5.Fazele dificile ale procesului de producţie . . promoţia agresivă.Spaţiul de care are nevoie producţia.Echipamentele necesare .Serviciile Post-vânzări . Vânzarea şi promovarea Vânzarea şi promovarea sunt analizate separat de marketing deoarece ele sunt lucruri diferite.Costuri ale producţiei Alte elemente de menţionat la secţiunea Produs/Serviciu sunt: . ajutorarea vânzătorilor. Tot ca şi analiză a mediului. noului produs sau serviciu. Tehnologici. 45 .

Banii 8. vor avea la dispoziţie mai multe date istorice şi de aceea rapoartele sale financiare trebuie să fie mai complete. Previziuni de vânzări 4. utilizată în planul de afaceri. Costurile vânzărilor 5. Trebuie avut în vedere: 1. Previziunile prognozate 3. Planificarea financiară. să fim consistenţi 2. să descriem necesităţile pe viitor. Următoarele consideraţii sunt importante pentru elaborarea acestor rapoarte: 1. Cererea de Finanţare Companiile care urmăresc obţinerea unor fonduri. trebuie să includă în cadrul secţiunii financiare cererea de finanţare. Restricţiile temporare 2. Cantitatea şi tipul de informaţie financiară necesară pentru planul de afaceri depinde în mare măsură de stadiul de dezvoltare al companiei şi de care sunt obiectivele planului. Inventarul 6. Aceasta trebuie să exprime de câţi bani este nevoie. este esenţială pentru toate companiile. să monitorizăm datoria 6. planul ar trebui să descrie la modul general tipul şi volumul de finanţare cerut. să descriem planuri financiare adiţionale 5. să fim flexibili în ceea ce priveşte suma cerută 3. Creanţele 7. Companiile mai mature. motivul şi ce se va face cu ei.Informaţia financiară Secţiunea financiară a planului de afaceri e scrisă ultima. Pentru o companie care necesită fonduri pentru acoperirea unor datorii. după ce au fost asamblate datele privitoare la costuri şi venituri potenţiale. Acţiuni simple şi preferenţiale 46 . să indicăm cum va fi afectată structura de capital 4. Pregătirea acestor rapoarte necesită expertiză în finanţe şi contabilitate. Procesul de asamblare a previziunilor financiare ajută executivii să fie în stare să sesizeze mai devreme atât problemele potenţiale cât şi ariile de oportunitate. Rapoartele Financiare Rapoartele financiare ale companiei sunt baza secţiunii financiare a planului de afaceri.

Considerearea mai multor versiuni ale planului de afaceri . pentru a elimina posibile deficienţe. Datorii creditoare 13. Întreaga echipă trebuie deja să aibă datele organizate sub formă de maculatoare. În acest cazul dat ei vor dori să se întâlnească cu executivii cheie şi să-i întrebe mai multe întrebări referitoare la proiect. Datoria şi cheltuielile privitor plăţi dobânzilor 12. Următoarele acţiuni sunt: Rescrierea extensivă – Mulţi executivi sunt obosiţi de procesul de scriere. Taxe pe venit 16. Tendinţa spre detalii – planul de afaceri trebuie să prezinte cât mai multe detalii care să intereseze cititorul. Investiţiile 10. Pentru aceasta se pregăteşte o prezentare succintă de 15-30 minute – pentru a suma planul şi a face cunoscută echipa de management. din cauza schiţelor lor iniţiale care sunt prost organizate. Pregătirea unei prezentări orale. Proprietatea şi deprecierea 11. Consultarea opiniei unui outsider – schiţa ar trebui să fie analizată de cel puţin două părţi independente. E important de ţinut minte că cele mai bune scrieri vin din rescrierile extensive. Cheltuieli de marketing 14. care din anumite motive. Chiar şi cei mai experimentaţi profesionişti rescriu de mai multe ori varianta planului de afaceri înainte de prezentarea variantei sale finale. ei vor dori să ştie mai multe. schiţe.pentru asigurarea unui spaţiu mobilizare a opţiunilor cu cerinţele potenţialilor investitori. Trebuie să fie pregătite schiţe sau chiar scenarii ale discuţiilor. 47 .9.Dacă planul de afaceri reuşeşte să convingă că afacerea are un viitor solid. Combinarea tuturor datelor La momentul dat al procesului de pregătire a planului de afaceri trebuie exprimate toate lucrurile sus menţionate în forma lor finală. Această prezentare trebuie să fie atent structurată. Trebuie definite anumite priorităţi care în planul de afaceri sunt expuse conform secvenţei lor logice. nu au fost observate de noi. Cel mai bine e ca scrierea finală să fie amânată pentru o săptămâna sau două. Analiza senzitivităţii În urma analizei rapoartelor financiare experţii financiari vor determina dacă întreprinderea va putea în ultimă instanţă să le aducă avantaje. Cheltuieli generale şi administrative 15. Slide-uri sau transparente de asemenea ar trebui incluse în prezentare.

Numar cod fiscal angajaţi Adresa completă. nr.313 mii lei 1.058.R. nr.5. C.9.. AXA S. Total 100% Adresa completă. tel.2004 2.03. inclusiv eventualele anexe> INFORMAŢII ADMINISTRATIVE Data înfiinţării întreprinderii Număr de angajaţi Bilanţul Contabil înregistrat la administraţia financiară Cifra de afaceri Profitul net Procentul din capitalul social deţinut de acţionari persoane fizice sau juridice străine Procentul de capital social deţinut de întreprinderi care au mai mult de 249 de angajaţi Asociaţi / acţionari Persoane fizice A B C D E Persoane juridice 1.L PLAN DE AFACERI (model) <maxim 20 de pagini. Telefon 21 MARTIE 1993 7 25.642 mii lei - Acţiuni (%) 5 35 20 20 20 Actiuni (%) 48 .715. înregistrare. Întocmirea planului de afaceri la S.

Prin acest nou act adiţional s-a adăugat şi activitatea 5510 – Hoteluri.DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE A SOCIETĂŢII 1. în 10 octombrie 1995. str. D şi G. s-a schimbat denumirea activităţii principale în 4521 – Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu şi s-a eliberat un nou certificat de înregistrare în 13 ianuarie 2005. Societatea a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Covasna sub numărul J14/1000/21. astfel încât în prezent firma are ca asociaţi următoarele persoane: R T – 2 părţi sociale K S – 14 părţi sociale K M – 8 părţi sociale F P. Produsele/Serviciile (sortimente. care a devenit astfel asociat unic al societăţii. Muncii nr. Sediul societăţii a fost înregistrat în oraşul Covasna. cantitate. se modifică domeniul principal de activitate al societăţii în 452 – Construcţii de clădiri şi de geniu civil. Istoricul întreprinderii: Scurtă prezentare a evoluţiei întreprinderii. calitate. evoluţia activităţii.. M. În cazul activităţii de turism se va descrie modul în care se realizează sejurul (se vor descrie pachetele turistice/sejururile şi modul cum acestea se realizează) 49 . 3. în urma recodificării activităţilor din economia naţională.I. evoluţie în timp etc. SC AXA SRL a fost înfiinţată în 21 ianuarie 1993 având denumirea iniţială SC IMPEX SRL şi ca asociaţi următoarele persoane: K. schimbându-se şi sediul şi denumirea societăţii. Domeniul principal de activitate (Cod CAEN).) Descrierea sumară a activităţii curente (dacă este cazul se pot aduce detalii într-o anexă la acest Plan).03.. în 19 octombrie 1995 denumirea a devenit SC AXA SRL.. T. In 5 septembrie 1997 au fost primiţi 4 asociaţi. s-a mărit capitalul social la 4 milioane lei şi s-a întocmit un nou contract de societate. cei trei asociaţi au cedat părtile sociale d-lui R. 2.1993. L.8 părţi sociale S A – 8 părţi sociale Prin actul adiţional încheiat în 5 septembrie 2001. activitatea principală fiind 4521 – Lucrări de construcţii. inclusiv lucrări de arta.

fiind relansată în anul 1998. jud. cifra de afaceri a crescut constant. Covasna anul 2002 – consolidare şi reparaţie capitală baza de tratament la Spitalul de Cardiologie din Covasna anul 2002 – 2 case de locuit (P+E) în orasul Covasna anul 2004 – lucrări de reparaţii la Hotel Hefaistos. în anul 2001 s-a realizat achiziţia blocului de locuinţe de serviciu. după schimbarea acţionariatului. orasul Covasna Activitatea firmei a fost modestă în primii ani de la înfiinţare.Principalele activităţi desfăşurate în prezent de societate sunt următoarele: 4521 – Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu 2051 – Fabricarea altor produse din lemn 4542 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4533 – Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare 4534 – Alte lucrări de instalaţii Dintre lucrările de referinţă ale societăţii menţionăm: anul 2000 – construcţia unui bloc de locuinţe de 16 apartamente în orasul Covasna anul 2001 – reabilitarea Scoala Generală clasele I-IV din comuna Zabala. în perioada 1998 – 2000. 50 . care face obiectul prezentei investiţii.

9.080.357 49. 10. 3.653 21.354 36. precum şi mijloace de producţie specifice activităţii de baza (lucrări de construcţii şi producţie tâmplarie) Mijloace fixe Nr.250 3.993 51 .Peste 95% din cifra de afaceri a societăţii este realizată din lucrări de construcţii. Total mii lei Denumire mijloc fix (pe grupe conform Valoarea rămasa la data HG 964/1998 cu modificările ulterioare) ultimului bilanţ contabil Bloc de locuinte 454. 8.416 Garaj Maşină universală de tâmplarie Cazan gaz Maşină de tencuit Vibrator monofazic Ciocan demolator Copiator Mobilier Computer 7. 4.107 Casă de locuit 659. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului : SC AXA SRL are un patrimoniu divers care include imobile şi terenuri. restul provenind din închirierea spaţiilor aflate în proprietatea societăţii. Tipurile de lucrări de construcţii efectuate de societate includ: construcţii noi de locuinţe construcţii noi de clădiri administrative reabilitări.961 8. crt.083 11. 6. reparaţii capitale şi modernizări ale unor construcţii existente reabilitări instalaţii sanitare şi electrice lucrări de tâmplărie – ferestre din PVC cu geamuri termopan produse în atelierele proprii ale societăţii 3.176 2. 11. 5. 2. 7. 1.072 12.564 Casă de locuit 805.000 12. 12.

(Nume şi adresa) anul 2004 ( mii lei) societăţii SC A SRL sunt situaţi 1 Covasna 1. crt Localitate Suprafaţa totală (mp) 3.5 Din care Valoarea ocupată contabilă (mp) lei) 257.71 100% .190 52 valoare a tranzacţiilor.093 SC R.12 8.91 1.67 24.78 5.235 (peste 75%) 3 PRIMARIA COMUNEI C 101.5 3. atât ca pondere: Client Valoarea tranzacţiilor pe Clienţii Nr. crt. Covasna Total Piaţa a) Principalii clienţi: Principalii clienţi ai societăţii în anul 2004 sunt prezentaţi în tabelul următor.TERENURI Nr.350.486 SC HEFA SA 7 Covasna 309.13 2.208 9 Persoane fizice 62.344.357 SC CONSTRUCT SRL 5 Cluj-Napoca 904.118 Total 3. SRL 8 Bucuresti 50.115 dar şi în SC CD SA alte zone 4 Sfântu Gheorghe 206.38 1.350.49 1.335 în judetul SC B SRL Covasna Covasna 2 41.103 (mii Serie Nr certificat certificat 6510. cât şi ca Pondere % 36.642.103 257.243 SC PAX SRL 6 Sfântu Gheorghe 623. 2555 Data emiterii 1.C.83 17.

Avantaje pentru client se contractează un singur furnizor SC AXA SRL pentru realizarea la cheie a investiţiei durata mai scurtă de realizare a investiţiei (furnizorul are posibilitatea de a efectua lucrări simultan) Avantaje pentru societate monitorizarea directă a tuturor lucrărilor asigurarea calităţii dorite de client scurtarea termenelor de execuţie (posibilitatea de a efectua lucrări simultan) se asigură desfacerea pentru produsele realizate de societate c) Concurenţa Descrieţi concurenţii şi principalele informaţii deţinute despre aceştia. rezultând o lucrare la cheie conform proiectului clientului. lucrări de instalaţii şi tâmplărie. Ce vă diferenţiază de aceştia? 53 . cât şi pentru societatea noastră. restul provenind din închirierea spaţiilor aflate în proprietatea societăţii (atât societăţilor comerciale. prin contacte cu potenţialii clienţi interesaţi de realizarea unor investiţii în domeniul imobiliar: lucrări de construcţii.ale tării. b) politica de desfacere. cât şi instalaţiile sanitare şi electrice aferente. In anul 2004. canale de distribuţie. reabilitări şi modernizari. îngloband atât construcţia efectivă. lucrare Acest sistem de lucru prezintă avantaje atât pentru client. comanda CLIENT 2. Specificul activităţii principale a societăţii determină orientarea spre o politică de desfacere directă. 95. elemente de tâmplărie produse în atelierele societăţii. cât şi persoanelor fizice). Produsul oferit de SC AXA SRL este unul complex.78% din cifra de afaceri a societăţii a fost realizată din diferite lucrări de construcţii efectuate pentru clienţii firmei (societăţi comerciale). Distribuţia geografică a clienţilor constituie un mod de a preîntampina riscul dependenţei de un număr limitat de clienţi. SC AXA SRL 1.

SC AXA SRL a urmărit în permanenţă activitatea concurenţilor societăţii. auxiliar etc. SC Sigur SRL. AXA SRL şi firmele concurente este generată de faptul că firma noastră poate executa construcţii la cheie. SC Valdek SRL. 5. din care se disting: SC Baumeister SRL. instalaţiile sanitare şi electrice aferente. La aceste firme de construcţii se adaugă mai multe firme specializate în instalaţii.) Conducerea societăţii este asigurată de cei cinci asociaţi ai societăţii. În prezent. Dintre acestea pot fi menţionate următoarele societăţi: SC Construcţii ÖRDÖG SRL. SC Ax SRL. Număr de angajaţi pe categorii ( productiv. Diferenţa principală dintre S. Societatea oferă un produs complex. în judetul Covasna. exista 4 firme de construcţii mijlocii şi aproximativ 40 de firme mici. Funcţia actuală Asociat administrator Asociat administrator Asociat administrator Asociat administrator Asociat administrator Numele şi Prenumele RT KS KM FP SA Studii Experienţa profesională (cu precizarea funcţiei. SC Termoprest SRL. elementele de tâmplărie produse în atelierele societăţii. SC AXA constructor – sef SRL – 34 ani experienţă în domeniul de santier construcţiilor tehnician 30 de ani experienţă în domeniul proiectarii constructii în construcţii contabil 30 de ani experienţă în domeniul financiarcontabil tehnician 28 ani experienţă în domeniul constructiilor constructii Personalul Număr total de salariaţi: 7 Structura numerică de personal 54 . a responsabilităţilor şi a perioadei) medic veterinar Administrator SC DOKI SRL (cabinet veterinar) –14 ani experienta maistru Administrator SC CONS SRL.C. administrativ. care îndeplinesc funcţia de administrator conform contractului de societate şi nu sunt remuneraţi. după numărul de angajaţi. de la construcţia efectivă. SC Conico SRL. SC Rombau SRL. SC YP Construcţii SRL. fiind concentrată pe calitate. rezultând o lucrare conform proiectului clientului fără a fi necesară subcontractarea unor lucrări. firme care activează în acelaşi domeniu.

Preţul serviciilor de cazare cu mic dejun inclus va fi de 19 Euro/persoană. servicii de catering (la cerere). personalul va asigura şi servicii de room-service. Tariful pentru închirierea sălii de conferinţe va fi de 20 Euro/zi. De asemenea. preţuri) Oferta de servicii este personalizată în funcţie de tipul clienţilor. curăţătorie-spălătorie (la cerere).).conducerea societăţii: 0 personal direct productiv: 7 calificări – zidari – 4 persoane fierar betonist – 1 persoană lacatus mecanic – 1 persoană tamplar – 1 persoană personal indirect productiv: 0 PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL 1. se vor oferi servicii specifice de alimentaţie publică. După caz. Preţul produselor va fi afişat la bar şi în fiecare cameră/apartament. room service. clienţi corporativi: servicii de cazare cu mic dejun inclus. Tarifele pentru aceste servicii se vor achita de catre clienţi la bazele de tratament. ecran de proiecţie etc. incluzând echipamentele specifice (computer. prin barul amenajat la recepţia hotelului. Descrierea proiectului Tipul investiţiei (bifaţi opţiunile care vi se potrivesc) Modernizare/Reabilitare X Dotare X Construire structură de agrement a) serviciile care se vor realiza prin acest Subprogram (tipuri de servicii. caracteristici. din care 16 Euro pentru cazare şi 3 euro pentru micul dejun. astfel: clienţii individuali: servicii de cazare cu mic dejun inclus. supraveghere copii. 55 . pachete turistice. videoproiector. personalul hotelului va contacta bazele de tratament pentru a face programări pentru consultaţii/proceduri balneare. organizarea de conferinţe/intruniri/seminarii.

Pe fiecare nivel există câte 4 apartamente de tip garsonieră. antreu (1. iar aria desfăşurată de 950.20 m. în zona A privind încărcările date de vânt şi în zona IV climatică. Clădirea are regim de înalţime P+4 fiecare nivel fiind constituit dintr-un hol de acces şi 4 garsoniere. Aria utilă totală a construcţiei este de 752.0 sec.61 mp. b) caracteristicile principale ale activelor corporale care vor fi reabilitate/ modernizate/ construite prin proiect Clădirea propusă spre reabilitare şi dotare prin prezentul proiect este în proprietatea SC AXA SRL din anul 2001.11 mp. Aria construită desfăşurată (fără subsol) rezultă de 793. de 9. care la un capăt comunică cu casa scării. o baie (de 3.27 mp. trasee turistice cu ghid specializat etc.36 mp). tencuieli exterioare degradate care necesită refacere.Se intenţionează dezvoltarea unor pachete turistice pentru grupuri care pot include: transfer turişti (cu mijloace de transport închiriate). din care arie locuibilă de 280. incluzând şi aria subsolului tehnic. costul intrărilor la obiectivele vizate.05 mp respectiv 3. cu perioada de colţ 1. fie Est. Clădirea este situată în zona seismică de calcul C.90 mp. pardoseli din covor PVC în camere.25 mp. tarifele prestate de ghizii disponibili. chicinete.73 m. Înălţimea nivelului curent este de 2.7 mp.98 mp). pe str.65 m şi o lăţime de 13. în majoritatea apartamentelor deteriorate. Blocul de locuit are regim de înălţime P+4 şi un subsol tehnic.91 mp) şi o cămară de 0. iar aria etajului curent de 159.04 mp). o chicinetă (având 3. În zona casei scării. ferestre cuplate) uzate şi de calitate necorespunzătoare c) amplasament Clădirea este amplasata în centrul statiunii Covasna. destinaţia iniţială fiind aceea de bloc de locuinţe de serviciu. fie Vest. tencuieli de cca 2 cm grosime la interior cu mortar de ciment-var la pereţi şi tavane. HG 261/94 şi clasa de importanţă III conf. tâmplărie din lemn (uşi celulare. Finisajele existente în prezent sunt următoarele: învelitoare bituminoasă pe terasă care prezintă deteriorări.92 mp respectiv 1. formate dintr-o cameră (două cu câte 14. infiltraţii. La fiecare etaj există un spaţiu de depozitare. Clădirea este orientată cu faţada principală (cu intrare) spre Vest. Construcţia se încadrează în categoria de importanţă C conf. Republicii nr. Preţul acestor servicii va ţine cont de costul serviciilor de transport (lungimea traseului – transfer de la gara sau de la aeroport pentru turiştii străini). în apropierea bazei de tratament. lăţimea este mai mică. în zona B privind încărcările date de zăpadă.22 mp. coridoare şi casa scării. 56 .53 mp. pardoseli mozaic în băi. spaţiile locuibile având simplă orientare. Apartamentele au acces dintr-un coridor longitudinal. celelalte două cu 13. Construcţia are o lungime totală de 13. vizite la obiective culturale. cu baie şi bucătărie proprie.26 m.37 mp respectiv 3. cazare şi mic dejun la hotel. 10.83 mp. Aria construită la sol este de 157. finisate în general cu zugrăveli obişnuite. normativ P100-92. în unele fiind montate pardoseli din parchet. aria parterului de 156. în general deteriorate.

lucrări de reabilitare ale instalaţiilor. Incălzirea a fost asigurată prin reţeaua de termoficare a oraşului. la subsol vor fi amenajate spaţii de relaxare şi utilitare: sală fitness şi gimnastică medicală.d) capacităţi preconizate (suprafaţă teren.96 mp . 2 camere duble etaj 2: 4 camere duble.volumul construit = 2367.aria desfăşurată = 1115. vestiar etaj 1: salon mic dejun/sala instruire. bar. oficiu etaj 4: 4 camere duble.aria utilă desfăşurată = . urmând ca încălzirea să se realizeze printr-un sistem propriu (centrală termică). saună.74 mp m . canalizare. astfel: subsol tehnic (centrala termica) parter: recepţie. lucrări de finisaje interioare şi exterioare. spaţiu de joacă pentru copii etaj 3: 4 camere duble. spălătorie. executate din beton simplu.aria construită desfăşurată = 958. Fundaţiile sunt continue rigide. volum construit). Structura verticală de rezistenţă a clădirii este alcătuită din pereţi structurali (diafragme) din beton armat în sistem fagure.95 .număr de nivele = 6 873. sistem constructiv Prin investiţia propusă se urmăreşte schimbarea destinaţiei clădirii din bloc de locuinţe în hotel clasificat la 3 stele. Planşeele sunt executate din beton armat monolit.înălţime totală = 18. mansardare şi dotare cu mobilier şi echipamente specifice. Societatea a efectuat demersurile necesare pentru racordarea la reţeaua de alimentare cu gaz metan.înălţime la streaşină = 14. f) dotare cu utilităţi (alimentare cu apa. elevaţiile din beton armat. care în prezent nu mai este functională. arie desfăşurată.89 mc .56 mp .număr camere de hotel = 20 . arie construita. oficiu (cameră lenjerie) mansardă: 4 camere duble Ulterior. 2 camere duble din care una adaptată pentru persoane cu handicap. Caracteristici după transformare: .aria construită la sol = 159. curent electric) Utilităţile sunt asigurate astfel: 57 .79 mp e) vechime Blocul de locuinţe a fost construit în anul 1979 şi este racordat la reţeaua urbană de alimentare cu apă şi curent electric şi la cea de canalizare.80 m . spaţiu administrativ. gaze. prin recompartimentări.

80 mp şi va avea 23 de locuri. Suprafaţa astfel rezultată a holului de primire va fi = 42. renunţarea la windfang şi la cele două uşi metalice simple şi montarea unei uşi de intrare din aluminiu cu geam termopan. iar în loc de cadă se va monta o cabină de duş. Pentru a asigura suprafaţa necesară acestei funcţiuni. Una dintre camerele de hotel de la parter se va amenaja special pentru persoane cu handicap. Uscătoriile de la etajele 2-4 vor primi alte funcţiuni. instalaţii şi amenajări interioare şi exterioare Pentru a asigura o funcţionalitate corespunzătoare a hotelului sunt necesare anumite modificări structurale şi nestructurale. În spaţiul astfel creat. dulap. La etajul 1 se va amenaja spaţiul pentru mic dejun/sala de instruire. Camera garsonierei devine cameră de hotel dublă. acoperind circa 70% din capacitatea de cazare. La parter. la etajul 3 oficiul pentru cameriste. holul existent se va mări prin desfiinţarea camerei de gunoi. iar suprafaţa ei va fi întregită cu spaţiul fostei chicinete. se vor schimba obiectele sanitare. demolând pereţii neportanţi şi prin unificarea holului cu suprafaţa camerei adiacente practicând un gol într-un perete portant. care să satisfacă prevederile normativelelor în vigoare şi să permită clasificarea unităţii. se va crea holul public cu recepţia. măsuţa de toaletă cu oglindă şi taburet). la etajul 2 urmând să se amenajeze o cameră de joacă pentru copii. fapt care impune şi lucrări de consolidare a peretelui slăbit. Fiecare garsonieră (execptand cele care primesc alte destinaţii) se va transforma într-o unitate funcţională de cazare. la mansardă se vor amenaja 4 camere de hotel identice cu cele de la 58 .33 mp. menajata ca dressing (incluzand spaţiu pentru bagaje. iar la etajul 4 magazia de lenjerie curată. O dată cu lucrările de transformare se va executa un acoperiş de şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă în locul acoperişului terasă existent. în zona intrării. Băile rămân cu funcţiunea neschimbată.Apă potabilă: racord la reţeaua GOSCOM Canalizare: racord la reţeaua GOSCOM Energie electrică: racord la reţeaua Electrica S. prin unificarea unei camere cu uscătoria şi amenajarea bucătăriei şi a unui grup sanitar. Tot la parter se va amenaja spaţiul administrativ. Bucătăria va avea o suprafaţă de 3. precum şi detalierea costurilor conform devizului estimativ.87 mp. Salonul pentru luarea micului dejun/sala de instruire va avea suprafaţa de 25. De asemenea. prin înzidirea spaţiului actual acoperit dar neînchis din faţa intrării. holul va fi extins şi spre exterior. Fosta chicinetă adiacentă se transformă în spaţiu pentru păstrat bagajele turiştilor.A. În faţa intrării se va executa o copertină din lemn cu învelitoare de ţiglă. Gaz: racord la reţeaua Distrigaz Energie termică şi apă caldă menajeră: Centrală termică proprie Telefonie: reţeaua Romtelecom g) descrierea principalelor etape ale lucrărilor (reabilitare/modernizare/construire). un vestiar şi două grupuri sanitare pentru personal.

Canalizarea se va racorda la reţeaua de canalizare pluvială existentă GOSCOM din vecinătate. apa caldă 90 . Conductele vor fi executate din ţevi de cupru pentru instalaţii. lavoar şi vas WC precum şi dotarea bucătăriei cu spălător de vase. Se vor înlocui pardoselile.5 mm. accesul de pe fiecare nivel la ascensor fiind asigurat prin demolarea parapetului ferestrei existente.615 mii lei. Instalaţii termice interioare.etajele inferioare. Instalaţiile interioare de utilizare vor asigura alimentarea cu gaz a centralei termice proprii precum şi a bucătăriei. Alimentarea cu gaz natural al obiectivului se va asigura din reţeaua exterioară existentă în zonă. Pentru instalaţia radio-TV se va prevedea cablu coaxial montat sub tencuială în tub de protecţie IPY. Corpurile de iluminat se vor monta direct pe plafon sau perete. Pentru asigurarea satisfacerii necesităţilor igienico-sanitare se propune dotarea cu grupuri sanitare compuse din cabina de duş.258. Agentul termic.T. Pentru telefonie s-a prevăzut conductor tip TCY 0. Astfel. În băi şi în bucătărie se va executa placaj din faianţă la pereţi până la tavan. Se vor reface scările din beton mozaicate la intrarea în bloc inclusiv o rampă pentru accesul persoanelor cu handicap. detaliate astfel: 59 . Se va reface întreaga instalaţie electrică interioară. Cheltuielile totale pentru reabilitare/modernizare sunt în valoare de 5. regimul de înălţime al blocului va fi P+4+M. Se va reface finisajul exterior al blocului.70°C necesară pentru funcţionarea instalaţiei de încălzire. Corpurile de încălzire vor fi din oţel prevăzute cu robinete de reglaj şi închidere (tur . Distribuţia energiei electrice în apartamente se face de la tablourile de apartament cu 3 circuite. Spre traseele de canalizare se vor asigura pante de scurgere 1. Instalaţii sanitare interioare. montat în tub de protecţie IPY. va fi asigurat de o centrală termică proprie amplasată la subsolul clădirii. Centrala termică va fi dotată cu două cazane funcţionând pe combustibil gaz metan şi un boiler având capacitatea de 400 l. prin montarea pardoselilor din parchet laminat. Distribuţia energiei electrice se va face de la firida electrică de racord montată la intrarea în clădire. Zugrăvelile în toate spaţiile se vor executa cu vopsele de dispersie lavabile. Pentru asigurarea confortului termic în clădire se va reface integral instalaţia interioară de calorifer. unde se vor monta pardoseli din gresie. La intrare se va monta o uşă din profile de aluminiu cu geam termopan. Evacuarea gazelor arse se va face printr-un coş de fum din aluminiu termoizolat. De asemenea se va prelungi scara de la etajul 4 la mansardă. Pe fiecare nivel se va monta un hidrant de incendiu. Instalaţii electrice interioare.5%. Racord canalizare pluvială. printr-o conductă din fontă scurgere Φ 100 mm. Instalaţii termomecanice şi hidraulice în C. Instalaţii de utilizare gaz-metan.retur). Se va înlocui tâmplăria din lemn exterioară (ferestre din lemn tristrat cu geamuri termopan) şi cea interioară (uşi celulare gata finisate). cu excepţia băilor şi a bucătăriei. Langa casa scarii se va monta un ascensor de persoane exterior. cu structură metalică.

cuier. trusă pentru curăţat încalţăamintea 60 . instalaţii. amenajare C. umeraşe. telefon.735 282.10 m. va fi semnalizată cu firmă luminoasă.40 4 140.06. holurile au pardoseli din parchet laminat. dulap cu uşă dublă. masuta cu 2 fotolii.T. organizarea spaţiilor de primire: serviciu de recepţie 24 ore. valoare estimată (lei) Hotelul va respecta cerinţele impuse de HG 1328/27. taburet.396 77.714 h) descrierea dotărilor ce se vor achiziţiona prin proiect (utilaje. grupurile sanitare şi bucătăria au pardoseli din gresie. patul individual va avea dimensiuni de 1.242 24.2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice şi normele metodologice aprobate prin Ordinul 510/28.167 18. ţara de origine a bunurilor achiziţionate.12.755 2. vas WC dotarea camerelor: pardoseli din parchet laminat. spaţii pentru păstrarea bagajelor turiştilor şi a materialelor sportive. echipamente).519 841. scrumieră. cabina de duş.812 17. Instalaţii hidraulice în C. iar salonul de mic dejun/sala de instruire.rezistenţă Modificări interioare arhitectură Modificări exterioare.346 10. 2 şezlonguri pentru balcon).454 Instalaţii electrice Instalaţii termomecanice în C. cearşafuri. lavoar.150. comoda televizor. prosoape pentru faţă şi pentru baie. Demontare instalaţii sanitare Demontare instalaţii termice Demontare instalaţii electrice Instalaţii sanitare interioare Instalaţii termice interioare 248. Fundaţii ascensor Şarpanta din lemn Finisaje exterioare. se va menţiona categoria şi va dispune de spaţii proprii de parcare.cuva. paturi.800 594.400 274.Modificări interioare .339 79. suport pentru bagaje. perne. trusă de cusut.T.242 16.2002 de MTCT. articolele de lenjerie vor include: huse de protecţie saltea. instalaţii: hotelul va beneficia de incălzire centrală echipare sanitară: camerele duble cu grup sanitar propriu . dotările camerelor vor include televizor. reabilitare termică pereţi exteriori Instalaţii utilizare gaz Construire retele exterioare pentru utilitati Organizare de santier – lucrări de constructii 219. perii de haine.290 12. minibar frigorific. pahare. masa de toaleta. îndeplinind criteriile minime obligatorii corespunzătoare unei clasificări de trei stele din mediul urban: starea cladirii va fi foarte bună (fiind o construcţie renovată şi modernizată). mobilier uniform ca stil (2 paturi individuale cu 2 noptiere.T.000 250. acoperite parţial cu covoare de lână.10/2.

observatoare. recepţioner – 3 persoane (dintre care sef recepţie – 1 61 . ecran de proiecţie.b la normele metodologice sus-menţtionate: parcare proprie (10 puncte).995. instalaţii de foc. salon pentru micul dejun (5 puncte).1. Structura şi numărul personalului necesar a fi angajat. SC AXA SRL a efectuat o analiză de nevoi şi a identificat un necesar de 12 noi locuri de muncă care vor include următoarele categorii de personal: manager hotel. în intravilanul localităţii Covasna. ferestre antifonice (10 puncte). energie electrica. . cameră de joacă pentru copii (5 puncte).492. comodă TV şi televizor. seif pentru păstrarea valorilor turiştilor.911.492. captarea apei. reviste şi ziare gratuite. staţii de energie sau de apa. seif pentru bani.746.000 lei Total cheltuieli neeligibile (suportate integral de solicitant) 2. spălătorie (10 puncte). în imediata apropiere a centrului staţiunii. inclusiv estimarea numărului de personal specializat care va fi angajat. Drumul de acces la hotel este acoperit cu covor asfaltic.holul de primire şi recepţia vor fi mobilate cu mobilier specific.000 lei Contribuţia în numerar a solicitantului 3. gimnastică medicală (5 puncte).000 lei.289.1 persoana. instrumentar şi veselă pentru servire Dotarea hotelului va urmări obţinerea a peste 70 de puncte la evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa 1. combină frigorifică. într-un cartier de blocuri de locuit. ghiduri) Obiectivul este situat pe str. Toate utilitatile (apa.800 mii lei i) descrierea accesului la infrastructura de bază şi a infrastructurii specifice pentru proiect (drumuri acces. centrală telefonică şi fax.911. Suma investiţiei: Total cheltuieli eligibile 7. spaţii de agrement : saună (10 puncte). recepţie TV prin cablu în camere (5 puncte). din care: Contribuţia din fonduri publice 3. Valoarea estimată a dotărilor (conform „Listei principalelor utilaje şi dotări” anexate) este de 4. bar de zi (5 puncte). 10. carucior instrumentar. masă inox. 2. cuptor cu microunde. computer. baby-sitter (5 puncte). 5 mese cu 4 locuri. hotă. energia termica va fi asigurata de centrala termica proprie instalata la subsolul cladirii.746. casă de marcat.000 lei. telefon public. tejghea. sală de conferinţe (5 puncte) dotată corespunzător cu video-proiector. măsuţă cu fotolii. 3. trusă medicală salon mic dejun şi bucătarie dotate cu : aragaz. scaune. cafetieră. sală de fitness (5 puncte). Republicii nr. gaz metan) vor fi asigurate de la retelele orasenesti.823.

să fie coerente şi corelate între ele şi să conducă la obţinerea rezultatelor Activităţile trebuie să fie realiste şi realizabile cu resursele proiectului. amenajarea interioară şi dotarea cu mobilier şi echipamente specifice a hotelului. bucătar – 1 persoană. paznic – 1 persoană. etc. în functie de sezonalitate şi de cerinţele clienţilor. în procesul de recrutare se va ţine cont de alegerea celor mai potrivite persoane pentru posturile nou create astfel ca obiectivele propuse să fie atinse fără întârzieri şi să fie preîntâmpinate fluctuaţiile prea mari de personal. Pentru fiecare membru al echipei se va întocmi o fişă a postului şi se vor stabili responsabilităţile în implementarea proiectului. Obiectivul investiţiei îl constituie reabilitarea. instructor de sport.persoană). cameriste – 2 persoane. în funcţie de valoarea contractului ce urmează a fi atribuit: 62 . activităţi pregătitoare pentru realizarea achiziţiilor Realizarea achiziţiilor (de produse şi de lucrări) se va face cu respectarea procedurile impuse de legislaţia în vigoare. ospătar – 1 persoană. Activităţile necesare atingerii obiectivului sunt: activităţi de organizare Scopul acestor activităţi este asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al echipei de implementare. Descrierea detaliată a activităţilor ___________________________________________________________________ Cuprinde titlul şi o descriere detaliată a fiecărei activităţi care va fi desfăşurată pentru obţinerea rezultatelor. descrierea detaliată a activităţilor nu trebuie confundată cu planul de acţiune ( vezi pct. stabilirea planului de acţiune. să fie clar identificate şi detaliate.5) Activităţile trebuie să răspundă la obiectivele specifice ale proiectului. Periodic se vor organiza şedinţe ale echipei de implementare la care se vor discuta problemele curente şi se vor stabili etapele urmatoare de lucru. proceduri de plată. administrator – 1 persoană. instructor pentru gimnastică medicală. se va apela la personal suplimentar care să răspundă diferitelor solicitări: baby-sitter. procedurile de evaluare a progresului activităţilor implementate. În prima lună după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă echipa propusă pentru implementarea proiectului se va familiariza cu procedurile specifice de lucru impuse de autoritatea contractantă: proceduri de achiziţie. barman .1 persoană. fochist – 1 persoană. 4. În acest sens. raportări către finanţator. Managerul de proiect va colabora permanent cu responsabilul financiar pentru a urmări situaţia plăţilor efectuate.

centrala termică a hotelului va fi alimentată cu gaz metan din reţeaua oraşului şi este proiectată să asigure necesarul de energie termică pentru buna funcţionare a hotelului şi a spaţiilor aferente lucrări de înlocuire a tâmplăriei (ferestre. Se vor numi comisii de evaluare pentru fiecare tip de achiziţie. de construcţii vor fi invitaţi pentru semnarea contractelor. Se urmăreşte ca prin achiziţia de bunuri să se respecte normele de clasificare la trei stele.) lucrări de reabilitare a instalaţiilor sanitare lucrări de reabilitare a instalaţiilor electrice lucrări de reabilitare a instalaţiilor termice. 63 . încheierea contractelor cu furnizorii şi realizarea efectivă lucrărilor de construcţii Dupa evaluarea ofertelor şi adjudecarea contractelor. oficiu cameriste. spaţiu de joacă pentru copii. după caz: întocmirea documentaţiei (caietul de sarcini). Lucrările de reabilitare/modernizare vor include: lucrări de recompartimentare (pentru realizarea spaţiilor necesare noii destinaţii: recepţie. vestiare pentru personal. înmânarea documentaţiei potenţialilor ofertanţi. zugrăveli) Managerul de proiect împreună cu responsabilul tehnic vor monitoriza realizarea lucrărilor. Procesele verbale ale şedinţelor şi toată corespondenţa cu ofertanţii vor fi îndosariate şi păstrate de către secretarul desemnat. încheierea contractelor şi achiziţia bunurilor Dupa evaluarea ofertelor şi adjudecarea contractelor. luându-se în considerare următoarele: raportul preţ/calitate. facilităţi de transport Managerul de proiect. comisii care vor evalua ofertele depuse şi vor desemna câştigătorii. se va urmări ca utilajele achiziţionate să fie de cea mai bună calitate. cameră pentru lenjerie etc. responsabilul tehnic şi responsabilul financiar vor răspunde de întocmirea corespunzătoare a dosarelor de achiziţii. furnizorii de lucrări. spaţii administrative. corpurile de iluminat. facilităţi de plată. salon mic dejun/sală de instruire. evaluarea ofertelor şi adjudecarea contractelor. hol de primire. servicii în perioada de garanţie şi post garanţie. iar mobilierul. Pentru a asigura un grad de confort ridicat. invitarea potenţialilor furnizori/publicarea anunţului. furnizorii de bunuri vor fi invitaţi pentru semnarea contractelor. uşi) lucrări de reabilitare a finisajelor interioare şi exterioare (pardoseli. iar responsabilul finanicar va asigura fluxul de numerar necesar acoperirii costurilor acestor lucrări.achiziţiile pe bază de o singură ofertă se vor desfăşura după studierea prealabilă a pieţei şi evaluarea atentă a ofertei potenţialilor furnizori la achiziţiile pentru care se aplică procedurile de licitaţie simplificată/licitaţie deschisă se va urmări parcurgerea etapelor specifice. tencuieli.

În procesul de recrutare se va ţine cont de alegerea celor mai potrivite persoane pentru posturile nou create.1 persoană. acestea vor lucra în trei schimburi. se va apela la personal suplimentar care să răspundă diferitelor solicitări: baby-sitter. bucătar – 1 persoană. dar care dovedesc potenţial de dezvoltare profesională.obiectele sanitare. calificată. utilizarea calculatorului. paznic – 1 persoană. administrator – 1 persoană. calificată paznic . absolvente de liceu/cursuri de calificare. respectând prevederile Codului Muncii. În funcţie de sezonalitate şi de cerinţele clienţilor. 64 . calificată barman . recepţioner – 3 persoane (dintre care şef recepţie – 1 persoană). iar responsabilul finanicar va asigura fluxul de numerar necesar acoperirii costurilor acestor lucrări. cameriste – 2 persoane.1 persoana. necalificată Angajarea se va face pe bază de contract de muncă cu durata nedeterminată. recrutarea şi angajarea noului personal SC AXA SRL a efectuat o analiză de nevoi şi a identificat un necesar de 12 noi locuri de muncă care vor include următoarele categorii de personal: manager hotel . calificată bucătar . instructor de sport. instructor pentru gimnastică medicală.1 persoană.1 persoană. Fişa postului va fi anexată la contractul individual de muncă şi va sta la baza evaluării activităţii fiecărui angajat. femei sau barbaţi. cu cunoştinte de limbi străine. ospătar – 1 persoană. noţiuni de specialitate.o persoană cu experienţă în turism. Managerul de proiect va monitoriza livrarea bunurilor conform graficului. astfel ca obiectivele propuse să fie atinse fără întârzieri şi să fie preîntâmpinate fluctuaţiile prea mari de personal. barman . Dacă vor fi identificaţi candidaţi care nu îăndeplinesc condiţiile stabilite. cu experienţă în activităţi specifice de întreţinere instalaţii cameriste – 2 persoane necalificate ospătari – 1 persoană. aceştia vor putea fi angajaţi şi instruiţi ulterior.1 persoană calificată fochist . administrator – 1 persoană. Cerinţele minime pentru angajare vor include: manager hotel .1 persoană. obiectele decorative să fie uniforme ca stil şi de bun gust. fochist – 1 persoană. posesor al unui brevet de tursim recepţioner – 3 persoane. câte una pe schimb. una dintre persoane va avea funcţia de şef de recepţie. fie la locul de muncă. fie prin frecventarea unor cursuri organizate de furnizori de servicii de calificare.

respectarea termenelor şi etapelor pentru fiecare dintre 65 . naţionale şi internaţionale participări prin colaborarea cu agenţii locale de turism la târgurile de specialitate (Târgul Naţional de Turism din Bucureşti. După evenimentul de lansare. urmărind creşterea constantă a numărului de clienţi. activităţi de evaluare şi monitorizare a implementării proiectului Echipa de implementare va organiza şedinte periodice în vederea monitorizării activităţii de implementare a proiectului şi va consemna constatările şi deciziile luate. de conferinţe şi activităţile conexe oferite clienţilor hârtii cu antet. pentru a fi utilizate de clienţi pentru corespondenţă. în policromie. broşură pentru servicii complementare (lista meniu pentru room-service. La recepţie se va lucra în 3 schimburi pentru a se asigura permanenţa serviciilor de cazare. care să prezinte spaţiile de cazare. se va realiza şi o campanie de promovare susţinută în mass media locală şi prin intermediul agenţiilor de turism şi al tour-operatorilor. precum şi modalităţile de rezolvare a problemelor. Activitatea de marketing vizează informarea şi atragerea clienţilor prin acţiuni promoţionale. ca premise ale unei vânzări active. hotelul devine funcţional. De asemenea. expoziţia “TRANSILVANIAN TOURISM EXPO” Sf. primăvara 2006 şi Targul Internaţional de Turism din Bucureşti. acţiuni care au o mare importanţă în situaţia unui hotel nou. activitatea personalului urmând a fi supravegheată de către managerul de hotel. toamna 2006. etc) eveniment de lansare – cocktail pentru inaugurarea hotelului înscrierea în ghiduri turistice şi hoteliere. altele au caracter periodic şi vor fi implementate în decursul timpului. Gheorghe) promovarea în rândul clienţilor actuali ai societăţii şi ai principalilor colaboratori publicitate media acţiuni de promovare a vânzărilor (tarife preferenţiale. plasate şi în camere. Activităţile pentru promovare vor include: indicatoare rutiere de semnalizare amplasate în locuri cu circulaţie încetinită (la intersecţii) firmă luminoasă bannere cărţi de vizită editarea unor pliante.inaugurarea oficială a hotelului şi promovarea serviciilor de cazare şi a activităţilor conexe în vederea atragerii de clienţi Dupa încheierea lucrărilor de construcţii şi dotarea hotelului. se va organiza un eveniment de lansare în scopul mediatizării proiectului şi a rezultatelor. reduceri) acţiuni de PR – organizare de evenimente găzduite de hotel O parte dintre acestea se vor realiza chiar înainte de prima lună de funcţionare. Aceste şedinte vor viza: evaluarea progresului înregistrat în implementarea proiectului.

registru de clienţi. 50% în primul an la 70% în anul 5 contracte cu agenţii de de funcţionare turism. fisa postului b. activităţi de evaluare şi monitorizare a Crearea a 12 noi locuri de muncă Contracte de muncă încheiate. documente contabile Implementarea proiectului conform Procese verbale ale Planului de acţiune şedintelor de evaluare 66 . activităţi pregatitoare Documentaţii de achiziţie întocmite Dosarele de achiziţii pentru realizarea achiziţiilor în lunile 2-3 c. activităţi de organizare Indicator Mijloc de verificare Responsabilitati asumate în echipa de Procese verbale ale implementare şedinţelor. liste de plată Creşterea gradului de ocupare de la Comunicate de presă.activităţi evaluarea activităţilor echipei de implementare şi a personalului nou angajat: modul de asumare a sarcinilor. Indicatorii care vor arăta realizarea obiectivelor şi mijloacele de verificare ale acestora sunt: Activitate a. Inaugurarea oficială a hotelului. Incheierea contractelor şi Clasificarea hotelului la trei stele Contracte achiziţii achiziţia bunurilor Certificat de clasificare Dotări aferente celor 40 locuri de cazare e. Incheierea contractelor cu Clasificarea hotelului la trei stele Contracte lucrari furnizorii şi realizarea Capacitate de cazare de 40 locuri de efectivă lucrărilor de cazare în 20 camere duble Certificat de clasificare – construcţii capacitate de cazare Creşterea capacităţii de cazare în judeţul Covasna cu peste 1% d. promovarea serviciilor de cazare şi a activităţilor conexe în vederea atragerii de clienţi g. stabilirea unor recompense/sancţiuni analiza şi rezolvarea situaţiilor critice apărute Pe toată perioada de implementare a proiectului se vor desfăşura activităţi specifice de evaluare internă şi monitorizare cu scopul de a asigura realizarea indicatorilor şi atingerea obiectivelor propuse. Recrutarea şi angajarea noului personal f.

Planul de acţiune nu trebuie să includă descrierea detaliată a activităţilor. ci numai titlul (vă rugăm să vă asiguraţi că titlurile activităţilor sunt aceleaşi cu cele prevăzute la punctul 4). Planul de acţiune pentru perioada de execuţie a proiectului trebuie să fie suficient de detaliat pentru a ilustra pregătirea şi implementarea fiecărei activităţi.implementării proiectului 5. Toate lunile care nu au prevăzute activităţi trebuie menţionate în planul de acţiune împreună cu perioadele corespunzătoare. ca o precauţie. Nota: Planul de acţiune nu trebuie să conţină date precise. ci să menţioneze simplu "luna 1". Durata şi planul de acţiune Durata proiectului va fi de 18 luni. Se recomandă ca solicitanţii să prevadă o rezervă de timp în planul de acţiune. "luna 2". Planul de acţiune trebuie elaborat după următorul format: 67 . etc.

Activitate a Activitati de organizare Activitati pregatitoa re pentru realizarea achizitiilo r Incheierea contractel or şi realizarea lucrarilor de reabilitare Incheierea contractel or şi achizitia bunurilor Recrutare a şi angajarea noului personal Inaugurar ea hotelului şi promovar ea serviciilor Activitati de evaluare şi monitoriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 68 .

rezultate financiare etc. susţinerea cheltuielilor neeligibile pe perioada implementării activităţilor proiectului (costurile organizării procedurilor de achiziţie.746. Rezultate aşteptate 6. alte costuri pentru dotări) Numărul locurilor de muncă nou create : 12 persoane (calificate şi necalificate) angajate cu contract de muncă pe durată nedeterminată. costurile de executare a lucrărilor de mansardare a clădirii.1 Efecte directe Maxim 1 pagină. Prezentaţi rezultatele fizice ale proiectului ( număr de metri pătraţi modernizaţi. clar şi coerent cu informaţiile furnizate la punctul 4. Performanţe şi indicatori: (indicatori de impact concreţi şi măsurabili: contribuţia beneficiarului. Planul de acţiune trebuie să fie realist. maximum 20 luni. Cost mediu pe loc de muncă creat: 898.911. angajate sezonier. număr de turişti care vor beneficia de servicii. numărul locurilor de muncă nou create. costuri de proiectare şi asistenţă tehnică. costurile de asistenţă şi consultanţă pentru întocmirea situaţiilor şi raportărilor solicitate de autoritatea contractantă. complet. numarul de pachete turistice realizate şi modul cum acestea vor fi promovate-site.000 lei (50% din cheltuielile totale eligibile)..) Performanţe şi indicatori: Contribuţia beneficiarului va consta din: contribuţie în numerar în valoare de 3. Durata proiectului şi a fazelor sale trebuie sa fie realiste. 6. iar activităţile sale trebuie să urmeze o secvenţă logică.) In afara de performante şi indicatori. alte persoane pentru prestarea unor servicii suplimentare.333 lei/loc de muncă nou creat 69 . Fiţi precişi şi încercaţi să cuantificaţi rezultatele cât de mult posibil. cost mediu pe loc de muncă creat.231. bennere. pliante etc.Toate activităţile trebuie implementate în perioada de execuţie a proiectului.

Efecte multiplicatoare 70 .542 2008 193.Rezultate financiare: Rezultate financiare . săli de sport. expoziţii) servicii medicale – bazele de tratament din staţiune vor deservi mai mulţi clienţi alte servicii (coafor/frizerie. discoteci. transport în excursii organizate la cererea turiştilor. promovarea în rândul clienţilor actuali ai societăţii şi ai principalilor colaboratori. aeroport.821 2010 226. plasate şi în camere. taxelor locale).5% din turişti) modul de promovare a serviciilor cuprinde: indicatoare rutiere de semnalizare amplasate în locuri cu circulaţie încetinită (la intersecţii). înscrierea în ghiduri turistice şi hoteliere. publicitate media.activitate 2006 turism Cifra de afaceri (euro) 26. cărţi de vizită.981 la un grad de ocupare de 70 % numărul de pachete turistice realizate: 2 (turism balnear – 71. reduceri). cinematograf etc. acţiuni de promovare a vânzărilor (tarife preferenţiale. care nu sunt oferite de SC AXA SRL: alimentaţie publică – pentru asigurarea meselor (prânz şi cină. firmă luminoasă. hârtii cu antet.296 93.) 6.712 2009 210. evenimente festive importante) transport – transferul turiştilor la/de la gară. eveniment de lansare – cocktail pentru inaugurarea hotelului.804 65. editarea unor pliante. Realizarea investiţiei propuse va avea ca efect dezvoltarea serviciilor pe orizontală (cu implicaţii asupra locurilor de muncă.132 84. bannere. individuali sau corporativi divertisment şi cultură – facilităţile din staţiune (baruri. de conferinţe şi activităţile conexe oferite clienţilor. broşură pentru servicii complementare (lista meniu pentru roomservice.5% din turişti şi turism de afaceri – 28. etc). în policromie.686 Rezultatele fizice ale proiectului sunt: număr de metri pătraţi modernizaţi: 1. care să prezinte spaţiile de cazare. muzee. pentru a fi utilizate de clienţi pentru corespondenţa particulară. acţiuni de PR – organizare de evenimente găzduite de hotel.940 Profit net (euro) 3.96 mp număr de turişti care vor beneficia de servicii: 1. participări prin colaborarea cu agenţii locale de turism la târgurile de specialitate.968 75. naţionale şi internaţionale.115.2.455 2007 177.

eficientă şi facilă modalitate de a petrece un sejur deosebit. Societăţile care administrează hotelurile construite înainte de 1989 vor fi stimulate să realizeze investiţii importante în infrastructura de cazare şi să ofere servicii de calitate superioară. profitabilitatea afacerii şi oferirea de noi locuri de muncă pentru locuitorii din Covasna şi localităţile limitrofe. Clienţii individuali vor putea servi masa la restaurantele din staţiune iar pentru clienţii corporativi se vor contracta. Desfăşurarea noii activităţi a societăţii. SC AXA SRL isi propune să devină un model pentru societăţile concurente şi un lider pe piaţa locală a serviciilor turistice. Prin dotările. va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării zonale. în functie de tipul de turism practicat (turism balnear sau turism de afaceri). 71 . Arătaţi cum este justificat potentialul de multiplicare prin nevoile şi cererile sectorului turistic din zona ţintă selectata. seminarii şi alte manifestări de acest gen. Clădirea modernă. ţinând cont de faptul că la hotel se va pregăti doar micul dejun. în special în ceea ce priveşte serviciile pe orizontală (alimentaţie publică şi divertisment).1 Principalii clienţi potenţiali* Oferta de servicii se va adresa clienţilor individuali şi clienţilor corporativi. serviciile şi activităţile conexe desfăşurate şi prin amplasarea în centrul staţiunii Covasna hotelul va oferi turiştilor individuali şi clienţilor corporativi (oameni de afaceri) o modernă. într-una din staţiunile de importanţă naţională. de a beneficia de avantajele zonei şi de a organiza conferinţe. dotările şi echipamentele oferite vor reprezenta un impuls pozitiv pentru societăţile interesate în menţinerea unui standard înalt de calitate în serviciile turistice. români şi străini.Maximum 1 pagina. la cerere. Dezvoltarea afacerii în sectorul turismului şi creşterea profitului SC AXA SRL va crea premise favorabile unor noi investiţii în extinderea capacităţii de cazare şi diversificarea gamei de servicii prin construirea unui restaurant propriu în imediata vecinatate a hotelului. PIAŢA POTENŢIALĂ ŞI PROMOVAREA SERVICIILOR (realizate în urma implementării proiectului) 7. contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi la creşterea atractivităţii staţiunii cu influenţă directă asupra creşterii numărului de turişti. Identificaţi în mod clar toate acele elemente ale proiectului care pot fi reluate şi extinse după finalizarea proiectului. servicii de catering. Descrieţi posibilităţile de reluare şi extindere ale rezultatelor proiectului.

1% 16.752 1.9% 21. Potenţialii furnizori pentru aceste achiziţii sunt prezentaţi în tabelul urmator.estimare 54. Oferte ale unor potenţiali furnizori sunt ataşate.128 699.estimare 4. echipamentele sau lucrările pentru care se solicită finanţare prin Subprogram. 7.840 anuală.7% 0.Numele Clienti individuali Serviciul sau pachetul turistic Servicii cazare Servicii alimentaţie publică Clienti corporativi Servicii cazare Servicii alimentaţie publică Servicii închiriere sală conferinţe Total venituri (estimare 2010) % din vânzări .048 58.7% 100% Valoarea (lei) . Estimarea veniturilor din vânzări s-a efectuat pentru un grad de ocupare de 70% şi o pondere a turismului de afaceri de 28.6% 6.676. instalaţiile. (Precizaţi spre care furnizori vă îndreptaţi atenţia şi de ce – dacă aveţi deja o opţiune). luându-se în considerare următoarele: raportul preţ/calitate 72 .753.5% din total (2 zile pe săptămână). Tip achizitii Lucrări de instalaţii Mobilier Furnizori construcţii şi Baumeister SRL Mokisz SRL Romstal SRL Serstil SRL Mobexpert SRL Altex SRL Sigur SRL YP construcţii SRL Mobexpert SRL Bucurex SRL Romstal SRL Elba SA Primex SRL Comimpex Dekor Elvila SRL Apicom SRL Radox SRL Massive SRL Domo SRL Obiecte sanitare Centrală termică Corpuri de iluminat Obiecte electrocasnice Selectarea furnizorilor se va baza pe o analiză a ofertelor de pe piaţă.864.240 9.051.672 1.2 Principalii furnizori şi sau antreprenori (cel puţin 3) de pe piaţă pentru fiecare dintre utilajele.

113 locuri Hotel Montana** . Ce vă diferenţiază de concurenţi.263 locuri Hotel Cerbul** . 5 tabere de copii.355 de locuri la 3. puncte slabe ale afacerii dumneavoastră în comparaţie cu concurenţa Urmărind tendintele la nivel naţional. ajungând la 3.100 camere Hotel Caprioara*** . capacitatea şi activitatea de cazare turistică din judeţul Covasna a înregistrat o scădere (de la 4. enumeraţi puncte tari. similare sau înlocuitoare pe piaţa pe care activaţi? Enumeraţi principalii dumneavoastră competitori şi o scurtă descriere privind volumul şi mărimea acestora).541 în 2000. 7.servicii în perioada de garanţie şi post garanţie facilităţi de plată facilităţi de transport. între anii 1990-1995. 8 pensiuni turistice şi 22 de pensiuni agro-turistice. o cabană turistică.210 locuri Hotel Covasna** . In staţiunea Covasna şi împrejurimi sunt mai cunoscute următoarele structuri de cazare: Hotel Bradul** .3 Date privind concurenţa (Câte întreprinderi oferă servicii identice.477 de locuri).940 de locuri în 2002). 3 vile. un camping.100 camere Hotel Turist* Hotel Best Western Balvanyos*** Camping Valea Zanelor Casa de odihnă a pensionarilor Pensiunea Schneider O analiză comparativă a concurenţilor se prezintă astfel: Denumire Capacitate Tarif mediu Servicii 73 .100 camere Hotel Dacia** Hotel Hefaistos** . 3. Contractarea achiziţiilor se va face respectând procedurile impuse de contractul de finanţare nerambursabilă. crescând usor în perioada următoare (la 3.571 în 2001. La 31 iulie 2002 existau 60 structuri de primire turistică cu următoarele funcţiuni: 20 hoteluri şi moteluri.

Superior sau Standard 63 camere camerelor.posibilitate de pensiune completă duble tratament . slabe.hotel Hotel Hefaistos** Hotel Bradul** Hotel Montana** Hotel Best Western Balvanyos*** cazare 100 camere .tratament (2 proceduri) 13 camere .000 O analiză SWOT pentru noua activitate a societăţii (diversificarea prin introducerea activităţii de turism) prezintă punctele tari. masaj. . masa.720. contra cost) 2 apartamente .cazare.agrement (saună. .000 ./ zi (lei – pentru 2005) 865. pensiune completă . oportunităţile şi ameninţările: 74 .tariful pentru turiştii străini include 3 turişti străini proceduri de tratament cazare/ pers. fără .000 .tratament (2 proceduri) 100 camere 850.cazare.tratament (2 proceduri) 100 camere 830. masa.000-960.ofertă variată de cazare în camere single în funcţie de tipul duble/single Lux. jacuzzi.000 .25-35 Euro pentru .cazare.

camere spaţioase cu baie proprie. Vă veţi ocupa dumneavoastră de clienţi sau veţi apela la agenţii de turism?) Desfacerea produselor turistice se va realiza: direct: clienţii pot apela la serviciile oferite la recepţia hotelului. izvoare naturale diversitate culturală şi etnică context legislativ favorabil: HG 1122/2002. chicineta şi balcon. ce metode de reclamă veţi folosi?) 75 . (Cum veţi livra serviciile. L 462/2001. (Cum vor afla clienţii despre serviciile dumneavoastră. ce buget veţi aloca pentru promovarea serviciilor.5 Acţiuni de promovare a vânzărilor. care prezintă sezonalitate complementară locuri de parcare spaţiu de joacă pentru copii Oportunităţi (O) frumuseţea peisajului. apartamente cu living şi dormitor servicii de calitate ridicată. la nivel de 3 stele ofertă complexă. OG236/2000. L 143/2003. 12 rezervaţii şi parcuri naturale în judeţ. OG 510/2002.Puncte tari (S) cladire modernizată. pentru turism balnear şi turism de afaceri (sală de conferinţe şi echipamente specifice). cota TVA diferenţiată turismul balnear reprezintă o prioritate în PND 2004-2006 interesul administraţiei publice pentru dezvoltarea turismului posibilitatea de a exploata zonele montane tot cursul anului forţa de muncă disponibilă care poate fi atrasă în sistemul serviciilor turistice Puncte slabe (W) lipsa unei baze de tratament proprii capacitate relativ mică de cazare (20 camere) lipsa unui restaurant propriu pentru oferirea de pensiune completă Ameninţări (T) investiţiile competitorilor în modernizarea capacitaţilor de cazare şi creşterea calităţii serviciilor acestora infrastructura de transport necorespunzatoare 7. prin achitarea contravalorii serviciilor indirect: prin intermediul unor agenţii specializate care vor revinde produsele clienţilor individuali sau corporativi 7. lipsa poluării în zonă existenţa în staţiune a unor baze de tratament recunoscute.4 Cum se va organiza desfacerea serviciilor. mofete.

bannere şi firmă luminoasă cărţi de vizită şi hârtii cu antet. toamnă TRANSILVANIAN TOURISM EXPO Sfântu Gheorghe alte metode: promovarea în rândul clienţilor actuali ai societăţii şi ai principalilor colaboratori publicitate media: anunţuri în presa scrisă locală şi naţională. 76 . Tariful practicat pentru serviciile de cazare (inclusiv micul dejun) este de 19 Euro/zi/pers. pentru a fi utilizate de clienţi pentru corespondenţa particulară broşură pentru servicii complementare (lista meniu pentru room-service. La un curs de schimb de 38. nivelul preţului în comparaţie cu concurenţa. pensiune completă şi 2 proceduri de tratament. iar pentru grupuri sunt negociabile.000 Euro.6 Nivelul preţului (Descrieţi strategia dumneavoastră de preţuri pentru fiecare serviciu. reduceri) site internet cu posibilitatea de rezervare on-line 7. de conferinţe şi activităţile conexe oferite clienţilor indicatoare rutiere. Aceste tarife sunt diferenţiate în funcţie de sezon.000 lei = 1 Euro. primăvara Târgul Internaţional de Turism din Bucureşti. Tarifele sunt negociabile în cazul grupurilor.000 – 865. Acţiunile de promovare a serviciilor vor include: materiale de prezentare: pliante. spoturi radio şi TV acţiuni de promovare a vânzărilor (tarife preferenţiale.Pentru organizarea evenimentului de lansare şi promovarea iniţială a serviciilor turistice se va aloca un buget de 8.000 lei/zi/pers. din care 3 Euro reprezintă contravaloarea micului dejun. plasate şi în camere. care prezintă spaţiile de cazare. cu produsele înlocuitoare şi cu calitatea acestora) Tarifele practicate în staţiunea Covasna se situeazî între 830. etc) înscrierea în ghiduri turistice şi hoteliere. naţionale şi internaţionale organizarea de evenimente promoţionale: eveniment de lansare – cocktail pentru inaugurarea hotelului acţiuni de PR cu ocazia unor manifestări pe plan local: “Nedeia Mocănească” în oraşul Covasna Voineşti “Zilele oraşului Covasna participări la târguri şi expoziţii de specialitate anuale Târgul Naţional de Turism din Bucureşti. în funcţie de mărimea acestora şi de durata sejurului.000 lei/zi/pers şi includ cazare la nivel de 2 stele. tariful pentru cazare şi mic dejun se ridică la suma de 722. în policromie. Unele hoteluri practică tarife diferenţiate (mai mari) pentru turişti străini.

catering (la cerere). cât şi cea de servicii turistice. 60% în 2008. respectiv 760. Cursul de schimb folosit în previziunile financiare a fost: 1 Euro = 38. La estimarea veniturilor pentru perioada 2006-2010 s-au utilizat ipotezele urmatoare: veniturile din activitatea curentă vor înregistra o creştere medie anuală cu 10% veniturilor din servicii turistice urmăresc un grad de ocupare crescător. parcare sunt incluse în preţul cazării serviciile prestate la cerere: curaţătorie-spălătorie. nivelul preţurilor practicate de competitorii locali.000 lei. transfer turişti . programări pentru consultaţii/proceduri balneare la bazele de tratament din staţiune. precum şi a tarifului practicat. astfel: 50% în anul 2006. 55% în anul 2007. room-service.Tariful pentru închirierea sălii de conferinţe este de 20 Euro/zi. Veniturile din activitatea de servicii turistice ţin cont de gradul de ocupare şi se compun din: venituri din cazare.în funcţie de tarifele furnizorilor respectivi organizarea de excursii turistice cu ghid specializat – tariful va fi calculat în funcţie de costul serviciilor de transport (lungimea traseului). iar la nivel judeţean mai există doar în staţiunea Balvanyos.000 lei/zi. Acest tip de serviciu este unic pe piaţa locală. Estimarea gradului de ocupare s-a realizat în funcţie de statisticile existente menţionate în PND şi de gradul de ocupare la nivelul staţiunii pe anul 2004 comunicat de Primăria oraşului Covasna (adresa anexată prezentei documentaţii). şi bar – 3 Euro/zi/pers) venituri din alte servicii (închiriere sală conferinţe – 20 Euro/zi) 77 . la un tarif de 16 Euro/zi/persoană venituri din servicii de alimentaţie publică (se consideră venituri din mic dejun – 3 Euro/zi/pers. Serviciile complementare sunt tarifate astfel: supraveghere copii în spaţiul de joacă. precum şi tendinţele actuale la nivel naţional. costul intrărilor la obiectivele vizate. tarifele prestate de ghizii disponibili. La stabilirea tarifelor s-a avut în vedere acoperirea costurilor (directe şi indirecte). 65% în 2009 şi 70% în anul 2010. în cadrul Hotelului Best Western. PLANUL DE FINANŢARE AL AFACERII ŞI PROIECŢIILE FINANCIARE PENTRU URMĂTORII 5 ANI DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (Ce cheltuieli de producţie estimaţi? Dar profitul? Rata profitabilităţii = 100xProfit/ cheltuieli de producţie =? Sursele de finanţare ale investiţiei de unde se asigură?) La proiecţiile financiare ale contului de profit şi pierderi şi fluxului de numerar s-a avut în vedere atât activitatea curentă (lucrări de construcţii şi execuţie elemente de tâmplărie) a firmei.

13% 2008 299. apă. şi cu 10% pentru cheltuielile de personal. Indicatori – activitate turism Cifra de afaceri (euro) Profit net (euro) Marja profitului (100xprofit net/cifra de afaceri) Rata profitabilităţii (100xprofit net/cheltuieli de producţie) Indicatori – total activitate Cifra de afaceri (euro) Profit net (euro) Marja profitului (100xprofit net/cifra de afaceri) 2006 26. nivelul salariilor variază în funcţie de calificare şi postul ocupat).455 12. materialele. impozite şi taxe.911 41.80% 2010 226.92% 2009 326.296 93.968 75.821 40. materiale de curăţenie. cheltuieli cu utilităţile.55% 2007 273. salubritate). consumabile.416 35. 10 ani pentru echipamente şi 3 ani pentru bunuri). cheltuielile indirecte cu salariile şi taxele aferente (pentru managerul şi administratorul hotelului).82% 37.cheltuieli privind materiile prime. Activitatea curentă va cunoaşte o evoluţie constant crescătoare.814 98.712 39. La calculul indicatorilor pentru anul 2006 se are în vedere faptul că investiţia se va finaliza în luna octombrie iar activitatea de turism va genera venituri doar aferente lunilor noiembrie şi decembrie.21% .94% 78 2008 193. cheltuieli de promovare. alte costuri directe.03% 114.51% 2010 354. cheltuielile directe cu salariile şi taxele aferente (pentru cei 10 angajati direct productivi. materialele şi mărfurile (alimente pentru prepararea micului dejun.37% 117.686 41. salariile şi taxele aferente şi alte cheltuieli de exploatare pentru activitatea turistică .217 27.085 145.856 39. lenjerie).40% 120.86% 107.542 36. In tabelele următoare sunt prezentaţi principalii indicatori pentru perioada 2006-2010 pentru activitatea de turism şi pentru întreaga activitate a societăţii.804 65.222 31.940 3. Pentru anii următori nivelul cheltuielilor va creşte în medie cu 5% pentru cheltuielile cu materiile prime.579 114. cheltuieli cu combustibilii şi utilităţile (energie electrică.cheltuieli privind materiile prime. materialele şi mărfurile.304 129.33% 2007 177. utilităţile etc.Cheltuielile de exploatare ale societăţii sunt compuse din: pentru activitatea curentă . gaz metan.16% 2009 210. amortizări (50 de ani perioada de amortizare pentru clădire.132 84.20% 2006 114.322 38.

57% 102. resurse financiare ale asociaţilor societăţii. din surse proprii ale solicitantului: profitul reinvestit al anilor 2004 şi 2005.Rata profitabilitatii (100xprofit net/cheltuieli de producţie) 50.746 mii lei cofinanţare (50% din costurile eligibile) şi acoperirea costurilor neeligibile în valoare de 2.914. 9. IPOTEZE ŞI RISCURI MAJORE Care sunt ipotezele principale pe care le-aţi folosit în elaborarea proiectului dv.289 mii lei.77% 97.955. a profitului brut şi a cheltuielilor în perioada 2006-2010 Sursele de finanţare ale prezentei investiţii sunt: 3.746 mii lei finanţare nerambursabilă (50% din costurile eligibile) 3.54% 91. o parte din veniturile realizate în anul 2006.26% 84.79% Evolutia veniturilor.914. de investiţii? Dezvoltarea şi diversificarea activităţii va contribui la creşterea cifrei de afaceri şi a profitului net al societăţii 79 .

Estimările pornesc de la un grad de ocupare de 50% în primul an de funcţionare (situat sub media locală de 65%) şi se stabilizează la un procent de 70% în anul 2010. în anul 2004. situat în staţiunea Covasna. acestea ajungând la valoarea de 177. financiare şi legislative) 1.000 lei (1. în general La nivel naţional (conform statisticilor menţionate în Planul de acţiune pentru dezvoltarea turismului în Regiunea Centru pentru perioada 2004 – 2006 şi PND 2004-2006). Riscurile de piaţă: clienţii se pot orienta spre oferta de cazare a hotelurilor care dispun de o baza proprie de tratament. cât şi durata sejurului unui turist. concurenţii îşi pot diversifica oferta de servicii pentru a atrage mai multi clienţi 80 . cu diferenţe între lunile ianuarie-martie (grad de ocupare mai scăzut) şi iulie-august (grad de ocupare de 100%).804 Euro (în anul 2007. întocmită de Primarie arată un grad de ocupare mediu de 65%. staţiunile balneare deţin primul loc atât în ceea ce priveşte indicele de utilizare a capacităţii de cazare (o medie de 50. societatea a achiziţionat un activ constând dintr-un bloc de locuinţe de serviciu. turismul de afaceri va fi promovat mai intens pe perioada de început de an asigurânduse astfel un grad de ocupare relativ constant pe durata întregului an.8%.000 lei/Euro).? (descrieţi riscurile de piaţă. Veniturile încasate de societate în anul 2004 ca urmare a activităţii de închiriere a locuinţelor către persoane fizice se ridică la suma de 62. Complementaritatea celor doua tipuri de servicii oferite grupurilor ţintă (turism balnear şi turism de afaceri) asigură un grad de ocupare relativ constant pe durata unui an de zile. Tinând cont de aceste fluctuaţii.632 Euro la cursul de 38. Previziunea veniturilor din activitatea turistică arată o eficienţă net superioară a exploatării activului. hotelurile ajungând la 55. cu o medie de 13. la un grad de ocupare de 55%). Asociaţii au analizat oportunitatea dezvoltării şi diversificării activităţii societăţii prin schimbarea destinaţiei actuale a activului în hotel clasificat la trei stele.9 zile. nefiind afectat de sezonalitatea activităţii turistice.In anul 2001.2%). Gradul de ocupare estimat va creşte ca urmare a activităţilor de promovare directă a serviciilor oferite. Situaţia gradului de ocupare la nivelul staţiunii Covasna. a promovării indirecte pe care clienţii satisfăcuţi o vor face şi a creşterii atractivităţii zonei prin multiplicarea modelului propus de SC AXA SRL.000. Care sunt riscurile majore pe care le anticipaţi în cadrul afacerii/investiţiei dv.

în special pentru produsele perisabile. oferirea unui serviciu gratuit de programare a procedurilor pentru clienţii hotelului.) şi a activităţilor promoţionale desfăşurate de aceştia cu scopul de a adapta permanent oferta proprie la nevoile clienţilor în funcţie de reacţia concurenţilor prevederea unor clauze contractuale care să minimalizeze efectele eventualelor întarzieri în aprovizionare de către furnizori.întârzieri în aprovizionare datorate furnizorilor 2. Riscuri financiare: în cazul în care necesarul de lichidităţi pentru cofinanţarea investiţiei nu poate fi asigurat integral din activitatea curentă. în general. încheierea contractelor cu mai mulţi furnizori pentru livrarea aceluiaşi tip de produse. Modificarea legislaţiei în ceea ce priveşte stimularea activităţii turistice nu reprezintă un risc foarte ridicat având în vedere politica de dezvoltare a turismului şi prioritatea acordată serviciilor. pentru a nu afecta confortul clienţilor. investiţie viitoare în amenajarea unei baze proprii de tratament monitorizarea atentă a ofertei de servicii a concurenţilor (preţuri. Riscuri financiare: activitatea curentă nu va asigura necesarul de lichidităţi pentru cofinanţare pierderi datorate distrugerii bunurilor care alcătuiesc dotarea hotelului ce determină necesitatea unor investiţii suplimentare pentru înlocuirea acestora 3. în Planul Naţional de Dezvoltare 81 . Riscurile de piaţă pot fi preîntâmpinate astfel: încheierea de contracte ferme cu bazele de tratament din staţiune. servicii suplimentare etc. societatea poate contracta un credit bancar (scrisoarea de bonitate din partea BRD-GSG SA Agenţia Covasna arată că solvabilitatea patrimonială a societăţii este de 100%. 2. Riscuri legislative: modificarea legislaţiei în ceea ce priveşte stimularea activităţii turistice (taxe şi impozite) Ce puteţi face pentru a minimiza primele trei riscuri dintre cele mai serioase? 1. iar lichiditatea imediată este de 366. crearea unor stocuri tampon de materiale şi consumabile neperisabile etc. asociaţi) pentru a diminua pierderile datorate distrugerii bunurilor se vor încheia contracte de asigurare pentru clădire şi dotarea acesteia 3.58%) sau poate atrage alte surse de finanţare (investitori.

ALTELE Vă rugăm să adăugaţi/anexaţi orice alte elemente pe care le consideraţi relevante pentru a evidenţia faptul că aţi analizat în detaliu problemele generate de implementarea acestui proiect. 82 .10. inclusiv eficienţa lui economică.

Se pune astfel problema selectării a patru tipuri de resurse de finanţare: Autofinanţarea întreprinderii. Pe de altă parte. asigurându-şi echilibrul financiar pe termen scurt. De aici rezultă importanţa care o are perfecţionarea metodelor şi instrumentelor de selectare a mijloacelor de finanţare necesare întreprinderii. perspectivele sale de dezvoltare. Pe de o parte. În acest fel se vor prezenta atât formele de finanţare precum şi modul în care ar trebui estimat costul acestora.1. performanţele sale prezente şi viitoare. În acest caz se pune problema finanţării pe termen lung. autonomia proprietarilor şi conducătorilor ei. performanţele sale prezente şi viitoare. întreprinderea trebuie să obţină lichidităţi pentru a-şi onora datoriile cu scadenţă apropiată. este nevoită să atragă resurse pentru finanţarea activităţii sale. Una din problemele managerului financiar este aceea legată de tipul de finanţare la care ar trebui să apeleze: surse proprii sau surse împrumutate. Ca urmare finanţarea condiţionează supravieţuirea întreprinderii. întreprinderea trebuie să promoveze investiţii comerciale tehnologice sau sociale care să-i permită să se dezvolte în viitor. Finanţarea este de o importanţă vitală pentru supravieţuirea şi dezvoltarea intreprinderii. mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderii o gamă de mijloace de finanţare mai mult sau mai puţin substanţiale. asigurându-şi echilibrul financiar pe termen scurt. întreprinderea trebuie să obţină lichidităţi pentru a-şi onora datoriile cu scadenţă apropiată. mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderii o gamă de mijloace de finanţare mai mult sau mai puţin substanţială. Sursele de finanţare ale întreprinderilor: forme specifice După stadiul său de dezvoltare. Pe de o parte. Orice întreprindere. Pe de altă parte. perspectivele sale de dezvoltare. 83 . fie că se află în faza de dezvoltare a activităţii sale sau în cea de menţinere a capacităţilor de producţie. întreprinderea trebuie să promoveze investiţii comerciale tehnologice sau sociale care să-i permită să se dezvolte în viitor. MANAGEMENTUL FLUXURILOR DE NUMERAR. Odată ce s-a optat pentru una din modalităţile respective va fi necesară o corectă fundamentare a costurilor pe care aceasta le presupune pentru întreprindere. Finanţarea este de o importanţă vitală pentru supravieţuirea şi dezvoltarea întreprinderii. Ca urmare finanţarea condiţionează supravieţuirea întreprinderii. După stadiul său de dezvoltare.CAPITOLUL 10 SURSE DE FINANŢARE PENTRU ÎNTREPRINZĂTORI: FORME SPECIFICE. În acest caz se pune problema finanţării pe termen lung. ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR 10.

autonomia proprietarilor şi conducătorilor ei.care sunt furnizori de capitalur. După destinaţia fondurilor. Autofinanţarea constituie modul de finanţare original. Pe de altă parte ea reprezin forma fundamenta de finanţare. reprezintă una din cele mai importante forme de finanţare pe termen scurt din economie şi constă în creditul comercial acordat de o firmă pentru cumpărarea şi vânzarea unor bunuri şi echipamente. Acestea sunt tot surse externe.Creditarea dintre întreprinderi (creditul comercial). . Creditul intern întreprinderii. Utilizările permanente se referă la finanţarea dotării cu echipamente. De aici rezultă importanţa care o are perfecţionarea metodelor şi instrumentelor de selectare a mijloacelor de finanţare necesare întreprinderii. Ca urmare autofinanţarea este cel mai răspândit principiu de finanţare şi presupune că întreprinderea îşi asigură dezvoltarea cu forţe proprii . la finanţarea exploatării şi la finanţarea trezoreriei. Utilizările temporare se referă la operaţiile particulare efectuate cum ar fi finanţarea exporturilor finanţarea inovaţiilor. finanţarea investiţiilor care vor aduce economie de energie. Autofinanţarea Autofinanţarea corespunde resurselor noi obţinute din activitatea întreprinderii şi destinate să finanţeze activitatea viitoare.Autofinanţarea întreprinderii. Se pune astfel problema selectării a patru tipuri de resurse de finanţare : . acordat întreprinderii. Creşterea de capital propriu reprezintă aporturile de capital pe care întreprinderea leprimeşte din exterior. furnizorii de capital primind titluri de participare (acţiuni. părţi sociale) în schimbul aporturilor. deoarece celelalte moduri de finanţare (finanţarea directă şi finanţarea prin intermediere) constituie anticipări ale unei autofinanţări viitoare. care determină prin cele două metode cunoscute 84 .Utilizări temporare (ocazionale). întrucât corespunde primelor forme istorice ale avansării de capital. folosind drept sursă de finanţare o parte din profitul obţinut în exerciţiul financiar expirat. .Finanţarea externă prin participarea la capitalul propriu al întreprinderii. . În ambele cazuri este vorba de o finanţare externă. Împrumuturile sunt contracte făcute de persoane fizice şi juridice care rămân creditorii intreprinderii şi nu ca proprietari.Utilizări permanente. .Finanţarea externă prin împrumuturi de credite pe termen lung şi scurt. Aceste aporturi pot fi furnizate de asociaţii deja existente . Autofinanţarea este constituită din surplusurile pe care întreprinderea le produce şi care sunt folosite pentru finanţarea activităţii sale viitoare. finanţarea creării de intreprinderi. sursele de finanţare se împart în : . Indicatorul principal de apreciere al autofinanţării îl reprezintă capacitatea de autofinanţare .

Aporturile la capitalul propriu Creşterea de capital social prin aport în numerar şi în natură. autofinanţarea . cum ar fi creşterea de capital sau împrumuturile pe termen mediu şi lung.Autofinanţarea de menţinere + Profitul nedistribuit  Autofinanţare de creştere. Primele două componente ale autofinanţării corespund resurselor necesare pentru reconstituirea capitalurilor angajate permanent în activitate . 85 . singura sursă de fonduri pentru rambursarea datoriilor pe termen mediu şi lung. autofinanţarea asigură compensarea riscurilor de exploatare. Dar insuficienţa autofinanţării face să se reducă posibilitatea de finanţare externă fiindcă furnizorii externi de fonduri nu vor accepta să aducă resurse decât dacă suma autinanţării este liniştitoare. Aceste considerente arată că autofinanţarea constituie fundamentul capacităţii de rembursare. Există şi alte surse stabile. Dacă acest raport prezintă valori mai mici de 2 ani rezultă că întreprinderea dispune de o ridicată capacitate de rembursare şi este în măsură să solicite noi împrumuturi fără să se pericliteze solvabilitatea la termen.Importanţa autofinanţării pentru finanţarea intreprinderii Autofinanţarea constituie o resursă financiară. iar pe de altă parte autofinanţarea permite rambursarea datoriilor. având un statut deosebit în politica de finanţare a intreprinderii. Comparaţia între suma datoriilor pe termen lung şi mediu şi cea a mărimii autofinanţării permite să se aprecieze capacitatea de rambursare a dotoriilor. referitoare fie la anumite elemente de activ (provizioane pentru deprecierea creanţelor. Toată autofinanţarea fiind obţinută prin activitatea întreprinderii. adică pentru compensarea uzurii fizice şi morale a activelor pe termen lung (amortizare). autofinanţarea vizează activele imobilizate (investiţiile). Pe de o parte. autofinanţarea corespunde părţii din rezultat care este menţinută şi reinvestită în activitatea intreprinderii. ea apare ca singura garanţie pentru autonomie şi stabilitate financiară. În primul rând. În al doilea rând. a stocurilor.corespunde resurselor care permit realizarea de cheltuieli pentru menţinerea potenţialului productiv. Autofinanţarea poate viza două direcţii fundamentale.etc. Indicatorul care exprimă capacitatea de rambursare de către întreprindere a datoriilor este dat de raportul între datoriile pe termen mediu şi lung şi mărimea autofinanţării. fie asupra ansamblului patrimoniului (previzioane pentru pierderi şi cheltuieli). în afara autofinanţării.). Recurgerea la acest indicator se justifică prin faptul că autofinanţarea măsoară capacitatea întreprinderii de a crea un surplus monetar. A treiea componentă permite să se lărgească producţia şi să se dezvolte activitatea întreprinderii şi poartă denumirea de autofinanţare de creştere. Deci: Autofinanţarea = (Amortizare-Provizioane) . iar recurgerea la noi datorii le agravează situaţia. Intreprinderile pentru care acest indicator depăşeşte 3 ani are o scăzută capacitate de rambursare. În sfârşit.

acţiunile nu aduc venituri certe mărimea dividendelor anuale depinzând întotdeauna de rezultatele financiare ale societăţii comerciale şi de decizia de distribuire a dividendelor . Din punct de vedere al dreptului pe care acţiunile le conferă deţinătorilor întâlnim: .cu privilegiu de vot. materiele. adică sunt proprietari a unei părţi a capitalului devenind asociaţi. Din punct de vedere al valorii sceptice acţiunile pot fii: . se exprimă în AGA şi CA şi presupune dreptul de control al acţionarilor care poate merge până la preluarea conducerii societăţii comerciale.Aport extern la capitalul propriu corespunde. .fie în bani lichizi sau numerar În contrapartidă. acţionarii vor fi despăgubiţi din ceea ce rămâne după achitarea tuturor creditorilor. dându-i dreptul de distribuire a beneficiilor sub forma de dividend. fie fondurilor adăugate cu ocazia creşterii capitalului. capitalul social nefiind altceva decât suma valorilor nominale a acţiunilor. 86 .fie în natură (cedarea către întreprindere de imobile. valoarea nominală reprezintă minimul cu care se poate vinde o acţiune şi totodată maximul ca care se pote sporii capitalul.titlul de participare care conferă deţinătorului calitatea de coproprietar. adică societăţi în care aportul de capital se face prin titluri liber negociate. aducătorii de fonduri sunt recunuscuţi ca participanţi la capitalul întreprinderii. fie fondurilor aduse de proprietar pentru constituirea întreprinderii. . În legătură cu valoarea acţiunilor se mai întâlneşte şi categoria de valoare reală. care nu angajează resposabilitatea conducătorului decât numai prescrisă.titlul de coproprietar.acţiuni cu valoare nominală reprezentând suma minimă pe care trebuie s-o depună un acţionar. la valoarea nominală se calculează şi se remunerează capitalul. ea pote fi valoarea bursieră pentru societăţile cotate la bursă şi valoare intrisecă (contabilă) pentru acţiunile necotate. Acţiunile prezintă multe caracteristici : . Aceste aporturi se efectuează : . . în cazul în care acţiunea circulă prin vânzare-cumpărare. care este ataşat acţiunii şi nu cumpărătorului iniţial. urmând ca întreaga sumă să se mobilizeze la capitalul social. fără valoarea garantată în sensul că în caz de lichidare. aceea cu care se vând şi se cumpără acţiunile. . active necorporale).acţiuni fără valoare nominală care nu au pe titlu nici o valoare. de constituire a capitalului social al societăţilor pe acţiuni este emisiunea de acţiuni. Cea mai mare parte a întreprinderilor se organizează ca societăţi de capital. astfel încât acest privilegiu se transferă fiecărui deţinător succesiv. Conţinutul şi caracteristicile acţiunilor Forma cea mai răspândită. valoarea lor se stabileşte cu prilejul negocierii.

Aceste acţiuni au ca avantaj siguranţa şi stabilirea veniturilor anuale şi dezavantajul că nu permit creşterea randamentului peste procentajul stabilit expres în acţiuni. * _____________ - n (C-P) Dn= C N+n dn= * * ___________________ (N C)+(n P) N+n Dn = dreptul preferenţial de subscriere. emisiunea de noi acţiuni nu provoacă nici o pierdere pentru vechii acţionari ca urmare a reglementelor legale privind dreptul preferenţial de subscriere. Din masa totală a profitului acţionarii pot primii randamente diferite în funcţie de acest privilegiu: acţiunile privilegiate primesc sigur procentajul prevăzut. C = cursul vechi. acest drept este egal pentru diferite categorii de acţiuni şi nu devine valabil decât când hotăreşte societatea comercială să distribuie dividende. egal sau mai puţin în raport cu randamentul acţiunilor privilegiate.fără drept specific de dividend . P = preţul de emisiune 87 . Dreptul prefenţial de subscriere = cursul vechi al acţionarilor –noua valoare bursieră după efectuarea emisiunii. Ei au dreptul de a cumpăra preferenţial un număr de acţiuni noi proporţional cu numărul de acţiuni vechi deţinute şi acestea acţionează compensatoriu faţă de scaderea valorii bursiere a acţiunilor. în timp ce acţiunile fără acest privilegiu pot primi mult mai mult. Dreptul preferenţial de subscriere Emisiunea de noi acţiuni la un PE competitiv (situat între VN şi cursul vechi) face ca valoarea bursieră a acţiunilor să scadă.însoţite de drept specific de dividend (cu privilegiu de dividend) Acţiunile cu privilegiu de dividend au certitudinea primirii dividendului în cazul în care profitul afectat distribuirii de dividende nu ajunge pentru toate acţiunile existente. creând aparenţa că vechii acţionari sunt în pierdere. n = numărul acţiunilor noi. pe care-l dobândesc vechii acţionari.acţiuni cu privilegiu de dividend. N = numărul acţiunilor vechi. În realitate. el decurgând din dreptul de coproprietate. drept ce există pentru toate acţiunile. Deci acţiunile pot fi: .

. Diferenţa dintre preţul de emisie şi valoarea nominală se concretizează în prime de emisiune.Teoretic dreptul preferenţial de subscriere se vinde împreună cu acţiunea veche. Tehnica emiterii acţiunilor Suplimentarea capitalului social prin emiterea de noi acţiuni şi punerea în vânzare antrenează un aport de noi capitaluri.caracteristicile economico-financiare ale societăţii de referinţă. nu aduce resurse financiare noi pentru societatea comercială. Acţiunile noi sunt identice cu cele vechi sub aspectul drepturilor pe care le conferă. Vechii acţionari au dreptul preferenţial de subscriere la dezvoltarea capitalului. 88 . În cazul creşterilor de capital prin încorporarea rezervelor. dar vechii acţionari au dreptul preferenţial de cumpărare.nivelul PE practicat de societăţile concurenţei . Dificultatea rezultă în stabilirea PE. deoarece şi până la încorporarea în capitalul social. negociindu-se pe o piaţă separată –piaţa drepturilor de subscrier. Numărul mai mic de acţiuni impune un PE mai ridicat ceea ce pote prejudicia succesul activităţii de plasare a acţiunilor pe piaţă. Cu cât PE este mai mare cu atât mai mare trebuie să fie numărul acţiunilor puse în vânzare pentru a se împlini suma totala a emisiunii. numărul prea mare de acţiuni emise conduce în viitor la plata unui volum mai mare de dividende. Pe de altă parte. ceea ce grevează asupra gestiunii de trezorerie. Creşterea capitalului social prin încorporarea rezervelor . În realitate de la începutul perioadei de subscriere sunt detaşate de acţiunile vechi. întreprinderea dispune de sumele respective contabilizate la rezerve. Acţiunile puse pe piaţă pot fi cumpărate de oricine.fragilitatea cursului vechilor acţiuni.emiterea de noi acţiuni Creşterea VN a vechilor acţiuni presupune apelul la acţionarii existenţi şi acordul lor de a suplimenta cu fonduri capitalul social. operaţie greu de realizat. adică este ataşat de ea. . Creşterea de capital social prin încorporarea rezervelor. La stabilirea PE trebuie să se ţină seama de: .creşterea VN a vechilor acţiuni. Pentru creşterea capitalului în numerar există: . întreprinderea încorporează în capitalul social o fracţiune din rezervele reprezentând beneficiile anterioare obţinute şi nedistribuite proprietarilor. Cu ocazia unei astfel de creşteri de capital se procedează la distribuirea de acţiuni gratuite acţionarilor proporţional cu participarea lor la capitalul întreprinderii. Emiterea de noi acţiuni: operaţie mai uşoară. Preţul de emisiune (PE) al noilor acţiuni trebuie gândit încât să fie suficient de mare faţă de valoarea nominală (VN) pentru a deţine fondurile suplimentare peste capitalul social.

după convertire.După încorporare fiecare acţionar dispune de mai multe acţiuni. să beneficieze de eventuala creştere economică a societăţii comerciale. P=preţul de emisiune. Dreptul de atribuire de acţiuni Distribuirea gratuită către acţionarii existenţi nu este un privilegiu deoarece ele aparţineau de drept tot acţionarilor. Dreptul de atribuire (este egal cu diferenţa dintre valoare bursieră înainte şi după emisiune. ei ezită să vândă acţiunile la bursă manifestând tendinţa păstrării capitalului. C=cursul vechi. Primind acţiuni “gratuite” acţionarii au tot mai multă încredere în viabilitatea întreprinderii. Prin creşterea capiatlului social întreprinderea îşi poate garanta mai bine creditele primite. Da = drept de atribuire. emiţând obligaţiuni convertibile în acţiuni şi se poate realiza numai de către acele societăţi care au cel puţin doi ani vechime şi două bilanţuri aprobate. Această operaţie de creştere de capital prin încorporarea rezervelor. ca atare. N=numărul acţiunilor vechi. Da= * ___________ n C N+n n= numărul acţiunilor noi. Creşterea capitalului prin conversia datoriilor Această modalitate de creştere a capitalului este proprie marilor societăţi comerciale pe acţiuni. astfel ca volumul dividendului pe acţiune depinde de mărimea totală a beneficiului . care anterior au efectuat împrumuturi obligatorii. însă beneficiul se va împărţi în funcţie de numărul de acţiuni. căci permite deţinătorului. Dacă creşte suma beneficiului. sporeşte atât volumul total al dividendelor cât şi randamentul acţiunilor. Emisiunea de acţiuni distribuite “gratuit” se aseamănă cu o emisiune obişnuită de acţiuni în care preţul de emisiune este egal cu zero. Cu prilejul emisiunii se stabileşte termenul în care se poate face conversiunea. În acelaşi timp obligaţiunile 89 . Obligaţiunile convertibile în acţiuni sunt preferabile obligaţiunilor simple. contribuie la consolidarea încrederii partenerilor de contract şi a băncilor în întreprindere. precum şi raţia de conversie ce va fi utilizată.

împrumut prin apel direct . când creanţierul pierde calitatea de obligatar. creşterea capitalului prin conversia datoriilor pare să nu aibă incidenţă asupra finanţării întreprinderii. Ele pot fi realizate sub forma directă. fiindcă se virează la capitalurile proprii o sumă care figura anterior în conturile de datorii fără a se modifica mărimea globală a resurselor. conversia datoriilor. cât şi în mod indirect. finanţări externe. căci dacă nu sunt convertibile rămân totuşi obligaţiuni aducătoare de câştiguri anuale sigure.împrumuturi prin intermediari financiari pe termen lung şi mediu .credite pe termen scurt .credite de trezorerie 90 .credite pe termen lung şi mediu . Conversia obligaţiunilor în acţiuni se realizează cu prilejul unei creşteri de capital. Creşterile de capital realizate prin incorporarea rezervelor sau conversia datoriilor sunt avantajoase prin restructurarea resurselor deja obţinute şi nu afectează direct mărimea lor totală. Recurgerea la îndatorare (împrumuturi) Finanţările pe termen lung. prin care întreprinderile care au nevoie de finanţare se împrumută direct de pe piaţa financiară direct de la deţinătorii de capital. Pentru ca suma datoriilor se diminuează şi cea a capitalurilor creşte întreprinderea este mai puţin îndatorată. La fel ca încorporarea de rezerve. O clasificare a diferitelor forme de îndatorare s-ar prezenta astfel: Forme de îndatorare: .împrumut obligatar . Faţă de cele menţăionate se concluzionează că dintre toate formele de creştere a capitalului numai cele care se fac prin aporturi în numerar şi în natură apar în mod direct ca operaţii de finanţare.leasing . devenind acţionar. În măsura în care datoriile sunt transformate în participare la capital. conversia datoriilor îi va permite să-şi reconstituie capacitatea de îndatorare (deci va putea să solicite noi imprumuturi ) şi implicit capacitatea de finanţare. când între cei ce necesită finanţare şi cei care deţin lichidităţile apar intermediarii financiari sub forma băncilor şi altor instituţii financiare nebancare.convertibile sunt preferabile şi acţiunilor. prin îndatorare sunt în toate cazurile.Toate aceste operaţiuni exercită o influenţă indirectă asupra condiţiilor de finanţare a intreprinderii. operaţia efectuată micşorează presiunea exercitată asupra trezoreriei intreprinderii şi se reduce astfel nevoile immediate de finanţare. Dacă scadenţa datoriilor care fac obiectul conversiei este apropiată. întreprinderea scapă la o scadenţă viitoare şi creşte stabilitatea finanţării. Toată operaţia are trei incidenţe directe sau indirecte asupra finanţării.

com/site/dppdugbbrasov/ 91 .http://sites.google.

Pentru a construi un tablou de finanţare se aplică următorul principiu al reconstituirii resurselor şi utilizărilor. astfel: .2.1.variaţia rezultatului perioadei . se pun în evidenţă următoarele: . În principal.variaţia elementelor de activ şi pasiv .resursele corespund creşterii posturilor de pasiv sau diminuării posturilor de activ 92 .variaţia situaţiei nete .CAPITOLUL 11 MANAGEMENTUL FLUXURILOR DE NUMERAR 11. până la determinarea unei trezorerii nete ca rezultat al bilanţului de la sfârşitul exerciţiului contabil.circulaţia efectivă a activelor monetare 11.fluxuri legate de activitatea de investiţii Folosind un alt criteriu pentru clasificarea fluxurilor şi anume cel al incidenţei contabile. astfel: .fluxuri legate de activitatea de exploatare . Tabloul de finanţare nevoi-resurse Tabloul de finanţare explică modul de formare a fondului de rulment net global şi modul de utilizare a acestuia. Fluxurile pot fi clasificate după operaţiile pe care le declanşează şi după ciclurile de activitate pe care le susţin.fluxuri legate de activităţile finanţare . Pentru a efectua o analiză în termenii analizei dinamice se impune clasificarea diferitelor tipuri de fluxuri la nivelul întreprinderii şi evidenţierea legăturilor existente între ele. document ce permite analiza echilibrului financiar în termeni de flux. tabloul de finanţare se stabileşte pe baza a două bilanţuri succesive şi a contului de profit şi pierdere aferent exerciţiului analizat. Noţiunea de flux şi interpretările sale Noţiunea de flux este importantă pentru construirea tabloului de finanţare sau a tabloului utilizări-resurse. Tabloul de finanţare permite descrierea relaţiei de egalitate între fluxurile de utilizări şi fluxurile de resurse pe o perioadă trecută.

utilizările corespund creşterii posturilor de activ sau diminuării posturilor de pasiv Acest principiu poate fi schiţat astfel: UTILIZARI ↑Activ ↓Pasiv RESURSE ↑Pasiv ↓Activ Aplicând acest principiu asupra datelor din bilanţurile unei perioade analizate se ajunge la construcţia bilanţului diferenţial. între resursele respectiv utilizările. Clasificarea utilizărilor şi resurselor după durată este permisă prin distincţia între mişcările din partea de „sus” şi mişcările din partea de „jos” a bilanţului. financiare) . Prima parte a tabloului de finanţare analizează modul de realizare. Resursele permanente sunt: ..vărsărilor de dividende .scăderea capitalurilor 93 . în dinamică. unde sunt puse în evidenţă variaţia elementelor de activ şi de pasiv. adică variaţia fondului de rulment net global. analizează modul cum s-a utilizat fondul de rulment net global (pentru acoperirea nevoii de fond de rulment) în asigurarea echilibrului funcţional între elementele ciclice ale bilanţului (utilizări şi resurse ciclice) şi al echilibrului monetar dintre încasări şi plăţi.Creşterea de capital (numerar sau natură) . pe termen mediu şi lung.rambursări de datorii financiare . corporale. Tabloul de finanţare cuprinde două părţi.investirilor în imobilizări (necorporale. a echilibrului structural între elementele stabile ale bilanţului funcţional.. şi cele pe termen scurt. În această parte a tabloului se evidenţiază politica de investiţii şi de finanţare promovată de întreprindere în decursul perioadei analizate. Partea a doua a tabloului de finanţare.CAF . Următorul pas este identificarea elemntelor de activ şi pasiv ce corespund utilizărilor şi resurselor după criteriul duratei sau maturităţii acestora.Contractare de noi datorii financiare .Subvenţii alocate Utilizările permanente corespund: .

VARIAŢIA FONDULUI DE RULMENT NET GLOBAL (∆ FRNG) Creşterea stocurilor şi creanţelor de exploatare Reduceri de stocuri şi creanţe de exploatare Creşterea altor debitori Reducerea altor debitori Reducerea datoriilor de exploatare Creşterea datoriilor de exploatare Reducerea datoriilor către alţi creditori Creşterea datoriilor în afara exploatării II.reduceri de stocuri şi creanţe .2.creşterea stocurilor şi creanţelor .Tabloul fluxurilor de trezorerie Tabloul fluxurilor de trezorerie este situaţia ce permite urmărirea şi interpretarea evoluţiei poziţiei financiare a întreprinderilor.Resurse ciclice sunt: .creşterea datoriilor de exploatare Utilizările ciclice . Acest document nu poate fi întocmit de utilizatorul extern numai cu ajutorul 94 . El este singura situaţie financiară ce permite să se prezinte provenienţa resurselor (elementelor de trezorerie) întreprinderii şi utilizarea lor. VARIAŢIA NEVOII DE FOND DE RULMENT (∆ NFR) III VARIAŢIA TREZORERIEI NETE (∆ FRNG-∆ NFR) 11. tabloul de finanţare se prezintă astfel: UTILIZARI (↑ A↓ P) RESURSE (↑ P↓ A) Dividende plătite din exerciţiul precedent CAF Achiziţionarea elemntelor de activ Cesiunea sau reducerea elemntelor de activ Reducerea capitalurilor proprii Creşterea capitalurilor proprii Rambursarea datoriilor financiare Creşterea datoriilor financiare I.reducerea datoriilor de exploatare Schematic.

preţul unui activ financiar este rezultatul unei estimări corecte a valorii actualizate a fluxurilor viitoare de venituri generate de deţinerea acestuia. mai degrabă. Principala critică adusă tabloului de utilizări şi resurse este dată de disimularea fluxurilor 95 . Tabloul fluxurilor de trezorerie permite să se stabilească un raport între informaţiile contabile şi procesul de luare a deciziilor de către investitor. pe utilizatori la efectuarea unor comparaţii între societăţi diferite deoarece aceasta elimină efectele utilizării de tratamente contabile diferite pentru aceleaşi tranzactii sau evenimente. de asemenea.modelul de luare a deciziei de către investitor. precum şi a utilităţii acestor fluxuri.bilanţului şi contului de profit şi pierdere. Înainte de aderarea la standardele internaţionale de contabilitate. Pe o piaţă eficientă. convertibile cu uşurinţă într-o mărime determinată de lichidităţi şi a căror valoare nu riscă să se schimbe în mod semnificativ. Tabloul fluxurilor de trezorerie este prezentat în standardele internaţionale de contabilitate în norma internaţională IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de numerar”.ipoteza de eficienţă a pieţelor de capitaluri. Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar aferente unei activităţi sunt utile deoarece constituie pentru utilizatorii situaţiilor financiare ale entităţii o bază de evaluare a capacităţii acesteia de a genera numerar şi echivalente de numerar. Arhitectura tabloului fluxurilor de trezorerie a fost influenţată. dar nu şi cele brute. Lichidităţile se referă la fondurile disponibile şi la depozitele la vedere. în contabilitatea românească se utiliza tabloul de finanţare. Conform normei IAS 7. Obiectivul normei IAS 7 este de a impune furnizarea de informaţii cu privire la istoricul mişcărilor de numerar şi de echivalent de numerar ale unei întreprinderi. informaţiile furnizate de tablou contribuie la asigurarea eficienţei pieţelor financiare. . pentru a putea astfel lua decizii economice privind entitatea în cauză. investiţie şi finanţare. foarte lichide. unul dintre obiectivele acestui model fiind de a ajuta investitorul în aprecierea capacităţii întreprinderii de a plăti dividende. prin intermediul situaţiei fluxurilor de numerar. deoarece o comparaţie între mărimile ce figurează în două bilanţuri succesive arată variaţiile nete. expresia fluxuri de trezorerie desemnează ansamblul intrărilor şi ieşirilor de lichidităţi sau de echivalente de lichidităţi. Fiind utile investitorilor. modelul francez. . despre durata acestor fluxuri şi. clasificândfluxurile de numerar din timpul perioadei în fluxuri din activităţi de exploatare. Situatia fluxurilor de numerar îi ajută. adoptat în teoria financiară.modelul de evaluare a întreprinderii. Cercetările şi practica bursieră au dovedit că interesul investitorului se regăseşte. în mod implicit. despre modalitatea în care le utilizează societatea. decât în beneficiile contabile sau indicatorii derivaţi. Echivalentele de lichidităţi sunt plasamente pe termen scurt. de cercetarea generată o dată cu proliferarea pieţelor financiare şi mai ales de: . de asemenea. Situaţia fluxurilor de numerar este parte componentă a situaţiilor financiare şi trebuie întocmită în fiecare perioadă pentru care sunt prezentate situaţiile financiare. în fluxurile monetare. Utilizatorii doresc să cunoască amănunte despre capacitatea unităţii de a genera fluxuri de numerar.

relaţia anterioară devine: ETE = EBE – Variaţia necesarului în fond de rulment Acest lucru permite să se evidenţieze anumite dezechilibre financiare. Într-o astfel de situaţie. Era nevoie de un alt instrument care să depăşească modelul tradiţional al tabloului de utilizări şi resurse. El nu permite relevarea influenţei fenomenelor de stocaj şi a decalajelor temporare care pot exista între contabilitatea unui flux financiar şi a consecinţei sale monetare. măsurarea nevoii de finanţare. În mod corespunzător. a creanţelor – clienţi şi a datoriilor faţă de furnizori. 96 . Altfel spus. Prin ea. asupra disponibilităţilor. atât pe termen scurt. cele două influenţe împiedică indicatorul “excedent brut din exploatare” să capete o expresie riguroasă de disponibilităţi. deoarece.monetare. încasare sau plată. prin ea. era util să se conceapă o situaţie care să explice variaţia de trezorerie. Un pas înainte pe linia creşterii gradului de relevanţă a informaţiilor generate de contabilitatea de angajamente este calculul şi utilizarea indicatorului excedent de trezorerie din exploatare (ETE). Dar calculul şi utilizarea ETE în analizele financiare erau insuficiente pentru asigurarea unor abordări mai relevante aşa cum sunt cele bazate pe analiza solvabilităţii şi a riscului de faliment. ca sumă algebrică. se determină indicatorii necesari gestiunii şi analizei financiare. ca situaţiile de trecere de la bilanţul de deschidere la bilanţul de închidere. după caz. trezoreria devine informaţie – cheie. Aşa cum contul de profit şi pierdere explică formarea rezultatului. capacitatea de autofinanţare este numai un surplus monetar potenţial.Producţia stocată (stoc final – stoc iniţial) Variaţia stocurilor din aprovizionări (stoc iniţial – stoc + final) Variaţia creanţelor – clienţi (solduri finale – solduri iniţiale) Variaţia datoriilor faţă de furnizori (solduri finale – + solduri iniţiale) Cum variaţia stocurilor. generează indicatorul variaţia necesarului în fond de rulment. pentru măsurarea solvabilităţii. cât şi pe termen lung. întreprinderea îşi finanţează activitatea şi îşi asigură perenitatea. plecând de la excedentul brut din exploatare (EBE): ETE = EBE .

şi echivalentele de numerar. investiţie şi finanţare. în cursul unui exerciţiu. fără să recurgă la alte surse externe de finanţare. următoarele elemente: . .Printr-o astfel de informaţie.încasările care decurg din vânzarea de bunuri şi de servicii. cu predilecţie. operaţiile de numerar sunt grupate pe trei activităţi: exploatare. Analiza structurii de detaliu vizează modelul tabloului relevat de norma IAS 7. onorarii. pentru a ajuta utilizatorii de situaţii financiare. fluxurile de trezorerie. consecinţa principalelor activităţi generatoarede venituri ale întreprinderii. Se poate afirma ce menirea de bază a tabloului fluxurilor de trezorerie este să furnizeze informaţii relevante privind încasările şi plăţile unei întreprinderi. pentru a rambursa împrumuturile sale. în general. ele sunt. Mărimea mişcărilor de trezorerie legate de exploatare este un indicator cheie al măsurii în care întreprinderea a degajat. excepţând cazurile când ele vizează activităţile de investiţii sau de finanţare. inclusiv ţara noastră. trezoreria nu este un concept dominat de incidenţa convenţiilor şi politicilor contabile. avansurile de casă şi împrumuturile acordabile de instituţiile financiare sunt clasificate. prin exploatarea sa. utilizate cu alte informaţii. ştiut fiind că ele se referă la principala activitate generatoare de venituri a acestui tip de unităţi. în special investitorii. . deoarece. spre deosebire de fondul de rulment. comisioane şi alte venituri. suficiente fluxuri de trezorerie. sunt incluse în categoria activităţilor de exploatare. Fluxurile de trezorerie ale activităţii de exploatare Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi generatoare de vanituri şi orice alte activităţi cu excepţia celor definite ca fiind activităţi de investiţii sau de finanţare. De asemenea. a menţine capacitatea sa de exploatare. caz în care acestea sunt asemănătoare stocurilor achiziţionate pentru a fi revândute. în categoria activităţilor de exploatare. În cadrul tabloului. funcţie pornind de la analiza comparativă încasări şi plăţi. în evaluarea solvabilităţii acesteia. se determină fluxurile de numerar ce intră sau ies. a vărsa dividende şi a realiza noi investiţii. Fluxurile de trezorerie ale activităţilor de exploatare sunt. se asigură obiectivitate în analiză. rezultatul operaţiilor şi evenimentelor care concură la formarea rezultatului net.plăţile de impozite. Constituie fluxuri de trezorerie ale exploatării. care provin din achiziţionarea şi cesiunea de titluri deţinute în scopuri comerciale. în general. în mod esenţial. Ca atare. Pentru fiecare. În mod asemănător. . O întreprindere poate să deţină titluri în scopuri comerciale. necesarul în fond de rulment şi capacitatea de autofinanţare. 97 . Ca urmare.încasările care provin din redevenţe. informaţiile privind diferitele categorii de fluxuri istorice de trezorerie legate de exploatare pot să fie utile pentru previziunea fluxurilor viitoare de trezorerie aferente exploatării. Alegerea acesteia se datorează rolului pe care normele internaţionale îl joacă asupra normalizării marii majorităţi a ţărilor.plăţile privind furnizorii şi salariaţii.

cele de investiţii şi cele de finanţare. pentru că această metodă permite obţinerea de informaţii care se dovedesc a fi utile pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie. pe care le grupează în diferite categorii de încasări şi de plăţi. deoarece astfel de operaţii intră sub incidenţa activităţilor de investiţii. Metoda directă presupune operarea directă presupune operarea directă în fluxuri monetare. fapt ce nu este posibil prin aplicarea metodei indirecte. precum cesiunea unei imobilizări de tipul instalaţiilor de producţie.fie la metoda directă. pot să genereze un plus sau un minus de valoare. IAS 7 recomandă întreprinderilor utilizarea metodei directe. totuşi. de elementele de venituri sau de cheltuieli asociate fluxurilor de trezorerie care vizează investiţiile sau finanţarea.Unele operaţii. exploatării.fie la metoda indirectă. care afectează rezultatul net. pentru a ţine cont: de influenţa operaţiilor care nu au un caracter monetar. se poate ajunge. informaţiile privind principalele categorii de intrări şi ieşiri de fonduri brute pot să fie obţinute: 98 . Pe baza exemplelor sale. Fluxurile de trezorerie legate de astfel de operaţii nu aparţin. totuşi. de asemenea. conform căreia infornaţiile se referă la încasări şi plăţi (intrări şi ieşiri de fonduri) brute. de orice report sau regularizare a încasărilor sau plăţilor trecute sau viitoare. presupuse de exploatare. O întreprindere trebuie să prezinte fluxurile de trezorerie aferente activităţii de exploatare făcând apel: . . în categoria fluzurilor de finanţare. conform căreia rezultatul net este corectat. la următoarea prezentare tip: Fluxurile de trezorerie relative la activităţile de exploatare prin metoda directă: ± = ± Fluxul net de trezorerie relativ la activităţile de exploatare Încasări generate de relaţiile cu clienţii Plăţi în favoarea furnizorilor şi personalului Dobânzi şi dividende plătite Plăţi privind impozitele asupra beneficiilor Alte plăţi generate de exploatare Elementele extraordinare Notă: Dobânzile şi dividendele plătite ar putea fi incluse. iar plăţile privind impozitele asupra beneficiilor ar putea fi împărţite între activităţile de exploatare. Conform metodei directe. Norma internaţională nu face referire la categoriile ce trebuie constituite.

celelalte elemente fără incidenţă monetară. pentru o instituţie financiară) şi celelalte elemente ale contului de profit şi pierdere în funcţie de: a. celelalte elemente pentru care incidenţele monetare constau în fluxurile de investiţii sau de finanţare. b. variaţiile intervenite în cursul exerciţiului. prezentarea tip a normei internaţionale vizează următoarele categorii: Fluxurile de trezorerie relative la activitatea de exploatare prin metoda indirectă ± + ± + = ± ± ± ± = Rezultatul net înaintea impozitării şi elementelor extraordinare Eliminarea veniturilor şi cheltuielilor fără incidenţă asupra trezoreriei: Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele Venituri din amortizări şi provizioane Eliminarea veniturilor şi cheltuielilor nelegate de exploatare: Rezultatul cesiunii imobilizărilor şi plasamentelor Cheltuieli privind dobânzile Venituri din plasamente ± Rezultatul din exploatare înaintea variaţiei necesarului în fond de rulment Variaţia stocurilor Variaţia conturilor clienţi şi a altor creanţe de exploatare Variaţia conturilor furnizori şi a altor datorii din exploatare Dobânzi şi dividende plătite Plăţi privind impozitele asupra baneficiilor Elementele extraordinare ± Fluxul net de trezorerie relativ la activităţile de exploatare - Notă: Dobânzile şi dividendele plătite ar putea fi incluse. În privinţa metodei indirecte.fie pe baza înregistrărilor contabile ale întreprinderii. în cadrul stocurilor. fie prin ajustarea vânzărilor. costului vânzărilor (sau dobânzilor şi veniturilor asimilate şi dobânzilor debitoare şi cheltuielilor asimilate. de asemenea. cele de investiţii şi cele de finanţare. în categoria fluzurilor de finanţare. creanţelor şi datoriilor de exploatare. iar plăţile privind impozitele asupra beneficiilor ar putea fi împărţite între activităţile de exploatare. 99 . c.

.avansurile de trezorerie şi împrumuturile acordate (altele decât avansurile şi împrumuturile acordate de o instituţie financiară).altor elemente care nu comportă nici încasări.încasări relative la vânzarea de titluri de participare şi de titluri de creanţă ale altor întreprinderi.altor elemente pentru care incidenţa asupra trezoreriei se realizează prin fluxurile de investiţii şi cele de finanţare. precum şi încasări relative la vânzarea de participaţii în întreprinderi de tip joint-venture (altele decât încasările generate de instrumente considerate ca fiind echivalente de lichidităţi sau cele deţinute în scopuri comerciale). precum şi a altor active pe termen lung. .încasări care decurg din vânzarea de imobilizări corporale şi necorporale. câştigurile sau pierderile din schimb nerealizate. precum şi a altor active pe termen lung. . . Fluxurile de trezorerie ale activităţii de investiţii IASC reaminteşte că fluxurile care rezultă din activităţi de investiţii indică în ce măsură plăţile au fost efectuate petnru achiziţionarea de active destinate să genereze venituri şi fluxuri de trezorerie viitoare. precum şi plăţi efectuate pentru achiziţionarea de participaţii în întreprinderi de tip joint-venture (altele decât plăţile efectuate pentru instrumente considerate ca fiind echivalente de lichidităţi sau deţinute în scopuri comerciale). creanţelor şi detoriilor din exploatare. creanţelor şi datoriilor din exploatare.variaţiilor intervenite în cursul exerciţiului. precum amortizările.Conform metodei indirecte fluxul net de trezorerie care provinne din activităţile de exploatare se determină prin ajustarea rezultatului net. în cadrul stocurilor. . inclusiv cheltuielile de dezvoltare capitalizate şi plăţile implicate de imobilizările produse de întreprindere pentru sine. O altă soluţie de prezentare a a fluxului net de trezorerie. Ele se referă la: . Fluxurile de trezorerie ale activităţilor de investiţii oferă informaţii privind maniera în care întreprinderea îşi asigură perenitatea şi creşterea. provizioanele. 100 . ţinând cont de incidenţa: . pe baza metodei indirecte constă în reliefarea veniturilor şi cheltuielilor aferente contului de profit şi pierdere şi a variaţiilor intervenite în cursul exerciţiului în cadrul stocurilor.plăţi efectuate pentru achiziţionarea de titluri de participare şi de titluri de creanţă ale altor întreprinderi. .plăţi efectuate pentru achiziţionarea de imobilizări corporale şi necorporale. care provin din activităţile de exploatare. beneficiile nedistribuite alr societăţiilor asociate şi interesele minoritare (în contextul conturilor consolidate). impozitele amânate. nici plăţi.

Fluxurile de trezorerie ale activităţii de finanţare Activităţile de finanţare sunt acele activităţi care antrenează schimbări în mărimea şi structura capitalurilor proprii şi capitalurilor împrunutate ale întreprinderii. 101 . de titluri de împrumut ipotecar sau a altor titluri de împrumut pe termen scurt sau lung. de bilete de trezorerie. de împrumuturi statutare. Prezentarea separată a acestor fluxuri în tabloul de trezorerie este dată de posibilitatea utilizării lor în previziunea sumelor pe care aportorii de capitaluri le vor retrage din fondurile (capitalurile) viitoare. IAS 7 nu precizează care sunt rubricile de constituit corespunzătoare acestor fluxuri. Fluxurile de numerar globale provenite din achiziţiile şi din cedările de filiale şi alte unităţi de afaceri trebuie prezentate separat şi clasificate drept activităţi de investiţie. Totuşi. .încasări care decurg din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor acordate altor părţi (altele decât avansurile ţi împrumuturile acordate de o instituţie financiară). exemplele furnizate în anexa normei conduc la următoarea prezentare – tip: Fluxurile de trezorerie relative la activităţile de investiţii ± = + + + + Fluxul net de trezorerie relativ la activităţile de investiţii Cesiunea filialei X Achiziţionarea filialei Y (-) trezoreria achiziţionată Achiziţionarea de imobilizări Achiziţionarea de plasamente Încasări ce rezultă din cesiunea de imobilizări Încasări ce rezultă din cesiunea de plasamente Dobânzi încasate Dividende primite (încasate) - Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de investiţie este importantă deoarece fluxurile de numerar reprezintă măsura în care cheltuielile au servit obţinerii de resurse menite să genereze venituri şi fluxuri de numerar viitoare.încasări din emisiunea de împrumuturi obligatare.vărsăminte efectuate acţionarilor pentru achiziţionarea sau răscumpărarea acţiunilor întreprinderii. . Mişcările de trezorerie generate de activităţile de finanţare se referă la: .încasările din emisiunea de acţiuni şi de alte instrumente ale capitalurilor proprii.

Totuşi. exemplele furnizate în anexa normei conduc la următoarea prezentare tip: Fluxurile de trezorerie relative la activităţile de finanţare: ± = + Fluxul net de trezorerie relativ la activităţile de finanţare Creşterea de capital.rambursarea sub formă de lichidităţi a sumelor împrumutate. vărsăminte efectuate de un locatar pentru reducerea soldului datoriei referitoare la un contract de locaţie – finanţare. IAS 7 nu precizează care sunt rubricile de constituit corespunzătoare. în numerar Emisiunea (contractarea) de împrumuturi (altele decât cele de trezorerie) Rambursarea de împrumuturi (altele decât cele de trezorerie) Rambursarea de datorii ce rezultă din contractele de locaţie – finanţare Dobânzi şi dividende plătite - 102 . în numerar Rambursarea de capital.

elaborat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. se pot avea în vedere şi alte documente financiar – contabile obţinute de la diferite persoane angrenate în activitatea societăţii comerciale respective. legate în mod direct de evaluarea performanţei sunt veniturile şi cheltuielile”. conform reglementărilor legale. Structurile contului de profit şi pierdere. Aceste clase sunt numite structurile situaţiilor financiare.1. datoriile şi capitalul propriu.politici contabile şi note explicative. se prevede că: „Situaţiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzacţiilor şi ale altor evenimente. Totuşi.CAPITOLUL 12 ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR 12. situaţiile anuale ale firmei trebuie să cuprindă: .situaţia modificărilor capitalului propriu . Formal.contul de profit şi pierdere .situaţia fluxurilor de trezorerie . în funcţie de necesităţile analizei.bilanţul .Bilanţul contabil şi conceptul juridic al patrimoniului În cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. În linii mari analiza financiară are la bază informaţiile extrase din bilanţul contabil. 1752/2005 este următorul: Active imobilizate Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare Active circulante Stocuri Creanţe ( Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element ) Investiţii pe termen scurt Casa şi conturi la bănci 103 . grupându-se în clase cuprinzătoare conform caracteristicilor economice. Structurile bilanţului legate în mod direct de evaluarea poziţiei financiare sunt: activele. cu anexele aferente. Formatul bilanţului prescurtat potrivit OMF nr.

Determinarea. Conform unei prime grupe de abordări. bilanţul poate fi interpretat în mai multe moduri. la un moment dat. subordonatul acestora din urmă. acestea fiind reprezentate atât sub aspectul originii 104 . exprimate în etalon monetar. structurarea şi cunoaşterea patrimoniului se realizează cu ajutorul bilanţului. În formulă generală bilanţul a fost şi este considerat ca un document care permite să se cunoască. bilanţul reprezintă capitalurile titularului de patrimoniu. Din punct de vedere economic. contabilul apare ca mediator între proprietari şi conducători. recunoscut ca un instrument static. se separă conducerea întreprinderilor de proprietari. patrimoniul este format din ansamblul bunurilor (corporale şi necorporale). patrimoniul unui comerciant. conducătorii find obligaţi să informeze periodic asupra modului în care au gestionat patrimoniul şi activitatea. patrimoniu definit ca ansamblul drepturilor şi obligaţiilor acestui comerciant. De asemenea. Această practică îşi găseşte explicaţia în câteva fenomene. ceea ce creează o anumită imagine statică asupra realităţii la nivelul firmei. abia în secolul al XIXlea când marile întreprinderi industriale şi comerciale au simţit nevoia să facă distincţia între capitaluri şi venituri. al drepturilor şi obligaţiilor ce caracterizează situaţia unei entităţi patrimoniale la un moment dat.Cheltuieli în avans Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an Active circulante nete/datori curente nete Total active minus datorii curente Datorii: sumele care trebuie plătite intr-o perioadă mai mare de un an Provizioane Venituri în avans Capital şi rezerve Capital subscris ( prezentând-se separat capitalul vărsat şi capitalul nevărsat ) Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve Profitul sau pierderea raportat(ă) Profitul sau pierderea exerciţiului financiar Bilanţul contabil reflectă situaţia patrimoniului la un moment dat. şi din aceleaşi motive a apărut şi contul de rezultate. persoană fizică sau juridică. şi anume: numarul societăţilor pe acţiuni se multiplică. rămânând. Bilanţul contabil apare ca o necesitate de analiză şi măsurare periodică a patrimoniului. Plecând de la conceptul de patrimoniu. totuşi. Tot atunci. şi mai este încă. bilanţul a fost.

clasificate într-o ordine raţională. Ion Ionaşcu – Tratat de contabilitate financiară. Funcţia de Activ imobilizat investiţii Stocuri (+) Funcţia de Creanţe clienţi (-) exploatare Datorii faţă de furnizori Funcţia de Titluri de plasament (+) trezorerie Disponibilităţi Tabel 12. Bucureşti 1998. pagina 77 105 . care sunt necesităţile de finanţare sau care a fost utilizarea dată resurselor de care a dispus întreprinderea. cât şi al modului de utilizare. din punct de vedere economic. bilanţul îndeplineşte două funcţii principale: 13) Niculae Feleagă. deci sunt orientate pe finalitatea bilanţului. în pasivul bilanţului.1.lor. printr-o regrupare după funcţiile acesteia se poate ajunge la o abordare a bilanţului de tip funcţional. bilanţul trebuie să răspundă la nevoile de analiză economicofinanciare ale întreprinderii. Din punct de vedere juridic bilanţul reflectă drepturile de proprietate şi de creanţă. Editura Economică. I. ne dezvăluie. iar a pasivelor dupa provenienţa lor. la sfârşitul exerciţiului financiar. vol.1. şi datoriile întreprinderii faţă de treţi şi asociaţi. Acest mod de interpretare generează ecuaţia economică a bilanţului: UTILIZĂRI = RESURSE Care este echivalentă cu ecuaţia: ACTIV = PASIV Un bilanţ. respectiv resursele. unul din modele fiind prezentat în tabelul 12. Prezentarea funcţională a bilanţului13) Datorii Financiare Capitaluri proprii Funcţia de finanţare Prin datele pe care le conţine. În conformitate cu o a doua grupă de abordări. Plecând de la bilanţul întocmit şi prezentat de întreprinderi. Modelul de bilanţ adoptat în tara noastră prevede o structurare a activelor după destinaţia lor. în activul bilanţului. mai multe aspecte: de unde provin fondurile necesare finanţării activelor întreprinderii.

Flexibilitatea financiară reprezintă capacitatea unei întreprinderi de a lua măsurile necesare. bilanţul este documentul de sinteză care prezintă situaţia financiară a întreprinderii în cadrul căruia pot fi definite trei mase valorice: Activele sau bunurile (Assets).2. Datoriile (Liabilities). creanţele şi datoriile societăţii.Funcţia de generalizare a informaţiilor contabile este determinată de modul în care bilanţul sistematizează şi grupează informaţiile contabile. la nivelul de timp necesar penru ca o datorie să fie achitată. Conform unei a treia grupe de abordări. - 12. Deşi dispersate în mai multe conturi. Lichiditatea se referă la intervalul de timp necesar pentru ca un element de activ să fie realizat sau convertit în disponibilităţi. aceste informaţii au capacitatea ca reflectate prin bilanţ să caracterizeze activitatea economică. . Capitalurile proprii (Shareholders equity). astfel încât să se poată face faţă nevoilor şi situaţiilor neprevăzute. Bilanţul permite formularea de judecăţi de valoare privind riscul pe care şi-l asumă o întreprindere şi evaluarea mişcărilor viitoare de trezorerie. prin bilanţ se prezintă situaţia elementelor patrimoniale în etalon valoric. Pe baza acestuia putându-se analiza performanţa economico-financiară a întreprinderii şi se pot trage anumite concluzii privind starea şi poziţia acesteia pe piaţă. Se cunosc astfel. starea bunurilor economice la un moment dat. Pentru aceasta se poate proceda la o analiză a bilanţului prin prisma lichidităţii/exigibilităţii şi flexibilităţii financiare cu care se confruntă întreprinderea. În concluzie. iar exigibilitatea. Prin echilibru financiar al întreprinderii se poate înţelege o corespondenţă între nevoile de capitaluri. Obiectivele analizei pe baza bilanţului patrimonial sunt următoarele: 106 . de sorginte anglo-saxonă. Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului patrimonial Analiza pe baza bilanţului patrimonial face parte din ananiza echilibrului financiar.Funcţia de informare rezultă din analiza datelor prezentate ăn bilanţ care astfel este transformat într-un instrument de gestionare eficient şi de conducere a unităţii patrimoniale. în vederea modificării valorilor şi calendarului mişcărilor de trezorerie. Studiul financiar al bilanţului evidenţiază modalităţile de realizare a echilibrului financiar sau patrimonial al întreprinderii la un moment dat permiţând o analiză financiară statică. lichiditatea. cu atât riscul acesteia de a intra în faliment este mai mic. pe de o parte şi posibilitatea obţinerii lor pe de altă parte. Cu cât flexibilitatea financiară a unei întreprinderi este mai mare.

bilanţul trebuie organizat în aşa fel încât elementele de activ şi de pasiv să fie regrupate pe baza criteriilor de lichiditate/exigibilitate. Abordarea financiară a bilanţului 107 .pune în evidenţă riscul de insolvabilitate al întreprinderii şi anume apreciază dacă întreprinderea îşi poate onora angajamentele asumate faţă de terţi. plasarea eficientă sau ineficientă a trezoreriei astfel încât să se afle din timp dacă disponibilităţile sunt leneşe ducând astfel la o scădere a rentabilităţii întreprinderii.2. iar dacă aceste capitaluri sunt mai mari decât activele imobilizate. Conform acestui principiu. pe seama capitalurilor permanente se constituie mai întâi activele imobilizate. . De asemenea.studiază posibilitatea elementelor de pasiv de a deveni scadente la un anumit termen şi a elementelor de activ de a fi transformate în lichidităţi. din care: stocuri (ST) creanţe (CR) (DPB) (CRT) DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI CREDITE DE TREZORERIE Tabelul 12. esenţiala. dar nu şi suficientă pentru asigurarea echilibrului financiar al întreprinderii. Astfel se ajunge la construcţia unui bilanţ financiar care se prezintă astfel: (AI) ACTIVE IMOBILIZATE (CPM) CAPITALURI PERMANENTE din care: capitaluri proprii (CP) datorii financiare pe termen lung (DF) (DEX) DATORII DE EXPLOATARE - (ACR) ACTIVE CIRCULANTE. Această analiză pune în evidenţă mai multe aspecte.pune la dispoziţia proprietarilor şi acţionarilor informaţii cu privire la valoarea activului realizabil (a valorii care o posedă). la reducerea gradului de îndatorare şi la sporirea siguranţei unei întreprinderi. informaţii necesare şi creditorilor pentru care valoarea activului reprezintă garanţia creanţelor lor. Aceasta este o condiţie elementară. şi anume existenţa sau inexistenţa unui echilibru financiar pe termen lung care să contribuie şi la menţinerea echilibrului financiar pe termen scurt. de a-şi echilibra nevoile ciclice din resurse ciclice? Principiul de bază al analizei pe baza bilanţului patrimonial este următorul: activele pe care şi le procură întreprinderea să fie acoperite cu capitaluri care rămân la dispoziţia ei pe un interval de timp cel puţin egal cu durata de viaţă a respectivelor active. Pentru a permite formarea şi calcularea fondului de rulment net. răspunde la întrebarea: dispune întreprinderea de o capacitate evidenţiată prin aspecte calitative ale ciclului de exploatare. . atunci întreprinderea dispune de un fond de rulment.

la masa de capitaluri proprii. reprezentând o utilizare ineficientă a pasivului sau. exprimând.Fondul de rulment propriu (FRP). . Acest fond de rulment net contribuie la menţinerea echilibrului financiar pe termen scurt. ori de câte ori încheiem bilanţul. respectiv principiul fundamental financiar se păstrează. el fiind o realitate certă. cazul situaţiei din Romania diminuează capitalurile proprii.Fondul de rulment străin (FRS). Noţiunea de fond de rulment net (FRN) poate fi definită prin două formulări echivalente. .Nevoia de fond de rulment (NFR). şi după transformarea bilanţului din bilanţ contabil în bilanţ financiar. fie o abordare a părţii de jos a bilanţului. Rezultatul pozitiv. iar pierderea se poate înscrie în activ. la reducerea gradului de îndatorare şi la sporirea siguranţei întreprinderii.Trezoreria netă (TN) .Fondul de rulment net (FRN). se înscrie în pasiv. Pe baza elementelor din partea de sus a bilnaţului: FRN = Capitaluri permanente (CPM) – Active imobilizate (AI) CPM – exclusiv amortizări şi provizioane AI – în valoare netă (Sau) FRN = Capitaluri permanente (CPM) – Active imobilizate (AI) CPM – inclusiv amortizări şi provizioane AI – în valoare brută Pe baza elementelor din partea de jos a bilanţului FRN = Activ circulant net – Datorii mai mici de un an şi pasive de trezorerie 108 . cum este şi firesc. Principalii indicatori care se calculează pe baza bilanţului financiar sunt: . constatabilă cu precizie. . fie o abordare a părţii de sus a bilanţului.Situaţia netă (SN) Fondul de rulment net. Reprezintă o modalitate concretă de utilizare a capitalurilor permanente. . profitul.Egalitatea bilanţieră dintre activ şi pasiv.

Un fond de rulment propriu negativ (FRP < 0) semnifică faptul că imobilizările sunt finanţate doar parţial din fonduri proprii ea fiind nevoită să apeleze la fonduri străine pentru a finanţa o parte din imobilizările sale. Fondul de rulment împrumutat (străin) Diferenţa dintre fondul de rulment net şi fondul de rulment propriu reprezintă măsura îndatorării pe termen lung. periclitând capacitatea de plată şi trezoreria curentă a întreprinderii. în luarea deciziilor de investiţii privind dezvoltarea întreprinderii. de autonomie. Dacă fondul de rulment net este mai mare decât zero (FRN > 0). Situaţia în care activele circulante transformabile în lichidităţi sunt mai mari decât datoriile pe termen scurt semnifică un fapt favorabil în ceea ce priveşte solvabilitatea. deci există autonomie. exprimând autonomia pe care întreprinderea o dovedeşte în finanţatea investiţiilor de imobilizări. Un fond de rulment propriu pozitiv (FRP > 0) semnifică faptul că întreprinderea este capabilă să-şi finanţeze activele imobilizate din resurse proprii. o ipoteză foarte puţin probabilă. Fondul de rulment propriu Este indicatorul care prezintă gradul de autonomie financiară. deoarece se sugerează că întreprinderea beneficiază de persective favorabile în ceea ce priveşte capacitatea sa de rambursare. Aceasta semnifică faptul că resursele ciclice folosite pentru finanţarea activelor imobilizate au o pondere mare ceea ce are influenţe nefavorabile asupra gradului de îndatorare pe termen scurt. şi neîntâlnită prea des în practică. capitalurile peranente nu sunt suficiente pentru a finanţa activele imobilizate. Dacă fondul de rulment net este mai mic decât zero (FRN < 0). Formula de calcul a fondului de rulment propriu (FRP) este următoarea: FRP = Capitaluri proprii (CP) – Active imobilizate nete (AI) Interpretarea fondului de rulment propriu: Acest indicator asigură gradul de libertate. atunci activele imobilizate sunt acoperite în totalitate din resursele permanente ale întreprinderii iar activele circulante sunt acoperite strict din datoriile pe termen scurt. 109 . fără posibilitatea degajării unui excedent de lichiditate. activele imobilizate au fost finanţate în întregime din capitalurile permanente rămânând un surplus care ar putea fi utlilzat pentru finanţarea activelor circulante. Rezultă astfel o armonizare perfectă a structurii resurselor cu utilitatea acestora.Interpretarea fondului de rulment net: Dacă fondul de rulment net este egal cu zero (FRN = 0). Prezintă o semnificaţie mult mai limitată decât fondul de rulment net. pentru finanţarea nevoilor pe termen scurt.

Din această categorie se exclud creditele de trezorerie. În timp ce componentele nevoii de fond de rulment sunt legate de activitatea curentă şi în special de activitatea de exploatare. 110 . deci numai formele lor materializate. cele ale trezoreriei sunt legate de operaţiuni financiare pe termen scurt realizate de întreprindere. adică resursele temporare. întreprinderea nu are datorii financiare pe termen lung şi mediu. În datoriile de exploatare (DEX) sunt incluse atât resursele generate de procesul de exploatare cât şi resursele cerute şi primite ca atare. în caz contrar. dacă este rezultatul accelerării vitezei de rotaţie a activelor circulante şi al angajării de datorii cu scadenţe mai mari. Acesta se calculează după formula: FRS = Fond de rulment net (FRN) – Fond de rulment propriu (FRP) Interpretarea fondului de rulment străin: Dacă fondul de rulment străin este pozitiv (FRS > 0) atunci întreprinderea nu îşi poate finanţa totalitatea activelor imobilizate din resurse proprii fiind nevoită să apeleze la surse străine. situaţia fiind considerată normală în cazul în care aceasta este rezultatul unei politici de investiţii privind creşterea nevoii de finanţare a ciclului de exploatare. a planurilor de investiţii şi finanţare pe intervale mai mari de un an şi se mai calculează în cazurile în care întreprinderea resimte dificultăţi de trezorerie. Dacă nevoia de fond de rulment este pozitivă (NFR > 0) atunci există un surplus de nevoi temporare în raport cu resursele temporare. situaţie apreciată favorabil. Nevoia de fond de rulment Nevoia de fond de rulment este pusă în evidenţă de bilanţul financiar datorită echilibrului care trebuie să existe între nevoile ciclice şi resursele ciclice.De obicei fondul de rulment străin (FRS) este egal cu datoriile financiare ale întreprinderii. Trezoreria netă Trezoreria netă este un alt indicator în analiza patrimonială care este dat de surplusul fondului de rulment faţă de necesarul în fond de rulment. Interpretarea nevoii de fond de rulment: Dacă nevoia de fond de rulment este negativă (NFR < 0) atunci există un surplus de resurse temporare în raport cu nevoile temporare. Formula pe baza căreia se calculează nevoia de fond de rulment (NFR) este: NFR =Active circulante (ACR) – Datorii de exploatare (DEX) Activele circulente (ACR) se definesc fără disponibilităţi băneşti. Aceasta se calculează de regulă cu ocazia elaborării bugetului anual.

Situaţia netă Situaţia netă reprezintă valoarea datoriilor întreprinderii faţă de asociaţi sau altfel spus. Situaţia netă (SN) se poate calcula dupa formula: SN = Total Active (TA) – Total Datorii (TD) (sau) SN = Capitaluri proprii – Subvenţii pentru investiţii – Provizioane reglementate 12. realizând astfel utilizări ale trezoreriei. Dezvoltarea şi folosirea unui ansamblu de instrumente. valoarea drepturilor pe care le posedă proprietarii asupra entităţii patrimoniale. TN = Disponibilităţi băneşti (DPB) – Credite de trezorerie (CRT) Interpretarea trezoreriei nete: Dacă întreprinderea are excedente monetare (TN > 0) pentru o peroadă mai mare sau mai mică de timp.3. încasările din vânzări. 111 .Trezoreria netă (TN) se calculează după formula: TN = Fondul de rulment net (FRN) – Nevoia de fond de rulment (NFR) Regulile echilibrului contabil asigură determinarea trezoteriei nete şi ca diferenţă între disponibilităţile băneşti şi creditele de trezorerie. în scopul caracterizării unei gestiuni financiare echilibrate. stocajul produselor finite şi comercializarea. Modelul de analiză funcţional este centrat pe o noţiune dinamică ce poate fi dimensionată în raport cu volumul de activitate al întreprinderii. mai mult sau mai puţin diversificate. fabricarea. securitatea şi lichiditatea. ea are posibilitatea să efectueze plasamente financiare diverse. respectiv nevoia de fond de rulment pentru exploatare. practici şi norme. În cele mai multe cazuri situaţia netă este echivalentă cu capitalurile proprii şi se mai numeşte patrimoniu net.Analiza funcţională a bilanţului Analiza funcţională a bilanţului îşi propune să prezinte situaţia întreprinderii prin aspectele financiare şi structurale adaptându-se astfel cerinţelor managerilor. Ea surprinde impactul diferitelor operaţii ale întreprinderii asupra trezoreriei şi oferă o imagine asupra modului de funcţionare a întreprinderii. Pentru aceasta trebuie luate în considerare mai multe criterii în vederea realizării plasamentului şi anume: rentabilitatea. De asemenea grupează operaţiile pe care o întreprindere le realizează în funcţie de natura sau destinaţia lor. constituie unul din obiectivele fundamentale ale analizei financiare. Aceasta surprinde ciclul de producţie în cele patru faze ale sale: achiziţionarea şi stocajul materiilor prime.

regrupate prin funcţia de investire. etc. economic şi de faliment la care se expun. Analiza funcţională presupune o grupare prealabilă a diferitelor operaţii realizate de întreprindere în raport cu natura. clădiri anexe. utilajele. adăugându-se criterii de autonomie financiară. Imobilizările de exploatare cuprind totalitatea imobilizărilor utilizate în exploatare cum sunt: construcţiile. corporale şi financiare pe cele două categorii: de exploatare şi în afara exploatării. Această funcţie stă la baza strategiei optime de finanţare a întreprinderii. 112 . constituie nevoi stabile care în mod necesar trebuie să fie finanţate din resursele stabile existente în pasivul bilanţului.Funcţia de producţie care constă în fabricarea bunurilor şi serviciilor. . Aprecierea echilibrelor financiare fundamentale la nivelul unei întreprinderi face obiectul oricărei analize financiare. Principalii utilizatori ai analizei financiare sunt acţionarii. În concepţia funcţională. acestea aflându-se într-o stransă legatură cu termenele de stocaj şi cu durata creditului furnizori şi clienţi. indiferent de categoria utilizatorilor cărora le este destinată. anumite funcţii precum: . de unde şi originea expresiei analiza funcţională. Imobilizările. managerii întreprinderii şi creditorii. destinaţia sau funcţia lor. simptomele dezechilibrului financiar fiind exprimate prin situaţia întreprinderii. . Imobilizările în afara exploatării includ: terenuri. întreprinderea este definită ca o entitate economică şi financiară asigurând. Funcţia de finanţare regrupează posturile privind capitalurile proprii. a riscului de faliment şi încheindu-se cu încetarea plăţilor. obiectivul lor fiind diferit. creştere economică şi flexibilitate financiară.Funcţia de finanţare care stabileşte resursele financiare necesare dezvoltării. Astfel. . Vor fi asimilate resurselor proprii şi amortismentele şi provizioanele datorită faptului că imobilizările sunt reţinute la valoarea lor brută. participaţiile sau activele financiare şi plasamentele financiare. . în raport cu dezvoltarea sa.Funcţia de investire care se ocupă de achiziţionarea elementelor de activ imobilizat.Funcţia de dezinvestire adică cesiunea elementelor de activ imobilizat.Funcţia de consum care cuprinde utilizarea bunurilor şi serviciilor. . de natura activităţii şi de nevoile financiare ale ciclului de exploatare. Interesul managerilor privind aprecierea echilibrului financiar este legat de obiectivul maximizării valorii întreprinderii. pentru acţionari simptomele dezechilibrului financiar apar atunci când nu obţin rentabilitatea fondurilor proprii. datoriile financiare cât şi provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli.Astfel analiza fondului de rulment se poate realiza în funcţie de specificul societăţii. aprecierea echilibrului financiar este legat de obiectivul acestora de a obţine rambursarea creanţelor lor şi de a primi remuneraţia convenită. Prin prisma intereselor creditorilor întreprinderii.Funcţia de repartiţie care asigură remunerarea diferiţilor factori de producţie. Ţinând cont de riscul financiar. meşinile. acţionarul apreciază că echilibrul financiar este respectat dacă rentabilitatea pe care i-o oferă un plasament compensează riscul la care se expune. Funcţia de investire grupează imobilizările necorporale.

.2. ACTIV Funcţia de investiţie PASIV Activ imobilizat brut (AI) Capital propriu Amortismente şi provizioane Datorii financiare Activ circulant de exploatare (ACE) Datorii de exploatare (DE) Funcţia Activ circulant în afara exploatării Datorii în afara exploatării de (ACAE) (DAE) exploatare Disponibilităţi (D) Credite de trezorerie (CT) Tabelul 12. . . Disponibilităţile băneşti şi creditele de trezorerie formează activul şi respectiv pasivul de trezorerie. Adrian Dăneţ – “Management Financiar”. creanţe – clienţi.3.Imobilizările închiriate sau deţinute în leasing sau în locaţie sunt înregistrate în activ şi corespunzător în pasiv la împrumuturi şi datorii asimilate. 2001 113 .1. generatoare de stocuri reale şi financiare. deoarece ele servesc ciclului de exploatare. În practica financiară există şase principii care stau la baza întocmirii bilanţului funcţional: . tabelul 3. Abordarea funcţională a bilanţului14) Indicatorii care se calculează pe baza bilanţului funcţional sunt următorii: 14) Funcţia de finanţare Funcţia de exploatare Adriana Popa. diferenţele de conversie de activ şi pasiv se tratează în acelaşi mod ca şi la elaborarea bilanţului patrimonial. Bucureşti.Amortizările şi provizioanele sunt incluse în pasivul bilanţului funcţional ca surse aciclice (care rămân la dispoziţia întreprinderii pe perioade mai mari de 1 an). primele privind rambursarea obligaţiunilor. Trăsăturile caracteristice echilibrului funcţional sunt evidenţiate de structura bilanţului funcţional. Editura Economică. producţie şi vânzări. Alina Dăneţ. Toate celelalte posturi. . al necesarului de fond de rulment în afara exploatării şi nivelul valorilor de trezorerie. Astfel posturile de activ precum stocuri.Activele sunt luate în calcul în valoarea lor brută (la valoarea de intrare în patrimoniu) iar în pasiv sunt luate în considerare amortizările şi provizioanele. cheltuieli de exploatare constatate în avans.Efectele scontate neajunse la scadenţă. reflectând operaţii diverse sunt regrupate în categoria activ circulant în afara exploatării având drept corespondent în pasiv datoriile în afara exploatării. corespund funcţiei de exploatare.Cheltuielile care privesc execiţii financiare viitoare se asimilează activelor imobilizate.Fluxurile de aprovizionare. care sunt legate direct de operaţiile ciclului de exploatare constituie active circulante de exploatare care trebuie finanţate din datoriile de exploatare.. nivelul necesarului de fond de rulment pentru exploatare. fiind puse în evidenţă patru niveluri ale acestuia: fondul de rulment net global. care se înnoiesc cu o anumita regularitate. .Conceptul de activ fictiv nu mai este operaţional. debitorii privind capitalul subscris şi nevărsat.

pentru finanţarea stocurilor şi a decalajelor temporare între plata cumpărărilor şi a cheltuielilor generale şi încasarea vânzărilor. El indică marimea capitalurilor imobilizate în acest ciclu. NFRAE = Active circulante în afara exploatării (ACAE) – Datorii în afara exploatării (DAE) 114 . Nevoia de fond de rulment totală. a) Nevoia de fond de rulment privind exploatarea prezintă necesarul legat de finanţarea ciclului de exploatare. Fondul de rulment net global Surplusul resurselor durabile în raport cu nevoile durabile reprezintă fondul de rulment net global (FRNG) disponibil pentru finanţarea operaţiilor de exploatare.- Fondul de rulment net global. de investiţii (datoriile faţă de furnizorii de imobilizări) sau de finanţare (dobânzi datorate. Nevoia de fond de rulment totală Diferenţa dintre nevoile de exploatare şi în afara exploatării. şi activele imobilizate în valoare brută. FRNG = Resurse durabile (CPM) – Activ imobilizat brut (AI) Sau FRNG = (ACE + ACAE + D) – (DE + DAE + CT) Dacă întreprinderea înregistrează un fond de rulment net global superior nevoilor de exploatare angajate. aferente împrumuturilor). pe de altă parte. Acesta se calculează ca diferenţă între resursele durabile. pe de o parte şi datoriile de exploatare şi în afara exploatării. NFRE = Active circulante de exploatare (ACE) – Datorii de exploatare (DE) b) Nevoia de fond de rulment în afara exploatării regrupează elementele neciclice şi instabile. NFRT = Nevoi temporare – Resurse temporare Nevoia de fond de rulment totală (NFRT) este format din două componente: nevoia de fond de rulment pentru exploatare (NFRE) şi nevoia de fond de rulment în afara exploatării (NFRAE). pe care întreprinderea trebuie să le deţină. în caz contrar ea este nevoită să angajeze credite pe termen scurt pentru finanţarea nevoilor de exploatare. constituie nevoia de fond de rulment totală. aceasta va dispune de lichidităţi. neajunse la scadenţă. Trezoreria netă. adică din capitalurile permanente. legate. de exemplu.

Dacă activele circulante de exploatare depăşesc datoriile de exploatare, nevoia de fond de rulment pentru exploatare evidenţiază capitalul investit de întreprindere peste nivelul celui atras din pasivele circulante. Trezoreria netă Componentele acesteia sunt legate de operaţii financiare pe termen scurt realizate de întreprindere şi evidenţiate în ultimul nivel al bilanţului funcţional. Astfel, resursele de trezorerie sunt constituite din credite pe termen scurt, furnizate de bănci şi parteneri financiari, iar pe de altă parte întreprinderea degajă excedente monetare care îi permit acoperirea diverselor nevoi de trezorerie. Confruntarea nevoilor cu resursele de trezorerie evidenţiază situaţia trezoreriei nete (TN), expresia cea mai concludentă a desfăşurării unei activităţi eficiente. TN = Nevoi de trezorerie – Resurse de trezorerie Sau TN = Fondul de rulment net global – Nevoia de fond de rulment totală În concluzie putem pune în evidenţă diversele modalităţi de realizare a echilibrului financiar funcţional: 1) Nevoia de fond de rulment este finanţată în întregime din resurse stabile (fond de rulment pozitiv), a căror valoare totală permite degajarea unei trezorerii pozitive. 2) Resursele stabile şi temporare finanţează temporar nevoia de fond de rulment, diferenţa fiind acoperită din credite de trezorerie. 3) Activele fixe, nevoia de fond de rulment şi disponibilităţile sunt finanţate din credite bancare curente, situaţie care, dacă nu are caracter ocazional, impune reconsiderarea structuri finaciare. 4) Resursele în fondul de rulment acoperă parţial activele imobilizate şi nevoia în fond de rulment generând astfel o trezorerie netă pozitivă. În această situaţie structura de finanţare va trebui revăzută. Se pot prezenta câteva cazuri, care conduc la degradarea echilibrului funcţional antrenând vulnerabilitatea întreprinderii. a) Cresterea foarte rapidă a cifrei de afaceri În acest caz întreprinderea cunoaşte o creştere a nevoii de fond de rulment paralelă cu cea a cifrei de afaceri. Fondul de rulment creşte mai lent decât nevoia de fond de rulment, generând o criză de trezorerie. b) Creşterea insuficientă a cifrei de afaceri În decursul exercitiilor finaciare, întreprinderea beneficiază de o trezorerie satisfăcătoare. Ca o relaţie la creşterea insuficientă a cifrei de afaceri, întreprinderea acceptă condiţii noi de reglementare faţă de clienţii săi, concretizate în creşterea creanţelor sale, aceasta creând o creştere bruscă a nevoii de fond de rulment, care degradează situaţia trezoreriei. c) Întârzierea executării investiţiilor
115

Deşi întreprinderea beneficiază de o structura financiară echilibrată, nu promovează o politică de investiţii care sa-i menţină rata de creştere. Datorită evoluţiei slabe a cifrei de afaceri, ea decide să recupereze întârzierile intervenite la nivelul investiţiilor, cu această ocazie având loc o scădere a fondului de rulment funcţional rezultând o trezorerie net negativă. d) Acumularea pierderilor Pierderile care sunt acumulate din mai multe exerciţii vor diminua fondul de rulment funcţional rezultând o trezorerie net negativă. Realizarea echilibrului funcţional ridică problema alegerii strategiei de finanţare a nevoii de fond de rulment: finanţarea integrală cu fonduri permanente (presupunând o lipsă de flexibilitate), sau parţială şi în completare cu resurse de scurtă durată. Există o parte stabilă a nevoii de fond de rulment care trebuie, în general, să fie finanţată din fondurile permanente şi o parte fluctuantă care poate fi finanţată din capitalurile provizorii. Strategia optimă de finanţare va fi cea care asigură cel mai scăzut cost al procurării capitalurilor. O politică eficientă de gestiune a ratelor de dobândă, în perioada de instabilitate a acestora, trebuie să ia în considerare ansamblul finanţărilor exterioare, deoarece structura ratelor de dobândă poate avantaja recurgerea la finanţări pe termen scurt în detrimentul celor pe termen lung. 12.4.Metoda ratelor folosită în studiul bilanţului Analiza pe baza ratelor ajută la evaluarea performanţelor managementului, apreciază starea de sănătate financiară a firmei, realizează unele predicţii privind situaţia şi performanţele financiare ale întreprinderii, ajută la cunoaşterea gradului de independenţă economică şi financiară a unei întreprinderi, la detectarea în momentul oportun a diferitelor cauze care generează schimbări nedorite în activitatea întreprinderii, permite compararea rentabilităţii şi a riscurilor întreprinderilor de dimensiuni diferite şi permite dezvoltarea unor analize pe nivelurile managementului financiar, însoţite de elaborarea şi adoptarea deciziilor cu implicaţii economico-financiare privind, menţinerea şi dezvoltarea întreprinderii, de conservare a structurii financiare. Fiind un instrument tradiţional şi deosebit de răspândit al analizei financiare, care a cunoscut în ultimii ani importante actualizări şi aprofundări, recurgerea la această metodă se face din dorinţa de a stabili norme, praguri, care să constituie criterii pentru a aprecia starea unei întreprinderi, prin compararea ratelor calculate cu anumite valori de referinţă. În postura de valori de referinţă se pot afla: - aceleaşi rate stabilite la nivelul unui domeniu de activitate; - aceleaşi rate înregistrate de o firmă cu care întreprinderea în cauză doreşte să concureze sau pe care o consideră un exemplu; - obiectivele pe care şi le propun acţionarii sau managerii.
116

În analiza bilanţului patrimonial se utilizează în principal ratele echilibrului financiar, ratele de îndatorare, ratele de lichiditate şi solvabilitate. Ratele echilibrului financiar Acestea fac parte din categoria ratelor structurii financiare, împreună cu ratele de îndatorare. Ratele structurii financiare reprezintă anumiţi parametrii de orientare pentru conducerea unităţii în ceea ce priveşte influenţa costului surselor de finanţare asupra nivelului eficienţei, şi în acelaşi timp pentru potenţialii creditori în ceea ce priveşte riscul redobândirii capitalurilor împrumutate. Ratele de finanţare Rata fondului de rulment
R fr = CPM ; unde: AI

Rfr – Rata fondului de rulment CPM – Capitaluri Permanente AI – Active imobilizate în valoare netă Dacă rata are o valoare supraunitară înseamnă că imobilizările sunt finanţate din capitaluri permanante. Creşterea valorii exprimă o ameliorare a structurii de finanţare, iar diminuarea raportului prezintă o deteriorare a situaţiei. Rata finanţării activului economic
R ae = CPM ; unde: Nevoi stabile + NFRE

Rae – Rata finanţării activului economic CPM – Capitaluri permanente NFRE – Nevoia de fond de rulment pentru exploatare Trebuie să apreciem această rată şi în funcţie de rata fondului de rulment, aceasta din urmă dacă este supraunitară, iar rata fondului de rulment subunitară atunci întreprinderea va recurge la credite de trezorerie pentru finanţarea excedentului nevoilor de fond de rulment în raport cu capitalurile permanente.

117

unde: NRFE RCRT – Rata creditelor de trezorerie CRT – Credite de trezorerie NFRE – Nevoia de fond de rulment pentru exploatare Această rată masoară gradul în care întreprinderea apelează la credite pe termen scurt pentru suplinirea capacităţii de autofinanţare. unde: CP + Capital împrumutat Raf – Rata autonomiei financiare CP – Capital propriu Rata de autofinanţare a activelor R aa = Raa – Rata de autofinanţare a activelor CP – Capital propriu AI – Activ imobilizat ACR – Activ circulant Rata de finanţare a stocurilor R fs = FRN . unde: Stocuri CP . unde: AI + ACR Rfs – Rata de finanţare a stocurilor FRN – Fondul de rulment net 118 .Rata creditelor de trezorerie R CRT = CRT . Ratele echilibrului economico-financiar Rata autonomiei financiare R af = CP .

Rata lichidităţii reduse R lr = CR + DPB .Disponibilităţi băneşti DTS – Datorii pe termen scurt Şi această rată trebuie să tindă către o mărime unitară astfel încât dacă o întreprindere este obligată să-şi achite datoriile pe termen scurt ea să dispună de lichidităţi să le acopere. Valoarea subunitară nu prezintă un aspect negativ în cazul în care gradul de lichiditate al activelor circulante este mai mare decât gradul de exigibilitate al datoriilor pe termen scurt.5 şi 1 reprezintă o situaţie favorabilă din punct de vedere al solvabilităţii parţiale. ea trebuie să tindă către o mărime unitară. unde: DTS Rlr – Rata lichidităţii reduse CR – Creanţe DPB – Disponibilităţi băneşti DTS – Datorii pe termen scurt O rată cuprinsă între 0. Rata solvabilităţii pe termen lung 119 .Ratele de lichiditate şi solvabilitate Rata lichidităţii generale R lg = ACR . Valoarea supraunitară ne arată că pe termen scurt întreprinderea îşi poate onora datoriile. unde: DTS Rli – Rata lichidităţii imediate DPB . unde: DTS Rlg – Rata lichidităţii generale ACR – Active circulante DTS – Datorii pe termen scurt Aceasta reflectă posibilitatea activelor circulante de a fi transformate în timp scurt în lichidităţi. Rata lichidităţii imediate R li = DPB .

considerându-se că acest raport trebuie să fie mai mic de 0.R sl = Activ total . Dacă raportul este supraunitar atunci întreprinderea se află în situaţia în care depinde mai mult de creanţierii săi şi invers. În schimb. unde: Datorii totale Rsl – Rata solvabilităţii pe termen lung Un raport mai mare de 1. Ratele de structură ale activului Rata Activelor Imobilizate 120 . Rata independenţei financiare R if = CP . Rata datoriilor financiare R df = Datorii financiare . Ratele de îndatorare Rata levierului RL = Datorii totale . unde: CPM Rdf – Rata datoriilor financiare CPM – Capitaluri permanante Exprimă ponderea datoriilor financiare în totalul capitalurilor permanente ale întreprinderii. Rata trebuie să fie egală cu cel puţin 0.5. unde: CPM Rif – Rata independenţei financiare CP – Capitaluri proprii CPM – Capitaluri permanente Complementară cu rata datoriilor financiare. o valoare mai mică de 1. unde: CP RL – Rata levierului CP – Capital propriu Indică gradul în care datoriile întreprinderii sunt susţinute de capitalurile proprii ale acesteia.5.5 ne arată că întreprinderea este capabilă sa îşi onoreze datoriile faţă de anumiţi terţi. ne arată independenţa financiară a întreprinderii prin ponderea capitalurilor proprii în resursele permanente.5 dovedeşte riscul de insolvabilitate al întreprinderii.

Se calculează ca raport între activele imobilizate şi totalul activelor. unde: Total Active RS – Rata stocurilor. Rata Stocurilor Se calculează ca raport între stocurile unităţii şi totalul activelor. unde: Total Active CC – Creanţe comerciale. R CC = CC . R ACR = Active Circulante . unde: Total Active RACR – Rata activelor circulante. R AI = Activ Imobilizat . Rata Activelor Circulante Se calculează ca raport între activele circulante şi totalul activelor. Rata Imobilizărilor Corporale Se calculează ca raport între imobilizările corporale şi totalul activelor. R IC = IC . RCC – Rata creanţelor comerciale. RIC – Rata imobilizărilor corporale. Rata Activelor de Trezorerie Se calculează ca raport între activele de trezorerie şi totalul activelor. unde: Total Activ RAI – Rata activelor imobilizate. Rata Creantelor Comerciale Se calculează ca raport între creanţele comerciale şi totalul activelor. RS = Stocuri . 121 . unde: Total Activ IC – Imobilizări corporale.

unde: Total Active AT – Active de trezorerie. unde: Total Pasiv CPM – Capital permanent.R AT = AT . Ratele de structură ale pasivului Rata Solvabilităţii Financiare Se calculează ca raport între capitalul permanent şi totalul pasivului. Rata Autonomiei Globale Se calculează ca raport între capitalurile proprii şi totalul pasivului. RAG – Rata autonomiei globale. RSF – Rata solvabilităţii financiare. R IG = Datorii Totale . RAT – Rata activelor de trezorerie. Rata Îndatorării Globale Se calculează ca raport între datoriile totale şi totalul pasivului. R AG = CP . 122 . unde: Total Pasiv RIG – Rata îndatorării globale. R SF = CPM . unde: Total Pasiv CP – Capitaluri proprii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful