PRONUMELE ŞI ADJECTIVUL DEMONSTRATIV 1. Sunt corect precizate cazurile pronumelor şi adjectivelor demonstrative din enunţurile: 1.

„Slovele acelea ziceau.” 2. „Mie să mi se întâmple asta...” 3. „A scoate cărbuni... înseamnă a scoate cărămizile din pereţii acestei case.” 4. „În fereastra din faţa acesteia in grangur cânta zeflemitor.” 5. „Îngăduiţi să dăm şi pe la aceşti gospodari.” în varianta: a) acelea = adjectiv, N; asta = pronume, N; acestei = adjectiv, G; acesteia = pronume, G; aceşti = adjectiv, Ac; b) acelea = pronume, Ac; asta = pronume, Ac; acestei = adjectiv, D; acesteia = adjectiv, G; aceşti = pronume, Ac 2. Comparaţi şi distingeţi pronumele de adjective: 1. „Şi în aceeaşi vreme cele dintâi raze de soare se topiră.” 2. „şi-n jurul nostru umbla Ancuţa cealaltă, mama acesteia...” 3. „...dar Ancuţa cea tânără cum făcuse cealaltă odinioară... auzi.” 4. „am cerut să plătesc eu cinstea aceea.” a) pronume: acesteia (2); cealaltă (3); adjective: aceeaşi (1); cealaltă (2); aceea (4); b) pronume: aceeaşi (1); cealaltă (2); aceea (4); adjective: acesteia (2); cealaltă (3) 3. Pronume în G, AP şi NP se găsesc în: a) „Şi-n ceasul acela, Hassan a jurat.” b) Grandoarea acesteia impresiona pe orice turist. c) „Uite, zice domnul căpitan, şi arată celorlalţi gazeta.” d) Biletul câştigător a fost al celuilalt. 4. Descoperiţi contextele care conţin pronume sau adjective demonstrative: a) „De aceea îmi place mie de român.” b) „A cui să fie fata aceea de la fereastră?” c) Jacheta a fost dată de aceea unei chivuţe. d) Afară de aceasta, au venit toate colegele la aniversarea mea. e) „Şi-apoi, afară de aceasta, omul nostru era ceva de speriat.” f) „După aceea, boierul se sui în droşca lui.” 5. Identificaţi enunţurile în care există pronume demonstrativ: a) „Simion şi-a întors gâtul lui subţire...” b) „Grâul şi secara sunt averea boierilor şi a arendaşilor.” c) A luat cartea de pe masă, nu pe a din ghiozdan. d) Prâslea s-a căsătorit cu a mică dintre fetele împăratului.

al doilea. oamenii încercaţi ascultau istorisirea aceluia despre iapa lui Vodă.” 7. cealălăltă 11. 8. pronume demonstrativ. d) aceluiaş. Acordul în gen. e) „Lângă focuri. b) Aceea a ascultat cântecul pădurii. 9. În enunţul: „Cel de aici.. c) adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare. b) „A fost steaua norocoasă – binecuvântată de Cel de Sus. Aceea merg grăbiţi spre casă. pronume nehotărât.” b) Prietenia cu cealaltă a fost acceptată de părinţi.” c) „Pe cel deal. număr şi caz nu este respectat în varianta: a) Supărarea copilului acesta creştea cu depărtarea de casă.6. c) aceluiaşi.” d) Să dai celui care are nevoie. valoarea morfologică a celor două pronume este: a) primul. Indicaţi enunţul care cuprinde un adejctiv demonstrativ de depărtare. c) Copilul a asemănat-o pe aceea cu Maica Domnului. celălalt. Pe aceia îi iubim. celălalt. plural) – aceea (feminin. d) Ea primise lănţişorul de la aceea. pe cel colnic. Descoperiţi scrierile corecte ale pronumelor: a) aceleiaşi. cestuilalt. cealaltă. cel este: a) articol demonstrativ-adjectival. c) Copilului acela îi place să se rostogolească prin troienele pufoase.. formă scurtă: a) Calul cel slab al răzăşului nechează deodată. d) nu are valoare morfologică 13. aceştia. Indicaţi variantele în care nu există confuzii între pronumele aceia (masculin. c) Privea fericită lănţişorul de aur de la aceea. b) aceleieaşi. În care enunţ există pronume demonstrativ de depărtare în Ac cu funcţia de AP: a) „Gândul tuturor e la cealaltă Ancuţă. b) acest copil cuminte 12. b) pronume demonstrativ de depărtare.”. Adjectivul pronominal demonstrativ de apropiere este corect folosit în: a) copilul acesta cuminte. fiindcă aveau nişte idealuri în care credeau. singular): a) Aceia curge lin. 10. Aceia s-au aşezat sub un copac umbros. b) Sania copilului acestuia s-a oprit pe malul dimpotrivă. În enunţul: „Toţi aceia au refuzat”. . celuilant. aceştea.

/ SB. de dep. cu prep. / CI. Ac. pron. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: În afară de tine.. / APG. / SB. dem. dem. / APP. al doilea. pron. b) pron.. că am deja suficiente. / SB (excepţie de la subiectul în N. al doilea. N. pronume nehotărât. / AP datival (= în dativ). adjectiv pronominal demonstrativ.. nehot. a) pron. de dep. îi place de toţi ceilalţi. de dep. c) pron. / AA. dem. G.. Ac.. dem. d) primul. G. c) adj. c) primul. / AA. a) pron. dem. / AA. d) pron. cu val. pronume demonstrativ de depărtare. d) pron. al doilea. cu prep. de N. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: De astea nu-mi mai trebuie.. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: De astea s-au mai întâmplat pe la noi. Ac. dem. adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare 14. Ac. dem.. pron. / AA 15. c) art. (pe lângă un subst. 17. / SB . Ac. dem.. dem. nehot. N. nehot. eliptic). b) adj. d) altă interpretare. D. d) adj. adjectiv pronominal nehotărât. a) pron. demonstrativ / fără funcţie sintactică. Ac. Ac.b) primul. / APP 16. c) adj. pron. b) pron.. dem.). / APP.... Ac. dem. cu prep. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Părerile celor din casă sunt altele decât ale celor de-afară. Ac. a) pron. b) pron. adjectiv pronominal nehotărât..

cu prep.18. N. . dem. / SB. cu prep. Ac. nehot. / APP. c) pron. dem.. Ac.. cu prep. b) pron.. Ac. d) pron. / SB (excepţie reală de la subiectul în N. dem. a) pron.). Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat din enunţul de mai jos: Au mai fost premiaţi şi dintre ceilalţi.). / SB (excepţie reală de la subiectul în N..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful