Aceleratia gravitationala În fizică, accelerația gravitațională este accelerația imprimată unui obiect de către gravitația unui alt obiect

. Orice obiect este accelerat spre alt obiect cu aceea și accelerație, indiferent de masa obiectelor. La suprafața Pământului accelerația gravitațională variază între 9,78–9,82 m/s² în funcție de latitudine.

Valoarea standard considerată este de ).

(sau

Accelerația gravitațională spre un obiect de masă M este dată, conform mecanicii newtoniene, de expresia:

, unde: este vectorul cu baza în centrul unui obiect, orientat spre locul considerat, este vectorul unitate cu baza în centrul obiectului și îndreptat în direcția considerată,

este constanta

gravitațională a universului.