BIBLIOGRAFIE

1. Adriano D. V., Page A. L., Elseewi A. A., and Chang A. G., 1982 , ‘’Cadmium availability to sudan grass grown on soils amended with sewage sludge and fly ash’’. J. Environ. Qual., Vol. 11, nr.2. 2. Alexander M., 1994, Biodegradation and bioremediation, Academic Press, 131-148. 3. Atlas, R.M., 1978, Stimulated petroleum biodegradation’, Crit. Rev. Biomivrobiol., 5, 371-386. 4. Alexe A., 1987, ‘’Fiziotipuri şi nutriţia minerală a gorunului (Quercus petraea Liebl.). Revista Pădurilor, nr. 3, p. 123-129. 5. Analele I.C.P.A., Vol. LII 6. Arthur N. P., Zwick T. C., Tolle D. A., Van Voric P., 1984, ‘’Effects of fly ash on microbial CO2 evolution from agricultural soil’’. Water, Air, and Soil Pollution, 22, 1984. 7. Barnea M., Papadopol C., 1975, ‘’Poluarea şi protecţia mediului’’. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti. 8. Bălan S., Sandu V., Captalan M., 1977, ‘’Însuşirile fizice ale solurilor de la Intreprinderea de sere Işalniţa –Dolj şi posibilităţile de ameliorare în scopul măririi producţiei’’.Lucrările Conferinţei Naţionale pentru Ştiinţa Solului, Craiova. 9. Bossert I., Bartha R., 1984, The fate of petroleum in soil ecosystems’, Petroleum Microbiology, Ed. R. M. ATLAS, USA. 10. Capp P. J. and Gilmore D. V., 1980, ‘’Soil making potential of power plant fly ash, in mine land reclamation’’. University of Alabama, USA.. 11. Carlberg George, 1975, ‘’Method of reclaiming wastes and products there from’’. USA, patent 3877920, April 15. 12. Carlson L., Claire Adriano, C. Domy , 1993, ‘’Environmental impact of coal combustion residues’’. J.Environ. Qual., Vol.22 13. Căpitanu V., Dumitru M., Toti M., Răducu Daniela, Popa Daniela, Motlică M., 1999, ‘’Impactul emisiilor termocentralelor asupra mediului ambiant. Recultivarea haldelor de cenuşă’’.RISOPRINT, Cluj Napoca, 399p. 14. Căpitanu V., Toti M., Bălăceanu Claudia, Vaida V., Sîrbu P., Vasiu T., 2000., ‘’Influienţa emisiilor termocentralei Mintia -Deva asupra calităţii solurilor şi unele preocupări manageriale prezente şi de perspectivă privind protecţia mediului ambiant’’. Ştiinţa Solului, XXXIV, nr.1,.p.135-144 235

Holland J. 20.. 24. Hicks P. W. Motelică. Nicoleta Vrînceanu.S. Editura GNP. Fibowa. J. CD. vol. Constantin Carolina.. 1997.S. 1979. les nuisances. 29 B.Hera şi I.. editori. Plaxienco Doina.1989. Ledoux Emmanuel et Lecomte Paul. 25.. 236 . Enache Roxana. 122. D. Come Jean-Marie. Georgeta Apostoiu. Chelsea Mich. ‘’Procese de poluare a solului în România. 1976. Gamenţ Eugenia. Publicaţiile S. Davies R.R. Can.. and Greenwood J. C. 1997. Dineen D. p. vol. Dembrovski I. Swindon Water Research Centre. Radnea Cristina. no. ‘’Soil Quality Monitoring in Romania’’.65-82. St. J. pp. 22. În ‘’Folosirea raţională şi conservarea solurilor româneşti’’. ‘’Crops as indicators of the significance of contamination of soil by heavy metals’’. 2001. Spain.. Bucureşti. Soil Science. . 1997. and Clendening L. 1999. 21. Vago Dunia. Prezent şi viitor’’. 39 p. vol.. 25. 2000. 19. Dumitru M. Calciu I. Agric. 1978. Sci.. Crude oil utilization by fungi.N. Oancea. G. D. 18. M. l’industrie. Cârstea St. D. Dumitru M. ‘’Management of Degraded Soils in Romania’’. and Westlake D.. Davies. arsenic. Activity of soil bacteria on petroleum waste adjacent to an active oil well. and Carlton – Smith C. Motelică M. Persistenţa benzinei de aviaţie în sol. Cojocaru G. In situ Biological Remediation of Petroleum Hydrocarbons in Unsaturated Soils. ‘’Direcţiile adoptate în RPP pentru recultivarea depozitelor de deşeuri de focar’’. 16.. 26. ‘’The influience of solution concentration of aluminium. 3... including Salt Affected Soils’’. Petroleum Contaminated Soils. Hedrick H.15. Bucureşti. Ciobanu C. 1980. Popa Daniela. Editura Academiei Române. 1977. Collier F. 7-11 May. 1997.44. E. Calciu I.S. Proceedings of SPUSH 2001’’Integrated Soil Management of Problem and Degraded Soils. ‘’Experimentation et modelisation des procedes in situ de biodegradation aerobie des hydrocarbures’’. Valencia. Damian Maria. Dumitru M.. Cârstea. Dumitru Mihail. Evaluarea degradării biologice a hidrocarburilor prin determinarea tensiunii superficiale a soluţiilor apoase. Microbiol. J. Constantin Carolina. G. Slater P.. Dumitru Elisabeta. 29B. L’eau.N.. Varşovia.. 146-156. S..S. Fc.. D. Energoproiekt. 17. Mashali A. J.. 2002. Manea Alexandrina. Cooper R.. 23. Vrânceanu Nicoleta. Publicaţiile S.R. Vrînceanu Nicoleta..204. boron and copper on root growth in relation to the phytotoxicity of pulverized fuel ash’’. S..

163-165. Gârban Z.. ‘’Soil and plant pollution by industrial emissions in the Copşa Mică area’’. UNIDO. Of 4th Int. Oşlobeanu Anca. ‘’Some aplications on the fly ash in Cehoslovakia’’ . p. Symposium on the use of ash. 1970. Of Romanian Academy –Branch Timişoara. S. 28. Miertus 2002. SK. Vrânceanu Nicoleta.J. Felt J. Răuţă C. Ceauşu C.. In ‘’Metal Elements in ENVIRONMENT.. Toti M.. Pârvulescu Elena.. Căpitanu V. 8-I Mejdunarodnâi Simpozium. Căpitanu V. 34. Dumitrescu Florentina. Engineering Application of Biooxidation Process for Treating Petroleum-Contaminated Soil. 32..82 37.33-56.. 1998. Tafuri N. Gamenţ Eugenia. “Assessment of Phytoremediation as an In-Situ Technique for Cleaning Oil-Contaminated . 1998.. 33.C. Răuţă C. Bioremediation of petroleum contaminated soils. Nov. ‘’Aspects of establishing some measures to reclaim soils polluted with heavy metals in Copşa Mică’’.33-45. J.Farwell. 1994. Lucrările CNSS. 12-16 Sept. ‘’Issledovania v zveazu s ustanohobleniem vozmojnostei recultivaţii zolî bituminoznâh slaneţev’’. Gamenţ Eugenia.. Feher J. pp. Măsuri de limitare a efectului poluant’’. A. 2002.27. Bugeag Elena. and Germida I. Rubio. Bucureşti. 36.L. Publishing House ‘’Eurobit’’ Timişoara. ‘’Evaluarea gradului de poluare a solului. Proceedings of the third International Congress Man and Soil at the Third Millenium. Proc. Ştiinţa Solului. Toti M. Dumitru M. 237 ..’’Survey of Soil Remediation Technology’’.. (Eds. Popa Daniela. 1994. Dumitru M. Symposium on the use of ash. Fan Chi-Yuan.C. Saskatoon. 9-11 November. 1994.. Gamenţ Eugenia.. Dumitru M. Bulgaria. Tănase Veronica. M. 3-7 senteabrea. pp. Cîrstea Stelian. 2002. Fuentes Alicia. Remediation of Hazardous Waste. Canada. ESNA Proceedings of the XXIV annual meeting. 29. Frick.. Răducu Daniela. no. Sites”. H. 31. Simp. Motelică D. 1999. 1984.E.) Vol. Răuţă C. IV. Varna . Voiculescu Anca. ‘’Micromorphological study of biological activity of two soils polluted with flaying ash’’. Constantin Carolina. Trieste.. Asins & V. Tulcea ...6-8.. Drăgan P. Geoforma Ediciones. Toti M.Morgan. Căpitanu V. Căpitanu V. 30. Stanislav. 35.. Medicine and Biology’’. ‘’Ash production and utilization in the United States’’. Ancara. Lodolo Andrea. Andreu. Logrono. Bucureşti. p. Ancara 9-11 November . 2000.. Dumitru M.M. R..PTAC. R.. Buitrago Cesar. eds. Dumitru Elisabeta. Dumitru M.127-132. Dumitru M.1-2. Nastea St.. XXXII..P. 1970.. 1998.

. 3719-3723. 1996. Ho V.. 52.. Chrenskova F. ‘’Integrated In 238 . Hamburg. 44. vol. Treikeaskii F.. J. Environ. Polish Journal of Soil Science. Dana Dyer and Browen D. Fd. Fatyga J. Graham F.. Holliday R.. Chremelkova Eva. C. 1967. No. 40.XIV.. Giedroje B. 46. 42. ‘’Obasvredosvane I ipolunuvans na hvoctohraniliscienta na tei v energiinien kompleks Mariţe Istok pocivasananie I agro-himiengod . ‘’Photooxidation of Crude Oils’’. Sci. Environmental Science. Holobrady K. ‘’Oligominerale şi oligomineraloze’’. USAMV Bucureşti. 1993. Sa.Cooper and Prince C. 41. Ingrid. Haith E. 51.XIII. 39. Giedroje B. and Greenwood J. 1998. Licev S. 30.. VI nr. Michael.. 1971... Natura. Ghergariu S.. Hryncewicz Z. Hodgson L. 1980. 1998.38.. Robert. Athmer I. Cislo 6. Agric. Vol. . 50. 1977.. Vol. Hart Stephen. Chriatopher. Gheorghiţă Niculina. Dobis A. ‘’The influence of ashes from burning black coal on water relations in sandy soils’’. 43. 1995. Polnehospodorstvo. 1-3 September. and Hodson D. Rosnik III.. 1980. Dobis A. 48. Bucureşti.. ‘’The effect of fertilizarion with ashes from black coal burnet in electric power on the properties of sandy soil and crops’’. Deborah Weber and Brodsky h. Wayne. Teză de Doctorat. Heitkamp A. Gorbucev I. 47. Environ.I. No. Holobrady K. 49.. Garrett M. ‘’ Agrokemiske analitike hodstenie elektrorenskeho poplceka FNO e pohavarijnehr starre kultur i nepleveneho popolceka’’. Sofia. Brackin M. ‘’Mojnost likvidovat popolcek z FNO zepersvenin do pody’’.Ioan. Editura Academiei. 11. Technol.. Rawnsed W. ‘’In Situ Bioremediation: Defining the Limits’’. 1982. 1981 . ‘’Current state of the art and future possibilities for the valorisation of ash products from lignite –fired power stations in the Feeral Republic of Germany’’. Kulich J... Polish Journal of Soil Science.2002. 1955. vol. ‘’Potential phytotoxic components of pulverised fuel ash’’. 9. V povdi po Polnehozpoderetvo Recnik XIII. Sheridan P. Pickering I. Sci. Hrzncewicz Z... ‘’Neutralization and dislocation of high calcium fly ash’’. A. Cermak F. D. Roger. Philip. Holzapfel T. 1977... Conference on Thermal power generation and the environment. ‘’Plant grouth on fly ash’’. 32. N.5. Cislo 11. 45. ’’Cercetări privind echilibrul biological solului ca urmare a aplicării unor erbicide uzuale în practica agricolă’’..

J. Schnoor.. Simmerman C. J.Osvosnîe naruşennîh zemeli..... Hinclman R. L. Dyorek A. J. A. 58. 62. 2528-2634. Conference on thermal power generation and the environment. Assessment of biodegradation. 1976 . ‘’Fenomenul de poluare şi efectele sale în agricultură’’. Bucureşti. 54. Sibiu) asupra sănătăţii şi producţiei animalelor’’ . Bucureşti..Vrzecicn. 152-158.. 1973. D. 2. Vol. 1978. ‘’Effect of hzbrid poplar trees on microbial populations important to hazardous waste bioremediation’’. Jirousek J. 1166. Moscova. Byrom J. Ionescu Al. P. Effect of gross pollution by kerosene hydrocarbons on the microflora of moorland soil. 26... XIX Ogolnopolski skezd naukowy PTG Ochrona srolowiska glebowage Katovics . Balicka Natalia. ‘’Efectele biologice ale poluării mediului’’. 16 (6): 1318-1321. 57. Ionescu Al. Hansveit A. 1-3 September. Qual. ‘’Ispolzovanie zolootvalei teplovâh electrostanţii pod posevî trav’’.Situ Soil Remediation Technology:The Lasagna Processs’’.Kkrabow Kominikaty’’. M. Bacterial flora of soil after application of oily waste. Jensen V.. Sci. O.‘’Implicaţiile poluării industriale din zona Copşa Mică (jud. The Oil Industry and Microbial Ecosystems. Malysowa Elizbieta. 1985. J. Editura Ceres. R. 1975. 60.and Alvarez. Bucureşti. 1993.... Jastrow J. 1972. Nature. Knight M. Kaar N... Editura Academiei RSR. 53. Oikos. l.1972. Pulawy. Institutul ‘’Pasteur’’. Giedroje B. Vedecke Prace. Sinteza cercetărilor effectuate în anii 1993-1994. ‘’Limitating factors of meadow soils fertility at long term exploitation of high nitrogen rates in fly ash zone in Ostrava region’’ . 1-3 Praha. 24. ‘’Current situation and future methods of ash and FGD residue disposal in Czech power plants’’.. 1994. ‘’Zadania and utrwaleniem I zagospodero waniem haldy popiolowej w electrovny ‘’Halemba’’. J.. 10. ‘’Plant growth and trace element uptake on acide coal refuse amended with lime and flz ash’’. Environ. 64. 1990. No. Jones. J. Jordahl. G. Environmental Toxicology and Chemistry.. 1995. F. 1997. Environ. 56.. Kreuk J. 239 . 59.. 55. A. L. 254-260. V. Foster.. 29. 1981. Hryncewicz Z.. ar227. C J. 1974. Hobovstiak J. J. 61.. 63.

. Racah Jenny. Louis. 72.’’Recent developments for in situ treatment of metal contaminated soils’’. 1974. Changes in the flora of soil fungi following oil waste application. 75. ‘’Decontamination of metal polluted soils by phytoextraction’’.. respolojenno na zolootvalah teploelektrostanţii Işalniţa’’. 3-10 iunie.. ‘’The fate of trace elements at coal-fired power plants’’. 66. Kozel Farloslov . 1997. Lancini N. Ma C. St.. Efecte ale poluării cu petrol şi apă sărată de la extracţia ţiţeiului asupra solurilor şi producţiei silvice din judeţul Dâmboviţa şi măsuri de remediere ecologică. Răuţă C. Kjoller A..S... 377-382. Latiş L. Constantin Carolina. Marcon G. 1980. Dumitru M.. 1984. Treikeaşki P.. nr. Lebew. Revista ‘’Mediul Înconjurător’’. 1997.65. Washinton DC 20460... ‘’Efectul poluării cu metale grele asupra sistemului sol-plantă-animal din unele zone ale României’’. RSC. vol. 1976. Sora Natali Isabella. II. 71..1991. 70. M.N.. and Kema N. 1976 . 74. 73. Burgas. Polonia. and Kingscott J. CX 824823.Erga edizioni. ‘’Technologhia rekulitivaţii onezvrescivanie zolootvalov I ih ispolizovanie dlea selskohozeaistvennîh ţelei’’ . USA-EPA. Fourth International Ash Utilization Symposium. Last M. Irene Poleak. Manea Alexandrina. Liceev K. V. Bregante Monica. Balgaria. Magistrelli Paola. 240 . Oikos. 1993. Lăcătuşu R.. Bukarest. ‘’Agrofiziceskie i agrohimiceskie svoistv zolî et teploelektrostanţii na eksperimentalinom pole. 2000. Rizea Nineta. Publicaţiile S. 2002. ‘’The use of plants for removal of toxic metals from contaminated soil’’. 7 Mejdunarodnîi simpozium Recultivaţiea landşaftov naruşennîh promîşlennoi deiatelnostiu’’. ‘’World overview ‘’. 1-3 September. USA-EPA.. Katovice. Paganeto Andrea.. 29B.R. Mocanu R. Stella de Robertis. V Simpozium Razrabotka sposobov recultivaţii landşafta naruşennogo promîşlennoi deiatelnostiu.S. 27. Martella Luigi. vol.. 69. Qualich Paolo. Dogaru Mihaela. March. Gamenţ Eugenia. 67. Damian Maria.. Dulvara Eufrosina. ‘’Fiziceskie i himiceskie preobrazovaniea proiectrodesckie na skledah zol i zlakov’’. Mali Vladimir. Gambale Franko. 8 Mejdunarodnîi sympozium . 68. Meij R. Medra N. Hamburg. Drăcea Maria. Fetek.. Nastea St. 76. Neda C. Genoa. Balintoni Mihaela. 1997. 3-7 senteabrea. Marin N. ‘’Proverlea nekatorâh spodobov ogranicenia pâleoobrazovaniea na otvalah electrostanţii’’..1-2.. 1973. Conference on termal power generation and the environment. 77. Popescu I. Ciobanu C. 1974. Agropromâşlennâi landşaft evo zascita I razvitle. Llanos C.

.. Environment & Technique/ info-dechets courants. 85. . Dumitru M. Recultivaţiea landşaftov naruşennîh promîşlennoi deatelinostiu.’’. ‘’Necatorîe rezultatî issledovanii po isspolizovaniiu dlea selscogo hozeaistva zolî teploelectroţentralei’’. Jampa A. 1978. Informaşionnîi biuleteni po problema III . Damian M. 1982 c.. 1993. Ştiinţa Solului. ‘’Recultivarea haldelor de cenuşă. Bugeag Elena. Popescu I. Răuţă C. ‘’Die Vrefcatigung und Recultivierung von Aschehalden ein Mittel sur Bekempfung der Unwelkverochmutzung’’... 1 . Marin N.. bis. Răuţă C..XLVI.. ‘’Mise au point d’une methode de depollution in situ des sols et nappes contamines par la hydrocarbures’’.. 241 . Popescu I. 1982. Marin N. ‘’ Cercetări privind posibilităţile de folosire în agricultură a cenuşii de şisturi bituminoase’’. ‘’Recultivarea haldelor de cenuşă – mijloc de combatere a poluării mediului încomnjrător’’. Biblioteca agricolă. 80.. Conference on thermal power generation & the environment. 84. Răuţă C. Ecologhiceskie Kooperaţiea. Răuţă C. Dumitru M. Nastea St. ‘’Pretabilitatea la recultivare a cenuşii de şisturi bituminose’’. ‘’Combaterea poluării – protecţia vieţii’’. Moser Marie Ange. Dumitru M...Cereale şi plante tehnice. Pittsburg.. Dumitru M. 1997. Răuţă C.. Moskva.78. Răuţă C.6.. 87. 1-3 September. 86. 1981..1984. b.. Nastea St. ‘’Problema rekultivaţii zemeli degradirovannîh vledstvenie soţialno economiceskoi deiatelinosti v S. XLIII...b. ‘’Fixarea haldelor şi combaterea poluării atmosferice – contribuţii pentru optimizarea agriculturii în unele zone ale judeţului Hunedoara... Răuţă C.. Marin N. no.. Miller R. GWRTAC. 1976. Dumitru M. ‘’Phytoremediation’’. Popescu I. mars 1997. Nastea St.1980. Analele ICPA. Ohrana ecosistem I landşaftov.. Dumitru M.. mijloc de combatere a poluării mediului înconjurător’’. Popescu I. Dumitru M. Internaţionale Haldenfechtangung. Nastea St. no. September 88.... Nastea St.. Răuţă C. 83. ‘’Fixarea şi recultivarea haldelor de cenuşă. Vol. Olaru V. 7b. 1984 a.. nr. mijloc de creştere a suprafeţei agricole şi combatere a poluării mediului înconjurător’’. Miller M.. Bratislava. Dumitru M. Popescu V. Nastea St. Olaru V... Nastea St.. 89... Analele ICPA. a.. 1982.. Essen.5.. 79. Dumitrescu Florentima. J. Hamburg.. Nastea St. Nastea St. Bucureşti. Albert E. 82.R Rumînii’’. Marin N. Dumitru M. I. Vol.164. 81... Bucureşti. 1996. Casa judeţeană a corpului didactic Deva. ‘’US Electric utility industry pollution prevention and solid residues use applications’’. Ralinda.

Ann ArborScience. 18-19 iunie. Răuţă C. Bunescu V. Editura Ceres. ‘’Eksperimentalnîe rezultatî polucennîe v 1983 godu po kultituromaje I kukuruzî na zole lignite ot teplocentrali v Rovinari’’. Water. Bugeag E. Nastea St. 99.. and Cervelli S.. Bucharest. Angers. Dumitru M... 3-7 sept. Dumitrescu FL. Popescu I.. Răuţă C. Damian Maria.3 ‘’Razrabotka sposobov rekultivaţii landşaftov naruşennîh promîşlennoi deiatelinostiu’’. Olaru V. Deva.. 18-19 decembrie 1986. Timothy. Design of land treatment systems for industrial wastes ... Oppelt E. ‘’Issledovaniea v sviazi o vedenism v seliskohozeaistvennîi oborot zolootvalah obrazovavşihsea vsledstvie seigenia uglea v teploelektrostanţieah’’. Olaru V. Jampa A... CSSR. Sbornik dokladov naucinoi seminar po teme 3.d. I... Dumitrescu Florentina. Bucureşti... Răuţă C. 8-Mejdunarodnâi simpozion.REIDEL Publishing Company. 98. Bucharest. ‘’Cercetări pentru recultivarea şi fixarea cenuşii de şisturi bituminoase’’.. Bucureşti. Dumitru M. 242 .. Popescu I. Dumitru M. Răuţă C. Dumitru M. D. ‘’Cercetări pentru valorificarea agricolă a haldelor de cenuşă’’. 32.I Popescu. 97. Olaru V.R.Theory and Practice. 1987. 96. 1978..Petruzzelli G. Paris. Most. Air and Soil Pollution.. Lubrano L. 1994. OECD-IEA.1999. 93.90. ‘’Reculitivaţiea ploşciadei degradirovannîh vledstvie obscestvenno ekonomiceskoi deiatelinosti v S. Vladu C. 1979. 94. Sargeţia.. ‘’Cenuşa de termocentrală în construcţii’’. Nastea St..Rumînii’’... Franţa. Nastea St.. Marin N.. Nastea St..1984... 1984. 1994. 92. Blaja D. 8-I Mejdunarodnîi Simpozium. Popescu.. Overcash M.’’Romanian Energz Policy’’. V... Olaru V. Intreprinderea poligrafică Cluj. Nastea St. Răuţă C. 1999 Special Session Monitored Natural Attenuation. Dumitru M. 100. Olaru V. Nastea St. 91. NATO/CCMS Pilot Study ‘’Evaluation of Demonstrated and Emerging Technologies for the Treatment of Contaminated Land and Groundwater (Phase III)’’. Michigan. 3-7 Senteabrea. Cedex 16. ‘’Experimentalinîe rekultivaţii polucenîe period 1978 –1983 gg v sveas s technologhienia recultivaţii zolootvalov teploelectroţentralni v Rovinari’’. 1986 . ‘’Heavy metal uptake by wheat seedlings grown in fly ash amended soils’’. France.. Pal D..Ştiinţele Naturale.c.. 1986. Al III-lea Simpozion national cu tema ‘’Aplicarea tehnologiilor nucleare li a metodelor agrochimice în chimizarea agriculturii’’.. 1994. Nicolescu I. 95.. Dumitru M... 1984.. Blaga Gh.. R. I.

Dumitru M. Ecologie şi Protecţia Ecosistemelor.. Răuţă C. Struwe S. Marin N. Marian N. No. Bucharest.. and Carevelli.160.Pikolova G. 8. nr..101. Lucrările Conferinţei Naţionale pentru Ştiinţa Solului. 1966.. 1980. Ukrainskii filial...’’Combaterea poluării produsă de cenuşa de termocentrală prin cultivarea haldelor cu plante agricole’’.. 111.. Rastiesnosti I promîşlennoi zagreazneeniiea. 107. M. 2-3.. 109. Izd. 105..Pope F. Labrane L.. Nastea St.Pikalova G.. 8-I Mejdunarodnîi Simpozium 3-7 Senteabrea. Nastea St. ‘’Experimentalnîe rezultatî v sveazu s povredaniem rendo vidov zernovâh I bobovîh na zolootvalah teploelectrostanţii Işalniţa Craiova’’.Popescu I. US –EPA /600/F-98/021. Dumitru M.. Vol. Craiova.. XXXII.. 243 . Worldwide Waste management. ‘’Retention of Cu and Cd by soil influenced by different adsorbants’’. issue 5.. ‘’O vasimovliianie kostra hozostogo îi liukerni eineghibridnei priv vîreşeivsni ih na kamenougolnoi pole.Pikolova G. b.Ponnet L. 195-200. Agrochimica. Fiziologobiochimiceskie osnovî vzaimnogo viîianpia rastenii v fitoţenoze’’.. S. 102. 104. 1977. 1988. 110. Popescu I.Petruzzelli G. Kjoller A. 1999. Mihai I... Popescu F... 2. Zverdlovsk. 1982. 106.1998. 8-I Mejdunarodnîi Simpozion. Marin N. technology..Popescu I. Craiova.. Mihai I. nov. AkademiiNauk SSSR. ‘’Perspektivnîe kulturi dlea virazeivannia na zolootvalea’’. Bucharest.. Marin N. 20460.... 103. Jerry. Rastitelnost I promîşlennîe zagreaszennia. Nastea St. Daniel and Jones N.Popescu I. Washington DS. 1979.. 108. ‘’Ispolizovanie zolootvalov dlea kultivirovaniea read korneplodnîh I klubenosnîh rastenii’’. 1984. 1970. Popescu F..’’ Recultivaţiea landşaftov naruşennîh promîşlennoi deiatelinostiu. Ion M. Răuţă C. Mihai I. Dumitru M. ‘’Rezultatî pervîh issledovanii po ispolzovaniie v seliskom hozeaistva ogolnogo peple. ‘’Izmenenie biologhiceskih sveistv restenii pri viraşeivanii ih no kamennougolnei zole’’.V..Pinholt Y.. Holarctic Ecol. Katovice.Popescu I.. Marin N... Moscova. 1966. 1998.. Pitiş S. M. Microbial changes during oil decomposition in soil. Szymura I. 112. ‘’Monitored Natural Attenuation of Petroleum Hydrocarbons’’. 3-7 Sentiabrea. 1984 a. M. ‘’Posibilităţi de ameliorare a poluării industriale prin metode agrofitotehnice’’. Pitiş S..Popescu I. Dumitru M.. Nauka. Nastea St. Legislation spurs market for petrol station clean-up expertise... Glăveanu Paula.. vol..

Bud V.. N.28 F.1977. S. 29B. Vol. McLearn Mary.L. Besprozvena C. 123.Spirik F. Bioremediation of petroleum hydrocarbons in soil environments. 121. şi Cârstea St. ‘’Opît zakritia rastitelnostiu dlakonalivîh polei (zolootvalov) teplovîh electrostanţiea Urale Sverdlovskoe Knynol izdatelstvo’’. Ciobanu C... Editura CERES. Eugenia Gamenţ. Petroleum contaminated soils. 118. J. Bucureşti. A. 115.. A.. Edmonton. L. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Rastenia I promîşlennaia sreda.. . 122.1-34..1992. ‘’ Vyusiti popilku k zlehooveni tezkuch pud’’. 125. Publicaţiile S. Fleischer E.. B. ‘’K voprosu ob uciastii tvetkovîh rastenii v nacialnem osvoienii I preobrazovanii zolnogo substrata’’.N. 117. 29 (7): 318-323 119. 244 . 1979.Răuţă C.Schnoor. 1976. Ashworth J. B. Vlasova G.3.Seraea G. 114. Kostechi P. 1974. Miller M. 1965. I. Subin F. C.Preslo Lynne. 1974. L.. Toti M.. 1962.Qureshi A. ‘’Rezultatî poluproizvodstevennîh fitoameliorativnîh posevor na zolootvale serovskoi GRES’’.1.Material prezentat la CAER. Suyama W. vol. p.Răuţă C. Sb. 1994.. Cârstea St.’’.. ‘’Prevenirea şi combaterea poluării solului’’..113. Dimitrov D. nr.3. Bucureşti. ‘’Poluarea şi protecţia mediului înconjurător’’. ‘’Svoistva zolî tot a taciki zrenica progodnosti e dlea ţelei rastenievodstva’’. Sb. Anca Oşlobeanu. H.. L.Răuţă C.. McCutcheon. M.. 1972. 120. Licht. P. J...Svabe G. ‘’Phytoremediation of organic and nutrient contaminants.. Bucureşti. N.Rowell M. Behaviour of certain micro-organisms in leached smolnitsa contaminated with crude oil. E. Vedecke Prace vyzumneko ustavu melioraci ve zbreslavi.. 1989.Subin F. Tulcea.S. 1997... Lucrările Conferinţei Naţionale pentru Ştiinţa Solului.. Sverdlovsk 124.. ‘’Vyznem recultivace odkalist popela u nasieh elektraren a teplaren a RSC’’. Chelsea Mich.R. 1983.... Doneţk. Hamidulina M.Tarcevschi B. 1995. Rasteniea I promîşkennea credo. N. 7-13 iunie....Seklemonova Stoianova Elka.’’Efecte ale poluării produse de industria de metalurgie neferoasă asupra solurilor şi vegetaţiei şi măsuri de refacere a arealelor afectate’’. 116. Wolfe. Komov S. Environmental Science and Technology. M. Eufrosina Dulvara. Rekultivaţiea landşaftov naruşennîh promîşlennoi deatelnostiu. Dumitru M.. and Carreira.Skopkova Marcela. Alberta. Available remedial technologies for petroleum contaminated soils.S.

vol. Lutgen Pierre. D. M. 127.Vădineanu A. Damian Maria.. 1994. nr... I. Publicaţiile S. p.R. vol. Calciu I.. august 1994. Poluarea cu petrol şi apă sărată în România. 245 ... 1997.S.Toti M. Drăcea Maria. 20.’’Edaphic arthropods as bioindicators of agricultural soil pollution with heavy metals and fluorine’’. Yelinschi Cecilia. 2005. 1997.Verstraete Willy. Bucureşti 2005. Repartiţia suprafeţelor poluate pe grade de încărcare. Simpozion ECOIND. Taină. issue 4. 1993. vol. S. Dumitru M. avec ou sans BIOSOL de terres d’excavation contaminees par des hydrocarbures’’.. 1994. ‘’Estimarea conţinuturilor de metale grele ale unor plante din vegetaţia spontană a zonei Copşa Mică’’. ‘’Evoluţia fenomenului de poluare cu metale grele şi oxizi de sulf în zona Copşa Mică’’. Răuţă C.Mediul şi industria. 134.II.. 131.Toti M..25 sept. 1981. Damian Maria. Eugenia Gamenţ. Dumitru M. Căpitanu V. Eyck Van Luc. no..S. Timişoara . Thonart Philippe. 23. 130.Vrînceanu Nicoleta.. Căpitanu V.‘’Rezultate ale cercetărilor complexe referitoare la starea mediului reflectate în raportul comisiei guvernamentale privind poluarea din zona Copşa Mică’’. Ivan O. 1999. în: ’’Pollution Prevention’’. Matei S... 28E. 2. Dumitru. Tribune de L’eau. Veronica Tănase. 2003. M. Motelică.. 29B. 137. XXXII. Căpitanu V. 1998. Drăcea Maria. mai. ‘’Etude comparative de la decontamination microbiologique.S. Crăciun C..1-2. 1-2.XXIX. Motelică M. Constantin Carolina.Toti M. 177-187. Motelică D. On site bioremediation proves successful for Roterdam rafinery..Voinea N. 128. 1997. Bucureşti.. ‘’Teoria şi practica utilizării cenuşilor de la centralele termoelectrice’’.. Căpitanu V. vol. v.S.. 1999. Ştiinţa Solului. Revista ‘’Mediul înconjurător’’. Poluarea solurilor cu reziduuri de petrol şi apă sărată. 2. Măsuri de ameliorare.1999. Some asppects concerning the oil pollution and brine in romanian soils.. 136. pe judeţe şi pe ţară. Ştiinţa Solului/Soil Science.587/3. volume 4. 1991. D. Drăcea Maria. Public. 25-30 august. Drăcea Maria. nr. Dumitru M. şi colab. 1998.. 81-90 133.R.Yvo Veenis.. M. Căpitanu V.Vasiliu A. p.Toti M. 1995. pe schele petroliere. Jacques Philippe. Constantin Carolina. 75-90. nr.. Editura Tehnică. Bucureşti. Cluj Napoca.596 – 604..N.126. Constantin Carolina. 132. Editura RISOPRINT..Toti M..Toti M. 135. Lucrările celei de a XVII Conferinţe Naţionale pentru stiinţa solului. 129. Constantin Carolina. Poluarea cu petrol şi apă sărată a solurilor din România.. . Dumitru M.N. S. Gamenţ Eugenia.

no.* * * European Commission Thermie. 140.* * * European Comission Thermie. 3. ’Reducing the cost of hydrocarbons exploration. EPA 542-F – 96-015. 246 . 1972. Oil &Gas technology. march 1999. Fail and Mikkey Hosmer. University of Alabama. 23. Ochrana orogowiska globowego Katowice – Krakov Komunikaty. 142.138. Oil &Gas technology.XXX . 1998. SUA. nr. Pulawy Wrscicien. 1976.137/1995.EPA –US 1996 ‘’A Citizen’s Guide to Natural Attenuation. SIDWASTE : a controled treatment of drilling wastes through separation and immobilisation. 143.’’.22-december. ‘’Natepane badania nad moziliwosenia zagospodaromania hald popiollowich elektronni leziska gorne’’. 1980.Zurawski Henrik.* * * Legea protecţiei mediului nr. Joseph L.Zachary S. Wochok . 141. 144. ‘’Analysis of plant growth in fly ash amended soils’’. no. 1999. 139. ‘’Can fly ash be used to grow crops?’’ Electrical World. XIX ogolnopolski wiazd naukomy PTG. 165.

247 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful