ATENTIE, PENTRU A FI IN DEPLINA LEGALITATE UTILIZATORII AU PERMISIUNEA DE A UTIL IZA CONTINUTURILE PUSE LA DISPOZITIE NUMAI IN URMATOARELE MODURI: - ca si bibliografie;

- ca sursa suplimentara de intelegere a subiectului si documentare; - ca sursa de idei si rationamente pentru activitati de cercetare proprii; - mentionarea sursei bibliografice este obligatorie atunci cind citati, rezumati , parafrazati sau utilizati rationamente si idei; - aveti dreptul sa utilizati oferta numai in scopuri legale, aceste continuturi NU pot fi prezentate drept lucrari proprii in fata unei comisii de examinare. - utilizatorul declara, garanteaza si se angajaza sa nu foloseasca fara drept co ntinuturile si sa respecte toate prevederile legale ablicabile in domeniul dreptului de autor si drepturi conexe, in domeniul educatiei; - se interzice cu desavarsire utilizarea continuturilor in vederea falsificarii calitatii de autor sau insusirii calitatii de autor a unei lucrari de orice natura. ************************** www.DocumentareOnline.ro ************************** Ca si utilizator www.DocumentareOnline.ro, declarati ca ati luat cunostinta de p revederile Conventiei privind termeni si conditii de utilizare ce au valoare de contract conform pre vederilor: - Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la d istanta aprobata cu modificari prin Legea nr. 51 din 21/01/2003 - Legea Nr. 365/2002 privind comertul electronic cu modificarile si completarile ulterioare; dar si a urmatoarelor acte normative: -Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificar ile si completarile ulterioare; -Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice cu modificarile si completarile ulterioare; -Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie cu modificarile si completarile ulterioare; -Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, cu mod ificarile si completarile ulterioare; -Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea date lor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare ; -Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecti a vietii private in domeniul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare; -Noul Cod Civil si Penal al Romaniei -Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011 ************************** www.DocumentareOnline.ro **************************

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful