UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" – BUCURESTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" – "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM

Strada Academiei 18–20, Telefon: (40 - 21) 315.54.82, (40 - 21) 307.71.59, Fax: (40 - 21) 312.39.54, 010014 BUCURESTI, ROMANIA

FACULTATEA DE URBANISM

DEPARTAMENTELE: Proiectare Urbana si Peisagistica / Planificare Urbana si Dezvoltare Teritoriala Sectia PROIECTARE SI PLANIFICARE URBANA ANUL UNIVERSITAR 2012 – 2013 Sectia AMENAJAREA SI PLANIFICAREA PEISAJULUI ANUL 4 , SEMESTRUL II [8]

PROIECT integrat de LICENŢA:
5 ore/săpt. - 10 săpt. - 15c (2c+6c+7c) TEMA : PRINCIPII SI OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ, URBANISTICĂ ŞI PEISAGISTICĂ A COMUNEI STĂNCUŢA, JUD. BRĂILA, (PUG, PUZ, PUD, DTAC) Lansare Proiect: Predare Proiect Licenţă: 22 aprile 2013 10 iulie 2013

A. ZONA DESTINATA STUDIULUI: Zona de studiu propusa studenţilor anului 4U&P, este Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) şi localităţile COMUNEI STĂNCUŢA, JUD. BRĂILA. Descrierea UAT COMUNA STĂNCUŢA, JUD. BRĂILA este cf. - tema Etapa I - propunerea elementelor de PUG ale studenţilor. B. OBIECTIVELE GENERALE ALE STUDIULUI: Preambul:

Licenţa (examen teoretic şi examen practic [proiect]) are scopul de a evalua gradul de
pregătire al studenţilor programelor de PLANIFICARE ŞI PROIECTARE URBANA (L-PPU) şi AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI (L-APP) în relaţie directă cu competenţele prevăzute de RUR şi OAR pentru dreptul de semnătura al absolvenţilor de Licenţe ai FUUAUIM. Proiectul „integrat” de Licenţă pentru programele de PLANIFICARE ŞI PROIECTARE URBANA (L-PPU) şi AMENAJAREA ŞI PLANIFICAREA PEISAJULUI (L-APP) se desfăşoară îndrumat, cf. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE - an IV, 2012-2013, pe o perioadă de între 23 aprilie şi 10 iulie 2012. Proiectul de licenţa va avea trei etape/faze care se vor sprijinii pe proiectul de PUG: Evaluarea premizelor de dezvoltare ale Comunei Stăncuţa, Jud. Brăila, rezultate din analizarea PUG existent, a situaţiei din teren şi elaborarea unei „schiţe” de PUG cf. „proiectului”*: “reactualizare PLAN URBANISTIC GENERAL" al Comunei STĂNCUŢA, judeţul BRĂILA, 1. Etapa I - Proiectare de urbanism - fundamentare licenţă - 6 credite 1

39.000 mp.54. SC. verzi) de dezvoltare.21) 307. solicită studenţilor alegerea din sistemului teritorial de localităţi al UAT şi al PUGului schiţat în Etapa I.zonelor cu potenţial de dezvoltare viitoare ce urmează a fi convertite sau reconvertite funcţional în zone sau poli funcţionali noi (incl. Fax: (40 . Etapa II . 1 ha. susţinere Proiect Licenţă + Lucrare Licenţă (text) . S-a studiat întreg UAT al Comunei STĂNCUŢA.Cercetare îndrumată . (40 . judeţul BRĂILA. SC: 1000) *) temele corespunzătoare programului de peisagistică vor avea precizări specifice. .proiect licenţă . decorativ şi ecologic şi cu rol major în funcţionarea „metabolică” a organismului UAT.Elaborarea Proiect Licenţă . ale Comunei STĂNCUŢA. existente.elaborarea unei documentaţii de tip PUD pentru o funcţiune aleasa din zone de dezvoltare detaliate la pct. peisaj cultural. 8 iulie > 10 iulie Etapa PUG.elaborarea unei IT (Ilustrări de Tema) de arhitectura (max. de agrement sau a unei zone verzi şi/sau peisagistice]) ale Comunei STĂNCUŢA. a solicitat studenţilor evaluarea sistemului teritorial de localităţi (la nivel macroteritorial). utilitar.). 1:100) sau peisagistică (max. de peisaj geografic.3 săptămâni]. saţiul-configurativ. Propunerea schematică de dezvoltare a zonei UAT şi a PUG a avut în vedere dezvoltarea unui sistem integrat echilibrat de zonificare. predare Proiect Licenţă + Lucrare Licenţă (text) 5 iulie 5. precum şi propunerea unor ipoteze de dezvoltare. cu rol funcţional. al UAT şi al PUG-ului existent. 10 iunie > 5 iulie 4. Proiectul s-a elaborat în echipe. şi detalierea ei la nivel de PUZ (PUZ de zona funcţională [rezidenţiala.21) 315. 010014 BUCURESTI.54. Soluţiile de PUG rezultate în urma activităţii colective sunt la dispoziţia tuturor studenţilor putându-se constitui (la alegere) în suport pentru Etapele I şi II.21) 312. ROMANIA FACULTATEA DE URBANISM - elaborarea unei documentaţii de tip PUZ. pentru o suprafaţă de minimum 5 ha.fundamentare licenţa 4 săptămâni. 2 . Telefon: (40 . 3. ETAPA I Proiectare de urbanism . ce urmează a fi reamenajate din punct de vedere urban sau peisagistic. .zonificării funcţionale existente (incl.59. a unei tematici propuse pentru o zona de dezvoltare. pentru una dintre zonele de dezvoltare identificate în urma evaluării premizelor de dezvoltare şi reactualizării PLAN URBANISTIC GENERAL al Comunei STĂNCUŢA. Se vor extrage din analiza macro a UAT (proiectul de PUG) acele elemente care definesc zona aleasă şi se vor adăuga elemente de detaliu deduse din planuri şi din vizita la faţa locului care să structureze o propunere la nivel de PUZ. 2 .7 credite . 22 aprilie > 24 mai (6 credite) fază/etapă. Judeţul BRĂILA şi s-au evidenţiat (teoretic) elemente considerate pozitive şi negative ale: .82.săptămâna [21].cu o suprafaţă de minimum 1. prin evaluarea potenţialului social-economic. judeţul BRĂILA 2.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" – BUCURESTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" – "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Strada Academiei 18–20. judeţul BRĂILA. 150 mp. lucrativ dar şi estetic. etc. Etapa II .71. pe baza unui scenariu dedus şi propus din analizarea situaţiei existente. istoric-cultural şi de mediu (zonelor verzi şi peisagistice). de producţie.

12.39. normelor în vigoare) obligatoriu pe hârtie alba. scara 1: 2000/1:1000 Reprezentarea se va face obligatoriu color.21) 315. . single. solicită studenţilor detalierea din PUZ (etapa II). Reglementari echipare edilitara 7. 3 .evaluarea PIESELOR DESENATE . 010014 BUCURESTI.82.20%.evaluarea PIESELOR SCRISE .54. ETAPA II .UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" – BUCURESTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" – "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Strada Academiei 18–20. 24 mai . pentru studentii urbanisti-peisagisti) 5. obligatoriu pe planul suport (ridicarea topo în DWG a PUG). Propunere doua variante strategice pentru subiectul ales spre detaliere (pe acelasi sit sau pe situri diferite) cu scurta justificare a alegerii sitului . Telefon: (40 .54.3 săptămâni. utilizând normele grafice prevăzute de lege. Memoriul şi RLU se vor lega (şină sau spirala) şi se va redacta (Cf. Propunere . Planşele se vor redacta pe formate standard (A1-A2). (40 .proiect licenţa + 7 credite . ROMANIA FACULTATEA DE URBANISM SE CERE structurarea unui dosar de tip PUZ care va conţine următoarele: PIESE DESENATE: 1. cu Arial.avantaje/dezavantage care conduc la optiunea finala si justificarea alegerii sitului in contextul tematiicii alese 4. va fi compusă din MEDIA aritmetică. MEMORIU GENERAL (maxim 25 pagini) 2. Fax: (40 . Sinteza analizei situaţie existente si disfunctionalitati (inclusiv bilanturi teritoriale care sustin propunerea) 3. Propunere conceptuala si functionala pentru un partiu urbanistic/amenajare peisagistica (dupa caz) / justificarea optiunii PIESE SCRISE: 1. . Încadrarea în UAT sau PUG 2. Nota finală a Etapei II.59.21) 312.71. Predarea se va face pe hârtie format fit to A3 şi pe suport digital. cu rotunjire finală a următoarelor note corespunzătoare fiecărei faze: .60%. a unui lot/subzone/zone pe care se va reglementa şi proiecta un obiectiv de arhitectură sau amenajare peisagistica. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM RLU contine toate articolele cf legii) CONDIŢII DE REDACTARE ŞI PREDARE : Proiectul se va elabora şi redacta individual.21) 307. A doua fază/etapă.Reglementari urbanistice si Elemente de Regulament (inclusiv Regulament pentru spatiile verzi. Se vor extrage din PUZ (etapa II) acele elemente care definesc parametrii atribuiţi lotului/zonei şi se vor adăuga elemente de detaliu necesare la nivel de PUD care să structureze modul de conformare a imobilului sau grupului de imobile de pe lot sau în spaţiul verde.evaluarea activităţii pe parcurs (de către cadrele didactice implicate în îndrumarea proiectului) .10 iunie.20 %.Cercetare îndrumată .Reglementari regim juridic şi obiective de utilitate publică 6. Propunere .

Secţiuni 2. instalaţii. etaj/etaj curent.max 20 pag .21) 307. Dosar (tip) PUD Proiectul se va elabora şi redacta individual. filme. PIESE SCRISE va conţine: 2.21) 312. ROMANIA FACULTATEA DE URBANISM SE CERE structurarea a două dosare de tip: 1. cu Arial.6. Propunere Reglementari urbanistice si elemente de Regulament 1. Planşele se vor redacta pe formate standard (A1-A2).urbanistic/peisagistic (dupa caz): planuri. utilizând normele grafice şi de conţinut prevăzute de lege. Faţade/ Elevatii (dupa caz) 2. obligatoriu pe planul suport (dwg. Dosar (tip) PUD PIESE DESENATE: 1. demisol. bibliografie. finisaje interioare-exterioare .4.inclusiv cromatica. detalii (minerale/vegetale). Telefon: (40 . 3D-uri. Încadrarea în PUZ 1. scara 1:500/1:1000 Reprezentarea se va face obligatoriu color. propunere tema iluminat. macheta (dupa caz).5.dupa caz). amenajări. acoperis/terasa . Reglementari regim juridic şi obiective de utilitate publică 1.54.3. 010014 BUCURESTI.71. texturi. Memoriul se va lega (şina sau spirala) şi se va redacta (Cf. single. planse de prezentare.4. Predarea se va face pe hârtie format fit to A3 şi pe suport digital. Dosar (tip) ILUSTRARE DE TEMA (IT) la nivel de dosar (tip) DTAC pentru un obiect de arhitectura / amenajare specifica (dupa caz) Dosarul va cuprinde: PIESE DESENATE: 2.21) 315.1.82.1. volumetrii. filme. normelor în vigoare) obligatoriu pe hârtie alba. desfasurari carcateristice.3. macheta (dupa caz). Sinteza Analizei situaţie existente si disfunctionalitati (inclusiv bilanturi suprafete) 1. MEMORIU GENERAL PUD a. parter. DTAC (Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţie de Construcţie) care vor conţine următoarele: 1. Fax: (40 . etc. sectiuni de anvelopanta. prelucrari in poza. al PUG). Planurile tuturor nivelurilor/planurile de amenajare (dupa caz) 2. etc.2. design urban. (40 . 4 . MEMORIU DE ARHITECTURA .54. 3D-uri.6. structura. prelucrari in poza. Planse de prezentare. PUD şi 2. PIESE SCRISE va conţine: 1. Plan de situaţie existent/propus 2. etc.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" – BUCURESTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" – "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Strada Academiei 18–20. Propunere scenariu ales . interventii-etapizare.) CONDIŢII DE REDACTARE ŞI PREDARE : 1.39.(ce va descrie sumar obiectul de arhitectură/peisagistic la nivelul: planurilor partiului (subsol. Reglementari echipare edilitară 1.59.5.2. volumetrii. Detalii de executie 2. 12.

.3 săptămâni [17-18-1920]. arh.evaluarea PIESELOR DESENATE .54. Susţinerea proiectului se va face în sistem Power-Point (PPS/PPT).71.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" – BUCURESTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" – "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Strada Academiei 18–20. 12. scara 1:50/1:100 (u) şi sacra prevăzuta de tema specifică (p) Reprezentarea se va face obligatoriu color.planşele maximum (12 planşe) se vor redacta pe formate standard (A1-A2).arh. Tiberiu FLORESCU 5 .82. . Florin MACHEDON ŞEF DEPARTAMENT Proiectare Urbana si Peisagistica: conf. Predarea se va face pe hârtie format fit to A3 şi pe suport digital. Dosar ILUSTRARE DE TEMA (IT) la nivel de (tip) DTAC Proiectul se va elabora şi redacta individual.54. 4. arh.dr. A4. (40 . .21) 312. dr. 010014 BUCURESTI. ROMANIA FACULTATEA DE URBANISM 2. normelor în vigoare) obligatoriu pe hârtie alba. single. normelor în vigoare) obligatoriu pe hârtie alba.evaluarea activităţii pe parcurs (de către cadrele didactice implicate în îndrumarea proiectului) . Planşele se vor redacta pe formate standard (A1-A2). 12.evaluarea PIESELOR SCRISE . Predarea se va face pe hârtie format fit to A3 şi pe suport digital. Proiectul se va elabora şi redacta utilizând normele grafice prevăzute de lege.21) 307. Fax: (40 .20%.Elaborarea Proiect Licenţă + Lucrare Licenţă (text) . obligatoriu pe planul suport (pus la dispoziţie).21) 315. cu rotunjire finală a următoarelor note corespunzătoare fiecărei faze: . Etapa III . va fi compusă din MEDIA aritmetică. imagini care vor cuprinde obligatoriu o selectie a planselor standard de PUG PUD-PUZ ale etapelor anterioare cat si RESPONSABIL TEMA: prof. Nota finală a Etapei III. Claudiu RUNCEANU DECAN FACULTATEA DE URBANISM conf.20 %. dr. . single.39.60%. obligatoriu 15-20 (maximum 25). arh. cu Arial. Modul concret de evaluare al activităţii pe parcurs se va face de către cadrele didactice îndrumătoare şi va fi comunicat în prima şedinţă la atelier.59. dr. Arial. Cerasella CRĂCIUN ŞEF DEPARTAMENT Planificare Urbana si Dezvoltare Teritoriala conf. Telefon: (40 . 10 iunie>5 iulie Proiectul se va elabora şi redacta individual şi va fi prezentată ca proiect de sine stătător şi va conţine o sinteza coerentă a Etapelor I > III. Memoriul se va lega (şina sau spirala) şi se va redacta (Cf.memoriul se va lega (şina sau spirala) şi se va redacta Cf. utilizând normele grafice prevăzute de lege.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful