Contoh struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PBL I FKM – UMI DUSUN TAMALAYU DESA PALLANTIKANG USMAN LIRA KepalaDesa Pallantikang Dg. JUMA Kepala Dusun Tamalayu ALFINA BAHARUDDIN SKM.FARDIANSYAH Koordinator Kecamatan MAULIDDIN Koordinator Desa NAIM Koordinator Dusun ISLAMIAH Sekertaris WAHYUDDIN Bendahara WAODE EKA KARINA Team Editor TEAM WORK : NAIM ISLAMIAH WAHYUDIN WAODE EKA NURMASARI DWI SARTIKA RASABULAN .Kes Pembimbing Lapangan NUR.M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful