Starija žena dolazi u hitnu službu sa žalbopm da je pošla da padne odnosno pala na visedoj kuhni kada se nagela izguibila

svijest., Inače se žali da je nosa kao da propada. Fizikalno na srcu uz apex ssitolni šum na svim ušdima oko 3-4/6 stešen Od terpoije uzoima Ntg tbl, lopril i lasix pp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful