You are on page 1of 137

Qui trnh lp thit b truyn dn viba Alcatel 9400UX/LX

(Tm lc)

Phn thit b trong nh. Phn thit b ngoi tri Kim tra phn lp t, iu kin an ton trc khi bt ngun cho thit b. Cu hnh thit b Chnh tuyn truyn dn viba. Tch hp h thng
1

Phn lp t thit b trong nh. Phn lp t thit b ngoi tri Kim tra phn lp t, iu kin an ton trc khi bt ngun cho thit b. Cu hnh thit b Chnh tuyn truyn dn viba. Tch hp h thng
2

Cc bc thc hin -C nh rack viba -Ni t cho rack -Lp bng phn phi ngun mt chiu -Ni ngun -Lp IDU -Tip t cho thit b, lm connector ngun -Lm cp tn hiu (ni IDU-ODU)

Tip t cho thit b

Dng dy t vng, xanh 16mm2 ni t rack thit b n bng t trong phng my

Lp bng phn phi ngun, ni ngun


Dng dy cp ngun 3*4 mm2 ni t t ngun b n bng bng phn phi ngun DC cho rack

Lp IDUs, tip t cho IDU


-IDU u tin c lp ti v tr 17U, 3 l nh trn rack c tnh l 1U -i vi cu hnh 1+1, IDU chnh c lp trn IDU m rng
IDU u tin

Lp IDUs, tip t cho IDU


Dng cp tip t vng, xanh 16mm2 ni trc tip vo rack

Cc loi IDUs (Indoor Unit)

Sub-rack IDU, 19 Classis IDU Light IDU

Plug-in IDU

S khc nhau gia classic v light IDU

H tr cu hnh
Classic 1 + 0, 1 + 1

Tc ti a
4*2 Mbps

Light

1+0

34+2 Mbps

10

Connector ngun

Nguyn tc u: dy nu: cc (+); dy xanh: cc (-), dy vng, xanh: ni t


11

Connector ngun

Ni vo IDU v bng phn phi ngun


12

Lp dy cp PCM 2Mbps

13

Lu khi u dy cp PCM
-Lp thanh nhm vo rack, c nh dy cp trn thanh nhm bng lc tht. -Nguyn tc lp phin DDF: phin pht nm trn, phin thu nm di, DDF c lp t trn xung, t tri sang phi

14

u ni gia cc IDUs
Cu hnh 1+1

15

u ni knh thoi, cp qun l, gim st mng

16

u ni knh thoi, cp qun l, gim st mng

17

Lm connector cp viba

Bc 1: Ct v cp 1 on di 1cm (ch ct lp v nha)

Bc 2: Gi li lp li bc, ct b giy bc bc quang li nha


18

Lm connector cp viba

Bc 3: Ct lp nha, sao cho cn li khong 1mm

Bc 4: Hn u ti vo li ng, co sch lp ch d bm bn ngoi u ti.


19

Lm connector cp viba

Bc 5: Dng tay y mnh connector cho u ti tip xc su bn trong, ct b lp li bc

Bc 6: Dng c-l 16 v 20 c nh connector.

20

Cch kim tra connector cp viba


Kim (u ti) V trong
V ngoi tr tr: 0

Lu : u kia ca dy cp trng thi bnh thng, khng loop


21

Phn lp t thit b trong nh. Phn lp t thit b ngoi tri Kim tra phn lp t, iu kin an ton trc khi bt ngun cho thit b. Cu hnh thit b Chnh tuyn truyn dn viba. Tch hp h thng

22

Trc khi lm vic trn cao, xin bn ng qun:

M bo him Dy an ton Giy Dng c (ng b qun) Ngi h tr chn ct nht thit phi i m bo him

23

Cc bc tin hnh
-Kim tra k g thit b viba c lp ng cao, ng hng. -Chun b trng, g trng viba (pole mounting). -Kim tra phn cc, loi ODU

-Tip t cho thit b.


-Ni t cho cp.

24

G thit b viba

Khng tt, thiu 1 b ch Y


25

Lp pole mounting vo trng

26

LU -Khng qun bi silicon vo g tip xc gia ODU v trng

-G trng (pole mounting) c th lp bn tri hoc bn phI trng, ty theo g thit b c lp trn ct.
-i vi thit b 7GHz, phn lp t thit b ngoi tri nh sau

27

Thit b 7GHz Alcatel 9470LX

28

S khc nhau c bn v phn cng ca thit b 7 v 15 GHz

Alcatel 9470 IDU cp tn hiu ODU UX/LX branching box dy dn sng trng viba (1,2 m) Alcatel 9415 IDU cp tn hiu ODU trng UX viba (0,6 m)

29

S khc nhau c bn v phn cng ca thit b 7 v 15 GHz

Alcatel 9470 IDU cp tn hiu ODU UX/LX branching box dy dn sng trng viba (1,2 m)

Alcatel 9415 IDU cp tn hiu ODU trng UX viba (0,6 m)

30

S khc nhau c bn v cu hnh ca thit b 7 v 15 GHz Thit b Cu hnh


1+0 1+1 Hot stand-by

Alcatel 9400UX
1 ODU 1 nten n phn cc 2 ODU cng tn s 1 coupler 1 n-ten n phn cc 2 ODU cng tn s 2 n-ten n phn cc 2 ODU khc tn s 2 n-ten n phn cc

Alcatel 9400 UX/LX


1 ODU, 1 branching box 1 nten n phn cc 2 ODU cng tn s 1 Hot stand-by branching box 1 n-ten n phn cc 2 ODU cng tn s 1 branching box thu phn tp 2 n-ten n phn cc 2 ODU khc tn s, 1 branching box 1+1; 1 n-ten n phn cc
31

1+1 phn tp khng gian 1+1 phn tp tn s

Phn bit phn cc, loi ODU

Phn cc ng

Phn cc ngang

32

Phn bit phn cc, loi ODU

Khong cch ts pht-thu

Di

F min

F max

9415UX

420

1 2 1P 2P 7.1 8.5

14502.75 14719.75 14922.75 15139.75

14723.50 14940.25 15143.25 15360.25

9470UX/LX 161, 154, 182,


160, 311.32, 305.56.

i vi thit b 15GHz, nu tn s pht thuc di SB 2, th ODU l lowband, ngc li l ODU highband

33

Lp ODU vo trng

Thit b c tn s >20 GHz

Thit b c tn s <20 GHz

C nh ODU vo pole mounting v trng, thit b A9400UX

34

Lp ODU vo trng

Lp np y ODU

Lp ODU vo branching box

Thit b A9470 UX/LX


35

Tip t cho thit b ngoi tri

36

Tip t cho dy cp viba

37

Tip t cho dy cp viba

38

Tip t cho dy cp viba Tip t cho dy cp ti 2 im: (thng v i xung) -Ngay di chn ct, lc cp bt u un cong, ni vo bng t di chn ct. -Trc khi cp vo phng my, ni vo bng t ngoi phng.

39

Phn lp t thit b trong nh.

Phn lp t thit b ngoi tri Kim tra phn lp t, iu kin an ton trc khi bt ngun cho thit b. Cu hnh thit b

Chnh tuyn truyn dn viba.


Tch hp h thng
40

Kim tra iu kin an ton thit b

Bt CB ti t ngun

o in p trn board ngun, nu (+), xanh (-); in p: 48-54Vdc


41

Kim tra iu kin an ton thit b

o in p trn u connector ngun, nu (+), xanh (-); in p: 48-54Vdc


42

Phn lp t thit b trong nh. Phn lp t thit b ngoi tri Kim tra phn lp t, iu kin an ton trc khi bt ngun cho thit b.

Cu hnh thit b
Chnh tuyn truyn dn viba.

Tch hp h thng
43

-Ni cp gia thit b v my tnh.

-Click biu tng NECTAS


-G tn truy nhp, password: USER (ch hoa)

44

-Vo menu Application Choice, click, hin ra ca s cc ng dng. -Chn Installation Parameters ci t thng s thit b

45

-Vo Table ln lt chn cc mc khai bo

46

-Table/ Equipment type/ chn 9400UX or 9600UX

47

-Table/Station designation -Nhp tn trm ca tuyn

48

-Table/ Configuration -Chn cu hnh thch hp

49

-Table/ Frequency band. -Chn 15GHz nu thit b A9400UX -Chn 7/8GHz nu thit b A9400UX/LX

50

-Table/ Tributaries -Chn 8*2 Mbps

51

52

-Table/ Additional Boards. -Chn Absent

53

-Table/ local RF loop (hoc local loop) chn Absent

54

-Click Send, xut hin ca s yu cu lu thng tin cu hnh, t tn file (vd: 16-88), click OK

55

-D liu c gi i

56

-Application Choice/ Operational Parameters.

57

-Xut hin giao din cc thng s cn khai bo

58

-Terminal/ Station Number

59

-Click vo Audio Service channel inhibition: khng t s in thoI cho trm. -t s in thoi cho trm (t 011 n 999 nhng khng c t nhiu hn mt s 0)

60

-Terminal/ Bit rate/ Bit rate norminal channel.

61

-Chn 4*2 Mbps (SKU Viettel ang dng pha 1), ty theo SKU h tr bao nhiu lung SKU: Software key Unit
62

-Terminal/ Link identify code/ Tx/ Channel 1

63

-Chn value = 0. -Tng t vi Rx

64

-Terminal/ Inserted tributaries/Tx/ Channel 1. -Chn ch Customized, kch hot lung cn s dng. -Thao tc tng t vi Rx

65

-Terminal/ AIS configuration/ Tx ports/ Channel 1. -Kch hot tt c cc lung -Tng t vi Rx

66

67

-Terminal/ Tributaries cross-connect/ Channel 1 -Chn ch standard

68

69

-Terminal/ Radio configuration/ Radio frequency/ Channel 1 -Ci tn s theo thit k

70

71

-Terminal/ Radio configurati on/ Output power/ Channel 1 -Thit lp cng sut pht theo thit k ca tuyn

72

73

-Equipment/ Local configuration

74

-Thit lp a ch IP, a ch OSPF. -Type of device: chn Network Element

75

-Equipment/ Time configuration/ ci a ch NTP

76

77

-Equipment/ Access configuration

78

-Chn: Radio access: YES, nu dng cng NMS th khai bo: CODIR, nu khng th chn NO.

79

-Threshold/ Alarm threshold

80

-Early Warning Threshold: -85 dBm, early warning: 10-9 , -Low bit error ratio: 10-6. -High bit error ratio: 10-3

81

-Threshold/ Propagation

82

-Nominal Power: theo thit k tuyn.

-Power threshold = -81dBm nominal power (V d: yu cu cng sut thu phI t: -35dBm => power threshold: -46dBm)
83

-Threshold/ Maintenance thresholds

84

-Thng s mc nh, khng cn ci t.

85

-Thng s mc nh v cnh bo, qui nh cc li, ch th cnh bo.

86

87

-Send

88

-Ni dung c truyn ti IDU.

89

-Xem cnh bo: Alarm, Status and Control.

90

-Click OK, tin trnh c cnh bo xut hin, ch cht xu.

91

-Mun xem cnh bo, r chut n v tr cn xem n khi xut hin biu tng th click double

92

93

-R chut n khi xut hin biu tng th click n s c c tn ca cnh bo.

94

-Th hin lung ang khai bo.

-Click chut phi tr v cnh bo trc

95

-Cnh bo : Urgent: khn cp.

-Cnh bo vng: Non Urgent: khng khn cp.


-Xanh: ch th trng thi

96

-Trng thi ODU

97

-Trng thi ODU

98

-Trng thi knh truyn (Channel)

99

-Application Choice/ Performance Monitoring G784 -o BER ca tuyn truyn dn.

100

-Trng thi sau khi click OK

101

-Vo Menu Mode/chn ch Auto (t ng cp nht), cch tnh thi gian: Quarter (15 cp nht 1 ln)

102

-Start (hoc Ctrl A) chn knh cn o.

103

-Chn Ch 1 Section(1) v Ch 1 Reception(1), click OK

104

Qu trnh cp nht thng tin bt u

105

-Nu khng b li, sau 15 hin ln vung xanh l cy, nu mu th hy bnh tnh, c th l d liu c, vui lng ch thm 106

-R chut vo Section hoc Reception xem trng thi, s lng li.

107

ngha cc loi li khi o cht lng tuyn


-ES: Errored Second: giy li, t nht 1s c 1 bit b li

-SES: Severely errored seconds: giy li nghim trng, khi BER > 10-3
-Background block error: s lng block b li.

-Nu c 10 li SES s xut hin li US (Unavailable seconds), lc ny tuyn s t hn

108

-Application choice/ Radio Transmission Parameters: xem cng sut thu ca tuyn.

109

-Ca s th hin: cng sut pht, cng sut thu ang c (Absolutes), khong cch n mc ngng (Relatives), c th m (chnh cha t, tuyn cha tt) hoc dng (tt).

110

-Application choice/ Remote Inventory: c s-ri ca thit b.

111

-Receive/ Display

112

Selection by/ chn Name/ click OK

113

-Thng tin s-ri thit b c hin ra: ca IDU, ODU (thng c 11 k t, v d: LM0347T001Y), SKU (c 8 k t, vd: L0343816), bn vo Receive/ Save as lu cc thng tin ny li in vo checklist

114

Xem thng tin trm u xa

-Application choice/ Operation Parameters/ Mediation, click double vo ch Inactive, xut hin ca s c a ch IP, OSFP

115

Xem thng tin trm u xa


-Chn mc Mediation function/ click OK

116

Xem thng tin trm u xa


-Khi mn hnh s tr v ca s Operation Parameters, nhng mc Mediation by gi l Active

117

Xem thng tin trm u xa


-Vo Equipment/ chn Secondary addressing.

118

Xem thng tin trm u xa


-Xut hin ca s yu cu nhp a ch IP ca trm u xa, nhp xong click OK.

119

Xem thng tin trm u xa


-V li ca s Operation/ click Send/ OK, lc ny lnh c gi i v thit b s t khi ng li.

120

Xem thng tin trm u xa


-Thng bo li xut hin, click OK xem thng tin ca 2 trm.

121

Xem thng tin trm u xa


-Vo View, chn All Element

122

Xem thng tin trm u xa


-Nu bn thao tc ng, thit b, tuyn tt th mn hnh s p nh th ny!!!

123

Xem thng tin trm u xa


-Mun xem trm no th c click double, xut hin ca s Login ging nh lc u, v thao tc mt cch bnh thng, bn c th sa i mi thng tin trm u xa. -M:0-S:0: trm hin thi. -M:0-S:1: trm u xa. 124

Xem thng tin trm u xa


-Khi hon tt, bn cn tr ch Mediation v Inactive nh ban u (v nu trm ny active th khi qua trm kia bn khng th xem ngc li). -Click vo M:0-S:0 nhp user, password, Application Choice/ Operation 125 Parameters.

Xem thng tin trm u xa


-Ti mc Mediation/ click double Active, chn Network Element/ OK.

126

Xem thng tin trm u xa


-V bn nh l phi send i th mi c tc dng.

-Khi , thit b li reset v tr v trng thi c

127

Xem thng tin trm u xa


-Sau khi thit b reset xong, ca s ng nhp li xut hin. -Lu : nu mt trm c 2 tuyn th khi mt thit b reset, thit b kia thng c cnh bo Urgent, ch mt cht cnh bo s mt
128

-Kt thc vic cu hnh

129

iu kin xem thng tin trm u xa


-Cng sut thu t theo yu cu. -Ch Mediation: Inactive.

-Link identify code: ging nhau 2 trm (thng thng t l 0)


-a ch OSPF (Open Shortest Path First): 0.0.0.1 (tm thi) -Radio access: ON; a ch NTP: 0.0.0.0 -G a ch IP trm u xa phi chnh xc (tm thi hin nay t theo cch sau: vd trm 84: 1.8.4.1, nu trm c nhiu link th t t b n ln: v d: 32, 59, 87 -> 84 th a ch cc IDUs tI trm 84 nh sau: IDU (84 32): 1.8.4.1 IDU (84 59): 1.8.4.2 IDU (84 87): 1.8.4.3
130

Phn lp t thit b trong nh. Phn lp t thit b ngoi tri Kim tra phn lp t, iu kin an ton trc khi bt ngun cho thit b. Cu hnh thit b Chnh tuyn truyn dn viba. Tch hp h thng
131

-Thc hnh ti trm (HCM0069-HCM0070) -Mt s lu :

Chnh azimuth (quay ngang): cn quay gc rng thu tn hiu ca bp sng ln nht.
Chnh downtilt (ngng hoc gp xung): tng t nh chnh ngang, nhng gc nh hn v gp trng qu nhiu s gy phn x ln. -Nguyn tc chnh mt tuyn: A chnh B chnh A chnh tip khi no t cng sut thu ln nht c th. -Nguyn tc chnh ti mt u: azimuth downtilt azimuth -Sau khi chnh, c nh tt c cc c, nhng khng vn qu cht dn n h ren, y np bo v ODU, np gn dy chnh trn ODU
132

Chnh quay ngang

133

Chnh gc ngng

134

Phn lp t thit b trong nh. Phn lp t thit b ngoi tri Kim tra phn lp t, iu kin an ton trc khi bt ngun cho thit b. Cu hnh thit b Chnh tuyn truyn dn viba. Tch hp h thng (Thc hnh ti trm)
135

Mt s dng c cn thit khi tch hp h thng: -My tnh c phn mm NECTAS.

-Cp ni.
-Tool bn dy PCM.

-ng h VOM.
-Cc thng s tuyn, ti liu nghim thu.

-Cc dng c bo an khi leo cao.


-Danh b in thoi h tr!!!
136

Chc cc bn thnh cng, mi thc mc xin vui lng mail hoc in thoi:

Ca on Trng Ngn, nhm truyn dn Ban K thut d n di ng.


E-mail: truongngon@yahoo.com Mobile: 098 8000911; 091 8604170. hoc 08 2930010 Rt mong nhn c s gp !
137