You are on page 1of 24

Voorwoord door Daniel De Coen, Directeur

Mariagaard

Toen we enkele jaren geleden onze eerste


voorzichtige stappen op de Europese scène
zetten, verbond onze toenmalige adjunct-
directeur ons Comeniusproject met één dat hij
als leerkracht in een school voor buitengewoon
onderwijs had opgezet.

Van de oorspronkelijke partners zijn er


ondertussen maar twee meer over. We hebben
geleerd dat deelname aan Europese projecten
afhangt van de inzet van een groep
gemotiveerde mensen, en dat wijzigingen in
directie of in opdracht van die mensen dikwijls leidt tot afhaken van de
school.

In Mariagaard hebben we zo’n gemotiveerde mensen. Wanneer ze twee


jaar geleden voorstelden om als thema voor onze Comenius-
samenwerking met onze partners in Keulen en Madrid een musical te
creëren, was ik oorspronkelijk vrij sceptisch.

De enorme werkkracht die nodig is om een creatief project op te zetten


mag niet onderschat worden. Voeg daarbij dat een Comeniusproject over
drie jaar loopt, wat betekent dat je de inspanning drie jaar moet
volhouden. Om nog maar te zwijgen van de (ver)taalproblemen van het
script.

Maar ons Comeniusteam hield vol, en samen met hun Duitse en Spaanse
collega’s deden ze hun Europees liefdesverhaal vorm krijgen. De musical
die we hier presenteren is het resultaat van het samenbrengen van het
onvermoede talent, de inzet, maar vooral het ijzeren geloof in het
uiteindelijke succes van dit project.

Ik hoop dat het publiek er even veel van geniet als de mensen die het
dragen.

Daniel De Coen

3
Woordje van het Comeniusteam

Mieke Poppe - Comenius Coördinator 2000-2003


Ons eerste driejarig Comenius-project, waarin we
samenwerkten met scholen in Köln, Belfast, London,
Genova, Nijmegen en Madrid werd gedragen door heel
wat enthousiaste collega’s en honderden leerlingen.
Het werd de bron van een Europese vriendschap op
hoog niveau: Mariagaard kon zich vanaf dan de
thuisbasis noemen van àl diegenen die ook binnen de
school hun grenzen willen verleggen... De apotheose
van dit project werd over gans Vlaanderen vertoond op
Kanaal 3 en was een FEEST voor de 7 scholen! (mei 2003)

Natuurlijk wilden we aan dergelijk initiatief een vervolg breien... en ja, in


dit tweede Comenius-project gingen we nog een stap verder! Met de
partnerscholen in Madrid en in Köln startten we in 2006 een zwaar
engagement : een echte musical maken (zonder daarvoor de nodige
accommodatie of gespecialiseerde kunstrichtingen te hebben)! Voor dit
project probeerden we ook nog een Oost-Europese school warm te
maken (bezoek aan Tabor in 2005), maar dit lukte niet... Gelukkig heeft
Mariagaard een directeur die bijzonder begaan is met theater, met film en
vooral met het ware woordgebruik; loopt er op de school ook een
fantastisch regisseur rond (Wim Van Driessche);en was er een
geëngageerd collega, met name Martine Vergucht, die de rol van
coördinator voor dit driejarig project op zich nam.
Na de eerste audities in november 2006, wisten we ook héél zeker dat
een school als de onze BRUIST van verborgen talenten (zowel bij
leerlingen als bij leerkrachten) en waren we vast van plan om dit te laten
zien aan jullie: ons grote publiek!

Het TEAM dat u hier aan het werk ziet ( en ook niet ziet ! ) bestaat uit een
groep mensen, die Mariagaard terug haar naam eer wil aandoen: de
warme tedere g(h)aard waar iedereen (naast de nodige
kennisoverdracht) ook een thuis vindt, waar gedanst en gezongen wordt
en waar iedereen zorg draagt voor de diepere kern in elk van ons... Dit is
de ware reden voor een dergelijk project : mensen van overal laten
voelen wélke kwaliteit het beste in elk van hen naar boven haalt en alle
kwaliteiten samen laten smelten tot die grote éénheid :
A European Love Story ! Geniet ervan ...

4
Woordje van het Comeniusteam

Martine Vergucht - Comenius Coördinator 2006-2009

Na 12 jaar te hebben gewerkt voor o.a. een


Ambassade, een Spaanse bank, Plan International,
sloeg Martine Vergucht bewust een andere weg in: les
geven! Kennis en ervaring doorgeven aan jonge
mensen.

Acht jaar geleden kwam ze op Mariagaard terecht en


was super enthousiast dat ze onmiddellijk actief kon
meewerken samen met andere gemotiveerde collega’s
aan het eerste Europees project van de school samen
met Marc Van Kerchove, toenmalig adjunct-directeur en Mieke Poppe,
Comenius Coördinator 2000-2003.

Enorm overtuigd van de vele voordelen van Comenius projecten voor


leerlingen, aarzelde ze geen ogenblik om het tweede Comenius project te
coördineren. Samen met de partnerscholen Ernst Simonsrealschule in
Keulen en Instituto Juana de Castilla in Madrid een musical maken: een
immense uitdaging voor alle betrokkenen partijen!

Naast het realiseren van de musical als eindresultaat, vindt Martine


Vergucht het proces nog belangrijker: teamwork in al zijn facetten. Ook
het actief gebruik van vreemde talen, het in contact komen met andere
culturen, de buitenlandse contacten, bieden een enorme meerwaarde
aan de opleiding van leerlingen en in de carrière van de leerkrachten.

De musical ‘De Belofte – La Promesa – Das Versprechen” was een


unieke belevenis en uitsluitend haalbaar door de steun van de Europese
Commissie, de directie, de belangeloze inzet van collega’s en uiteraard
de motivatie van zoveel leerlingen : voor en achter de schermen!

Hartelijk dank – Muchísimas gracias – Vielen Dank!

5
Hoe “De belofte” tot stand kwam?

September 2006 : Mariagaard coördineert een tweede Comenius


Schoolpartnerschap met Juana de Castilla in Madrid en Ernst-Simons-
Realschule in Köln. Het project start in Köln, waar de eerste krijtlijnen
geschreven worden van een Europees liefdesverhaal met de titel : “ De
Belofte”, “Das Versprechen” , “La Promesa”. Het verhaal speelt zich af in
Parijs.

In de drie scholen wordt op zoek gegaan naar het mooiste liefdesliedje,


het leukste logo, de beste zangers en dansers, de decorbouwers... Er
worden audities georganiseerd om de allerbeste acteurs en actrices te
vinden ...Via e-twinning , een gemeenschappelijke Europese site, worden
voortdurend gegevens uitgewisseld. In november 2007 komen de drie
scholen samen in Madrid om er liedjes te schrijven, de Spaanse
flamenco, de Duitse polka en de Vlaamse volksdans aan te leren.

In april 2008 wordt in Mariagaard in aanwezigheid van de Duitse en


Spaanse collega’s niemand minder dan Marijn De Valck als “peter”
gedoopt van dit bijzonder project ! Een van de pioniers zijnde in het
musicalgebeuren in Vlaanderen, ondersteunt hij dit project met veel flair...

6
Op 6 februari 2009 zijn de leerlingen en leerkrachten van Mariagaard
gezellig gaan kijken naar “Das Versprechen” in Köln, alwaar gezwind “ Ik
hou van u” werd gezongen en de Vlaamse Laïs door de Duitse school
klonk!

Op 25 februari 2009 mochten we getuige zijn van “La Promesa” in


Madrid, waar we als Vlaamse school bijzonder verwelkomd werden en
mochten genieten van onze “zelfgeschreven musical” ...

De vriendschap en de blijvende contacten die wij, zowel leerlingen als


leerkrachten van Mariagaard, aan dit project mogen overhouden, zijn een
geschenk voor het leven!

Het is niet evident dergelijk project in de zijlijn van de school waar te


maken, dit kon alleen met de steun van héél wat bijzondere mensen,
zoals onze peter Marijn De Valck, die ondanks zijn drukke agenda
(musical Annie, film met de Kampioenen... ) ons toch een hart onder de
riem kwam steken en zijn taak als peter absoluut ter harte neemt !

7
REGIE EN PRODUCTIE : Wim Van Driessche
Wim Van Driessche loopt tot op vandaag
op Mariagaard rond met het statuut van
opvoeder. Hij is dus lid van het
ondersteunend personeel. Bij de
totstandkoming van de musical “De
Belofte” nam hij een onschatbare taak op
zich m.n. die van regisseur!

Zelf vraagt hij hierover: “Vindt u dat


cultuur een plaats verdient op scholen?”

Wat toneelregie betreft, was hij aan het werk voor theater De
Verwondering en voor een aantal socio-culturele projecten. Alzo
subsidieerde het Koningin Paolafonds voor vijf jaar zijn toneel -en
improvisatieproject Zwoel. Het Koning Boudewijnfonds deed dit voor
twee jaar in functie van het toneelproject JABU met allochtone jongeren.
Dit project liep in samenwerking met theater Bij De Vieze Gasten en
jeugdhuis De Kaarderij.
In die zeven jaar kaapten verschillende van zijn producties prijzen weg op
een spelende manier. Op het scholierentheaterfestival De Kroon op het
Werk speelden zeven jongeren de finale met Paalwoning. Met deze
voorstelling toerde deze jonge groep langs De Kopergieterij, Het Paleis
en een aantal culturele centra en haalde het een paar mooie recensies.
JABU haalde een tweede plaats in de categorie ‘Performance’ met
Bankracisme op het festival De Kunstbende. Voorts was hij actief als
performer, scenarist en free-lance journalist.

Zelf zegt hij hierover: “Gaat u wel eens meer naar het theater? Meer
bepaald jongerentheater?”

Wim Van Driessche heeft een graduaat journalistiek, een GPB en een
vrouw. Hij zat op de Academie van Gent voor ‘Welsprekendheid’ zijn
broek te slijten. U hoort het nauwelijks. Voor de theateropleiding in het
Theaterinstituut van Maastricht was hij gebuisd voor zang! Dat belooft
dus. Gelukkig studeert hij nu met succes Algemene
Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, waar hij momenteel aan
zijn bachelorscriptie werkt.

Zelf stipt hij nog aan: “Ik ben eigenlijk een schilder.”

8
MUZIEK EN LYRICS
Sara Van Crombrugghe

Sara Van Crombrugge werd geboren op 27 oktober


1983 en begon 5 jaar geleden als leerkracht op
Mariagaard.
Zij volgde als kind reeds gitaarles, zang en dictie.
Met haar eerste band 'Little' mocht Sara ooit
deelnemen aan Humo's Rock Rally.
Na 'Little' deed ze vooral zangervaring op in enkele
covergroepen waaronder ‘Sara & The Sunshine
band’ en ‘The Soulshine Crew’.
Na de middelbare school koos Sara voor regentaat
Muziek-Engels aan de Artevelde hogeschool.
Daar leerde ze ook Isabelle Vervenne kennen.
Sindsdien vormen ze het duo Oreia en brengen ze vooral eigen werk. Toen de
Comenius-musical op school werd geïntroduceerd, was Sara onmiddellijk
geëngageerd om een handje te helpen. Uitschrijven van muziek, zangpartijen
inoefenen, repetities met de leerlingen, ... het werden wekelijkse bezigheden.
Sara vond het een hele eer om te mogen meewerken aan deze musical.

Isabelle Vervenne

Muzikante van in de wieg: vader organist-pianist en


pianoverkoper, lesgever aan het Lemmens-instituut
Leuven ; moeder esthetica- en muziekleerkracht in
Brugge... Isabelle speelt al van kindsaf piano (en
gitaar) . Samen met collega Sara Van Crombrugge
traden ze reeds verscheidene malen op met hun
lichte popmuziek met een soul-tintje..o.a. in de Rock
Rally van Humo... Op school vinden we Isabelle
telkens opnieuw daar waar er muziek mag zijn, oa ook in de Teachers Band,
samen met collega’s Pascal Hylebos, A. Van Bever, C. Van Hoorebeke, S. Van
Crombrugge en P. Willems.
Isabelle vindt het bijzonder boeiend leerlingen te zien groeien: “in het begin was
het efkes slikken... ‘amaai we hebben nog véél werk’, maar naarmate we
oefenen krijg ik enorm veel voldoening! De sfeer in de muziekklas is schitterend
en de band met de leerlingen wordt alsmaar sterker... Het leukste moment in het
project was voor mij het moment waarop de Duitse en Spaanse leerlingen mijn
eigen liedje aan het zingen waren! Ongelooflijk!”
Het is trouwens de eerste keer dat de zelf geschreven liedjes van Isabelle aan
het publiek worden voorgesteld... Geniet ervan!
9
MUZIEK
Luc Van Hende

Toen hij in volle adolescentie vond dat een


gitaarloos kampvuur géén kampvuur was,
bleek de logische stap naar de aanschaf van
een klassiek snaar-exemplaar klein; maar
vanaf dan ging het van kwaad naar erger :
nog een gitaar, maar nu met metalen
snaren, dan een doedelzak, fijfer, cister, een
diatonisch accordeonneke, … en nu dreigt
zijn huis te klein te worden …

Op professioneel vlak mocht hij vroeger zijn leefgroepen-begeleidingsjob al


combineren met “ortho-agogische muziekbeoefening” : een broertje van
muziektherapie, nl. het werken met muziek in groepen “met beperkingen”. Op
Mariagaard mag hij nu zijn leerlingen Jeugdzorg ook hierin initiëren, naast de
vakken expressie en psychologie. Luc ‘houdt van veel muziekskes’ en straalt die
liefde uit!

Enkele jaren geleden verzorgde hij de muziek bij een geslaagd toneelproject hier
op school, zodat er wel goesting was naar meer van dat leuks. Dus, een
participatie aan de ‘European Love Affair’ was quasi vanzelfsprekend: voor de
Turkse en folky inbreng konden we bij hem aankloppen, evenals voor enkele
stemvormings- en podiumvastheidsoefeningen tijdens de gezellige repetities bij
Isabelle.

REGIE-ASSISTENT
Piet Bossaer

Leraar Wetenschappen op Mariagaard maar ook een


ervaren toneelspeler en regiseur. Hij is bedrijvig in de
toneelverenigingen ‘Vrank & Vrij’ te Wetteren (Overbeke) en
‘PACT’ te Aalst. Voor ‘Vrank & Vrij’ nam hij de rol van
conferencier op in de musical ‘Cabaret’ in mei 2007.

10
11
12
ATC & partners BVBA
accountancy tax consultancy
Watermolenstraat 20
9320 EREMBODEGEM
053/ 64.62.62.

13
www.poppe.be
VERZEKERINGEN
IMMOBILIËN
BELEGINGEN

09.252.24.11 MELLE

Wij zijn er sinds 1956 om u te helpen.

Jan, Tamara, Martine, Claudine, Leen, Nadine, Jorg, Carine, Lieven, Lynsey

14
DANS
Nele Demonie
de
Ballerina sinds haar 7 in het
opleidingscentrum voor dans en
choreografie te Brugge bij Olivia
Geerolf. Ze volgde nog stage bij
Piotr Nardelli (balletleerkracht bij
ste
o.a. Ballet van de 20 eeuw,…
eigen balletschool Balletomania).
En bij Christian Dedeene en Ellen
Verstraete van CD dance factory.
de
Vanaf haar 17de lid van de B.O.G.-company die in 2005 de 2 prijs op de
internationale wedstrijd voor choreografie te La Louvière won. Het repertoire
varieert van klassiek ballet tot hedendaags. Met andere woorden : een
professionele choreografe voor onze musical!

Sigrid Fonck

Leerkracht LO - Informatica van opleiding aan de


Arteveldehogeschool te Gent. Een uitgebreide waaier van
verschillende dansvormen kwamen aan bod tijdens haar
studies. Op recreatief niveau was en is ze nog steeds aan
het dansen.
Als lesgeefster voor de sportdienst Gent gaf ze: Aërobic,
step, funk, Total body impact, local tonic, aqua gym,…

Ze volgde ook cursussen hip hop, streetdance e.a. en momenteel is dat BBB en
de
tae-bo. Op school geeft ze dit jaar ritmiek aan de meisjes van het 3 jaar, super
vindt ze dat! Aan een musical meewerken is voor haar een primeur, maar des te
groter de uitdaging!

Michou Thienpont

Sportleerkracht, geeft vooral gym aan de meisjes van 5 en 6


LO. Sedert ze les geeft in de Jeugdzorg-richting kreeg ze een
totaal nieuwe visie qua sociaal engagement. Ze aarzelde niet
haar twee sportcollega’s Nele Demonie en Sigrid Fonck te
vervangen en te ondersteunen bij het maken van
choreografieën van de musical. Ze verzorgt jaarlijks de dans-
en gymdemonstratie op de Instuif van Mariagaard.

15
DECOR EN KOSTUMERING
Hilde Maris

Na 35 jaar op Mariagaard, eerst als leerling en daarna als


leerkracht Aardrijkskunde vooral in de 1ste graad, vond ze
het wel leuk om eens iets anders te kunnen doen. Ze was
direct enthousiast om aan het Comeniusproject mee te
werken aan de kostumering. Ze heeft hierin ervaring gezien
ze instond voor de kostumering van een musical in haar
gemeente Bazel. Dat was zo erg meegevallen dat ze dit
opnieuw wilde proberen. Ze heeft nog geen enkele minuut
spijt gehad van haar engagement: “in groep zoiets kunnen
verwezenlijken is echt formidabel!”

Kristien Nachtergaele

Deze leerkracht PO en Decoratie werd in de


wandelgangen aangesproken door collega –
regisseur Wim. Hij overspoelde haar met prachtige
ideeën en ook wel met veel vragen omtrent het
decor van een Europese musical!
Ze kon niet weerstaan aan de woordenvloed, kreeg
de… kriebels op het lijf én vloog erin!!!!
“Het was een rijke en fantastische ervaring om
collega’s en leerlingen in hun eigen ‘ding’ te zien
groeien, los van al het schoolse gebeuren. Ze hebben geknokt, gewroet en
gezweet om hier uiteindelijk hun ‘persoonlijke’ versie van De Belofte neer te
zetten in het Cultureel Centrum van Wetteren. Voor al wie deze evolutie niet
heeft meegemaakt: sorry, maar jullie hebben VEEL gemist.”

Rob Baeckelandt

Nieuwe leerkracht op Mariagaard : wetenschappen


in de eerste graad en wiskunde in de tweede graad.
Naast het onderwijs is hij betrokken bij verschillende
musicals en theaterstukken (2007: Kuifje en de
zonnetempel, 2008: Morgen, Stilte aub, Suske en
Wiske: de circusbaron). Hij wou dus met veel plezier
ook zijn bijdrage leveren aan deze musical. Zijn
werk lag vooral in het helpen bouwen van de
verschillende decorstukken. Tijdens de optredens
fungeert hij als toneelmeester om alles achter de
schermen in goede banen te leiden.
16
GELUID EN TECHNIEK
Hillert Bingé

Basgitarist in de bekende Vlaamse


muziekgroep Fantoom (hits op Radio 2:
Rimpels als je lacht en Hou me vast)
In februari 2009 : full CD met 12 liedjes.
Fantoom is een groep met 3 broers : Servaas ,
Wouter en Hillert Bingé (° 2006). Met hun
debuutsong Hier sta ik! namen ze deel aan
Eurosong in 2006... In hun studio werd onze
muziek voor de scène met DJ Miss Kitten
opgenomen (Pasen 2008) en hun studio werd
overgebracht naar Mariagaard voor de definitieve opname van de CD van de
musical De Belofte. Hier te koop!

Pascal Hylebos

Leerkracht praktijk in de Grootkeuken en bijzonder


technisch onderlegd in het maken van films. 20 jaar
actief lid van vereniging KINO VIDEO
Geraardsbergen.
Succesvolle productie: Alle Belgen gelijk voor de wet
(2000) (Bronzen medaille).
Onder regie van Daniel De Coen: De Heilige Graal
(2002) en Berlin (2003).
Van bij het allerprilste begin, aanvang eerste
Europees project op Mariagaard, ging Pascal op
prospectie naar Lyon, Lycée Rabelais (hotelschool) ...

Tim Lambrecht

Leerkracht informatica & ICT en zeer geïnteresseerd in de


nieuwe ontwikkelingen op gebied van alle informatica-
technieken. Hij vond het dan ook een ware uitdaging om te
zoeken naar een platform voor het ‘sharen’ van bestanden
op het internet. Voor dit project initieerde hij leerlingen en
collega’s in e-twinning. Ook was hij bezig met het monteren
van video’s en het bijwerken van muziekfragmenten.
Trots dat hij vanaf de beginfase bij het project betrokken was
en de volledige evolutie heeft meegemaakt. De
liedjeswedstrijd en de audities zijn momenten die hij niet vlug zal vergeten.

17
HET VERHAAL
Ali is een Turk (Koerd), die in Parijs woont met zijn oma. Op school wordt hij
gepest door Johnny, een foute jongen en hij trekt zich liever terug in zijn
tekeningen. Een leerkracht, Madame Dupont, bespreekt met de oma hoe ze hier
iets aan kunnen doen. Een feestje zou hem uit zijn isolement kunnen halen.
Toevallig treedt DJ Miss Kitten op aan de voet van de Eiffeltoren. Ook Marie-
Rose komt, met haar vriendje Johnny, naar deze party.

Ali daagt op met Madame Dupont en de vonk tussen Marie-Rose en Ali slaat
over. Maar Ali is terughoudend. Hij verzwijgt nog iets.
De leerkracht wijst Ali op dit dilemma. Hij dient een beslissing te nemen.
Marie-Rose en Johnny ruzieën. Johnny ziet de toenadering tussen zijn liefje en
Ali niet zitten. Johnny flirt er nochtans zelf ook stevig op los.
Er komt een confrontatie tussen Johnny en Ali. Ali houdt voet bij stuk, Johnny uit
bedreigingen.

Madame Dupont is bezorgd en neemt het initiatief om de vader van Marie-Rose


op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.
Een gesprek tussen de veel afwezige en uithuizige vader en zijn dochter dringt
zich op. Ook Marie-Rose heeft iets op te biechten.

Deze musical bewandelt universele thema’s als liefde, pesten op school, drugs,
zelfredzaamheid, intercultureel samenleven en grensverleggend engagement
van jongeren.

De personages
Ali Artistiek aangelegd (tekenen), gepest op zijn nieuwe school, van Turkse
afkomst. In een gewapend conflict in zijn thuisland verloor hij zijn
ouders. Woont nu bij zijn vriendelijke grootmoeder in Parijs, waarmee hij
een goede band heeft.
Marie-Rose Het rolmodel meisje van 16, dat houdt van zingen en dansen. . Haar
alleenstaande vader is een ontwerper van kleding en heeft helaas
weinig tijd voor haar. In haar vrije uurtjes is ze een model.
Johnny Het vriendje van Marie-Rose, een aanstellerige en bezitterige Franse
macho. Hij pest graag. Hij is het type populaire jongen die eigenlijk
geen echte vrienden heeft. Hij dealt xtc, drinkt graag alcohol en
zadelde Marie-Rose op met een pillenverslaving.
Mme Dupont Leerkracht op de school van Johnny, Marie-Rose en Ali. Zij neemt het
daadkrachtig op voor de gepeste Ali.
M. Betodeau De vader van Marie-Rose. Een rijke, geslaagde kledingontwerper met
een druk professioneel leven die wat vervreemd is van zijn dochter.
Oma De vriendelijke, dansende, half-westerse grootmoeder van Ali. Deze
vrouw probeert zowel de tradities uit de ene als uit de andere cultuur te
leren kennen.
Miss Kitten Een flashy DJ die flirt met Johnny.

18
DE CAST

Coördinatie Martine Vergucht en Mieke Poppe


Regie Wim Van Driessche
Regie-assistent Piet Bossaer
Toneelmeester Rob Baeckelandt
Muziek Sara Van Crombrugge,
Isabelle Vervenne, Luc Van Hende,
Hilde Barbé, Ann Van Bever
Choreografie Nele Demonie, Sigrid Fonck,
Michou Thienpont
Polka Maarten Heyndrickx
Decor Kristien Nachtergaele
Kostuums Hilde Maris
Studio-opnames Hillert Bingé
Techniek Pascal Hylebos en Tim Lambrecht
Tekeningen Dorothy Ravier
Grime Ann Van Bever
Vervoer decorstukken Marc De Baere

Hoofdrolspelers

Marie-Rose Jolien Mertens


Ali Seppe Vervaet
Johnny Redgy De Doncker
Grootmoeder Joke Verstraete
De leerkracht Madame Dupont Tatjana Duré
Monsieur Betodeau Ian Heydens
DJ Miss Kitten Janne Janssen

19
DE CAST (vervolg)

Backing vocals en
muzikanten Buikdanseressen

Karlien Mertens Lobke Nevelsteen


Jozefien De Nooze Mounia Kabbaj
Dunia Huwé
Joke Valepyn Piano en polka
Keisha De Facq
Carolien Elyn Bernhard De Schoemaecker
Fanny Connard
Magalie Piens Polka en decor
Selien Lejeune
Imke Goens Joric Sens
Lisa Cornelis
Dansers Kaat Van Avermaet
Valerie Lenaert
Jana Roelandt Stephen Verniers
Elisabeth Heirwegh
Hanne Vergauwen Accordeonniste
Eugénie De Beer
Melanie De Smet Emma Lefevre
Vicky Van Mol
Breakdance
Selien Lejeune
Imke Goens
Mathias De Schrijver
Jozefien Biebauw
Jean-Valery Atohoun
Annelies Roels
Guillaume Goffin
Linde Van Dale
Liezl Buyl

20
PETERSCHAP

MARIJN DE VALCK en MARIAGAARD : “grenzeloos verliefd” !

Op 11 april 2008 werd MARIJN DE VALCK, gedoopt als ‘peter’ van de


musical. Hij woonde Europese ‘music workshops’ bij op Mariagaard in
aanwezigheid van leerkrachten en leerlingen van de Europese
partnerscholen. Instituut Mariagaard is zeer verheugd met Marijn De
Valck als ‘peter’ van de Europese musical ‘De Belofte - a european
lovestory.

Marijn De Valck, pionier in het musicalgebeuren in Vlaanderen, gasteerde


een tijd in Duitsland (hoofdrol in de rockopera Jesus Christ Superstar) en
toerde in Vlaanderen en Nederland met het Koninklijk Ballet van
Vlaanderen in succesvolle producties als de rockopera’s Evita en Jesus
Christ Superstar (Nederlandse versie), of de musicals West Side Story,
Chicago, My Fair Lady.

“Wij zijn er ooit mee begonnen halverwege de jaren ‘70. Het genre was
toen vrijwel onbekend, laat staan dat er een musical in ons land werd
opgevoerd.
Vandaag staan we op een internationaal peil. Vandaar dat ik dit bijzonder
origineel project als ‘peter’ graag ondersteun. Veel succes ermee!”

21
TEKST

“IK HOU VAN U” - Noordkaap

We waren bijna echt vergeten


Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn

We waren uit het oog verloren


Hoe warm een weiland wel kan zijn
Open de vensters en open de ogen
En zie hoe schoon de zomers zijn

Refrein:

Ik hou van U, ik hou van U, ik hou van U


Ik hou van U, ik hou van U, ik hou van U
Geef me een kus, geef me een kus, geef me een kus
En vlug, voor de laatste bus!

Met de sympathieke medewerking van


Fantoom !

22
23