You are on page 1of 8

Aile ii iddet

Vikipedi, zgr ansiklopedi Atla: kullan, ara

stismar
Trne gre Genel kavramlar iddet / Bask Gcn ktye kullanm / Zulm

Fiziksel istismar kence ocuk istismar Aile ii iddet

Psikolojik istismar Kk drme / Gzda verme Grupa saldrmak / Kabadaylk Nefretli konuma / Maniplasyon Takipilik / Sibertakipilik likisel saldrganlk Ebeveynsel yabanclama Psikolojik ikence / Zihin kontrol Toplumsal veya bireysel saknma Zor yollu ikna / Taciz Mobbing

Cinsel istismar Ensest / ocuk cinsel istismar Tecavz / Cinsel taciz Kurbana gre ocuk istismar / Aile ii iddet Yal istismar / yerinde iddet Tutuklu istismar Hayvanlara uygulanan iddet Suluya gre Polis iddeti nsan deneyleri lgili Ar bedensel ceza

Erikin Koruma Hizmetleri Bu ablonu:


gr tart deitir

Aile ii iddet, bir aile yesinin; dier yesi veya eski yesine kar fiziksel ya da psikolojik olarak hkmetme ya da zarar vermesidir. Fiziksel istismar ve ocuk istismar; aile ii iddetinin de bir paras olabilir. Ancak ocuklara kar yaplan iddet eylemleri, ocuk istismar altnda incelenir. Her ne kadar gz ard edilse de; fiziksel ve cinsel iddet istismarlarnn %90' aile bireyleri tarafndan yaplmaktadr.[1] eitli lkelerde Aile ii iddet'e bak as olduka deiiktir. Birok toplum ve dini inanlar arasnda da farkllklar bulunmaktadr.

Konu balklar
[gizle]

1 Dnyada 2 Trkiye'de o 2.1 4320 Sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun 3 Aile ii iddetin sebepleri o 3.1 Zenginler ailelerden farkl olarak o 3.2 G ve Kontrol o 3.3 Alkol ve Uyuturucu 4 Kaynaklar 5 D balantlar

Dnyada [deitir]
Amerika Birleik Devletleri'nde aile ii iddette madur %35 orannda erkektir; ancak byk bir ounluu ikayette bulunmazlar. [2] ngiltere'de ise bu rakam %16.6 civarndadr.[3] Amerika'da mahkemeye intikal etmi iddet eylemlerinin %95'i kadnlara kardr.[4] Birok ada toplumda; aile ii iddet fiziksel seviyede ise kriminal bir su olarak deerlendirilir. Ekonomik, duygusal, zihinsel, sosyal ve ruhsal basklarn karl olarak da yksek tazminat bedelleri demeye mahkm edilirler. 1992'de Avrupa Birlii'nde yaplan aratrmaya gre; her 4 kadndan 1'i hayatlar sresince en az bir kez aile ii iddetle karlatn sylemitir.

Trkiye'de [deitir]

Avrupa Birlii standartlarna gre her 7500 kadna bir snma evi kurulmas mecbur tutulmuken; Trkiye'de toplam dokuz kadnn snma evi vardr. Bu da ortalama 3 milyon kadna bir snma evinin dtn gsterir. SODEV aratrmasna gre; mevcut snma evleri de g koullar altnda almaktadr. Belediyeler ise; alan birok snma evini kapatmtr.[5] Bu vesile ile Trk Kadnlar Birlii, Trk Anneler Dernei, ada Eitim Vakf, AEV, ada Yaam Destekleme Dernei, Kadn Emeini Deerlendirme Vakf, Trkiye Aile Sal ve Planlama Vakf, Roteryenler, Lions ve Soroptimistler gibi dernekler Trkiye'de madur kadnlara yardm etmeye almaktadrlar. T.C. Babakanlk Aile Aratrma Kurumu'nun 1995'de yapt aratrma dorultunda; aile ii iddete urayanlarn %80'i yapacak fazla bir ey olmayacana inanr. lkkaracan'n 2000 ylnda yapt aratrmaya gre de; Trkiye'nin dou ve gneydou'sunda kadnlarn %50.8'sinin rzalar olmadan evlendirildiini sylemitir.[6]

4320 Sayl Ailenin Korunmasna Dair Kanun [deitir]


14 Ocak 1998 tarihinde kabul edilen 4320 sayl kanun aile ii iddete kar lkemizde aile iddeti madurlar iin yazlmtr. Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk 75 ylnda ise benzeri bir kanun varolmamtr, mevcut olan kanun da aile iddeti madurlar tarafndan genelde bilinmemektedir. Bu kanuna gre; aile iddetinde madur olann Cumhuriyet Basavclna bildirmesi ve Sulh Hukuk Hakimi'nin kabulu dorultusunda kusurlu e hakknda kanunumuza gre srasyla u ilemlere bavurulur:

Dier ee veya ocuklara veya ayn at altnda yaayan dier aile bireylerine kar iddete veya korkuya ynelik davranlarda bulunmamas, Mterek evden uzaklatrlarak bu evin dier ee ve varsa ocuklara tahsisi ile dier e ve ocuklarn oturmakta olduu eve veya i yerlerine yaklamamas, Dier ein, ocuklarn veya ayn at altnda yaayan dier aile bireylerinin eyalarna zarar vermemesi, Dier ei, ocuklar veya ayn at altnda yaan aile bireylerini iletiim vastalaryla rahatsz etmemesi, Varsa silah ve benzeri aralarn zabtaya teslim etmesi, Alkoll veya uyuturucu herhangi bir madde kullanlm olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak konutta bu maddeleri kullanmamas.[7]

Aile ii iddeti maduru 6 ay daha eiyle beraber yaamas nerilir, ve bu 6 ierisinde durum deimezse tutuklanaca eine iletilir. Ancak; ein iddeti tekrarlamas halinde, madur tekrar Cumhuriyet Basavcl'na bavurur; ve Sulh Ceza Mahkemesi'nce kamu davas alr. Bu durumda da e 3 ila 6 ay arasnda hapis cezas ile cezalandrlr, 3005 sayl Mehut Sularn Muhakeme Usul Kanunu'na gre de; ou zaman bu su para cezasna evirilir. stanbul Barosu Kadn Haklar Uygulama Merkezi; mevcut kadnlarn aile ii iddeti madurlarn korumadn; aksine lmlerine sebebiyet verecek ekilde uluslararas

standartlardan uzak olduunu iletmi; birok kez kanunun gelitirilmesi ve deimesi iin bavurularda bulunmutur.[1] Benzeri giriimlerde bulunan zmir Barosu Kadn Haklar Danma ve Uygulama Merkezi ise; baro tarafndan kapatlmtr. Avrupa Birlii ile uyum sreci ierisinde; Birlemi Milletler Nfus Fonu yardm ile aile ii iddeti hakknda niteliksel ve niceliksel aratrmalar yaplacaktr ve Ulusal Eylem Plan gelitirilecektir. Bu proje; Birlemi Milletler Nfus Fonu ile yaplacak ve Kasm 2006'da balamas ngrlmektedir. 4320 sayl kanun ile sonulanan son Babakanlk aratrmas 1995 ylnda yaplmtr.[8] iddet sadece dayak ekli deildir.Tehdit,zorlama,hapsetme,cinsel iddet ve psikolojik bask ekillerinden biridir.iddet ailelere byk zarar verebilir veruhsal,fiziksel aclara yol aabilir.iddetin anlayla karlanmas sz konusu olamaz.avusturya'da iddet cezay gerektiren bir sutur.Birok lkede son yllarda iddetten korunma yasalar okmtr.Mays 1997'de yrrle giren "iddetten korunma yasas"iddete maruz kalan kiilerin iddeti uygulayan derhal konuttan uzaklatrma ve para cezas yoluyla korunmasn salamaktadr.

Aile ii iddetin sebepleri [deitir]


Aile ii iddet, balca balk altnda incelenir. Sosyal, Psikolojik ve Biyolojik olarak da incelenebilecek bu kategoriler; tam aklamas ile Fakirlik (Sosyal), G ve Kontrol istei(Psikolojik), ve Biyolojik (Alkol ve Uyuturucu) balklarnda incelenebilir.

Zenginler ailelerden farkl olarak [deitir]


Ekonomik glk eken ailelerde, dier ailelere nazaran ok daha fazla aile ii iddeti gereklemektedir. Fakirliin getirdii sosyoekonomik sorunlar dorultusunda; birey tepkisini ailesine kar gstermektedir. Fakir ailelerde yokluun verdii eksiklik nedeniyle i atmalar yaanmaktadr. Fakir ailelerin ocuklar zengin olan ailelerin ocuklaryla ve onlarn sahip olduklar imknlarla yzyze gelince bir eksiklik hissetmektedirler ve bunuda ailelerine yanstmaktadrlar ve giderek saldrgan tutum sergilemektedirler. Fakirlik nedeniyle okulunu bitiremeyen bireyler bilinsiz ve cahil kalabilmektedir bu nedenle yanl yollara sapmaktadrlar, aratrmalar sonucu iddetin en ok eitimden yoksun kalm aileler ve onlar tarafndan yetitirilmi bireylerce sergilendii saptanmtr.

G ve Kontrol [deitir]

Toplumsal bak as dorultusunda, erkein egemen olmasn ngren toplumlarn alkanlklarnda ve geleneklerinde kadnlar madur durumdadr. Bunun dini ve kltrel boyutlar da mevcuttur; ancak erkein aile reisi grevini stlenmesi ve bunu hor grmesidir. Aile ierisinde her bireyin eit grevlere dalmamas ve g sahibi olanlarn mantksal olarak bunu kaldramamas.[9]

Alkol ve Uyuturucu [deitir]


Uluslararas aratrmalar dorultusunda; alkolik ve uyuturucu bamls olan bireylerin %25'e yakn aile iinde iddet uygulamaktadr.[10] Baz kurumlar tm kt alkanlklar (kumar vb.) bu kategori ierisine ekler.

Kaynaklar [deitir]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ^ http://aile-hekimligi.uludag.edu.tr/ders5.html ^ http://www.menweb.org/battered/NVAWfull2000.pdf ^ http://www.crimereduction.gov.uk/dv/dv01.htm ^ http://www.southernct.edu/departments/womenscenter/safe/domvio.htm ^ http://www.sodev.org.tr/Dosyalar/kadinsorunlari/ais/aile_ici_siddet.htm ^ http://www.sodev.org.tr/Dosyalar/kadinsorunlari/ais/yanlis_inanis2.htm ^ http://www.kssgm.gov.tr/hukuk.html ^ http://www.kssgm.gov.tr/proje2.html ^ http://www.ncdsv.org/images/Power_and_Control_wheel_NCDSV.pdf ^ http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/4906.02005?OpenDocument

D balantlar [deitir]

Okulda iddete Hayr! Turkpdr.com Aile Danmanl ve Aile ii iddet iddete hayr! iddetin Saharasya Kkenleri ngilizce Wikipedia Makalesinden Uluda niversitesi Aile ii iddet aratrmas SODEV aratrmas rehberlik Su ve Ceza: Sula Mcadelede Ortak Nokta

http://www.okuldasiddet.net/12/dokumanlar.html "http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aile_ii_iddet&oldid=13255765" adresinden alnd. Kategoriler:


Aile Fiziksel istismar Kadnlara kar iddet

Dolam mens
Kiisel aralar

Hesap olutur Oturum a

Ad alanlar

Madde Tartma

Trevler Grnm

Oku Deitir Gemii gr

Eylemler Ara
zel:Ara

Gezinti

Ana sayfa Hakkmzda indekiler Rastgele madde Sekin ierik

Katlm

Ba yapn Deneme tahtas birlii projesi Ky emesi Son deiiklikler Topluluk portali Yardm

Yazdr/da aktar

Bir kitap olutur PDF olarak indir Baslmaya uygun grnm

Aralar

Sayfaya balantlar lgili deiiklikler zel sayfalar Kalc balant

Sayfa bilgisi Sayfay kaynak gster Dosya ykle

Dier diller

Catal esky Deutsch English Espaol Suomi Franais Magyar Bahasa Indonesia taliano Lingla Nederlands Polski Portugus Romn Srpskohrvatski / Simple English / srpski Svenska Ting Vit Balantlar dzenle Bu sayfa son olarak 19 Nisan 2013, 18:52 tarihinde gncellenmitir. Metin Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisans altndadr; ek koullar uygulanabilir. Ayrntlar iin Kullanm Koullarna baknz. Vikipedi (ve Wikipedia) kr amac gtmeyen kurulu olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasdr. Gizlilik ilkesi Vikipedi hakknda Sorumluluk reddi Mobil grnm

http://tr.wikipedia.org/wiki/Aile_i%C3%A7i_%C5%9Fiddet