DISCIPLINELE LA CARE SE SUSŢIN TEZE

ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012
SEMESTRUL I

În baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, disciplinele la
care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2011-2012 se sus țin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011.

ÎNĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL DE ZI
NR.CRT. CLASA
1.
a V-a A
2.

a V-a B

3.

a VI-a A

DISCIPLINA
Limba și literatura română
Matematică
Limba și literatura română
Matematică
Limba și literatura română
Matematică

ZIUA/DATA
luni: 21.11.2011
marți: 29.11.2011
luni: 21.11.2011
marți: 29.11.2011
luni: 21.11.2011
marți: 29.11.2011

ORA
10.30 – 11.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.30
9.30 – 10.30
11.30 – 12.30
10.30 – 11.30

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI
CLASELE a IX-a – a XII-a
FILIERA TEORETICA
In cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine “ la alegere” dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în
scris pentru una dintre disciplinele menţionate în listă. Opţiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar.
Supravegherea elevilor în timpul lucrării scrise poate fi asigurată de către unul dintre cadrele didactice ce predau
disciplinele mentionate in lista.
La clasele bilingve şi cu predare intensivă a unei limbi străine, indiferent de specializare, pe lângă lucrările scrise
menţionate mai sus, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba străină respectivă.
SPECIALIZARILE

- Filologie
1.Limba şi literatura română
2.Limba modernă1
3.Istorie/ Geografie (la alegere)
4.Limba latină

- Matematică - informatică
1.Limba si literatura română
2.Matematica
3.Informatica
4.Fizica/Chimie/Biologie (la alegere)

NR.
CRT.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

CLASA/SPECIALIZAREA
IX A – mate-info/int. info.

IX B – mate-info/int. engl.

IX C – mate-info

IX D – mate-info

IX E – mate-info

IX F – filologie int. engl

TEZA 1

TEZA 2

TEZA 3

TEZA 4

TEZA 5

Lb . romana

Matematica

Informatica

Fizica /Chimie/Biologie

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

23.11.2011

12.30 – 13.30
Lb . romana

15.30 – 16.30
Matematica

12.30 – 13.30
Informatica

17.30 – 18.30
Fizica /Chimie/Biologie

Lb.engleza

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

23.11.2011

15.11.2011

12.30 – 13.30
Lb . romana

15.30 – 16.30
Matematica

12.30 – 13.30
Informatica

17.30 – 18.30
Fizica /Chimie/Biologie

12.30 – 13.30

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

23.11.2011

12.30 – 13.30
Lb . romana

15.30 – 16.30
Matematica

12.30 – 13.30
Informatica

17.30 – 18.30
Fizica /Chimie/Biologie

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

23.11.2011

12.30 – 13.30
Lb . romana

15.30 – 16.30
Matematica

12.30 – 13.30
Informatica

17.30 – 18.30
Fizica /Chimie/Biologie

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

23.11.2011

12.30 – 13.30
Lb . romana

15.30 – 16.30
Lb.engleza

12.30 – 13.30
Ist./ Geografie

17.30 – 18.30
Lb. latina

18.11.2011

15.11.2011

30.11.2011

24.11.2011

12.30 – 13.30

12.30 – 13.30

14.30 – 15.30

17.30 – 18.30

7.

8.

9.

X A – mate-info/int. info.

X B – mate-info/int. engl.

X C – mate-info

10. X D – mate-info

11. X E – filologie/int.engl

12. XI A – mate-info/int. info.

13. XI B – mate-info/int. engl.

14. XI C – mate-info

Lb . romana

Matematica

Informatica

Fizica /Chimie/Biologie

18.11.2011

30.11.2011

21.11.2011

28.11.2011

13.30 – 14.30
Lb . romana

14.30 – 15.30
Matematica

16.30 – 17.30
Informatica

15.30 – 16.30
Fizica /Chimie/Biologie

Lb .engleza

18.11.2011

30.11.2011

21.11.2011

28.11.2011

25.11.2011

13.30 – 14.30
Lb . romana

14.30 – 15.30
Matematica

16.30 – 17.30
Informatica

15.30 – 16.30
Fizica /Chimie/Biologie

13.30 – 14.30

18.11.2011

30.11.2011

21.11.2011

28.11.2011

13.30 – 14.30
Lb . romana

14.30 – 15.30
Matematica

16.30 – 17.30
Informatica

15.30 – 16.30
Fizica /Chimie/Biologie

18.11.2011

30.11.2011

21.11.2011

28.11.2011

13.30 – 14.30
Lb . romana

14.30 – 15.30
Lb .engleza

16.30 – 17.30
Ist./Geografie

15.30 – 16.30
Lb. latina

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

24.11.2011

13.30 – 14.30
Lb . romana

13.30 – 14.30
Matematica

13.30 – 14.30
Informatica

18.30 – 19.30
Fizica/Chimie/Biologie

21.11.2011

25.11.2011

15.11.2011

29.11.2011

8.30 – 9.30
Lb . romana

8.30 – 9.30
Matematica

9.30 – 10.30
Informatica

11.30 – 12.30
Fizica/Chimie/Biologie

Lb .engleza

21.11.2011

25.11.2011

15.11.2011

29.11.2011

18.11.2011

8.30 – 9.30
Lb . romana

8.30 – 9.30
Matematica

9.30 – 10.30
Informatica

11.30 – 12.30
Fizica/Chimie/Biologie

11.30 – 12.30

21.11.2011

25.11.2011

15.11.2011

29.11.2011

15. XI D – mate-info

16. XI E – mate-info

17. XI F – filo.

18. XII A – mate-info/int. info

19. XII B – mate-info/int. engl.

20. XII C – mate-info.

21. XII D – mate-info

22. XII E – mate-info

8.30 – 9.30
Lb . romana

8.30 – 9.30
Matematica

9.30 – 10.30
Informatica

11.30 – 12.30
Fizica/Chimie/Biologie

21.11.2011

25.11.2011

15.11.2011

29.11.2011

8.30 – 9.30
Lb . romana

8.30 – 9.30
Matematica

9.30 – 10.30
Informatica

11.30 – 12.30
Fizica/Chimie/Biologie

21.11.2011

25.11.2011

15.11.2011

29.11.2011

8.30 – 9.30
Lb . romana

8.30 – 9.30
Lb .engleza

9.30 – 10.30
Ist./Geografie

11.30 – 12.30
Lb.latina

21.11.2011

18.11.2011

24.11.2011

29.11.2011

8.30 – 9.30
Lb . romana

11.30 – 12.30
Matematica

10.30 – 11.30
Informatica

10.30 – 11.30
Fizica/Chimie/Biologie

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

23.11.2011

10.30 – 11.30
Lb . romana

10.30 – 11.30
Matematica

11.30 – 12.30
Informatica

9.30 – 10.30
Fizica/Chimie/Biologie

Lb. engleza

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

23.11.2011

21.11.2011

10.30 – 11.30
Lb . romana

10.30 – 11.30
Matematica

11.30 – 12.30
Informatica

9.30 – 10.30
Fizica/Chimie/Biologie

9.30 – 10.30

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

23.11.2011

10.30 – 11.30
Lb . romana

10.30 – 11.30
Matematica

11.30 – 12.30
Informatica

9.30 – 10.30
Fizica/Chimie/Biologie

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

23.11.2011

10.30 – 11.30
Lb . romana

10.30 – 11.30
Matematica

11.30 – 12.30
Informatica

9.30 – 10.30
Fizica/Chimie/Biologie

18.11.2011

25.11.2011

29.11.2011

23.11.2011

23. XII F – filo.int engl

10.30 – 11.30
Lb . romana

10.30 – 11.30
Lb. engleza

11.30 – 12.30
Ist./Geografie

9.30 – 10.30
Lb.latina

18.11.2011

21.11.2011

24.11.2011

29.11.2011

10.30 – 11.30

9.30 – 10.30

8.30 – 9.30

11.30 – 12.30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful