STATSMINISTERIET

CHRISTIANSBORG Gird ll,l2l8 KsbenhavnK PrinsJorgens 33 I 1 1665 Telefon 33 92 33 00 - Telefax

Dato: KristofferMiles James EkstraBladet jkm@eb.dk E-mail:

16.maJ2013

230-1139 J.nr.: Sagsbeh.: MVS JuridiskAfdeling

har De anmodetom aktindsigtpi folgende Ved e-mail af 15. juni2012 til Statsministeriet mide:
aktindsigti al korrespondance "Jeg sogerhermedi henholdtil lov om offentlighedi forvaltningen Politi, mellem og Kobenhavns mellem Statsministeriet og Justitsministeriet, mellemStatsministeriet samtmellemStatsministeriet og Kongehuset og Rigspolitiet,mellemStatsministeriet Statsministeriet i prasident,Hu Jintaos,statsbesog i forbindelse med den kinesiske myndigheder og andrerelevante juni i 2012. Danmark i planlagningsfasen mellemde nevnte myndigheder menessamtligeskrivelser Med korrespondance juni. om enjournalliste Der bedes ogsi 15. d. med fredag frem til og selve opholdet som under slvel akler." oversamtlige

m6de: g ph falgende anmodnin Ved e-mailaf 18.juni 2012harDe udvidetDeres
fra Statsmial korrespondance ogs& udbedes aktindsigtsansogning til nedenstiende "Som supplement besog." medHu Jintaos i forbindelse reprasentanter og pressens nisteriets sidevedr.pressen

brev til Dem af 3. april 2013 skal ministerietbeklage,at I forlengelseaf Statsministeriets Deres anmodning om aktindsigt. det endnuikke har v@retmuligt at frerdigbehandle Det kan oplyses, at Statsministeriet- forinden ministeriet kan trreffe afgorelse i sagen er nodsaget til at indhente andre myndigheders udtalelse til brug for vurderingen af, hvorvidt dokumenter, som omfattes af anmodningen,vil kunne udleveres i forbindelse behandlingaf sagen. med Statsministeriet forventer at kunne afslutte behandlingenaf sageninden for 3-4 uger. Statsministeriet

Med venlie hilsen
\,
!

Ssrensen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful