STATSMINISTERIET

CHRISTIANSBORG PrinsJorgens GArd ll, 1218KsbenhavnK Telefon 33 92 33 00 - Telefax 33 I I 1665

Dato: James KristofferMiles EkstraBladet jkm@eb.dk E-mail:

I 8.januar 2013

J.nr.: 230-1139 Sagsbeh.: MVS JuridiskAftleling

Ved e-mailaf 15.juni2012til Statsministeriet pi folgende harDe anmodet om aktindsigt mide:
"Jeg sogerhermedi henholdtil lov om offentlighedi forvaltningen aktindsigti al korrespondance mellemStatsministeriet og Justitsministeriet, mellem Statsministeriet og Kobenhavns Politi, mellem Statsministeriet og Rigspolitiet, mellemStatsministeriet og Kongehuset samtmellemStatsministeriet president,Hu Jintaos, i og andrerelevante myndigheder i forbindelse med den kinesiske statsbesog Danmark i juni20l2. Med korrespondance menessamtligeskrivelser mellemde navnte myndigheder i planlagningsfasen s&vel ogsi om enjournalliste somunderselveopholdetfrem til og med fredagd. 15.juni. Der bedes oversamtlige akter."

Ved e-mail af 18. juni2012 har De udvidet Deresanmodningphfalgendemide:
fra Statsmiogsi al korrespondance aktindsigtsansogning udbedes "Som supplement til nedenstdende medHu Jintaos besog." reprresentanter i forbindelse nisteriets sidevedr.pressen og pressens

beklage, 2012skalministeriet af 21.december I fortsrettelse af Statsministeriets skrivelse somer modtaaf andreaktindsigtsanmodninger, til behandlingen at det underhenvisning get af Statsministeriet fsr den 15.juni 2012,fortsatikke har v@retmuligt at frerdigbeom aktindsigt. handle Deresanmodning indenfor 3-4 uger. af sagen forventerat kunneafsluttebehandlingen Statsministeriet

Med venlig hilsen

t44,ek
Mie Vinkel Ssrensen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful