STATSMINISTERIET

CHRISTIANSBORG PrinsJorgens Gird ll,l2l8 Kobenhavn K Telefon 33 92 33 00 Telefax 33 I I 1665

Dato:

28. september 2012
230-1139 MVS JuridiskAfrleling

James KristofferMiles EkstraBladet jkm@eb.dk E-mail:

J.nr.: Sagsbeh.:

pd folgende Ved e-mailaf 15.jvri2012 til Statsministeriet harDe anmodet om aktindsigt mide:
aktindsigti al korrespondance "Jeg sogerhermedi henholdtil lov om offentlighedi forvaltningen Politi, mellem mellem Statsministeriet og Kobenhavns mellemStatsministeriet og Justitsministeriet, og Kongehuset samtmellemStatsministeriet og Rigspolitiet,mellemStatsministeriet Statsministeriet prasident,Hu Jintaos, i statsbesog med den kinesiske myndigheder i forbindelse og andrerelevante Danmarkijuni20l2. i planlegningsfasen mellemde navnte myndigheder menessamtligeskrivelser Med korrespondance juni. Der ogsi om enjournalliste med fredag d. 15. bedes sivel somunderselveopholdetfrem til og akter." oversamtlige

pi folgende mide: Deres anmodning Ved e-mailaf 18.juni2012harDe udvidet
fra Statsmiudbedes ogs6al korrespondance aktindsigtsansogning til nedenstiende "Som supplement besog." medHu Jintaos i forbindelse representanter og pressens nisteriets sidevedr.pressen

at af 31. august2012 skalministerietbeklage, skrivelse af Statsministeriets I fortsrettelse somer modtaget af andreaktindsigtsanmodninger, til behandlingen det underhenvisning fsr den 15.juni 2012,fortsatikke har veret muligl at frerdigbehandle af Statsministeriet om aktindsigt. Deresanmodning indenfor 3-4 uger. af sagen forventerat kunneafsluttebehandlingen Statsministeriet

Med venlig hilsen

Mie Vinkel Ssrensen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful