STATSMINISTERIET

CHRISTIANSBORG K Gfrrd 11,1218Kobenhavn PrinsJorgens 33 1l 1665 33 923300 - Telefax Telefon

Dato: JamesKristoffer Miles Ekstra Bladet

2012 31.august
Juridisk Afdeling

230-rt39 J.nr.: Sagsbeh.: MVS

jkm@eb.dk E-mail:

har De anmodetom aktindsigtp6 folgende ved e-mail af 15. iuni20l2til Statsministeriet mflde:
aktindsigti al korrespondance i forvaltningen ,,Jegsogerhermedi henholdtil lov om offentlighed Politi' mellem Kobenhavns og s,utttninisteiiet og Justits.lnirt..i.i, *.it"rn mellemStatsministeriet samtmellem Statsministeriet og Rigspolitiet,mellemitatsministe'ietog Kongehuset Statsministeriet i Hu Jintaos'statsbesog prasident' kinesisk-e den med i forUinaefs" og andrerelevanti myndigheder

i planlrgningsfasen mvndigheder denrevnte mellem skrivelser SrftT}ji#,13o9n?-"n", samtlige om enjournalliste ogs6 juni' bedes Dir d' l5'
fremtit og m.O AtJug s6velsomunderselveopholdet akter'" oversamtlige

m6de: g pil falgende anmodnin Deres ved e-mailaf 1g. juni 20l2harDe udvidet
fra Statsmiogs6al korrespondance udbedes aktindsigtsansogning til nedenstaende "Som supplement besog'" medHu Jintaos *pi"tttoiter iforbindelse og pressens sidevedr.pressen nisteriets

at beklage, af 3. augustz0rz skal ministeriet skriverse af statsministeriets I fortsetterse som er modtaget af andreaktindsigtsanmodninger' til behandlingen det underhenvisning at frerdigbehandle fsr den 15.juni zllz,fortsat ikke har veret muligt af Statsministeriet om aktindsigt' Deresanmodning indenfor 3-4 uger' af sagen forventerat kunneafsluttebehandlingen statsministeriet
Med venlig hilsen
a

\,

Mie Vinkel Sorensen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful