Politicile comericiale autarhice reprezinta o stare de izolare economica, o politica de orientare spre interior, prin ignorarea voita a avantajelor

relatiilor economice internatioanale. In acest tip de politica comerciala se urmareste dezvoltarea cu orice pret a unor ramuri economice si stoparea importurilor prin masuri drastice. Argumente care sustin instrumentele de politica comerciala: Protejarea unor moduri de viata traditionale Egalizarea costurilor interne cu cele ale concurentilor externi Alocarea optima a resurselor Asigurarea unui echilibru dinamic al balantei comerciale Retorsiunea fata de practicile comerciale conisderate neloiale.

Particularitatile barierelor netarifare: Se considera a fi justificate pentru apararea comertului corect Sunt aplicate desi concurenta neloiala produce de cele mai mutle ori efecte pozitive Se bazeaza pe prezumtia ca protectia este un drept al celor care o primesc si nu o concesie facuta acestora Genereaza paradoxul ca se considera a fi folosite in numele liberului schimb Au marele avantaj ca sub acoperire legala, dau posibilitatea selectivitatii in alegera tintelor protectionismului.

Particularitatile limitarilor voluntare la export: Responsabilitatea principala revine tarii exportatoare Ofera o mare libertate de actiune tarii importatoare Au nivel marit de selectivitate Sunt instrumetne comerciale cu transparenta scazuta Reprezinta alternative preferabile de protectionism

Masuri de promovare a exporturilor: Masuri bugetare Masuri financiar bancare Masuri fiscale Masuri valutare

Creditul furnizor: Consta in vanzarea unor marfuri de catre un exportator, pe credit, acceptand astfel plata ulteriora a marfurilor. Presupune existenta unei perioade de gratie, reprezinta o vanzare pe termen lung, in principal marfuri cu valoarea mare, se ofera in conditii de dobanda favorabila. Se asigura Este un credit comercial

Taxele vamale specifice presupun existenta unui tarif vamal care sa descrie detaliat marfurile. Si sunt percepute de catre stat pe unitati de masura fizica a marfurilor importate. Principalii purtartori ai cererii de protectie sunt (a,b.c.d): grupurile sindicale, sectoarele intensive tehnologic, grupurile ce limiteaza pentru protectia mediului, companiile din sectoarele concurate de importuri.

De politica comericala intalnim: Mentiunrea locurilro de munca. Barierele ce deriva din participarea statului la activitatile comerciale (a. indelungate si costisitoare. Diferenta intre contigente si taxe vamale: Contigentele. acordarea si modificare lor este impredictbila. de regula nu aduc venituri la buget. este acordat de tara exportaotare cu conditia ca suma respectiva sa fie folista pentru achizitionarea unor bunuri din tara exportatore. contingele o pun in practica si o accentueaza. se ofera cu conditia dovedirii in prealabil a disponibilitatilor valutare necesare necdesare duralarii tranzactiei. Obiective pe termen scurt si mediu ale politicilor comericale: Imbunatatirea cursului de schimb Redefinirea structurii importurilr si exporturilor Orientarea geografica mai favorabila a schimburilor comerciale Armonizarea structurii Printre argumentele micro si macro ce sustin oportutinea utilizarii instr. monopol de stat asupra anumitor produse. Foloseste masuri tarifare si netarifare care nu produc distorsiuni majore in cadrul economiei. Protectionismul moderat si compatibil conduitei comerciale internationale. perioada este mai scurta decat cea necesare derularii tranzactiei. Un alt scop al acestora este descurajea exporturilor de materii prime. Taxele vamale menin o legatura automaa inre preturile interne si cele internationale. se garanteaza. Creditul cumparator: este un credit bancar. acordarea lor se face discretionar si cu prioritate anumitor producatori.c. Uzeaza de instrumetne compatibile conduitei comerciale internaitonale. Pirincipalele categorii de obstacole tehnice sunt: normele fito-sanitare. Contingetele incurajeaza lobby-ul si logrollingul In cazul contingetelor este mai greu de calcultat rata protectiei efective Taxele vamale cultiva nediscriminarea in schimb. Se deruleaza in baza unor conventii de creditare. ca tip de polictica comericala urmareste restrictionarea produselor straine pe piata interna la un nivel rezonabil.c): achizitii guvernamentale. Taxele vamale de export: Se intalnesc foarte rar. apararea suveranitatii nationale. argumentul industriile incipiente. In cazul contigentelor transparenta este afectata.d): procedurile privind acordarea devin greoaie.Licentele de import devin bariere comerciale atunci cand (a.normele privind marcarea si ambalarea. comertul de stat. normele de securitate. argumentul ce deriva din teoria comertului strategic.b. Contingentele si autolimitarile la export sunt restrictii cantitative. . ratiunea lor fiind una fiscala.b. Se intalnesc in tarile care au nevoie urgenta de venituri si le pot obtine in princiapl din taxarea exporturilor.

Tarile care au cunocut primele procesul de industrializare au fost promotorii unei astfel de politici. legistlativ. preferentiale. mixte. . Printre barirele din zona gri intalnim: Ratiunile prin care se folosesc interdictiile la import: Alinierea la prevederile unor conventii internationale care prevad controlul destinatiei finale a unor categorii de productie. dintr-o tara terta.Sectoarele de mai mici dimensiuni se concetreaza asupra canalelor administrative. Au efect anti concurential Sunt ineficace in raport cu obiectivele urmarite Introduc modificari in structura ofertei Declanseaza procese autoreproducatoare si autoaccelaratoare Submineaza valorile sistemului comercial multilateral. de retorsiune Deturnarea de comert implica o schimbare in consumul national de la o sursa de aprovizioanrea mai ieftina. cresterea preturilor la anumite produse mai ales cele cu elasticitate redusa a cererii. dar putin importante ca numari de voturi desfasoare actiuni de lobby. Reprezinta mai degraba un deziderat decat o stare de fapt. Dupa modul de percepere taxele vamale sunt: ad valorem. riscul aparitiei unei adevarate spirale protectioniste. Costuri ridicate suportate de consumatori. Aceasta pot fi la nivel atitudinal. conventionale. reducerea oportunitatilor de export pe o serie de comapnii. Liberul schimb ca tip de pol. In funcite de paliere. la una mai scumpa dintr-o tara partenrea devenita artificial mai ieftina prin elimarea restrictilor asupra comertului intre cele 2 tari. efectele redistributive in detrimentul altor. Sectoarele cu forta de munca numeroasa actioneaza sub incidenta numarului de voturi. Sectoarele cu cifra mare de afaceri. Principalele efecte ale limitarilor voluntare la export: Distorsioneaza functionarea mecanismelor pietei. specifice. executiv. Evitarea cronicizarii unor dezechilibre ale balantei comerciale Protejarea sanatatii si asigurarea securitatii publice Prezervarea unor moduri de viata traditionale Aplicarea unor sanctiuni comerciale. Preturile majorate la unele produse reprezinta de fapt reducerea veniturilor reale din economie.Dupa modul de stabilirea taxele vamale sunt: autonome. Costurile protectionismului: dmininuarea eficientei cu care opereazaa economia protejata. Comerciala: pune accentul pe castigurile obitunite in urma specializarii internatioanel. Printre elementele speicfice cererii de protectie: poate sas e adreseze unor paliere diferite la nivel decizionale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful