LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

REД.: DATA:

01 27.02.2013

Pag. 1 / 25

CONŢINUTUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ pentru absolvenţii ciclului I, studii superioare de licenţă în DOMENIUL 369 MERCEOLOGIE ŞI COMERŢ, SPECIALITATEA 369.1 MERCEOLOGIE ŞI COMERŢ

CHIŞINĂU * 2013

LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ »

REД.: DATA:

01 27.02.2013

Pag. 2 / 25

Autori: M. Cernavca, conf. univ., dr. I. Panfil, conf. univ. dr. G. Şpac, conf. univ., dr. V. Calmâş, conf. univ., dr. V. Cozmic, conf. univ., dr. S. Fedorciucova, conf. univ., dr. N. Raischi , letc. superior Examinat şi aprobat la şedinţa catedrei Merceologie şi Comerţ, din “ 28 februarie” 2013, p.v. nr. 7 _________________ * ________________ Responsabil de ediţie – I. Panfil, conf. univ., dr. © M. Cernavca, conf. univ., dr., şef catedră „Merceologie şi Comerţ” ASEM, 2013

Modalitatea de organizare şi desfăşurare a acestora este reglementată de Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă. prin decizia Senatului ASEM este aprobată. următoarea structură a examenului de licenţă pentru absolvenţii domeniului de formare profesională 369 Merceologie şi comerţ. care pot fi consultate pentru pregătirea către examen. indicilor şi metodelor aprecierii calităţii mărfii. teză de licenţă la Merceologie şi organizarea comerţului. particularităţile comerciale şi regulile comercializării.) asupra formării calităţii şi sortimentului mărfii. 2. b) caracteristica merceologică: caracteristica structurii. calitatea şi standardizarea mărfurilor”. iar subiectele la disciplina „Merceologie” sunt prezentate în două compartimente: „Merceologia mărfurilor alimentare”. incluse în majoritatea subiectelor cuprind: a) caracteristica comercială: semnificaţia pentru economia naţională şi satisfacerea necesităţilor umane. 3 / 25 Studiile în ASEM se finalizează cu susţinerea a două probe şi a tezei de licenţă. Nr. răspunsul la întrebările „caracteristica comercială şi merceologică” a mărfii trebuie să dezvăluie toate aspectele enumerate mai sus. bolilor. păstrării şi conservării mărfurilor”. componenţa şi structura mărfurilor”. materiei prime şi tehnologiei obţinerii (fabricării.  susţinerea proiectului (tezei) de licenţă. În baza acestor prevederi. Conţinutul materialului scos la examenele de licenţă este prevăzut de programele de studii la disciplinele respective. . Subiectele la disciplina complexă „Bazele merceologiei” sunt prezentate în trei compartimente: „Obiectul. în care pot fi incluse atât probe teoretice. „Merceologia mărfurilor nealimentare”. producerii). caracteristica ambalajului. Prezenta indicaţie urmăreşte obiectivul de a familiariza studenţii-absolvenţi cu subiectele incluse pentru examenele de licenţă la disciplinele respective care trebuie studiate şi cu sursele bibliografice. tehnologiei producerii. defectelor şi neajunsurilor mărfii şi modalităţilor de prevenire şi înlăturare. aprobat prin hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova din 14 februarie 2008. examen complex oral la Merceologie şi organizarea comerţului. comercializării şi consumului (asigurării populaţiei) în Republica Moldova şi alte ţări. Aşadar. La pregătirea către examenul la disciplinele merceologice e necesar de ţinut cont că noţiunile „Caracteristica comercială” şi „Caracteristica merceologică” a mărfii. specialitatea 369.02. „Proprietăţile şi valoarea de consum. compoziţiei şi valorii (nutritive.2013 Pag. transportării etc. starea şi perspectivele producerii. cât şi practice. metodelor de consumare sau exploatare ş. locul pe piaţa de consum. conform planului de învăţământ..a. proceselor ce au loc în marfă în timpul aflării (păstrării.1 Merceologie şi comerţ: examen complex oral la Teoria economică . conţinutul şi sarcinile merceologiei. Programele sunt puse la dispoziţia studenţilor de catedrele de profil. şi prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr. Conform Regulamentului menţionat examenul de licenţă include:  o probă de profil (poate include subiecte din câteva unităţi de curs/module din componenţa fundamentală a planului de învăţământ). funcţionale etc.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » PREFAŢĂ REД. clasificarea.) consumiste. 84 din 15 februarie 2008. clasificării şi sortimentului.  o probă de specialitate (poate include subiecte din câteva unităţi de curs/module din componenţa de specialitate a planului de învăţământ). norma (normativul) raţională a consumului (asigurării).4.: DATA: 01 27. influenţei diferitor factori (materiei prime.) în sfera circulaţiei. regulilor transportării. producătorii şi furnizorii principali. „Bazele microbiologiei. păstrării şi îngrijirii mărfii.a. marcării. Din lista subiectelor propuse se vor alcătui biletele de examinare. ambalajului ş. caracteristica proprietăţilor consumiste.

indicii cantitativi şi metodele determinării. oligo. conţinutul cantitativ. semnificaţia şi rolul lor pentru proprietăţile şi păstrarea mărfurilor. semnificaţia şi rolul socialeconomic. caracteristicile calitative. Caracterizaţi apa şi substanţele minerale în mărfuri: prezentaţi conţinutul cantitativ.2013 Pag. proprietăţile. evidenţiaţi caracterul şi valoarea ei consumistă. metodele. grupele şi subgrupele de proteine. 10. gen. provenienţa. procedee. 9. Caracterizaţi grăsimile (lipidele) şi lipoidele în mărfuri: natura chimică. 6.: DATA: 01 27. modificarea pe parcursul ciclului vital al mărfii. esenţa. lignina şi cutina în mărfuri: conţinutul şi natura chimică. tipurile şi caracteristica lor. metodele. rolul şi conexiunile merceologiei cu alte ştiinţe. CONŢINUTUL ŞI SARCINILE MERCEOLOGIEI. scopul şi obiectivele. Comentaţi componenţa elementară şi grupele funcţionale ale moleculelor în mărfuri. semnificaţia pentru calitate şi păstrare. proprietăţile. Cenuşa ca indice de calitate a unor mărfuri. semne. metodele determinării. semnificaţia . termenii. însemnătatea şi sarcinile. 4 / 25 Pentru examenul de licenţă 2013 SUBIECTELE PENTRU EXAMENUL COMPLEX DE LICENŢĂ LA MERCEOLOGIE ŞI ORGANIZAREA COMERŢULUI 1. proprietăţile. metodele determinării. COMPONENŢA ŞI STRUCTURA MĂRFURILOR 1. CLASIFICAREA. evoluţia în timpul păstrării. Prezentaţi caracteristica generală. caracteristica generală şi conţinutul proteinelor în mărfuri. 2. clasificarea şi caracteristica mono-. evoluţia în timpul păstrării. clasificarea şi caracteristica gliceridelor. conţinutul. rolul în alimentaţie şi schimbul de substanţe în organismul uman şi în natură. Prezentaţi conceptul. metodele determinării. rolul în alimentaţie.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. clasificaţi şi caracterizaţi aminoacizii. normele de consum a glucidelor în mărfuri. Caracterizaţi compoziţia chimică a mărfurilor: semnificaţia. starea. Definiţi noţiunea de marfă. categoriile şi termenii merceologiei. evoluţia în timpul păstrării. fel şi varietate de marfă. Identificaţi obiectul. tipurile şi definiţia lor. Prezentaţi natura chimică. semnificaţia pentru calitate şi păstrare. definiţia. laturile şi principiile formării. normele de consum. sistemele. semnificaţia pentru calitate şi păstrare. necesităţile umane. semnificaţia pentru calitate şi păstrare. metoda. Formulaţi: conceptul. grupă. evoluţia în timpul păstrării. Argumentaţi conceptul privind normele raţionale de consum şi gradul raţional de asigurare cu mărfuri.1. BAZELE MERCEOLOGIEI 1. clasificarea şi caracteristica acizilor graşi. Articularea mărfurilor: semnificaţia. caracteristica generală. Caracterizaţi substanţele pectice. metodele determinării. criteriile şi legităţile clasificării mărfurilor. Definiţi noţiunile de clas. Prezentaţi sortimentul mărfurilor (gama sortimentală): noţiune. factorii ce o condiţionează. 5.02. normele de consum. indicii cantitativi. 7. Prezentaţi clasificarea didactico-merceologică şi de comerţ a mărfurilor. 3. tip. clasificarea substanţelor componente. 8. sistemele şi caracteristica principalelor sisteme de codificare a mărfurilor. 4. clasificarea. tipurile şi semnele.şi poliglucidelor şi reprezentanţilor lor principali. conţinutul şi sarcinile merceologiei. structura codului. sistemele.OBIECTUL.

CALITATEA ŞI STANDARDIZAREA MĂRFURILOR 1. cerinţele – grupele. Caracterizaţi substanţele tanante şi colorante (pigmenţii) în mărfuri: provenienţa şi natura chimică. 3. factorii ce le condiţionează. rolul în alimentaţie. 4. PROPRIETĂŢILE ŞI VALOAREA DE CONSUM. caracteristica.02.2. Caracterizaţi proprietăţile acustice. Caracterizaţi acizii. evoluţia în timp. factorii ce condiţionează formarea şi influenţează evoluţia. 11. indicii – clasificarea şi caracteristica lor. funcţiile.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. caracteristicile (indicii) şi metodele determinării. semnificaţia pentru calitate. 2. tehnologice şi de securitate a mărfurilor: tipurile şi definiţiile. caracteristica şi factorii ce le condiţionează. semnificaţia pentru calitate şi evoluţia pe parcursul păstrării) care condiţionează şi determină valoarea consumistă a mărfurilor: 6. evoluţia în timpul păstrării. Caracterizaţi proprietăţile mecanice. semnificaţia pentru calitate şi păstrare. evoluţia în timp. factorii ce le condiţionează. evoluţia în timpul păstrării. 5. Caracterizaţi umiditatea relativă şi absolută. evoluţia în timpul păstrării. conţinutul. ecologice. laturile. . Clasificaţi şi caracterizaţi clasele. Caracterizaţi proprietăţile dimensionale şi gravitaţionale ale mărfurilor: tipurile şi definiţia.2. sociale şi de fiabilitate ale mărfurilor: tipurile şi definiţiile. 1. caracterul. caracteristicile (indicii) şi metodele determinării.2013 Pag. natura chimică. metodele determinării. conţinutul. influenţa lor asupra calităţii şi păstrării mărfurilor. critică şi de echilibru a aerului: definiţii. 6.: DATA: 01 27. caracteristica tipurilor. Prezentaţi natura chimică. ergonomice. provenienţa. alimentare. Evidenţiaţi şi caracterizaţi proprietăţile (tipurile şi definiţiile. factorii ce influenţează activitatea enzimelor în mărfuri. grupele şi tipurile. evoluţia în timpul păstrării. caracteristica. metodele determinării. semnificaţia pentru calitatea şi păstrarea mărfurilor. 12. factorii ce le condiţionează şi le modifică. argumentaţi semnificaţia calităţii mărfurilor în economia naţională. semnificaţia pentru calitate şi păstrare. evoluţia în timpul păstrării. caracteristicile (indicii) şi metodele determinării.1. tipurile şi caracteristica lor. semnificaţia şi mecanismul acţiunii. Caracterizaţi categoria „calitatea mărfii”: definiţia şi esenţa. metodele determinării gradului de activitate. ipostazele. normele de consum a vitaminelor în mărfuri. metodele determinării. Caracterizaţi proprietăţile estetice. evoluţia în timp. semnificaţia pentru calitate şi păstrare. caracteristicile (indicii) şi metodele aprecierii. 7. 6. semnificaţia pentru calitate şi păstrare. Prezentaţi natura chimică. factorii ce le condiţionează. clasificarea şi caracteristica grupelor şi tipurilor. semnificaţia pentru calitatea şi păstrarea mărfurilor. glucozidele şi fitoalexinele în mărfuri: provenienţa şi conţinutul. evoluţia în timpul păstrării. caracteristicile (indicii) şi metodele determinării. Caracterizaţi proprietăţile funcţionale. normele de consum. 13. caracteristicile (indicii) şi metodele determinării şi evaluării. electrice şi sorbante. semnificaţia pentru calitate şi păstrare. optice şi termice ale mărfurilor: tipurile şi definiţiile. perspicace (de pătrundere). grupele şi caracterizaţi tipurile. caracteristicile (indicii) şi metodele determinării. evoluţia în timpul păstrării. 14. inclusiv hidroscopicitatea mărfurilor: tipurile şi definiţiile. semnificaţia pentru calitate. 5 / 25 lor pentru calitate şi păstrare. caracteristica şi factorii ce le condiţionează. factorii ce le condiţionează. metodele determinării. Uzura fizică şi morală a mărfurilor. nealimentare. substanţele aromatice.

definiţiile şi caracteristica lor. Proprietăţile fizice. probă. structura şi elementele celulei. recepţionarea conform calităţii . supravegherea şi controlul respectării. clasificarea. implementării. Descrieţi nutriţia şi respiraţia microorganismelor: esenţa. scorbură şi frotil. conţinutul. model iniţial şi mediu. scopul şi obiectivele. sortarea şi nivelele defectărilor. principiile. selecţiune. Caracterizaţi fermentaţia ca proces provocat de microorganisme: tipurile. standardizarea mijloacelor metrologice. planificarea. semnificaţia. ordinea şi regulile întocmirii şi eliberării. tipurile. regulile utilizării şi controlul. ciupercile de mucegai şi virusurile: noţiuni. semnificaţia. sursele şi mecanismul. factorii intensificării şi condiţiile optime. înregistrării. clasificarea şi caracteristica grupelor. PĂSTRĂRII ŞI CONSERVĂRII MĂRFURILOR 1. 4. standardele şi condiţiile tehnice: clasificarea. organele şi sistemele. 11. rolul în natură. formele. igienei şi sanităriei.3. particularităţile estimării nivelului calităţii ale diferitor grupe de mărfuri. semnificaţia. definiţi noţiunile de lot. aplicării şi modificării. ordinea elaborării. scopul şi obiectivele. asigurarea metrologică. formarea şi schimbarea calităţii mărfurilor şi în viaţa omului. 1. Descrieţi certificarea mărfurilor: definiţia. esenţa. organele. caracterizaţi certificatul: clasificarea. ordinea şi regulile efectuării. esenţa şi scopul. semnificaţia. coordonării. Descrieţi importanţa igienico-sanitară a solului. Caracterizaţi metrologia mărfurilor: definiţia. BAZELE MICROBIOLOGIEI. chimici şi biologici ce influenţează activitatea vitală a microorganismelor: tipurile. 6. . organizarea şi ordinea efectuării. grupele şi tipurile de determinări a indicilor calităţii prin metoda de laborator. răspândirea în natură. tipurile şi definiţiile.esenţa. Prezentaţi noţiunile. 10. categoriile de calitate. procesele provocate de ele. aprobării. avantajele şi dezavantajele. 5. principiile. 3. clasificarea microorganismelor în dependenţă de tipul nutriţiei şi respiraţiei. Caracterizaţi microorganismele: definiţiile. organele. obţinerea diferitor produse. esenţa. clasificarea microorganismelor în dependenţă de caracterul influenţei asupra lor a temperaturii şi concentraţiei soluţiei. regulile utilizării. etapele şi metodele exprimării rezultatelor. 12. omologarea rezultatelor. obiectele. Caracterizaţi verificarea şi estimarea nivelului calităţii mărfurilor: noţiuni. tipurile caracteristica şi conţinutul lor. sistemul de indicatori şi metodele calimetriei. tipurile – esenţa şi caracteristica lor. provocatorii. termenii. formele. 2. clasificarea şi caracteristica generală a grupelor. categoriile şi tipurile. Caracterizaţi standardizarea mărfurilor: definiţia. sistemele. precum şi măsurile de protecţie sanitară şi asanare a solului. drojdiile. Prezentaţi factorii fizici. semnificaţia pentru calitatea şi păstrarea mărfurilor. 9. esenţa şi regulile efectuării. mostră. subgrupelor şi tipurilor. structura şi conţinutul. obiectele. Caracterizaţi bacteriile.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. sistemele şi mijloacele. Identificaţi obiectul şi sarcinile microbiologiei. chimice şi biologice ale solului.02. principiile de bază. omologării. 6 / 25 8.: DATA: 01 27. Caracterizaţi metodele aprecierii calităţii mărfurilor: grupele şi tipurile. esenţa (modul) şi argumentarea influenţei. metodelor de măsurare şi metodelor de verificare a aparatelor de măsurare.2013 Pag. compoziţia chimică. tipurile. factorii de poluare a solului şi criteriile igienico-sanitare de apreciere a solului. tipurile. produsele iniţiale şi finale. ordinea şi organele verificării şi controlului mijloacelor metrologice. Caracterizaţi controlul calităţii mărfurilor: definiţia. esenţa. 13. caracterizaţi regulile şi metodele de selectare. esenţa.

20. Argumentaţi rolul apei în viaţa omului şi descrieţi condiţiile de potabilitate a apei (indicii organoleptici. clasificarea metodelor şi caracteristica generală a grupelor. 9. Caracterizaţi ambalajul şi materialele de ambalare: definiţiile. microflora aerului şi efectele negative ale acestora asupra organismului uman. antibioticele. argumentarea. influenţa la calitatea şi păstrarea mărfurilor. ecuaţiile reacţiilor biochimice. preventive şi curative la dezinsecţie . precum şi metodele fizice. chimice şi biochimice asupra calităţii şi păstrării mărfurilor. Caracterizaţi metodele fizice. 11. esenţa. Explicaţi noţiunile generale de dezinfecţie. fizico-chimice (combinate) şi biochimice de conservare a mărfurilor: tipurile şi esenţa lor. organizarea şi condiţiile de supraveghere. 22. coli-titrul. Prezentaţi conservarea mărfurilor: definiţia. clasificarea otrăvirilor. precum şi măsurile de prevenire a alterării produselor alimentare. Descrieţi cerinţele sanitare privind amplasarea. Argumentaţi esenţa şi semnificaţia păstrării mărfurilor pentru economia naţională.02. Caracterizaţi căile de pătrundere a toxicilor în organismul omului. 21. Daţi exemple de cele mai indicate ambalaje pentru produsele alimentare.) şi metodele de prevenire a contaminării alimentelor cu acestea. Caracterizaţi substanţele toxice formate prin degradarea tehnologică a glucidelor. microbiologice şi biologice ce decurg în mărfuri în timpul păstrării: tipurile şi definiţia. clasificarea. Caracterizaţi procesul de alterare a produselor alimentare şi efectele acestuia asupra organismului uman. semnificaţia. 12. nitraţii şi nitriţii. organizarea. controlul şi reglarea parametrilor. 10. metodele şi condiţiile. Definiţi noţiunea de păstrabilitate şi clasificaţi mărfurile după gradul de păstrabilitate. Enumeraţi regulile de igienă personală a angajaţilor şi caracterizaţi cerinţele medicale la angajarea personalului în întreprinderi cu profil alimentar. 13. cauzele apariţiei şi factorii ce le condiţionează. proteinelor. Descrieţi sursele naturale şi artificiale de poluare a aerului. chimice. 19. esenţa şi factorii intensificării. Daţi exemple de substanţe antinutritive şi descrieţi modalităţile de reducere a efectelor negative ale acestora asupra organismului uman.). proiectarea şi întreţinerea unităţilor cu profil alimentar. destinaţia. 23. Caracterizaţi pierderile de marfă în sfera circulaţiei (clasificarea. caracteristica grupelor şi tipurilor. căile şi metodele de prevenire şi reducere. 17. cerinţele. Descrieţi transportarea mărfurilor: tipurile de transport utilizate.2013 Pag. Descrieţi operaţiunile preventive şi de necesitate la dezinfecţie. Daţi definiţia şi clasificaţi substanţele antinutritive. influenţa la calitatea şi păstrarea mărfurilor. chimice şi biologice de dezinsecţie şi deratizare. 8. 14. îngrijirea mărfurilor în timpul păstrării. esenţa şi influenţa proceselor fizice. factorii intensificării. Caracterizaţi substanţele potenţial toxice din produsele alimentare (pesticidele. metalele grele şi metalele radioactive. aditivii alimentare etc. Caracterizaţi procesele biochimice. influenţa asupra calităţii şi păstrării mărfurilor. dezinsecţie şi de deratizare. grăsimilor şi a substanţelor toxice care pătrund în produs din ambalaje şi utilaje tehnologice. 18. ordinea evidenţei. definiţiile şi caracteristica tipurilor.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. Caracterizaţi microflora apei şi substanţele nocive din apă. scopul şi semnificaţia. Argumentaţi regimul optimal şi termenele de garanţie ale păstrării mărfurilor. 15. . 7 / 25 7. sindroamele caracteristice intoxicaţiilor. regimul efectuării. detergenţii.: DATA: 01 27. Caracterizaţi factorii distructivi ai mărfurilor şi procesele ce decurg în mărfuri în timpul păstrării: clasificarea. Descrieţi regimul păstrării mărfurilor: definiţia şi elementele. influenţa asupra calităţii şi păstrării mărfurilor. cerinţele. coli-indox etc. factorii ce influenţează. duritatea. Descrieţi modificările alimentelor din punct de vedere calitativ şi din punct de vedere sanitar. 16. normele perisabilităţii). caracteristica grupelor şi tipurilor.

Asigurarea. 31. 1994.. Колесник А. ..: Editura Economică. 1988. 1997.:ИТК "Дашков и К". 2006. 1993. Stanciu I. –Bucureşti: Ed.: Экономика.: Экономика.: Экономика. 2000.: Норма. Лифиц И. 13.2013 Pag. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. Dima D. – 283 с. Paraschivescu V. 18.-400 с 28. 1988. Felea N. 1993. 2001. Olaru M.. – 8 p. Крылова Г. 9. – М. 30. 8 / 25 BIBLIOGRAFIA 1. Основы стандартизации.: Экономика. С. .: Экономика. 1998. Bazele merceologiei.-447 с. Ф.2007. –М.. Метрология.-240 с. –М. – 343 с.: Экономика. –Focşani: Neuron. Bradu I. 23. -М. –Bacău: Plumb. Analiza senzorială a produselor alimentare.. metrologie şi supraveghere tehnică. сертификации и метрологии М. Д. 2005. 14. Основы стандартизации. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров.А. Baron T.. 6. . Bazele merceologiei. 1988. сертификация. 16. Merceologie. 21.2001. Ionaşcu I. Îndrumări pentru determinarea calităţii mărfurilor.М. –Bucureşti: ASE. И др.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. Metode statice pentru analiza şi controlul calităţii producţiei. Параманова Т. Procopie R. Исследования продовольственных товаров.:ЮНИТИДАНА. 1984. 29. Standard Moldovean. Olaru M. 2006. Bazele teoretice şi metodologice ale merceologiei. Tehnică. 1982. Димов. Мазур.В. Азгольдов Г.190 p. Standardul ISO 8402/1986: Calitate – terminologie. 1979. 4. Алексеев Н. 1986. Bazele merceologiei.-432 с. 12. Товароведение потребительских товаров. 26. –М. Principiile generale privind sistemul naţional de standardizare. метрология. 11. Pamfilie R.: Питер. стандартизация и сертификация. Управление качеством. 2. – 295 с. –М. 22. -283 с. Основы микробиологии и санитарии. Петрище. 2000. 25.Ю ЮРАЙТ. Dumitru M. Stanciu I.:ЮНИТИДАНА. 3.-М. 19. Fundamentele ştiinţei mărfurilor. 10. Теория и практика оценки качества товаров. Гончаров. Bazele teoretice şi metodologice ale merceologiei produselor alimentare. – 109 с.: Академия.-294 p.. 2007.. Stanciu I. Microbiologia şi chimia produselor alimentare.СПб.266 p.. Ю.. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров. 1985. Olaru M.02. Исследование продовольственных товаров..-334 с. Азаров В. 1996.2006. –М.. 5.: ASE. 1987.: Экономика. Елизарова Л. 20. 1993. 1986. –Constanţa: Ovidius.-510 с. Paraschivescu V. 1994. –Bucureşti: Universitatea “Dimitrie Cantemir”. Управление качеством. Д. – 295 с. метрологии и сертификации. –М. Ильенкова С. Stanciu I. 27. –М. Bazele merceologiei. А. Baetonu P. –Bucureşti: ASE.А.-М. Olaru M. –Chişinău: Departamentul de stat pentru standarde.И. Segal R.:Омега-Л. –М. 17. 8.. – 711 с. Schilieru I. 15. И. 24. Экспресс – методы оценки качества продовольственных товаров. М.-359 p. . Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. Мишин В. 1982.Buc. –М.: DATA: 01 27. 7. стандартизация и сертификация.Ю ЮНИТИ. Ильенкова Н. –Bucureşti: Ed. –Bucureşti: Ed. Метрология. certificarea şi controlul calităţii mărfurilor. Мхитарян В. –Bucureşti: Universitatea “Dimitrie Cantemir”. Стандартизация.-Buc. – 296 с. Didactică şi Pedagogică. Николаева М. Schileru I. –Bucureşti: Ed.. SM 1-0: Principiile şi metodologia standardizării.

. Produsele de caramelaj (caramelele): caracterizaţi tipurile. Cтандартизация и управление качеством продукции. expuneţi metodica aprecierii calităţii. daţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. 33. 11. Упаковка и тара: Проектирование. expuneţi metodica aprecierii calităţii. clasificaţi. 1960. 2000. –М.: Госторгиздат.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. Zahărul şi substituenţii zahărului: caracterizaţi natura chimică. expuneţi metodica aprecierii calităţii. prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a sortimentului.: Юнити. 4. Produsele de cofetărie fructifer-broboane: clasificaţi şi prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. Товароведение упаковочных материалов и тары для потребительских товаров. Зерномучные товары. Pâinea de grâu şi secară: prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică. întocmiţi caracteristica comercială şi merceologică a sortimentului. 2004. 2. termenele realizării pîinii de grâu şi de secară. Pastele făinoase: clasificaţi şi prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului Expuneţi metodica aprecierii calităţii pastelor făinoase. prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. 3. prezentaţi caracteristica merceologică a cerealelor. clasificaţi. prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului.М. Descrieţi caracteristica comercială şi prezentaţi caracteristica merceologică a tipurilor şi sortimentului de făină. тахнологии. Clasificaţi.487 с. – 391 с. Definiţi noţiunea de randament şi expuneţi metodica aprecierii calităţii.: Логос. 36. Expuneţi metodica aprecierii calităţii crupelor. 9 / 25 32. expuneţi metodica aprecierii calităţii. 14. Швандара В.-368 с. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Дж. galetele: clasificaţi. clasificaţi. 7. Ханлон.СПб. Т. стандартизация. 8. Produse de cofetărie făinoase: clasificaţi şi prezentaţi caracteristica generală a subgrupelor. Pîine şi produsele de panificaţie: prezentaţi caracteristica comercială şi clasificarea pîinii şi a produselor de panificaţie.И. turtele dulci. сертификация.1. clasificaţi. 5. Produse de covrigărie şi pesmeţii. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Введение в товароведение продовольственных товаров. Descrieţi caracteristica comercială a cerealelor alimentare. produse de panificaţie naţionale şi curative: clasificaţi şi prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a sortimentului. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Bomboanele şi drajeurile: expuneţi deosebirea de caramele. . expuneţi metodica aprecierii calităţii. Ciocolată. Mierea naturală şi artificială: clasificaţi. prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. – 525 с.:Профессия. Expuneţi metodica aprecierii calităţii făinii. 9.2013 Pag. Produse de cofetărie: clasificaţi şi prezentaţi caracteristica generală a subgrupelor. 2003. Clasificaţi şi prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului de crupe. 12. halvaua: clasificaţi. –М.А. MERCEOLOGIA MĂRFURILOR ALIMENTARE 2. 35. Чалых. 10.: Академия. Ф.: DATA: 01 27. Сергеев А.. метрология. caracterizaţi metodele identificării naturalităţii. 2. 13. применение. cacao-praf. 6. Рукосуев А.-М.02.632 с.2006. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Amidonul şi produsele derivate: caracterizaţi natura chimică. 34. И др. Biscuiţii. prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică. MĂRFURILE ALIMENTARE VEGETALE 1.

expuneţi metodica aprecierii calităţii. 23. 25. 18. produse de cofetărie cu destinaţie specială: clasificaţi. 21. Torturi şi prăjituri: clasificaţi.02. expuneţi tratarea marfară şi semnele sortării. expuneţi componenţa chimică şi valoarea nutritivă. expuneţi metodica aprecierii calităţii produselor derivate din legume şi fructe: 25. expuneţi tratarea marfară şi metodica aprecierii calităţii legumelor proaspete: 21. clasificaţi şi întocmiţi caracteristica generală a grupelor şi subgrupelor. caracterizaţi speciile şi prezentaţi clasificarea lor. 16.2013 Pag. proprietăţilor chimice şi fizice şi influenţei lor asupra calităţii şi păstrării. 19. 23. Fructele proaspete: prezentaţi tipurile clasificării. 17. Prezentaţi caracteristica comercială. expuneţi tratarea marfară şi metodica aprecierii calităţii. clasificaţi şi prezentaţi caracteristica merceologică a speciilor şi soiurilor pomologice (ampelografice).1. rădăcinoase şi condimentare. daţi caracteristica componenţilor chimici. Întocmiţi caracteristica comercială. caracterizaţi proprietăţile consumiste şi curative şi factorii ce le condiţionează. Descrieţi prelucrarea legumelor şi fructelor: semnificaţia economică. 21. esenţa şi caracteristica lor succintă. cozonac: clasificaţi. 25. 22. gradele de maturitate.2. marinate şi tratate cu substanţe chimice. solano-fructoase şi graminee. prezentaţi clasificarea lor generală. întocmiţi caracteristica merceologică a speciilor şi soiurilor botanice. 21. murate. daţi caracteristica comercială şi merceologică a sortimentului. Napolitane. Legumele tuberculifere: prezentaţi caracteristica comercială. expuneţi metodica aprecierii calităţii. checuri. antibiotice. definiţi noţiunea şi expuneţi semnele soiului botanic. 25. Clasificaţi şi prezentaţi caracteristica generală a grupelor şi subgrupelor produselor derivate din fructe şi legume. definiţi noţiunea şi semnele soiului pomologic şi ampelografic. Legumele proaspete: definiţi noţiunea. expuneţi metodica aprecierii calităţii. tipurilor şi sortimentului. vărzoase şi lăptuce-spanare (foliare sau verdeţuri). Legumele şi fructele proaspete: întocmiţi caracteristica comercială. 25. clasificarea marfară şi metodica aprecierii calităţii. clasificaţi şi prezentaţi caracteristica merceologică a speciilor şi soiurilor lor botanice. întocmiţi caracteristica merceologică a speciilor şi soiurilor pomologice. Întocmiţi caracteristica comercială. 24. clasificaţi şi întocmiţii caracteristica generală a grupelor şi subgrupelor. daţi caracteristica comercială şi merceologică a grupelor. expuneţi principiile şi semnele diferitor tipuri de clasificare. rulade.2.5. subtropicale şi tropicale. 21. .3.3.: DATA: 01 27.1. clasificarea metodelor. tratate termic în ambalaj ermetic (închise etanş). expuneţi tratarea marfară şi metodica aprecierii calităţii fructelor proaspete: 23.3. Întocmiţi caracteristica comercială a legumelor şi fructelor. struguri şi pomuşoare (broboane) cultivate şi sălbatice.1. influenţa asupra calităţii şi valorii nutritive a produselor finite. concentrate din tomate şi alte legume şi fructe. sâmburoase şi nucifere cultivate şi sălbatice. 10 / 25 15. bulboase (alioidee) şi de desert.4.2. structura şi caracteristica celulei şi ţesuturilor vegetale. Prezentaţi structura anatomică a legumelor şi fructelor. 23.4. Fructele seminţoase (pomacee) proaspete: întocmiţi caracteristica comercială. bostănoase (curcubitacee) şi păstăioase. 21.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. 20. speciile şi clasificarea lor. clasificarea şi caracteristica merceologică a tipurilor şi sortimentului. caracterizaţi tipurile şi prezentaţi caracteristica lor comercială şi merceologică. Dulciuri orientale. uscate şi congelate.

Divinul: argumentaţi bazele teoretice ale producerii. 30. prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului cafelei prăjite. Prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică. expuneţi metodica aprecierii calităţii. clasificaţi. 29. 28. prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. varietate.a. clasificaţi. apa. Produsele condimentare acide şi saline: prezentaţi tipurile şi caracteristica lor comercială şi merceologică. clasificaţi şi daţi caracteristica generală a grupelor. ale fabricării diferitor tipuri. subtip. 29. expuneţi esenţa. etolide. 35. 29. delimitarea în timp şi procesele ce decurg în vin la diferite stadii). întocmiţi caracteristica comercială şi merceologică a claselor. prezentaţi clasificarea generală . Vinurile de struguri: caracterizaţi materia primă şi schema generală a tehnologiei producerii.2.2.3. de struguri liniştite speciale alcoolizate tari oxigenate şi caramelizate. metodica aprecierii calităţii: 29. clasificaţile. Băuturile alcoolice distilate (spirtoase): prezentaţi caracteristica lor comercială. întocmiţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. fizico-chimice etc.5. clasificaţi. conţinutul. bazele fizico-chimice.02. speciilor. microbiologice ale producerii. clasificaţi. 27. 33. structura şi proprietăţile componenţilor grăsimilor alimentare: acizii graşi. provitamine. Cafeaua crudă şi prăjită: expuneţi acţiunea fiziologică asupra organismului uman. de struguri efervescente spumante speciale. expuneţi metodica aprecierii calităţii. caracterizaţi stadiile vitale (denumirea. Ceaiul foliar (baihao) şi presat: expuneţi acţiunea fiziologică asupra organismului uman. tipurilor şi sortimentului. 32. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Rachiurile naturale (brute) şi simple purificate (vodca): prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică. vitamine. cerebrozide. biochimice. peliculare şi aromatizate.: DATA: 01 27. şi sortimentului. ceride. .LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. grupă. categorie. Băuturile nealcoolice: formulaţi definiţia şi expuneţi destinaţia. spumoase. esenţa. Băuturile slabalcoolice: prezentaţi definiţia şi bazele fizico-chimice. pigmenţi. de struguri liniştite speciale alcoolizate de desert. Condimentele: clasificaţi. Definiţi noţiunea şi prezentaţi caracteristica comercială a vinurilor. gliceridele. denumire comercială şi de reclamă. steride. de struguri efervescente spumante clasice şi naturale. întocmiţi caracteristica comercială şi merceologică. substanţele ce însoţesc gliceridele (fosfatide. perlante şi petiante. expuneţi particularităţile compoziţiei chimice. acţiunea fiziologică asupra organismului uman. expuneţi metodica aprecierii calităţii. prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a grupelor. expuneţi compoziţia chimică. ceara). subclasă. natura. daţi caracteristica comercială şi merceologică şi clasificaţi soiurile boabelor de cafea crudă. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Prezentaţi caracteristica comercială. 29. 11 / 25 26.4. caracterizaţi bazele biochimice. 36. expuneţi metodica aprecierii calităţii. subcategorie.2013 Pag. Mărfurile alimentare gustative: prezentaţi caracteristica comercială şi generală. expuneţi metodica aprecierii calităţii. 34. biochimice şi microbiologice ale operaţiilor tehnologice de fabricare. 31. expuneţi metodica aprecierii calităţii divinului. 2. noţiunile de clasă. definiţia.principiile şi semnele.1. de struguri liniştite naturale. expuneţi bazele fizico-chimice ale fabricării cafelei prăjite. tipurilor etc. 29. MĂRFURILE ALIMENTARE ANIMALIERE 37. subgrupă. proteinele ş. expuneţi esenţa şi metodele efectuării operaţiilor tehnologice. tip. categoriilor.

: DATA: 01 27. expuneţi metodica aprecierii calităţii. 52. biochimice. 43.02. fizici şi chimici ce caracterizează natura şi calitatea grăsimilor. prezentaţi clasificarea. biochimice şi procesele ce decurg în grăsimile alimentare pe parcursul păstrării: esenţa. Grăsimile hidrogenate şi pereeterificate: expuneţi esenţa proceselor de hidrogenare şi pereeterificare. maturate (fermentate) de cheag cu pasta moale şi semitare. expuneţi metodica aprecierii calităţii. maturate (fermentate) de cheag şi lacto-acide cu pasta tare. greutate de sacrificare. clasificaţi şi prezentaţi caracteristica merceologică a diferitor subclase şi tipuri. Grăsimile culinare. porcine. expuneţi metodica aprecierii calităţii. expuneţi metodica aprecierii calităţii. semnificaţia. Laptele şi produsele lactate: prezentaţi caracteristica comercială şi clasificarea. 48. clasificaţi şi prezentaţi caracteristica merceologică a tipurilor şi sortimentului. controlul . greutate de recepţionare şi de randament al cărnii. particularităţile comerciale şi de consum. Expuneţi bazele fizico-chimice. expuneţi metodica aprecierii calităţii îngheţatei. expuneţi metodica aprecierii calităţii. factorii ce predetermină rezistenţa grăsimilor la oxidare şi deteriorare. prezentaţi indicii organoleptici. Întocmiţi caracteristica comercială şi merceologică. expuneţi metodica aprecierii calităţii. 52. Carnea: formulaţi definiţia.4. 45. chimismul.2. 52. Caracterizaţi şi expuneţi proprietăţile antioxidanţilor naturali şi artificiali. microbiologice ale fabricării diferitor clase. Produsele din ouă: prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. Prezentaţi caracteristica comercială a brânzeturilor. expuneţi metodica aprecierii calităţii margarinei. pentru cofetărie şi panificaţie: întocmiţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. clasificaţi şi prezentaţi caracteristica merceologică a tipurilor. 49. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Conservele din lapte. tratarea termică. Laptele şi frişca: caracterizaţi natura şi schema de obţinere. 44. Untul de vacă: expuneţi bazele fizice şi metodele fabricării.1. 47. definiţi noţiunea de greutate vie. 39.3. 42. expuneţi schema de prelucrare primară a animalelor sacrificate. expuneţi metodica aprecierii calităţii. particularităţile comerciale şi de consum a brânzeturilor: 52. expuneţi metodica aprecierii calităţii. clasificaţi şi prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. Produsele lactice acide: expuneţi bazele biochimice şi fizico-chimice ale obţinerii prin diferite metode. 53. procesele ce au loc în lapte şi frişcă după obţinere şi factorii ce le influenţează.2013 Pag. inclusiv pentru alimentaţia copiilor: prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. Caracterizaţi proprietăţile fizico-chimice. expuneţi metodica aprecierii calităţii. maturate în saramură. 12 / 25 38. prelucrate (topite) şi opărite (caşcavalul). Grăsimile topite animaliere: prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. Clasificaţi grăsimile alimentare şi prezentaţi caracteristica generală a grupelor şi subgrupelor. 41. 50. Uleiurile vegetale: prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. 46. Prezentaţi definiţia şi caracteristica comercială şi merceologică a margarinei. 40. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică. Caracterizaţi animalele pentru carne (bovine. 52. Expuneţi caracteristica comercială a cărnii şi produselor din carne. influenţa asupra calităţii şi capacităţii de păstrare (păstrabilităţii). expuneţi metodica aprecierii calităţii maionezei. 51. ovine etc.). Ouăle: prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică. bazele teoretice ale fabricării. daţi caracteristica comercială şi merceologică. expuneţi principiile divizării lor în clase.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД.

LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. 60. particularităţile comerciale. clasificaţi mezelurile fierte şi prezentaţi caracteristica merceologică a tipurilor. 64. caracterizaţi tipurile şi varietăţile de ţesuturi. de peşti. esenţa procesului de maturare. expuneţi influenţa compoziţiei morfologice asupra consistenţei şi valorii nutritive a cărnii. Caracterizaţi procesele şi modificările postmortale în carne. particularităţile comerciale şi decongelarea. prezentaţi caracteristica merceologică a tipurilor. expuneţi metodica aprecierii calităţii. specie etc. particularităţile comerciale. Expuneţi principiile. 58.2013 Pag. clasificaţi. 57. 55. 13 / 25 sanitar-veterinar şi marcarea. porcine. Produsele din peşte sărate. semifabricatele şi produsele culinare din carne: clasificaţi şi prezentaţi caracteristica merceologică a tipurilor. bazele teoretice. congelată şi decongelată: formulaţi definiţiile şi prezentaţi caracteristica merceologică comparativă. 61. Peştele viu şi proaspăt asomat: daţi definiţia. 59. Carnea refrigerată. Carnea de pasăre: prezentaţi caracteristica comercială. 67. Expuneţi compoziţia şi caracteristica componenţilor chimici ale diferitor ţesuturi. expuneţi metodica aprecierii calităţii. 66. 56. expuneţi bazele fizico-chimice şi biochimice ale diferitor metode de fabricare. marinate şi sărat condimentate: prezentaţi definiţia. prezentaţi tipurile şi întocmiţi caracteristica lor comercială şi merceologică. scheletul. semnificaţia lor pentru calitatea şi păstrarea cărnii. prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică. expuneţi metodica aprecierii calităţii.02. Carnea preambalată. expuneţi tratarea prin frig şi procesele însoţitoare.: DATA: 01 27. Conservele şi preservele (semiconservele) din carne: daţi definiţiile. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Afumăturile şi produsele sărate din carne: clasificaţi şi întocmiţi caracteristica merceologică a tipurilor. păstrării şi valorii nutritive a cărnii. expuneţi metodica aprecierii calităţii şi particularităţile comerciale de organizare a comerţului. semne distinctive şi tipurile de clasificare a peştilor. Salamurile semiafumate şi afumate: prezentaţi tipurile şi întocmiţi caracteristica lor merceologică. Prezentaţi tranşarea comercială a carcaselor de bovine. 65. Corpul peştelui: caracterizaţi structura şi părţile anatomice principale. procesele şi transformările în carne. caracteristica merceologică a carcaselor diferitor specii de păsări domestice. speciile păsărilor domestice. 54. Produse de mezelărie: întocmiţi caracteristica comercială. particularităţile comerciale. caracterizaţi materia primă şi metodele de tranşare. expuneţi metodica aprecierii calităţii şi particularităţile comerciale. 63. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Caracterizaţi compoziţia chimică a diferitor ţesuturi ale cărnii şi factorii care o condiţionează: grupele substanţelor şi influenţa lor asupra calităţii. expuneţi tratarea prin frig şi procesele însoţitoare. Descrieţi tratarea cărnii prin frig: scopul. definiţi noţiunile de familie. Peştele refrigerat şi congelat: prezentaţi definiţia şi caracteristica merceologică. enumeraţi speciile de peşte maturizabile în . metodica aprecierii calităţii. Carnea proaspătă: clasificaţi şi prezentaţi caracteristica marfară şi merceologică a diferitor tipuri. expuneţi principiul raportării secţiunilor la diferite calităţi. 62. expuneţi metodica aprecierii calităţii şi a provenienţei peştelui. Prezentaţi caracteristica merceologică a principalelor familii şi specii de peşti. tipurile de ţesuturi. expuneţi metodica aprecierii calităţii. metodica aprecierii calităţii şi particularităţile comerciale. Peştele: expuneţi caracteristica comercială. argumentaţi normele scăderii masei prin uscare. particularităţile comerciale. ovine etc. Subprodusele de abator: argumentaţi semnificaţia.. pierderile şi norma perisabilităţii prin uscare. esenţa. Morfologia cărnii: caracterizaţi structura şi caracterizaţi celula animalieră şi a fibrelor. Caracterizaţi produsele secundare de abator şi expuneţi metodica aprecierii calităţii lor. expuneţi metodica aprecierii calităţii. gen.

. expuneţi metodica aprecierii calităţii.311 p. Produsele alimentare maritime acvatice nepiscicole: prezentaţi familiile şi tipurile principale. afumate şi zvântate.. caracterizaţi familiile şi speciile de peşte de la care se obţin icrele. Managementul calităţii mărfurilor alimentare.-Buc. Cantemir”. particularităţile comerciale şi consumului.. particularităţile comerciale şi de consum. –Bucureşti: Oscar – Print. expuneţi bazele fizico-chimice şi biochimice ale diferitor metode de fabricare. и др. – Iaşi: editura fundaţiei academiei “G. Zone”. Didactică şi Pedagogică.2003.Bucureşti: Editura Universală.-232 p. carnea şi peştele. 16. 14. 13. Procopie R. Bărbulescu G. Produsele din peşte uscate. Burda A. 70. ş. 4.. 17. – Сhişinău. 10. Paraschivescu A. caracterizaţi materia primă şi metodele de tranşare. Condimente naturale: ghid pentru agenţi comerciali. Măndiţă D. –М. Pamfilie R. clasificaţi şi prezentaţi caracteristica merceologică a diferitor tipuri.-Bacău:Moldavia. Merceologia alimentară. 72. -384 p. caracteristica lor merceologică. – Iaşi: Tehnopess. 8. Conservele şi preservele (semiconservele) de peşte: formulaţi definiţia. –М. clasificaţi.. Мerceologică şi expertiza produselor alimentare de export-import. Бухтарева Э.. –Iaşi: Tehnopress. prezentaţi caracteristica comercială şi merceologică a diferitor tipuri. Icrele de peşte: caracterizaţi natura.. Товароведение пищевых жиров. 68. Bologa N. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole.:Ed. 2002. 5. esenţa proceselor de maturizare. Tehnologia făinii şi crupelor. 14 / 25 saramură. 1998. Păunescu C.a. Мerceologie.. 15.: Экономика. 2006.277 p. –240 с. 2000. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Dima D. Dima D. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Bălan Iu. Diaconescu I. Merceologie alimentară. молока и молочных продуктов. 1995. – Chişinău: Cartea Moldovei.:Ed. 2003. Merceologia produselor alimentare. Pamfilie R. Dima D. expuneţi metodica aprecierii calităţii. Merceologia şi experitza mărfurilor alimentare de export-import. ş. Merceologia produselor alimentare. BIBLIOGRAFIA 1. –Bucureşti: Universitatea independentă “D.E. Reşetnic V. Блохин Т. 2003. Paraschivescu V. inclusiv batogurile: prezentaţi definiţiile. 1999. 69.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД.. speciile şi particularităţile structurii lor anatomice.: DATA: 01 27.Buc. Lupaşco A.n. 71. 1993. Tarlev V. Tehnică. – Chişinău: Tehnica info.-379 p. Товароведение мясных. – 568 p. 11. ASE. 1985. Бакзевич Д. Mîlcomete O. рыбных. particularităţile comerciale.: Экономика. . Stimulente. Studiul produselor alimentare. 3. 7.. clasificaţi şi întocmiţi caracteristica merceologică a tipurilor.-324 p. lactatele. . –Bucureşti: A.a. 1996. молочных и жировых товаров. Merceologie alimentară.-451 p. 12. particularităţile comerciale şi consumului. 2004.-331 p.2013 Pag. 6.2004. Товароведение рыбы и рыбных товаров. –М. 1985. ouăle.02. 18. clasificaţi şi prezentaţi caracteristica merceologică a tipurilor.:Ed. –295 с.-493 p.Buc. –Bucureşti: Efect. Jamba A.: Экономика. 1967. s. expuneţi metodica aprecierii calităţii. particularităţile comerciale şi consumului. Fructe exotice. zvântare sau uscare. 1985. structura ovarului şi bobului de icră. Paraschivescu A. expuneţi compoziţia chimică şi valoarea nutritivă. Merceologia produselor alimentare: grăsimile. Merceologie generală. expuneţi metodica aprecierii calităţii. enumeraţi speciile de peşte maturizabile la afumare. 2002. – 384 p. 9. Semifabricatele şi produsele culinare din peşte: clasificaţi şi prezentaţi caracteristica merceologică a tipurilor. 2.S.

молока и молочных продуктов. Коробкина З. Земедлина Е. 1986.М.А. Товароведение плодов и овощей. 34. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. 1997. Николаева М. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров.С. –М. молочных товаров и пищевых концентратов.:ASEM. Товароведение потребительских товаров. Рязанова О. Иванова Т. 27.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД.-44 c.2005. Малека Ф. Товароведения мясных и яичных товаров..Н.В. . . 28. Товароведение вкусовых товаров. 41. –340 с. 43.Н.2003.-480 с. Варибрус В. 2006. 22. –412 с. –М.-156 с. –280 с. 15 / 25 19. 2001. 29. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. Т.М. Габриэльянц М. Васильева Г. .-496 с.М. 1980. 42. –М. Tовароведение продовольственных товаров растительного происхождения. –283 с. яйцо. . 35. 46. –448 с.В. –208 с. Николаева М. 2005. Товароведение продуктов детского питания. 1986. –М. -M. Николаева М. –М. –М. Товароведная характеристика некоторых районированных и новых перспективных для возделывания в Молдове столовых сортов винограда. 33. 49.: Академия. Елисеев М. 38. –М. 1-2. 2002.-288 c..М. –М.. –Ростов на Дону: Феникс. 2003. Бухтарева Э. Репников Б. молочных и рыбных товаров. 2003. Савин Г.: Академия.: Маркетинг.. 45. 30.:Питер. 31.288 c. Товароведение зерномучных и кондитерских товаров. 44. Митвайс И. Товароведение и экспертиза товаров.: Норма. Джафаров А.:Питер. 2006. Товароведение продовольственных товаров.Н.2005. 1970. 37.2013 Pag.Энгельс: Регион. Кругляков Г. 1989.-184с. 20.К. –М.:ИТК Дашков и К. Кругляков Г. и др. 2002.М. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. Пуговкин В. . Товароведение и экспертиза кондитерских товаров.2005. Федорчукова С. 39. Товароведение вкусовых товаров. Товароведение вкусовых товаров. 1988. 2000.: Экономика.-304 с.: ОМЕГА-Л. 1985. молока и молочных продуктов. Товароведение плодов и овощей. Товароведение и экспертиза пищевых жиров. Малютенкова С.Т. 2002. –480 с. Tовароведение и биохимия рыбных товаров. центр ПКИ..: Колос.2004. 24. Справочник товароведа продовольственных товаров. Ильенко-Петровская Т. В.-144 c. . товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и овощей.:Питер.-Ch. . 23. И др.: Юнити.: ИТК Дашков и К. –Ростов на Дону: Феникс.И.-СПб. А.:Академия.: Экономика. 26. Товароведение и экспертиза мясных. 47.: Экономика. Герасимова В. Дмитриченко М. –350 с.: Академия.: DATA: 01 27.224 c.-816 с. Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров.Х. Товароведение пищевых жиров. инфизд. –М.А. концентраты). –408 с. Касторных М. Мицык В. Рыжакова А.: ИД «Деловая литература».В. рыба. 48. –Ростов-на-Дону: Феникс.-416 с.В.М.: Экономика. 2006. Козлов А. Колобов С. 25. Коммерческое товароведение и экспертиза.-СПб.М. . Коммерческое товароведение продовольственных товаров. –М. –М. 1987. Печникова Е.-352 с. Товароведение и экспертиза пищевых жиров. 2004. мясо.А.В. Технология.-352 с. -СПб.:РИОР. 1971..2004. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров..А. 32.Н.В.: Экономика.М.: Экономика.М. –224 с.А.: Экономика. Tовароведение продовольственных товаров (жиры.: Экономика. молока и молочных товаров. Карташова Л. Товароведение мясных и рыбных товаров.-156 с. 2002. 2004. 21.А. Смирнова И. 36. –М. Коробкина З.02.: Экономика. 40.

-192 с. MĂRFURI DE UZ CASNIC 1. 2004. metodica aprecierii calităţii şi particularităţile folosirii produselor de menaj de sticlă. –Ростов-на-Дону: ИЦ «МарТ». 53. Шепелев. Товароведение зерномучных и кондитерских товаров /Салун И. Prezentaţi clasificarea şi caracteristica merceologică a tipurilor. А. –М.: Агропромиздат. 1988. –М. 63. metodica aprecierii calităţii. концентраты/Варибрус В. metodica aprecierii calităţii şi particularităţile folosirii mărfurilor ceramice.: DATA: 01 27. Чепурной И. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. Шепелев. 52. obţinerea. 54. Prezentaţi. –192 с. 1986.2013 Pag. –М. 3. Хомутов Б. Prezentaţi clasificarea. clasificarea caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. 2001. Prezentaţi clasificarea. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров. –344 с. –М. –132 с. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. –Ростов-наДону: ИЦ «МарТ». А. Expuneţi bazele fizico-chimice ale producerii. 2002.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. –244 с. prezentaţi clasificarea. –64 с. –404 с. compoziţia. –М. 2001. –416 с. Шепелев А. clasificarea. 2. particularităţile comerciale şi ale utilizării cleiurilor. 57. Шепелев. avantajele şi dezavantajele maselor plastice. 1990. 62. 58. 3. 60. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров. –360 с. Шепелев А.: Экономика. Товароведение продовольственных товаров. рыба. Prezentaţi: noţiuni. Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров. – Ростов-на-Дону: ИЦ «МарТ». 2001. 7. 51. и др. .: ИЦ «МарТ». Чепурной И. –Ростов-на-Дону: ИЦ «МарТ». 5. 2002. 6. Жиры. metodica aprecierii calităţii şi particularităţile folosirii produselor peliculogene. Технология хранения и переработки плодов и овощей с основами стандартизации. metodica aprecierii calităţii.: Экономика. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров. и др. И др. Михтарян К. –208 с. мясо. Широков К. – Ростов на Дону: Феникс. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров.-224 с. –544 с. MERCEOLOGIA MĂRFURILOR NEALIMENTARE 3. Prezentaţi clasificarea.1. 2001. Шепелев А. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов.: Маркетинг.Ф. 2002. 55. . А.Ф. Шепелев А. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. Шепелев А. – Ростов на Дону: ИЦ МарТ. 61. proprietăţi generale. factorii şi operaţiile tehnologice care condiţionează calitatea şi sortimentul.02. И др. 16 / 25 50.М.: Экономика.Ф. 2002. и др. 2001.: Дашков и К о.-128 с. и др. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. 59. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров.. Товароведение продовольственных товаров. 1978. –М. 56. metodica aprecierii calităţii şi particularităţile folosirii produselor de spălat. particularităţile mărfurilor din mase plastice. –Ростов-на-Дону: Феникс. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. 4. Товароведение и экспертиза вкусовых алкогольных напитков.

particularităţile utilizării lianţilor minerali. metodica aprecierii calităţii. particularităţile comerciale şi ale exploatării. întocmiţi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. Prezentaţi clasificarea şi caracteristica merceologică a sortimentului. metodica aprecierii calităţii. prezentaţi clasificarea. metodica aprecierii calităţii. finisare. ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE . 18. Prezentaţi clasificarea. particularităţile utilizării (exploatării) articolelor pentru electro-instalare şi corpurilor de iluminat. Caracterizaţi aparatele electrice pentru prelucrarea termică a alimentelor: semnificaţia. Caracterizaţi aspiratoarele de praf şi aparatele pentru menţinerea în încăperi a microclimei: blocurile constructive şi principiile funcţionării. caracteristica comercială şi merceologică a sortimentului. Argumentaţi bazele fizico-chimice ale producerii. 17 / 25 8. Prezentaţi clasificarea.: DATA: 01 27. caracteristica comercială şi merceologică a sortimentului. 13. 3. prezentaţi clasificarea şi caracteristica merceologică a sortimentului. 10. metodica aprecierii calităţii. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. caracteristica comercială şi merceologică a sortimentului. clasificarea şi caracteristica merceologică a tipurilor şi sortimentului. 22. 19.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. metodele de protecţie contra coroziunii metalelor feroase. ambalarea şi păstrarea mobilei. particularităţile comerciale şi folosirii produselor de menaj de porţelan. clasificarea şi caracteristica merceologică a tipurilor şi sortimentului. Clasificaţi mărfurile electrocasnice şi întocmiţi caracteristica generală a grupelor. 23. Prezentaţi clasificarea.M. metodica aprecierii calităţii. Indicaţi blocurile constructive şi principiile funcţionării. metodica aprecierii calităţii. particularităţile utilizării materialelor pentru pereţi şi învelitori. particularităţile comerciale. metodica aprecierii calităţii. metodica aprecierii calităţii şi particularităţile exploatării maşinilor de spălat rufe. 12. particularităţile folosirii (exploatării) sculelor. sticluire: semnificaţia. 15. 20. 14. metodica aprecierii calităţii. Clasificaţi şi caracterizaţi materia primă pentru producerea mobilei. clasificarea şi caracteristica merceologică a sortimentului.2. caracteristica comercială şi merceologică a sortimentului. normele asigurării. Caracterizaţi materialele pentru pardoseli. 16. clasificarea şi caracteristica merceologică a sortimentului. 9. particularităţile comerciale şi utilizării. clasificarea şi caracteristica merceologică a tipurilor şi sortimentului. Prezentaţi definiţiile. prezentaţi clasificarea. 17. expuneţi metodica aprecierii calităţii. normativele şi nivelul asigurării populaţiei în R. MĂRFURI TEXTILE. Indicaţi blocurile constructive şi principiile funcţionării. particularităţile utilizării mobilei. particularităţile comerciale şi folosirii produselor de menaj de faianţă. 11. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului.2013 Pag. metodica aprecierii calităţii. neferoase şi aliajelor lor. metodica aprecierii calităţii. Caracterizaţi procesul tehnologic de producere şi rolul operaţiilor tehnologice la formarea calităţii şi sortimentului mobilei. aprecierea calităţii. Prezentaţi clasificarea. 21. normativele asigurării . Clasificaţi mărfurile metalice şi prezentaţi caracteristica generală a grupelor.02. particularităţile exploatării frigiderelor şi congelatoarelor. Clasificaţi. echipamentului metalic. Prezentaţi clasificarea. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. normativele asigurării. particularităţile comerciale şi exploatării. indicaţi domeniile de utilizare şi expuneţi metodica aprecierii calităţii. uneltelor şi dispozitivelor. marcarea. Caracterizaţi articolele tehnico-sanitare: semnificaţia. particularităţile utilizării veselei metalice. metodica aprecierii calităţii.

caracteristica comercială şi merceologică a grupelor. expuneţi metodica aprecierii calităţii.Prezentaţi noţiunile generale. particularităţile comerciale şi ale consumului. 39. clasificarea. Expuneţi bazele şi schema generală a fabricării ţesăturilor. 36. factorii care formează sortimentul şi calitatea. 34. grosimea şi structura torsăturii. densitatea şi tipul de legătură. metodica aprecierii calităţii şi particularităţile comerciale. grosimea. operaţiile tehnologice de fabricare. funcţiile şi proprietăţile consumiste. 18 / 25 28. structura şi compoziţia chimică. aprecierea calităţii materialelor utilizate. acoperămintelor pentru cap: criteriile de clasificare. principiile elaborării. expuneti metodica aprecierii calităţii. 40. clasificarea. clasificarea. metodica aprecierii calităţii. proprietăţile şi domeniile de utilizare. 31. clasificarea şi caracteristica generală a ţesăturilor. materialelor textile neţesute.Prezentaţi caracteristica produselor de galanterie textilă: noţiunile generale. 30. indicii structurii.Prezentaţi caracteristica confecţiilor: noţiunile generale. 37. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. Caracterizaţi fibrele textile naturale: obţinerea şi prelucrarea iniţială.Prezentaţi caracteristica ţesăturilor de lână şi mătase: particularităţile firelor de lână şi mătase naturală. metodica aprecierii calităţii. metodica aprecierii calităţii.Caracterizaţi articolele de îmbrăcăminte: noţiunile generale.Analizaţi compoziţia fibroasă şi influenţa ei asupra proprietăţilor ţesăturilor. particularităţile comerciale şi normele raţionale ale consumului de ţesături. caracteristica comercială şi merceologică a materialelor utilizate. metodica aprecierii calităţii. clasificarea.a. staturii şi plinătăţii.Prezentaţi noţiunile generale. 32.Prezentaţi caracteristica comparativă a grupelor de confecţii. cerinţele de calitate la etapele de proiectare şi fabricaţie. factura. semnificaţia. 33.Prezentaţi fibrele textile: noţiunile generale. expuneti metodica aprecierii calităţii. sistemele şi procedeele de indicare a mărimilor. porozitatea ţesăturii ş. metodica aprecierii calităţii. Argumentaţi influenţa proprietăţilor şi compoziţiei chimice a fibrelor asupra proprietăţilor consumiste a articolelor textile.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor de fire toarse şi netoarse. criteriile de clasificare a şi indicii structurii ţesăturilor (tipul. . 41. normativele asigurării raţionale. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului ţesăturilor de bumbac şi in. clasificarea.02.2013 Pag. expuneţi metodica aprecierii calităţii şi particularităţile lor comerciale. expuneţi metodica aprecierii calităţii.: DATA: 01 27.Prezentaţi caracteristica comparativă a tricoturilor şi ţesăturilor: noţiunile generale.). normele consumului. 29. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. sistemele de legătură. clasificarea. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor.Prezentaţi caracteristica covoarelor şi articolelor de covor. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. 35. cerinţele consumiste. lăţimea. clasificarea şi caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. clasificarea şi caracteristica merceologică a tipurilor şi sortimentului. termoizolatoare şi caşerate: domeniile de utilizare. metodele de determinare. Expuneţi metodica aprecierii calităţii fibrelor textile. inclusiv a lenjeriei. metodele identificării tipului de fibre.Caracterizaţi articolele tricotate: clasificarea. clasificarea. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. principiile fabricării.Caracterizaţi fibrele textile chimice: clasificarea. semnificaţia.Prezentaţi clasificarea. 38.

cerinţele de calitate.Prezentaţi articolele de încălţăminte din piele: clasificarea. sursele obţinerii. topografia şi structura. semnificaţia. metodica aprecierii calităţii. particularităţile comerţului. indicii ce le caracterizează şi metodele de determinare. MĂRFURILE DE MENIRE SOCIO-CULTURALĂ 1. clasificarea. particularităţile achiziţionării. ergonomice şi sociale ale articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte: noţiunile generale. 46. Expuneţi condiţiile generale impuse jucăriilor de consumatori şi condiţiile de securitate reglementate de DNTuri. funcţiile şi proprietăţile consumiste. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii articolelor de papetărie şi birou. îmbrăcăminte şi galanterie. 2. părţii dosite sau de jos şi căptuşelii articolelor de încălţăminte.Analizaţi piele naturale crude după sursele de obţinere.Caracterizaţi articolele de încălţăminte de pâslă: conceptul. funcţionale. 44. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. folosirea de către merceologulrebutar şi expert la sortarea şi aprecierea calităţii îmbrăcămintei şi încălţămintei.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД.Prezentaţi blănurile crude: noţiunile generale. semnificaţia. 47. de jos şi căptuşelii articolelor de încălţăminte. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor. criteriile de clasificare şi clasificarea. caracteristică comercială şi merceologică a grupelor. normele consumului. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor pentru piesele feţei. Expuneţi clasificarea. 49. cerinţele către proiectare. metodica aprecierii calităţii.Caracterizaţi piele naturale tratate: esenţa şi modurile de tratare. .Prezentaţi caracteristica încălţămintei: concept. 3. metodica aprecierii calităţii. metodica aprecierii calităţii. metodica aprecierii calităţii.Analizaţi substituenţii pieilor naturale: conceptele. metodica aprecierii calităţii. particularităţile comerţului. clasificarea. concordanţa între ele. 51. structura. metodica aprecierii calităţii. clasificarea şi caracteristică merceologică a tipurilor a sortimentul.Caracteristizaţi mărfurile de marochinărie: clasificarea.Prezentaţi caracteristica comparativă a mărfurilor de blănărie şi cojocărie: noţiunile generale. Prezentaţi clasificarea şi caracteristica merceologică a sortimentului jucăriilor. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului autohton.Caracterizaţi articolele de încălţăminte din materiale polimerice (de cauciuc): conceptul. caracteristica comercială şi merceologică a semifabricatelor. particularităţile comerciale şi ale consumului. metodica aprecierii calităţii. 45. criteriile biologice de sortare. 19 / 25 42.2013 Pag. particularităţile consumului. 53. semnificaţia. tipurilor şi sortimentului. clasificarea. metodica aprecierii calităţii. clasificarea şi caracteristica merceologică a tipurilor de piei pentru piesele feţei.Prezentaţi caracteristica comparativă a articolelor de încălţăminte textilă şi combinată: conceptele. metodica aprecierii calităţii. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor şi sortimentului. 43.3. 48. destinaţia. sistemele şi procedeele de numerotare a mărimii şi plinătăţii.02. metodica aprecierii calităţii. 50.Prezentaţi caracteristica comparativă a proprietăţilor estetice. 52. clasificarea şi caracteristica substanţelor utilizate. clasificarea. particularităţile achiziţionării. clasificare. domeniile de utilizare. intermediare. îmbrăcăminte şi galanterie. tipurilor şi sortimentului. tipurile.: DATA: 01 27. caracteristica comercială şi merceologică a tipurilor.

caracteristicile tehnicofuncţionale a amplificatoarelor de audiofrecvenţă. clasificarea şi caracteristica merceologică a camerelor video. Prezentaţi clasificarea. condiţiile de verificare a calităţii reproducerii imaginii şi sunetului a receptoarelor TV color în baza mirei de control şi parametrii tehnico-funcţionali apreciaţi. 17. prezentaţi clasificarea şi caracteristica merceologică a sortimentului actual al mărfurilor electronice. Expuneţi clasificarea. identificaţi etapele evoluţiei şi generaţiile de radioreceptoare. clasificarea şi caracteristica merceologică a amplificatoarelor de audiofrecvenţă. Expuneţi principiul funcţionării cititoarelor de compact discuri. 5. Prezentaţi părţile componente a camerelor video. caracteristica merceologică a sortimentului şi caracteristicile tehnicofuncţionale a receptoarelor TV. Prezentaţi rolul.2013 Pag. telefoanele mobile). caracteristicile tehnico-funcţionale a aparatelor pentru înregistrarea şi redarea magnetică a sunetelor 9. 14. caracteristica merceologică a sortimentului şi caracteristicile tehnicofuncţionale a radioreceptoarelor. 16. clasificarea şi caracteristica merceologică a picupurilor.02. identificaţi esenţa procesului reproducerii imaginii. clasele de calitate stabilite pentru receptoare TV în funcţie de sistemul de televiziune. gamele de unde folosite la radioemisie şi radiorecepţie de tip superheterodină. Prezentaţi principiul funcţionării aparatelor pentru înregistrarea şi redarea magnetică a sunetelor. Prezentaţi principiul funcţionării picupurilor. semnificaţia mărfurilor domotice pentru consumatori. 11. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii mărfurilor birotice (telefoane fixe. tendinţele actuale în creşterea calităţii şi diversificarea sortimentală a mărfurilor domotice. 7. 20 / 25 3. 19. semnificaţia elementelor componente a mirei de control în procesul de verificare a calităţii receptoarelor TV. domeniile de aplicare şi direcţiile perfecţionării mărfurilor electronice. Definiţi conceptul procesului recepţiei radio. 10. clasificarea şi caracteristica merceologică a aparatelor pentru înregistrarea şi redarea digitală a sunetelor. scanerele). caracteristicile tehnico-funcţionale a aparatelor pentru înregistrarea şi redarea digitală a sunetelor. clasificarea şi caracteristica merceologică a cititoarelor de compact discuri. 13.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. Explicaţi rolul etajelor funcţional-constructive din schema-bloc a radioreceptorului de tip superheterodină. 12. clasificarea şi caracteristica merceologică a aparatelor pentru înregistrarea şi redarea magnetică a sunetelor. Definiţi conceptul procesului reproducerii imaginii şi sunetului. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii mărfurilor birotice (copiatoarele. Prezentaţi părţile componente a combinelor audio. Definiţi conceptul mărfurilor electronice. Explicaţi rolul etajelor funcţional-constructive din schema-bloc a receptorului TV. Expuneţi principiul funcţionării amplificatoarelor de audiofrecvenţă. . sunetului şi influenţa sa asupra etapelor evoluţiei generaţiilor de receptoare TV. clasificarea şi caracteristica merceologică a combinelor audio. 15. 20. Expuneţi principiul funcţionării aparatelor pentru înregistrarea şi redarea digitală a sunetelor. Expuneţi clasificarea. Expuneţi conceptul de mărfuri domotice. caracteristicile tehnico-funcţionale a picupurilor. 6. clasele de calitate stabilite pentru radioreceptoare în funcţie de parametrii tehnicofuncţionali. 8. 18. Expuneţi clasificarea. roboţii telefonici.: DATA: 01 27. caracteristicile tehnico-funcţionale a cititoarelor de compact discuri. 4.

Eficient. Prezentaţi clasificarea. 10. Merceologie:Mărfuri industriale. Merceologie. 6. caracteristica merceologică a sortimentului a aparatelor fotografice clasice (optice). de sală. 21 / 25 21.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. box. 14. –М. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii echipamentului sportiv. 1997. 29.:Ed. Агбаш В.-429 p. Prezentaţi clasificarea. Panfilie R. ş. 1971. 15. Елизарова В. Expuneţi clasificarea. и др. 1984. caracteristicile tehnico-funcţionale a aparatelor informatice . Музыкальные инструменты.2002. Expuneţi clasificarea.:Ed. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii a mărfurilor pentru sporturile de iarnă şi de apă. Expuneţi principiul funcţionării. Prezentaţi clasificarea. 2.02. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii articolelor pentru jocurile sportive.. ş. tir şi vînătoare. Calitatea şi sortimentul mărfurilor nealimentare. ASE. 23. Expuneţi principiul funcţionării.-235 p.a. Merceologia mărfurilor de import-export şi expertiza merceologică. clasificarea. Алексеев Н. 27.: Universitatea “Dimitrie Cantemir”. Товароведение непродовольственных товаров в 4-х томах. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii articolelor pentru pescuit.calculatoarele.a.:Приориздат. –Buc. lupte şi haltere.-Buc. parametrii optici ai calităţii. caracteristica merceologică a sortimentului a aparatelor fotografice digitale (numerice). -Buc.: Экономика.: Деловая литература. Stanciu Ion şi alţ. Expuneţi principiul funcţionării.2002. 8. –Buc. –Buc. Merceologie industrială.-128 с. 7.-536 с. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров. Дурнев В. Şerbulescu L. 25.:Oscar print. Товароведение непродовольтвенных товаров: Коспект лекций/-М. –М.-Buc. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii articolelor pentru atletism şi gimnastică. Товароведение швейных и трикотажных товаров. Барченкова В. Merceologie.2013 Pag. Expuneţi clasificarea. 4.:Филинъ. 11. parametrii calităţii. 9. Богинская О.2003. Ed.2002.: Экономика. Petrescu V.: Ed. 12. 1984. –М. 5. BIBLIOGRAFIE 1. . de cîmp. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii ceasurilor. a III-a revăzută şi îmbunătăţită. 13. 1989. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii bijuteriilor şi articolelor de gablonţ. Товароведение непродовольственных товаров. –Buc. 24. 2002. caracteristica merceologică a sortimentului şi algoritmul de verificare a calităţii a instrumentelor muzicale.:ASE. Prezentaţi clasificarea. Estetica mărfurilor. Redeş A. Vasile D.: DATA: 01 27. –М. 1993.: Ed. Merceologie:Mărfuri industriale..-Buc.: Ed. Merceologia produselor nealimentare. Studiul materialelor din industria uşoară. 30. Товароведение промышленных материалов-М. clasificarea. 2000. –Buc. Stanciu I. Fundaţiei „România de Mîine”. ASE. Didactică şi Pedagogică. 31. 2004. –М. Товароведение хозяйственных товаров.. 22. 28. 1989. 3. и др. Sîrbu R. Expuneţi clasificarea.-271 p.: Экономика. и др.-235 p. Гусейнова Л.: Экономика. 1999. Бурова М. Iacobeanu E. 1986.2002. –М. 17.Д. clasificarea şi caracteristica merceologică a sortimentului. 16. Sârbu R. 26.: Экономика. Вилкова С.

Васильева. Козюлина. Логвинов В.: Экономика. –М. Tовароведение ювелирных товаров и товаров народного художественного промысла. Товароведная экспертиза кожевенно-обувных товаров.А. Поливанова Т. Керамика как исторический источник. Товароведение культтоваров. Текстильные товары. Товароведение хозяйственных товаров. 44.-198 с. Семененко С. Михайловская Л. 30. Иванов М. –М. 1981.Айлова.: Экономика. 41. и др. 26.С. Товары для эстетического развития.: ИТК«Дашков и Ко»./под ред. Н. Козюлина. 20. –М.2002.В.: Агропромиздат. галантерейные и парфюмерно-косметические товары.: Экономика. пособие/И. пособие /Н. 1989.: Экономика. 1990. 36.:Питер. –М. 1984. Ювелирные товары и часы. Неверова A.: Экономика. Малышева А. -298 с. -848 с. 48. 2007. 1988. Мирейский В. –М. Товароведение галантерейных и парфюмерно-косметических товаров. Пластмассы и товары бытовой химии. 45. – 416 с. –М. –М./Г.:Феникс. 2006. Трепель В. 1989. –207 с.2007. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: Учеб.-М.А. Швейные и меховые изделия.. 1988. Т – 1. Товароведение непродовольственных товаров:. Товароведение непродовольственных товаров:Учеб. -284 с. Товароведение и экспертиза культтоваров. 2. Товароведение потребительских товаров.2002.С.А. Пугачевский Г.: Легкая индустрия.Н. Дзахмишева. 38. Основы производства парфюмерии и косметики. –М. трикотажных и текстильных товаров:Учеб. –М. 2001. и др. 19. 42.Ш.: ИТК "Дашков и Ко". Товароведение и экспертиза металлохозяйственных и ювелирных товаров:Учеб. Товароведение и экспертиза швейных. –М. Алагирова. –М. Кокошинская В. Трикотажные. 33. Товароведение ювелирных товаров и часов. –М. Справочник товароведа непродовольственных товаров.: Экономика. 1978. Петрище. Ф.: Экономика. Товароведение обувных товаров. Орловский Э. Платонов В.: Экономика. –367 с.: Экономика. Р. Товароведение.: Экономика. 1986.-Москва:ИТК "Дашков и Ко". 1990.-510 с.: Экономика. Т – 1. трикотажные товаров и ковры.: МЦФЭР. И.П. 1985. 1988. 49. Товароведение культтоваров. 2005. 1989. Иванова А. 31. Савина З.: Экономика.: Экономика.-Ростов-наДону:Феникс. 46. 21. и др. Товароведение текстильных товаров. –415 с.С.: Экономика. Моисеенко. Мельниченко. 25. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров.-346 с. С.–М. 1987. –М. М.2003. Месяченко В. 34. Товароведение хозяйственных товаров. –М.2005.: ИТК "Дашков и Кo". Товароведение промышленных товаров.: Норма.: Экономика. 22 / 25 18. 1990. –Новосибирск. Ляшко А.. Кутянин Г. Николаева М. –М. –М. Махотина Н. 1974. 1989.М. Марсакова З. Н. -263 с.: Экономика. –М. 1988.-Ростов-на-Дону. Раева Л.: DATA: 01 27. Товароведение. 1990. Товароведение. 43.: Экономика.-М. Производство меховых и овчино-шубных изделий. Зайцев В. –М. 2001. Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров. . 1985. 3. Все про марки. –М. 40. –Киев. –М. Каспиров Т.2013 Pag.-352 с. 35. 24. –М. –М. Мареев Ю. 22.: Экономика. 37.2000. 1988.А. 28.-304 с. 27.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД.Петренко. Орловский Э. Левытас Й.. М. 32. Блиева.: Экономика. 29. –СПБ. 23. –М. Балаева.-320 с. 39. Товароведение обуви. Текстильные товары. Т. Текстильные. швейные.-368 с.02. 47.

Товароведение электротоваров и бытовых машин. Товароведение и экспертиза галантерейных товаров:Учеб.-Изд. /Учеб. доп. Церевининов Б. Ходыкин. 2002. Шепелев А. –Ростов-на-Дону: Феникс. Esenţa şi particularităţile comerţului în condiţiile globalizării economiilor. и перераб. 59. Товароведная экспертиза текстильных и швейных товаров.-192 c. -2-е изд. и др.2004. Л. Шепелев А.Ходыкин. 67. 62.А.: Феникс. Товароведная экспертиза текстильных и швейных товаров. 2006.:Феникс.02. 54.Часть 2/Авт. И. А.П. Товароведение непродовольственных товаров:Учеб. –Ростов-на-Дону.В.: Феникс.2002./А. –М.обувных товаров.-М.-СПб. Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и силикатностроительных товаров. пособие. Шепелев.-320 с. 1999.-223 с. 66. -352 с. 53.-224 с. Печенежская И.-192 с.Ф. 57.2001. 52.П.: Феникс.: DATA: 01 27.-Ростов н/Д. А. 65.: Экономика. пособие/И. 2002. –Ростов-наДону: Феникс. Товароведение и экспертиза ювелирных товаров и часов. Шепелев А.Ляшко. Товароведная экспертиза швейно-трикотажных товаров. 68. Н.-М.-480 с. Товароведение парфюмерно-косметических товаров. BAZELE ACTIVITĂŢII COMERCIALE 1. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров:Ростов-на-Дону.2003. 61.: Феникс. Яковлева. –М.-256 с.С. Чечик А. 56. Шепелев А. 51.2003. 64. – Ростов-на-Дону. –М.:Лань. 55.: ИТК «Дашков и Кo». –Ростов-на-Дону. 1977. 2002. 2004. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. 1986. 2002.-М.: ИТК «Дашков и Ко».Ф.2013 Pag. 58. –Ростов-на-Дону.-688 с. -350 с. Товароведение пушно-меховых товаров. –Ростов-на-Дону: Феникс. 2002. 23 / 25 50. 63.Шишкина. 4./ А. Хозяйственные товары и бытовая химия. 1988. Definirea notiunii de comert 3. 60.Ф. Шепелев А. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для спорта и активного отдыха. 2002.: Феникс. Товароведение и экспертиза электронных бытовых товаров: Учеб. 69. Шепелев А. Ходыкин А. 2. -535 с. Шепелев А. Товароведение и экспертиза электротоваров.2001.:Феникс. –М. Шишкина.Моисеенко. и др. Шепелев. Шепелев А.: ИЦ "МарТ". Уманцев Я. Филипов А. Товароведение и экспертиза пушно-меховых и кожевенно .-192 c.: Экономика.В. 2000.А. Шепелев А. 2-е.: Экономика. 70.-256 с. 1999. Товароведение и экспертиза текстильных и швейно-трикотажных товаров. – Ростов-на-Дону. Чечик. –Ростов-на-Дону: Феникс. Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового назначения: Учеб. Continutul activitatii de comert .-288 с.:Aкадемия. Товароведение и экспертиза ювелирных и металло хозяйственных товаров. А. А.-Ростов н/Дону. –М. Товароведение и экспертиза химических товаров и горюче-смазочных материалов.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД.: ИЦ "МарТ".2003.:Aкадемия. Шепелев. А.

Particularităţi constructive a unităţilor comerciale 15 . 17. Reglementări naţionale a R. opţiuni tactice şi tendinte în evolutia politicii sortimentale pe plan mondial 42. Natura şi importanţa comerţului cu amănuntul 5. Definirea notiunii de comerciant 8. Tendinte în evolutia comertului cu amanuntul pe plan mondial 47. Amplasarea şi dotarea unităţilor comerciale 13. Rejimul de lucru 20. Particularităţi privind formarea sortimentului de mărfuri in magazinele alimentare 40. Planificarea şi analiza economică a stocurilor de mărfuri in comerţul cu amănuntul 36. Pregătirea prealabilă a mărfurilor pentru vînzare 22. clasificarea . Dotarea magazinelor cu utilaj comercial . Politica sortimentală a unităţii comerciale. 32. Formarea sortimentului de mărfuri in magazinele nealimentare 41. clasificarea . 39. Metode logistice de aprovizionare . Moldova cu privire la organizarea comerţului cu amănuntul 50. Particularităţi privind studierea cererii mărfurilor alimentare si nealimentare 43. Tendinte în evolutia comertului electronic on-line . Funcţiile de serviciu a cadrelor comerciale 19. caracteristica utilajului . Aprovizionarea unităţilor comerciale cu mărfuri 26. 38.2013 Pag. Cerinţi de bază privind aprovizionarea unităţilor comerciale cu mărfuri 27.Dotarea magazinelor cu utilaj comercial . Stocurile de mărfuri in comerţul cu amănuntul 33. 24 / 25 10. Necesitatea şi rolul economic a comertului cu amanuntul 6. Organograma unităţii comerciale 18. Relaţia unitate comercială – furnizor 29. planificarea urbană 14. Organizarea muncii in comerţul cu amănuntul . Servirea cumpărătorilor. Tipologia activitatii comerciale cu amanuntul REД. Functiile comertului cu amănuntul 7. Formarea sortimentului de mărfuri in comerţ. Metode de previziune a cererii 46. analiza sortimentală. caracteristicile calitative a sortimentului. Vînzări prin marketing direct 48. reguli de comercializre 23. Expunera mărfurilor pentru vînzare. componentele servirii 24. Disponibilitatea mărfurilor in stoc 35.02. Viteza de circulaţie a stocurilor 37. Necesitatea stocurilor de mărfuri in comerţul cu amănuntul 34. Modalităţi de stimulare a cererii 45.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » 4.: DATA: 01 27. Măsurarea nivelului de calitate a serviciilor oferite consumatorilor 25. Metode de studiere a cererii mărfurilor alimentare si nealimentare 44. Particularităţi privind organizarea comerţului cu amănuntul 9. Surse de aprovizionarea a unităţilor comerciale cu mărfuri 28. Determinarea nivelului de performanţă a furnizorilor 31. 49. Selectarea şi evaluarea furnizorilor 30. Organizarea vînzării mărfurilor şi deservirea cumpărătorilor 21. Orientpri stategice. Principiile amplasării. Structura formelor de vânzare utilizate în comertul cu amanuntul 12. Specializarea activitatii comerciale cu amanuntul 11. caracteristica utilajului 16.

: DATA: 01 27. Petrovici Tehnologiile comerciale şi logistica. (coord. Организация и технология коммерческой деятельности. (coordonator).2006. Editura Economică. 1995. Acte normative care reglementează activitatea comercială pe teritoriu R.03. Коммерческая деятельность : -М.L. Moldova privind protecţia consumatorilor nr.06.. Pistol Gh. 3. Серегина Т. nr.Маркетинг.M. Bucureşti.. Monitorul Oficial al R. Tehnologie comercială. Franc V..2003. 366p. Patriche D. M.Дашков и К. Панкратов Ф. Ristea A. 1995. 6. 260p. Г. Editura Economică.. Bazele comerţului . Teoria şi practica comerţului interior. 2. . Turcov. 25 / 25 Bibliografia 1. 201 p. Уч. Ediţie a Departamentului comerţului R. – М. Памбухчиянц О.I. E.. Bucureşti. Bazele comerţului. Chişinău.). 126-131 din 27. 2004.-580с. Tudose C.Г. 327 p.. 9.LSEx LISTA SUBIECTELOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU SPECIALITATEA «MERCEOLOGIE ȘI COMERȚ » REД. 2004 4. Romănia de Măine. 2000. Editura Expert. 2005.M. Legea R.2013 Pag..-648с. Bucureşti. 8. Editura fond. 5. Editura ASEM Chişinău.03. S.В. Bucureşti.. Moldova. Pistol Gh. 7. 105-XI din 13. ИВЦ . Petrovici. A. 1999.. .02.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.