Adeverinta de practica

Prin prezenta se adeverste ca ................................................................. student al
Facultatii de Transporturi, sectia .............................., grupa ............... a efrctuat stagiul de
practica la S.C. ....................................... S.R.L. (S.A.) pe perioada lunii ....................... .
Data: .......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful