P. 1
49593177-Consilierea-copiilor-supradotati

49593177-Consilierea-copiilor-supradotati

|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Magda Si Adrian Croitoru on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “DIMITRIE CANTEMIR” CONSILIERE ŞI PSIHOTERAPIE MASTER ANUL I.

CONSILIEREA COPIILOR SUPRADOTAŢI ŞI TALENTAŢI

BODONI TÜNDE 2O1O

Structura referatului:

1. Introducere – generalităţi despre conceptul de “supradotat” 2. Cine sunt copiii talentaţi? – analiza termenului

3. Ce înseamnă termenul de “talentat, supradotat”?
4. Cum îi vedem noi şi cum se consideră ei înşişi? 5. Identificarea copilului talentat 6. Consilierea copiilor supradotaţi şi talentaţi 7. Modele de consiliere

8. Studiu de caz

care prin anumite calităţi sau deficienţe de ordin fizic. în continuare o să prezint îndetaliat lucruri foarte interesante despre ei.1 Dar dat fiind faptul că am ales să studiez copii supradotaţi şi talentaţi. delincvenţi minori etc. familia şi şcoala trebuind să se ghideze în educarea lor şi după alte norme educative decât acelea care se aplică îndeobşte copiilor obişnuiţi. într-un fel sau altul." Albert Einstein În primul rând trebuie bine analizat termenul de „copii excepţionali”. 1 Tiberiu Bogdan. deficienţi de vorbire (logonevrotici). surdomuţi). hipoacuzici. De aici rezultă că educarea lor nu se poate efectua numai cu mijloacele obişnuite. Este evident că toţi aceşti copii se distanţează. contrazic într-un anume fel modelul social acceptat pentru copiii de aceeaşi vârstă cu ei. sunt deci excepţii – pozitive sau negative – contrariind aşteptările părinţilor şi ale educatorilor lor. Tot ceea ce este grandios şi plin de inspiraţie este creat de individul ce poate lucra în largul său. orbi. deficienţi caracteriali (copii în pericol moral. Copii excepţionali. punându-le probleme în plus. se manifestă diferit în raport cu covârstnicii lor. Iulian Nica. deficienţi motori. de norma obişnuită.). 5 . mintal. pg. ieşite din comun. deficienţi senzoriali (ambliopi. În această mare categorie înglobăm deci atât copiii superior dotaţi sub aspectul intelectual sau având aptitudini speciale.Consilierea copiilor supradotaţi şi talentaţi "Tot ceea ce este valoros într-o societate umană depinde de oportunitatea acordată individului de a se dezvolta. Prin aceştia desemnăm pe toţi copiii. cât şi pe cei subdotaţi (întârziaţi mintali de toate categoriile). sau comportamental. moral.

Se ştie că cei mai mulţi copii superior înzestraţi au tendinţa de a se izola de ceilalţi. Cum se explică aceste deosebiri evidente. proiectat pentru un ritm mediu.Este interesant faptul că şi copiii superior dotaţi cauzează dese conflicte mai ales acolo unde părinţii şi educatorii nu sunt pregătiţi pentru educarea unor astfel de copii. astfel depăşindu-i pe anumite planuri pe cei de aceiaşi vârstă. fizic sau intelectual. Copii excepţionali. Absorbiţi de preocupările lor majore preferenţiale. sau chiar şi mai repede. ei se specializează în mod precoce. date fiind capacităţile lor. anumitor înclinaţii şi aptitudini. Ei nu mai găsesc un limbaj comun de comunicare naturală cu covârstnicii lor. 5-11 . Încă din primele clase ale şcolii generale. pg. Ei nu trebuie să-i lase să se piardă. Pe măsură ce copilul dobândeşte mai multă experienţă. Circa 5 % din populaţia şcolară o reprezintă copiii supradotaţi. alţii îl suprasolicită în direcţia talentului provocându-i un dezgust timpuriu faţă de activitatea respectivă. chiar şi la fraţii gemeni care au condiţii identice de dezvoltare şi educaţie? În primul rând prin existenţa anumitor însuşiri psihice individuale. îşi însuşeşte mai multe cunoştinţe şi astfel se conturează întreaga gamă de aptitudini ale personalităţii umane. apar elevi care se diferenţiază de colegii lor. Exemplu: Mozart a început să cânte la pian 2 Tiberiu Bogdan. Ei reprezintă „comoara societăţii” noastre. în maturizarea lor pe plan social. de obicei tinzând să se izoleze. Intervenţia energică educativă trebuie să se facă din timp şi printr-o strictă colaborare între părinţi şi cadre didactice şi medicale specializate. Acest procent de 10 % constituie elementul „problemă” în şcoală. care nu sunt satisfăcuţi de solicitările minore ale şcolarităţii. iar alţi 5 % dintre copii nu pot face faţă integral cerinţelor şcolare. 2 Părinţii unor astfel de copii au o răspundere enorm de mare. Acest lucru constituie o dificultate în dezvoltarea lor firească. deoarece ritmul crescut sau de ce nu încetinit al celorlalţi deranjează desfăşurarea normală a procesului de învăţământ. unele manifestîndu-se încă de timpuriu. Predispoziţiile ereditare constituie baza de plecare a viitoarelor aptitudini care vor apare şi se vor dezvolta. Deseori unii părinţi îşi provoacă copilul „să se manifeste” faţă de alţii chiar şi când acest lucru nu este necesar. de aceea trebuiesc motivaţi să nu-şi lase copiii pierduţi. Iulian Nica. în funcţie de condiţiile de viaţă.

cu pasiune. Alţi autori consideră că supradotarea reprezintă un grad superior mediei convenţionale de dezvoltare a aptitudinilor generale/specifice. creativă. etc. Autorul menţionează că această categorie de aptitudini este “naturală” şi că poate fi identificată la toate fiinţele umane. care necesită experienţe de învăţare diferenţiate prin volum şi profunzime de experienţele obişnuite furnizate de şcoală. izolate sau în combinaţie: • • • • 3 Capacitate intelectuală înaltă Aptitudini academice specifice Gândire productivă sau creativă Abilitate în leadership Tiberiu Bogdan. Un moment important în clarificarea conceptului de dotare supramedie l-a constituit Raportul Marland. înaltă abilitare. performanţe superioare. avea suficientă pregătire pentru a fi admis la conservatorul din Viena. cu dragoste şi interes spre un anumit domeniu al activităţii umane şi obţin rezultate ce-i diferenţiază de alţi copii de aceeaşi vârstă. Toronto). socio-afectivă. potenţial înalt. 1984 Special Education Information Handbook. supradotare) a reprezentat. Sfatul cel mai important pe care putem da părinţilor este că dacă se observă la copiii lor că se îndreaptă spontan. Enescu numai după 3 ani de cântat la vioară. unul din cele mai controversate concepte ale domeniilor psihopedagogice. 1971 al Comisiei de Educaţie a Congresului SUA care precizează: copiii capabili de performanţă înaltă sunt cei care au realizări şi/sau aptitudini potenţiale în oricare dintre următoarele domenii. pg. Fr. 15-21 . 3 Dar ce înseamnă supradotat sau talentat? Conceptul de dotare aptitudinală înaltă (talent.de la vârsta de 3 ani şi să compună la 4-5 ani. mult timp. la vârsta de 7 ani. să consulte un specialist înainte de a hotărî viitorul copiilor lor. senzorio-motrică. Iulian Nica.) care plasează respectivii subiecţi printre primii 15-20% din semenii de vârstă”. Copii excepţionali. (Ministry of Education Ontario. Gagné considera că dotare supramedie ar “corespunde nivelului de potenţial aptitudinal dezvoltat nesistematic şi legat de cel puţin un domeniu de expresie umană (intelectuală.

tipurile de capacităţi pe care sistemul este interesat să le dezvolte cu prioritate. talent mecanic şi capacitate de lider social. dans creativ. care posedă abilităţi demonstrate sau potenţiale ce arată o mare capacitate de realizare în domenii ca intelectualul. Conform ei. scriere creativă. cele mai importante consideraţii pragmatice din sistemul şcolar sunt: 1.scribd. În acest sens. Conform ultimelor definiţii. fondurile disponibile pentru educarea copiilor supradotaţi.com/doc/17222313/Introducere-in-Consiliere. abilităţi de a dezvolta o interacţiune productivă cu ceilalţi) http://www. 1994). o extraordinară capacitate de observaţie etc. programul pentru supradotaţi realizat în şcolile publice din Portland (Oregon) în 1995. expresie dramatică. 2. O altă definiţie este cea din Raportul Maryland (1971). muzică.) Talent academic (spontaneitate excepţională în şcoală. trebuie să luăm în cosiderare câteva repere teoretice şi practice. creativitatea. capacitatea de lider sau în artele teatrale şi vizuale şi care din acest motiv necesită activităţi sau servicii speciale ce nu sunt oferite de obicei de către şcoală. distingerea situaţiilor determinate) Abilităţi de lider (evidenţiere prin putere. activitatea academică. abilitate în lucrările academice) Abilităţi de gândire creativă (idei originale. După Pendarvis (Pereira. propusă de Comisia pentru Educaţie a Ministerului Educaţiei din Statele Unite. copiii supradotaţi şi talentaţi sunt cei care sunt identificaţi de către persoane calificate profesional. autocontrol. 74 .• • Talent pentru arte vizuale sau scenice Aptitudini psihomotrice 4 Pentru a defini acest concept. a adoptat o definiţie a supradotării care includea aproximativ 10 % dintre elevii cu capacităţi intelectuale înalte şi tot dintre cei mai talentaţi în fiecare din cele 7 aptitudini speciale: artă. patronat de Fundaţia Ford. pg. sunt consideraţi supradotaţi acei indivizi care prezintă spontaneitate (naturaleţe) şi/sau un înalt potenţial (randament) în oricare dintre următoarele domenii: • • • • 4 Abilitate intelectuală generală (curiozitate intelectuală.

sunt mai preocupaţi de ideile lor. 5 Dar cum îi vedem noi pe aceşti copii şi cum se consideră ei înşişi? Majoritatea specialiştilor apreciază copiii cu disponibilităţi superioare ca fiind precoci. fac comentarii asupra regulilor impuse dând impresia de obrăznicie. pg. Sub raport comportamental aceşti copii nu se integrează întotdeauna bine în colectiv. abilităţi manuale) Există cercetători cărora nu li se pare justificată separarea pe care o fac mulţi specialişti între dotarea intelectuală. tehnică.• • Artele vizuale şi de reprezentare (abilităţi pentru pictură. Aceşti copii cu aptitudini specifice sau talente excepţionale (muzică. muzică. desen. contribuţie deosebită adusă la organizarea activităţilor ludice. Copiii supradotaţi . Supradotaţii (se apreciază că) posedă un sistem nervos central ce le permite îndeplinirea unor sarcini complexe ce se bazează pe abstracţie intelectuală deosebită şi imaginaţie creatoare. manifestarea de conduită. sculptură. creativitate şi talentele speciale. orientarea de timpuriu spre unele activităţi în care dobândesc rapid cunoştinţe vaste. în aptitudinea creatoare şi talentul descoperirii. în aptitudinea de 5 Yolanda Benito. afirmarea unor forme de creativitate. 13-15 . Se încearcă chiar alcătuirea unor inventare a particularităţilor psihice şi comportamentale ce caracterizează aceşti copii şi anume: posibilităţi îndelungate de concentrare şi de retenţie. îndemânare. cu o dezvoltare psihică din care se distinge o inteligenţă de excepţie ce îşi pune amprenta asupra întregului comportament. se abat de la unele norme şcolare. Aceste însuşiri sunt completate de interesul pentru activitate perseverentă şi motivaţie corespunzătoare. Potenţialul supradotaţilor şi performanţa lor se manifestă în aptitudinea şcolară şi talentul la învăţătură. sport. gimnastică. teatru) Abilităţi psihomotorii (performanţă sportivă. învăţământul general de bază în Spania. etc.Educaţie.) dau impresia că excelează în mai multe domenii în acelaşi timp (Garcia Yague. dezvoltare emoţională şi adaptare socială. dans. însuşirea deprinderilor de citit înaintea altora şi cu multă uşurinţă. s-a observat că elevii talentaţi selecţionaţi între anii I şi III de EGB (= Education General Basica. În ciuda faptului că reprezintă doar 6 % din populaţie. complexe în joc. 1986). durând 8 ani şi având caracter de obligativitate pentru vârstele cuprinse între 6 şi 14 ani) se evidenţiază prin iniţiativă şi originalitate. devin mai puţin atenţi la unele lecţii ce nu se ridică la nivelor lor.

la sfârşitul celui de-al doilea an de viaţă. refuză să-şi facă treaba sau o fac în grabă.ro/family-life. în aptitudinea ştiinţifică şi talentul de a prognoza unele fenomene. 64 . Pentru al treilea an. Dar soluţia nu ar fi să li se ceară să-şi diminueze dorinţele şi ţelurile. Elevii supradotaţi (Alonso. forme.Educaţie. după obiectivitate. chestionare. această ipoteză este destul de sigură (White. nereuşind să-şi satisfacă dorinţele. în discuţii şi prin diverse chestionare.php?art=12&page=1. fiabilitate şi validitate. fără atenţie. fiind într-adevăr dificil să-i identifici la o simplă vedere în sala de clasă. 6 Copiii supradotaţi sunt perseverenţi în încăpăţânarea de a-şi satisface interesele. sunt frustraţi. Acestora li se cere. observaţii. o mare importanţă o are judecata părinţilor. modele. dezvoltare emoţională şi adaptare socială. Copiii supradotaţi . 1991) trec în multe ocazii neobservaţi. 1988).conducător şi talentul de a-şi impune voinţa în faţa celor din jur. tocmai deoarece nu se remarcă printr-un curriculum obişnuit. Identificarea copiilor supradotaţi Cercetătorii au stabilit că diagnosticarea potenţialului copiilor şi tinerilor înalt abilitaţi este utilă. teste standard etc. Evaluarea trebuie să cuprindă procedee multiple. Technicile trebuie selectate după calităţile ştiinţifice. pentru că ei pot observa în orice împrejurare pe copiii lor. aptitudinea tehnică şi talentul de sincronizare a mişcărilor. în aptitudine artistică şi talentul de a se exprima prin simboluri. În această evaluare. Jacobs afirma că cele mai corecte estimări (70 %) le oferă părinţii copiilor de vârstă mică. deţin o „supradotare ascunsă”. instrumente şi metode: întrevederi cu părinţii. pg. Uneori se comportă astfel deoarece nu-şi pot atinge propriile obiective. S-a constatat că mulţi dintre copiii selecţionaţi pentru identificare nu sunt supradotaţi.psiholife. 6 7 7 http://www. Uneori pot fi vulnerabili şi uşor intimidaţi. dar mulţi sunt cei care. copiii şi profesorii. mai ales pentru grupurile situate la extremele scării. mai adecvată ar fi întărirea încrederii în sine astfel încât să aibă suficientă motivaţie pentru a munci şi pentru a-şi atinge idealurile.2 Yolanda Benito. ducând o luptă interioară pentru atingerea perfecţiunii. liste. în aptitudinea verbală şi talentul comunicării persuasiv-cognitive. iar cei supradotaţi nu sunt luaţi în evidenţă.

Studiul dezvoltării evolutive: datele biografice ale dezvoltării copilului sunt obţinute prin intermediul întrunirilor cu părinţii. 2. sau „PL. Copiii supradotaţi . contactul vizual şi îndeplinirea ordinelor.Educaţie. Grupează aspectele problemei într-o formă calitativă diferită. Evaluarea funcţiilor individuale direct corelate cu învăţarea şcolară 3.Prediagnostic infantil. Aleg situaţii mai dificile decât egalii lor.Testul Gestaltic Vizual-motoriu al Lauretei Bender (A Visual Motor Gestalt Test) . observaţie. de Silverman şi Rogers.Testul Reversal al lui Edfeldt . Exemplu: un copil la 1 ½ an era capabil să vadă în întregime la TV programe care-i plăceau. 5. clasifică informaţia relevantă şi irelevantă asociată cu o problemă particulară. dezvoltare emoţională şi adaptare socială.Testul de memorie vizuală al lui Benton – administrare A. pg. forma C (Visual Retention Test) 9 Dezvoltarea cognitivă şi intelectuală: Probe psihometrice folosite în acest caz sunt: 8 9 8 Cele mai comune şi evaluate instrumente folosite în depistarea abilităţilor la cei Yolanda Benito. Funcţii de achiziţie integratoare..P. memorie. Procesarea informaţiilor Aceşti copii au acces mai uşor şi rapid la informaţie. Copiii supradotaţi . 74-77 Yolanda Benito. supradotaţi sunt: Tehnicile: 1. 4.să relateze exemple concrete de comportamente care le-au atras asupra diferenţei de dezvoltare în raport cu alţi copii. chestionar pentru părinţi”.Proba de organizare perceptivă a lui Santucci .Frosting .Educaţie. 78-80 . profesorii şi prin diverse chestionare. dezvoltare emoţională şi adaptare socială. Repertoare de bază ale comportamentului pentru învăţarea şcolară: capacitatea de atenţie. imitare. Folosesc strategii într-o formă eficace şi flexibilă. fiind conştienţi de capacităţile sau limitele lor. la 2 ½ an vedea partide întregi de fotbal. cum ar fi „Chestionarul biografic pentru părinţi al Universităţii Denver”. Testele cele mai folosite pentru evaluarea în această situaţie sunt: . la 3 ani să construiască puzzle din 200 sau 300 piese. având încredere în abilităţile proprii. pg.

Ghid Portage de educaţie preşcolară Socializarea şi adaptarea socială şi familială: Ghid Portage de educaţie preşcolară Chestionarul biografic. Forma I .Testul Boehm de concepte de bază .Scala de maturitate mentală Columbia . Universitatea din Denver..Stanford-Binet-Terman-Merill.MSCA –Scala McCarthy de aptitudini şi psihomotricitate petru copii . Victoria de la Cruz .D.Test de aptitudini cognitive primare.Testul Factorului „g” de Cattell.A.Probele de diagnostic preşcolar Maria Victoria de la Cruz .BAPAE – Bateria de aptitudini pentru învăţarea şcolară de M. scala color (Progressive Matrices) .Matricele progresive ale lui Raven.Testul de vocabular în imagini Peabody .Probe de vocabular. Vocabularul: probe psihometrice folosite: . Forma L-M (Stanford-Binet Intelligence Scale) .Proba Passalong (A performance Scale for the Measurement of Practical Ability) .Scala lui Alexander.) . Forma L-M) .Probe psihopedagogice de învăţare instrumentală.BSID – Scala Bayley de dezvoltare infantilă . de Silverman şi Rogers Testul familiei al lui Corman Întrevederi cu părinţii şi profesorii .Probe de vocabular de Stanford-Binet (Terman-Merrill.WPPSI – Scala de inteligenţă a lui Wechsler pentru preşcolari şi primari .Scala lui Brunet-Lezine Aptitudinile şcolare: Probe psihometrice folosite: . şi C.Scala McCarthy de aptitudini şi psihomotricitate pentru copii . de Canals şi alţii. Scala 1 .Bateria de aptitudini diferenţiale şi generale (B. de WPPSI .

Testul omuleţului. găurile curelei.Ghidul Portage de educaţie preşcolară Iată un exemplu concret: Joaquin. se foloseşte testul lui Wallach şi Kogan. ţigări. buricul. care compuneau o echipă de fotbal.Testul arborelui. Creativitatea: copilul supradotat dirijează pozitiv elemente noi.Examenul psihomotoriu. introducea unele piese într-un tren de lemn. având o imaginaţie bogată şi fantezie. corespunde cu vârsta cronologică. nasturi. a răspuns la subtestul „Spune-mi toate lucrurile rotunde la care te poţi gândi” în următoarea formă: mingea. de Coan şi Cattell) . de 5 ani. în mod normal.Probele de motricitate. Personalitatea Se utilizaeză diverse teste cum ar fi: . de McCarthy . La probele de coordonare a braţelor şi picioarelor din Scala McCarthy atingea o vârstă echivalentă superioară celei de 8 ani şi jumătate. propunând în multe ocazii soluţii nebănuite. Dezvoltarea motorie: Probe folosite: . bombiţele.ESPQ (Early School Personality Questionnaire. Cele mai frecvent folosite: * Testul verbal de enumerare: „Spune-mi toate lucrurile rotunde la care te poţi gândi”. ochiul. cu grosime de 1 cm. Probele folosite sunt: observaţia. La 2 ani şi 6 luni arunca cu balonul. de Goodenough . mandarina. aluniţele. ciudate şi misterioase ale mediului. Pentru testarea gândirii divergente. Prezintă forme originale de rezolvare a problemelor. întrunirile cu părinţii şi ghidul Portage la capitolul autoajutorare. la 11 luni. La 3 ani avea prieteni imaginari.interpretarea trăsăturilor item al exemplului Iată un exemplu: Silvia. gaura. în formă de pari.Autoajutorarea: capacitatea copilului în această arie. cerceii.interpretarea figurii item al exemplului şi . de Koch (Der Baumtest) . La 5 ani şi 11 luni făcea driblinguri şi era în stare să lovească mingea cu antebraţele la volei. oglinzile. * Testele reprezentative: . de Pierre şi Vayer . feţele.

când negociezi cu el. . afectuoşi. să-i placă copilului.pdf.ro/resurse/revista-EXCELENTA-nr1-2008. în primul rând.nu căuta să-l suprasoliciţi. Iată un sfat din partea psihologului Anda Negru. micile răsplăţi care să-i umple sufletul de fericire: să iasă la joacă.Proba bestiarului etc.nu uita că e copil şi că are nevoie şi de activităţile vîrstei (joc). .supradotati. o mâncare preferată. pg. acordarea unui sprijin şi a unei înţelegeri particulare în plan afectiv dar şi o instrumentare cu metodele şi tehnicile de muncă intelectuală.Testul familiei. Pe baza studiilor s-a constatat că copiii supradotaţi de 6-7 ani tind să aibă următoarele caracteristici: – sociabili. deschişi..laudă-i paşii chiar dacă sunt mici. dezvoltare emoţională şi adaptare socială. copilul talentat trebuie să fie în centrul nostru de atenţie (atât a părinţilor cât şi a educatorilor). pg. dar contează mai mult micile bucurii. Consilierea supradotaţilor se centrează pe dezvoltarea şi armonizarea persona10 11 Yolanda Benito.11 . nu uita că recompensa este şi materială. 82-90 http://www. maturi social. Copiii supradotaţi . care ne aminteşte de 5 reguli pe care ar trebui să le urmăm: “. . .caută un profesor care să i se potrivească. în plan cognitiv. de obicei cuminţi şi docili – uşor extravertiţi 10 Odată identificat.”11 Consilierea copiilor supratalentaţi Consilierea copiilor supradotaţi vizează. de Corman . recunoaşte şi acceptă că uneori nu mai poate face faţă presiunii . liniştiţi şi ştiu să înfrunte realitatea – sunt supuşi. participativi (mai ales băieţii) – înţeleg şi învaţă foarte repede ideile – sunt stabili emoţional.Educaţie. o haină nouă etc.

viitori adulţi. timpul de abordare al sarcinilor. · Încurajarea simţului puternic al eficacităţii de sine: · Dezvoltarea capacităţii de conştientizare globală a realităţii interne şi externe. din exterior.K. deoarece ei îşi împărtăşesc din experienţe şi îşi 12 http://www. a integrităţii şi a responsabilităţii.Silvermann (1993) stabileşte ca scopuri ale consilierii copiilor cu potenţial înalt: · Sprijinirea autenticităţii şi a idealurilor. care apar datorită gradului sporit de implicare afectivă a acestor copii în activităţile desfăşurate. · Asistarea părinţilor şi profesorilor pentru înţelegarea situaţiilor speciale. intereselor interpersonale. N. · Acordarea unui suport afectiv copiilor cu potanţial înalt. · Formarea unui comportament civic. a compasiunii. 74 . · Dezvoltarea creativităţii. · Utilizarea tehnicilor centrate pe comportament. în special prin limitarea persistenţei acestora pe un singur tip de sarcini. a curajului moral. · Formarea unui nivel înalt de dezvoltare morală. pg. · Asistarea elevilor dotaţi în stabilirea unor obiective realiste.scribd. 12 L. necesare pentru a aborda sarcini de învăţare avansate. la progresul societăţii. · Construirea unei relaţii de consiliere calde. umane. precum şi pe modalităţile de punere în valoare a performanţelor acestuia. a altruismului. N.com/doc/17222313/Introducere-in-Consiliere.lităţii copilului cu potenţial înalt. · Sprijinirea acestei categorii de copii cu nevoi speciale educaţionale prin activităţi didactice adecvate. · Dezvoltarea autonomiei. · Încurajarea judecăţilor de reflecţie. apropiate cu aceşti elevi. Colangelo (1991) consideră că „grupul de consiliere este singura cale eficientă de comunicare între cei talentaţi.Colangelo (1979) precizează următoarele funcţii ale consilierii psihopedagogice oferită elevilor supramediu dotaţi aptitudinal: · Depăşirea frustrării ce apare frecvent când se planifică. · Sprijinirea supradotaţilor în înţelegerea şi aprecierea propriei senzitivităţi exacerbate. · Determinarea contribuţiei acestor elevi. · Utilizarea de tehnici de consiliere centrate pe client.

1998). tacită sau explicită (Silvermann. tendinţa este de împărtăşire a informaţiilor despre copil şi de cooperare între şcoală şi familie. şcoli private. frustrant pentru copilul care încearcă să facă o alegere.definesc şi explică percepţiile. de foarte multe ori.K. etc). În acest caz. „părinţii activi” au o atitudine critică faţă de şcoală. Colangelo şi Dettmann (1982) au elaborat un model de consiliere ce conceptualizează patru tipuri de interacţiuni părinţi-şcoală: · Cooperarea se manifestă prin atitudinea de acceptare a părinţilor şi a şcolii a faptului că ambele trebuie să fie active în educaţia copiilor cu potenţial înalt. În astfel de şedinţe de consiliere dotaţii îşi pot explora sentimentele şi pot conştientiza pecepţia celorlalţi despre persoana sa”. · Interferenţa se bazează pe conflictul între şcoală. Tinerii dotaţi nu se simt întotdeauna liberi să aleagă cariera dorită. renunţarea la comunicare cu şcoala. ceea ce conduce la: respingerea de către copil a evaluărilor şi cerinţelor şcolii. L. şi părinţii ce consideră că programele speciale nu sunt necesare şi eficiente. · Dezvoltarea naturală se bazează pe acordul dintre părinţi şi şcoală cu privire la . care „proiectează” pentru aceşti copii o carieră universitară sau de cercetare (Creţu. deoarece ei percep expectanţele sociale ca pe o constângere. ce doreşte să furnizeze activităţi speciale pentru cei talentaţi. Modele de consiliere În soluţionarea problemelor copiilor supradotaţi foarte importantă este relaţia părinţi-şcoală. O altă temă a consilierii elevilor supradotaţi o reprezintă orientarea şcolară. · Conflictul este interacţiunea bazată pe atitudini antagonice cu privire la rolul şcolii între părinţi (activi) şi şcoală (pasivă). supradotaţii se confruntă cu expectanţe stereotipe ale familei şi şcolii. asumarea de către părinţi a unor programe în afara şcolii (mentori. Părinţii consideră că este nevoie de programe speciale pentru satisfacerea nevoilor şi dezvoltarea abilităţilor copiilor talentaţi. Carmen. De asemenea. De cele mai multe ori. Adolescenţii şi tinerii cu abilităţi înalte au interese variate şi puternice iar scopul unei singure cariere li se pare limitat.). „Excesul” de posibilităţi de realizare devine.

· Împlinirea planului. de către părinte.A. A.M.rolul pasiv pe care trebuie să îl joace şcoala. W. monitorizarea şi analiza evaluării. facilităţi ale activităţii manageriale şi pevederi pentru resursele suport. În asistenţa psihopedagogică a copiilor supradotaţii. planificarea şi controlul bugetului.scribd.Y. necesare în predarea cu succes la aceşti elevi.com/doc/17222313/Introducere-in-Consiliere. Gray propun un model de strategie în care părinţii sunt mentori ai propriilor copii. · Furnizarea de contexte educaţionale potrivite intereselor de studiu independent. Această strategie are patru faze: · Identificarea. Gray şi M. superioare calitativ şi cantitativ. · Crearea. rolurile şi funcţiile consilierului sunt: · Evaluarea capacităţilor şi a altor caracteristici psihocomportamentale ale copilului supradotat. 13 http://www. 75-78 . Managmentul unui cabinet de consiliere se referă la acele activităţi ce facilitează funcţiile echipei de conducere. a ceea ce ar dori să împărtăşească. pg.Badwin desprinde următoarele elemente de comportament ale profesorului în relaţie cu elevii talentaţi în scopul prevenirii apariţiei problemelor specifice: · Întreţinerea unei relaţii pozitive şi apropiate cu elevii înalt abilitaţi pentru sprijinirea procesului de învăţare. aceasta oferind suficiente oportunităţi de dezvoltare.13 · Orientarea către un obiectiv final care să vizeze în principal productivitatea creativităţii elevilor. pe o perioadă de 8-12 săptămâni. din experienţa personală. · Proiectarea. · Asistarea profesorilor. părinţilor şi colegilor copiilor cu potenţial înalt. · Acceptarea unui plan de proiect atât din partea mentorului. care are rol de protejat. copilului. · Interacţiuni verbale. cât şi a protejatului. · Orientarea vocaţională a acestei categorii speciale de elevi. Acestea includ activităţi administrative: înregistrarea şi raportarea. · Oferirea unui model de comportament uman exemplar. prezentarea şi terminarea produsului.

scribd. fiind fluent. Controlul implică asigurarea că planul şi organizarea au atins scopurile propuse : · Monitorizarea.· Identificarea şi implicarea agenţiilor şi comunităţilor locale în sprijinirea elevilor talentaţi.14 La sfârşitul lucrării mele aş dori să prezint un studiu de caz. Organizarea se referă la punerea în acţiune a planului şi implică combinarea activităţilor cu resursele disponobile. consilierul trebuie să respecte umătoarele etape: planificarea. având 2 surori. 78-79 . În elaborarea unui plan de management. · Corectarea.com/doc/17222313/Introducere-in-Consiliere. · Compararea. · Trebuie să aibă o dezvoltare logică şi modele secvenţiale. organizarea şi controlul (Kotter. vocabularul ei a surprins pe toată lumea. Relatările părinţilor: Laura este mezina unei familii. să indice obiectivele imediate. bugetul. Un plan de acţiune eficient va avea următoarele caracteristici: · Planificarea programului trebuie să fie dezvoltată. cine l-a făcut pe Dumnezeu?” 14 http://www. pg. · Trebuie să ofere o prioritate maximă comunicării . punea întrebări surprinzătoare despre lumea din jur: „Unde se duc morţii când mor? Dacă Dumnezeu a făcut toate lucrurile. intermediare şi de durată. · Trebuie să fie flexibil. De mică. · Trebuie să ofere o bază pentru angajarea resurselor. · Stabilirea unui calendar de desfăşurare a activităţilor. 1988). · Raportarea. coordonării şi cooperării. Planificarea presupune identificarea activităţilor şi include: · Fixarea obiectivelor: · Detalierea sarcinilor de lucru. · Estimarea resurselor necesare pentru fiecare sarcină concretă.

Aceştia însă parcă nu pricepeau sau le era mai comod să nu priceapă. În loc să înveţe. . se transforma într-un copil timid şi retras. Totul mergea bine. s-a confirmat: este supradotată. era mai retrasă. când avea doar 4 ani. ieşea bucuroasă. iar Laura continua să aibă rezultate proaste la şcoală. Învăţătoarea nu înţelegea ce se întâmplă. O dată. ea spunea că dacă ar proceda astfel. părinţii i-au informat şi pe specialiştii de la şcoală. „că-i va trece”. însă ea a luat tabla de şah. Răspunsul ei a fost:” Dacă pe tine te-ar ţine în fiecare zi unul în spatele celuilalt. Ea era considerată un elev slab. copiii nu ar înţelege ce desenează şi ar râde de ea. niciodată nu făcea şi la şcoală. spunându-ţi ceva ce ştii deja. Acolo se comporta „normal”. la şcoală nu le putea face. Părinţii o certau mult din această cauză. problemele pe care le rezolva cu mare uşurinţă. dar avea şi excepţii. Laura era capabilă să socotească în memorie. La şcoală nimic nu s-a schimbat. La problemele simple însă greşea. cum face acasă. în speranţa că se va schimba ceva. Când a reînceput şcoala. Acolo făcea diverse activităţi cu copiii ca şi ea. Simţindu-se neajutoraţi. Specialiştii din şcoală au sfătuit părinţii să o lase în pace. a aşezat toate piesele corect şi a făcut prima mutare de pioni. care nu se evidenţia cu nimic la ore. era total schimbată.Comportamentul ei era similar cu al oricărui alt copil de vârsta ei. îi era teamă că va fi certată şi dusă într-un loc străin. După mai multe testări. Timpul trecea. însă Laurei îi plăceau zilele când mergea la Centrul Psihologic. În vacanţe totul reintra la normal. chiar era sigură că nu fetiţa făcea acele desene pe care le deţinea. părea că regresează: masa vocabularului ei se reducea considerabil. Ştiind că are nevoie de o educaţie specială. de exemplu 150+32+15-100+14=111. ce ai face?” Rugată să deseneze şi la şcoală. părinţii au dus-o la psiholog. Ceea ce făcea acasă. până când a început primul an şcolar. Familia era pe zi ce trecea tot mai surprinsă. Le era greu să înţeleagă că Laura. Acestea spuneau că ea nu ştie acest joc. a vrut să joace şah cu surorile ei. Când profesoara a început să-i înveţe pe copii să adune 5+6. fetiţa a început să regreseze. ar putea fi un copil supradotat. să progreseze. desenele pe care acasă le făcea atât de bine se transformau în mâzgălituri.

Era mai mulţumită. fie se bătea cu surorile ei. fie că picta. avea o gândire divergentă. având în vedere criteriile de unicitate şi cantitate.Laura avea 8 ani în 2003. • Inteligenţa şi aptitudinile Laura are o vârstă mentală echivalentă cu aceea de 12 ani şi 6 luni. rezultat care indică aptitudini extraordinare. poseda o mare fantezie. PDA. testul vizual şi motoriu al Lauretei Bender. întrevedere cu familia) specialiştii afirmă că Laura se adapta perfect situaţiei de evaluare şi colabora cu entuziasm la tot ce i se cerea. scala lui Alexander. deşi continua să facă acelaşi tip de desene pe care şi ceilalţi copii le făceau în clasă. scala maturităţii mentaleColumbia. TRVB. testul familiei al lui Corman. PDE. obţine 167 de puncte. matricele progresive Raven. demonstrând un repertoriu de bază adecvat unui comportament de învăţare. funcţia cognitivă. testul Boehm. chiar a avut curajul de a duce unul din desenele sale la şcoală. deşi şedinţele dureau o oră şi jumătate. MSCA. testul Passalong. • Nivelul neurofiziologic În urma aplicării testelor Bender. . testul de retenţie vizuală al lui Benton. testul de vocabular în imagini Peabody. Câteodată era impulsivă. testul inversiunii. Se purta agreabil. chestionar de personalitate infantilă ESPQ. a fost mutată la o altă şcoală. căci a fost în continuare foarte dependentă de ceea ce fac ceilalţi. Studiul psihologic După multe teste utilizate (Scala de inteligenţă Stanford-Binet. nu au fost identificaţi alţi indicatori de comportament legaţi de disfuncţii cerebrale. este la un nivel înalt. având însă un nivel ridicat de atenţie şi concentrare. Acasă era la fel. scala color. Are abilităţi în rezolvarea problemelor practice. respectiv 13 ani şi 6 luni. chestionarul biografic. care să inhibe capacitatea de atenţie şi concentrare şi în general. testul arborelui al lui Koch. nu numai a celor strict academice. testul de creativitate al lui Wallach şi Kogan. De asemenea era amabilă. • • Memoria vizuală şi abilităţile vizual-motorii Corespunde vârstei cronologice de 12 ani Creativitatea Măsurată prin testul Testul lui Wallach şi Kogan.

15 15 Yolanda Benito.• Personalitatea Este o fetiţă deschisă. cu o stabilitate şi maturitate emoţională normală. simplă. Liniştită. pg. Ea aduna tot feluri de lucruri „ciudate” mamei ei. sensibilă. Laura le folosea „la momentul potrivit”. însă mulţi o ajută şi o îndrumă spre lumea extraordinară a picturii. Este individualistă. Nu se ştie dacă ea va deveni o pictoriţă expertă.Educaţie. realizând nişte opere deosebite. capabilă de a-şi controla sentimentele şi de a se adapta la lumea înconjurătoare. satisfăcută de posibilităţile sale de a face faţă la problemele vieţii. prudentă şi dominatoare. însă după cum spune şi ea. Copiii supradotaţi . Şi cine ştie? Poate într-o zi va avea şansa de a le mulţumi acest lucru. 17-23 . Laura în ultimul timp s-a preocupat mai mult de pictură. create cu o impresionantă technică. dezvoltare emoţională şi adaptare socială. ea încearcă să impună propriile criterii celorlalţi prin metoda convingerii.

Copii excepţionali. 2003 3.html . dezvoltare emoţională şi adaptare socială.psiholife.2 5.com/doc/17222313/Introducere-in-Consiliere 6.supradotati.ro/?cat=42 7. http://www. 1970 2. Ed. Iulian Nica. Ed.ro/mapamond/bizar/geniu-la-doi-ani-3540. Yolanda Benito. http://www.php?art=12&page=1. Bucureşti. http://www. http://silviuvasile. Polirom. Tiberiu Bogdan.pdf 4.ro/family-life.cancan. Didactică şi Pedagogică.ro/resurse/revista-EXCELENTA-nr1-2008. Copiii supradotaţi .Educaţie.scribd.Bibliografie: 1. http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->