ANTO KRSTANOVIĆ DIPL. ING.

GRAĐ, POMOĆNIK DIREKTORA ZA TEHNIČKU PRIPREMU RADA

Županijske ceste Zagrebačke županije, društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje d.o.o., Zagrebačka cesta 44/a, Goričica, Donja Zelina Lean and green managment – Fakturiranje situacije

Aktivnost Obavijest o izvršenom poslu Dostava građevinske knjige Unos podataka u program za situiranje Provjera unesenih podataka Ispis fakture Kompletiranje dokumentacije uz fakturu Potpisivanje fakture i dopisa Slanje fakture na ovjeru investitoru Čekanje na povrat potpisane situacije Ispravka korigirane situacije ( upis dvo ) Naplata faktureu roku Vrijem e trajanj a 5’ Vrijeme čekanja Resursi (ljudi. 6 primjeraka situacije Dopis + prilozi Direktor Voditelj gradilišta Tajnica Dostava Program za situiranje Probna faktura Faktura Faktura s prilozima Faktura s prilozima Faktura . br. 5.Red . 6. 10. telefaks Dokumen t Građevinska knjiga Građevinska knjiga 8h 8h 30 ‘ 10’ 1h 30’ 6h 30 dana 1h 60 dana 4h 3 dana Odjel građenja Tehnička služba Tehnička služba Tehnička služba Tehnička služba Uprava Gradilište Urudžbeni Investitor Tehnička služba Kupac Program za ituiranje Dopis uz situaciju. oprema) Odjel građenja Napomena E-mail. 1. 3. 8. 11. 7. 4. 2. 9.

5 dana) Direktor Ispravak gr. . 6. 1. 5. Kupac 9. knjige 7a. 9b.Mapa trenutnog stanja NWAT (17. NE Služba tehničke pripreme Odjel građenja 10. Korekcija. DVO DA 7.50 h) + WT (94. 4. Urudžbeni 8 9a . 2. DVO 3. Kor igir an a 10.

METRIKA PROCESA: FAKTURIRANJE SITUACIJE PARAMETAR USPJEŠNOSTI PROCESA VODEĆE VRIJEME BROJ NENAPLAĆENIH FAKTURA VRIJEDNOST NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA POSTOJEĆE STANJE 97 DANA PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE KAIZEN RADIONICA NOVO STANJE KVANTIFIKACIJA POBOLJŠANJA (%) .

Stviti na fakturu datum odnosno rok DVO-a  .Vremenski plan implementacije nove mape i zaključak Zaključak:  Obzirom da se većina gubitaka vremena odnosno čekanja događa izvan Županijskih cesta Zagrebačke županije d.o.o. predlažem da se uspostvi bolji kontakt s predstavnicima Investitora i da ih se češće kontaktira što usmeno što pismeno kako bi vratili potpisane situacije odnosno kako bi platili..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful