P. 1
Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a

Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a

Ratings:
(0)
|Views: 776|Likes:
Published by Andra Roby
Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a proiect de lectie
Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a proiect de lectie

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Andra Roby on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

PROIECT DIDACTIC DATA: 9.05.

2007 CLASA: a II-a B INVĂŢĂTOR: Fechita Luciana Petronela ŞCOALA: Scoala cu clasele I-VIII, Tămăşeni ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA: Limba română UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ortograme.Lumea necuvântătoarelor SUBIECTUL: „ Puişorul şi vulpea” după Ion Pas TIPUL LECŢIEI: consolidare OBIECTIV CADRU: 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; 2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală; OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Obiective cognitive - O1- să citească cursiv, fluent, conştient, expresiv, în lanţ, selectiv, pe roluri textul „Puişorul şi vulpea” de Ion Pas, - O2 - să descrie personajele principale ale textului( puişorul şi vulpea), - O3 - să compare însuşirile celor două personaje, - O4 - să asocieze cuvintele cu sens asemănător din cele două coloane, - O5 - să recunoască vocalele şi consoanele dint-un cuvânt dat, - O - să utilizeze sensul cuvintelor/ expresiilor date în enunţuri proprii,
6

- O7 - să identifice mesajul textului studiat; Obiective afective: -O1-să manifeste interes pentru lectură; -O2-să-şi exprime sentimentele proprii cu privire la personajele principale; Obiective psihomotorii: -O1-să scrie corect, lizibil şi estetic la tablă; -O2-să utilizeze corect instrumentele de lucru; FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. METODE ŞI PROCEDEE: lectura explicativă, diagrama Venn, conversaţia, explicaţia, observaţia, problematizarea, jocul didactic. 1

C. Aii-a.„Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor – curriculum pentru clasele I şi a II-a”.MEC şi Consiliul Naţional pentru curriculum.2. Ed.„Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar”. Centrul naţional de formare a personalului din învăţământul primar. R. manual. BIBLIOGRAFIE: :. MIJLOACE DIDACTICE: planşe didactice. Bucureşti. Editura ProGnoses -„Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba română. Iordăchescu. Ministerul educaţiei. Carminis. Piteşti. 2003 . cercetării şi tineretului. Bucureşti. Birău.cls. clasele III-IV. 1998 2 . fişe de activitate individuală. 2001 -„ Să dezlegăm tainele textelor literare”.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ Citeşte SUFICIENT textul în BINE FOARTE BINE ritm Citeşte textul fluent. Descriu sub de expresiv. Recunosc mai puţin de Recunosc în cea mai mare Recunosc toate jumătate .punctuaţia. crt. cadrului didactic însuşirile însuşirile pentru personajele pentru personajele principale pentru personajele principale principale ale textului. Integrează în enunţuri simple Integrează în enunţuri proprii Integrează în enunţuri corecte cuvinte şi expresii din text. Secvenţele lecţiei Ob. ţinând Citeşte textul fluent în seama de semnele punctuaţie. din date. unor cuvinte din cuvintele date. cuvinte şi expresii din text. lecturii. Compară cu ajutor din partea Compară corect Compară ale textului. abordat cu mici ezitări. Identifică parţial din mesajul Identifică mesajul textului Identifică mesajul textului textului abordat. ţinând seama de conţinut şi de semnele de punctuaţie. Găseşte mai puţin de Găseşte cea mai mare parte Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru cuvintele vocalele şi cuvintele jumătate din cuvintele cu din cuvintele cu înţeles înţeles asemănător cerute. corect însuşirile învăţătorului personajele personajele principale relativ principale ale lecturii.respectând parte. complet Descriu corect personajele ale principale ale lecturii. asemănător cerute. abordat. cuvinte şi expresii din text. Conţinutul învăţării 3 Strategia didactică Evaluare . DESFĂŞURAREA LECŢIEI Nr. îndrumarea Descriu aproape şi propriu. date. din vocalele şi parte vocalele şi consoanele consoanele. ale textului. consoanele date.

.... pe care le ştim din alte ore de română.....şi a plecat .. Anunţarea temei şi a obiectivelor OM1 3. povestitorul şi copiii.. Se scrie la tablă şi în caietul de clasă titlul lecţiei........... să înţelegem mesajul textului . Fisa de lucru (1) 1..elevii citesc propoziţii le făcute ...Vor lua parte Joc de rol următoarele personaje :puişorul..Dintr-un tufiş s-a 4 F R O N T A L Ă 2...... a Precizarea obiectului: -Pentru ce ora ne-am pregătit? R: Ne-am pregătit pentru ora de Limba română...... verific dacă toţi elevii au tot ce le este necesar Conversaţi pentru buna desfăşurare a orei. Se va aduce la cunoştinţe elevilor că astăzi vom face o lecţie de consolidare a cunoştinţelor anterioare legate de textul ”Puişorul şi vulpea” de Ion Pas prin lucrarea exerciţiilor corespunzătoare fiecărei feţe a cubului.... elevii vor realiza sarcina din fişele de lucru diferenţiate. Prin sarcinile pe care le vom efectua vom reuşi să descriem însuşirile celor doua personaje......... .. -Ce aţi avut de scris? R: Am avut de transcris caligrafic fragmentul care redă vorbele vulpii şi de alcătuit enunţuri cu cuvintele noi.. după Ion Pas...1......... Lecţia va începe cu o dramatizare . vulpea. disciplina... El era neascultător fiindcă voia ... Puişorul şi vulpea După Ion Pas -Ce lecţie am avut de pregătit pentru Conversaţi astăzi? a R: Am avut de pregătit lecţia „Puişorul şi vulpea”.. Consolidarea cunoştinţelor OC1 Evaluare individua lă... Moment organizatoric OA1 Stabilesc ordinea.....Puişorul n-a ascultat de ........ În timp ce eu verific tema din punct de vedere cantitativ... Completaţi : Era odată un puişor de ………........

.... b) citiţi propoziţia care ne arată cine este de fapt duşmanul puişorilor.............ivit.. ........ -Voi dirija citirea lecţiei în lanţ.. apoi verific sub examinatoa aspect calitativ tema... d) citiţi propoziţia în care apare ortograma cine-i........... g) citiţi propoziţia care cuprinde liniuţa de dialog ....şi . apoi citirea selectivă: a)citiţi propoziţia din care aflăm unde voia să se ducă puişorul.... -Câte alineate are lecţia? R: Lecţia are şapte alineate... re Se citeşte lecţia model de catre un elev.... f) citiţi fragmentul din care aflăm cine a ieşit din tufiş.. e) citiţi propoziţia în care apare cuvântul domol....Păcălit de vorbele..... (aici animal) Elevii de pe fiecare rând vor primi ca 5 şi corecteaz ă eventuale le greşeli. după spusele vulpii..... c) citiţi propoziţia care cuprinde cuvintele puiului......... -Care sunt personajele ? R:Personajele sunt: vulpea şi puiul... el a condus-o în......Acolo a fost ............ -De ce s-a folosit liniuţa de dialog? R: S-a folosit liniţa de dialog deoarece marchează începutul vorbirii unei persoane...... Întărirea imediată a răspunsur ilor OC1 Conversaţi a Apreciez răspunsur ile elevilor OA1 .... -Care este titlul lecţiei noastre? R: Titlul ei este „Puişorul şi vulpea” -Dar autorul? R: Autorul este Ion Pas...... Alcătuieşte o propoziţie folosind cuvântul „crâng” Conversaţi Verific munca independentă calitativ a (prin autocorectare) .. recitiţi propoziţia înlocuind cuvântul cu explicaţia.... Fisa de lucru (2) 1.................

pe grupe.prefăcută .gălbior . a propoziţiilor enunţiative. 6 .timid . exclamative.mare . prin comparaţie. inerogative.sincer Evaluez spontanei tatea Conversaţi a Activitate frontală Evaluez corectitu dinea răspunsur ile elevilor OC3 O 6 Elevii vor desprinde însuşirile celor Planşă două personaje.vicleană .bun la suflet .sarcină să găsească sinonime. didactică ajutaţi de explicaţia suplimentară Prin ce se aseamănă şi de ce diferă? Se vor scrie la tablă însuşirile fizice şi pshice ale celor două personaje.naiv .roşcată OC2 .cuvânt care să îi modifice numărul pentru unele cuvinte din propoziţia citită. DESCRIE: -însuşirile puişorului Elevii desprind împreună însuşirile fizice şi psihice ale puiului de găină:  Mic  Cu puf galben  Neascultător  Repezit  Naiv  Bun la suflet COMPARĂ: -Cele două personaje Activitate frontală Problemati zarea Activitate frontală VULPEA .antonime. Se va face o citire selectivă.îndrăzneaţă . Voi dirija citirea pe roluri a acestei lecturi Se prezintă imagini cu momentele lecţiei iar elevii vor trebui să le ordoneze în ordinea corectă .mic .mincinoasă A N I M A L E PUISOR .nemiloasă .

încet . Feed-bak-ul OC5 Aprecieri asupra modului de alcătuire a propoziţii lor OC6 OA2 OC7 6. Alcătuieşte enunţuri folosind cuvintele/ expresiile: „crâng”. individuală Vor avea ca sarcină de rezolvat exerciţiul 2 de pe fisă.4. „lighioană”. pro sau contra. comportamentul puiului de găină.a se gândi . Asigurarea retenţiei şi a transferului OC1 OA2 .Elevii vor citi proverbele de in funcţie de ce numar a iesit la ruletă.pădure tânără euristică .zi Conversaţi .noapte . „prăpăd şi jale”. Citim încă o dată lectura pe roluri! Ce concluzie reiese din acest text? Care este învăţătura pe care ar fi bine să o reţineţi? • Joc didactic “RULETA Activitate PROVERBELOR” Se învârteşte roata iar la numarul la frontală care s-a oprit este un proverb.a sta pe gânduri .Cine are urechi de auzit să audă. Se citeşte conţinutul exerciţiului şi se dau explicaţiile necesare. Obţinerea performanţei O 7 OC3 Se prezintă o plansă didactică unde vor avea de asociat.lighioană a . „domol”. „a sta pe gânduri”.animal . 7 Jocul didactic Evaluare frontală OM2 OC4 5. Citirea pe ARGUMENTEAZĂ – purtarea roluri puişorului A procedat corect puişorul? Elevii vor argumenta.rea Vor anliza pe grupe –cuvintele „puişorul” „vulpea”şi „vulpoiul”. Spuneţi câte consoane şi câte vocale Activitate au ele. Proverbe : 1.nemiloasă .domol . „a vesti”.crâng .cuvintele cu sens asemănător: .

pag. înaintea bătrânilor.copiii care ascultă de părinţi. Temă: exerciţiul de la şoricel.OA1 OA2 2. dar el nu este nimic în Jocul de comparaţie cu preţul neascultării ! rol 8.Tinerii. pentru ca să asculţi de două ori mai mult decât vorbeşti. ţia prezentându-se acum şi descriptorii de performanţă. să aibă urechi.Cine vorbeşte seamănă. 3. cine ascultă culege. nu gură. 6. zarea 7.Sunt vrednici de laudă. Voi face aprecieri generale şi individuale în funcţie de răspunsurile elevilor şi modul de desfăşurare a orei.Prieten adevărat este acela care te sfătuieşte de bine. 4.95.La sfat. Se explică tema pentru acasă.Numai o limbă şi două urechi ţi-a dat natura. Apreciez răspunsur ile elevilor 8 . De ce se spune că vulpea e şireată? Găseşte alt final întâmplării! Cunoşti vreo poveste în care vulpea apare ca personaj pozitiv? Apreciez originalit atea în prezentar ea unui alt final Evaluare Conversa Se arată cum trebuia completată fişa. iar nu acela care îţi Problemati laudă nebuniile. ascultă-l pe omul bătrân. sub formă de calificative. 5.Preţul ascultării s-ar putea să pară mare.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dragomir Doru Ionut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->