Stadiile de dezvoltare a copilului Ca orice proces de dezvoltare , la fel şi dezvoltarea fizică şi psihică se produce după anumite legi, în condiţiile

unor schimbări cantitative şi calitative, în condiţiile luptei dintre elementele mediului în activitatea psihica.Acesta schimbări vin dintr-o succesiune bine determinată de trepte şi faze prin care trece copilul. Pentru parcurgerea unei faze , fiecare copil are nevoie de un anumit timp, iar fazele se succed într-o ordine bine stabilită, fără ca vreuna din aceste trepte să fie sărită în cadrul evoluţiei fizice şi psihice a unui copil. În clasificarea perioadelor de vârstă trebuie să se ţină seama de o serie de criterii: Particularităţile individuale şi de vârstă. Vârsta cronologică constituie un mijloc comod de clasificare pentru uncopil de 5 ani nu este deosebit de unul de 8 ani sau de 12 ani. Dar analiza atentă a fenomenului evoluţiei psihice, ne arată că criteriul cronologic nu este satisfăcător, deoarece între vârsta cronologică şi vârsta mintală apar o serie de decalaje. la dezvoltarea copilului. în procesul dezvoltării se schimbă şi se perfecţionează mijloacele pe care le uitlizează fiinţa umană pentru a stabili şi a menţine relaţii cu mediul. Locul pe care-l ocupă copilul în sistemul relaţiilor sociale, faţă de celelalte persoane se schimbă o dată cu înaintarea în vârstă (relaţii cu familia, şcoala şi societatea, etc.). Activitatea de bază constituie un alt criteriu după care se face periodicizarea copiilor. în decursul vieţii copilului, predomină una dintre clele trei activităţi: jocul, învăţarea, activitatea profesională. Acestea corespund cronologic vârstelor jocul între 0-6 ani, învăţătura între 6-7 ani şi 18-19 ani iar munca productivă între 18-19ani şi 21-22 ani. Intrarea în şcolaritate ocupă o poziţie specială în configuraşia tabloului copilăriei. începutul vieţii şcolare este începutul unei activităţi de învăţare care îi cere copilului nu numai efort intelectual considerabil, dar şi o mare rezistenţă fizică. Tipul de relatii fundamentale. Condiţiile concrete de viaţă contribuie

cu numeroase întrepătrunderi mentale.Manual pentru clasa a Xl-a Bucureşti. În principiu. Procesele de creştere şi maturizare continuă la nivelul sistemului nervos. Mica şcolaritate este perioada când se modifică substanţial regimul de muncă şi viaţa. 1 Şcoala constituie un mediu care. în locul unui grup restrâns (cel de joc). în jurul vârstei de şase ani. învăţând să-şi organizeze mişcările potrivit particularităţilor interacţiunii cu lucrurile. creşterea în greutate se accentuează ulterior. nu pentru a distribui satisfacţii afective. Fără să fie robust. Disponibilităţile fizice se integrează treptat. este complet diferit de cel familial „el fiind creat.Sub aspectul dezvoltării fizice sunt de reţinut indicii creşterii ponderale şi saturate.Mielu. afective. Zlate. solicitărilor psihice. Mediul şcolar aduce cu el un climat mai rece şi mai puţin protector decât cel familial şi cel din grădiniţă. cu notele ei de variaţie de un copil la altul. pag. devine treptat îndemânatic . reglat de consumurile de energie din organism şi din creier. imprimă o marcă specifică instalării stării de oboseală. micul şcolar dispune de o forţă musculară în continuă creştere. 107 .P..Psihologie . care se constituie ca un important resort al dezvoltării lui psihice. Cadrul didactic înclină spre raporturi mai rezervate şi mai puţin intime cu elevii. deopotrivă. Relativ lentă. generate de evenimentele careâ domină şi marchează tabela de valori a micului şcolar. 1991. morale. două situaţii: 1 Neveanu. oferă copilului o activitate şi un loc de muncă. ci pentru munca disciplină. trecerea şi adaptarea la noua situaţie decurge ilegal de ta un copil la altul.P. Depesse. dinamic. Destul de imobil la început. organizată" după cum observa M.Tinca . se formează premisele trecerii de la activitatea de joc la învăţătură. când diferenţa de greutate urcă de la un an la altul. Mediul şcolar în care copilul de şase ani este primit. dar real. iar colegii de şcoală sunt mai puţin dispuşi să dea dovadă de înţelegere. caracteristicile tensionate şi vectoriale. faţă de toţi. elevul din clasele mici. Efortul fizic şi intelectual. Creţu. ceea ce ne permite să admitem ca valde. la început. continuă.

procesul instructiv . şi implicit de tensionare. nu se pote face decât cu intenţia mediatoare şi modelatoare a unui factor special: factorul pedagogic. dezvoltarea ca fiind încă independentă de structurile jocului. deşi pot să realizeze activitatea de învăţătură. Soluţionarea decalajului dintre social şi psihologic. deşi formal ei au început să desfăşoare învăţătura. cu sensuri mottvaţionale diferite pentru ei şi pentru alţii. modelul educaţional. Copii vor străbate o perioadă de criză.a)cea a copiilor la care premisele necesare trecerii ia şcolaritate s-au maturizat dar forma! ei rămân încă preşcolari. b)şi cea a copiilor la care premisele trecerii cunosc o oarecare întârziere în formarea lor. trecerea copiilor într-o nouă fază a dezvoltării.educativ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful