SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS

)

MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 Pengenalan Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 Laman Utama Sistem Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Mata Pelajaran Daftar Mata Pelajaran Murid Kemasukan Prestasi Laporan 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.8 3.8.1 3.8.2 3.9 3.10 3.9.1 Bantuan 3.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 3.10.2 Manual Pengguna 3.11 Keluar Cetakan Penyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Penyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Kemaskini Kata Laluan Senarai Murid Senarai Murid Tiada Prestasi Laporan Prestasi Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 4 4 5 6,7 8 9-11 12-14 15 15-16 17-18 19-20 21 22-23 24-25 26 26 27 27 27 28

Pengguna

2

Laporan Presatasi f. Pengguna i. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. Senarai menu tersebut ialah : a. Senarai Murid ii. Murid i. Keluar 3 . Sistem ini dibangunkan secara atas talian. Kemaskini Profil h. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi murid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Pegawai Dihubungi ii.1. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk Guru Mata Pelajaran. Kemasukan Prestasi e. SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Laporan i. Senarai Murid Tiada Prestasi iii. Login b. Manual Pengguna i. Laman Utama c. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih di sebelah kiri skrin. Daftar Mata Pelajaran d. Bantuan i. 2. Cetakan g.

pengguna Guru Mata Pelajaran hanya perlu klik pada menu <Guru> untuk ke laman seterusnya.1 LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk login Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web SPPBS. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 3. 4 .3. Untuk memasuki sistem ini.

2 LOGIN 1. Sekiranya pengesahan berjaya. skrin dan paparan mesej seperti di atas akan dipaparkan. Setelah itu. 5 . butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Klik butang Masuk Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. skrin pengemaskinian maklumat pengguna Guru Mata Pelajaran akan dilakukan sendiri oleh pengguna Guru Mata Pelajaran.3. Masukkan nama login dan Kata Laluan 2. Skrin Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah.

Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan kata laluan yang baru.3.3 KEMASKINI PROFIL Masukkan kata laluan Tekan butang kemaskini Menu sistem yang dipaparkan pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. 6 .

maka skrin yang mempunyai mesej seperti di bawah akan dipaparkan.Skrin Kata Laluan Baru tidak sepadan Sekiranya Kata Laluan Baru tidak sepadan seperti yang diberikan. Kata Laluan Baru dan Pengesahan Kata Laluan Baru. 7 . Kata Laluan Baru dan Pengesahan Kata Laluan Baru yang dimasukkan juga perlu sepadan. Klik butang OK untuk seterusnya Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan Kata Laluan Lama.

4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin laman utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. 8 . Di sebelah kiri skrin pula memaparkan menu sistem yang boleh dicapai oleh Guru Mata Pelajaran.3.

tekan butang <Cari>. Guru Mata Pelajaran perlu memilih <Tahun Taksiran>.5 DAFTAR MATA PELAJARAN MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Mata Pelajaran>. <Tingkatan>. Kemudian.3. Guru perlu membuat pilihan Klik butang Cari 9 . Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. <Kelas> dan <Mata Pelajaran> yang ingin didaftarkan ke atas muridnya.

Senarai murid yang berdaftar dalam tingkatan dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin di bawah. Setelah pilihan murid dilakukan. klik butang <Daftar>. Guru pilih murid yang hendak didaftarkan Setelah selesai membuat pilihan. Guru perlu memilih murid yang diajarnya daripada senarai murid tersebut dengan tanda (√). klik butang Daftar 10 .

Mesej seperti di bawah akan dipaparkan dan murid telah didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru. Tanda ' ' daripada TERANG akan bertukar PUDAR yang bermaksud murid telah didaftarkan. Tanda ' ' yang PUDAR bermaksud murid telah didaftarkan 11 .

skrin di bawah akan dipaparkan.6 KEMASUKAN PRESTASI Apabila menu <Kemasukan Prestasi> diklik. Kemudian.<Bulan>. tekan butang <Cari>. Guru Mata Pelajaran perlu memilih <Tahun Taksiran>. Klik butang Cari Guru perlu membuat pilihan 12 . <Kelas> dan <Mata Pelajaran> yang ingin dimasukkan prestasinya.3. <Tingkatan>.

Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Ianya mengandungi butiran maklumat murid berserta kod band atau prestasi bagi setiap Mata Pelajaran yang diambil murid. 13 .

Setelah menanda ( √). Tandakan ' ' pada petak yang dipilih. Mesej pengesahan akan dipaparkan di mana Guru Mata Pelajaran diminta untuk membuat pengesahan. tekan butang <Simpan>. 14 .Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. Klik butang Simpan 1. 2.

<Tingkatan>. kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>.7. <Bulan>.3.7 LAPORAN 3. Pilih <Tahun Taksiran>. <Kelas> dan <Mata Pelajaran> yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. 15 . skrin di bawah akan dipaparkan.1 SENARAI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>.

klik pada gambar . Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini. Klik untuk kemaskini prestasi murid 16 .Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah.

kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Prestasi> .2 SENARAI MURID TIADA PRESTASI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. <Kelas> dan <Mata Pelajaran> yang dikehendaki. Guru perlu membuat pilihan Klik butang cari 17 . <Bulan>. <Darjah>.7.3. kemudian klik butang <Cari>. skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Pilih <Tahun Taksiran>.

Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin mengemaskini prestasi murid. Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid 18 . klik pada gambar .Senarai semua murid yang tiada pretasi mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah.

<Kelas> dan <Mata Pelajaran> yang dikehendaki dan klik butang <Cari>. kemudian klik pada sub menu <Laporan Prestasi Murid>. Pilih butiran yang dikehendaki Klik butang Cari 19 . <Tingkatan>. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.3 LAPORAN PRESTASI MURID Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>. Pilih <Tahun Taksiran>.3.7.

Di bawah ialah contoh skrin Laporan Prestasi Formatif Murid. 20 .

Klik untuk pilihan cetakan 21 . Pilih sama ada menu <Penyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif)> atau <Penyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif)>. skrin di bawah akan dipaparkan.3.8 CETAKAN Klik untuk membuat cetakan Apabila menu <Cetakan> diklik.

3. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan No. <Bulan>. tekan butang <Semak>. MyKid. skrin di bawah akan dipaparkan.8. <Kelas> dan <Mata Pelajaran> yang ingin dimasukkan prestasinya. <Tingkatan>.1 PENYATAAN PELAPORAN PRESTASI MURID (FORMATIF) Sekiranya cetakan Penyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih. Guru Mata Pelajaran perlu memilih <Tahun Taksiran>. Kemudian. Pilih butiran yang dikehendaki Klik butang Semak 22 .

pdf seperti di bawah. 23 .Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .

Murid. MyKid / No. Pilih butiran yang dikehendaki Klik Semak 24 .3. Kemudian. <Kelas> dan <Mata Pelajaran> yang ingin dimasukkan prestasinya. <Tingkatan>. Guru juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan No. tekan butang <Semak>. skrin seperti di bawah akan dipaparkan.8. Guru Mata Pelajaran perlu memilih memilih <Tahun Taksiran>.2 PENYATAAN PELAPORAN PRESTASI MURID (SUMATIF) Sekiranya cetakan Penyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) dipilih.

25 .pdf seperti di bawah.Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .

3.9 PENGGUNA 3. Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.1 KEMASKINI KATA LALUAN Pada menu <Pengguna> terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan.9. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik. Masukkan kata laluan Klik butang kemaskini 26 . skrin di bawah akan dipaparkan.

3.10.10 BANTUAN 3.2 MANUAL PENGGUNA Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan> .10.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 3. kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>. 27 . kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>. maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.

Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. 28 .11 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan Nama Login dan Kata Laluan sekiranya hendak memasuki sistem.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.