You are on page 1of 2

DILLUNS MEDI Possada en com exposici + Valoraci treballs

DIMARTS

DIMECRES CATAL DESDOBLAMENT Examen catal

DIJOUS MATEMTIQUES Figures planes i superficie

DIVENDRES

ALTERNATIVA CATAL Corregir fotocopia + prova comp esc PATI PROBLEMES MATEMTICS Mesures i superficie

MATES DESDOBLAMENT Superficie i volum LLIBRE LECTURA

APS Tasca 7-8

CATAL

DICTAT No preparat PATI CASTELLANO Prueba Comp esc + exposiciones

COMP LECTORA

PATI

PATI CATAL DESOBLAMENT

PATI TUTORIA (*) Exposicions castell

TALLERS PLSTICA

Examen catal

CASTELLANO Prueba Comp esc + exposiciones

MATES DESDOBLAMENT Superficie i volum

DILLUNS MEDI Exposicions medi

DIMARTS

DIMECRES CATAL DESDOBLAMENT Exposicio medi

DIJOUS MATEMTIQUES temps

DIVENDRES

ALTERNATIVA CATAL Corregir deures + prova comp esc 2 PATI PROBLEMES MATEMTICS Mesures i superficie / temps

MATES APS DESDOBLAMENT Examen superficie i volum LLIBRE LECTURA

CATAL Tasca 8-9 Examen catal (2)

DICTAT preparat PATI CASTELLANO Prueba Comp esc 2 + exposiciones

COMP LECTORA

PATI

PATI CATAL DESOBLAMENT

PATI TUTORIA (*)

TALLERS PLSTICA

Exposici medi

CASTELLANO Prueba Comp esc 2 + exposiciones

MATES DESDOBLAMENT Examen superficie i volum