You are on page 1of 1

LAMPIRAN A1

KADAR-KADAR ELAUN HADIAH BAGI LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN KE UNITED KINGDOM TARIKH KUATKUASA 01 APRIL 2012

1. YURAN PENGAJIAN Yuran-yuran pengajian akan dibayar oleh kerajaan secara terus kepada pihak Universiti. 2. ELAUN SARA HIDUP (sebulan) a) Kadar A
London, Oxford University dan Cambridge University

GBP 1,203

b) Kadar B
Selain daripada tempat-tempat di atas

GBP 1,012

3. ELAUN BUKU (setahun sekali) GBP 375 4. ELAUN ALAT PERKAKAS (setahun sekali) GBP 200 5. ELAUN BANTUAN PENYEDIAN THESIS (sekali sepanjang kursus) a) Sarjana b) Kedoktoran (Ph.D) 6. ELAUN LATIHAN AMALI GBP 20 7. ELAUN PENEMPATAN . . Kadar A Kadar B GBP 1,640 GBP 1,380 GBP 203 GBP 284

8. ELAUN AKHIR PENGAJIAN I. II. Kadar A Kadar B GBP 656 GBP 552

9. ELAUN PAKAIAN a) Elaun pakaian panas sebanyak RM 1,500 akan di bayar sekali sahaja bagi sepanjang tempoh kursus.

Unit Skim Latihan Akademik Bumiputera Bahagian Biasiswa , KPT