Curs I Consideratii generale asupra organizarii sistemelor judiciare. Jurisdictia si rolul ei in statul de drept. 1. Notiunea de jurisdictie 2.

Jurisdictia ca functiune 3. Jurisdictia ca serviciu public 1. Notiunea de jurisdictie Conceptul de jurisdictie are mai multe acceptiuni, doua dintre acestea fiind relevante in procesul de infaptuire a justitiei in statul de drept. Intr-o prima acceptiune, termenul de jurisdictie desemneaza puterea de a decide asupra conflictelor ivite intre diferitele subiecte de drept, personae fizice sau juridice, prin aplicarea legii. Cuvantul jurisdictie vizeaza prerogativele si autoritatea conferite unor categorii statale in scopul aplicarii legii, mai concret al infaptuirii justitiei. De accea s-a afirmat ca notiunea de jurisdictie ca “putere” este insuficienta pentru o calificare corecta a conceptului, deoarece, jurisdictia, este in realitate o “putere-datorie”. Intr-adevar, judecatorul are nu numai facultatea de a judeca, ci si datoria administrativa de a o face. De aceea se poate afirma ca termenul de putere (cu referire la jurisdictie) nu este opus celui de functiune. Acesta din urma reprezinta un “complex de acte” pe care un organ statal trebuie sa le indeplineasca. Puterea atribuita organelor abilitate cu solutionarea unor conflicte intervenite in viata sociala reprezinta mijlocul prin care se realizeaza functia de administrare a justitiei. Intr-o a doua acceptiune, jurisdictia desemneaza totalitatea organelor prin care statul distribuie justitia. Constitutia si legea de organizare a sistemului judiciar se refera uneori la “instante” si “tribunale” tocmai in aceasta acceptiune. Exista si autori care desemneaza jurisdictia prin totalitatea persoanelor carora legea le recunoaste “puterea” de a decide asupra litigiilor prin acte avand autoritate de lucru judecat. Acesta acceptiune a conceptului de jurisdictie prezinta interes teoretic si practic din punct de vedere al studiului organizarii sistemului judiciar. Activitatea de jurisdictie decurge din suveranitatea statului, ceea ce inseamna ca ea se intinde asupra intregului teritoriu al tarii respective. In acest sens se poate face distinctie intre jurisdictia nationala si cea internationala (care in dreptul international privat este o prelungire a celei dintai). Dar judecatorii au caderea de actiona doar in anumite limite ale teritoriului national. Avand in vedere semnificatia primelor doua
1

unii autori au recurs si la unele criterii materiale. 2. pe de o parte. De aici s-a tras concluzia unei diferente esentiale intre cele doua categorii de acte. Acestea vizeaza. 2a. prezentate anterior. reclamantul si paratul. constituirea si activitatea celor doua categorii de autoritati. vom formula consideratii asupra jurisdictiei ca “functiune” si ca “serviciu public”. in actul administrativ statul este parte in conflict. in timp ce in cazul actului jurisdictional intervine pentru solutionarea litigiului dintre alti subiecti de drept. judecatorul nu actioneaza la intamplare. statul. dupa cum exista si autoritati administrative ce au caderea de a emite acte jurisdictionale. 2 . ci dupa o procedura riguros determinata de lege. precum si existenta unor proceduri diferite prin care se realizeaza functia judiciara si legislativa. dar nu se poate ignora faptul ca. Intr-un stat de drept puterea emana de la popor si apartine acestuia. Criteriile formale nu sunt de natura sa realizeze o delimitare categorica a actului jurisdictional fata de actul administrativ. In actul administrativ avem. prin intermediul judecatorului. In aceasta conceptie. In cadrul criteriilor formale trebuie sa mentionam si desfasurarea activitatii judiciare sub forma de proces. Asadar. Jurisdictia ca functiune Functiunea judiciara in statele moderne se realizeaza prin organe specializate. In actul jurisdictional intervin trei subiecti: statul. puterea de stat este unica si suverana. Ca urmare. Un prim criteriu formal se refera la organul emitent. astfel ca. nu toate actele pronuntate de instantele judecatoresti au un caracter jurisdictional. au fost adoptate mai multe criterii.acceptiuni. Altfel spus. subliniindu-se ca in cadrul actului jurisdictional statul nu actioneaza in interes propriu. Actul jurisdictional si actul administrativ In scopul prezentarii trasaturilor particulare ale actului jurisdictional. Activitatea judiciara se delimiteaza in mod esential de atributiile si actele autoritatilor legiuitoare. cetateanul. forma si substanta actului emis de o autoritate publica. deci in cadrul unei proceduri prestabilite de lege. Deosebirile vizeaza organizarea. actul ce emana de la o autoritate judecatoreasca constituie un act jurisdictional. iar pe cealalta parte. in timp ce in cadrul actului administrativ actioneaza in favoarea sa. Este un criteriu formal important. care presupune realizarea ei prin diferite categorii de organe ale statului carora li s-au stabilit o serie de atributii specifice si relativ autonome. in general.

Din totalitatea criteriilor prezentate. adica a unui sistem care imbina criteriile formale cu cele materiale. Felurile jurisdictiei Jurisdictia este susceptibila de a fi clasificata dupa mai multe criterii. Aceste criterii se refera la prezenta intereselor contrarii (existenta unei controverse. intrucat natura jurisdictiei se determina prin continutul si finalitatea sa. Din cadrul criteriilor formale retinem doar criteriul existentei unei proceduri specifice si predeterminate de lege . Jurisdictia conteincioasa repezinta principala componenta a activitatii desfasurate de organelle judiciare. actul jurisdictional urmareste restabilirea ordinii de drept si armoniei sociale. trei au un caracter esential: . 3 .Un prim criteriu vizeaza finalitatea actului. Cu toate acestea. administrativa si contitutionala.inzestrata cu putere de lucru judecat.existenta unei pretentii care conduce la o solutie (hotarare). nu de celelalte acte emise de judecator in cursul activitatii de solutionare a litigiului. se sustine ca jurisdictia gratioasa este la fel de importanta ca si cea conteincioasa. . Este firesc.jurisdictia conteincioasa si jurisdictia gratioasa sau voluntara. Se remarca preponderenta criteriilor materiale. O delimitare mai riguroasa se poate realiza doar in cadrul unui sistem mixt. la intinderea atributiilor si la normele juridice cu principiile aplicabile. Potrivit acestui criteriu. a unui litigiu). Un singur criteriu nu ar putea oferi un raspuns pertinent si definitiv la problema analizata. precum si unele atributii de publicitate mobiliara si imobiliara. . la materia supusa judecatii. intra in aceasta categorie procedura privind inregistrarea partidelor politice. Criteriul distinctiv al acestei diviziuni este materia supusa judecatii. Substanta activitatii judiciare se materializeaza in hotararea judecatoreasca. .jurisdictia civila. . Intr-o alta opinie se apreciaza ca definitorie pentru actul jurisdictional imprejurarea ca el se intemeiaza pe constatarile pe care judecatorul le face cu privire la unele chestiuni de fapt sau de drept. fiind vorba de hotararea finala. aceasta din urma constituind doar invelisul continutului. Se constata si o amplificare a atributiilor neconteincioase conferite prin lege instantelor judecatoresti. act prin care se pune capat unui conflict ivit in sfera relatiilor sociale. In literatura noastra juridica s-a subliniat ca nici criteriile materiale nu sunt suficiente pentru delimitarea actului jurisdictional fata de actul administrativ. penala. nu prin forma. 2b. Jurisdictia civila si penala este de competenta acelorasi organe judiciare.existenta unei proceduri specifice (judiciara).

iar jurisdictia penala o fapta cu caracter penal. Jurisdictia adminstrativa se realizeaza in present. Jurisdictia de drept se caracterizeaza prin preexistenta unor reglementari pe care judecatorul trebuie sa le aplice in activitatea sa. Si aici decurg din natura raporturilor juridice ce formeaza obiectul judecatii. sunt distincte de jurisdictiile extraordinare. Jurisdictia ca serviciu public. magistratul trebuie sa caute in fiecare caz solutia ce corespunde mai bine conceptiilor morale si economice predominante in societate. nu face parte din structura organelor judiciare propriu-zise. chiar daca competenta si procedura urmeaza si unele reguli specifice. Distinctia dintre jurisdictia de drept comun si jurisdictia speciala se intemeiaza pe amplitudinea atributiilor conferite diferitelor autoritati judiciare. Jurisdictia constitutionala se realizeaza printr-un organ specializat al statului-Curtea Constitutionala.jurisdictia de drept comun si jurisdictia speciala. tot de instantele judecatoresti de drept comun. acestea fiind create expres de lege in scopul solutionarii unei cauze concrete sau privind o anumita persoana.jurisdictia de drept si jurisdictia de echitate. in Romania. Jurisdictiile speciale. Ele au un caracter discriminatoriu si pot conduce la o judecata arbitrara.146 din Constitutie). contrara principiilor de drept. .126 alin. Jurisdictia speciala are o sfera de actiune limitata. O componenta importanta a jurisdictiei o constituie conteinciosul administrativ. de aceea.Deosebirea dintre ele este determinata de natura diferita a cauzelor supuse judecatii-jurisdictia civila are ca obiect o pretentie civila. la randul lor. care. fiind determinate adeseori de considerente de ordin politic sau de oportunitate. . In doctrina romaneasca si in cea straina s-au formulat si sustinut anumite principii care guverneaza activitatea de infaptuire a justitiei ca serviciu public. art. In cadrul jurisdictiei in echitate. Ea se intinde doar asupra cauzelor ce-i sunt atribuite in baza unei legi speciale. in sistemul legislatiei romane. Ea are ca scop exercitarea unui control asupra constitutionalitatii legilor (art. 3.5 din Constitutie interzice infiintarea de instante extraordinare. Principiile organizarii judiciare reprezinta reguli 4 . Jurisdictia de drept comun are atributii ce se rasfrang asupra tuturor cauzelor civile. Asemanarile si deosebirile dintre jurisdictia civila si penala deriva din natura raporturilor juridice deduse in judecata.

principiul legalalitatii instantei Legalitatea este unul din principiile fundamentale in activitatea tuturor organelor de stat si a cetatenilor si consta in respectarea cu strictete a legilor tarii. 1. Organizarea judiciara are ca obiectiv de baza asigurarea respectarii drepturilor la un proces echitabil si judecarea proceselor de catre instante judecatoresti in mod impartial si independent de orice influente externe.obligatia organelor judiciare de a incunostinta pe invinuit sau inclulpat despre fapta pentru care este invinuit si incadrarea juridical a acesteia. Un rol important in asigurarea legalitatii revine instantelor judecatoresti superioare. apartenenta politica. Garantiile cerute pentru realizarea acestui drept sunt in principal: . despre dreptul de a fi asistat de un aparator. instanta nu-i poate refuza acest drept. .obligaia organelor judiciare de a lua masuri pentru asigurarea asistentei juridice a invinuitului sau inclupatului. avere. sex. justitia se realizeaza in mod egal pentru toti.obligatia organelor judiciare de a incunostinta pe invinuit sau inculpat inainte de a i se lua prima declaratie. care verifica legalitatea si temeinicia hotararilor pronuntate de instantele inferioare. urmand a fi consemnat acest lucru in procesul-verbal de ascultare. 2. .esentiale ale functionarii optime a strucutrilor statale abilitate sa realizeze actul de justitie potrivit pevederilor actelor normative in vigoare. orientare sexuala. in procesul civil. . 3. fara deosebire de rasa. nationalitate. Spre deosebire de procesul penal. 5 . origine etnica.obligatia organelor judiciare de a administra probele necesare in aparare. cand acesta nu are aparator ales. egalitatea in fata justitiei Acest principiu semnifica faptul ca. origine ori conditie sociala sau de orice alte criterii discriminatorii. opinie. dreptul la aparare Garantarea dreptului la aparare a partilor pe tot parcursul procesului este o cerinta de prim ordin intr-un sistem procesual care urmareste ca hotararile pronuntate de instantele judecatoresti sa exprime adevarul si sa fie conforme cu legea. limba. partea nu poate fi obligata sa aiba aparator. dar daca ea apreciaza ca este necesar sa recurga la serviciile acetuia.

ci doar un regim mai usor de serviciu. in sensul ca au sediul in localitatea de resedinta stabilita prin lege. prin rotatie. pentru a ingadui magistratilor si celorlalti functionari sa-si efectueze concediul de odihna. iar pentru judecator un stimulent pentru a-si indeplini atributiile cu maxima exigenta si profesionalism. de familie. caracterul permanent si sediul stabil al instantei Toate instantele sunt permanente. curti de apel. 5. in succesiunea zilelor. astfel incat un proces judecat intr-o instanta sa poata ajunge apoi in fata unei instante superioare. 7. La unele tribunale. deoarece un singur judecator se expune mai puternic resentimentului acelui care pierde procesul. indiferent de natura sa (civila. exista mai multe sectii. acesta fiind permanent si prestabilit. comerciale. stiind ca hotararea sa poate fi controlata. fara alte intreruperi decat cele provocate de zilele nelucratoare sau de sarbatorile legale. 8. dar ele sa fie grupate doua cate doua. Este criticat sistemul judecatorului unic. Vacanta judecatoreasca nu inseamna o intrerupere a activitatii instantelor judecatoresti. gratuitatea justitiei Semnificatia acestui principiu este aceea ca partile nu trebuie sa plateasca pe judecatorii care le solutioneaza cauza si nici pe procurori. selectionati in acelasi mod si supusi aceleiasi situatii legale sa solutioneze orice cauza. principiul colegialitatii Sunt posibile doua sisteme de compunere a instantei: judecatorul unic si completul din doi sau mai multi judecatori. Este o garantie mai buna a impartialitatii datorita controlului reciproc dintre judecatori. dublului grad de jurisdictie organizarea justitiei pe sistemul Acest principiu presupune ca instantele judecatoresti sa nu se situeze la acelasi nivel ierarhic. instantele judecatoresti sunt unitare Acest principiu face ca aceiasi judecatori. penala. Gratuitatea justitiei este unul dintre factorii care dau prestigiul instantelor de judecata si in acelasi timp determina pe judecatori ori pe ceilalti functionari sa-si indeplineasca indatoririle. pe cand in cazul formatiei colegiale hotararea apare ca fiind mai impersonala. Existenta acestui control constituie o garantie pentru parti ca o eventuala eroare va fi inlaturata. administrative. in sensul ca functia lor se indeplineste in mod continuu. instantele sunt sedentare. In considerarea sediului stabil. dar aceasta 6 . 6.4. magistratii asistenti sau pe grefieri. precum si orice alte cauze pentru care legea nu stabileste o alta competenta).

sunt de natura sa asigure calitatea si obiectivitatea hotararilor judecatoresti. Judecatorul este independent fata de parti pentru ca nu este remunerat de acestea.repartizare a atributiilor. 7 . notarului public. 9. asa cum este cazul avocatului. de partid sau de alta natura. Curtea de Conturi functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei si isi desfasoara activitatea in mod independent in conformitate cu dispozitiile prevazute in Constitutie si de legile tarii. Curtea Constitutionala este independenta fata de orice autoritate publica si se supune numai Constitutiei si prezentei legi. fata de orice alte interese. justificata de motive de ordin pur administrativ. sa aspire incredere partilor in activitatea instantelor si sa sporeasca astfel prestigiul justitiei. nu aduce nicio atingere acestui principiu. independenta judecatorului si supunerea lui numai legii Independenta judecatorilor si supunerea lor numai legii.

8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful