You are on page 1of 2

Hvorfor kalder man nyttig gdning fra landbruget forurening nr det kommer ud i en?

Hvorfor synker jorden??