You are on page 1of 4

SKEMA JAWAPAN BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 TINGKATAN 1 2010

Bahagian A (i)- 20 markah


Isi-isi penting Sudut bacaan keluarga menjadi khazanah ilmu untuk digunakan oleh seluruh keluarga Perpustakaan keluarga kalangan ahli keluarga menyemai tabiat suka membaca dalam

Hubungan silaturahim antara ahli keluarga dapat dieratkan Ibu bapa perlu memastikan tabiat membaca anak-anak adalah kekal sejak dari mula Perpustakaan keluarga memudahkan seluruh keluarga duduk samasama membaca pada masa lapang Mereka boleh saling bercerita tentang keseronokan bahan yang dibaca Amalan pembacaan ibu bapa menjadi contoh kepada anak-anak Anak-anak akan dapat membiasakan diri untuk menghormati buku sebagai rakan karib

Bahagian A (ii)- 10 markah


1. Khazanah ilmu tersusun bermaksud himpunan pengetahuan yang teratur (2 markah) 2. Sebuah almari kecil atau rak yang diubahsuai untuk menyimpan pelbagai jenis bahan bacaan --Ruang,sudut ataupun bilik bacaan,rujukan serta bahan untuk menempatkan bahan

elektronik yang mengandungi maklumat dan pengetahuan

(4 markah) 3. Menjadi ruang untuk berbincang dan bertukar-tukar pendapat dengan ahli keluarga yang lain --Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah ( markah ) 4

Bahagian B - 20 markah
Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang kebaikan bergotong-royong Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Bahagian C 40 markah
Pilih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan.

Bahagian D ( 10 markah )
Persoalan tentang sikap dan pemikiran masyarakat orang asli yang tidak mementingkan anak-anak. o Contoh Kebanyakan penduduk kampung Adit tidak menghantar anak-anak mereka bersekolah kerana tidak mahu anak-anak melupakan asal usul mereka apabila berpelajaran kelak Persoalan tentang kemiskinan hidup masyarakat luar Bandar yang bergantung hidup pada tenaga fizikal dan sumber alam semulajadi o Contoh Pak Katan hidup dalam keadaan miskin kerana bergantung pada kudratnya dalam bekerja mencari rezeki dengan mengutip rotan, damar, dan tumbuhan hutan Persoalan tentang sikap bantu-membantu antara satu sama lain walaupun berbeza bangsa,agama, dan budaya o Contoh Ah Tong dan Pak Atan sanggup membantu Adit menghantar dan menjemputnya dari sekolah setiap hari

PEMBETULAN
BAHAGIAN B( pembetulan pada tajuk karangan)
Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang cara mengatasi kesesakan jalan raya. Tukar kepada: Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang kebaikan bergotong-royong

PEMBETULAN
BAHAGIAN B( pembetulan pada tajuk karangan)
Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang cara mengatasi kesesakan jalan raya. Tukar kepada: Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang kebaikan bergotong-royong

PEMBETULAN
BAHAGIAN B( pembetulan pada tajuk karangan)
Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang cara mengatasi kesesakan jalan raya. Tukar kepada: Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang kebaikan bergotong-royong

PEMBETULAN
BAHAGIAN B( pembetulan pada tajuk karangan)
Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang cara mengatasi kesesakan jalan raya. Tukar kepada: Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang kebaikan bergotong-royong