You are on page 1of 11

Hasil tambah 3 kali suatu nombor dan 3 adalah sama dengan 48.

Hasil jualan x pasang seluar yang berharga RM30 setiap satu dan y helai baju yang berharga RM5 setiap satu masing-masing adalah RM150 dan RM60. Berapakah jumlah hasil jualan kesemuanya.

Berat Ahmad adalah 30 kg lebih daripada berat Ali.

Harga sebuah buku tulis ialah RM k. Liza membayar RM 20 untuk 4 buah buku tulis.

Nora membawa x biji kuih karipap dan membahagikan sama banyak kepada 4 orang kawannya. Masing-masing mendapat 2 biji kuih karipap.

Apabila 5 ditambahkan kepada suatu nombor, x, jawapannya ialah 11.

Jisim Abu kurang daripada jisim Ali sebanyak 10 kg. Jumlah jisim Abu, x kg dan Ali ialah 85 kg.

Apabila suatu nombor m digandakan 5 kali, hasilnya ialah 24.

Mamat 3 tahun lebih muda daripada rakannya Kassim. Kassim x tahun adalah 2 tahun lebih muda daripada Hadi . Jumlah umur Mamat , Kassim dan Hadi ialah 39 tahun.

Perimeter sebuah segi empat tepat dengan panjang (m + 3) cm dan lebar m cm ialah 30 cm.

Hasiltambah nombor p dan satu nombor yang berturutan ialah 10.