You are on page 1of 15

ORGANIZAREA SI PROMOVAREA ACTIVITATII TURISTICE

Articolul 10.Activitatea turistica

(1) Comercializarea serviciilor si pachetelor turistice pe teritoriul Republicii Moldova este efectuata de turoperatori si agentiile de turism in baza contractului de servicii turistice si a voucherului turistic, ca parte integranta a acestuia, in conformitate cu legislatia.

(2) Modelul contractului de activitate turistica, modelul voucherului turistic, Instructiunea privind modul de completare a voucherului turistic, modelul de dare de seama privind utilizarea formularelor voucherelor turistice se elaboreaza de Ministerul Culturii si Turismului si se aproba de Guvern 1.">Articolul 101. Utilizarea voucherului turistic

(1) Modelul unic al voucherului turistic va fi utilizat in baza si in conformitate cu contractele perfectate la: a) turismul receptor; b) turismul emitator; c) turismul intern; d) deservirea cu excursii.

(2) Voucherul aplicat la turismul receptor se utilizeaza la primirea si deservirea cetatenilor straini pe teritoriul Republicii Moldova. Voucherul aplicat la turismul emitator se utilizeaza la deservirea, in afara teritoriului Republicii Moldova, a cetatenilor Republicii Moldova si a persoanelor care nu sint cetateni ai Republicii Moldova. Voucherul aplicat la turismul intern se utilizeaza la deservirea turistilor pe teritoriul republicii si la organizarea traseelor turistice (pedestre, ecvestre, cu tractiune, cicliste, acvatice, cu transport etc.), inclusiv la rute pentru zile de odihna, precum si la organizarea odihnei la baze turistice, in campinguri, moteluri, indiferent de forma de proprietate si de amplasarea obiectivului de profil turistic (este vorba despre proprietatea amplasata peste hotarele Republicii Moldova). Voucherul turistic aplicat la deservirea cu excursii pe teritoriul Republicii Moldova se utilizeaza la organizarea excursiilor.

(3) Voucherul turistic poate fi: individual, pentru familie, pentru grup.

(4) La calatoria individuala (excursie), voucherul se perfecteaza individual pentru fiecare persoana. La calatoria de familie (excursie) se perfecteaza un singur voucher turistic pentru intreaga familie, cu

indicarea tuturor membrilor familiei participanti la calatorie. La calatoria in grup (excursie), voucherul se perfecteaza pe numele conducatorului grupului de colaboratori ai unei intreprinderi, institutii, organizatii, de studenti ai unei institutii, de sportivi ai unui club sau ai unei federatii, care intreprind o calatorie comuna, cu conditii strict planificate ce tin de itinerar, durata, componenta, calitate si pretul egal al serviciilor. La voucherul pentru grup se anexeaza lista tuturor membrilor grupului, cu indicarea numarului de turisti, aplicindu-se stampila agentului economic care a eliberat voucherul. Calatoria se considera in grup daca acesta este format din cel putin 6 turisti. La dorinta, fiecarui membru al grupului poate fi perfectat un voucher individual.

(5) La formarea de catre agentul economic a unui grup mixt din clienti, care nu se refera la categoriile mentionate la alin.(4), sositi conform anuntului pentru o calatorie concreta pe un itinerar format in prealabil, fiecarui turist sau fiecarei familii de turisti i se perfecteaza un voucher individual sau pentru familie, voucherul fiind unicul document insotitor al turistului, ce contine informatia despre numarul si calitatea serviciilor prestate.

(6) Voucherul se perfecteaza pentru toate tipurile de turism organizat, cu exceptia cazurilor cind grupuri de elevi pleaca peste hotare in baza unei invitatii oficiale de participare la festivitati, concursuri, competitii etc., cheltuielile de calatorie fiind suportate de catre organizatori.

(7) Voucherul serveste drept temei pentru deservirea turistilor si este primit de orice agent economic care practica activitate de turism fara perceperea unei plati suplimentare. Toate decontarile reciproce pentru serviciile notificate in voucher se efectueaza intre agentii economici de sine statator, in conformitate cu actele legislative in vigoare.

(8) Agentii economici care practica activitate de turism, la perfectarea contractului cu parteneri straini, fac schimb de vouchere. La prezentarea voucherului partea primitoare este obligata sa asigure nivelul adecvat de deservire, calitatea si componenta serviciilor notificate in el, fara perceperea unor plati suplimentare. O plata suplimentara poate fi perceputa in cazul in care turistului i-au fost prestate, la cererea sa, servicii suplimentare, neindicate in voucher. (9) Agentii economici care presteaza servicii turistice primesc spre deservire voucherele eliberate de catre alti agenti economici.

[Art.101 introdus prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008] Articolul 11.Turoperatorii

Turoperatorii pot desfasura urmatoarele activitati:

a) contractarea de servicii turistice de la agentii economici care presteaza direct astfel de servicii (unitati de cazare, unitati de servire a mesei, agenti transportatori, unitati de prestare a serviciilor de agrement) si formarea de pachete turistice;

b) comercializarea pachetelor turistice proprii prin intermediul agentiilor de turism sau direct consumatorilor; c) rezervarea si comercializarea de bilete pentru diverse mijloace de transport, pentru spectacole si pentru alte manifestari culturale; d) organizarea de congrese, conferinte, intruniri sportive si culturale, daca acestea implica prestarea serviciilor turistice.

Articolul 12. Agentiile de turism

Agentiile de turism pot desfasura urmatoarele activitati: a) comercializarea pachetelor turistice contractate de la turoperatori; b) comercializarea serviciilor proprii, precum si a serviciilor contractate de la alte agentii de turism licentiate; c) vinzarea serviciilor proprii altor agentii de turism; d) rezervarea si comercializarea biletelor pentru diverse mijloace de transport, pentru spectacole si pentru alte manifestari culturale.

Articolul 13.Drepturile turoperatorilor si agentiilor de turism

Turoperatorii si agentiile de turism au dreptul: a) sa presteze servicii turistice in conformitate cu legislatia; b) sa reclame de la turisti si parteneri repararea prejudiciului cauzat de acestia; c) sa beneficieze de asistenta metodologica si informationala in domeniul turismului din partea Ministerului Culturii si Turismului; d) sa participe la actiunile de promovare a imaginii Republicii Moldova ca destinatie turistica si sa fie inclusi /incluse in cataloage, ghiduri si alte mijloace de lansare a ofertei turistice nationale; e) sa fie inclusi /incluse, la solicitare, in programele de pregatire profesionala initiate de Ministerul Culturii si Turismului; f) sa beneficieze de inlesnirile acordate in conditiile legii;

g) sa creeze asociatii profesionale in conformitate cu legislatia.

Articolul 14.Obligatiile turoperatorilor si agentiilor de turism

(1) Turoperatorii si agentiile de turism au obligatia: a) sa obtina de la Camera de Licentiere licenta pentru activitate turistica ca turoperator sau agentie de turism; b) sa asigure atragerea in tara a turistilor straini: turoperatorii minimum 100 de persoane anual, iar agentiile de turism minimum 50 de persoane anual, incepind cu al treilea an de activitate; c) sa incheie contracte de colaborare in exclusivitate cu structurile de primire turistica clasificate; d) sa incheie contracte de servicii turistice conform modelului aprobat si sa elibereze vouchere turistice; e) sa presteze in totalitate serviciile prevazute in contractul de servicii turistice; f) sa elaboreze, din punct de vedere metodologic, cel putin o ruta turistica interna si sa o asigure cu materiale ilustrativ-publicitare; g) sa puna la dispozitia turistilor informatii exhaustive privind programul turistic propus, procedurile consulare, drepturile si obligatiile turistilor, conditiile de asigurare, modul de reparare a prejudiciilor si conditiile de renuntare la servicii; h) sa puna la dispozitia turistilor informatii complete si obiective privind tara de aflare temporara: legislatia acesteia, obiceiurile si traditiile locale si alte particularitati, a caror cunoastere este necesara pentru cultivarea respectului fata de valorile culturale nationale; i) sa repare prejudiciile cauzate turistilor in cazurile de incalcare a clauzelor contractului de servicii turistice; j) sa intocmeasca o lista a serviciilor turistice si sa o afiseze la un loc accesibil; k) sa pastreze confidentialitatea numelor si adreselor clientilor lor, cu exceptiile prevazute de legislatie; l) sa asigure exploatarea durabila si conservarea patrimoniului turistic, precum si protectia mediului; m) sa prezinte organelor de statistica si Ministerului Culturii si Turismului dari de seama statistice si financiare in termenele stabilite prin lege.

(2) Nerespectarea obligatiilor stipulate la lit.b), c), e), l) si m) constituie temei pentru suspendarea licentei pentru activitate turistica, iar a obligatiilor stipulate la lit.d) si i) - temei pentru retragerea acesteia.

[Art.14 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]

Voucher sau B.O.T - Document (bilet) emis de o agentie de turism, care permite turistilor sa beneficieze de prestarile achitate( cazare, restaurant, transport etc.).Se emite in 3 exemplare: unul pentru turist, unul pentru hotel si unul pentru agentia de turism Societatea pe aciuni i societatea cu rspundere limitat reprezint ntreprinderi, fondate de dou i mai multe persoane juridice i (sau) persoane fizice, care i-au asociat bunurile n scopul desfurrii n comun a unei activiti de antreprenoriat, sub aceeai firm, n baza contractului de constituire. Societatea pe aciuni sau societatea cu rspundere limitat poate fi nfiinat i de o singur persoan juridic sau fizic. n societile cu rspundere limitat i societile pe aciuni de tip nchis (cu excepia celor agricole), numrul asociailor nu poate fi mai mare de 50. Capitalul statutar subscris al societilor este divizat n cote subscrise ale asociailor. Drept documente ce confirm drepturile asociailor asupra cotelor subscrise sunt: n cadrul societii pe aciuni - aciunea, n cadrul societii cu rspundere limitat - adeverina cotei de participaie. Societatea pe aciuni i societatea cu rspundere limitat snt persoane juridice i poart rspundere pentru obligaiile asumate cu ntreg patrimoniul lor. Acionarii, precum i asociaii societii cu rspundere limitat poart rspundere pentru obligaiile ntreprinderii numai n limitele valorii aciunii (cotelor) care le aparin Capitolul V DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTILOR ECONOMICI SI ALE TURISTILOR

Articolul 20. Drepturile si obligatiile agentilor economici din turism (1) Agentii economici care desfasoara activitate de turism au dreptul: a) sa presteze si sa comercializeze servicii turistice, in conformitate cu legislatia; b) sa reclame de la turisti si parteneri repararea prejudiciului cauzat de ei; c) sa beneficieze de asistenta de specialitate si de informatii din partea Agentiei Nationale de Turism; d) sa fie inclusi, la cerere, in programele de pregatire profesionala initiate de Agentia Nationala de Turism; e) sa participe la actiunile de promovare a imaginii Republicii Moldova ca tara ce prezinta interes turistic si sa fie inclusi in cataloage, ghiduri si alte mijloace de lansare a ofertei turistice

nationale; f) sa beneficieze de facilitatile acordate in conditiile legii; g) sa obtina certificat de clasificare pentru fiecare gen de activitate de prestare a serviciilor turistice, iar in caz de imbunatatire a nivelului de dotare si calitatii serviciilor, sa obtina un nou certificat de acordare a unei clase superioare celei detinute; h) sa anuleze contractul turistic fara rambursarea cheltuielilor deja efectuate in cazuri de forta majora; i) sa anuleze contractul turistic in conditiile cind nu a fost format grupul de turisti in componenta prevazuta in contract; j) sa creeze asociatii profesionale, in conformitate cu legislatia. (2) Agentii economici care desfasoara activitate de turism sint obligati: a) sa obtina de la organele de resort licenta de turism si certificat de clasificare pentru fiecare unitate care presteaza servicii turistice; b) sa presteze integral pachetul de servicii turistice prevazute de contract; c) sa functioneze cu personal brevetat, in conformitate cu nomenclatorul aprobat de catre Agentia Nationala de Turism; d) sa repare prejudiciile cauzate turistilor in cazuri de incalcare a prevederilor contractului turistic; e) sa puna la dispozitia turistilor informatii complete despre programul turistic propus, drepturile si obligatiile lor, regulile de conduita, conditiile de asigurare, modul de reparare a prejudiciilor, conditiile de renuntare la servicii, precum si regulile de trecere la frontiera; f) sa contribuie la protectia si conservarea resurselor turistice; g) sa prezinte organelor de statistica si Agentiei Nationale de

Turism dari de seama statistice in termenele stabilite de acestea; h) sa prezinte in materialele publicitare informatie obiectiva despre resursele turistice in scopul protejarii calitatii produsului turistic; i) sa functioneze numai cu structuri de primire turistica clasificate; j) sa afiseze, intr-o forma vizibila si clara, lista serviciilor turistice si a tarifelor; k) sa informeze turistii, corect si adecvat, cu privire la serviciile turistice pe care le presteaza; l) sa asigure integritatea bunurilor turistilor si repararea prejudiciului in cazul deteriorarii sau furtului acestora, in conformitate cu legislatia; m) sa realizeze, potrivit prezentei legi, exploatarea patrimoniului turistic, asigurind totodata protectia si conservarea acestuia si a mediului inconjurator; n) sa plateasca, in termenele stabilite, impozitele si taxele prevazute de legislatie. (3) Agentii economici care comercializeaza servicii turistice sau componente ale acestora peste hotarele tarii sint obligati sa prezinte garantii financiare, care sa asigure repatrierea turistilor si/sau rambursarea sumelor platite, in caz de insolvabilitate sau faliment. Marimea acestor garantii, modul de utilizare si rambursare se stabilesc de catre Agentia Nationala de Turism. (4) Garantia financiara este constituita in favoarea Agentiei Nationale de Turism si se dovedeste prin scrisoare de garantie bancara. (5) Proprietarul, managerul si persoanele de conducere autorizate ale agentiei de turism care au statut de persoana juridica trebuie: a) sa nu aiba antecedente penale neridicate sau nestinse in modul

stabilit de lege; b) sa se bucure de credibilitate comerciala.

Capitolul I: Caracteristica generala a agentiei deturism1.1. IMINVIP-SERVICESRL ., numita in continuareSocietate, este creata cu scopul obtinerii unui profit al patrimoniului in baza Regulamentului societatilor economice din Republica Moldova aprobat prinHotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 500 din10.09.1991 si legea Republicii Moldova Nr.845-XII din03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat si intreprinderi.INVIP-SERVICE, dupa obiectivul activitatii salereprezinta o agentie si organizatie de calatorii-respectivintermediara dintre producatori si consumatori (turisti).Aceasta apartine structurii organizatorico-functionale de baza care asigura conceperea si distributia unor produseturistice complexe.Insa, INVIP-SERVICE mai poate fi considerate ca oforma particulara de agentie de turism si anume o agentiede turism tour-operatoare, care se ocupa cu producerea,dar si cu comercializarea pachetelor turistice pentrudestinatia TURCIA.Deci, dupa urmatorii parametri agentia de turism INVIP-SERVICE este o agentie de voaiaj detailista -ntreprindere mica, a crei funcie principal este cea demediere a serviciilor turistice sigure sau a pachetelor elaborate de ageniile de voiaj angrosiste. n acesta ageniede voiaj este fundamental exercitarea funciei deconsultan, deoarece ele sunt n contact direct cu clientul.Acest tip de agenie poate s produc i propriile pacheteData,luna,anulContinutul activitatii practiceNotaconducator dar, datorit dimensiunii ntreprinderii, o face la scarmic.(TURCIA) 1.2 . Conform Certificatului de inregistrare Intreprinderea- Funcia de producie a ageniei i extinde continuu cadrulactivitilor i include, n prezent, nu doar organizareavoiajelor, ci i:-Organizarea serviciilor i activitilor diverse n cadrulvoiajelor i reuniunilor profesionale:congrese, convenii i trguri;-Organizarea de croaziere turistice;-Organizarea de activiti sportive;-Organizarea de reuniuni sociale, nuni sau alteevenimente familiale;-O mare gam de activiti diverse din multiple posibilitiale industriei loasir-ului, materializate n mici sau marievenimente: olimpiade, expoziii;-Producia proprie i/sau vnzarea de material informativn format de carte, autovizual sau multimedia i, deasemenea, de echipament sportiv sau pentru voiaj.

1.5 .Conform Legii cu privire la organizarea sidesfasurarea activitatii turistice in Republica Moldova352-XVI din 24.11.2006: Touroperatorii si agentiile de turism au dreptul: a) sa presteze servicii turistice in conformitate culegislatia; b) sa reclame de la turisti si parteneri reparareaData,luna,anulContinutul activitatii practiceNotaconducator prejudiciului cauzat de acestia;c) sa beneficieze de asistenta metodologica siinformationala in domeniul turismului din parteaMinisterului Culturii si Turismului; b) Capitolul III: Personalul agentiei de turism3.1. c) Personalul unei agenii de turism este structurat nfuncie de atribuiile pe care le are. Drept urmare, sedisting urmtoarele categorii de personal: d) Personalul administrativ e) , f) care ndeplinete sarcini degestiune general (contabili, casieri), se mparte n:- personal cu funcii de conducere;- personal ordinar;- personal de ordine;- personal de ngrijire; g) h) Personalul tehnic i) , j) format din:- personalul cu funcii de conducere, care trebuie sindeplineasc o serie de condiii cunoaterea unei limbistrine, experien n activitate, capacitatea de a fi unanimator, de a conduce personalul, de a forma un totunitar cu celelalte categorii de personal, de a da natere lacoeziune.- personalul destinat vnzrilor, care trebuie s cunoascn profunzime serviciile vndute, s cunoasc perfectlimba vorbit de client, s inspire ncredere i simpatie, s prezinte nelegere i toleran n confruntrile cu clieniicei mai neavizai, s aib spirit de iniiativ i adaptarre lacele mai insolite cerine i capacitatea de a intui imediat psihologia clientului.personalul de execuie, constituitdin personalul care lucreaz n spatele ghieului, adeseachemat s nlocuiasc i s ajute personalul de vnzare;are ca cerine buna cunoatere a limbilor strine i aData,luna,anulContinutul activitatii practiceNotaconducator serviciilor care se vind. k) Personalul specializat (sau de asisten turistic) l) m) formatdin:- curierii sunt profesionitii ce nsoesc turitii n voiaje, punndu-le la dispoziie serviciile comandate cu Pentru ca o agenie de turism sau de voiaj s fie eficienttrebuie ca toate birourile i compartimentele s concure lastructurarea produselor turistice, la elaborareadocumentaiei referitoare la programele de voiaj, formareaitinerariilor, serviciilor i ofertelor ageniilor corespondente.In agentiile de turism este cunoscut faptul ca sunt unnumar mic de salariati si capital redus, reesind din aceastaconstatare pot zice ca nici INVIP-SERVICE nu este oexceptie,de aceea personalul sau ingust raspunde la toatecerintele birourilor de mai sus.Organigrama personalului INVIP-SERVICE: Directorgeneral (1) Administrator(1)Contabil sef (1)Agenti bronare sivinzare bilete(2)Director general-

Ihsan Gecili AdministratorOlesea Dodon Agent de vinzariMarina Cotar Data,luna,anulContinutul activitatii practiceNotaconducator 3.2.Directorul general( extras din statut ): 7.5. Transpunerea in viata a hotaririlor adunarii generale, precum si dirijarea operative a Societatii este efectuata decatre Societatii,ales la adunarea general ape termen de un

Data,luna,anulContinutul activitatii practiceNotaconducator -pregtirea ofertelor turistice;-pregtirea prezentrilor necesare pentru serviciileturistice;-efectuarea de prezentri de produse turistice;participarea la negocieri comerciale cu turistii;- particularizarea ofertei de produse i servicii turistice pentru fiecare potenial beneficiar;- meninerea contactelor permanente cu reprezentanii beneficiarilor;- participarea la organizarea unor aciuni promoionale:trguri, expoziii, campanii publicitare.Activitatea de a convinge un client s cumpere un produssau serviciu turistic pltind, n schimb, bani. Este oactivitate care ncepe cu primul contact cu clientul i sencheie cnd produsul vndut ajunge n posesia clientuluii plata ajunge n posesia vnztorului. Ghidul de turism sau curierul de cltorie este acea persoan care supravegheaz excursiile din ar i dinstrintate sau alte evenimente similare i pune ladispoziia participanilor informaii, sfaturi i alte servicii.Munca ghidului turistic se desfoar n aer liber n orae,centre de recreere, la ar, n cadrul monumentelor naionale, n autocare etc. De multe ori lucrul peste program, precum i perioade lungi de deplasare departe deacas sunt inevitabile. Pe lng studiile de specialitate,ghidul trebuie s aib cunotine de limbi strine, dar i dearhitectur, art, istorie, geografie.Totodat, pentru a reuin acest domeniu, trebuie s aiba excelente cunostinteData,luna,anulContinutul activitatii practiceNotaconducator privind piaa de produse turistice i particularitile ei,abiliti foarte bune de comunicare i negociere, trebuie stie cum s se poarte cu oamenii, s dovedeasc faptul ceste o persoan de ncredere, s i exercite autoritatea,

Introducere Activitatea turistica sau turismul reprezint un produs al erei industriale, carefolosete timpul liber, de odihn al persoanelor antrenat n drumeii, excursii,cltorii, deplasri, vizite. Turismul constituie o activitate uman complex derelaxare, care presupune o deplasare vremelnic de persoane n timpul lor liber.Aceast activitate este o form distinct de recreere, care cu certitudine a treziti a atras interesul cercettorilor de pretutindeni. De aici reiese i mulimea dedefiniii care ncearc s cuprind ct mai complet toate trsturile. Sumnd icombinnd definiiile existente, se poate deduce c turismul este o componentactiv a vieii social-economice contemporane, care marcheaz profund maiales regiunile favorizate de un potenial natural i antropic bogat i divers, prinatracia i antrenarea n cltorii a maselor largi, n contextul creterii niveluluide trai i necesitii diminurii influenelor nocive ale mediului urban -industrial modern. Turismul cuprinde toate activitile desfurate de ctre persoane n cursul cltoriei lor n afara locului de domiciliu pentru o perioadcare nu depete un an de zile, n diverse scopuri. Persoanele antrenate ndeplasri, al cror scop este, n primul rnd recreerea sunt denumii turiti. Ei petec cel puin o noapte n afara domiciliului i apeleaz la mai multe serviciituristice. Principalele instrumente ale turismului, care se ocup de organizarea, promovarea i comercializarea sa sunt ageniile de turism i tur-operatorii.Agenia de turism este o firm independent sau o reea de firme, ce au caobiectiv rezervarea i comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport ivnzarea produselor turistice fabricate de tur-operatori. Agenia de turism este ontreprindere constituit dintrun grup de oameni cu concepii comune, uniiconform unui statut juridic, care desfoar un ir de procese de muncutiliznd mijloacele de munc concretizate n produse i servicii turistice,destinate comercializrii n vederea obinerii unui profit. Firma turistic exist pentru a satisface nevoile clienilor i a obine un anumit profit iar funciile de baz ale acesteia sunt de-a cumpra i a vinde produsele turistice.Elementul esenial care leag consumatorul de agenia de turism estecontractul turistic (anexa 1), n contract se menioneaz obiectul acestuia,obligaiile i responsabilitile prilor, termenul contractului i alte informaiinecesare tranzaciei. n industria turistic exist o mulime de agenii de turism,ns principalele elemente care le difereniaz una de cealalt este ofertaturistic pe care o deine i o promoveaz fiecare n parte i produsul turistic.Oferta turistic reprezint ansamblul elementelor care motiveaz deplasarea persoanelor n scop turistic. Acest ansamblu include resursele turistice,4 I. Caracteristica general a ageniei deturism1.1

Caracteristica formei organizatorico-juridic a agenieide turism Agenia de turism este o ntreprindere constituit dintr-un grup de oameni cuconcepii comune, unii conform unui statut juridic, care desfoar un ir de procese de munc utiliznd mijloacele de munc concretizate n produse iservicii turistice, destinate comercializrii n vederea obinerii unui profit.Iranatis tur SRL este o agenie de turism din Republica Moldova, localizatn centul capitalei Chiinu. Aceast agenie a fost fondat n anul 2001 dectre Valentina Berezina, care reprezint i pn n prezent directorul acesteintreprinderii. Irantis tur se ocup nu doar comercializarea pachetelor turistice finite, ea singur i le formeaz printr-o analiz minuioas a tuturor serviciilor ce vor intra n cadrul pachetului turistic, iar deseori se manifest ica tur-aperator pentru alte agenii mai mici sau cu lips de personal calificat iexperien, care nu sunt n stare s-i formeze individual pachetele turistice.Conform Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi activitatea deantreprenoriat n

Republica Moldova poate fi practicat n baza formelor organizatorico-juridice. Agenia de turism Irantis Tur conform legislaiei nvigoare, dup forma sa organizatorico-juridic reprezint o societate cu respon-sabiliate limitat (SRL), care se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi: esteconsiderat societatea economic cu un fond statuar de cel puin 300 salariiminime lunare, stabilite de legislaie la momentul nregistrii societii; poate fifondat de o singur persoan fizic sau juridic; numrul maximal de asociainu depete 50 de persoane; asociaii societii poart rspundere pentrudatoriile acesteia doar n limita cotelor ce le aparin; cotele de participare aasociailor pot fi att in expresie bneasc, ct i nebneasc; titlurile de proprietate nu pot fi cedate prilor-tere dect n condiii foarte riguroase; puterea de decizie a fiecrui asociat depinde de ponderea pe care o deineacesta n capitalul comun.; organul suprem de conducere este adunareageneral.5 1.2

Avantajele i dezavantajele formei de organizare Din punct de vedere al statutului juridic, ntreprinderile se mpart n treicategorii:a) ntreprinderia individual- reprezint o unitate economic ce aparine uneisingure persoane, care gestioneaz ea nsi ntreprinderia i i asum toateriscurile i responsabilitile. b) Cooperativa- ntreprindere asociativ, organizaie economic format prinasocierea liber consimit a unui grup de persoane (mici productori, meseriai,consumatori). Pentru producerea, cumprarea, desfacerea n comun a unor produse, pentru acordarea de credite sau pentru prestarea unor serviciic) Societi- (de persoane, de capitaluri i societi cu rspundere limitat).Societile reprezint o asociaie ntre un numr limitat de persoane, carentemeiaz o ntreprindere comercial sau industrial, depunnd fiecare capitali contibuie n munc i rspunznd solidar i nelimitat la obligaiile pe care ile-au asumat.Avantajele Societii cu rspundere limitat fa de celelalte forme deorganizare a activitii de antreprenoriat snt urmtoarele: pentru iniierea uneiactiviti de forma SRL nu e nevoie de calificare nalt, condiiile necesare suntexistena unui sediu social i a unui capital de minimum 200 lei; asociaiirspund numai n limita aportului adus la capitalul social al societii; controlulactivitii poate fi realizat chiar i de ctre asociai; asociatul se poate retragedin societate n condiiile actului constitutiv; pentru finanarea i dezvoltareasocietii se poate apela la noi aporturi de capital de la o persoan din afarasocietii, dar care e nteresat s se asocieze, astefel nct capitalul social se vamajora iar persoana-ter va primi titlul de asociat. Fiecare form de organizaree valabil pentru un tip de afacere anumit, iar alegerea corect a acestuia vainfluena la progresarea continu i la obinerea unui profit la nivel maxim.Dezavantajele Societii cu rspundere limitat fa de celelalte forme deorganizare a activitii de antreprenoriat snt urmtoarele: aportul la capitalulsocial poate s existe fie numai n numerar, fie n natur i numerar; relaiiledintre asociai au la baz ncrederea reciproc ce exist ntre acetia, aceastarestrnge sfera de micare a asociailor, n special la luarea deciziilor, uneleconflicte ntre asociai pot provoca destrmarea societii; SRL achit pe lng6

Functiile agentiilor de turism

Pentru comercializarea serviciilor turistice, pe de o parte, cat si decurgand din aceasta activitate se deduce ca agentia de turism trebuie sa indeplineasca mai multe functii:

functia de fabricant al produsului turistic. Aceasta functie ia nastere in urma procesului de cercetare si asamblare intr-un pachet de servicii a tuturor componentelor produsului. Astfel, ideea initiala, trebuie sa se concretizeze intr-un produs turistic viabil, atractiv,pentru care sa existe perspective de comercializare. Pentru fabricarea produsului, agentia trebuie sa aiba in vedere, cat de compatibila este ideea noului produs cu resursele firmei si cu sfera afacerilor curente ale firmei, trebuie sa ia in calcul timpul necesar din momentul identificarii ideii pana la lansarea produsului pe piata tinta, trebuie sa aiba in vedere si eventuala negociere cu agentiile detailiste, daca va intentiona sa le atraga in reteaua sa de distributie. functia de intermediar. Este cea mai importanta in special pentru agentiile detailiste. Aceasta functie releva faptul ca agentia valorifica serviciile preluate de la alti agenti economici ce ofera componente ale produsului turistic, dar si revanzarea atat de agentiile touroperatoare revanzatoare, cat si de detailisti, a produselor turistice fabricate de alte agentii.

functia de ofertant al produsului turistic, atat pe piata interna cat si externa, partenerilor care sunt de acord cu promovarea si comercializarea lui.

functia de coordonare a derularii in bune conditii a actiunilor turistice, in conformitate cu programele stabilite. Aceasta functie implica si coordonarea revanzatorilor privind comercializarea produselor proprii.

functia de control al calitatii serviciilor contractate cu furnizorii, asigurandu-se ca turistii agentiei vor avea parte de conditiile promise.

Organizaii Internaionale Organizaia Mondial a Turismului Comisia European pentru Turism Portalul de promovare turistic a Europei Asociaia internaional de promovare a turismului dunrean Consiliul Mondial al Turismului i Cltoriilor Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic Iniiativa Central European Comisia European pentru Turism (ETC) este o organizaie non-profit cu sediul la Bruxelles. Membrii si sunt 33 de organizaii de turism naionale (NTOs) din Europa, al cror rol este de a comercializa i promova turismul n Europa, n general, i n rile individuale, n special.

Iniiativa Central European (ICE) este cea mai veche i cea mai mare forum interguvernamental pentru cooperarea regional n Europa, cu un statut de observator n cadrul Adunrii Generale a Organizaiei Naiunilor Unite.

Originea sa se afl n crearea de Quadrangolare la Budapesta la 11 noiembrie 1989, prinii fondatori din care au fost Austria, Ungaria, Italia i Republica Socialist Federativ Iugoslavia. Cu aceast ocazie, minitrii de externe ai celor patru membri fondatori au adoptat o declaraie comun n care afirm disponibilitatea de guvernele lor pentru a consolida relaiile de bun vecintate i de a dezvolta cooperarea multiple ntre rile respective.

n 1990, Cehoslovacia a fost admis i Iniiativa a fost redenumit Pentagonale, n 1991, cu admiterea Poloniei, a devenit Hexagonale.

O serie de noi ri au fost admise n 1992, moment n care sa decis pentru a redenumi organizarea Iniiativei Central Europene. Extinderea iniiativei a continuat n 1993, 1996 i 2000-2006, cu admiterea de ultima ar, Muntenegru, creterea numrului de state membre la optsprezece ani.

ntre timp, mai multe state membre CEI au devenit state membre ale Uniunii Europene, de asemenea, datorit contribuiei ICE n ceea ce privete cooperarea pentru dezvoltarea economic i social a zonei.

Secretariatul ICE se bazeaz n Trieste. DANUBE - Comisia turistic DANUBE Comisia turistic

Dunrea este al Comisiei turistic, care reunete rile din Austria, Slovacia, Ungaria, Croaia, Romnia i Serbia, de 40 de ani pe cale amiabil i eficient.

Germania, Bulgaria i Ucraina sunt momentan nu are membri.

Membrii Frderne ai Camerei de Comer a Serbiei, romn Tour Operator Turism transcarpatic i Prestige Tours International, Portul Belgrad, Austria Shipping Company GTA Skyways, Inter croazier

Shoreside & Port Services (fostul all4ships) Avalon Waterways / Globus Travel Services SA CH. i din mai 2010, World ONG-urilor i Dunrea / Svet i Dunav din Serbia.

Crearea comunitii de publicitate a fost 1970 - timpul Cortinei de Fier. Dunrea este cea mai veche asociaie turistic a lumii, graniele politice i ideologice a depit. Scopul a fost i este de a stabili Dunrii peste graniele naionale, ca o destinaie turistic holistic a consolida (n anii de stabilire) i.

Dunrii a fost constituit ca o asociaie, numr ZVR 347 166 436 Membrii obinuii sunt reprezentate de organizaii naionale de turism - acestea sunt susinute de ctre membrii de sprijin. Finanarea asociaiei se realizeaz prin contribuiile anuale ale membrilor.

n 2004, parteneriate cu rile dunrene, Procesul de Cooperare Dunrean, ICPDR - Comisia Internaional Dunrea de protecie, IDM - Institutul pentru Regiunea Dunrii i Europa Central, TINA VIENNA Transport Strategii / Coridorul VII Management i "strada de mprai i regi" nchise. Dunrea este, de asemenea, un membru al UNESCO de lucru Grupul de la Viena.

Preedintele din decembrie 1996 Prof. Gerhard Skoff. Preedintele este asistat de adjunctul su, a Consiliului, mpreun cu el Drd. OK Simion Giurca, Biroul Naional Romn de Turism de la Viena.