You are on page 1of 26

H S GII THIU U T D N

KHU T NN DNH CHO NGI THU NHP THP


Huyn in Bn Tnh Qung Nam

HLRE VIETNAM SERVICE CONSULTING


Add.: 76 Duy Tan Street, Hai Chau District, Danang City T : (+84) 511 6 280 888 F: (+84) 511 6 280 888 E: info@hlre.vn www.hlre.vn

V TR TRN BN THC

V TR D N TRN BN

MC LC

Tng quan d n Phn tch li th cnh tranh M t sn phm v chnh sch bn hng

C S PHP L

Q : 1466-UBND QN Ph duyt chi tit t l 1:500 Q : 3695-UBND QN Ph duyt s dng t N-N giai on 2. Thng bo : 249-UBND Tha thun a im xy dng nh cho ngi thu thp thp

PHN 1

GII THIU CHUNG V D N

1.1 Gii thiu tng quan d n STO


1.2 Mt bng tng th d n 1.3 V tr chin lc

TNG QUAN D N

Tn d n : Khu nh dnh cho ngi c thu nhp thp th mi in Nam in Ngc (G II) Khu vc Loi hnh : Khu th mi in Nam in Ngc Qung Nam : Khu dn c v chung c

Tnh trng php l : c ph duyt quy hoch chi tit 1/500 do UBND tnh Qung Nam cp
Ch u t : Cng ty CPTV u t NNNT & Dch v Th thao du lch STO

TNG QUAN D N

Tng din tch qui hoch : 18,28 ha

C cu t s dng :
Loi t Din tch (m2) T l (%)

t cng cng
t khai thc hn hp

24.561
5.830

13.43
3.19

t
t cy xanh t giao thng, sn bi Tng cng

65.601
10.414 76.394

35.89
5.7 41.79

182.800

100

PHN B HNG MC TRONG D N

Khu Th dc Th thao : Sn bng v nh tp luyn a nng

+ Din tch : 8.686 m2


+ Mt xy dng : 45 60%

+ S tng cao trung bnh : 2 tng


Khu Trng hc : Nh mu gio, Trng tiu hc, Trm y t + Din tch : 7.192 m2 + Mt xy dng : 45 60% + S tng cao trung bnh : 2 tng Khu khai thc cc dch v h tr : + Din tch : 5.830 m2 + Mt xy dng : 45 60% + S tng cao trung bnh : 5 tng

PHN B HNG MC TRONG D N

Khu nh dng chung c :


+ Din tch : 44.986 m2 + Mt xy dng : 60 75% + S tng cao trung bnh : 5 - 12 tng Khu nh lin k : + Din tch : 15.325 m2 + Mt xy dng : 80% + S tng cao trung bnh : 3 tng

Khu nh vn, bit th : + Din tch : 2.525 m2 + Mt xy dng : 45 - 60% + S tng cao trung bnh : 2 tng Khu nh ti nh c : + Din tch : 2.765 m2 + Mt xy dng : 80% + S tng cao trung bnh : 3 tng

MT BNG TNG QUAN

10

B TR KHNG GIAN D N
Chung c Trng mu gio Nh hng Trung tm Y t Trng tiu hc

Sn vn ng
Cng vin

Nh vn

11

V TR CHIN LC
Cch trung tm TP. Nng = 10 pht

Cch Vnh bin


Cch Sn bay nng

= 05 pht
= 20 pht = 07 pht

Cch TP. Hi An

12

LIN KT VNG TIN CH

13

V TR CHIN LC
+ Cch Nng ch 10 pht chy xe, v cch Hi An ch 07 pht. + Khu vc tp trung ng dn c. + Lin kt vng : Khu Cng nghip - Cng ngh cao, TT Hnh chnh mi tnh Qung Nam, H thng cc trng a cp hc ( bao gm c cc trng tiu chun Quc t ), Cc khu th theo tiu chun mi thuc KT in Nam in Ngc ( trn 10 Khu th ) + Cc khu tin ch : khu Th gii thu nh - VinaCapital, khu Sn golf ng cp Th gii, khu th

kiu mu FPT vi h thng tin ch cao cp, thng minh. V c bit ch 5 pht n c vi di
b bin cn nguyn v p hoang s ( bin in Dng )

+ H thng giao thng ni b v lin kt thng sut, cc tuyn cao tc v ng Tnh l thun li (
ng Trn i Ngha, ng ven bin Sn Tr in Ngc ) c bit, ch cch trc ng Nguyn Tri Phng ni di trc ng ni thng Sn bay Quc t Nng n cc khu th chin lc pha Nam cha y 3 pht i xe.

14

PHN 2 SN PHM V CHNH SCH BN HNG

2.1 Nh lin k
2.2 Nh bit th - Nh vn

2.3 Chung c
2.4 Cng trnh cng cng 2.5 Chnh sch bn hng

15

PHN DIN TCH T ANG KINH DOANH

16

MU NH LIN K

Din tch : 5 x 25 m

S lng : 59 l

17

PHN 3 NH V SN PHM V TH TRNG MC TIU

3.1 nh v sn phm
3.2 Th trng mc tiu

18

NH V SN PHM
- y l d n thuc Khu nh dnh cho ngi c thu nhp thp ti Khu cng nghip in Nam in Ngc . - D n ch yu l cc khu nh chung c, nh ph lin k dnh cho cc i tng chnh sch,

ngi lao ng c mc thu nhp bnh qun thp.

+ Gi R

+ Tin thanh ton hp l

19

D N LN CN

D n
Khu th s 9

V tr
Gn ch in Ngc

CT
Cp thot nc Qung Nam Cng ty Ch Thnh

Gi bn (m2)
3tr5 3tr7

C s h tng
ang hon thin

Khu th s 11

Gn sn golf

3tr8 4tr

ang san lp

Khu th in Nam Trung


Khu dn c STO

Gn TTHC in Nam Trung


Gn Khu cng nghip

Cng ty Nguyn Thnh Pht


Cng ty STO

Cha c gi

Cha tin hnh

2tr5

ang san lp

20

PHN 3 CC U IM TI D N

21

PHN TCH CC GI TR
V TR Giao thng thun li L im gia ca TP Nng v TP Hi An Nm trong h thng th mi pht trin v pha Nam Xung quanh Khu th c nhiu s h tr ti u C khu cng nghip Cng ngh cao ln cn 03 pht n bi bin cn nguyn s in Dng Vic pht trin khu th mi cung cp cho c dn ni y mt c s h tng hon ho, tin tch sng tt hn IU KIN TH TRNG Th trng t nn nh ph lin k vn l phn khc th trng cn rt nhiu tim nng u t v an c. Gi cho bn thuc phn khc trung bnh nn s rt c khch hng quan tm, c bit l cc nh u t a phng. Sn phm c kch thc hp l.

22

8 iM KHC BiT
1./ D n c quy hoch theo kin trc tch hp cc dch v cng hng trong d n nhng gi bn ra cnh tranh vi cc d n khc. 2./ Pht trin vng mnh m v l tm im ca cm khu th in Nam - in Ngc 3./ Thun tin trong vic di chuyn vo TP Nng v Hi An. 4./ D dng xy dng hoc cho thu hoc chuyn nhng

5./ c qun l v i ng chuyn nghip m bo d dng hn trong u t t t sut li nhun cao


nht cho KH 6./ Phng thc thanh ton n gin v hp l.

7./ C hi u t hp dn.
8./ V ch c 10 l duy nht din tch ln n 150m2 gi ch c 150 triu/ l, cui thng 12/2012 bn giao t lm nh.
23

TIN THANH TON

t 1
t 2 t 3

t cc 50 triu
Thanh ton 50 triu Thanh ton 50 triu cn li

Ngay sau khi ng / H t cc


Thng 11/2012/ H chnh thc Thng 12/2012 , 2 bn tin hnh bn giao t v ra cng

chng./ Giy bn giao t v giy chng nhn quyn s dng t

24

THANK YOU

HLRE VIETNAM SERVICE CONSULTING


Add.: 76 Duy Tan Street, Hai Chau District, Danang City T : (+84) 511 6 280 888 F: (+84) 511 6 280 888 E: info@hlre.vn www.hlre.vn