1.Care sunt rezstentele care apar in aliniament si palier? 2.

Definiti : ecartament , distante dintre sine , inclinarea sinelor la prinderea de traverse? 3.Ce e cercul de rulare? 4.Forma rotii materialului rulant.v 5.Care sunt elementele suprastructurii? 6.Ce sunt/reprezinta linia curenta si linia directa? 7.Care sunt rezistentele date de traseu? 8.Ce este tonajul remorcabil si de ce depinde? 9.Ce este rezistenta caracteristica? 10.Care este caracteristica geometrica intre fortele specifice de acceleratie , viteza de circulatie si spatiu. 11.Suprainaltarea teoretica 12.Ce este acceleratia transversala necompensata, valorile ei si relatia. 13.Algoritmul de calcul a ecuatiilor parametrice a curbei. 14.Criteriile de care se tine cont la calculul lungimii rampei suprainaltarii 183 SUS 15.Schema de calcul a traversei de beton 16.Conditii indeplinite de curba de cale ferata PAG194 17.Modul de repartitie al presiunilor din sina de cale ferata 348 18.Rolul stratului de repartitie 19.Criterii de determinare a rampei suprainaltarii 20.Schema de calcul a sinei 21.Transmiterea incarcarilor pe traversa 349 22.Caracteristicile si dimensiunile prismei de balast (umar in curba , aliniament , joante , sudat) 352 23.Modul de repartitie a presiunii in prisma de balast 352 PE UNDEVA 24.Variatia vr , ar la curba de racordare sinusoidala 25.Variatia dc/dl , dc^2/dl^2 la curba de racordare cosinusoidala

26 .pag 262 justificarea formei sect transv a sinei

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful