You are on page 1of 2

‫قبل عمر به الخطبة رضي هللا عىً‪:‬‬

‫وحه قىم أعزوب هللا‬ ‫ببإلسالم فإن إبتغيىب‬ ‫العزة بغيري أرلىب هللا ‪.‬‬

‫قال صلى هللا عليه وسلم‬

‫عليك بكثرة السجىد هلل فبوك ال‬ ‫تسجذ هلل سجذة اال رفعك هللا بهب‬ ‫درجة وحط عىك بهب خطيئة‪.‬‬