BIOMEDICINSKA INFORMATIKA

KOLOKVIJUM I –REZULTATI
REDOVNI SUDIJ
7.5.2013
Red. br.

Kolokvij I
25.5.2013
Bodovi/ ocjena

Ime i prezime

Br.indeksa

1.

Aleksandar Mišić

SI-233/10

95/ 10

2.

Aleksandara Stević

Z.NJ.279/10

60/ 6

3.

Aleksandra Marković

F-210/10

86/ 9

4.

Aleksandra Runjevac

MLI-214/10

83/ 9

5.

Aleksandra Vavrek

SI-214/10

71/ 8

6.

Alma Kurbegović

SI-229/10

82/ 9

7.

Anja Bujić

SI-213/10

39 / 5

8.

Biljana Gajić

SI-218/10

85/ 9

9.

Biljana Radivojac

SI-237/10

82/ 9

10.

Biljana Vokić

292/10

76/ 8

11.

Bojana Batinar

SI-210/10

59/ 6

12.

Bojana Kalaba

F-29/10

69/ 7

13.

Bojana Lukić

MLI-207/10

87/ 9

14.

Bojana Stančević

216/10

90/ 9

15.

Bojana Vrhovac

SI-216/10

74/ 8

16.

Branka Čugalj

Z.NJ-298

36/ 5

17.

Dajana Stojnić

SI-241/10

65/ 7

18.

Danka Marčeta

SI-230/10

56/ 6

19.

Dejan Blažević

Z.NJ,271/10

70/ 7

20.

Dejan Borojević

MLI-192/10

51/ 6

21.

Dejan Šodić

58 /07

65 / 7

22.

Dejana Babić

F-188/10

54/ 6

23.

Dejana Raković

Z.NJ.291/10

78/ 8

24.

Dragana Aleksić

Z.NJ.265/10

58/ 6

25.

Dragana Balaban

MLI-190/10

72/ 8

26.

Dragana Kordić

SI-226/10

91/10

27.

Dragana Kovljen

SI-225/10

73/ 8

28.

Dragica Knežević

F-204/10

75/ 8

29.

Elma Mulalić

MLI-210/10

93/ 10

30.

Elvira Menzil

SI-232/10

61/ 7

31.

Goran Sukur

MLI-217/10

88 / 9

32.

Gordan Velemir

SI-151/10

32 / 5

33.

Ina Pecalj

Z.NJ.287/10

76/ 8

Šejla Čaušević SI-243/10 36/ 5 76. Nemanja Knežević Z. Slavica Daničić Z. Slobodanka Adamović F-187/10 90/9 75.281/10 83/ 9 60. Jovana Rodić SI-240/10 70/ 7 38. 78. Tatjana Malušić 141/10 22 / 5 77. Mirjana Hrvaćanin 220/10 83/ 9 49.295/10 87/ 9 89/ 9 46. Miloš Krnetić SI-227/10 54/ 6 48.NJ.NJ. 45. Nevena Petreš Nikolina Ninković F-213/10 MLI-212/10 50/ 6 64/ 7 62. Jadranka Jeličić MLI-200/10 49/ 6- 36.Nj.269/10 46/ 657/ 6 52.NJ. 54. 61.34. Nataša Pančić F-211/10 88/ 9 57. Marina Mejakić SI-211/10 81/ 9 44. Ivana Popović Z. Jelena Vasić 37. Ljiljana Ilinčić MLI-199/10 64/ 7 40. Mladen Kovačević MLI-204/10 89/ 9 53. 67. 71. 66.NJ. 63. Mirjana Macura MLI-208/10 64/ 7 50.270/10 F-196/10 64/ 7 85/ 9 72. 65. Mirjana Tejić Mladen Batos SI-242/10 Z. Nataša Balaban 268/10 53/ 6 56.267/10 SI-224/10 76/ 8 81/ 9 64. Milica Skočo MLI-215/10 P/5 47.NJ. Mladenko Božić Monika Gligić 191/10 F-195/10 74/ 8 92/ 10 55. Milana Batoz Milena Hrvaćanin SI-212/10 Z. Ljiljana Krstić SI-228/10 89/ 9 41. 68. 51.378/10 87/ 9 74. Nataša Panić SI-235/10 50/ 6 58. Saša Bašić Saša Guzijan Z. 69. Tatjana Zečević Tea Vukić SI-223/10 F-192/10 63/ 7 66/ 7 189/10 77/ 8 . Lorena Vidić 195/10 73/ 8 39.288/10 61/ 7 35.NJ. Nataša Tomić F-217/10 68/ 7 59. Ranka Vidović Ranka Branković Sanja Čičić Sanja Stanković Sonja Vikalo Sara Katanić F-191 MLI-193/10 MLI-221/10 294/10 F-50/10 202/10 87/ 9 52/ 6 25/ 5 63/ 7 71/ 8 13/ 5 70. Sendi Desnica SI-220/10 98/ 10 73. Maja Timarac MLI-219/10 93/ 10 43. Maja Knežević 202/10 54/ 6 42. Radenka Babić Radmila Kapetanović Z.

Zorica Marčetić 251/10 78/ 8 87. Velemir Stana F-190/10 82/ 9 82. Zoranka Vujanović SI-217/10 67/ 7 86. Vesna Vidović SI-215/10 87/ 9 85. Vesna Sovilj Z.NJ. Zorica Šebić 223/10 P/ 5 88. Vedrana Samardžić Z.293/10 66/ 7 84. Tijana Krnjajić 206/10 38/ 5 80. Željana Hadžić F-219/10 59/ 6 .NJ.79.56/07 65/ 7 81. Vesna Obradović MLI-213/10 78/ 8 83.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful