Personalitatea juridica a SC

Sc dobandeste personalitate juridica din mom. Inmatricularii in registrul comertului. Calitatea de persoana juridica produce urm.consecinte : - SC poate participa la raporturile juridice in nume propriu - Raspunde pentru obligatiile asumate - Poate sta in justitie in calitate de reclamanta sau parata in nume propriu prin reprezentatii sai legali - Are atribute de identificare proprii: firma, sediul, nationalitatea Firma trebuie sa fie precizata in contractul de societate. Sediul – cel care situeaza SC in spatiu in cadrul raporturilor juridice la care participa Asociatii sunt liberi sa aleaga sediul social putand avea in vedere locul unde se desfasoara activitatea societatii, unde s-a constituit societatea sau unde se gasesc organele sale de conducere. Nationalitatea este determinata de sediu. - Are capacitate de folosinta si de excercitiu depline in sensul ca poare dobandi si exercita dr si isi poate asuma obligatii prin incheierea de acte juridice in nume propriu

Filialele si sucursalele ( dezmembramintele SC) Filiala beneficiaza de personalitate juridica, fiind de fapt o societate de sine statatoare. Poate imbraca si alta forma decat „soc mama” insa majoritatea capitalului social va fi detinut de aceasta.

Daca in aceeasi localitate functioneaza si soc al carei dezmembramant este. Functionarea SC Este asigurata de : AGA (adunarea generala a asociatilor) Administratori Directori Cenzori/auditori financiari Vointa societatii se formeaza si se exprima in cadrul aga La societatile de persoane nu exista institutionalizata o AGA Desi lg nu prevede in mod expres . dar ca inregistrare separata. .mama. sucursala va fi inscrisa in acelasi registru al comertului. Sucursala va fi inscrisa in registrul comertului din localitatea unde isi va desfasura activitatea soc. puncte de lucru) se inscriu in reg com de la sediul soc. Problemele generale ale societatii. asociatii se pot intruni pt. ii furnizeaza fonduri si ii asigura o autonomie limitata SC. caz in care hotararile vor fi adoptate cu majoritatea absoluta a capitalului social. Celelalte dezmembraminte(agentii. birouri.Sucursala nu beneficiaza de personalitate juridica.

In AGA „o actiune achitata da dreptul la vot” Daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut astfel . legea impune votul unanim. AGA se convoaca ori de cate ori este necesar la cerera consiliului de administratie/directoratului .Cand se decide asupra unor modificari a actului constitutiv. In principiu votul este deschis. In cazul societatilor de capital . dar cand se decide numirea/revocarea membrilor consiliului de administratie/ de supraveghere/cenzorilor/auditorilor financiari precum si stabilirea renumeratiei acestora . - .precum si la cerera oricarui asociat care detine cel putin 5% din capitalul social sau chiar mai putin daca actul constitutiv prevede astfel. a cenzorilor si auditoriului financiar Stabileste renumeratia acestora Supravegheaza activitatea lor Numeste auditul intern Pentru validitatea deliberarilor AGA este necesara prezenta asociatilor ce detin cel putin ¼ din nr total al dreptului la vot. AGA ordinara Se intruneste cel putin odata pe an in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are ca atributii : Aproba situatia financiara anuala Numeste si revoca membrii consiliului de admistratie.revocarea administratorilor numiti prin acesta. de supraveghere. dr la vot al actionarilor se exercita proportional cu cota de participare la capitalul social si se exprima personal sau prin reprezentant. votul va fi secret.

fuziune/divizare/dizolvarea Sc. De a participa la sedintele AGA . Hotararile se iau cu votul majoritatii celor prezenti si reprezentati. insa nu dau drept la vot in cadrul ei.Hotararile se adopta cu votul majoritatii celor prezenti. Adunarea speciala a detinatorilor de actiuni preferentiale Actiunea preferentiala asigura titularului lor dreptul la dividente prioritar inaintea oricarei prelevari si dr. se iau cu votul a 2/3 din nr total al dr la vot al asociatilor prezenti si reprezentati. Deciziile cu privire la schimbarea formei de Sc. . - AGA extraordinara Se intruneste ori de cate ori este necesar cu privire la modificarea actului constitutiv: Schimbarea formei SC Mutarea sediul social Schimbarea obiectului de activitatea Infiintarea de sedii secundare Prelungirea duratei SC Fuziunea/divizarea Conversia obligatiunilor in actiuni Pentru validitatea deliberarilor Aga este necesara prezenta la prima convocare a asociatilor ce detin cel putin ¼ din nr total al dr la vot. majorare/reducerea capitalului social.

pot ataca in justitie hotararea AGA in 15 zile de la publicare in M. Hotararile AGA sunt obligatorii pt asociati si actionari si trebuie publicat in M. cenzorilor. Asociatii care nu au fost prezenti la sedinta respectiva sau care au votat impotriva. In cazul SRL. auditorilor financiari .O. hotararile AGA cu privire la aprobarea situatiei fiananciare anuale. hotararile sale neinfluentand vointa societatii. repartizarea profitului anual. Hotararile AGA care privesc actul constitutiv se iau cu vot unanim. numirea/ revocarea membrilor consiliui de adm. votul lor fiind mentionat in procesul verbal al sedintei. se iau cu votul unei duble majoritati : a asociatilor si a partilor sociale. .O. si nu unul deliberativ.Adunarea speciala are doar rol consultativ in privinta problemelor detinatorilor acestui tip de actiuni .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful