Titlul

:
Obiective de referinţă (din programă)
TIMP:

Unitatea (de învă țare):

DATA:

Obiective specifice (operaţionale)

Procedee (Activităţi de învăţare)

Metode

Materiale

Termeni cheie

Extensie şi temă de casă

Evaluare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.