DIVIDEND POLICY

Objektif Pembelajaran Cara 1.two mengagihkan tunai kepada para pemegang saham Pembayaran 2.dividend vs balik Berpecah 3.stock, berpecah saham terbalik, dan saham dividen; kesan ke atas harga saham 4.effect pembayaran dividen atau pembelian semula saham dalam dunia yang sempurna MM 5.Apakah katakan tentang dasar pembayaran dalam pasaran modal sempurna Firma 6.Why mungkin mengumpul wang tunai dan bukannya membayar dividen

• 17.1 Pengagihan kepada Pemegang Saham • • Polisi Pembayaran • -Cara firma memilih antara cara-cara alternatif untuk mengagihkan aliran tunai bebas kepada pemegang ekuiti • Bebas aliran tunai (lihat pp.186, 189): • (hasil - kos) (1-t) - capex - Δ modal kerja bersih + (susut nilai) (t) • Bebas aliran tunai kepada ekuiti (p.587): • FCF - (i) (1-t) + pinjaman bersih

• dividen • • Tarikh Pengisytiharan • -Tarikh di mana lembaga pengarah membenarkan pembayaran dividen • • Tarikh Rekod • -Apabila firma membayar dividen, pemegang saham hanya pada rekod pada tarikh ini menerima dividen.

pada atau selepas itu sesiapa sahaja membeli saham itu tidak akan layak untuk dividen • Tarikh Kena Bayar (Pembahagian Tarikh) • -A kini. umumnya dalam tempoh sebulan selepas tarikh rekod. dua hari sebelum tarikh rekod dividen. di mana dividen mel firma cek kepada pemegang saham yang berdaftar .DIVIDEND • Tarikh Ex-dividen • -A setakat ini.

DIVIDEND Dividen Khas • -A dividen satu masa pembayaran firma membuat. yang biasanya lebih besar daripada dividen tetap • • Split Saham (Dividen Stock) • -Apabila syarikat mengeluarkan dividen dalam saham-saham dan bukannya wang tunai kepada para pemegang saham .

• • Pulangan Modal • -Apabila firma. membayar dividen daripada sumber-sumber lain. seperti berbayar dalam modal atau pembubaran aset • • Dividen bubar • -A pulangan modal kepada pemegang saham daripada operasi perniagaan yang ditamatkan . bukannya membayar dividen daripada pendapatan semasa (atau pendapatan terkumpul terkumpul).

yang disasarkan repo. greenmail .2) Share Repurchases • Cara alternatif untuk membayar tunai kepada pelabur adalah melalui pembelian semula saham atau pembelian balik. lelong Belanda. • -Firma menggunakan wang tunai untuk membeli saham-saham sendiri yang cemerlang. tawaran tender. Rendah # saham pemegang saham yang menjual saham mendapat $ • • Lima kaedah: • Terbuka pasaran.

2) Share Repurchases • Terbuka balik Pasaran • -Apabila pembelian balik firma saham dengan membeli saham di pasaran terbuka • Terbuka pembelian balik saham pasaran mewakili kira-kira 95% daripada semua urus niaga pembelian semula. .

. firma boleh membatalkan tawaran dan pembelian balik tidak berlaku.Share Repurchases • Tawaran Tender • -A pengumuman awam satu tawaran untuk semua pemegang keselamatan yang sedia ada untuk membeli balik jumlah yang dinyatakan sekuriti yang cemerlang pada harga yang prespecified (biasanya ditetapkan pada 10% -20% premium kepada harga pasaran semasa) dalam tempoh yang prespecified masa (biasanya kira-kira 20 hari) • -Jika pemegang saham tidak tender saham yang mencukupi.

Share Repurchases Auction Dutch • -A kaedah pembelian semula saham di mana firma tersebut menyenaraikan harga yang berbeza di mana ia bersedia untuk membeli saham. dan pemegang saham dalam giliran menunjukkan berapa banyak saham yang mereka sanggup untuk menjual pada setiap harga. Firma itu kemudian membayar harga yang paling rendah di mana ia boleh membeli balik bilangan yang diingini saham-saham .

Share Repurchases • • Balik disasarkan • -Apabila pembelian firma saham secara langsung dari pemegang saham tertentu • • Greenmail • -Apabila firma mengelakkan ancaman pengambilalihan dan pembuangan pengurusan dengan pemegang saham utama dengan membeli daripada pemegang saham. selalunya pada premium yang besar ke atas harga pasaran semasa .

Lembaga firma adalah mesyuarat untuk memutuskan bagaimana untuk membayar $ 20 juta lebihan tunai kepada pemegang saham.8 = 15x .harga saham $ 42 • -Pendapatan $ 28000000 => EPS = 28/10 = $ 2. • • Genron tidak mempunyai hutang. kos ekuiti modal sama dengan kos unlevered modalnya sebanyak 12%.• Pertimbangkan Genron Corporation. • Data lain: • .80 • => P / E = 42/2.# Saham o / s 10 juta .

80 bahagian setiap tahun selepas itu.• • Dengan 10 juta saham tertunggak. oleh itu ia menjangka membayar dividen sebanyak $ 4. (Lebihan tunai 20m $) ÷ (saham 10m) • • Firma itu menjangkakan untuk menjana aliran tunai masa depan percuma $ 48 juta setiap tahun. Genron akan dapat membayar dividen $ 2 sertamerta. ($ 48m FCF / saham 10m) Alternative Policy 1: Pay Dividend with Excess Cash .

• Dasar Alternatif 1: Dividen Pay dengan tunai yang berlebihan (sambungan) • • Cum-dividen • -Apabila perdagangan saham sebelum tarikh ex-dividen. melayakkan sesiapa yang membeli saham untuk dividen • • Harga merangkap dividen Genron akan .

pelabur tidak mempedulikan antara firma mengedarkan dana melalui dividen atau saham belian balik. mereka boleh meniru sama ada kaedah pembayaran sendiri. Share Repurchase (No Dividend) (cont'd) . Dengan melabur semula dividen atau menjual saham.• Pilihan pelabur • Dalam pasaran modal sempurna.

• Pilihan pelabur • -Dalam kes Genron. pelabur boleh mendapatkan wang tunai dengan menjual saham. • • Ini dipanggil dividen buatan sendiri. Share Repurchase (No Dividend) (cont'd) . jika firma pembelian balik saham dan pelabur mahu wang tunai. mereka boleh menggunakan dividen untuk membeli saham tambahan. • -Jika syarikat membayar dividen dan pelabur akan memilih saham.

• -Oleh itu. Alternative Policy 3: High Dividend (Equity Issue) . Genron memerlukan tambahan $ 28 juta untuk membayar dividen yang lebih besar sekarang. Untuk melakukan ini. tetapi ia hanya mempunyai $ 20 juta tunai hari ini. firma itu memutuskan untuk mendapatkan wang tunai dengan menjual saham baru.• Katakan Genron mahu membayar dividen yang lebih besar daripada $ 2 sesaham sekarang.

• -Jika Genron membayar dividen semasa yang lebih rendah. dividen masa depan akan menjadi lebih rendah.• Terdapat keseimbangan antara dividen semasa dan masa depan. • -Jika Genron membayar dividen semasa yang lebih tinggi. Modigliani–Miller and Dividend Policy Irrelevance . dividen masa depan akan menjadi lebih tinggi.

• Penyimpangan Dividen MM • Dalam pasaran modal sempurna. pilihan firma dasar dividen adalah tidak relevan dan tidak menjejaskan harga saham awal. pegangan dasar pelaburan firma yang ditetapkan. Modigliani–Miller and Dividend Policy Irrelevance (cont'd) .

pasaran modal tidak sempurna dan ia adalah ketidaksempurnaan yang perlu menentukan dasar pembayaran firma.• Aliran tunai bebas A firma menentukan tahap pembayaran bahawa ia boleh membuat untuk pelabur. jenis pembayaran adalah tidak relevan. • -Pada hakikatnya. Dividend Policy with Perfect Capital Markets . • Dalam pasaran modal yang sempurna.

Tax Differences Across Investors • Yang berkesan kadar cukai dividen berbeza di seluruh pelabur untuk pelbagai sebab. • Level Pendapatan • -Pelaburan Horizon • Cukai Bidang • Jenis-Pelabur atau Akaun Pelaburan • • Hasil daripada kadar cukai yang berbeza pelabur akan mempunyai pelbagai pilihan mengenai dividen. .

Clientele Effects • Kesan pelanggan • -Apabila polisi dividen firma mencerminkan keutamaan cukai pelanggan pelaburnya • • Individu dalam kurungan cukai yang tinggi mempunyai keutamaan untuk saham-saham yang tidak membayar dividen atau rendah. manakala pelabur bebas cukai dan syarikatsyarikat yang mempunyai keutamaan bagi saham dengan dividen yang tinggi. .

terdapat tradeoff a: Mengekalkan tunai boleh mengurangkan kos penjanaan modal pada masa depan. sekali firma telah mengambil semua pelaburan positif NPV. • • Dengan ketidaksempurnaan pasaran. .Payout Versus Retention of Cash • • Dalam pasaran modal sempurna. tetapi ia juga boleh meningkatkan cukai dan kos agensi. ia adalah acuh tak acuh antara menyimpan lebihan tunai dan membayar ia keluar.

Retaining Cash with Perfect Capital Markets . • -Daripada sisa lebihan tunai projek negatif NPV. firma boleh menggunakan wang tunai untuk membeli aset kewangan.• Jika firma telah mengambil semua projek positif NPV. maka ia harus tidak menjejaskan nilai firma. mana-mana projek-projek tambahan ia mengambil adalah pelaburan sifar atau negatif NPV. membeli dan menjual sekuriti merupakan urus niaga sifar NPV. • Dalam pasaran modal sempurna.

keputusan pengekalan berbanding pembayaran adalah tidak relevan. jika firma melabur aliran tunai yang berlebihan dalam sekuriti kewangan. pilihan firma itu pembayaran berbanding pengekalan adalah tidak relevan dan tidak memberi kesan kepada harga saham awal.• Oleh itu. . dengan pasaran modal yang sempurna. • Penyimpangan Pembayaran MM • Dalam pasaran modal sempurna.

.Taxes and Cash Retention • Cukai korporat menjadikannya mahal bagi firma untuk mengekalkan tunai yang berlebihan. • Tunai adalah bersamaan dengan memanfaatkan negatif. jadi kelebihan cukai memanfaatkan menunjukkan kelemahan cukai untuk memegang wang tunai.

Pada dasarnya.Adjusting for Investor Taxes • • Keputusan untuk membayar berbanding mengekalkan tunai juga boleh memberi kesan kepada cukai yang dibayar oleh pemegang saham. • Apabila-firma mengekalkan wang tunai. ia perlu membayar cukai korporat ke atas faedah yang diusahakannya. pelabur akan berhutang cukai keuntungan modal ke atas nilai peningkatan firma itu. faedah ke atas wang tunai disimpan dikenakan cukai dua kali. . Di samping itu.

berbanding dengan cukai tunggal atas pendapatan faedah. • • Kos mengekalkan tunai itu bergantung kepada kesan gabungan daripada cukai keuntungan korporat dan modal. .Adjusting for Investor Taxes • Jika syarikat itu membayar tunai kepada para pemegang saham sebaliknya. mereka boleh melabur dan dikenakan cukai sekali sahaja ke atas faedah yang mereka peroleh.

walaupun kelemahan cukai untuk mengekalkan wang tunai. • -A firma mungkin mengumpul baki tunai yang besar jika ada kemungkinan yang munasabah bahawa pendapatan masa depan akan menjadi tidak mencukupi untuk membiayai peluang pelaburan positif NPV masa depan. syarikat mengekalkan baki tunai untuk menampung potensi kekurangan tunai masa hadapan.• Secara umumnya. .

Issuance and Distress Costs • The cost of holding cash to cover future potential cash needs should be compared to the reduction in transaction. and adverse selection costs of raising new capital through new debt or equity issues. agency. .

.Signaling with Payout Policy • Smoothing dividen • -Amalan mengekalkan dividen malar • • perubahan dividen Firma jarang dan dividen adalah lebih kurang menentu daripada pendapatan.

• -Pengurusan berhasrat untuk mengekalkan tahap sasaran jangka panjang dividen seperti sebahagian kecil daripada pendapatan.Signaling with Payout Policy • Kajian telah mendapati bahawa • -Pengurusan percaya bahawa pelabur memilih dividen yang stabil dengan pertumbuhan yang mapan. . • • Oleh itu. dan memotong mereka hanya sebagai jalan terakhir. syarikat-syarikat meningkatkan dividen mereka hanya apabila mereka melihat peningkatan jangka panjang yang mampan pada tahap yang diharapkan daripada pendapatan masa depan.

dividen pilihan firma itu akan mengandungi maklumat mengenai jangkaan pengurusan pendapatan masa depan.Dividend Signaling • • Dividen isyarat Hipotesis • -Idea bahawa perubahan-perubahan dividen menggambarkan pandangan pengurus tentang prospek masa depan firma pendapatan • • Jika firma dividen licin. .

. • • Apabila firma mengurangkan dividen.Dividend Signaling • Apabila firma meningkatkan dividen. ia mungkin isyarat pengurusan yang telah diberikan sehingga berharap bahawa pendapatan akan pulih dalam tempoh terdekat dan sebagainya perlu mengurangkan dividen untuk menyelamatkan wang tunai. ia menghantar isyarat positif kepada pelabur bahawa pengurusan menjangka akan mampu dividen yang lebih tinggi pada masa hadapan.

• • Walaupun peningkatan dividen firma mungkin isyarat keyakinan pengurusan mengenai aliran tunai masa hadapan. firma mungkin memotong dividen untuk mengeksploitasi peluang-peluang pelaburan yang positif-NPV baru. bukannya negatif. • • Sebaliknya. . ia juga mungkin isyarat kekurangan peluang pelaburan. pengurangan dividen mungkin membawa kepada yang positif. reaksi harga saham. • Dalam kes ini.

• -Jika pelabur percaya bahawa pengurus mempunyai maklumat yang lebih baik mengenai prospek firma dan bertindak bagi pihak pemegang saham semasa. kerana jika mereka terlalu mahal pembelian semula saham adalah mahal bagi pemegang saham semasa. maka pelabur akan bertindak baik untuk berkongsi pengumuman pembelian semula. .• Pembelian balik saham adalah satu isyarat yang boleh dipercayai bahawa saham adalah di bawahharga.

• • Hasilnya. jumlah nilai pasaran ekuiti firma itu tidak berubah. . firma tidak membayar apa-apa wang tunai kepada para pemegang saham.• Dividen saham dan Splits • -Dengan dividen saham. Satu-satunya perkara yang berbeza ialah bilangan saham tertunggak. • Para harga saham itu akan jatuh kerana nilai jumlah ekuiti yang sama kini terbahagi kepada sebilangan besar saham.

and Spin-offs • • Dividen Saham dan Splits • Dividen-Stock tidak dikenakan cukai.Stock Dividends. . jadi dari kedua-dua firma itu dan perspektif pemegang saham. tidak ada kesan sebenar kepada dividen saham. • • Jumlah saham adalah berkadaran meningkat dan harga sesaham adalah berkadaran dikurangkan supaya tidak ada perubahan dalam nilai. Splits.

• -Jika harga saham naik "terlalu tinggi. .Stock Dividends." ia mungkin sukar bagi pelabur kecil untuk melabur dalam saham. Splits. and Spin-offs • Dividen saham dan Splits • Para motivasi khas untuk split saham adalah untuk menjaga harga saham dalam julat yang dianggap menarik kepada pelabur-pelabur kecil.

• • Secara purata.Stock Dividends. Splits. pengumuman pecahan saham yang dikaitkan dengan peningkatan 2% dalam harga saham. yang mungkin seterusnya meningkatkan harga saham. and Spin-offs • Dividen saham dan Splits • -Mengekalkan harga yang "rendah" boleh membuat saham lebih menarik kepada pelaburpelabur kecil dan boleh meningkatkan permintaan dan kecairan saham. .

Splits.Stock Dividends. and Spin-offs • Dividen saham dan Splits • -Songsang Split • • Apabila harga saham syarikat jatuh terlalu rendah dan syarikat itu mengurangkan bilangan saham tertunggak .

• Spin-off • -Apabila firma menjual anak syarikat dengan menjual saham dalam anak syarikat sahaja • • dividen khas bukan tunai yang biasa digunakan untuk spin off aset atau anak syarikat sebagai sebuah syarikat yang berasingan. .

. • Para dividen khas tidak dikenakan cukai sebagai pengagihan tunai.• • Spin-off menawarkan dua kelebihan • -Ia mengelakkan kos urus niaga yang berkaitan dengan jualan anak syarikat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful