1 Nama: Tingkatan

:

SULIT 1511/1 Sains Kertas 1 Set 2 2000 1 1 4 jam

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR PENILAIAN KEMAJUAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS SPM 2000 Sains
Kertas 1 Satu Jam Lima Belas Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan 3. Kalkulator elektronik biasa boleh digunakan.

Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak termasuk muka depan

1511/1 © 2000 Hak Cipta JPNS SULIT

K1 set 2

2

Bagi soalan 1 hingga 30 , tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu yang terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruang yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. 1 Berikut menunjukkan perbezaan antara sistem saraf dan sistem endokrin. Pilih pasangan yang salah . Sistem saraf A Utusan dalam bentuk impuls B Rangsangan berasal dari kelenjar C Gerak balas cepat D Gerak balas tidak kekal lama 2 Sistem endokrin Utusan dalam bentuk hormon Rangsangan berasal dari reseptor deria Gerak balas lambat Gerak balas kekal lebih lama

Organ manakah tidak terlibat dalam mengawal keseimbangan badan manusia ? A B Reseptor regang dalam otot Serebelum C D Medula oblongata Salur separuh bulat dalam telinga

3

Manakah organ yang menjalankan fungsi dalam sistem endokrin dan sistem pencernaan? A Adrenal B Pituitari C Pankreas D Tiroid

4

Sifat apakah yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran ? A B Warna mata Warna kulit C D Kumpulan darah Kebolehan menggulung lidah P Q R S Rajah I

5

Rajah 1 mewakili satu keratan memanjang hujung akar. Pembahagian sel secara mitosis berlaku di kawasan bertanda A P B Q C R D S

3

SULIT 6

K1 set 2 Pasangan Ali dan Ani telah dikurniakan empat orang anak. Dua orang mempunyai kumpulan darah A dan dua orang lagi mempunyai kumpulan darah B. Apakah gabungan gen kumpulan darah Ali dan Ani? A B C D AO dan BO AB dan OO AA dan BB AB dan AO

7

Di dalam kerak bumi terdapat unsur karbon-12, karbon-13 dan karbon-14. Ketiga-tiga unsur tersebut mempunyai A B C D nombor atom sama tetapi nombor jisim berbeza nombor jisim sama tetapi nombor atom berbeza bilangan proton berbeza tetapi bilangan neutron sama bilangan proton dan neutron sama tetapi bilangan elektron berbeza

Rajah 2 8 Rajah 2 menunjukkan susunan zarah suatu bahan. Bahan tersebut adalah A B naftalena karbon dioksida C D natrium klorida sulfur

9

Cecair X yang takat didihnya 78°C telah dicemarkan dengan sejenis lagi cecair Y yang takat didihnya 100° C. Antara kaedah berikut yang manakah paling sesuai untuk memperolehi cecair X yang tulen ? A B C D Penyejatan Penyulingan Penurasan Penghabluran

4

SULIT 10

K1 set 2 Tindak balas di antara timah oksida dengan karbon boleh diwakili oleh persamaan kimia berikut: Timah oksida + karbon → timah + karbon dioksida Bahan yang manakah telah dioksidakan ? A B Karbon dioksida Karbon C D Timah oksida Timah

Unsur Y

Unsur X

Rajah 3 11 Rajah 3 menunjukkan susunan atom dalam A B 12 kuprum besi C D loyang zink oksida

Kertas fotografi yang terdedah kepada cahaya akan menjadi gelap kerana pembentukan A B atom natrium atom iodin C D atom bromin atom argentum

13

Antara warna berikut, yang manakah paling banyak diserakkan oleh molekul - molekul dalam atmosfera? A B Merah Kuning C D Biru Hijau

14

Suatu kanta cembung yang jarak fokusnya 10 cm dipegang pada jarak 20 cm dari suatu objek. Imej yang terbentuk adalah A B C D tegak dan dibesarkan songsang dan dibesarkan songsang dan dikecilkan songsang dan sama saiz dengan objek.

5

SULIT 15 Pembentukan pelangi selepas hujan adalah disebabkan oleh A B C D suhu udara yang sejuk titisan air di atmosfera kelembapan udara yang tinggi kekurangan keamatan cahaya matahari Jenis mikroorganisma P Cara pemakanan Parasit atau Saprofit Parasit atau Saprofit Jadual 1 16 Cara pembiakan Belahan dedua

K1 set 2

Q

Pertunasan

Jadual 1 menunjukkan cara pemakanan dan pembiakan dua jenis mikroorganisma. Antara berikut yang manakah mungkin mikroorganisma P dan Q ? P Bakteria Kulat Protozoa Bakteria Q Kulat Bakteria Bakteria Protozoa

A B C D 17

Antara pasangan berikut yang manakah benar tentang jenis penyakit dan patogennya? Jenis penyakit A B C D Disenteri Hepatitis Sifilis Poliomielitis Patogen Protozoa Bakteria Virus Kulat

18

Patogen yang dilemahkan atau dimatikan disuntik ke dalam badan seseorang. Keimunan yang diperolehi dinamakan A B C D aktif semulajadi pasif buatan aktif buatan pasif semulajadi

6

SULIT 19

K1 set 2 Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan penggumpalan lateks apabila terdedah dalam udara selama beberapa jam ? A B C D Tindakan lateks dengan oksigen Terjadi sejatan air daripada lateks Lateks terdiri daripada zarah-zarah yang bercas Tindakan bakteria ke atas lateks menghasilkan asid

Polimer

Monomer Rajah 4 20 Rajah 4 menunjukkan struktur molekul sejenis plastik. Plastik tersebut adalah A B C D melamina politena polistirena polivinil klorida (PVC)

7

SULIT Karbohidrat Ester

K1 set 2

S

Etanol Bahan T Rajah 5

21

Rajah 5 adalah carta alir yang menunjukkan bagaimana karbohidrat ditukarkan kepada etanol melalui proses S dan etanol ditukarkan kepada ester melalui penambahan bahan T. Proses S dan bahan T adalah Proses S penguraian pemvulkanan hidrolisis penapaian Bahan T asid sulfurik sulfur natrium klorida asid etanoik

A B C D

400 350 300 250 200 150 100 50 0 P Q R S T Jenis makanan Rajah 6 22 Rajah 6 menunjukkan nilai tenaga bagi lima jenis makanan yang telah dibakar. Jika P adalah lemak, yang mana satukah karbohidrat ? A B Q R C D S T

8

SULIT 23 Manakah antara berikut tidak benar tentang kaedah pendehidratan? A B C D

K1 set 2

Menjemur makanan di bawah sinaran cahaya matahari Menggaram atau menggula makanan Memanaskan makanan pada suhu dan tekanan tinggi Menyembur makanan dalam bentuk cecair ke dalam udara yang bersuhu tinggi

Haiwan dan tumbuhan mati

P Sebatian ammonium

Q Nitrit

R S Protein tumbuhan Rajah 7 24 Rajah 7 menunjukkan peringkat-peringkat dalam kitar nitrogen. Peringkat manakah yang melibatkan bakteria ? A B P PQR C D QRS PQRS Nitrat

25

Susunan mengikut tertib bagi satu pusingan lengkap enjin empat lejang ialah A B C D aruhan, mampatan, kuasa, ekzos mampatan, ekzos, kuasa, aruhan aruhan, mampatan, ekzos, kuasa kuasa, mampatan, aruhan, ekzos

X W Z Rajah 8 26 Rajah 8 menunjukkan aliran udara di sekeliling sebuah aerofil. Bahagian manakah mempunyai halaju udara yang paling tinggi ? A B W X C D Y Z Y

9

SULIT 27

K1 set 2 Berikut menunjukkan pasangan gelombang dan fungsinya. Pilih pasangan yang tidak benar. Gelombang Sinar gama Sinar-X Ultra-ungu Gelombang mikro Fungsi Menganggarkan usia bangkai Mendapatkan gambar foto tulang Mensterilkan bilik pembedahan Memanaskan atau memasak makanan

A B C D

28

Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan pencemaran alam sekitar? A B C D Pemusnahan habitat organisma Pertambahan populasi sedunia Kepupusan spesis tertentu Kerosakan keindahan alam semulajadi

29

Lapisan ozon dalam stratosfera bumi adalah penting untuk A B C D menambahkan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera menyingkirkan karbon dioksida berlebihan dari atmosfera mengurangkan kemasukan sinaran ultra-ungu ke bumi mengurangkan kandungan klorofluorokarbon dalam atmosfera

30

Mengolah kumbahan dari rumah ialah satu proses yang A B C D menghapuskan kumbahan melalui pembakaran membiarkan kumbahan mereput secara semula jadi menggabungkan kumbahan kepada bahan kompleks menguraikan kumbahan kepada bahan ringkas

Bagi soalan 31 hingga 40 tiap-tiap soalan mempunyai satu atau lebih daripada satu cadangan jawapan yang betul. Tentukan tiap-tiap cadangan jawapan itu betul atau salah. Kemudian pilih jawapan yang betul daripada pilihan A, B, C atau D yang berikutnya.

31

Deria kinestesis I II III A B membolehkan orang buta mengikat tali kasut membolehkan seseorang menganggar objek mana yang lebih berat di dalam gelap membolehkan ahli sarkas berjalan merentasi seutas tali I sahaja I dan II sahaja C D II dan III sahaja I, II dan III

10

SULIT 32 Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang kembar seiras? I II III A B Mereka mempunyai berat badan yang sama Mereka mempunyai jantina yang sama Mereka mempunyai gen-gen yang sama I sahaja I dan II sahaja C D II dan III sahaja I, II dan III

K1 set 2

Unsur X Y Jadual 2 33

Nombor Atom 7 8

Berdasarkan maklumat dalam Jadual 2, kedua-dua unsur itu I II III A B terletak dalam Kala yang sama terletak dalam Kumpulan yang sama mempunyai bilangan proton yang sama dalam atomnya I sahaja I dan II sahaja C D I dan III sahaja I, II dan III

penutup logam rod karbon mangan (IV) oksida + serbuk karbon Bekas zink Ammonium klorida Rajah 9 34 Rajah 9 menunjukkan keratan membujur sel kering. Manakah antara berikut benar tentang sel kering itu ? I II III A B Ammonium klorida lembap adalah elektrolit Bekas zink ialah kutub negatif Rod karbon ialah kutub positif I sahaja I dan II sahaja C D II dan III sahaja I, II dan III

11

SULIT 35 Ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta objek sebuah mikroskop ialah I II III A B 36 songsang nyata lebih besar daripada objek I dan II sahaja I dan III sahaja C D II dan III sahaja I, II dan III

K1 set 2

Mikroorganisma berguna dalam bidang pertanian kerana I Il III A B menolong mengekalkan kesuburan tanah. menolong menghapuskan mikroorganisma lain menolong membina nitrat yang diperlukan oleh tumbuhan I sahaja I dan II sahaja C D I dan III sahaja II dan III sahaja

Air kapur Jus nenas + yis Rajah 10 37 Rajah 10 menunjukkan satu eksperimen yang telah dijalankan selama 3 hari. Pernyataan yang manakah benar mengenai bahan yang terhasil di dalam kelalang kon? I II III A B Cecair jernih yang mudah terbakar Cecair yang mudah larut dalam air Cecair yang melarutkan varnis I sahaja II dan III sahaja C D I dan III sahaia I, Il dan III

12

SULIT 38

K1 set 2 Penggunaan teknologi moden untuk meningkatkan pengeluaran makanan sedunia termasuklah I II III A B C D kaedah hidroponik kaedah penanaman bergilir kultur tisu I sahaja I dan II sahaja I dan III sahaja I, II dan III

39

Struktur yang manakah pada kapal digunakan untuk mengawal arah gerakannya? I II III A B C D Bebaling Turbin Kemudi I sahaja III sahaja I dan II sahaja II dan III sahaja

40

Plumbum dan merkuri merupakan bahan toksik daripada industri kimia. Apakah kesan buruk pencemaran bahan-bahan itu ke atas kesihatan manusia? I II III A B Mengurangkan kandungan oksigen dalam darah Meninggikan tekanan darah Meracuni otak dan sistem saraf III sahaja I dan III sahaja C D II dan III sahaja I, II dan III

KERTAS SOALAN TAMAT ∗ SESUNGGUHNYA KEJAYAAN ITU DIPEROLEHI DENGAN SANGGUP BERKORBAN, BERSUSAH-PAYAH DAN BERDOA SERTA BERTAWAKKAL KEPADA YANG MAHA PENClPTA ∗ SEMOGA BERJAYA DALAM SPM 200