LÄÄKEMÄÄRÄYS

Osa 1

Potilaan nimi Kysymyksessä on

Syntymäaika Työnantajan ja vakuutusyhtiön nimi (täytetään työtapaturmatapauksissa)

Alle 12-vuotiaan paino

Sairauden hoito Muu 1 Rec. Lääke, vahvuus, määrä tai hoidon kestoaika, annostus ja käyttötarkoitus

Hinnoitus

2 Rec.

Klikkaa tästä hiirellä, mikäli kirjoitat vain yhden reseptin. Tämä ohje ei tulostu.

LÄÄKÄRIN PERUSTELUT ERIKSEEN LUETELLUISTA, SELVITYSTÄ VAATIVISTA LÄÄKKEISTÄ SV-KORVAUSTA VARTEN 1 Rec. 2 Rec. Paikka, aika ja lääkärin allekirjoitus
Tulostettuasi reseptin, allekirjoita tähän (muista myös toinen sivu). Tämä ohje ei tulostu.

SV-leima

Yhteystiedot TOIMITTAMISMERKINNÄT Otetaan 1 Otetaan 2 EI SAA PEITTÄÄ Otetaan 1

Otetaan 2

Otetaan 1

Otetaan 2

Otetaan 1

Otetaan 2

Saamatta 1 Otetaan 1

Saamatta 2 Otetaan 2

Saamatta 1 Otetaan 1

Saamatta 2 Otetaan 2

Saamatta 1 Otetaan 1

Saamatta 2 Otetaan 2

Saamatta 1 Otetaan 1

Saamatta 2 Otetaan 2

Saamatta 1

Saamatta 2

Saamatta 1

Saamatta 2 Rep. (lääkkeen nimi) Rep. (lääkkeen nimi) Paikka ja aika

Saamatta 1

Saamatta 2

Saamatta 1

Saamatta 2

UUSIMISMERKINNÄT Rep. (lääkkeen nimi) Rep. (lääkkeen nimi) Paikka ja aika Lääkärin allekirjoitus ja SV-leima

Rep. (lääkkeen nimi) Rep. (lääkkeen nimi) Paikka ja aika Lääkärin allekirjoitus ja SV-leima

Lääkärin allekirjoitus ja SV-leima

Lääkemääräyksen vastaanottanut apteekki, Kelan toimisto ja työpaikkakassa antavat kukin omalta osaltaan lisätietoja tässä lääkemääräyksessä olevien tietojen käsittelyssä. Esittäkää Kela-kortti apteekissa. Samalla kertaa ostetuista lääkkeistä korvataan enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Lääkemääräys on voimassa vuoden sen määräämis- tai uusimispäivästä lukien. Jos olette tyytymätön apteekin lääkkeen hinnasta vähentämään sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, voitte pyytää muutoksenhakua varten kirjallisen päätöksen Kelan toimistosta tai työpaikkakassasta 7 päivän kuluessa lääkkeen ostamisesta.
KELAN HYVÄKSYMÄ ATK-LÄÄKEMÄÄRÄYS 843-60 SV 01.06 TYHJENNÄ LOMAKE SIVU 2

LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN JÄLJENNÖS apteekkia varten
Potilaan nimi Kysymyksessä on Syntymäaika Työnantajan ja vakuutusyhtiön nimi (täytetään työtapaturmatapauksissa) Hinnoitus

Osa 2

Alle 12-vuotiaan paino

Sairauden hoito Muu 1 Rec. Lääke, vahvuus, määrä tai hoidon kestoaika, annostus ja käyttötarkoitus

2 Rec.

Klikkaa tästä hiirellä, mikäli kirjoitat vain yhden reseptin. Tämä ohje ei tulostu.

LÄÄKÄRIN PERUSTELUT ERIKSEEN LUETELLUISTA, SELVITYSTÄ VAATIVISTA LÄÄKKEISTÄ SV-KORVAUSTA VARTEN 1 Rec. 2 Rec. Paikka, aika ja lääkärin allekirjoitus
Tulostettuasi reseptin, allekirjoita tähän (muista myös toinen sivu). Tämä ohje ei tulostu.

SV-leima

Yhteystiedot

KELAN HYVÄKSYMÄ ATK-LÄÄKEMÄÄRÄYS 843-60 SV 01.06

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful