Grupa 1 FISURI

1.1. Fisura [ E]

Discontinuitate bidimensională care se produce fie în timpul răcirii (fisură la cald) fie ulterior acesteia (fisură la rece) sinonim:Macrofisură

1.2. Microfisura

Fisuri de dimensiuni microscopice.

1.3.

Fisură a cărei direcţie Fisură principală este aproximativ longitudinal paralelă cu axa cusăturii. ă După locul în care este situată [Ea] fisura, se deosebesc: 1. fisură longitudinală în metalul depus 2. fisură longitudinală în zona de trecere 3. fisură longitudinală în zona influenţată termic 4. fisură longitudinală în metalul de bază

1

se deosebesc: 1. 1. După orientarea fisurii se deosebesc: 1.4. Fisură transversală în metalul depus 2. Fisură stelată în zona influenţată termic 3.5. După locul în care este situată fisura. [Ec] mai mult sau mai puţin egale. Fisură de crater stelată 2 . se deosebesc: 1.6 Fisură de crater Fisură produsă într-un crater. După locul în care este situată fisura. 3. Fisură de crater transversală 3. 1. Fisură transversală în zona influenţată termic. Fisură transversală în metalul de bază. având ramuri drepte.1. Fisură transversală [Eb] Fisură a cărei direcţie principală este aproximativ perpendiculară pe axa cusăturii. Grup de fisuri amorsate dintrFisură stelată un punct. Fisură stelată în metalul de bază. Fisură stelată în metalul depus 2. Fisură de crater longitudinală 2.

Grup de fisuri legate între ele. Fisură ramificată în zona influenţată termic 3. Fisuri în reţea în materialul de bază. Cavitate de formă sferică sau apropiată de sferă.8 Fisură ramificată [E] Grupa 2 GOLURI 2.1. Suflură sferoidală [Aa] 3 . Fisuri în reţea în zona influenţată termic 3. Fisură ramificată în metalul depus 2.1.7. se deosebesc: 1. Sinonim: sulfură izolată.2. Fisură ramificată în metalul de bază 1. După locul în care sunt situate se deosebesc: 1. După locul în care este situată. Fisuri în reţea în materialul depus 2. 2. ce se prezintă sub formă arborescentă. Fisură în reţea Grup de fisuri de formă şi orientări variabile. la care axa mare nu depăşeşte însă cu mai mult de 50% celelalte axe. Suflură [A] Cavitate în materialul depus produsă prin degajarea de gaze în cursul procesului de răcire. Sinonim: incluziune de gaze.

Sufluri sferoidale uniform repartizate 2. Sufluri tubulare 4 . Sinonim: porozitate localizată. Sinonim: sufluri verniculare 2.5. Sufluri dispuse în grupuri în sudură. 2. 2.7. Sufluri de formă tubulară.2.3. dispuse uneori în formă de os de peşte. Sufluri aliniate Şir de sufluri dispuse în lanţ de-a lungul axei longitudinale a sudurii.4. Suflură alungită [Ab] Cavitate la care axa mare este cu peste 50% mai mare decât celelalte axe şi este paralelă cu axa sudurii.6. Sufluri grupate Sufluri sferice distribuite relativ uniform în sudură(a nu se confunda cu suflurile aliniate) Sinonim: Porozitate uniformă.

1. Lipsă de pătrundere a metalului topit pe toată secţiunea necesară sudurii. Pori de suprafaţă Grupa 3 LIPSA DE PATRUN -DERE SI TOPIRE 3. Lipsă de pătrundere [D] Sufluri mărunte la suprafaţa cusăturii. astfel încât rămâne în spaţiu neumplut cu metalul depus. 5 .2. Sinonim: nepătrundere.8.

6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful