P. 1
Adoptia

Adoptia

|Views: 83|Likes:
Published by Stelian Dinca
Adoptia
Adoptia

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Stelian Dinca on May 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu privind adoptia si interesul determinarii acesteia

ADOPTIA Capitolul I: Precizari introductive Sectiunea 1: Notiunea adoptiei

Definirea adoptiei: Adoptia este o masura speciala de protectie a drepturilor copilului prin care se stabileste filiatia intre cel care adopta si copil, precum si rudenia dintre copil si rudele adoptatorului. Prin adoptie, copilul care este lipsit de parinti sau de o ingrijire corespunzatoare este primit in familia adoptatorilor, unde urmeaza a fi crescut ca si un copil firesc al acestora. Prin adoptie, adoptatorii isi asuma obligatii si raspunderi ce revin parintilor firesti. Codul familiei reglementeaza doua forme de adoptie: adoptia cu efecte depline si adoptia cu efecte restranse. Adoptia cu efecte restranse: prevazuta in Codul familiei la art. 67 – 68, in prezent sunt abrogate si se caracterizeaza prin urmatoarele: legatura de rudenie dintre adoptat si descendentii sai pe de o parte si parintii firesti si rudele acestora se mentineau.

Adoptia cu efecte depline:

Adoptia cu efecte depline (adica are efectele filiatiei firesti): cuprinsa in articolul 79, in prezent abrogat, se caracterizeaza prin urmatoarele:

Pagina 1 din 53

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

legatura de rudenie dintre adoptata si descendentii sai pe de o parte si parintii firesti pe de alta parte incetau. Se mentineau impedimentele la casatoria rezultand din rudenie. Intre adoptat si descendentii sai pe de o parte si adoptator si rudele acestora pe de alta parte se stabilesc raporturi de rudenie. In prezent, Ordonanta de Urgenta cu privire la reglementarea juridica a doptiei nr. 25/1997 reglementeaza un singur fel de adoptie care se caracterizeaza prin urmatoarele: intre cel care adopta si copil se stabileste filiatia; intre copil si rudele adoptatorului se stabileste rudenia; filiatia dintre copil si parintii sai firesti inceteaza; inceteaza si rudenia dintre copilul adoptat si rudele sale firesti, precum si rudenia dintre descendentii copilului adoptat si rudele sale firesti; se mentine impedimentul la casatoria intre copilul adoptat si rudele sale firesti. Rezulta, deci, ca in prezent exista un singur fel de adoptie si anume corespunzatoare infierii cu efecte depline, reglementata anterior de Codul familiei. Sectiunea 2: Caracterele generale ale adoptiei

1.2.1. Adoptia se face in interesul superior al adoptatului:

Art. 1 din O.U.G. nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, prevede la alineatul 1 ca adoptia este o masura de protectie a drepturilor copilului, iar alineatul 2 prevede ca adoptia se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale copilului. Conventia Europeana in materia copilului adoptat, ratificata de tara noastra prin L. nr. 15/1993, prevede ca adoptia se face in interesul copilului, iar Conventia asupra protectiei copilului si cooperarii in materia adoptiei internationale, ratificata de tara noastra prin L. nr. 84/1994, prevede ca adoptia se face in interesul superior al copilului. Adoptia trebuie sa asigure dezvoltarea armonioasa a copilului si respectarea drepturilor fundamentale ce-i sunt recunoscute. Acesta ar fi interesul superior al copilului. Se considera ca interesul superior al copilului constituie finalitatea superioara a adoptiei. 1.2.2. Adoptia este un act solemn:

Pagina 2 din 53

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Caracterul solemn rezulta din urmatoarele imprejurari: consimtamantul necesar in vederea adoptiei se poate da numai in forma autentica; adoptia se incuviinteaza numai de catre instanta judecatoreasca competenta; persoana sau familia care urmeaza sa adopte se propune de Comisia pentru protectia copilului. Capitolul II: Conditiile incheierii adoptiei Sectiunea 1: Reglementarea legala

2.1.1.Reglementarea interna:

Adoptia a fost reglementata prin dispozitiile capitolului III “ADOPTIA” al titlului II din Codul familiei. Ulterior a aparut L. nr. 11/1990 privind incuviintarea adoptiei, modificata prin L. nr. 48/1991 si prin L. nr. 65/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159/1995, care a adus modificari si reglementari din Codul familiei. Dispozitiile legale din Codul familiei privind adoptia si cele ale L. nr. 11/1990 modificata prin L. nr. 48/1991 si prin L. nr. 65/1995, au fost abrogate prin O.U.G. nr. 25/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127/1997 din 12 iulie 1997, ordonanta care, cu modificarile aduse prin L. nr. 87/1998 publicata pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/1997 cu modificari, reglementeaza in prezent adoptia. Aceasta adoptie corespunde, in ceea ce priveste efectele sale, adoptiei cu efecte depline, in prezent singurul mod de adoptie.

2.1.2. Reglementari internationale:

Prin L. nr. 84/1994, tara noastra a ratificat Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale incheiata la Haga la 29 mai 1993. L. nr. 84/1994 a fost adoptata de Senat si Camera Deputatilor in sedinta din 12 septembrie 1994, respectiv

Pagina 3 din 53

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

30 octombrie 1994 si a fost promulgata prin Decretul nr. 190 din octombrie 1994. Conventia a fost ratificata de Parlament prin Decretul nr. 86 din 31 mai 1994. Potrivit Conventiei, fiecare parte contractanta se angajeaza sa asigure conformitatea legislatiei sale cu dispozitiile partii a II -a a acestei Conventii si sa notifice secretarului general al Consiliului Europei masurile luate in acest scop. Aceasta Conventie priveste numai institutia juridica a adoptiei unui copil care, in momentul in care adoptatorul solicita adoptia, nu a implinit varsta de 18 ani, nu este si nu a fost casatorit si nu este major. Aderarea la aceasta Conventie s-a facut cu urmatoarea rezerva: Romania declara ca nu va aplica dispozitiile art. 7 potrivit carora varsta minima a adoptatorului nu poate fi mai mica de 21 ani si nici mai mare de 35 de ani, in legislatia romana varsta minima este de 18 ani, fara limita maxima. Cea de-a doua Conventie, de la Haga din 21 mai 1993, are drept obiect art. 1: sa stabileasca garantii pentru ca adoptiile internationale sa se infaptuiasca in interesul superior al copilului si in respectarea drepturilor fundamentale care ii sunt recunoscute in dreptul international. sa instaureze un sistem de cooperare intre statele europene si contractante pentru a asigura respectul acestei garantii si sa previna astfel rapirea, vanzarea si traficul de copii. sa asigure recunoasterea in statele contractante a adoptiilor realizate potrivit Conventiei. Conventia se aplica in cazul adoptiilor internationale. In acest sens, art. 2 al Conventiei prevede ca aceasta se aplica in cazul in care un copil avand resedinta obisnuita intr-un stat contractant (statul de origine) a fost, este sau urmeaza a fi deplasat catre un alt stat contractant (statul primitor), fie dupa adoptia sa in statul de origine de catre soti sau de catre o persoana avand resedinta obisnuita in statul primitor, fie in vederea unei asemenea adoptii in statul primitor sau in statul de origine. 2.1.3.Clasificarea conditiilor legale ale adoptiei:

Pentru incheierea adoptiei sunt necesare a fi indeplinite anumite cerinte care pot fi clasificate dupa diferite criterii: conditii de fond; lipsa impedimentelor la adoptie;
Pagina 4 din 53

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

conditii de forma. Sectiunea 2: Conditiile de fond ale adoptiei Incheierea adoptiei necesita in primul rand, manifestarea de vointa a anumitor persoane. Asadar, prima conditie de fond si esentiala este:

2.2.1. Consimtamantul la adoptie

Consimtamantul celui care adopta: Este posibila adoptia de catre o singura persoana sau de catre soti, respectiv de familie. Persoana care adopta poate fi o persoana necasatorita sau casatorita, in acest din urma caz, numai un sot devine adoptator, de exemplu: un sot adopta copilul celuilalt sot care poate fi dintr-o casatorie anterioara sau din afara casatoriei. Consimtamantul trebuie sa provina de la o persoana cu capacitate deplina de exercitiu si sa nu fie viciat (sa nu fie smuls prin violenta, dat din eroare sau surprins de dol – Codul civil). In consecinta, nu pot exprima un consimtamant valabil in vederea adoptiei, minorul necasatorit si cel pus sub interdictie – art. 8 din Decretul nr. 31/1954 si art. 117 din Codul familiei. Alienatul si debilul mintal care nu au fost pusi sub interdictie nu pot consimti la adoptie in perioadele de luciditate pasagera deoarece o asemenea adoptie nu este in interesul adoptatului, iar adoptia se face in interesul superior al adoptatului. Potrivit art. 6 din O.U.G. nr. 25/1997, nu pot adopta decat persoanele sau familiile care prezinta garantii materiale si morale necesare dezvoltarii armonioase a copilului. Asadar, alienatia si debilitatea mintala constituie o stare incompatibila cu finalitatea adoptiei. Consimtamantul la adoptie se exprima in forma autentica. Tinanad seama de reglementarea actuala privind adoptia care prevede o anumita procedura ce se desfasoara in timp si implica un anumit rol Comitetului Roman pentru Adoptie si Comisiei pentru protectia copilului, iar cererea persoanei sau familiei care doreste sa adopte un copil este transmisa instantei de judecata de catre Comitetul Roman pentru Adoptii, consideram ca exprimarea

Pagina 5 din 53

cursuri si referate postate de utilizatori. Acest consimtamant se cere chiar daca parintii firesti sunt divortati. a) Consimtamantul sotului care adopta: daca cel ce vrea sa adopte este casatorit. Consimtamantul sotului celui care adopta nu poate fi inlocuit cu autorizatia tutelara sau a instantei de judecata sau a altui organ. b) Consimtamantul parintilor firesti ai celui ce urmeaza a fi adoptat: Ambii parinti firesti trebuie sa consimta la adoptia copilului care nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu. In aceasta situatie se afla sotul care este pus sub interdictie. disparitia sa. autentica. acest consimtamant se cere si in cazul in care cel ce urmeaza a fi adoptat este incredintat unei a treia persoane sau unei familii. chiar nedeclarata prin hotarare judecatoreasca. decazut din drepturile parintesti sau din orice imprejurare se afla in stare de neputinta de a-si exprima vointa. Imposibilitatea de a se manifesta vointa din partea sotului. se cere pentru incheierea adoptiei si consimtamantul sotului sau.tocilar. Persoana sau familia care adopta este propusa de Comisia pentru protectia copilului – art. Acest dezacord dintre parinti nu poate fi solutionat de catre instantele judecatoresti. 42 din Codul familiei – cazul divortului parintilor. in conditiile art. In consecinta. Pagina 6 din 53 . Adoptia nu poate avea loc in cazul in care unul dintre parintii firesti consimte la adoptia copilului sau care nu a dobandit capacitate deplina de exercitiu. de obicei. alineatul 2. aceasta nu poate avea loc daca unul din soti se opune la adoptie. De asemenea. neexistand dispozitie legala in acest sens. Intr-adevar. de a–si manifesta vointa cum ar fi. de exemplu. cel ce urmeaza sa fie adoptat va locui. iar celalalt parinte nu consimte. 17. unde trebuie sa gaseasca o atmosfera de familie favorabila dezvoltarii fizice si intelectuale.ro ! Arhiva online cu diplome. se interpreteaza in sens restrictiv. cand copilul nu a fost incredintat unuia dintre parinti. intrand in familia acestuia. Nu se cere consimtamantul sotului celui care doreste sa adopte daca acesta este in imposibilitatea de a-si manifesta vointa. vor fi avute in vedere numai acele imprejurari care pun in imposibilitate absoluta pe sotul celui care doreste sa adopte. Ori. Aceasta cerinta se justifica pe consideratia ca adoptia nu trebuie sa creeze relatii incompatibile cu o viata normala de familie. inca inainte de a fi sesizata instanta.Vizitati www. la domiciliul celui care adopta. consimtamantului pentru adoptie de catre cel care doreste sa adopte trebuie sa fie in forma scrisa.

ci de trecerea acestora de la parintii firesti la cei adoptatori. sunt necunoscuti.ro ! Arhiva online cu diplome. Abuzul de drept. daca unul dintre parintii firesti nu-si da consimtamantul la adoptie. Consimtamantul parintilor firesti se poate exprima numai dupa trecerea termenului de 45 de zile de la nasterea copilului. ca legea sa fie modificata in sensul dreptului instantei de judecata de a aprecia si a avea dreptul sa incuviinteze adoptia. Consimtamantul parintilor firesti trebuie dat in forma autentica. cursuri si referate postate de utilizatori. ar urma sa fie susceptibil de sanctiune. Dupa expirarea acestui termen de 30 de zile. O situatie ridica probleme. in aceasta privinta al parintelui copilului. 99 din Codul familiei. instanta nu poate decide in locul lui. sunt pusi sub interdictie. in interesul copilului. Pagina 7 din 53 . Pentru incheierea adoptiei este suficient numai consimtamantul unuia dintre parintii sai firesti ori de cate ori celalalt parinte este decazut din drepturile parintesti. sunt decedati. S-a propus. consimtamantul devine irevocabil. Asadar. adoptia se poate incheia numai daca se indeplinesc toate conditiile in raport cu noua situatie creata si anume: celalalt parinte firesc a consimtit la adoptie. se afla in situatia in care determina imposibilitatea de a-si manifesta vointa. in imposibilitatea de a-si manifesta vointa etc. deoarece nu este vorba de exercitiul drepturilor parintesti sau de indeplinirea indatoririlor parintesti. sunt declarati judecatoreste morti sau disparuti. Parintele poate revoca consimtamantul in termen de 30 de zile de la data inscrisului autentic prin care acesta a fost exprimat.tocilar. Daca parintele ce si-a revocat consimtamantul decedeaza. Daca parintele revoca consimtamantul in termenul mentionat. este interzis. Dezacordul dintre parinti privind adoptia copilului lor care nu a dobandit capacitate de exercitiu nu poate fi solutionat nici de autoritatea tutelara.Vizitati www. Consimtamantul parintilor firesti ai celui ce urmeaza a fi adoptat nu este necesar in urmatoarele cazuri: parintii sunt decazuti din drepturile parintesti. copilul este declarat judecatoreste abandonat. incheierea adoptiei nu mai poate avea loc. potrivit art. si anume: parintele firesc nu consimte la adoptie in mod abuziv.

Vizitati www. Varsta maxima a celui ce adopta nu este limitata. Potrivit art. nationalitate. Capacitatea (pentru a putea adopta): Persoana sau familia care adopta trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu – art. 18. sex. copilul nu este pus sub tutela. religie. Nimic nu s-ar opune ca acest consimtamant sa fie exprimat printr-un inscris autentic anterior sesizarii instantei de judecata. cursuri si referate postate de utilizatori. desi se gaseste in situatia de a fi pus: se poate incuviinta adoptia fara a se mai institui tutela. d) Consimtamantul copilului care urmeaza a fi adoptat: Daca cel ce urmeaza a fi adoptat a implinit varsta de 10 ani. iar cea minima este de 18 ani. copilul a ramas fara parinti. in imposibilitatea de a-si exprima consimtamantul. deci tutorele ar urma sa consimta la adoptia minorului. se cere pentru adoptie si consimtamantul sau. consimtamantul copilului se cere la instanta de judecata. fie ca este necasatorita. necunoscut. Imprejurarea ca o persoana are un copil nu constituie un impediment pentru incheierea adoptiei. In cazul in care parintele firesc isi revoca consimtamantul dupa expirarea termenului. Persoana poate adopta fie ca este casatorita. Persoana poate adopta fara deosebire de rasa.tocilar. c) Consimtamantul in cazul copilului lipsit de ocrotirea parinteasca: Acest copil se poate gasi intr-una din urmatoarele situatii: se afla sub tutela: in aceasta situatie tutorele exercita drepturi si indatoriri parintesti. declarat judecatoreste mort. 5 alineatul 1. daca are capacitatea de exercitiu deplina. instanta poate aprecia motivele revocarii ori alte imprejurari in legatura cu revocarea si daca le apreciaza ca fiind intemeiate. sa respinga incuviintarea adoptiei. disparut.ro ! Arhiva online cu diplome. Diferenta de varsta intre persoana care adopta si cel adoptat sa fie de cel putin 18 ani: Pagina 8 din 53 . alineatul 4 din Codul familiei. decazut din drepturile parintesti. parintele ramas in viata este pus sub interdictie.

copiii incredintati unor rude sau altor persoane de catre instantele judecatoresti. Cand se casatoreste. cazul in care o femeie casatorita cu varsta sub 18 ani ar urma sa adopte cu sotul ei un copil. Conditia lipsei capacitatii de exercitiu depline se justifica prin finalitatea adoptiei. cursuri si referate postate de utilizatori. pentru motive temeinice. se intelege preocuparea permanenta pentru ocrotirea intereselor copilului. minora dobandeste capacitate deplina de exercitiu. aceasta capacitate se dobandeste la implinirea varstei de 18 ani. pot fi adoptati. persoana majora poate fi adoptata. Pana la implinirea varstei de 18 ani. a creste o persoana inseamna mai mult decat o intretinere. Asemenea preocupare a dus la stabilirea unor legaturi afective intre cel ce a crescut copilul si copil.tocilar. cu conditia sa fi fost crescuta de cei ce doresc sa o adopte sau de cel ce doreste sa o adopte. De la aceasta regula exista o exceptie: persoana care a dobandit capacitate deplina de exercitiu poate fi adoptata numai de catre o persoana sau de familia care a crescut-o. copiii crescuti de tutore. instanta judecatoreasca poate incuviinta adoptia chiar daca diferenta de varsta este mai mica de 18 ani. fara intocmirea formelor pentru adoptie. cum ar fi de exemplu.Vizitati www. care creeaza premizele necesare pentru a se putea pasi la adoptie. Se gasesc in acesta situatie copiii luati spre crestere. Dar. Cu dispensa. Varsta minima pentru casatorie este de 18 ani impliniti pentru barbati si 16 ani impliniti pentru femei. Prin crestere. Pagina 9 din 53 . Prin urmare. cand persoana devine majora. femeia se poate casatori si la 15 ani. In consecinta. Aceasta conditie se justifica prin faptul ca intre adoptator si adoptat trebuie sa existe o diferenta de varsta asemanatoare cu aceea care exista intre parintele firesc si copilul sau. in cazul divortului – art. persoana este minora.ro ! Arhiva online cu diplome. Deci. barbatul care nu a implinit varsta de 18 ani si femeia necasatorita pana la implinirea varstei de 18 ani. 42 din Codul familiei – ori de catre Comisia pentru protectia copilului. Aceasta capacitate se mentine chiar daca casatoria se desface prin divort sau inceteaza prin decesul sotului. Cel ce urmeaza a fi adoptat sa nu fi dobandit capacitate deplina de exercitiu: De regula.

nr.tocilar.U. se va verifica indeplinirea tuturor conditiilor legale pentru incheierea adoptiei. antecedentele copilului. respectiv atestatul sa constate faptul ca persoana sau familia este apta sa adopte. Aceasta se prezinta de Comisia pentru protectia copilului care a avizat favorabil adoptia copilului si cuprinde date privind personalitatea. Potrivit art. 18 alineatul 5 din O. pe baza rapoartelor si a propunerilor serviciului public specializat pentru protectia copilului din judet sau din sectoarele municipilui Bucuresti. In acest scop. 25/1997. raportul referitor la ancheta psiho-sociala a copilului este cerut de instanta judecatoreasca. Atestatul si avizul intervin la momente deosebite si produc efecte specifice. ori ale unui organism privat autorizat. copilul ce a implinit varsta de 10 ani consimte la adoptie. precum si opinia copilului cu privire la adoptia propusa. Pe de alta parte. In toate cazurile. inclusiv a termenelor si procedurilor prevazute de lege si se va recurge la ancheta sociala pentru a verifica pe teren scopurile reale care se urmaresc prin adoptia ce se solicita a fi incuviintata. cursuri si referate postate de utilizatori. interesul superior al adopatatului trebuie inteles in sensul ca adoptatorul sa prezinte conditii materiale si morale necesare dezvoltarii armonioase a copilului. S-a decis ca instanta trebuie sa verifice daca adoptia se face in interesul adoptatului. Astfel. Atestatul Comisiei pentru protectia copilului: Acest atestat se refera la indeplinirea conditiilor morale si materiale de catre persoana sau familia ce doreste sa adopte. in termen de 90 de zile de la data depunerii cererii. deci nu se confunda.G.Vizitati www. necesare dezvoltarii armonioase a copilului. atestatul se elibereaza la cerere in Pagina 10 din 53 . ceea ce presupune o anumita varsta a copilului. Parintii adoptivi au obligatia de a informa copilul ca este adoptat. Adoptia sa fie in interesul superior al copilului ce urmeaza a fi adoptat: Instanta judecatoreasca poate incuviinta adoptia numai daca aceasta este in interesul superior al copilului. starea fizica si mentala. Atestatul nu este acelasi lucru cu avizul favorabil al Comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul copilului. conditiile in care a fost crescut si in care a trait.ro ! Arhiva online cu diplome. imediat ce gradul de maturitate al acestuia o permite. Atestatul se elibereaza la cererea persoanei sau a familiei care vrea sa adopte.

nr. Avizul Comisiei pentru protectia copilului se elibereaza dupa terminarea perioadei pentru care a fost incredintat copilul in vederea adoptiei. pana la incuviintarea sau respingerea cererii de adoptie de catre instanta de judecata. Incredintarea copilului in vederea adoptiei persoanei sau familiei care doreste sa-l adopte: Adoptia copilului este precedata de incredintarea acestuia persoanei sau familiei ce doreste sa-l adopte. Prin urmare. 9.U. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate. avizul favorabil. pe baza lui si a consimtamantului parintilor celui ce urmeaza a fi adoptat. termen de 90 de zile mentionat si. dar efectul juridic il produce eliberarea avizului care. cursuri si referate postate de utilizatori.U. iar eliberarea avizului prelungeste de drept perioada pentru care copilul a fost incredintat in vederea adoptiei pana la incuviintarea sau respingerea cererii de catre instanta. Avizul favorabil al Comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul acestuia: Comisia pentru protectia copilului hotaraste asupra eliberarii avizului favorabil.tocilar.Vizitati www.G. exprimate in conditiile legii. Cererea persoanei sau a familiei care doreste sa adopte se transmite Comitetului Roman pentru Adoptii in termen de 5 zile de la eliberarea atestatului. Comisia pentru protectia copilului poate incredinta copilul in vederea adoptiei persoanei sau familiei care a primit atestatul. practic. alineatul 2 din O. Eliberarea avizului favorabil este ulterioara hotararii de eliberare. Aceasta incredintare se face in conditiile O. insemneaza comunicarea lui celui interesat.---. in cazul in care exista atestatul si Pagina 11 din 53 . perioada stabilita de o comisie odata cu incredintarea copilului si are ca efect prelungirea de drept a perioadei pentru care copilul a fost incredintat in vederea adoptiei. comunicat celui in drept produce efectul juridic mentionat.ro ! Arhiva online cu diplome. Potrivit art. adica actul ce-l constata. Atestatul si avizul se elibereaza de Comisia pentru protectia copilului si sunt amandoua conditii pentru incheierea adoptiilor.

un sot adopta copilul celuilalt sot. consimtamantul parintilor firesti ai copilului si consimtamantul persoanei sau familiei care doreste sa adopte copilul. Daca nu exista cereri privind incredintarea copilului in vederea adoptiei sau daca cererea de incredintare nu a fost aprobata. serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat va prezenta acestuia propunerea privind incuviintarea adoptiei copilului. iar eliberarea avizului prelungeste de drept perioada incredintarii copilului.U. in legatura cu copiii a caror adoptie sunt competente sa o realizeze.tocilar. Propunerile vor fi insotite de acte. intre care: avizul favorabil al Comisiei pentru protectia copilului privind incuviintarea adoptiei. si in urmatoarele cazuri: persoana sau familia care doreste sa adopte a crescut pe cel care doreste sa-l adopte. 192/1999 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului a fost abrogata prin O. cursuri si referate postate de utilizatori. Autoritatea asigura activitatea executiva si de secretariat a Comitetului Roman pentru Adoptii care functioneaza pe langa secretarul de stat care conduce Autoritatea.G. nr. O. acordand prioritate persoanelor sau familiilor cu cetatenie romana. Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptiei este condusa de un secretar de stat care este si presedinte al Comitetului Roman pentru Adoptii. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptiei care a preluat drepturile si obligatiile fostei Agentii.G. in afara de cazul cand nu a fost posibila asemenea incredintare. Comisia pentru protectia copilului hotaraste asupra eliberarii avizului favorabil adoptiei la sfarsitul perioadei de incredintare a copilului in vederea adoptiei.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. nr. Comisia pentru protectia copilului “poate” incredinta copilul in vederea adoptiei. adoptatorii sunt rude de gradul IV inclusiv cu unul din parintii copilului. Comitetul Roman pentru Adoptii este obligat sa comunice tuturor Comisiilor pentru protectia copilului toate datele de identitate si toate informatiile pertinente referitoare la copii si care au fost comunicate Comitetului Roman pentru Adoptii de catre fiecare Comisie pentru protectia copilului. Pagina 12 din 53 . In termenul stabilit de Comitetul Roman pentru Adoptii. Consideram ca adoptia se poate incheia fara incredintarea prealabila a copilului.U. Rezulta ca incuviintarea adoptiei se face fara incredintarea copilului in vederea numai in cazul in care incredintarea nu este posibila. Comitetul Roman pentru Adoptii va repartiza sarcina identificarii unei persoane sau familii potrivite pentru copil unui serviciu public specializat pentru protectia copilului sau unui organism privat roman autorizat. Regula este ca adoptia se incheie cu incredintarea prealabila a copilului in vederea adoptiei.

Comisia pentru protectia copilului hotaraste asupra eliberarii avizului favorabil adoptiei. alineatul 8 din O. In perioada incredintarii copilului.in redactarea data prin L. serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat va prezenta Comitetului Roman pentru Adoptii Pagina 13 din 53 . in art. 87/1998. In cazul in care se cere incredintarea copilului in vederea adoptiei de catre o persoana sau familie cu cetatenie romana si de catre o persoana sau familie straina. cand consimtamantul parintilor devine irevocabil. 9: incredintarea copilului in vederea adoptiei se poate face persoanei sau familiei care beneficiza de atestatul din care sa rezulte conditiile materiale si garantiile morale necesare asigurarii dezvoltarii armonioase a copilului. cursuri si referate postate de utilizatori. La sfarsitul perioadei de incredintare.tocilar. Aceste servicii publice specializate pentru protectia copilului sau organisme privatizate autorizate sunt obligate sa prezinte comisiei rapoarte bilunare referitoare la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat in vederea adoptiei. dar are resedinta pe teritoriul Romaniei de cel putin 6 luni. --. trebuie avute in vedere urmatoarele situatii prevazute. posibilitatea incredintarii copilului la persoana sau familia cu cetatenie romana va fi luata in considerare cu prioritate.U. opinia exprimata de copilul cu discernamant nu mai este determinanta in luarea hotararii. tot astfel. de catre Comisia pentru protectia copilului. Daca in termen de 30 de zile de la data inscrisului autentic prin care consimtamantul parintilor a fost exprimat (si care ar putea fi revocat). la expirarea acestui termen. de altfel. In toate cele trei cazuri se poate face adoptia copiilor care nu sunt in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii.ro ! Arhiva online cu diplome. Comisia pentru protectia copilului va lua in considerare. persoana sau familia careia i s-a incredintat copilul se afla sub supravegherea serviciului specializat pentru protectia copilului din subordinea Comisiei pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei.Vizitati www. o ruda a copilului pana la gradul IV inclusiv cere ca acesta sa ii fie incredintat in vederea adoptiei. Incuviintarea adoptiei este de competenta instantei judecatoresti (tribunal). persoanei sau familiei respective. Incredintarea se face unei persoane sau familii cu cetatenie romana ori care nu are cetatenie romana. Potrivit art. posibilitatea incredintarii copilului acelei rude. In cazul in care s-a hotarat incredintarea copilului in vederea adoptiei. nr. 9. Incredintarea copilului in vederea adoptiei dureaza minim 3 luni. cu prioritate. apoi elibereaza avizul favorabil care prelungeste de drept incredintarea in vederea adoptiei pana la incheierea ori respingerea acesteia. spre deosebire de regula generala ca este interzisa adoptia copiilor care nu se afla in evidenta acestui Comitet.

Pagina 14 din 53 . acordand prioritatea exista atat pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei. in cazul in care aceasta incredintare nu a fost posibila. autoritatea publica din statul respectiv. forma si procedura.ro ! Arhiva online cu diplome. 13) si art. la incredintarea copilului in vederea adoptiei. propunerea privind incuviintarea adoptiei copilului. prin urmare. Rezulta ca situatiile in care se pot adopta copiii care nu sunt in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii sunt situatii in care se poate face adoptia unui copil fara sa fi fost incredintat persoanei sau familiei care il adopta. Autoritatea centrala care actioneaza in statul strain in domeniul protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale. se pot adopta copiii care nu sunt in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii in urmatoarele cazuri: un sot adopta copilul celuilalt sot. 9 alineatul 7 care se refera la prioritatea rudelor pana la gradul IV inclusiv cu copilul. Nu se cere conditia incredintarii copilului in vederea adoptiei. deci nu cu unul dintre parinti. cursuri si referate postate de utilizatori. Conditii speciale pentru persoanele sau familiile cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul altor state si care doresc sa adopte copii cu cetatenie romana ori cu resedinta pe teritoriul romanesc. Trebuie subliniata diferenta dintre acest text (art. sau organisme private autorizate de autoritatea centrala mentionata si de catre Comitetului Roman pentru Adoptii in lipsa unei autoritati centrale. Aceste conditii sunt de fond. 13. se pot adopta copiii care se afla in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii. 2.Vizitati www. cat si pentru propunerea incuviintarii adoptiei. adoptatorii sunt rude pana la gradul IV inclusiv cu unul dintre parintii copilului. Ca exceptie. si. Conditii de fond: un act eliberat de autoritatile straine. dar copilul poate fi adoptat numai daca se afla in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii. acordand prioritate persoanelor sau familiilor cu cetatenie romana. Persoana care a dobandit capacitatea de exercitiu se adopta de persoan sau familia care a crescut-o.9.2. Ce copii se pot adopta? Potrivit art.tocilar. pentru adoptie.

un act eliberat de autoritatile straine competente din care sa rezulte ca persoana sau familia care doreste sa adopte este apta sa adopte. ar crea relatii de familie incomparabile cu raporturile de rudenie existente intre frati. De asemenea. cu atributii in domeniul adoptiei care a incheiat cu Comitetului Roman pentru Adoptii acord de cooperare sau organismul privat autorizat de aceasta autoritate publica si de Comitetului Roman pentru Adoptii. In consecinta. cat si pentru urmarirea evolutiei lui dupa adoptie. adoptia nu ar putea interveni intre doi fosti soti deoarece ar fi insemnat ca unul dintre soti sa fi crescut pe celalalt in timpul minoratului. este necesara lipsa impedimentelor la adoptie. Impedimentul este de stricta interpretare. Raportul asupra anchetei psiho-sociale efectuata de autoritatile competente sau de organismele private autorizate de catre acestea la domiciliul persoanei sau al familiei in cauza. in conformitate cu prevederile legilor mentionate. adoptia intre rude este posibila. in care sa se arate opinia acestora cu privire la adoptie.tocilar. pot fi adoptati nepotii de catre unchii lor. Deci. din care sa rezulte ca exista garantii pentru ca minorul sa intre in statul strain. Pagina 15 din 53 . Legea nu prevede expres acest lucru. Lipsa impedimentului rezultand din calitatea de sot: Adoptia intre soti este oprita.ro ! Arhiva online cu diplome. Acest impediment se justifica prin faptul ca adoptia.Vizitati www. insa ea se impune deoarece calitatea de sot este incomparabila cu relatia dintre parinti si copii. rudenia adoptatorului pana la al IV – lea grad fata de unul din parintii copilului ori fata de copil. respectiv in cazul incuviintarii adoptiei. in asemenea cazuri. Potrivit textului. 3 alin. chiar de dorit. Lipsa impedimentelor rezultand din rudenie: Adoptia dintre frati este interzisa – art. nu conteaza daca este vorba de frati uterini sau consagvini. cu exceptia fratilor. Dupa cum s-a aratat deja in precedentul capitol al prezentei lucrari. in celelalte cazuri de rudenie este permisa adoptia. acestea nu trebuie sa existe. cursuri si referate postate de utilizatori. Sectiunea 3: Lipsa impedimentelor la adoptie Pentru a se putea incheia adoptia. 2. constituie un criteriu prioritar pentru adoptia copilului ori pentru incredintarea lui in vederea adoptarii. unde adoptia este interzisa. Astfel.

Lipsa impedimentelor rezultand dintr-o adoptie anterioara: Potrivit art. Lipsa confirmarii cererii de adoptie a Comitetului Roman pentru Adoptii: Cererea persoanei sau familiei care doreste sa adopte un copil trebuie sa fie insotita de confirmarea Comitetului Roman pentru Adoptii. 30 din L. din acest motiv este interzisa.G. 25/1997.ro ! Arhiva online cu diplome. 4 alin. Aceste conditii se refera la actele juridice ale partilor exprimate in forma prevazuta de lege si la procedura adoptiei. nr. Impedimentul la adoptie rezultat din adoptia anterioara exista si in cazul in care adoptatorul a decedat. Forma actelor juridice ale partilor: Adoptia necesita. cata vreme adoptia precedenta nu a fost desfacuta.U. cu exceptia cazului in care ea se face de catre un sot si o sotie simultan si succesiv. 1 din O. cu exceptia mentionata. nr. doi fosti soti nu ar putea fi adoptati de catre aceeasi persoana deoarece ar fi insemnat sa fi fost crescuti impreuna in timpul minoritatii de catre cel ce vrea sa adopte. Prin adoptia de acest fel. Actul juridic principal care formeaza fundamentul adoptiei. fie deodata. 5. Adoptia a doi soti de catre aceeasi persoana sau familie este interzisa. Sectiunea 4: Conditiile de forma ale adoptiei Aceste conditii sunt cerute de lege in scopul de a asigura indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la adoptie. fie succesiv. deoarece prin decesul acestuia adoptia nu s-a desfacut. Impedimentele la care ne referim trebuie inteles in sensul ca mai multe persoane nu pot adopta acelasi copil. Tot astfel. adoptia unui copil de catre mai multe persoane este interzisa. O noua adoptie ar putea avea loc numai dupa desfacerea adoptiei in cazul in care adoptatorul a decedat. Cetatenia persoanei sau familiei care doreste sa adopte prezinta importanta pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei. Aceasta confirmare este ceruta fie ca persoana sau familia care doreste sa adopte are cetatenie romana fie ca are cetatenia altui stat. cursuri si referate postate de utilizatori. cei doi soti ar deveni frati si. 105/1992) si pentru procedura de urmat.Vizitati www. in primul rand. consimtamantul anumitor persoane prevazute de lege. iar in ambele cazuri se doreste adoptia unui copil cu cetatenia romana. in interesul superior al Pagina 16 din 53 . pentru legea aplicabila pentru adoptie potrivit normelor dreptului international privat roman (art.tocilar.

In cazul in care se adopta o persoana cu capacitate deplina de exercitiu. fara a fi act autentic sau ar putea fi exprimat direct in fata instantei de judecata chemata sa incuviinteze adoptia. consimtamantul la adoptie se poate exprima numai in forma scrisa AUTENTICA. Prin formularea “declaratie autentificata” se intelege ca autentificarea se face de notarul public. Ar putea fi. adoptatului.ro ! Arhiva online cu diplome. dar care nu este suficient pentru o adoptie. nr. Sotul celui ce adopta. Aceasta conditie se cere si pentru tata si pentru mama. 25/1997. procura trebuie sa fie autentica si speciala. Consimtamantul se exprima in vederea adoptiei si trebuie sa mai cuprinda declaratia ca s-a luat la cunostinta de starea de sanatate a copilului. in forma autentica intocmita de acesta. Copilul nu ar putea sa-si exprime consimtamantul in fata notarului public. trebuie sa consimta la adoptia dorita de celalalt sot. este consimtamantul celui care doreste sa adopte. consimtamantul adoptatorului putea fi dat in fata organelor competente fie oral. Legea nu prevede nimic in ceea ce priveste forma in care se exprima acest consimtamant. care nu devine adoptator. consimtamantul se exprima separat de fiecare persoana chemata sa consimta la adoptie. Pagina 17 din 53 . potrivit certificatului medical al acestuia. dat fiind ca el nu are capacitatea deplina de exercitiu. fie in scris. Ar rezulta ca nici parintii adoptivi nu pot sa-si exprime consimtamantul direct in fata instantei judecatoresti desemnata sa incuviinteze adoptia. nr.Vizitati www. legea nefacand diferenta. In prezent. Consimtamantul in vederea adoptiei se poate exprima personal sau prin mandatar. cursuri si referate postate de utilizatori.G.U. PRIN NOTARUL PUBLIC. desigur consimtamantul acesteia poate fi dat in forma autentica de notarul public. 11/1990. dupa care devine irevocabil.tocilar. In mod obisnuit. Declaratia de adoptie data in fata instantei de judecata competenta sa incuviinteze adoptia nu ar fi in spiritul O. eliberat de policlinica de la domiciliul copilului. Pana la L. Consimtamantul parintilor este revocabil in termen de 30 de zile de la data inscrisului autentic prin care acesta a fost exprimat. Acest consimtamant se poate exprima numai dupa trecerea unui termen de 45 de zile de la nasterea copilului. deci. In acest ultim caz. exprimat in scris. Consimtamantul parintilor firesti ai celui ce urmeaza a fi adoptat se exprima in forma autentica. pentru motivele aratate mai inainte care prevad numai pentru consimtamantul copilului care a implinit 10 ani ca se cere de instanta nu si pentru adoptator. Consimtamantul persoanei sau familiei care doreste sa adopte se da in forma unei “declaratii autentificata de consimtamantul la adoptie”.

Actele necesare pentru adoptie sunt urmatoarele: Certificatul de nastere al copilului. 105/1997 din care sa rezulte ca exista garantii pentru ca minorul sa intre si sa locuiasca in statul strain. de casatorie sau deces ale parintilor firesti ai minorului. La declaratia de adoptie se anexeaza actele din care sa rezulte ca sunt indeplinite cerintele legale pentru incuviintarea acesteia. unele din aceste acte fiind aratate ca atare. Raportul asupra anchetei psiho-sociale. in copie legalizata. Daca persoana ce urmeaza a fi adoptata are capacitatea de exercitiu deplina. Acest consimtamant se cere de instanta de judecata ce incuviinteaza adoptia. 11 alin. cursuri si referate postate de utilizatori. din care sa rezulte ca persoana sau familia in cauza este apta sa adopte in conformitate cu prevederile legii lor nationale. Alte acte necesare se intocmesc in cadrul procedurii de adoptie. In cazul cererii persoanelor sau familiilor care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui stat sunt necesare urmatoarele acte: Actul eliberat de autoritatile straine anume prevazute de art. Actuala reglementare nu enumera aceste acte. Dovada incredintarii copilului in vederea adoptiei. Certificatele de nastere si de casatorie ale persoanei sau ale familiei in cauza. in copie legalizata.tocilar. autentificata. dar ele rezulta din mentionarea cerintelor legale pentru adoptie. Certificatul de nastere si. Certificatul medical privind starea de sanatate a copilului. Un act eliberat de autoritatile straine mentionate mai inainte. 2 din O. daca a implinit 10 ani. efectuata de autoritatile competente straine sau de organisme private autorizate de catre acestea la domiciliul persoanei sau familiei in cauza.G. in care sa se arate opinia acestora cu privire la adoptie. Declaratia de consimtamant la adoptie. Avizul favorabil al Comisiei pentru protectia copilului privind incetarea adoptiei. ei pot sa-si exprime consimtamantul numai in forma autentica. data de parintii firesti ai copilului. consimtamantul sau se poate exprima in forma autentica la notariatul public. nr. Copilul ce urmeaza a fi adoptat.ro ! Arhiva online cu diplome. trebuie sa consimta la adoptie.U. Pagina 18 din 53 . respectiv in cazul incuviintarii adoptiei cat si pentru urmarirea evolutiei lui dupa adoptie. in copie legalizata. dupa caz.Vizitati www. Daca ambii soti adopta.

in care sa se arate ca s-a luat cunostinta de starea de sanatate a copilului. Certificat privind antecedentele penale ale persoanei sau familiei care doreste sa adopte. declaratia de adoptie privind consimtamantul sotului celui ce doreste sa adopte. Atestatul care sa constate aptitudinea de a adopta. 25/1997. Pagina 19 din 53 . Hotarare judecatoreasca din care sa rezulte acelasi lucru pentru sotul celui ce adopta.U.tocilar.Vizitati www. Alte acte din care sa rezulte indeplinirea unei anumite cerinte legale pentru situatia respectiva. Certificat privind starea de sanatate si antecedentele penale ale persoanei sau familiei respective. Comisia pentru protectia copilului. Procedura Adoptiei a) Procedura administrativa Incheierea adoptiei presupune interventia unor organe ale administratiei publice care au anumite atributii cu scopul de a asigura realizarea interesului superior al adoptatului.ro ! Arhiva online cu diplome. nr. Certificatul de deces sau hotararea judecatoreasca din care sa rezulte ca unul din parintii celui ce urmeaza a fi adopat a decedat. cursuri si referate postate de utilizatori. existand garantiile materiale si morale necesare asigurarii dezvoltarii armonioase a copilului. Comitetul Roman pentru Adoptii. Rolul acestor organe a crescut potrivit reglementarilor date prin O. Daca este cazul. declaratie autentificata privind consimtamantul. Serviciul public specializat pentru protectia copilului. Certificatele de nastere si casatorie. in copii legalizate ale persoanei sau familiei care doreste sa adopte. data de persoana sau familia care doreste sa adopte. Actul din care sa rezulte gradul de rudenie intre cel care doreste sa adopte si copilul ce urmeaza sa fie adoptat. Exista mai multe organe administrative cu atributii in materia adoptiei.G. in raport cu reglementarea anterioara. Toate actele mentionate trebuie insotite de traducerea autentificata in limba romana. Certificat de sanatate al persoanei sau familiei in cauza.

Cererile persoanelor sau familiilor cu domiciliul in strainatate sau cu resedinta in Romania care doresc sa adopte. prin care se constata aptitudinea de a adopta. cursuri si referate postate de utilizatori. nr. respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti si functioneaza ca institutie publica de interes judetean.U. Activitatea acestuia este coordonata de secretarul consiliului judetean. Pagina 20 din 53 .Vizitati www. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate. In cazul in care nu exista cereri privind incredintarea copilului in vederea adoptiei sau daca cererea de incredintare nu a fost aprobata.G. rapoarte bilunare referitoare la evolutia copilului si a relatiilor dintre acestia. Serviciul public specializat pentru protectia copilului propune Comisiei pentru protectia copilului masurile de protectie ale copilului aflat in dificultate si asigura aplicarea lor. Comitetului Roman pentru Adoptii va determina serviciul public specializat pentru protectia copilului ce va avea sarcina identificarii unei persoane sau familii potrivite pentru copil. numai prin intermediul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea comisiilor pentru protectia copilului. respectiv local. care a dispus masura incredintarii copilului. eliberarea atestatului are loc numai daca din rapoartele intocmite de serviciul public specializat pentru protectia copilului din judetul sau din sectorul municipiului Bucuresti. In cazul incredintarii copilului in vederea adoptiei. Acest serviciu public specializat se afla in subordinea Consiliului Judetean. serviciul public specializat pentru protectia copilului are urmatoarele atributii: intocmeste raportul si propune Comisiei pentru protectia copilului eliberarea atestatului persoanei sau familiei care doreste sa adopte.tocilar. rezulta ca persoana sau familia in cauza prezinta garantiile morale necesare asigurarii dezvoltarii armonioase a copilului si prezinta conditii materiale pentru acelasi scop. ca o conditie prealabila incuviintarii adoptiei. dupa eliberarea atestatului. Serviciul de stare civila Serviciul public specializat pentru protectia copilului: Organizarea si functionarea acestui organ este reglementata prin O. se transmit Comitetului Roman pentru Adoptii.ro ! Arhiva online cu diplome. serviciile publice autorizate si specializate pentru protectia copilului sunt obligate sa prezinte Comisiei pentru protectia copilului. cu personalitate juridica. Serviciul public specializat pentru protectia copilului se infiinteaza prin hotararea consiliului judetean. In domeniul adoptiei. Organisme private autorizate.

nr. acorda avizul favorabil pentru incuviintarea adoptiei copilului. 7 alin. lit. a. d si art. Pagina 21 din 53 . 33. 1. nr. propune persoana sau familia care poate sa adopte copilul. nr. 26 – 29 ale O. 6. Primeste rapoartele bilunare de la serviciile publice autorizate si specializate pentru protectia copilului referitoare la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat in vederea adoptiei.U. In cazul existentei conditiilor prevazute de art. respectiv al consiliului local al municipiului Bucuresti. Comisia pentru protectia copilului coordoneaza activitatea autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativ – teritoriala de pe teritoriul judetului in domeniul autoritatii tutelare si a protectiei copilului. 26/1997.G. 34 in redactarea L. In domeniul adoptiei. respectiv art. La cererea persoanei sau familiei. respectiv a consiliilor locale ale sectorului municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza Comisia pentru protectia copilului. are urmatoarele atributii: constata existenta conditiilor materiale si a garantiilor morale necesare dezvoltarii armonioase a copilului si atesta faptul ca persoana sau familia care doreste sa adopte este apta sa adopte. Comisia pentru protectia copilului: In subordinea consiliului judetean. Cererea persoanei sau familiei care doreste sa adopte un copil aflat in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii este transmisa de acest comitet instantei judecatoresti competente prin intermediul serviciului public specializat pentru protectia copilului. respectiv 90 de zile de la data cererii. 31.U. in termen de 30 de zile. cursuri si referate postate de utilizatori. Alte atributii prevazute de lege.ro ! Arhiva online cu diplome. ca organ de specialitate al consiliului judetean.G. 8 pentru ca adoptia sa poata fi incuviintata fara a se cere incredintarea copilului in vederea adoptiei. Parintii adoptivi au obligatia de a informa copilul ca este adoptat imediat ce varsta si gradul de maturitate al acestuia o permit. 25/1997. Comisia pentru protectia copilului.tocilar. Persoana sau familia care doreste sa adopte un copil este reprezentata in instanta judecatoreasca numai de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau de un organism privat autorizat. Organizarea si functionarea Comisiei pentru protectia copilului sunt reglementate prin art. 108/1998 prin care s-a aprobat O. comisia elibereaza atestatul care constata aptitudinea de a adopta.Vizitati www.

sunt obligate sa transmita Comitetului Roman pentru Adoptii datele de identitate si toate informatiile pertinente referitoare la copiii a caror adoptii sunt competente sa le avizeze. nr. Comisiile pentru protectia copilului din fiecare judet. posibilitatea incredintarii copilului la persoana sau familia de cetatenie romana. daca desfacerea este in interesul superior al copilului. nr.Vizitati www. 84/1994. Primeste notificarea despre informarea copilului ca este adoptat. ia in considerare cu prioritate.G. si abroga H. Cererile persoanelor sau ale familiilor .tocilar.se transmit Comitetului Roman pentru Adoptii numai prin intermediul autoritatilor centrale care actioneaza in acel stat in domeniul protectiei copilului si cooperarii in materia adoptiei internationale sau al organismelor private autorizate de catre acesta si de catre Comitetul Roman pentru Adoptii. numai prin intermediul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea Comisiilor pentru protectia copilului sau al organismelor private romane autorizate. Judecarea cererii pentru incuviintarea instantei de judecata se face cu citarea Comisiei pentru protectia copilului care a avizat favorabil incuviintarea adoptiei. 63/1991. nr.G.care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui stat si care doresc sa adopte . 502/1997 reglementeaza organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii. Poate cere desfiintarea adoptiei. Comitetul Roman pentru Adoptii – persoana juridica romana – este un organ de specialitate in subordinea Guvernului. cursuri si referate postate de utilizatori. comisia reprezinta sau asista pe copil. se transmit de Comitetul Roman pentru Adoptii dupa eliberarea atestatului de catre Comisia pentru protectia copilului. Comitetul Roman pentru Adoptii: H. infiintat in scopul supravegherii si ingrijirii actiunii de protectie a drepturilor copilului prin adoptie si al realizarii cooperarii internationale in acest domeniu. In cazul in care o persoana sau familie are cetatenie romana si o persoana sau familie cu cetatenie straina cer incredintarea in vederea adoptiei a aceluiasi copil. Comitetul Roman pentru Adoptii este autoritatea centrala romana insarcinata sa aduca la indeplinire obligatiile prevazute de comitet asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale incheiata la Haga la 29 mai 1999 si ratificata de tara noastra prin L. Pagina 22 din 53 .ro ! Arhiva online cu diplome. Comitetul Roman pentru Adoptii are urmatoarele atributii: cererile persoanelor sau familiilor cu domiciliul sau resedinta in Romania care doresc sa adopte. respectiv din sectorul municipiului Bucuresti.

Transmite instantelor de judecata cererea de adoptie a persoanei sau familiei care doreste sa adopte un copil aflat in evidenta Comitetul Roman pentru Adoptii. indeplinirea masurilor pentru identificarea unei persoane sau familii pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei. cursuri si referate postate de utilizatori. nr. unei persoane sau familii. constituite in conditiile legii. propun Comisiei pentru protectia copilului incredintarea acestuia in vederea adoptiei.Vizitati www.G. subordonate acestora. Atributiile Comitetului Roman pentru Adoptii sunt prevazute si de art. Acorda autorizatii organismelor private care actioneaza in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie. Organisme Private Autorizate Acestea sunt persoane juridice de drept privat cu scop lucrativ. Tine evidenta copiilor care urmeaza sa fie adoptati. Pagina 23 din 53 . Confirma indeplinirea procedurilor si a termenelor in cazul adoptiei de catre persoane sau familii cu domiciliul si resedinta in strainatate. 502/1998. 4 din H. cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului. In termen de 60 de zile de la comunicarea datelor de catre Comitetul Roman pentru Adoptii. Judecarea cererii de adoptie se face cu citarea Comitetului Roman pentru Adoptii. Comitetul Roman pentru Adoptii este obligat sa transmita datele primite mentionate inaintea tuturor comisiilor pentru protectia copilului in 5 zile de la primire. Aceste organisme au unele atributii in materie de adoptie: intocmesc rapoarte si fac propuneri Comisiei pentru protectia copilului in ce priveste eliberarea atestatului care constata aptitudinea de a adopta. comisiile pentru protectia copilului vor transmite cererile persoanelor sau familiilor atestate corespunzator si care doresc sa le fie incredintati acei copii in vederea adoptiei.ro ! Arhiva online cu diplome. colaborarea cu Comitetul Roman pentru Adoptii in orice problema in vederea adoptiilor. acordandu-se prioritate persoanelor sau familiilor cu cetatenie romana. 4. cu organisme private straine si romane autorizate si cu organisme internationale in orice probleme de interes reciproc in domeniul adoptiei. Stabilirea termenului in care serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat va prezenta acestuia propuneri privind incuviintarea adoptiei copilului. Comitetul Roman pentru Adoptii colaboreaza cu autoritatile publice romane si straine.tocilar.

vechiul act de stare civila pastrandu-se. b) Procedura in fata instantei de judecata Incuviintarea adoptiei este de competenta instantei judecatoresti. incetarea sau anularea adoptiei. iar pe marginea lui se face mentiune despre intocmirea noului act.U. nr. 5. cauzele privitoare la incuviintarea adoptiei se judeca. Potrivit L. pot primi de la Comitetul Roman pentru Adoptii sarcina de a identifica o persoana sau familie potrivita pentru incredintarea copilului pentru care nu exista cereri in acest sens (de incredintare). 15 si 16 ale Pagina 24 din 53 . la tribunale. in anumite cazuri intre care: desfacerea.Comitetului Roman pentru Adoptii in cazul copilului cu cetatenie romana adoptat de o persoana sau familie cu cetatenie straina. 15. potrivit comptentelor legale cu care este investit are urmatoarele atributii in materie de adoptie: pe baza hotararii definitive si irevocabile de incuviintare a adoptiei. persoana sau familia care doreste sa adopte poate fi reprezentata in instanta si de un organism privat autorizat. 87/1998. intocmeste un nou act de nastere al copilului pe baza hotararii de adoptie.Competenta materiala jurisdictionala pentru incuviintarea adoptiei Potrivit art. cursuri si referate postate de utilizatori. . Serviciul de stare civila Acest serviciu de stare civila. 25/1997. art. competenta teritoriala pentru incuviintarea adoptiei. in prima instanta. cererea persoanei sau familiei care doreste sa adopte se transmite de catre Comitetul Roman pentru Adoptii instantelor judecatoresti competente si printr-un organ privat autorizat. nr. 1 din O. In actele de stare civila se inscriu mentiunile cu privire la modificarile intervenite in starea civila a persoanei. alin.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www.tocilar. au obligatia de a prezenta rapoarte periodice privind evolutia copilului adoptat si a acestuia si a parintilor adoptivi .G.cel putin doi ani . in care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintii firesti. Adoptia presupune doua etape procedurale si anume: una administrativa si una judecatoreasca (in fata instantei de judecata). Se pot deosebi urmatoarele aspecte: competenta materiala jurisdictionala pentru incuviintarea adoptiei.

nr. 15 cu trei alineate. alin. impreuna cu avizul favorabil al Comisiei pentru protectia copilului privind adoptia.J. in prima instanta.. Prin urmare. instanta teritoriala competenta este determinata dupa domiciliul copilului ce urmeaza a fi adoptat. cursuri si referate postate de utilizatori.U. ce trebuie anexat la propunerea privind incuviintarea adoptiei facuta de serviciul public autorizat pentru protectia copilului catre Comitetul Roman pentru Adoptii. afara de situatia in care se adopta un copil parasit sau din parinti necunoscuti sau care se afla in ingrijirea unei institutii de ocrotire. . potrivit alin. Reglementarea actuala este in sensul ca persoana sau familia care doreste sa adopte isi exprima consimtamantul in forma autentica. 25/1997 devin art. 1731/1991). S-a decis ca parintele adoptiv poate sa-si exprime consimtamantul fie prin declaratie in fata instantei care incuviinteaza adoptia. iar in alin. O.Competenta teritoriala pentru incuviintarea adoptiei Cauzele privind incuviintarea adoptiei. consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani se va lua de instanta. Astfel. decizia civila nr. 1 prevede ca incuviintarea adoptiei este de competenta. competenta teritoriala este in raport de domiciliul adoptatului. 2 se precizeaza ca daca nu se poate determina instanta competenta. al celorlalte acte ale dosarului intocmite in faza prealabila judecatii si al Pagina 25 din 53 . nr. In prezent. O deosebita atentie trebuie acordata verificarii existentei consimtamantului necesar la adoptie. a tribunalului in a carei raza teritoriala se gaseste domiciliul copilului.G. ceea ce presupune existenta consimtamantului viitorului adoptator. In unele situatii instanta poate lua consimtamantul. iar daca nu se poate determina instanta competenta.ro ! Arhiva online cu diplome. 1. c) Atributiile instantei de judecata Instanta de judecata are urmatoarele atributii cu privire la incuviintarea adoptiei: 1. Verifica indeplinirea conditiilor de fond si forma precum si lipsa impedimentelor la adoptie. spre deosebire de regelementarea data prin L. este competent Tribunalul Bucuresti. cand. competenta teritoriala se determina dupa sediul institutiei la care se afla copilul.S. atunci competent a solutiona este Tribunalul Bucuresti. in acest sens. Verificarea indeplinirii cerintelor legale pentru adoptie se face cu ajutorul actelor depuse de parti.tocilar. sunt de competenta tribunalului in a acrei raza teritoriala domiciaza copilul ce urmeaza a fi adoptat. personal sau prin procura speciala si autentica (C. fie prin inscris autentic.Vizitati www. 11/1990 care era in sensul instantei de la domiciliul adoptatorului.

Procedura administrata prealabil procedurii judecatoresti nu face pasibila transmiterea cererii de adoptie decat prin intermediul organismelor prevazute de lege si cu respectarea celorlalte conditii legale. Dupa ce verifica indeplinirea cerintelor legale pentru adoptie.G. Cererea persoanei sau a familiei care doreste sa adopte un copil aflat in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii este transmisa de acesta instantei de judecata competente prin intermediul serviciului public specializat pentru protectia copilului sau a organului privat autorizat. in Camera de Consiliu.ro ! Arhiva online cu diplome. daca exista motive temeinice pentru incuviintarea adoptiei.tocilar. Instanta poate administra orice proba admisa de lege.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. in cadrul incredintarii prealabile a adoptiei. dupa caz. Pentru copiii care nu se afla in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii. care reprezinta sau asista pe copil. daca persoana sau familia ce doreste sa adopte prezinta conditiile materiale si garantiile morale necesare dezvoltarii armonioase a copilului. anchetei psiho-sociale a copilului. Cererea pentru incuviintarea adoptiei se solutioneaza de un complet format din doi judecatori special desemnati de Ministerul Justitiei. instanta este obligata sa se pronunte prin hotarare de incuviintare a adoptiei sau prin hotarare de respingere a adoptiei. favorabil si s-au statornicit relatii corespunzatoare intre copil si viitorul adoptator care sa justifice incuviintarea adoptiei. instanta de judecata este chemata sa aprecieze asupra unor imprejurari: daca adoptia se face in interesul superior al copilului. 13 din O. Pagina 26 din 53 . In unele situatii.U. daca copilul evolueaza. desi diferenta de varsta intre adoptator si adoptat este mai mica de 18 ani. facand verificari. a Comitetului Roman pentru Adoptii. care se cere la instanta. Judecarea cererii se face cu citarea Comisiei pentru protectia copilului (incuviintarea adoptiei) care a avizat favorabil incuviintarea adoptiei. cu participarea procuratorului. Instanta poate administra orice proba admisa de lege. a persoanei sau familiei care doreste sa adopte. 25/1997. nr. Procedura: difera din punctul de vedere al cererilor. cererile se pot depune la instanta de judecata direct de persoana sau familia ce doreste sa adopte. Consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani va fi cerut in instanta. Pot fi adoptati insa si copiii care nu sunt in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii in cazurile prevazute de art. Actiunile si cererile privind incuviintarea adoptiei sunt scutite de taxa de timbru.

instanta va cere raportul referitor la ancheta psiho-sociala a copilului.S. antecedentele copilului. starea fizica si mentala a copilului. Hotararile date in cauzele avand ca obiect incuviintarea adoptiei nu sunt supuse apelului. recursul in interesul legii. conditiile de locuit. – sectiunile unite publicate in M. in toate cazurile. un nou act de nastere al copilului in care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parinti firesti. Pagina 27 din 53 . Vechiul act de nastere se va pastra. Raportul se prezinta de Comisia pentru protectia copilului care a avizat favorabil adoptia copilului.Vizitati www. Acesta cuprinde: date privind personalitatea copilului.1999 a C. conditiile in care a fost crescut si in care a trait copilul. Comisia pentru protectia copilului de la adomiciliului persoanei sau familiei care doreste sa adopte elibereaza atestatul care constata aptitudinea de a adopta. In acest sens. motivele pentru care doreste sa adopte copilul. d) Inregistrarea adoptiei: Pe baza hotararii irevocabile de incuviintare a adoptiei. starea sanatatii si situatia economica a adoptatorului. dupa care devin irevocabile. Se poate solicita un raport referitor la ancheta sociala privind persoana sau familia care doreste sa adopte. Instanta noastra suprema s-a pronuntat in sensul ca in cererile referitoare la adoptie este obligatorie efectuarea anchetei sociale. opinia copilului cu privire la adoptia propusa. nr. Deasemenea.O. aptitudinea sa de a educa copilul.tocilar.12. IV din 27. 636/27. Cu privire la calea extraordinara de atac.09. potrivit Deciziei nr. religia copilului si religia adoptatorului. ca loc al nasterii se trece denumirea unitatii administrativ – teritoriale unde isi are sediul autoritatea administratiei publice locale care intocmeste actul.ro ! Arhiva online cu diplome. Aceste hotarari sunt supuse numai recursului. Serviciul de Stare Civila va intocmi. In acest nou act. cel de la domiciul adoptatorului. solutionarea cererii de incuviintarea a doptiei se face de instanta constituita din completul de judecata format din 2 judecatori special desemnati de Ministerul Justitiei.1999. Servicul de stare civila competent a intocmi noul act este. orice alte date referitoare la cresterea si educarea copilului. mentionandu-se pe marginea acestuia intocmirea noului act.J. ancheta ar trebui sa cuprinda: persoana. in conditiile legii. cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 28 din 53 .U. Adoptia. Capitolul III: Natura juridica a adoptiei si interesul determinarii acesteia A. cursuri si referate postate de utilizatori. nu exista o reglementare speciala. Consimtamantul parintilor poate fi revocat in anumite conditii. cu interventia mai multor autoritati. Adoptia presupune mai multe operatiuni juridice Incheierea sau formarea adoptiei necesita savarsirea mai multor operatii juridice. iar uneori nu se cere. dintre care una administrativa si una jurisdictionala. deci.tocilar. B. este un act juridic complex care presupune o anumita procedura. care se da in fata instantei). nr. 22. care se formeaza in timp. alineatul 5. In ce priveste nulitatea adoptiei. iar regimul sau juridic devine un regim direct. incheierea adoptiei facandu-se fara consimtamantul acestora. 25/1997. Adoptia este un act juridic complex Adoptia este un act juridic complex deoarece. “cererile de desfacere a adoptiei urmeaza aceleasi reguli de competenta ca si cele pentru incuviintarea adoptiei”. Acestea se savarsesc in momente diferite si intr-o anumita ordine. normele care definesc acest regim juridic formand o institutie juridica complexa de drept administrativ si al familiei. Deci. actul administrativ dobandeste trasaturile unui act juridic specific altei ramuri de drept.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. fiecare cu atributiile sale. actele juridice ale persoanei chemate sa-si exprime consimtamantul la adoptiei preced incuviintarea adoptiei de catre instanta de judecata (exceptie in cazul consimtamantului copilului de 10 ani. in unele cazuri.G. In toate cazurile. reglementarea noua se deosebeste de cea anterioara si in ceea ce priveste procedura in fata instantei. e) Competenta jurisdictionala in cazul desfacerii si nulitatii adoptiei: Potrivit O. In aceste conditii se aplica regulile determinate de Codul de Procedura Civila. art.

ro ! Arhiva online cu diplome. Ronea cu privire la procedura adoptiei. care prezinta anumite particularitati in raport cu procedura contencioasa. Procedura necontencioasa in materia adoptiei prezinta anumite particularitati. Adoptia este un act de dreptul familiei care se analizeaza in consimtamantul partilor. in lucrarea “Natura juridica si procedura specifica adoptiei”. Procedura se aplica si in cazurile in care legea da in caderea presedintelui instantei luarea unor masuri cu caracter necontencios. s-a considerat ca aceasta este o procedura necontencioasa. fara sa se urmareasca stabilirea unui drept potrivnic fata de alta persoana (art. gratioasa. care constituie si finalitatea acesteia. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. Astfel: cererea persoanei sau familiei care doreste sa adopte se transmite instantei competente de catre Comitetul Roman pentru Adoptii prin intermediul serviciului specializat pentru protectia copilului sau a organismului privat autorizat. nr. Stoica si M. C. 25/1997. Codul familiei califica consimtamantul partilor la adoptie drept actul juridic al adoptiei. dupa parerea autorilor V. Procedura administrativa urmareste aceeasi finalitate.U. 18. Adoptia produce efecte juridice din momentul ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de incuviintare a adoptiei. Rezulta din cele aratate ca instanta de judecata competenta exercita un control de legalitate si unul de oportunitate privind interesul superior al adoptiei. Interesul determinarii naturii juridice a adoptiei: Pagina 29 din 53 . 331-337 si art.G. alineatul 2 din O. Privitor la natura juridica a problemei judiciare pentru incuviintarea adoptiei. Judecarea cererii se face cu citarea autoritatilor si persoanelor prevazute de art. Instanta solutioneaza cauza in Camera de Consiliul in complet format din 2 judecatori special desemnati de Ministerul Justitiei.tocilar. 339 din Codul de Procedura Civila. Procedura necontencioasa se aplica cererilor pentru dezlegarea carora este nevoie de mijlocirea instantei. decizia de incuviintare a adoptiei fiind numai o conditie ceruta de lege pentru formarea acestui act. Reglementarea procedurii necontencioase este facuta prin art. iar decizia organului competent ca incuviintare a adoptiei. 331 din Codul de Procedura Civila).

ceea ce inseamna ca acele acte trebuie facute in mod valabil. 25/1997. Fata de cele aratate. numai astfel rudenia creata prin adoptie este asimilata cu rudenia fireasca. cat si la data incuviintarii adoptiei de catre instanta. ele fara incuviintarea instantei nu valoreaza adoptiei. Deci. cand se exprima consimtamantul se elibereaza atestatul ori avizul favorabil. impreuna formeaza actul juridic complex al adoptiei. inseamna ca rudenia care se stabileste prin adoptie exista intre adoptat si descendentii lui. Capitolul IV: Efectele adoptiei Sectiunea 1: Filiatia si rudenia civila (prin adoptie) Distinctia intre filiatie si rudenia civila: Adoptia stabileste filiatia intre cel care adopta si copil. descendentul adoptatorului devine ruda cu rudele adoptatorului. precum si rudenia intre copil si rudele adoptatorului – art. si rudele adoptatorului. nr. sau se ia masura incredintarii copilului in vederea adoptiei. Conditia de fond si lipsa impedimentelor la adoptie trebuie indeplinita la data savarsirii fiecarei operatiuni juridice care. pe de alta parte. pe de o parte. instanta de judecata incuviinteaza actele juridice in vederea adoptiei in procesul de formare al acesteia. Prin urmare. Solutia se impune in sens afirmativ deoarece. textul nu prevede expres ca descendentii adoptatorului devin rude cu rudele adoptatorului. Textul prevede ca rudenia se stabileste intre copil si rudele adoptatorului. iar un text care sa arate contrariul nu exista.G. spre exemplu.tocilar. Conditiile de fond si lipsa impedimentelor la adoptie trebuie indeplinite atat la data savarsirii oricaruia din actele juridice prealabile incuviintarii.U. cursuri si referate postate de utilizatori. alineatul 2 din O. In legatura cu acest text se impun unele precizari: textul nu prevede expres ca descendentii adoptatului sunt in raporturi de filiatie cu adoptatorul ori de rudenie cu acesta. Pagina 30 din 53 .Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. 1. Neindeplinirea acestor cerinte legale la una din datele intocmirii actelor juridice mentionate opreste instnta de judecata sa incuviinteze adoptia ca act juridic complex. desi valabil facute.

exista aceasta asimilare. Cel care a luat un copil spre crestere fara a intocmi formele cerute pentru adoptie.tocilar. Asimilarea filiatiei si rudeniei din adoptie si rudenia fireasca: In principiu. filiatia dintre copil si parintii sai firesti inceteaza. cursuri si referate postate de utilizatori. insa numai daca parintii firesti. devenind ruda cu parintele adoptiv.G. donatorul a adoptat un copil. in momentul stabilirii filiatiei prin adoptie. In privinta unora din efectele juridice produse in cele doua situatii exista. deoarece aceasta categorie de copii nu se include in enumerarea limitativa a textului mentionat. insa numai daca parintii sai firesti. de la aceeasi data cu incetarea adoptiei firesti a adoptatorului. Descendentul adoptatului inceteaza de a mai fi ruda cu rudele parintelui sau firesc. Pagina 31 din 53 . deci nu si cei adoptivi. sunt disparuti ori sunt in nevoi. Data producerii ori stabilirii filiatiei prin adoptie este data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de incuviintare a adoptiei. au murit. Donatia nu se revoca in conditiile art. Descendentii adoptatorului nu se mai afla in raporturi de rudenie fireasca cu parintii firesti ai adoptatorului. 836 Cod Civil daca.U. se poate face numai daca acel copil a lasat descendenti firesti. Sotul care a contribuit la intretinerea copilului celuilalt sot este obligat sa continue a acorda intretinere copilului. nr. unele deosebiri. sunt disparuti ori sunt in nevoie. legatura de rudenie fireasca inceteaza intre adoptat si descendentii sai. de catre tatal sau. 4. Astfel: recunoasterea unui copil din afara casniciei dupa ce acesta a decedat.Vizitati www. are obligatia sa-l intretina cat timp copilul este minor. Asadar. Relatiile dintre adoptat si parintii sai firesti si rudele acestora: Potrivit art. si parintii firesti si rudele acestuia. pe de o parte. 1 alineatul 4 din O.3. nu si cei prin adoptie. ulterior acesteia.1. pe de alta parte.ro ! Arhiva online cu diplome. au murit. insa. 25/1997. recunoasterea nu poate avea loc daca acel copil are descendenti prin adoptie. cat timp acesta este minor.

Este. in acesta situatie.tocilar. normal ca drepturile si indatoririle parintesti sa treaca de la parintii firesti la cei adoptivi. Sectiunea 2: Drepturile si indatoririle parintesti 4. de regula minorul. Parintii copilului (cei firesti) nu raman complet dezinteresati de soarta copilului lor.2. nr. In acest caz. Potrivit art. fara a deosebi dupa cum acestia sunt din casatorie.G. Devenind major. alineatul 1 din Codul familiei dispune ca ambii parinti au aceleasi drepturi si indatoriri fata de copiii lor minori.U.G. Adoptia de catre sot a copilului firesc al celuilalt sot: O situatie deosebita exista in cazul in care cel ce adopta este sotul parintelui firesc al adoptatului. Adoptatul intra in familia adoptatorului. deci. din afara casatoriei ori adoptati. Trecerea drepturilor si indatoririlor parintesti de la parintii firesti la cei adoptivi Un alt efect al adoptiei este trecerea drepturilor si indatoririlor parintesti de la parintii firesti la cei adoptivi. Solutia rezulta din art. Pe cale de consecinta.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. 97. 25/1997. 22 alineatul 4 din O. drepturile si indatoririle parintesti apartin celui care adopta si parintelui firesc casatorit cu acesta. 25/1997 care prevede ca la desfacerea adoptiei parintii firesti isi redobandesc drepturile si indatoririle parintesti.1. In consecinta. locuieste in casa acestuia si adoptatorul are obligatia de a-l creste si educa pentru a se putea integra in societate. art.ro ! Arhiva online cu diplome. S-a decis ca adoptatul dobandeste un drept locativ propriu. prevederile stabilite pentru ocrotirea minorilor prin Titlul III – Capitolul I din Codul familiei sunt aplicabile si copilului adoptat. Acest efect se produce in cazul adoptiei unei persoane care nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu. In acelasi sens. nr. 13 din O. Se admite ca ei au dreptul de a cere desfacerea adoptiei daca aceasta este in interesul minorului.U. adoptatul nu poate fi evacuat chiar daca parintele adoptatului se muta in casa proprie sau ca urmare a casatoriei incheiata ulterior. ar urma ca adoptatul Pagina 32 din 53 . inseamna ca legatura de rudenie dintre parintele firesc (al carui sot adopta) si copilul sau adoptat de catre celalalt parinte (sot) se mentin.

ca in mod practic. legatura de rudenie fireasca inceteaza in cazul in care-l avem in vedere. invatatura sau pregatirea profesionala a copilului minor nu se fac in spirit de devotament fata de Romania. in sensul ca adoptatorul nu este casatorit). ori daca educarea. 112 din Codul familiei. nr. “Consideratii privind infierea copilului celuilalt sot”. 14. in situatii exceptionale. 22. In cazul decaderii ambilor adoptatori din drepturi sau a unui singur adoptator (singur. 14. 14. nr.U. 25/1997 care prevede ca la desfacerea adoptiei parintii firesti redobandesc drepturile si indatoririle parintesti numai daca instanta de judecata nu decide o alta masura de protectie a copilului. serviciul public specializat pentru protectia copilului poate decide plasamentul copilului in regim de urgenta intr-un centru de primire care este organizat si Pagina 33 din 53 . Aceasta solutie este in interesul adoptatului caci decaderea se poate ridica de catre instanta de judecata in conditiile art.G.G.ro ! Arhiva online cu diplome. continua sa se afle in raporturi de rudenie fireasca cu rudele parintelui sau. cursuri si referate postate de utilizatori. alineatul 4 din O. 13. Aceasta solutie se regaseste in art. prin purtare abuziva sau neglijenta grava in indeplinirea indatoririlor de parinte. Decaderea adoptatorului din drepturile parintesti: Parintii adoptatori sau numai unul dintre ei pot fi decazuti din drepturile parintesti daca sanatatea ori dezvoltarea fizica si psihica a copilului adoptat este primejduita prin felul de exercitare a drepturilor parintesti. In cazul in care numai unul dintre adopatatori este decazut din drepturile parintesti. Se mai pune problema delimitarii cazurilor in care intervine decaderea din drepturile parintesti si acelea in care intervine plasamentul copilului in regim de urgenta. Intr-adevar. alineatul 2 din O. 26/1997 (art. Ar insemna deci. 108/1998).tocilar. 16 potrivit L.Vizitati www. 15 devin art. daca parintii sau unul dintre acestia pot fi adoptatori) pun in pericol securitatea. Ei le vor exercita in conformitate cu prevederile art. potrivit art. dezvoltarea sau integritatea morala a copilului prin exercitarea in mod abuziv a drepturilor parintesti sau prin neglijenta grava in indeplinirea indatoririlor parintesti. nr. Ticlea. acestea vor fi exercitate de catre celalalt adoptator. numai fata de un singur parinte si rudele acestuia – Al. 97 si urmatoarele din Codul familiei. 15. Decaderea din drepturile parintesti a adopatatorilor sau a unuia dintre adoptatori nu inseamna desfacerea adoptiei. instanta de judecata trebuie sa decida cu privire la exercitiul drepturilor parintesti pe timpul cat dureaza decaderea.U.

nr. posibilitatea de dezvoltare fizica. Criteriul dupa care se va calauzi instanta pentru a decide cu privire la incredintarea minorului este interesul acestuia. serviciul pe care-l au sotii etc. chiar daca nu exista o cerere expresa a sotilor adoptatori in acest sens. Desigur. se aplica in privinta relatiei dintre ei si minorul adoptat prevederile legale cu privire la desfacerea casatoriei pentru cazul in care exista copii minori – art.Vizitati www. inseamna ca. se pune problema incredintarii acestuia. 10 din 13 noiembrie 1969. in conformitate cu interesele acestora. copilul poate fi incredintat chiar parintelui vinovat de divort. alineatul 4. 42-44 din Codul familiei. punctul 1. a copiilor. invatatura sau pregatirea profesionala a copilului nu se fac corespunzator. printre care: posibilitatile materiale ale parintilor. cursuri si referate postate de utilizatori. instanta judecatoreasca. in cazul in care exista un copil minor adoptat. instanta va culege din timp toate datele necesare cu privire la profesia sotilor. la cererea autoritatii tutelare. sa se pronunte prin hotararea de divort si asupra incredintarii copilului minor adoptat pentru a se evita introducerea ulterioara a unei noi actiuni. legaturile de afectiune. starea sanatatii lui. Instanta de judecata este obligata. Deoarece la incredintarea copiilor minori se tine seama exclusiv de interesul acestora. starea sanatatii lor. intelectuala pe care copilul le poate gasi la unul dintre adopatatori. Deci. pe de o parte instanta trebuie sa decida pentru fiecare dintre copii si. comportarea parintilor fata de copil inainte de divort. se arata ca in vederea incredintarii copiilor minori. Pagina 34 din 53 . morala. In Decizia de indrumare a instantei supreme. pe de alta parte. cum ar fi: sexul copilului. In determinarea interesului se tine seama de mai multi factori. va pronunta decaderea parintelui din drepturi. 109 din Codul familiei prevede ca daca sanatatea sau dezvoltarea fizica a copilului este primejduita prin felul de exercitare a drepturilor parintesti. posibilitatile materiale pe care le au sotii pentru asigurarea cresterii si educarii copiilor. prin purtarea abuziva sau prin neglijenta grava in indeplinirea indatoririlor de parinte ori daca educarea. varsta copilului. Adoptatorii divortati: Daca sotii adoptivi divorteaza. functioneaza in subordinea sa ori a unui organism privat autorizat sau la o persoana ori la o familie atestate in acest scop.ro ! Arhiva online cu diplome. precum si orice date care ar putea fi de natura sa influienteze asupra solutiei.tocilar. se vor avea in vedere si alti factori. iar art.

precum si la administrarea bunurilor acestuia. In cazul in care copilul a implinit 14 ani se cerea si consimtamantul acestuia. Parintii se pot invoi cu privire la incredintarea copiilor minori dar. nr. educatia scolara a copilului nu poate fi schimbata decat cu aprobarea Comisiei pentru protectia copilului. Daca incredintarea s-a facut in conditiile O. cursuri si referate postate de utilizatori.G. 43 din Codul familiei si art. cu exceptia cazului in care s-a dispus decaderea adoptatorului din drepturile parintesti. 42-44 din Codul familiei sau de Comisia pentru protectia copilului in conditiile art. nr. pana la aparitia L. nr. Indiferent cine a luat masura incredintarii copilului. serviciu public specializat pentru protectia copilului sau unui organism privat autorizat: Aceasta masura se poate lua de instanta in cazul divortului in conditiile art. persoana fizica sau familie ori persoana juridica la care a fost incredintat copilul.ro ! Arhiva online cu diplome. In cazul existentei unor motive temeinice datorate de cele mai multe ori imoralitatii ori comportarii parintilor. art. copiii minori pot fi incredintati unor rude sau altor persoane. 10 din O. familii. Masura incredintarii copilului se poate lua si in cazul in care acesta este adoptat. 7-10 din O. 26/1997. 10. are fata de acesta numai drepturi si indatoriri parintesti ce revin parintilor cu privire la persoana copilului – art. Pentru a decide cu privire la incredintarea copiilor minori. Incredintarea copilului unei persoane.U. nr. instanta de judecata este obligata sa asculte pe parinti.tocilar. ori incuviintarea incheierii acestor acte se face de catre Comisia pentru protectia copilului. 26/1997.G. cand instanta de judecata este datoare sa decida si cu privire la reprezentarea minorului ori la incuviintarea actelor sale.G.Vizitati www.U. Daca incredintarea s-a facut in conditiile Codului familiei. dar numai cu consimtamantul acestora ori unor institutii de ocrotire.U. Pagina 35 din 53 . aceasta invoiala nu produce efecte daca nu este incuviintata de instanta de judecata pentru a se verifica daca invoiala corespunde intereselor copiilor. serviciului public specializat pentru protectia copilului sau unui organism autorizat. se distinge: exercitarea drepturilor de a incheia acte juridice in numele copilului incredintat. Incredintarea se poate face unei familii. autoritatea tutelara si pe copiii care au implinit varsta de 10 ani. persoane. 26/1997. drepturile si indatoririle cu privire la bunurile copilului raman adoptatorului. 108/1998.

prin grija serviciului public specializat. neputand fi ridicat decat cu aprobarea Comisiei pentru protectia copilului. va putea instraina bunurile copilului numai daca actul raspunde unor nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru copil. daca sotii s-au inteles in acest Pagina 36 din 53 . Serviciul public specializat pentru protectia copilului. cu aprobarea Comisiei. care il poate delega serviciului public specializat pentru protectia copilului sau organismului specializat privat careia copilul i-a fost incredintat. adoptatul minor dobandeste si el numele de familie schimbat al adoptatorilor. Schimabarea numelui de familie al adoptatorului: In situatia in care sotii adoptatori isi schimba numele de familie.tocilar. numele lor reunite. Se inventariaza bunurile copilului in termen de 15 zile de la incredintarea copilului. Cand adoptia este facuta de doi soti si acestia au nume comun. Acest nume va trebui declarat la incuviintarea adoptiei. Sectiunea 3: Numele de familie al adoptatului 4. hotararea de incuviintare a adoptiei trebuie sa arate numele de familie al adoptatului (adica pe care acesta o sa-l poate). instanta poate sa decida. cu aprobarea Comisiei pentru protectia copilului. adoptatul dobandeste numele de familie al adoptatorului. adoptatul dobandeste numele acestora. Daca sotii nu au nume comun.Vizitati www.3.ro ! Arhiva online cu diplome. adoptatorii vor stabili numele pe care adoptatul urmeaza sa-l poarte: numele unuia dintre adopatatori. Dreptul de a administra bunurile copilului se exercita de Comisia pentru protectia copilului. In cazul in care adoptatoriii nu cad la invoiala cu numele. In toate cazurile. cursuri si referate postate de utilizatori. sumele de bani obtinute din vanzare si veniturile aduse de acestea se depun intrun cont personal pe numele copilului. Numele dobandit de adoptat: Prin adoptie. Credinta religioasa se poate schimba numai in cazurile exceptionale.1.

1 si 2 din Codul familiei. pentru motive temeinice. ci numele adoptatorului. 4. In caz de neintelegere a sotilor in aceasta privinta decide autoritatea tutelara. 28 din Codul familiei se pune intrebarea de a sti ce nume va lua sotul care are nume comun cu celalalt sot dar care este adoptat in timpul casatoriei. cursuri si referate postate de utilizatori. de catre parintii adoptatori sau. numele adoptatorului. sotii se pot intelege cu privire la numele de familie al minorului care urmeaza a fi purtat. Pentru minor.3.Vizitati www. numele comun din timpul casatoriei.ro ! Arhiva online cu diplome. neluand numele adoptatorului (dupa decesul celuilalt sot). in care scop se va face cererea de schimbare a numelui copilului. 40 alin. cu incuviinatrea autoritatii tutelare. decide autoritatea tutelara. deci nu numele adoptatorului. In cazul in care celalal sot consimte. de catre tutore.tocilar. Schimbarea numelui de familie al minorului se poate face odata cu schimbarea numelui de familie al parintilor adoptatori ori. Adoptatul major casatorit nu poate sa-si schimbe numele prin adoptie ci numai pe cale administrativa. acel sot nu va lua numele pe care l-a avut inainte de casatorie.3. separat. Numele sotului adoptat: In legatura cu art. in conditiile art. Sotul adoptat ramane cu numele comun. In toate situatiile. nimic nu se opune ca fostul sot adoptat sa poarte dupa divort. deoarece trebuie sa dispara toate urmele rudeniei firesti. Cererea se semneaza si de catre copil daca a implinit varsta de 14 ani. Sotul supravietuitor adoptat ramane cu numele comun. cererea de schimbare a numelui de familie se face. organul competent va da o decizie motivata de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui de familie. fel si s-a facut cerere de schimbare a numelui minorului. dupa caz. el nu dobandeste deci. Daca unul dintre sotii adoptatori isi schimba numele de familie. Sectiunea 4: Domiciliul si locuinta adoptatului Pagina 37 din 53 . sotul adoptat poate dobandi numele de familie al adoptatorului. In cazul in care parintii adoptatori nu s-au inteles cu privire la schimbarea numelui minorului. Deasemenea. Daca sotul adoptat ramane cu numele de familie comun iar casatoria se desface prin divort.

26/1997. 102 din Codul familiei. acestia decid la care dintre ei va locui copilul. Locuinta adoptatului: In ceea ce priveste locuinta adoptatului minor. daca ar fi vorba de un adoptat care s-ar incredinta ori ar fi dat in plasament.U.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. nr. Daca sotii adoptatori nu locuiesc impreuna. Prin urmare. Autoritatea tutelara poate da incuviintarea adoptatului minor. daca acesta a implinit varsta de 10 ani. in conditiile O.4. domiciliul minorului adoptat este la parintii adoptatori sau la acela la care locuieste. 14 din Decizia nr. in conditiile art.U. Aceeasi este solutia in cazul plasamentului copilului la o persoana fizica sau juridica si deci domiciliul copilului este la persoana la care acesta a fost dat in plasament (art.G. domiciliul copilului este la persoanele carora le-a fost incredintat. 97.2.G. Domiciliul adoptatului: In aceasta privinta se vor aplica prin asemanare prevederile art. 13. 100 si art. decide instanta judecatoreasca. cursuri si referate postate de utilizatori. alineatul 2 din O.1.Vizitati www.U. 31/1954. Pagina 38 din 53 . decide instanta judecatoreasca tinand seama de interesele copilului dupa ce asculta pe parinti si pe copil. 26/1997). 26/1997. la cererea acestuia. nr. 102 din Codul familiei. Deci.4.G. 8 si 9 din O. 4. Minorul incredintat de instanta unei a treia persoane are domiciliul la adoptatori. sa aiba locuinta pe care o cere desavarsirea incuviintarii sau pregatirea profesionala – art. nr. In caz ca parintii adoptatori nu cad la invoiala. si cele ale art. alineatul 1 din Codul familiei. dupa implinirea varstei de 14 ani. 4. In cazul incredintarii copilului unei persoane fizice sau unei persoane juridice. acesta este la parintii sai. pe durata incredintarii. In cazul in care numai unul dintre parintii adoptatori reprezinta pe adoptat sau ii inciviinteaza actele. cele ale art. iar daca acestia au domicilii separate si nu se inteleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul adoptat. domiciliul adoptatului este la acel parinte. domiciliul copilului este diferit in cazul incredintarii acestuia de catre instanta judecatoreasca.

ca si in cazul parintilor firesti. de comun acord.2. 21/1991 privind cetatenia romana. Dobandirea cetateniei romane prin adoptie: In conformitate cu art. Schimbarea cetateniei adoptatorului: Schimbarea cetateniei adoptatorului (ex. dupa caz. In caz de neintelegere. instanta competenta sa incuviinteze adoptia decide si asupra cetateniei adoptatului.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. minorul strain sau apatrid adoptat de un cetatean roman sau adoptat de doi soti cetateni romani.1.5. dobandeste cetatenie romana. Daca numai unul din sotii adoptatori este cetatean roman. Deasemenea. dobandirea cetateniei romane de catre adoptator produce efccte asemanatoare asupra cetateniei adoptatului. adoptatorii sau adoptatorul solicita in mod expres aceasta si daca adoptatul este considerat. 6 din L. cetatenia adoptatului se decide de adoptatori. nr. 4. Pierderea cetateniei romane prin adoptie: Minorul cetatean roman adoptat de un cetatean strain pierde cetatenia romana daca. ca a dobandit cetatenie straina. Sectiunea 5: Cetatenia adoptatului 4.3.ro ! Arhiva online cu diplome. cetatenia romana) produce asupra adoptatului aceleasi efecte ca si in cazul parintilor firesti.5. 4.tocilar. Capitolul V: Desfiintarea si desfacerea adoptiei Pagina 39 din 53 .5. potrivit legii straine.

1.Vizitati www. In masura in care o asemenea derogare s-a dorit. 80 din Codul familiei dispunea ca adoptia incheiata fara consimtamantul parintilor adoptatului putea fi desfacuta de catre instanta de judecata la cererea oricaruia dintre parinti. 5.ro ! Arhiva online cu diplome. potrivit dreptului comun. in timpul minoritatii sa fi fost crescuta de catre adoptator sau daca s-a incuviintat adoptia intre frati precum si in celelalte cazuri de nerespectare a conditiilor de fond si a impedimentelor la Pagina 40 din 53 . Aceasta nulitate se explica prin specificul pe care-l reprezinta casatoria. ea s-a desfacut. in cazul in care adoptatul a implinit varsta de 10 ani. Solutia la care s-a ajuns a fost aceea ca nulitatea absoluta sau relativa se aplica si adoptiei in masura in care Codul familiei nu deroga de la dreptul comun. Codul familiei cuprinde o reglementare speciala cu privire la nulitatea absoluta si cea relativa a casatoriei deoarece s-a voit sa se deroge de la dreptul comun in materia nulitatii actelor juridice. caz care. Adoptia lovita de nulitate: S-ar fi putut considera ca adoptia nu este supusa cauzelor de nulitate absoluta si relativa cunoscute in dreptul comun deoarece. spre exemplu. ca adoptia incheiata fara consimtamantul adoptatorului sau al adoptatului minor peste 10 ani este lovita de nulitate. ca acesta. Codul familiei nu cuprinde o reglementare speciala cu privire la nulitatea absoluta si cea relativa a adoptiei deoarece nu s-a voit sa se deroge de la dreptul comun in materia actelor juridice. In practica judecatoreasca s-a decis. ar fi trebuit sa fie de desfiintare a adoptiei (lipsa consimtamantului parintilor adoptatului). cursuri si referate postate de utilizatori. in Codul familiei nu exista o reglementare speciala cu privire la nulitatea adoptiei asa cum exista in materie de casatorie.1. art. 80 un caz de desfacere a adoptiei.tocilar. Intr-adevar. lipsa consimtamantului parintilor adoptatului ar fi trebuit sanctionata cu nulitatea. daca era in interesul copilului ca el sa se intoarca la acestia si ca. i se va cere consimtamantul. In mod obisnuit. Astfel. Sectiunea 1: Desfiintarea adoptiei Incetarea adoptiei poate avea loc prin desfiintare si prin desfacere. Ceva mai mult. Codul familiei reglementeaza prin art. Solutia este aceeasi daca s-a incuviintat adoptia unei persoane majore.

1. 9. bunicii . 65). chiar daca a decedat la o luna de la incheierea adoptiei. Dimpotriva.Vizitati www. un copil nu poate fi recunoscut si adoptat de aceeasi persoana. la exercitarea actiunii in nulitate.D. In speta. iar adoptatul are 6 ani. adica nulitatea absoluta a adoptiei si in cazul in care adoptia ar fi intervenit intai si apoi recunoasterea. S-a decis ca in sensul dupa care imprejurarea in care un copil crescut de adoptator de la varsta de 11 ani a fost adoptat la data cand el a implinit 51 ani nu este de natura sa justifice anularea adoptiei.2. care poate privi chiar pe adoptat.au adoptat copiii acestuia pentru a putea beneficia de o pensie de urmas in cazul decesului bunicilor adoptatori.care locuiau cu fiul . adoptatorul a incetat din viata si faptul ca dupa alti 5 – 6 ani minorul a inceput sa locuiasca cu parintii firesti nu justifica. S-a admis si nulitatea adoptiei pentru fictivitate.ro ! Arhiva online cu diplome. Fictivitatea adoptiei exista in cazul in care adoptia a fost conceputa ca mijloc de partajare a drepturilor si indatoririlor parintesti intre adoptatori si parintii firesti. Pe de alta parte. avand discernamantul nealterat. (Tribunalul Suprem – Decizia civila nr. adoptia unui copil care a fost recunoscut de catre adoptator inainte de incheierea adoptiei este lovita de nulitate absoluta deoarece. Deasemenea. in R. prin ele insele. insa. In acest sens s-a decis ca adoptia poate fi anulata pentru vicii de consimtamant. In speta. 5. nr. concluzia ca adoptia este fictiva. 2186/octombrie 1984. pe care a indragit-o. intai a intervenit recunoasterea si apoi adoptia. actiunea in nulitate relativa se poate introduce numai de catre sotul adoptatorului care poate acoperi nulitatea prin renuntare expresa sau tacita. Neindeplinirea acestei conditii de fond atrage nulitatea relativa a adoptiei. chiar daca la acea data adoptatorul are 71 de ani. In consecinta. Adoptia nu are o cauza nelegala cand adoptatoarea a avut la data adoptiei 70 de ani. a adoptat o ruda de 17 ani. 3/1974. adoptia este nula. cursuri si referate postate de utilizatori. de exemplu adoptatorul are 84 de ani. Competenta instantei de a pronunta nulitatea adoptiei: Nulitatea adoptiei este de competenta tribunalelor: Pagina 41 din 53 . in cazul in care mobilul adoptiei a fost de a crea o vocatie succesorala. aceeasi. fiind sanctionata cu nulitatea.tocilar. imprejurarea ca la un an dupa data adoptiei. Plenul Tribunalului Suprem a stabilit ca este obligatoriu consimtamantul celui care adopta. Solutia este. adoptie in masura in care un text expres nu prevede altfel.R. pag. Prin Decizia de indrumare nr.

lipsa consimtamantului parintelui firesc al adoptatului si viciul acestui consimtamant nu atrage desfacerea adoptiei ci nulitatea potrivit dreptului comun. alineatul 5 din O. viciul consimtamantului adoptatului.U. h). 59/1993 care a modificat Codul de Procedura Civila.tocilar. va duce la nulitatea relativa a adoptiei. alineatul 1. se aplica legea. care inseamna mai putin decat lipsa consimtamantului nu putea duce la nulitatea adoptiei. Avand in vedere ca L. De exemplu. nu si pentru nulitatea adoptiei. Nulitatea poate fi invocata din oficiu. Lipsa consimtamantului la adoptie al minorului care a implinit varsta de 10 ani atrage nulitatea absoluta a adoptiei. in prima instanta. pentru care se prevede ca: “adoptia este supusa.ro ! Arhiva online cu diplome. lipsa consimtamantului parintelui firesc al adoptatului nu duce la nulitatea adoptiei ci la desfacerea acesteia. care nu poate fi acoperita prin darea lui ulterioara. nulitatea adoptiei este absoluta si relativa. in conditiile dispozitiilor legale ale adoptiei. nr. Pagina 42 din 53 . alineatul 1. O.Vizitati www. precum si de orice persoana interesata. cursuri si referate postate de utilizatori. 22. In prezent. Prin urmare. potrivit legii. 25/1997 cu privire la reglementarea juridica a adoptiei. fie ca este vorba de nulitate absoluta sau relativa. cererea privind nulitatea sau desfacerea adoptiei este de competenta. 25/1997 prevede numai pentru desfacerea adoptiei competenta jurisdictionala. tribunalele judeca in prima instanta cererile privitoare la nulitatea adoptiei. 2. a tribunalului. aprobata si modificata prin L. In determinarea felului nulitatii trebuie sa se tina seama de dreptul comun aplicat insa.G. S-a decis ca organele competente sa declare nulitatea adoptiei sunt instantele de judecata. Avand in vedere importanta materiala. in prima instanta. nulitatii” – art. nr. nr. tribunalului. In acelasi sens este si art.G. adica dreptul comun. atat in ceea ce priveste dreptul material cat si cel procesual civil. Asa fiind. 11/1960 prevede ca cererile de anulare sau desfacere a adoptiei urmeaza aceleasi reguli de competenta ca si cele de incuviintare. In reglementarea Codului familiei s-a pus problema organului competent in fata caruia se poate invoca nulitatea adoptiei. nr. Dimpotriva. L.U. 87/1998 care prevede ca cererea de nulitate privind adoptia este supusa acelorasi reguli de competenta ca si cele pentru incuviintarea adoptiei. 22. potrivit art. competenta apartine. nr. Felurile nulitatii: Ca si in dreptul comun. adica aceeasi solutie ca cea anterioara reglementarilor actuale. lit. Cu atat mai mult viciul consimtamantului acestei persoane.

Pagina 43 din 53 . prestatia de intretinere nu se restituie. absoluta sau relativa. Efectele nulitatii adoptiei: Nulitatea adoptiei. Filiatia si rudenia prin adoptie: acestea se considera ca nu au existat nici in trecut. 5. daca domiciliaza in strainatate ori daca paraseste tara pentru a domicilia in strainatate. Domiciliul si locuinta adoptatului: acestea nu vor mai fi la adoptator dupa declararea nulitatii adoptiei. Cetatenia adoptatului: in ceea ce priveste pe copilul strain adoptat de un cetatean. copilul care nu a implinit varsta de 18 ani este considerat ca nu a pierdut niciodata cetatenia romana. ci si pentru trecut (ex tunc. isi mentine cetatenia romana dobandita prin adoptie. 3. in cazul decesului adoptatorului sau adoptatului. Deci. 2. ex nunc) – aceasta este regula. daca se declara nulitatea ori anularea unei asemenea adoptii. Obligatia de intretinere: daca adoptia este declarata nula. daca adoptatul a implinit varsta de 18 ani sau fiind sub aceasta varsta domiciliaza in tara si nu o paraseste. deoarece nu a existat filiatia si rudenia civila. Drepturile si indatoririle parintesti: daca adoptatul este minor. prestarea intretinerii ori ocrotirea minorului prin exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti de catre adoptator sau in ceea ce priveste cetatenia adoptatului – aceasta este exceptia. parintii sai firesti redobandesc drepturile si indatoririle parintesti. 6. Rezulta ca in ceea ce priveste cauzele de nulitate si felul acestor nulitati. 4. produce efecte nu numai pentru viitor. Numele adoptatului: acesta isi reia numele avut anterior incheierii adoptiei. ramane cu cetatenia straina. Cu toate acestea. Rezulta ca. in cazul nulitatii sau anularii adoptiei.tocilar. dupa caz. unele efecte produse in trecut nu pot fi inlaturate. in ceea ce priveste pe copilul cetatean roman adoptat de un cetatean strain.ro ! Arhiva online cu diplome. In interesul adoptatului.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. deci efectele lor juridice raman neatinse. Solutia va fi aceeasi pentru sotul si copiii adoptatului daca au avut nume comun cu el. daca fostul adoptat are varsta de 18 ani. actele prin care s-a realizat ocrotirea minorului raman valabile. nu se pune. Prin urmare. se va tine seama de interesul precumpanitor public ori personal al minorului. copilul care nu a implinit varsta de 18 ani este considerat ca nu a fost niciodata cetatean roman. cum ar fi de exemplu. Efectele nulitatii adoptiei se produc cu privire la: 1. Dimpotriva. ceea ce inseamna ca nulitatea absoluta ori relativa a adoptiei nu produce efecte asupra cetateniei adoptatului. problema succesiunii. purtarea numelui. se considera ca in interesul copilului.

art. De aceea. alineatul 2: in sensul ca adoptia poate fi desfacuta la cererea copilului care a implinit 10 ani sau a Comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul acestuia.2. legea reglementeaza desfacerea adoptiei. este competent Tribunalul Bucuresti. Cauze de desfacere a adoptiei: Pagina 44 din 53 .G.ro ! Arhiva online cu diplome. 5. Sectiunea 2: Desfacerea adoptiei Adoptia se incheie in interesul adoptatului. Competenta juridsdictionala: Cererile de desfacere a adoptiei sunt de competenta. 22. 25/1997 se refera la desfacerea adoptiei in urmatoarele texte: art. 22.2. ea se poate mentine numai in masura in care corespunde acestui interes. potrivit art. art. daca cererea adoptiei este in interesul superior al copilului. in prima instanta. cursuri si referate postate de utilizatori. in conditiile legii. alineatul 5: prevede ca cererile de desfacerea adoptiei urmeaza aceleasi reguli de competenta ca si cele pentru incuviintarea acesteia. 15. art. parintii firesti ai copilului dobandesc drepturile si indatoririle parintesti numai daca instanta nu decide o alta masura de protectie a copilului. nr. a tribunalelor in a caror raza teritoriala se gaseste domiciliul copilului.1. O. 22. art. 22.U. alineatul 1. potrivit legii. Rezulta ca nulitatea absoluta ori relativa a adoptiei are efecte asupra cetateniei adoptatului.Vizitati www. desfacerii.tocilar. alineatul 1: prevede ca adoptia este supusa. iar in alte situatii nu are asemenea efecte. 5.2. alineatul 3: privitor la numele adoptatului dupa desfacerea adoptiei. Daca nu se poate determina instanta competenta. 22. Odata incheiata. alineatul 4: care dispune ca la desfacerea adoptiei.

lipsa afectiunii cuvenite manifestata printr-o asprime deosebita. se poate dispune desfacerea adoptiei fata de acel parinte. Tot astfel. Considerentele patrimoniale si nepatrimoniale determina interesul superior al copilului fara ca primele sa fie precumpanitoare pentru desfacerea adoptiei. Potrivit art. s-ar putea invoca art.U. Desfacerea se poate dispune numai daca este in interesul adoptatului. parintii firesti ai copilului redobandesc drepturile si obligatiile parintesti. Comportarea deliberat necorespunzatoare a adoptatorilor nu justifica desfacerea adoptiei.Vizitati www. Fata de redactarea textului. ceea ce ar arata ca este vorba numai de copilul fara capacitate de exercitiu. Adoptia se poate desface fata de unul dintre parintii aflati in viata. cursuri si referate postate de utilizatori.G. 22. In sens afirmativ. 25/1997 care prevede ca la desfacerea adoptiei. (art. iar celalalt ramas in viata nu se mai ocupa de cresterea si educarea copilului. ci in sensul patrimonial. Interesul adoptatorului trebuie inteles nu numai in sensul sau moral. s-a decis ca adoptia nu poate fi desfacuta pe motivul ca adoptatul ar putea primi pensie de urmas dupa tatal firesc decedat. daca este in interesul copilului. 22 din O.tocilar. desfacerea adoptiei poate avea loc in urmatoarele conditii: Interesul adoptatului este in sensul desfacerii adoptiei: aprecierea acestui interes se face de catre instanta de judecata competenta pentru desfacerea adoptiei. Interesul adoptatului trebuie dovedit. 22. constituie motiv temeinic de desfacere a adoptiei. alineatul 4 din O. Despartirea in fapt a parintilor adoptatori nu constituie prin sine insasi un motiv de desfacere a adoptiei. care a determinat parasirea de catre copil a domiciliului adoptatorilor si revenirea la parintii firesti. 25/1997. Actiunea pentru desfacerea adoptiei poate fi introdusa de urmatoarele persoane: copilul care a implinit varsta de 10 ani. In sens negativ. daca instanta nu decide o alta masura. Pagina 45 din 53 . ramanand adoptia fata de parintele adoptator decedat. Astfel. deoarece starea materiala contribuie la crearea conditiilor in care se poate realiza minorul mai bine. nr. Desfacerea adoptiei poate fi ceruta daca adoptatorii nu asigura conditiile necesare pentru cresterea si educarea adoptatului. nemaiexistand afectiunea si atasamentul firesc intre ei.U. nr. Daca un adoptator a decedat.ro ! Arhiva online cu diplome.G. alineat 2) se ridica problema daca adoptatul cu capacitate deplina de exercitiu poate introduce actiunea in desfacerea adoptiei. fie ca este minor sau major. se poate invoca interesul adoptatului. nejustificata. Cauzele de desfacere a doptiei sunt ulterioare incheierii acesteia si sunt incompatibile cu adoptia deoarece nu mai este in interesul superior al adoptatului. Desfacerea nu poate fi dispusa daca unicul motiv invocat este ca doreste sa revina la numele parintilor firesti.

Sub imperiul Codului familiei. Situatia cea mai dificila o are adoptatorul care nu poate cere desfacerea adoptiei. ar urma ca Ministerul Public sa poata introduce actiunea in desfacerea adoptiei numai daca este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor si ale persoanelor puse sub interdictie. S-a considerat ca hotararea judecatoreasca prin care s-a desfacut adoptia produce efecte numai pentru viitor (ex nunc).U. autorii au propus de lege ferenda sa se dea dreptul la actiune in desfacerea adoptiei si adoptatorului. Parintii firesti redobandesc drepturile si indatoririle parintesti numai daca instanta nu a decis o alta masura de protectie a copilului.G. Comisia pentru protectia copilului de la domiciliul acestuia (art. putand numai sa instiinteze autoritatile mentionate pentru a aprecia si solicita ele desfacerea adoptiei si aceasta numai daca adoptatul nu are capacitatea deplina de exercitiu. Din cele aratate mai sus. cursuri si referate postate de utilizatori.2. judecarea cererii de desfacere a adoptiei se va face cu citarea Comisiei pentru protectia copilului si cu participarea procurorului. 22. nr. atributia acesteia fiind numai daca copilul este minor si in legatura cu protectia copilului minor.3. 5. Efectele desfacerii adoptiei se produc chiar daca nu s-a facut mentiune pe marginea actului de nastere. Potrivit art.Vizitati www. incepand numai de la data mentionata. fara a deosebi daca adoptatul este sau nu minor. b) drepturile si indatoririle parintesti: se produc numai daca fostul adoptat este fara capacitate de exercitiu.ro ! Arhiva online cu diplome. Efectele desfacerii adoptiei: Adoptia se considera desfacuta la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatorului de desfacere a adoptiei. Potrivit reglementarilor actuale. putem concluziona ca adoptia se poate desface numai prin hotarare judecatoreasca la actiunea introdusa de copilul care a implinit varsta de 10 ani sau introdusa de Comisia pentru protectia copilului si numai daca este in interesul superior al copilului. 28/1997. 18 din O.tocilar. Aceste efecte se produc cu privire la: a) filiatie si rudenie: filiatia si rudenia create prin adoptie inceteaza si reapar filiatia si rudenia fireasca. alineatul 2): aceasta poate introduce actiunea numai daca adoptatul este minor. Pagina 46 din 53 .

cursuri si referate postate de utilizatori. copilul care nu a implinit varsta de 18 ani. redobandeste cetatenia pe data cand adoptia a fost desfacuta. ca in anumite conditii. desfacerea adoptiei nu produce efecte asupra cetateniei dobandite de un adoptat cetatean roman de catre un adoptator cetatean strain. pe data desfacerii adoptiei daca acesta domiciliaza in strainatate sau paraseste tara pentru a domicilia in strainatate. daca se desface adoptia. e) Cetatenia adoptatului: daca copilul este strain si adoptat de un cetatean roman si se desface adoptia.tocilar. c) numele: adoptatul pierde numele dobandit prin adoptie si redobandeste numele avut inainte de adoptie. obligatia de intretinere exista intre urmatoarele persoane: Pagina 47 din 53 . CAPITOLUL VI. inclusiv satisfacerea nevoilor sprirituale. Rezulta deci. In ceea ce priveste copilul roman adoptat de un strain. 86 din Codul familiei. Obligatia legala de intretinere este un efect al rudeniei. precum si – in cazul parintilor fata de copiii lor minori – mijloacele pentru educarea.ro ! Arhiva online cu diplome. copilul care nu a implinit varsta de 18 ani pierde cetatenia romana. DISPOZITII PRIVITOARE LA OBLIGATIA LEGALA DE INTRETINERE INTRE ADOPTATOR SI ADOPTAT (SAU IN DOMENIUL ADOPTIEI): Notiunea si fundamentul obligatiei de intretinere: Obligatia legala de intretinere este indatorirea impusa de lege unei persoane de a acorda altei persoane mijloacele necesare traiului. care cer ca persoanele intre care exista relatii de familie sau relatii asemanatoare acestora sa nu ramana indiferente in cazurile in care unele dintre ele s-ar afla in nevoie din cauza incapacitatii de a munci. Persoanele intre care exista obligatia legala de intretinere: Potrivit art. d) obligatia de intretinere: inceteaza obligatia de intretinere intre adoptator si adoptat. al calitatii de sot. invatatura si pregatirea lor profesionala.Vizitati www. daca domiciliaza in tara sau daca se reintoarce pentru a domicilia in tara. Fundamentul obligatiei de intretinere se afla in sentimentele de prietenie si afectiune care caracterizeaza relatiile de familie si regulile de convietuire sociala.

bunici si nepoti. sot si sotie.tocilar. sau cu un alt adoptat de catre acelasi adoptator. strabunici si stranepoti. Deci. de la adoptat. Adoptatul devine frate cu copilul firesc al adoptatorului.ro ! Arhiva online cu diplome.U. in primul rand. pe de o parte si rudele adoptatorului. Adoptatul nu are drept de intretinere de la fratii sai firesti. nr. in prezent. parinti si copii.G. in prezent. nu mai este cunoscuta. care. apoi fata de ascendentii acestuia.U. CAPITOLUL VII. Descendentul adoptatului are drept de intretinere. 25/1997. NR. adoptator si adoptat.G. cursuri si referate postate de utilizatori. 89 din Codul familiei si se datoreaza in urmatoarea ordine: adoptatorul datoreaza intretinere fata de adoptat si descendentii acestuia inaintea parintilor firesti ai adoptatului. 25/1997 PRIVIND REGLEMENTAREA OCROTIRII COPILULUI MINOR PRIN ADOPTIE Pagina 48 din 53 . referirea la obligatia de intretinere intre adoptator si adoptat avea in vedere numai adoptia cu efecte restranse. apoi. in acest caz. pe de alta parte. Obligatia de intretinere dintre adoptator si adoptat: In urma aparitiei O. obligatia de intretinere dintre bunici si nepoti (cand acestia din urma sunt adoptati). in prezent. Asa fiind.G. fara a deosebi daca sunt din casatorie sau din afara casatoriei. Referirea la obligatia de intretinere intre parinti si copii acopera.U. trebuie avut in vedere ca. O. Obligatia de intretinere exista si intre adoptator si descendentii adoptatului. fata de adoptator. 25/1997. adoptatul are drept de intretinere. dintre strabunici si stranepoti. dintre frati si surori trebuie inteleasa ca referindu-se si la rudele prin adoptie. raporturile dintre adoptator si adoptat. in primul rand. frati si surori. Ordinea in care se datoreaza intretinerea: Este prevazuta de art.Vizitati www. Pana la aparitia O. adoptia da nastere la rudenie intre adoptat si descendentii sai. Adoptatul rupe legatura de rudenie cu fratii sai firesti. nr. in aceeasi ordine ca si adoptatul. Adoptatul nu are drept de intretinere fata de parintii firesti si ascendentii acestora. cu privire la adoptie.

nr. referitoare la incredintarea copilului unei persoane sau familii se aplica si in cazul incredintarii copilului in vederea adoptiei.Vizitati www. nr. mai semnificative sunt urmatoarele: dispozitii legale cu privire la protectia copilului aflat in dificultate. Pagina 49 din 53 . care doreste sa adopte. se vor transmite Comitetului Roman pentru Adoptii. 11/1990. Consideratii generale Aceasta ordonanta aduce noi imbunatatiri reglementarii legale. 87/1998 aproba O. Se aduc unele precizari in privinta cerintelor legale pentru incheierea adoptiei si se reglementeaza noi asemenea conditii legale. 25/1997 cu unele modificari.tocilar.G.U. 87/1998 privind aprobarea O. dintre care mentionam: reglementarea noua tine seama de conventiile internationale in materia adoptiei. nr. cuprinde dispozitii care asigura colaborarea mai eficienta intre organele din tara noastra cu atributii in materia adoptiei si organele competente din alte state. Modificari aduse prin L.ro ! Arhiva online cu diplome.G. preluand solutionarea acestora. in termen de 5 zile de la eliberarea atestatului care constata aptitudinea de a adopta. Se introduce incredintarea copilului in vederea adoptiei persoanei sau familiei ce doreste sa adopte. nr. Exista un singur fel de adoptie. 25/1997: L. Serviciile publice specializate pentru protectia copilului. cursuri si referate postate de utilizatori. A. conditii de forma. dupa cum rezulta din cele aratate. nr. conditii de fond. impedimente la adoptie. nemaifiind reglementata adoptia cu efecte restranse. Sunt sporite rolurile autoritatilor administatiei publice in incheierea adoptiei si in urmarirea evolutiei copilului: Comitetul Roman pentru Adoptii. dintre care. B. ca masura prealabila a adoptiei. Cererile persoanei sau familiei cu domiciliul sau resedinta in Romania. cunoscuta anterior Codului familiei si L. Comisia pentru protectia copilului.U. Comisia pentru protectia copilului poate incredinta copilul in vederea unei adoptii si unei persoane sau familii care nu are cetatenie roamna dar are resedinta in Romania de cel putin 6 luni si indeplineste celelalte conditii prevazute de legea tarii a carei cetatenie este adoptatorul.

si daca le acorda efect sau nu. fara limita maxima.1993. inceteaza sa mai acorde efect oricareia dintre dispozitii. 15/1993: L.II .tocilar. nr. exista intre aceste tari vederi divergente asupra principiilor care ar trebui sa guverneze adoptia. Statele membre ale Consiliului Europei. a Comitetului Roman pentru Adoptii. CAPITOLUL VIII. in vederea. si cu participarea procurorului. semnatare ale prezentei conventii. 15/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia Europeana in materia adoptiei pentru copiii incheiata la Strasbourg in aprilie 1967. nr. nu este sau nu a fost casatorit si nu este socotit major.Vizitati www. considera ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai stransa intre membrii sai. potrivit carora varsta minima a adoptatorului nu poate fi mai mica de 21 ani si nici mai mare de 35 de ani. ea trebuind sa notifice aceasta secretariatului general al Consiliului Europei. 7. printre altele. in momentul in care adoptatorul solicita adoptia.03. Partile contractante au convenit ca fiecare dintre ele sa se angajeze sa asigure conformitatea legislatiei sale cu dispozitiile partii a . Judecata cererii pentru incuviintarea adoptiei se face cu citarea Comisiei pentru protectia copilului care a avizat favorabil incuviintarea adoptiei a persoanei sau familiei care doreste sa adopte. a favorizarii programului social. precum si deosebiri in privinta procedurii de adoptie si efectele juridice ale adoptiei. CONVENTII INTERNATIONALE LA CARE ROMANIA A ADERAT L. Prezenta conventie priveste numai institutia adoptiei unui copil care. Prezenta conventie este deschisa semnarii statelor membre ale Consiliului Europei. cu urmatoarea rezerva: nu va aplica dispozitia art. nr.ro ! Arhiva online cu diplome. in legislatia romana varsta minima fiind de 18 ani. nu a implinit varsta de 18 ani. publicata in M. Desi institutia adoptiei se gaseste in legislatia tuturor statelor membre ale Consiliului Europei. Romania adera la Conventia Europeana in materia adoptiei de copii incheiata la Strasbourg la 24 aprilie 1967.a a prezentei conventii.O. 67/31. Pagina 50 din 53 . dupa ce le-a acordat efect. cursuri si referate postate de utilizatori.

nr. 6. 27 din prezenta conventie. Denuntarea va produce efect dupa 6 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general. in ceea ce o priveste. de iubire si de intelegere. acceptare sau de aderare sau in orice moment imediat urmator. in momentul depunerii instrumentului de ratificare.ro ! Arhiva online cu diplome. 84/1994: O alta conventie internationala in materia adoptiei la care Romania a aderat este Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale. ambele texte avand valabilitate. ale carei relatii internationale le asigura sau pentru care este abilitata sa stipuleze. incheiata la Haga la 29 mai 1993. Orice parte contractanta poate. recunosc ca pentru inflorirea armonioasa a personalitatii sale. Prezenta conventie a fost intocmita la Strasbourg in data de 24 aprilie 1967 in limba franceza si engleza. Potrivit art. sa denunte prezenta conventie adresand o notificare secretariatului general al Consiliului Europei. sa desemneze teritoriul sau ori teritoriile carora urmeaza sa li se aplice prezenta conventie. Orice declaratie facuta in temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasa in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat prin aceasta declaratie. prin L. nr. intr-un climat de fericire. care se va depune in arhivele Consiliului Europei. de acceptare sau de aderare. copilul trebuie sa creasca intr-un mediu familial. punctul 1 din conventie. Statele semnatare ale prezentei conventii. intr-un singur exemplar. 27 din prezenta conventie. Asadar. orice parte contractanta va putea. Secretariatul general al Consiliului Europei va comunica copie certificata. Pagina 51 din 53 .tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. sa extinda aplicarea prezentei conventii.Vizitati www. conforma. prin declaratie adresata secretariatului general al Consiliului Europei. In temeiul art. Orice parte contractanta in momentul semnarii. sau in momentul depunerii instrumentului sau de notificare. la orice alt teritoriu desemnat in declaratie. se desemneaza Comitetul Roman pentru Adoptii ca autoritate centrala insarcinata sa aduca la indeplinire obligatiile impuse prin conventie. in conditiile prevazute la art. 84/1994 ratifica conventia mai sus amintita. statele recunosc ca adoptia internationala poate prezenta avanatajul de a oferi o familie permanenta a copilului pentru care nu poate fi gasita o familie potrivita in statul sau de origine. Parlamentul Romaniei. B) L. Prin aceasta conventie. fiecaruia dintre statele semnatare si care adera.

ro ! Arhiva online cu diplome. Prezenta conventie are drept obiect stabilirea de garantii pentru ca adoptiile internationale sa se infaptuiasca in interesul superior al copilului si in respectul dreptului fundamental care ii sunt recunoscute in drepturile internationale. O adoptie certificata conform conventiei de catre autoritatea competenta a statului contractant in care a avut loc este recunoscuta de drept si in celelalte state contractante. ambele texte avand aceeasi valabilitate. facand o noua declaratie. care se va depune in arhivele guvernului Olandei Pagina 52 din 53 . de acceptare sau de aprobare. vanzarea sau traficul de copii si sa asigure recunoasterea in statele contractante a adoptiilor realizate potrivit conventiei.tocilar. rapirea. depozitar al conventiei. intr-un singur exemplar. acceptarii. Cand o perioada mai lunga pentru producerea efectului denuntarii este specificata in notificare. Orice stat parte la conventie va putea sa o denunte printr-o notificare adresata in scris depozitarului. astfel. la data celei de-a 17 a sesiuni a sa si celorlalte state care au participat la aceasta sesiune. Denuntarea va produce efecte din prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 12 luni dupa data primirii notificarii de catre depozitar. un alt obiectiv este sa instaureze un sistem de cooperare intre statele contractante pentru a asigura respectul acestei garantii si sa previna. Recunoasterea unei adoptii nu poate fi refuzata intr-un stat contractant decat daca adoptia este in mod vadit contrara ordinii sale publice. Daca un stat nu face vreo declaratie in temeiul celor aratate mai sus. acceptata sau aprobata de instrumentul de ratificare. sau mai multora dintre ele si va putea sa modifice oricand aceasta declaratie. conventia se va aplica ansamblului teritorial al acelui stat. Intocmita la Haga in 29 mai 1993 in limba franceza si engleza. denuntarea va produce efecte la expirarea perioadei respective dupa data primirii notificarii. cursuri si referate postate de utilizatori. sisteme de drept diferite. sa declare ca prezenta conventie se va aplica tuturor unitatilor sale teritoriale. Campul de aplicare a conventiei. Un stat care cuprinde doua sau mai multe unitati teritoriale in care se aplica materiilor guvernate prin aceasta conventie. va putea in momentul semnarii. Deasemenea. aprobarii sau aderarii.Vizitati www. de drept international privat. Ea va fi ratificata. ratificarii. Aceste declaratii vor fi notificate depozitarului si vor indica in mod expres unitatile teritoriale carora li se aplica conventia. Se vor depune pe langa Ministerul Afacerilor Externe ale Olandei. sau numai uneia. Conventia este deschisa semnarii statelor care erau membre ale Conferintei de la Haga.

Prin adoptie. precum si fiecarui alt stat care a participat la aceasta sesiune.ro ! Arhiva online cu diplome. de iubire si intelegere. cursuri si referate postate de utilizatori. in care sa se integreze fara dificultati. Asadar. copilul trebuie sa creasca intr-un mediu familial care sa-i asigure un climat de fericire. adoptia este un mod si o forma speciala de protectie a copilului si ofera posibilitatea unei familii permanente copilului.Vizitati www. si de pe care o copie certificata se va inmana pe cale diplomatica. copilul care este lipsit de parinti sau de o ingrijire corespunzatoare este primit in familia adoptatorului unde urmeaza a fi crescut ca si un copil firesc al acestora. CONCLUZII: Pentru inflorirea armonioasa a persoanei sale.tocilar. Pe cat posibil. Pagina 53 din 53 . fiecaruia dintre statele membre ale Conferintei de la Haga de drept international privat. la data celei de-a 17 a sesiuni. copilul trebuie sa fie tinut si crescut in familia sa de origine. urmeaza a se asigura copilului o familie permanenta in care sa fie crescut si format pentru a deveni util pentru societate. dar daca acest lucru nu este posibil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->