C.

Folosirea abuzivă şi incorectă a terapiei cu antibiotice (AB) a condus la:  creşterea alarmantă a procentului de izolare a unor tulpini “plurirezistente” la antibiotice, fapt care impune obligatoriu:


● elaborarea unor strategii de supraveghere strictă a prescrierii antibioticelor; ● stabilirea unei politici de control a utilizării antibioticelor.

II. Factori sociali:
A. Existenţa unei educaţii medicale deficitare în plan populaţional. B. Majoritatea populaţiei dispune de venituri personale modeste, urmare a cărora: - costul semnificativ al antibioticoterapiei prescrise conduce uzual la reducerea volutară (de către pacient ) a dozei şi/sau duratei antibioticului prescris sau la înlocuirea acestuia cu altul mai ieftin, dar ineficient.

Principii de chimioterapie antimicrobiană
Deci:
1. Care afecţiuni trebuie tratate ?
2. Cum decidem schema de tratament antibacterian ? a) tratament de primo intenţie (empiric); b) tratament bazat pe criterii stiinţifice (antibiogramă); 3. Monoterapie/asociere de AB ? - terapie de - escaladare !!! 4. Alegerea AB/ajustarea dozelor funcţie de: - APP ale pacientului; - localizarea infecţiei. - efectele secundare ale AB.

MECANISM DE ACŢIUNE A ANTIBIOTICELOR

Antibioticul Betalactamine
► Acţionează asupra peretelui bacterian, inhibând sinteza peptidoglicanului ► Acţionează asupra membranei citoplasmatice

Mecanism de acţiune ● Se leagă de penicilin binding proteins
(PBP) ce sunt enzime din membrana citoplasmatică inhibând transpeptidaza

Efect
Bactericid

Glicopeptide (Vancomicina)
Vancomicina Polipeptide (Colistina) Aminoglicozide Tetraciclinele Cloramfenicol Macrolide Lincosamide

● Blochează secvenţele de aminoacizi din
structura peptidoglicanului

Bactericid

● Modif. bariera osmotică a membranei
citoplasmatice.

Bactericid

● Se leagă la interferenţa dintre
subunităţile ribozomale 30S, 50S

Bactericid

● Se leagă la unitatea ribozomală 30S
► Inhibă sinteza proteinelor la nivel ribozomal Bacteriostatic

● Se leagă la unitatea ribozomală 50S
Bactericid

● Inhibă ARN-polimearaza ADNRifamicinele
dependentă, blocând sinteza ARN-mesager şi secundar, sinteza protei-nelor ribozomale. ► Acţionează asupra aparatului nuclear

● Inhibă ADN-giraza, enzimă,care
supraspiralează ADN-ul, blocând diviziunea celulară.

Chinolonele Metronidazol Cotrimoxazol

Bactericid

● Efect toxic direct asupra ADN-ului. ● Acţionează competitiv cu metaboliţi
analogi (acid folic, acid folinic).

I. Familia Betalactaminelor
GRUPA MONOBACTAMI AZTREONAM SUBGRUPĂ ● Aztreonam ● Pencilina V/G ● Procainpenicilina (Efitard) ● Benzatinpenicilina (Moldamin) ● Nafcilina, Meticilina ● Derivaţi de izoxazolil-penicilină (Cloxacilina/ Dicloxacilină, Flucloxacilină) ● Ampicilina, Pivampicilina ● Bacampicilina, Amoxicilina ● Mecilinam ANTIBIOTIC

Peniciline de biosinteză

Penicilina M – (rezistentă la penicilinază) Aminopenicilinele Amidino-peniciline; DIBACTAMI PENAMI Peniciline anti-pseudomonas

Ureido-peniciline;
Carboxi-peniciline;

● Azlocilina, Mezlocilina, Piperacilina
● Carboxipenicilina ● Ticarcilina ● Amoxicilină + Acid clavulanic (Augumentin, Amoxiklav) ●Ampicilină+Sulbactam (Unasyn/Ampiplus) ●Ticarcilină+Acid clavulanic (Timentin) ●Piperacilină+Tazobactam (Tazocin) ● Cefoperazonă+Sulbactam (Sulperazona)

Penami + Inhibitori de Betalactamaze

Familia Betalactaminelor – (continuare) PENEMI CARBAPENEMI ● Ritipenem ● Imipenem/Cilastatin (Tienam) ● Ertapenem(Invanz) ● Meropenem ● Cefazolina (Kefzol). Cefalotina ● Cefaloridina. Cefotiam (Axetin) ● Cefotetam. Cefalexima ● Cefaclor (Ceclor) ● Cefamandola (Mandol) ● Cefuroxima (Zinat.Cefchidina ● Sanfetrinem Cefalosporine gen. I DI-BACTAMI Cefalosporine gen. ● Cefotaxima (Claforan) ● Cefoperazona (Cefobid) ● Ceftazidim (Fo rtum) ● Ceftriaxonă (Rocephin/Cefort) ● Ceftibuten (Cedax) ● Cefditoren/Cefdinir ● Cefpiroma (Cefrom) ● Cefepime (Maxipim) ● Cefchinona. II CEFEME Cefalosporine gen. Zinacef) ● Cefoxitin. Cefonicid. IV TRI-BACTAMI SANFETRINEM . III Cefalosporine gen.

anaerobi: (Clostridium.200.200.o.m.U.pe stomacul gol (cu 2h inainte şi 2h post prandial) Ritm: discontinuu(12h interval) Procainpenicilina (Efitard) Doze: 2x 400..000 U/zi) .i.doza dublă p./i. Actinomyces) . U/zi) Ritm:discontinuu (la 12 h interval) Spectru de acţiune • Coci Gram pozitiv: .adult: 1. la 12h Doze: ./i.G.cărbunos.000 U/Kgc/zi (sub 8 ani : 800. pyogenes/ viridans./săpt. Penicilina G (P. ..m.anaerobi:(Peptostreptococ). (maxim 10 mil.spp.meningitidis) Bacili Gram pozitiv: . faţă de doza P.aerobi: Strept. • Coci Gram negativ: (N.U/săpt .copil (peste 5 ani): 600. Ritm Doze/zi: . pneumoniae). L. monocitogenes Borrelia Penicilina V (Ospen) Doze: .000.000 U/zi Ritm: discontinuu.copil: 50.Peniciline de biosinteză Antibiotic Doze/zi.aerobi: B.v. Fuzospirili Leptospire Spirochete Benzatinpenicilina (Moldamin) Evitarea streptococice complicaţiilor post ..000U/sapt Ritm: 1 fl. B difteric.adult: 2 x 1-2 mil.G/Na/K) .000 .

stop cardiac) Tulburări hematologice (anemie hemolitică. placentă. umoare apoasă Reacţii alergice (febră. urticarie. ficat. excreţie tubulară) Vasculite alergice Injectite / flegmon paraterapeutic Accidente embolice arteriale/sau venoase (după administrare i.  în prezenţa inflamaţiei în: secreţii purulente. comă. tegument. boala serului) Reacţie Herxheimer Neurotoxicitate (convulsii. mioclonii) Hiperkalemie (spasme musculare.) . muşchi. neutropenie. T ↓) Infiltrate pulmonare cu eozinofile Nefrită interstiţială -> IRA Eliminare:  renală (filtrare glomerulară.v. ureche internă. edem Quinke. lichid pleural peritoneal. sinovial.Efecte adverse Difuziune tisulară:  bună în: ITRS/ITRI. rinichi. şoc anafilactic.

i. i. sugar.difficile Nefrită interstiţială Hepatotoxicitate: .m.m.adult: 2g-8g/zi Ritm: 8-12 ore interval.Peniciline M. nafcilină) Hematologice: neutropenie. nafcilină) Recţii adverse: ● icter colesatic (la N-N. gravide trimestrul III (oxacilină). p. i. leucopenie (nafcilină) Colită pseudomembranoasă cu Cl. Antibioticul Doza/zi/ritm Spectrul de acţiune Oxacilina Nafcilina Doze: .o Dicloxacilina Doze: -adult: 500 mg-2 g /zi • Stafilococ meticilinosensibil (MSSA) Izoxazolilpenicilin Cloxacilina Flucloxacilina Ritm: la 8h intv.copil: 200mg/kgc/zi .. ● creşterea ALAT (oxacilină.v. prostată Eliminare: ● renală. Difuziune tisulară redusă în: LCR. ● biliară (+/_ oxacilină. seroase.

os.m. Doze: 2. ./i.8 g/zi Ritm:6-8h i.meningitidis).adult: 3. i. i.v. clavulanic (Augumentin/ Amoxiklav) Ampicilină + Sulbactam (Ampiplus/ Unasyn/ Bacili Gram neg: (H.8g/zi/i. Aminopeniciline + Inhibitori de Betalactamaze Amoxicilină + Ac.o.v. Bacili Gram pozitiv anaerobi: Clostridium.v /i.m.o/i.m. p./ i.4g-4.pyogenes/ viridans/pneumoniae anaerobi: Peptostreptococ Amino peniciline Ampicilină Coci Gram negativi ( N. Doze: 3-6 g/zi Ritm: 6-8 ore interv.v Doze: ..Aminopeniciline Antibiotic Doze/zi. Ritm: 8-12 h / i.m. Bacteroides. Ritm Doze: -copil: 150 mg/Kgc/zi .influenzae).v /p.adult: 3x 2g/zi Ritm: 6-8h. p. Spectru de acţiune Amoxicilină Coci Gram pozitiv: aerobi:(Str.

infecţiei cu H. seroase. lichid pleural peritoneal.difficile Obs: a). Str. excreţie tubulară)  biliară Colită pseudomembranoasă cu C. greţuri.Difuziune tisulară:  bună în: ITRS/ITRI.profilactică a Penicilinei la bolnavi comatoşi / insuficienţă cardiacă pentru evitarea suprainfecţiilor meningococice/ITRI.  tract biliar. . . b) ineficientă adm. şoc anafilactic) Reacţie Herxheimer Tulburări digestive (diaree.  ORL (sinusuri. influentzae. pentru prevenirea: .  în prezenţa inflamaţiei: secreţii purulente. p. umoare apoasă Efecte adverse Reacţii alergice (erupţii alergice. profilactic. penumoniae la pacienţii splenectomizaţi/ agamaglobulinemie. ureche internă). Ampicilina – poate fi admin.o.endocarditei infecţioase ( 2 gr/ zi).  tract urinar. vărsături) Eliminare:  renală (filtrare glomerulară.

Ureido. . Doze: 3 x 4. Amidino-peniciline Mecilinam Carbenicilina (Pyopen) B.Penicicline anti-pseudomonas Antibioticul A. Carboxi-peniciline Ticarcilina C. Doze: 4 x 3-4 g/zi Ritm: la 6h interval Doze: 3 x 3. • Bacili Gram negativi: . .Fusobacterium). .v.5 g/zi Ritm: la 6 ore interval i. ● Sternotropfomonas maltofilia Azlocilina Piperacilina (Pipril) D.100 mg/kgc/zi Spectru de acţiune • Bacili Gram negativi (rar folosit) Doze: › 600 mg/kgc/zi (nu se mai folosesc dat instal.bacteriene. Ritm: la 8h interval.5 g/zi Ritm: la 8 ore interval. de BL-maze Ticarcilina + Acid clavulanic (Timentin) Mezlocilina Rar folosit Doza/zi/ritm Doze: .v.2 g/zi.Yersinia enterocolitica. -Clostridium). i.v • Bacili Gram negativi MDR Temocilin .rezist. .anaerobi: -Bacteroides. Doză: 2x 1-2 mg/kgc /zi i. .aerobi/ anaerobi: -Peptostreptococ.peniciline Piperacilină + Tazobactam (T azocin Doze: 4 x 3.Carboxipeniciline + Inhib.Serratia.aerobi: -Enterobacterii. • Coci Gram poz.

hipo Mg++. hiper Na+) Tulburări digestive (diaree. necroliză epidermică toxică). buloase. . eritem polimorf. vărsături) Flebite Difuziune tisulară – bună: . ALAT  +/icter colestatic) Manifestări hemoragipare( alterarea funcţiei plachetare/ prelungirea timpului de sângerare) Encefalopatie (convulsii) Tulburări elecrolitice ( hipo K+.  aditivă cu FQ . sindrom Steven-Johnson. greţuri. Neutropenie Hepatotoxicitate (ASAT.la nivelul (tazobactam) meningelui inflamat Eliminare:  biliară (concentraţii biliare înalte)  renală. Efect :  sinergic cu AG.osoasă.Efecte adverse Reacţii de sensibilizare ( reacţii cutanate.

Enterobacter. Cefoperazona (Cefobid) Cefoperazona+ Tazobactam (Sulperazona) Ceftriaxona (Rocephin/ Cefort). Cefuroxima (Zinacef ). .: -E. gen. Cefalexina Cefamandol (Mandol). Ritm:la 8-12h interv (except Ceftriaxona) .: N. Staf. gen. I).adult: 4 g/zi i.meningitidis. Ritm: la 12h Cef.Gen.copil: 50mg/Kgc/zi/i. pnemoniae( PSSP/PRSP) ● Coci Gram neg.coli.gonorrhae) ● Coci Gram poz.Enterococ.Str.:.Cefalosporine Antibioticul Cefalotina.copil: 50-100 mg/Kgc//zi /i.6 g/zi i. Influenzae. II Doze: . ●  Bacili Gram neg. (eficient pt.v.: . Klebsiella. / neg (idem Cef. MRSA şi Enterococ faecalis) ● Ps.copil:100-180mg/Kgc/zi/ i. Proteus. epidermidis -● Anaerobi ( Bacteroides) ● Bacili Gram negativi: -Enterobacterii(cef. Moraxella catarhalis Cef. H.la 6-8 ore interval Cef.aeruginosa) ● Coci Gram poz. Serratia ● Coci Gram poz / neg . Cefprozil Cefaclor (Ceclor).2x1cp/zi .aeruginosa Ceftobiprole (Zeftera) Ceftaroline . Cefaloridina.1cp/zi Doze:. Cefixima (Eficef) Ceftibuten (Cedax) Cefpiroma (Cefrom) Cefepima (Maxipim) Cef.v.v. Cefazolina. -adult: 6-12 g/zi i.adult: 2. Ceftazidima (Fortum).v. Ritm: . gen. Cefoxitin Cefotaxima (Claforan). IV Doza/zi/ritm Spectru de acţiune ● Coci Gram poz. N.MSSA. ● Coci Gram poz.v .Ps. III ● Bacili Gram neg.rez.pyogenes/viridans.III. gen.v. I Doze: .agalactiae -Str.

B.  BACILI GRAM NEG. inclusiv.R. CEFTIZOXIMĂ .Cefalosporine de generaţia a III-a DE EXTREMĂ STÂNGĂ  PNEUMOCOC P.  CEFTRIAXONĂ CEFOTAXIMĂ Morganella)  CEFTAZIDIMĂ CEFOPERAZONĂ CEFEPIMA/CEFPIROMA CEFTOBIPROLE (peptospreptococ i. DE CENTRU  BACILI GRAM NEG. DE EXTREMĂ DREAPTĂ  ANAEROBI ( enterobacteriaceae) (enterobacteriaceae.Ps. aeruginosa. burgdorferi)  CEFTRIAXON Ă CEFOTAXIMĂ. bacteroides fragilis.

gen II)  Cef. hiper Na+) Flebite Eliminare:  biliară (concentraţii biliare înalte/ excreţie pe cale biliară (Ceftriaxonă şi Cefoperazonă)  renală. Neutropenie Hepatotoxicitate (ASAT. buloase.gen.N. eritem polimorf.influenzae.icter colestatic. ALAT  +/. necroliză epidermică toxică). litiază biliară) Manifestări hemoragipare ( alterarea funcţiei plachetare/ prelungirea timpului de sângerare) Encefalopatie (convulsii) Tulburări elecrolitice (hipoK+/Mg++.gen.Efecte adverse a) bună în LCR: Difuziune tisulară:  ± Cefuroxim (Cef. sindrom Steven-Johnson.IV – au o stabilitate mai mare la acţiunea cefalosporinazelor / ESBL Reacţii de sensibilizare ( reacţii cutanate.B cu Pneumococ.III -----------------------------------în tratamentul M.meningitidis b) Cef. . H.

v. . prod. Meropenem Doze: .anaerobi: Clostridium. Germ MDR Doripenem Doze: 3x 500 mg /zi i.) Infecţii cu b.3g/zi. Imipenem/ Cilastatin (Tienam) Ertapenem (Invanz) Doze: 1. de ESBL. B. i. exclusiv in infecţ. Infecţii severe cu Acinetobacter baumannii MDR ( Nu Ertap) Indicat în plus. Infecţii polimicrobiene intra-abdominale aerob/ anaerobe (genitoITU. in infectii severe cu Enterococ faecalis. Electiv. .Gram poz.N. prod de ESBL (genito .5 . Doză unică: . Teren neutropenic.1g/zi. în infecţii SNC (concentrează foarte bine în LCR) compar.6 g/zi în infecţiile S.aerobi.Carbapenemi Antibioticul Doza/zi/ritm Spectrul de acţiune Indicaţii terapeutice (trat. . Gram neg. Infecţii complicate ale pielii şi ţesuturilor moi. cu Imipenem.m.v Ind. i./neg. nosocomiale cu : • Ps. Pneumonii nosocomiale (de ventilaţie).C. pancreatită ulcero-necrotică.urinare). Ritm: 6-8 ore intv. Aeruginosa şi Acinetobacter baumannii MDR. empiric) Ss comunitar/nosocomial. Bacteroides.Gram neg. Ritm: 6-8 ore Germ.

aureus .Carbapenemii: spectrul antibacterian TIENAM INVANZ E. DORIPENEM Bacteroides Acinetobacter Proteus MRSA S.coli Pseudomonas Klebsiella MEROPENEM.

 Pestă. gonoreae.  Gonoree.I cu Enterococ (în asociere cu Glicopeptide). .  Bruceloză. tuberculosis. Indicaţii  TBC cu m. (R la Gentamicină/ Tobramicină) . la 12 ore interval Doza/ritm: 2x500mg/zi la 12 h sau doză unică.. Infecţii pe teren neutropenic  E. Gram neg. Gentamicina Gen.  F. la 12 ore interval.  Tularemie. II-a  Coci Gram poz. I Streptomicina Kanamicina Paramomicina Spectinomicina Neomicina Doze: 1g/zi Admin. .aerobi: (MSSA/MRSA. Tobramicina Gen III-a Amikacina Netilmicina  Infecţii grave cu B.aerobi. Doza: -adult: 2x80mg/zi Ritm: discont.  Infecţii cu MSSA/-MRSA.adult: 2x80mg/ zi Ritm: discont.  N. tularensis.  Brucella.  Yersinia pestis.. local Doza: -copil: 3-5mg/ Kgc/zi.  Bacili Gram neg.  Enterococ). .Aminoglicozide Antibioticul Doza/zi/ritm Spectru de acţiune  M.tuberculosis (in asociere cu alte tbc-statice).  Infecţii sistemice Gen.

LCR. urechea internă. Reacţii locale (durere. .în bilă/ lichidul sinovial < concentraţia serică. os.Difuziune tisulară:  bună în: rinichi.  salivă/ alte lichide ale organismului. placentă. flebite după administrare) Efecte adverse Nefrotoxicitate Ototoxicitate/ toxicitate vestibulară Blocadă neuro-musculară Reacţii alergice minore Eliminare:  renală (94%).  concentraţia: .  satisfăcătoare în. secreţii bronşice. umoare apoasă.

• 500mg/zi ( Kacid SR. B. pylori sau Campylobacter. L. • Chlamydii. Gen.Macrolide Antibiotic Eritromicina Doză/ritm Doze: • copil:30 mg/kgc/zi Ritm:. p. aerobi: • Coci gram poz. doză unică zilnică) • 500 mg/zi. i. • Infecţii ORL. gram neg. I Rovamyocina (Spiramicina) Roxitromicina (Rulid) Claritromicina (Klacid/Fromilid) Azalide Azitromicina (Sumamed) ---------------------Azitromicina retard (Z-max) Diritromicina • Pneumonii atipice • Tuse convulsivă. pertussis. • Piodermite. ( b. p. • Toxoplasmoză.6 ore interv. monicytogenes) • B. • Lues. • Actinomicoză.doză unică. Indicaţii • Inf. L.v.trahom. • Infecţii cu H. de acţiune Germ. Doze:• 500 mg7zi (doză unică)p. • Infecţii odontogene . • Listerioză. pneumophilla) • Mycoplasma spp. • Bacili gram poz.os. Doze/ritm: • 6-9 mil. difteric./p.os Doze/ritm: • 2x250-500mg/zi.os. Doze/ritm: • 500mg/zi (doză unică zilnică/3 zile ( (efect postantibiotic 10-14 zile) ---------------------------------• 2 gr. • ITU cu Ch. post prandial Spect. • Mycobacterii atipice ( MAC) Germ. • Difterie. ( Campylobacter.o. streptococice ( pacienţi alergici la Betalactamine).U /zi Doze: • 2x 150-300mg/zi. anaerobi (Clostridium).

tegument. placentă. flebite după administrare)  lapte .). PMN) Efecte adverse Tulburări digesive Hepatotoxicitate (hepatită colestatică) Ototoxicitate Reacţii alergice Interacţiuni medicamentoase (interferează cu sistemul citocromului P 450 ) Eliminare:  biliară (excreţie urinară sec.Difuziune tisulară:  bună în: ITRS/ITRI.  concentrează bine intracelular ( în macrofage. tract uro – genital. Reacţii locale (durere.

● Legioneloză. ● MSSA / MRSA ● Brucella ● Rickettsii ● Bruceloză.atipice (MAC) ● Pre/ post interv. ● Legoinella pneum.nalidixic (Negram) Norfloxacină Ofloxacină Ciprofloxacină Pefloxacină Lomefloxacină Preparate S.30 g/zi (doză unică) Sparfloxacina ● M. ● Infecţii odontogene. ● Shigella ● Salmonella ● E. . Gram poz.6 g/zi ● Prostatite acute/cronice ● Meningite bacteriene ● Endocardită infecţioasă cu MSSA/MRSA (+AG) ● Sepsis sever (+/-AG.trahomatis) Generaţia a II-a (Fluorochinolone) 2x400 mg/zi 2x100 mg/zi 2-3x500 mg/zi 2x400 mg/zi 0. Levofloxacină (TAVANIC) Ofloxacină OD (ZANOCIN) Moxifloxacină (AVELOX) Generaţia a III-a Bacili Gram neg. ● Rickettsioză. ● Holera (FQ) ● TBC cauzat de MAC. Germ.R. trahomatis ● Mycoplasma spp. Coli ● Campylobacter ● Infecţii genito-urinare ( inclusiv cu Ch.Chinolone Antibiotic Generaţia I-a Doză/zi Spectru de acţiune Indicaţii ● Infecţii gastro – intestinale 4x1gr/zi Ac.15 – 0. aerobi/anaerobi: 500 mg/zi (doză unică) ● Chlam. pe colon.8 – 1. Tosufloxacina 0. +/-BL).

A. ore după 6 administrare . Analiză comparativă pentru diverse clase de AB 40 Claritromicină 35 30 Concentraţie (g/ml) ELF Ser Moxifloxacină 25 20 15 10 5 0 1-2 Trovafloxacină Gatifloxacină Cefuroxim Amoxicilină Azitromicină Levofloxacină Ciprofloxacină 3 3 4 4-6 6 6 6 Nr.

aerobi : ● MSSA/MRSA ● Enterococ ● Str.pneum. lent Spectru Coci gram poz .Alergie la BL.Familia Glicopeptide Antibiotic Doză/ritm Doză: . ● Sepsis nosocomial pe teren neutropenic. dificile Vancomicina (Edecin) Ritm: .v.II zi: 400 mg/zi Ritm: .creat.aerobi : ● MSSA/MRSA ● Enterococ ● Str.AG) ● Sepsis nosocomial pe teren neutropenic. . >50 mL/min.60’ (Cl.(PRP).1 fl la 24h interval Coci gram poz .4x0.I zi: 2x400mg/zi i. . ● Infecţii osteo-articulare.v.anaerobi : ● Clostridium dificile Indicaţii ● +/. adm lent.) .5 g/zi i. ● EI (+/. ● Colită pseudomembranoasă cu Clostr.(PRP).v.pneum. Telavancin (Vibativ) Doză:10 mg/kg /zi i. Ritm: 1 fl la 24h interval.la 6-12h interval Teichoplanina (Targocid) Doză: .

A. ● Supuraţie de plaşeu bucal.o / 600 mg/zi i.25g/zi p. ● MSSA/MRSA. anaerobi: ● Peptostreptococ.C.G. Clindamicină (Dalacin) Doză: 3 x 0. Coci gram poz aerobi: ● Str. ● Fusobacterii . ● Str.pneum. ● Sinuzită maxilară odontogenă.Familia Lincosamide Antibiotic Lincomicina ( Neloren) Doză/ritm Doză:3x0.(PRP). ● Difterie ● Infecţii odontogene.B.v. ● Infecţii septice ale glandelor salivare.5 g/zi Spectru Coci gram poz aerobi: ● MSSA/MRSA Indicaţii ● Infecţii osteo-articulare (osteomielită). Germ.

•Vibrionul holeric •Anaerobi. • Infecţii gastro-intestinale. Rifaximin (Normix) Ritm/Doza: 3x0. cutanate. Indicaţii • Tuberculoza Rifampicina (Sinerdol) Doza/ Ritm: 1x 600mg/zi / 3x 300mg/zi. părţi moi. • Coci Gram poz: (MSSA/MRSA. • Bacili Gram neg (Enterobacterii). (Clostridium.8g/zi. • BDA la pacienţi aflaţi în stad SIDA. • Bruceloza. Bacteroides.Familia Rifamicine Antibiotic Ritm/ Doza/zi Spectru de acţiune • M. bact. • Encefalopatia portală hepatică. p. dificile .o.meningitidis). Peptostreptococ).tuberculosis.p os. • Infecţ staf.4 g/zi sau 2x0. • Colită pseudomembranoasă cu Clostr. • Mening. pneumoniae). • Brucella. (±BL ±FQ). Str. • Coci Gram neg: (N.

Familia Cloramfenicol Antibiotic Doza/Ritm Spectru de acţiune • Coci Gram poz. (Str.Shigella) • Brucella spp. • Vibrio spp). v. • Pneumonii atipice. p.la 6 h interv.Influenzae. H. Cloramfenicol / Tiamfenicol Doza: . meningitidis. • Spirochete • Chlamydia. • Coci Gram neg. • Febră tifoidă. Listeria) • Bacili Gram neg: (Salmonella. cu H. Ritm: . (N.30mg/kg/zi. • Bacili Gram poz. • Rickettsioze.pneumoniae). Indicaţii • Meningite bacteriene.influenzae) • Bacili Gram poz: (Bacillus. Mycoplasma • ± Anaerobi. . • Actinomicoză. • Inf.o/i.

Septrin) Coci Gram poz/neg: (Str.pneumoniae.v. Enterocolitica ● Infecţii gastro-intest. carinii. -2x800mg/zi. Toxoplasma gondii. ● Bruceloza. ● Nocardioză Ritm/Doza : Cotrimoxazol (Biseptol. cu Y.2x 3.Familia Sulfamide Antibiotic Ritm/Doza Spectru de acţiune Indicaţii ● Profilaxie şi trat. cu Pn. ● Malarie. ● Toxoplasmoză. Pneumocistis carinii. ● Holeră ● Inf.o / . N. ● Meningite bacteriene (în asoc. Shigella. cu BL ± FQ).meningitis) . Clotrimazină ( Sulfadiazină+ trimetoprim) Doză unică: -adult: 2cps/zi . Sulfadoxine pyrimethamine (Fansidar) Doză unică: . ● Toxoplasmoză.2g/zi/ i.p.4-20mg/Kgc/zi . Plasmodium. pneum.adult: 3cps/zi -copil ½-2 caps/zi ● Malarie. Salmonella. Bacili Gram neg: ( Enterobacterii.

5g/zi/p. ●Colită seudomembranoasă .Familia Benzimidazoli Antibiotic Doză/Ritm Spectru de acţiune Gram poz. ● Giardioza. Giardia intestinalis.anaerobi Trichomonas vaginalis. ● Infec.o Ornidazol (Tiberal) Entamoeba histolytica. Helycobacter pylori. . Indicaţii Metronidazol Doza: 0. ● Ulcer gastric./neg. ● Trichomoniaza.5g-2g/zi Ritm: 6-12h intv. Doza:2x0. cu anaerobi. ● Dizenteria amoebiană . Tinidazol (Fasigyn) Doza:2g/zi Ritm:doza unică.

Bacteroides. Coci Gram poz. Tetraciclina Doza 1-2g/zi Ritm:6-8 h interv. GENERAŢIA II Doza/Ritm: . . Clostridium/ Actinomyces). Borrelia burgdorferi. • Lactobacillus. la Clorochină) Minociclina .2 x 0.aerobi: • Strept. • Infecţii genit. trahomatis. Rez. . Legionella.copil:2-4mg/kgc/zi .adult:200mg/zi .0. • Rickettsioze.1g în I-a zi Doxiciclina ↓ . • Pneumonia atipice (Mycoplasma .1g/zi (doza unică) Bacili Gram neg.cu Ch. Indicaţii • Periodontite. • Pestă • Antrax cutanat • Malarie (Plasm. . salivarius. • Holeră. L. • Actynomicoza. L. Chlamydia. Doza/Ritm: Brucella spp.Familia Tetracicline Antibiotic GENERAŢIA I Doza/Ritm Spectru de acţiune Coci Gram poz. pneumophilla). • Tularemie Vibrion holeric. • Listerioza. falc. • Borelioză. Prevotella.anaerobi: (Fusobacterium.anaerobi: (Peptostreptococ. Mycoplasma. Porphyromonas). monocytogenes .

i. ● Inf. ORL.o. şi neg. ● Infecţii odontogene. ● ICRS rezist. . B.anaerobi. ● L. Ritm: la 8 ore interv. ● Infecţii pe teren eutropenic.Influenza. Chlamydia.monocitog. declanşate de microorg. la Penicilină G.4-0.5mg/ Kgc/zi Coci Gram poz.. H. ● Endocardită infecţioasă nosocomială. Legionella ● Sepsis nosocomial sever. Linezolid Doza:3 x 250 mg/zi .Familia Oxazolidinone Antibiotic Doză/Ritm Spectru Indicaţii ● Infecţii sistemice grave (sepsis sever. (1tab=0. la Betalactamine. ●Mycoplasma.o. ● Infecţii sistemice nosocomiale. ● Infecţii grave cu Enterococ. şi neg.osteoarticulare Familia Ketolide Antibiotic Doză/zi Doza unică: 0. Mycoplasma .p. ● Coci Gram poz.8g/zi p. ● Teren neutropenic. ● Persoane alergice la Beta-lactam. • MRSA • PRP • GRE Familia Sinergistine Antibiotic Doză/zi Spectru Indicaţii Quinupristin+ Daftopristin (Sinercid) Doza: 7. endocardită infecţioasă). Bacili Gram poz.v. ● Pneumonii comunitare.Chlamydia Telithromycin (Ketek) .pertusis.4g) Spectru Indicaţii ● Infecţii ORL.rezist.. ● Bacili Gram neg: (Legionella.

ESBL. bact. Gram neg. .i.v.000–25.o. Gram neg.M. aeruginosa.15.teren neutropenic.000-75. cu B.VRE Indicaţii ● Cistite ● ITU necomplicate Nitrofurantoin .2-3 mg/kgc/zi. i.( inhalatii)...m. i. . Gram neg.000 IU/kg/zi. i.Familia Polimixine Antibiotic Doză/Ritm Doza: . .50-100mg/zi x2-3 ori/zi . . i.MDR +/. ventricular Ritm: la 8 /12 ore interv. (n-n şi sugar) Colimicina ( Colistin) Alternativa de trat pt. (electiv: MDR: .sepsis sever.100 mg/zi la 24h interv. .000 UI/kg/zi la 12 h interv.Acinetobacter baumannii ) . +/. p.m.v. 50.Ps. Spectru Indicaţii Polimixina ● Infecţii sistemice grave : B. ( ITU recidivante) ● ITU cu VRE . Doza:: a) 2-3 mg/kgc/zi. ITU Antibiotic Doza: Doză/zi Spectru B.pmeumoniii deventilaţie ---------------------------------------. b) ≤60 kg. la 6 ore interv. +/. rahidian/ i.

Noi clase de antibiotice .

TIGECICLINA: a) activitatea bactericidă Bacterii rezistente  S. faecalis  Acinetobacter baumannii . epidermidis meticilino-rezistent (MRSE)  Enterococcus vancomicino-resistent (VRE) ● E. faecium ● E. aureus meticilino-rezistent (MRSA)*  S.I.

.urină (22% . J Chemother. Philadelphia.Tigeciclina: b) metabolizare şi eliminare • Eliminare nemodificată pe cale biliară/fecale • Nu afectează activitatea citocromului P450 (CYP) • Are un potenţial scăzut pt.nemodificat) Semnificaţia clinică a parametrilor farmacocinetici este necunoscută. Tygacil® (tigecycline) Prescribing Information.17 (Suppl 1):12-22. PA: Wyeth Pharmaceuticals Inc. Rello J. 2005. . interacţiuni medicamentoase Excreţie 8% Altele 59% bilă/fecale 33% . 2005.

. doza iniţială este de 100 mg IV urmată de ↓ dozei dela 50mg la25 mg IV la 12h.Tigeciclina: c) doze şi mod de administrare  Doza Standard ● Doza iniţială: doza de 100 mg IV urmată de 50 mg IV la 12 ore ● Indicată la pacienţii ≥18 ani  Insuficienţa renală: ● nu este necesară ajustarea dozelor nici la pacienţii hemodializaţi  Insuficienţa hepatică: ● nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată ● la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Child Pugh C).

♦ cu vârsta < 18 ani : lipsă studii privind siguranţa şi eficacitatea. B) la gravidă. .Tigeciclina: d) atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare Nu este recomandată utilizarea: A) la copii: ♦ cu vârste < 8 ani datorită decolorării danturii.

nu prezintă rezistenţă încrucişată cu alte clase.produs de fermentaţie. .II. . . DAPTOMICINA ( CUBICIN) : . . izolat din Streptomyces roseosporus .nu i se cunoaşte un mecanism de rezistenţă.primul antibiotic din clasa lipopeptidelor ciclice naturale .

coagulase-negative staphylococci (CoNS). aureus.2  MRSA (Meticilino-Rezistent Staphylococcus Aureus )    MRSE (Meticilino-Rezistent Staphylococcus Epidermidis) VRSA (Vancomicino-Rezistent Staphylococcus Aureus ) VRE* (Vancomicino-Rezistent Enteroccocus) . (nu este aprobat pentru infectii enterococice)  Streptococci-haemolytic .S.  Corynebacterium spp.. precum:1. Listeria monocytogenes  Clostridium difficile. viridans  Peptostreptococcus spp. pneumoniae. S. B) Tulpinilor Gram-pozitive MDR.  Enterococcus spp.Daptomicina: a) spectru de acţiune: A) Majoritatea bacteriilor Gram-pozitive. precum:  S.. Clostridium perfringens  Propionilbacterium spp.

cardiace sau musculare ) la dozele optime folosite.v.Daptomicină: b) doză /zi.au apărut reacţii adverse importante care sa oblige la întrerupere a tratamentului. pe o durată de 14 zile). siguranţă şi toleranţă:  bine tolerat.  este administrat in doză de 500mg/zi (în perfuzie i.s-au raportat creşteri ale CPK peste nivelul normal (204U/l).s-au evidenţiat efecte adverse (nervoase. . . de 30 min. . Nu : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful