ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MARKETING

Studiu de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei pensiuni în Timişul de Jos, jud.Braşov

BUCUREŞTI

2010

CUPRINS

CAPITOLUL 1 Prezentarea S.C. Total Prest Serv S.R.L. Bucureşti 1.1. Scurtă prezentare 1.2. Obiectul de activitate al societăţii 1.3. Capital social şi resurse umane 1.4. Analiza SWOT 1.5. Concurenţa (agroturismul în jud.Braşov)

CAPITOLUL 2 Studiu de caz. Sinteza studiului de fezabilitate 2.1. Descrierea generală a proiectului 2.2. Studiul de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei pensiuni 2.2.1. Obiective propuse 2.2.2. Condiţii generale de implementare 2.2.5. Devizul general estimativ al afacerii 2.2.4. Rezultatele aşteptate 2.3. Prezentarea investiţiei 2.3.1. Mărimea şi originea investiţiei (% din fonduri europene) 2.3.2. Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus 2.3.3. Structura de management în implementarea proiectului 2.3.4. Costurile şi planul de finanţare CONCLUZII BIBLIOGRAFIE
2

. nr. nr. sector 1. Frezorilor. aceasta având în prezent un unic asociat. Adresa sediului operaţional: Bucureşti.1.R.444 lei. sector 1. sediul. Dâmbul-Morii.L.C. Profit brut – 6.12.15 Date identificare fiscală Nr. urmate de menţiunea “Societate cu răspundere limitată” sau prescurtat S. tel. Bucureşti: J40/10057/2002. BUCUREŞTI 1. TOTAL PREST SERV S. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prevederile Statutului societăţii. nr.CAPITOLUL 1 PREZENTAREA S. str. 021/2329390. pensiune: Săcele. Sediul societăţii Adresa sediului înregistrat: Bucureşti. Forma juridică a societăţii Societatea este persoană juridică română având formă juridică de societate cu răspundere limitată. str.C. Cod unic de identificare: 14936405. punct de lucru la Săcele. TOTAL PREST SERV S..R. Strada Canionului.L.R.C. capitalul social.L. Scurtă prezentare Denumirea societăţii Denumirea societăţii este S. În viitor.12. fax 021/2329390. înregistrare la R. 3 . Frezorilor. Profit net – 6.165 lei (RON). numărul de înregistrare la Registrul Comerţului şi codul fiscal. Cifra de afaceri şi profitul pentru ultimul an Cifra de afaceri – 16.858 lei (RON). Pe toate actele şi înscrisurile societăţii se va menţiona denumirea.

TOTAL PREST SERV S. cod CAEN 7483. Această clasă exclude: . total – 765.C. cod CAEN 7110. prin metode de căutare on-line sau acces direct pentru utilizatori.2. campinguri. pensiuni.închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.490 lei (RON). în prezent: Domeniul declarat: servicii Domeniul principal: 723 Prelucrarea informatică a datelor Activitate principală: 7230 Prelucrarea informatică a datelor Această clasă include: activităţi legate de bazele de date: furnizarea de date într-o anumită ordine..2002.operaţiuni de servicii pentru hoteluri.L. scanarea documentelor etc. administrarea de pagini web. campinguri pentru rulote şi altele de uz nerezidenţial sau pentru sejururi de scurtă durată. este o societate cu răspundere limitată care s-a înfiinţat în data de 10. ca o societate de familie. . inclusiv pavilioane expoziţionale.activităţi de secretariat. Active circulante.serviciile de închiriere sau leasing imobiliar: apartamente sau alte clădiri de locuit.închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică. fie programele proprii. fie ale clientului: prelucrarea completă a datelor. Această clasă include: . 4 . dactilografiere. Obiectul de activitate al societăţii S. având următorul obiect de activitate: .Indicatori din bilanţ Active imobilizate. clădiri nerezidenţiale. total – 175. servicii de introducere de date (data entry). Activităţi secundare: 7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 1. prelucrarea datelor folosind.063 lei (RON). terenuri.10. Obiectul de activitate al societăţii. gestiunea şi exploatarea curentă a datelor care aparţin clienţilor. . cod CAEN 7020.R. multiplicare şi traduceri.

a avut un capital social de 2. Ţinând seama de faptul că locaţia acestei pensiuni este într-un peisaj de excepţie. .activitatea altor mijloace de cazare pe termen scurt.activitatea în cămine studenţeşti şi internate şcolare.300 mp situat în Săcele (Timişul de Jos).c. 5 . la 15 minute de pârtia de schi de la Bunloc şi la 20 minute de Canionul “7 Scări’’. spaţii de cazare pe nave fluviale şi maritime.3. TOTAL PREST SERV S. de la data estimată de 03.C. Societatea are unic asociat pe Anca Jugravu. camere de închiriat pentru turism în locuinţele cetăţenilor. S. sate de vacanţă. bungalowuri. Această clasă include: . la 800 de metri de DN1. având în faţă râul Timiş.000. care s-a majorat în anul 2004 la suma de 742. pensiuni turistice. .2010 societatea să obţină venituri şi din activitatea de cazare în pensiunea pe care doreşte să o construiască.L. cabane turistice. gradul de ocupare estimat va fi în medie de 80%. ferme agroturistice. . urmând ca. respectiv într-o poiană înconjurată de brazi. Activitatea ce constituie obiectul de realizare a cifrei de afaceri prezente se va desfăşura în continuare.000 lei (ROL). iar dincolo de acesta vârful Piatra Mare. respectiv între Predeal şi Braşov.activitatea în căminele pentru lucrători străini.5523 Alte mijloace de cazare.activitatea în alte mijloace de cazare n. din obiectul său de activitate. precum şi de faptul că se află între două cabane turistice (Bunloc şi Dâmbul-Morii). Capital social şi resurse umane Iniţial. în: vile. 1. iar ca administrator pe Jugravu Micaela. De la înfiinţare societatea a realizat profit în fiecare an. Activitatea de bază a societăţii va deveni cazarea în pensiunea ce se va construi.000. De la înfiinţare societatea a realizat profit în fiecare an.a. În prezent are un singur salariat (femeie).01.000 lei (ROL) prin includerea unui teren de 1.R.

C. TOTAL PREST SERV S. TOTAL PREST-SERV S. TOTAL Anca 100 100 Nr.000. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare Structura acţionariat S.R.L. care a cesionat în data de 16. ROL) la capital sociale deţinute a părţii sociale (%) (Buc.04.000 data de 13.000 100 2. 1. crt. 20 100.10.000.000. Date de identificare a acţionarilor Datele de identificare a acţionarilor persoane fizice şi/sau juridice Participare Denumire la capital acţionar (%) JUGRAVU 1.000 2. 3.C.000 742.R.C.400 100. 6 . Sursa: documente interne ale S.000 100 100 100 7.000 Sursa: documente interne ale S.2.2004 TOTAL 7. TOTAL PREST SERV S. crt.2005 Valoare Valoare totală Participare Nr. Tabel nr.L.09.000 2. Denumire acţionar JUGRAVU Victor 1.420 100.2003 către JUGRAVU Anca JUGRAVU Anca (CESIONAR) Majorare capital social în 20 100.Tabel nr. ROL) Nr.L.) (lei.000.000 740.R. la data de 05. de părţi nominală (lei.

Analiza SWOT Analiza SWOT este unul dintre cele mai utilizate instrumente manageriale pentru determinarea “stării de sănătate” şi a poziţiei pe care o ocupă în mediul exterior o organizaţie. În cadrul aspectelor negative se evidenţiază lipsa unor capabilităţi şi/sau resurse. dezavantajele manifestate în competiţia cu organizaţiile concurente.Tabel nr. aspectele care îngreunează. aspectele care pot fi îmbunătăţite sau evitate. punctelor slabe. În procesul de identificare a punctelor tari şi a celor slabe.C. Avantajul acestei metode este dat de faptul că analizează atât mediul intern cât şi mediul extern al organizaţiei sau domeniului investigat. Administratorii societăţii Nume. Prin intermediul punctelor forte sunt evidenţiate resursele şi capabilităţile care pot fi utilizate pentru a crea şi susţine un avantaj competitiv. În cadrul analizei SWOT se pune accent pe identificarea cât mai cuprinzătoare şi realistă a punctelor forte. TOTAL PREST SERV S. 1. crt. Astfel. Administratorii societăţi Nr. De aceea.L. 1.R. 3. oportunităţilor şi ameninţărilor specifice organizaţiei sau domeniului investigat. sau nu îi permit organizaţiei săşi realizeze scopul propus. Domiciliu Funcţia prenume JUGRAVU Micaela AUDITOR FINANCIAR Sursa: documente interne ale S. se face o 7 . reprezintă o etapă importantă în cadrul procesului de fundamentare şi elaborare a strategiilor.4. se creează o imagine clară a locului pe care organizaţia îl ocupă în cadrul mediului şi a potenţialului pe care aceasta îl are.

în special în judeţul Braşov.lipsa notorietăţii firmei.deschiderea unei alte pensiuni în apropierea terenului aflat în proprietatea firmei. Puncte slabe: .analiză a mediului intern al organizaţiei sau domeniului investigat. Acestea pot avea ca efect reducerea punctelor forte şi dezvoltarea punctelor slabe ale organizaţiei. Concurenţa (agroturismul în judeţul Braşov) Competitorii sunt organizaţii similare care încearcă să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor şi care sunt percepute de consumatori ca alternative pentru satisfacerea cerinţelor lor.  produse şi /sau servicii alternative.legislaţie favorabila pentru proprietarii de pensiuni. Oportunităţi: . Concurenţii unei firme se pot înscrie în una din următoarele categorii:  rivalitatea existentă pe piaţă între producătorii mai vechi.pensiunile din zonă sunt total insuficiente pentru a prelua fluxul de turişti. Puncte forte: .studii de specialitate în domeniul turismului şi agroturismului.concurenţa mare pe piaţa agroturismului în judeţul Braşov. trebuie însă să fie luate în considerare şi influenţele mediului ambiant asupra organizaţiei. Pentru a putea fundamenta o strategie pertinentă. Identificarea oportunităţilor presupune sublinierea situaţiilor favorabile care permit în viitor dezvoltarea domeniului investigat prin eliminarea punctelor slabe şi potenţarea aspectelor pozitive. respectiv între Predeal şi Braşov. Ameninţări: . . O importanţă deosebită în cadrul analizei SWOT o are identificarea ameninţărilor pe care mediul ambiant le provoacă asupra organizaţiei sau domeniului investigat. la 800 m de DN1. 1. De aceea în cadrul analizei SWOT se identifică oportunităţile şi ameninţările generate de factorii mediului asupra domeniului investigat. 8 .dezvoltarea pieţei agroturismului. De aceea. .300 mp situat în Săcele (Timişul de Jos).5. se recomandă să se facă o analiză detaliată a mediului ambiant pentru identificarea cât mai exactă a acestor ameninţări.teren de 1. . .  apariţia de noi firme concurenţiale.

De remarcat este şi complexul turistic de lângă Mănăstirea Sâmbăta de Sus.Ţinând cont de toate aceste forţe ce influenţează gradul de competitivitate a unei întreprinderi. 1 www. şi în alte localităţi precum Hărman. putem identifica mai multe niveluri ale concurenţei. numeroase pensiuni agroturistice sunt clasificate sau în curs de clasificare. Moeciu de Sus. Circa 654 de persoane sunt angrenate în această activitate. sate în general risipite. dar şi cu Europa occidentală. începând din 1990. Poarta. Hoghiz.antrec. Sânpetru. Măgura. peste 150 de unităţi. Zona Bran-Moeciu-Fundata deţine ponderea cea mai mare a pensiunilor. Turismul rural şi ecoturismul au început a fi practicate. bazate pe gradul de substituire al produsului:  concurenţa de soluţii – întreprinderea concurează cu toate întreprinderile care solicită un cuantum aproximativ echivalent din veniturile cumpărătorilor. Cheia. Moeciu. Potenţialul turistic al judeţul Braşov îmbină elemente ale cadrului natural cu valorile culturale şi istorice. Viscri. Jibert. la preţuri similare. Zona Branului (satele Bran. În Culoarul Rucăr–Bran. Fundata) are o reţea de peste 250 de pensiuni turistice şi agroturistice. 9 . Prejmer. Organizarea Filialei ANTREC în zona Bran explică existenţa în zonă a numărului mare de pensiuni şi gospodării agroturistice. Purcăreni.ro. s-a dezvoltat. Peştera.000 de vizitatori. unde se găsesc aşezările rurale Bran. însă cu o evoluţie mai lentă din cauza promovării insuficiente şi a infrastructurii de acces deficitare. Judeţul atrage anual mai mult de 400. Accesul este facilitat de infrastructura rutieră şi feroviară bună ce face legătura cu capitala ţării. Un număr din ce în ce mai mare de gospodării au ca activitate principală turismul. Predeluţ. În zona Săcele au fost omologate 20 de pensiuni iar în Ţara Făgăraşului 15.  concurenţa de marcă – o întreprindere le consideră concurente pe celelalte întreprinderi care oferă aceleiaşi categorii de consumatori produse şi /sau servicii similare. Poziţionarea geografică a judeţului Braşov în zona montană din centrul ţării favorizează dezvoltarea turismului sub forme diverse. Şimon.  concurenţa generică – întreprinderea concurează cu toate întreprinderile care oferă produse şi /sau servicii destinate să satisfacă aceeaşi nevoie. Zărneşti. Dâmbovicioara şi Rucăr. Poiana Mărului. Proiecte de dezvoltare a acestei nişe turistice există şi în Vama Buzăului. Fundata. Ecologic şi Cultural) 1. Zizin. Teliu. Datorită unui important potenţial agroturistic. cele mai multe în reţeaua ANTREC (Asociaţia Naţională de Turism Rural. Şirnea. Sohodol.  concurenţa de produs – întreprinderea le consideră concurente pe toate întreprinderile care oferă acelaşi produs sau aceeaşi clasă de produse. turismul rural.

Pensiuni ANTREC în judeţul Braşov Localitate Beclean Bran Bran Şimon Bran Poarta Fundata Moeciu de Jos Cheia Moeciu de Sus Moeciu de Jos Poiana Braşov Moeciu de Jos Peştera Poiana Mărului Bran Predeluţ Prejmer Râşnov Săcele Babarunca Săcele Bunloc Sânpetru Şirnea Vulcan Zărneşti TOTAL Sursa: www.ro Număr pensiuni agroturistice 1 16 8 6 5 3 11 35 1 1 9 6 3 2 7 1 1 2 1 3 122 Număr locuri de cazare 20 217 83 60 48 80 332 461 8 6 54 58 8 14 2 18 12 26 10 64 1581 10 . 4.Tabel nr.antrec.

Amplasamentul Judeţul Braşov. 2. Alt traseu care trece prin faţa pensiunii este cel către Piatra Mare. Obiective propuse 11 . venind dinspre Bucureşti. Agenţia Naţională pentru Locuinţe a construit în apropiere un cartier rezidenţial. comuna Timişul de Jos.15 Tema Pensiunea ce se va construi se va afla într-o zonă turistică deosebită. În ultimii doi ani.R. se află Canionul “7 Scări”. TOTAL PREST SERV S. în 15 minute se poate ajunge la pârtia de schi de la Bunloc. localitatea Săcele. Studiul de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei pensiuni 2. La 20 de minute.1. cele câteva pensiuni din zonă sunt total insuficiente pentru a prelua fluxul de turişti.L. Descrierea generală a proiectului Denumirea investiţiei Construire pensiune în zona Dâmbul Morii. strada Canionului r.CAPITOLUL 2 STUDIU DE CAZ. din ce în ce mai mare. fiind exact pe traseul dintre Cabana Bunloc şi Cabana Dâmbul Morii.2. De asemenea.2. prin faţa pensiunii. astfel că interesul comunităţii locale s-a deplasat către aceasta zonă de intrare în Braşov. monument natural cu totul excepţional.1. SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE 2. de asemenea. Autoritatea contractantă S.C. Cele mai apropiate unităţi mari de cazare (hoteluri) sunt în Braşov sau în Predeal. pe un alt traseu care trece. În prezent. judeţul Braşov.

sas – 2.Obiectivul acestui proiect este construirea unei pensiuni la Dâmbul Morii.4 mp şi terasă 8 mp) Funcţiunile la etaj sunt: . de o parcare acoperită şi de un loc de joacă pentru copii.89 mp 22. Pensiunea va avea 4 nivele: demisol.10 mp 16.4 mp şi terasă 8 mp) (plus: baie – 3.40 mp 16. etaj. iar ca funcţiune de servicii. sas – 2. etaj.30 mp 16.46 mp 2. de asemenea.09 mp (plus: baie – 3.50 mp 1.4 mp şi terasă 8 mp) 10.40 mp 16. aceasta este concepută cu o zonă de recreare şi de servire a mesei.40 mp Funcţiunile la parter sunt: (plus: baie – 3.89 mp 23. Intrarea în imobil este amplasată pe faţada sudică. prin cele 6 camere cu câte două paturi fiecare.01 mp.46 mp 22.20 mp 10. mansardă) şi va fi de 3 margarete. Orientarea încăperilor a fost făcută în aşa fel încât să asigure o bună însorire a spaţiilor de cazare. Funcţiunea principală va fi de cazare.74 mp 16.06 mp 8. sas – 2.28 mp 8. fiind protejată de un atic. Pensiunea va avea 4 niveluri (demisol. parter.01 mp.78 mp 5. Pensiunea va dispune. parter. Funcţiunile la demisol sunt: centrală termică pivniţă garaj 2 locuri anexă grup sanitar coridor hol-recepţie living bucătărie sufragerie grup sanitar cameră 2 locuri alte 2 terase comune hol cameră 2 locuri cameră 2 locuri cameră 2 locuri 12 16. mansardă.01 mp. iar deschiderile sunt prevăzute să primească o perspectivă favorabilă asupra peisajului înconjurător. în judeţul Braşov.

61 mp 10. coeficientul Ks=0.4 mp şi terasă 8 mp) cameră 2 locuri bucătărie hol camera 2 locuri anexă (uscătorie) anexă 16.4 mp şi terasă 8 mp) (plus: baie – 3. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament Perimetrul pensiunii se află pe versantul vestic al masivului Piatra Mare. sas – 2.61 mp (plus: baie – 3.2.01 mp. sas – 2. cărbuni şi formaţiuni litologice.2.16 şi perioada de colţ Tc= 1.01 mp.61 mp 5. Pânza freatică se găseşte la mare adâncime.300 mp şi este în proprietatea societăţii. Terenul se prezintă în pantă uşoară. prin aportul asociatului unic la capitalul social.8 KN/m3 indicele de plasticitate = 18. ce conferă garanţia stabilităţii în timp a construcţiei. Condiţii generale de implementare Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează sa fie ocupat de lucrare Terenul pe care se va construi pensiunea are suprafaţa de 1.4 mp şi terasă 8 mp) Funcţiunile la mansardă sunt: Bucătăria de la parter a fost trecută pe cheltuieli neeligibile.00 cm/sec.10 mp 7.09 mp 5. Perimetrul nu este afectat de artere hidrografice sau torenţi.01 mp. Concluzia studiului geologic este că acest teren prezintă un perfect echilibru litostatic. care face legătura cu culoarul depresionar al Văii Timişului.2% Perimetrul pensiunii se încadrează în macrozona având intensitatea seismică I=7. Presiunea convenţională = 300 Kpa pentru sarcini de calcul centrice Caracteristicile principale ale construcţiei 13 . plastic consistente.40 mp 16. zăcăminte de săruri solubile. într-o zonă cu aspect sinclinal. Fundamentul geologic este constituit din calcare de vârsta cretacic superior şi post cuaternare. Analizele de laborator au stabilit următorii parametrii : greutate volumetrică = 1.(plus: baie – 3. Cercetările geologice şi geotehnice au stabilit cu certitudine maximă faptul că în zonă nu se găsesc goluri subterane. 2. făcând joncţiunea cu Cabana Dâmbul Morii. de la nord-est către sud-est. sas – 2.

8 m şi 5.  curent electric. grinzi de lemn peste mansardă. la o distanţă de 200 metri (pensiunea Mara).9 m. Fiecare camera va avea o terasă proprie. respectiv demisolul va fi placat. Înălţimea construcţiei la coamă va fi de 10. parter. În partea de jos. după ce vor fi tencuiţi. apa. la o distanţă de 500 metri. structura de rezistenţă este din sâmburi şi centuri de beton armat.4 m şi . Aceeaşi piatră de râu va fi folosită şi pentru confecţionarea părţii de jos a gardului. Suprafaţa construită la sol va fi de 141 mp. 5. în exterior.5 cm pentru exterior şi 15 si 2 cm la interior.30 m. cu multiple filtre. Întrucât în zonă nu există canalizare. se va construi o fosă septică. Reţele În perimetrul unde se va construi această pensiune nu există reţele subterane (electrice. peste drum. canalizare). vor fi placaţi cu lambriuri din lemn. Structura constructiva Sistemul constructiv este: 2. şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă din tablă ondulată. în aceeaşi culoare cu lemnul teraselor. la DN1. respectiv la 800 metri.08 m. fiindcă ele vor fi suportate de către toţi cei 6 vecini. Construcţia se desfăşoară pe 3 travee de 4. cu piatră de râu. elementele din beton se vor termoizola. gaze. construită din lemn. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor Principalele utilaje vor fi centrala termică şi cazanul. În construirea bugetului s-a estimat că sumele înscrise reprezintă numai partea din interiorul terenului.Pensiunea va avea 4 niveluri (demisol. Construcţia se încadrează în categoria “C” de importanţă. zidăria din cărămidă se va termoizola la exterior cu polistiren extrudat de minim 3 cm. zidărie din cărămidă eficientă de 37. cu deschideri de 4. Accesul la reţelele existente se va face prin prelungirea acestora. 14 fundaţie din beton continuă sub ziduri. În faza de proiect acestea se găsesc la următoarele distanţe:  gazul metan. mansarda) si va fi de 3 margarete. etaj.0 m.  apa rece. Construcţia va fi făcută din cărămidă. Pereţii exteriori ai mansardei. La stabilirea costurilor cu utilităţile s-a luat în calcul numai a şasea parte a acestora. iar suprafaţa desfăşurată va fi de 441 mp. planşee de beton armat. va fi tencuită şi va fi vopsită cu vopsea lavabilă.

12. telefon.12. cu filtre de separare. avizul nr. Instalaţia de gaze se va realiza din ţevi de cupru. avizul nr.2007 eliberat de S.Instalaţii aferente construcţiei Societatea deţine avizele de principiu de la toţi furnizorii de utilităţi: apă. Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea firidei de branşament proiectată la reţeaua de joasă tensiune a furnizorului.C. 2120/08. avizul nr. ROMTELECOM. avizul nr. 840/10. în nişe tehnice şi vor fi izolate pentru prevenirea condensului şi a îngheţului. DISTRIGAZ Braşov. 643/01. 8329/16. pentru alimentarea cu apă. potrivit legislaţiei în vigoare. prin intermediul căminului de apometru proiectat şi de la boilerul pentru apă caldă montat în centrala termică. avizul nr.C.12. montate îngropat. avizul nr. Ministerul Mediului. APEVITA Predeal. avizul sanitar nr. 15 . 1569/07. fişa tehnică emisă de agenţia de protecţia mediului.2007 eliberat de S.2007. Avize şi acorduri Avizele şi acordurile emise de organele în drept. electricitate.C.11. întro fosă ecologică.12. prin LES 0. Scurgerea apelor uzate se va face prin conducte de polipropilenă PP pentru canalizare.2007 eliberat de COMPANIA APA Braşov. anexă la certificatul de urbanism. Electrica Transilvania. Ministerul Sănătăţii. privind: avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei. 8348/16.12. 2384/21.2007 eliberat de S. nr. Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea firidei de branşament proiectată la reţeaua de joasă tensiune a furnizorului. Încălzirea se va realiza de către o centrală termică care va funcţiona pe bază de gaz metan.12. Utilităţi Alimentarea cu apă rece şi calda a bucătăriei şi grupurilor sanitare se va face de la reţeaua de distribuţie a apei reci existentă în zonă.03.2008.2007 eliberat de S. existentă în zonă. existentă în zonă. 1374/26. gaze.4 kV. Conductele de apă rece şi caldă se vor executa cu ţevi din polipropilenă. Pentru aceasta este necesară extinderea reţelei existente.2007 eliberat de Inspectoratul de protecţie civilă. prin LES 0.4 kV.C.

476 3. Proiecte şi engineering 3. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.000 5. Valoare (inclusiv TVA) Din care supusă Total Mii lei 3.2.285 152.4. 5.1.3. Montaj utilaj tehnologic 4.719 necesare obiectivului CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3. DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare construirii unei pensiuni la Dâmbul Morii în mii lei/EURO la cursul 41.570.6. Amenajări pentru protecţia mediului CAPITOLUL 2 2.5. procedurii de achiziţie publică Mii lei 5.936 CAPITOLUL 5 16 19. Studii de teren 3.600 720.719 22. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 2.285 72. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 3.756 . 1.2.984 152. Construcţii şi instalaţii 4.492 lei/EURO din data de 01. Asistenţă tehnică CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.000 Euro 4. echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 4. 22.600 824.2.2.570.02.2. Dotări 5.4. Consultanţă 3.3.1. Devizul general estimativ al afacerii Tabel nr.3. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 824. acorduri şi autorizaţii 3.1. PARTEA I CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1. Obţinerea terenului 1.5.2010 Nr . Obţinerea de avize. Utilaje.3.644 109.644 2. crt. Euro 6. Amenajarea terenului 1.

PSI. costuri de finanţare: 5. Probe tehnologice TOTAL Din care C + M PARTEA a II-a Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie 227. studiu geo.Alte cheltuieli 5.2. rezistenţă.instalaţii de încălzire.909 EUR (terenul este în pantă şi este obligatorie terasarea). 3.1. Organizare de şantier: 5.832 EUR . 3.2.R. ventilaţie.instalaţii sanitare. Valoarea totală a investiţiei.L.900 EUR 17 .244 Sursa: documente interne ale S.organizarea de şantier.769 EUR .2.000 EUR. 4. Comisioane.467. Pregătirea personalului de exploatare 6.2.3.construcţia.074 206. 25. 2. 6.526.208 EUR .proiect de arhitectură. cote legale. .239 EUR. Costul creditului 5.571 EUR .C. cu detalierea pe structura devizului general este de 206. 4. . 97.239 Din care C + M 6.1.1. cheltuieli conexe organizării şantierului 5.674 6.239 PARTEA a III-a Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie TOTAL GENERAL 7.1. taxe. taxe şi cote legale 5.izolaţiile construcţiei.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare 6. TOTAL PREST SERV S. instalaţii. Comisioane. din care: .2. lucrări de construcţii 5.1.terasarea terenului. avize.instalaţii electrice (în interiorul proprietăţii).955 EUR .988 177.1.

racordare la reţeaua de electricitate. Adulţi şi copii 671. precum şi distanţa acestora faţă de pensiune. produsele vor fi cumpărate de la supermarketurile din apropiere: Selgros şi Carrefour (la 5 km).instalaţii de gaze. crt. în medie. (Nume şi Valoare (lei) Pondere % 45 20 35 100% adresă) 1.108. 6. În cazul în care turiştii vor dori să li se pregătească micul dejun.832 4. 18 .500 EUR . 6.2. TOTAL 1. În acest moment cea mai apropiată se află în magazinul Carrefour (la 5 km) Tabel nr. Aceste costuri nu au fost incluse în buget pentru că vor fi recuperate la preţ de cumpărare de la turiştii care vor solicita acest serviciu.C. 6.boiler şi centrală termică. Tineri singuri 383.603.000 EUR .904 3.construire fosă septică şi dotarea cu filtre. telefonie fixă. precum şi de faptul că se află între două cabane turistice. Principalii clienţi ai societăţii Client Nr. când se vor analiza preţurile mai multor astfel de unităţi. Tineri în grupuri 863. 19.500 EUR . la 15 minute de pârtia de schi de la Bunloc şi la 20 minute de Canionul “7 Scări”. 500 EUR .918.784 2. electrocasnice.306.costul creditului. 3.600 EUR . În plus faţă de aceste servicii va fi nevoie de serviciile unei spălătorii. Acest aspect va fi analizat la momentul deschiderii pensiunii.520 Sursa: documente interne ale S. se estimează că gradul de ocupare va fi. 5.racordare la reţeaua de gaze.500 EUR .L. gaze naturale. 2000 EUR . veselă. 7.echipament IT.. lenjerie. Furnizorii de servicii sunt companiile naţionale care prestează servicii de furnizare: energie electrică.4.R. fără ca la această dată să existe un contract cu o anumita spălătorie. de 80%.019. Rezultatele aşteptate Ţinând seama de faptul că locaţia acestei pensiuni este într-un peisaj de excepţie. apă. iar dincolo de acesta vârful Piatra Mare. Bunloc şi Dâmbul Morii. respectiv într-o poiană înconjurată de brazi.dotare cu mobilier. 6. TOTAL PREST SERV S.256 EUR .239 EUR 2. având în faţă râul Timiş.racordare la reţeaua de apa.

locuri de muncă nou create 2. Pentru agenţii şi A.A. Canalul Societăţi de turism A.N.  Valoarea sprijinului financiar nerambursabil 19 .N. termenul de plată va fi de regulă în avans sau în cel mult 3 zile de la sosirea turiştilor.T.3.C. 1. vor achita numai cu ordin de plată.1. pe aici trecând numeroase trasee turistice. respectiv fonduri SAPARD. s-a apreciat că vor avea turişti în tot anul. fie la plecarea acestora.Tabel nr. Prezentarea investiţiei 3. Agenţiile şi A. Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei: total personal. Alte forme de publicitate. plata se va face fie la sosirea.T. 7. 3 din care personal de execuţie 2.R.A.A. 2. inclusiv Pondere (%) 20 25 55 internet. s-a apreciat că un număr important de turişti vor ajunge aici fără niciun intermediar. 3. 2. TOTAL PREST SERV S. Locurile de muncă nou create. prin credite bancare şi prin sprijin financiar nerambursabil din fonduri publice. Pentru turiştii care au ajuns singuri. Canale de distribuţie Nr.N. de 5%. prin existenţa unei pârtii de schi (pârtia de la Bunloc). dar şi pentru drumeţii.3.N.T.L. Mărimea şi originea investiţiei (% din fonduri europene) Investiţia necesară pentru realizarea proiectului va fi asigurată prin contribuţii proprii.A. probabil mai puţini în lunile martie. un post de recepţioneră şi unul de îngrijitoare. Ţinând seama de faptul că zona prezintă atât particularităţi pentru sezonul de iarnă. crt. Pentru turiştii sosiţi prin intermediul agenţiilor de turism şi A. vor fi ocupate de femei în vârstă de până la 35 de ani. Plata serviciilor se va putea realiza de către turişti atât în numerar. aprilie şi noiembrie. Ţinând însă cont de faptul că aceasta pensiune se află exact pe drumul dintre 2 cabane. relaţii personale Sursa: documente interne ale S.T. cât şi prin card. s-a luat în calcul un comision pentru aceşti intermediari.

Tabel nr.din fonduri publice.837 Sursa: documente interne ale S.53 100 50. 8.918 24. crt .  Data estimată de terminare a activităţilor: 01. 9. TOTAL PREST SERV S. 2.L. respectiv fonduri europene  Valoarea financiară a contribuţiei din surse proprii  Valoarea financiară a contribuţiei din credite bancare Valoarea totală eligibilă a proiectului de investiţii 97. Mărimea şi originea investiţiei Nr.837 euro Tabel nr.47 25.2011. Activitatea prevăzută Turnare Durata 1 x 2 x 3 4 5 Luna în care se va realiza activitatea 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 luni 20 . detaliat pe faze de implementare a proiectului şi pe activităţi. Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus Programul. 1.918 euro 50.  Data estimată de începere a desfăşurării activităţii de cazare în pensiune: 1.R.2. se prezintă în felul următor:  Data estimată de început: 01. crt.919 euro 47. Etapele de implementare ale proiectului de investiţie Nr.02.000 euro 195.919 50 Mărimea contribuţiei (euro) Aportul contribuţiei (%) 2.09.3.2010.08. 47.C. Originea contribuţiei Sprijin financiar nerambursabil din fonduri europene Contribuţie din surse proprii Contribuţie din credite 97. 3. TOTAL 195.2011.000 bancare 4. 1.

2. gaze şi electricitate Construire fosă septică Dotare cu boiler şi centrală termică Dotare cu mobilier. x 9.5 luni 1 lună x x 1 lună x 17.5 luni 1 lună x 0.R. gaze Racordare la reţelele de apă. TOTAL PREST SERV S. 10. echipament IT 1. 2. 16. 3.5 luni 1 lună x x x x x x x x x 0.5 luni 1 lună 0.5 luni 1. Sursa: documente interne ale S.5 luni 1.C.5 luni x x x 15. 4. veselă. ventilaţie. 12. electrocasnice. 0. 21 .5 luni x 0. 11. 13.5 luni 1 lună x x 7. 6. x x x x 14. lenjerie. încălzire.L.5 luni 1. 8. 5. fundaţie Construcţie demisol Construcţie parter Construcţie etaj Construcţie mansardă Rigidizare structură şi acoperiş Montare tâmplărie Montare termosistem exterior Montare instalaţie electrică Montare rigips şi vată minerală Finisaj exterior Recepţia construcţiei Montare instalaţii sanitare.

3.4. iar valoarea eligibilă a proiectului este de 195. Structura de management în implementarea proiectului Pentru implementarea proiectului există o echipă.329 EUR.2. fără TVA.760 EUR 57.380 locuri de cazare/an.883 EURO respectiv 110. Valoarea investiţiei (Vi) = 207.361 EURO Capacităţi (în unităţi fizice): 4. Responsabil legal Nume: JUGRAVU Prenume: ANCA Funcţia: ASOCIAT UNIC Responsabil tehnic Nume: JUGRAVU Prenume: MICAELA Funcţia: ADMINISTRATOR 2. Condiţiile financiare de realizare a obiectului 1. Costurile şi planul de finanţare Valoarea totală a proiectului este de 206.837 euro.3. 2. fără TVA. formată din două persoane: un responsabil legal şi un responsabil tehnic. din care construcţii-montaj 177.329 euro din care.760 EUR 57.244 euro (valoarea construcţiei şi a branşamentelor la utilităţi) Eşalonarea (INV/C + M) ANUL I ANUL II respectiv 66. valoarea eligibilă reprezintă 195. Veniturile din exploatare (Ve) anul 2012 anul 2013 anul 2014 57. în preţurile februarie 2010.837 euro.760 EUR 22 .3.

Cheltuieli de exploatare (Ce) = 22.906 EUR 26. Rentabilitatea capitalului investit (Rc) anul 2012 anul 2013 anul 2014 anul 2015 anul 2016 14% 15% 15% 15% 15% 8.711 EUR anul 2012 anul 2013 anul 2014 anul 2015 anul 2016 30.760 EUR 3. Cheltuieli financiare (Cf) 23 .854 EUR 5.854 EUR 30.854 EUR 30.906 EUR 26.943 EUR 29.849 EUR anul 2012 anul 2013 anul 2014 anul 2015 anul 2016 26.854 EUR 30.943 EUR 6.906 EUR 26.854 EUR 30.906 EUR 26.760 EUR 57.906 EUR 4.943 EUR 29. Profitul net (Pn) anul 2012 anul 2013 anul 2014 anul 2015 anul 2016 29.anul 2015 anul 2016 57. Durata de recuperare a investiţiei (Dr) = 6 ani 10 luni şi 26 zile 7.387 EUR 29. Rezultatul din exploatare (Re) = 29.943 EUR 29.

nu este cazul 12. nu este cazul 11. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) =Re/Cf anul 2012 = 32 perioada 2013-2016..2% perioada 2013-2016. nu este cazul 10.233 24 . Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) = Total intrări numerar/(dobânzi+plăţi leasing + rambursarea datoriilor) anul 2012 = 140% anul 2013 = 140% anul 2014 = 374% perioada 2015-2016. Rata îndatorării (RI) = 11% anul 2012 = 15. Valoarea netă actualizată (VNA)= 159.anul 2012 = 951 EUR 9.

În aceste condiţii. iar într-un sens mai restrâns (financiar-contabil) reprezintă o cheltuială făcută pentru obţinerea de bunuri materiale cu valoare mare şi durată de folosinţă îndelungată. într-o accepţiune largă. de lupta de concurenţă. Potrivit unei definiţii. problematica investiţiilor este abordată de la sursa ce acoperă cheltuielile respective. Astfel. se achiziţionează noi fonduri fixe productive şi neproductive. determinată de circulaţia capitalului pe piaţă. pe principii administrative. investiţia reprezenta numai ceea ce se aloca pentru crearea şi dezvoltarea bazei materiale de producţie şi a celei pentru sectorul social-cultural. de câştigul (profitul) aşteptat etc. investiţia reprezintă “totalitatea cheltuielilor prin care se creează. cu largă circulaţie în ţara noastră. În condiţiile conducerii economiei prin plan centralizat. Utilizarea venitului pentru creşterea capitalului şi a stocurilor reprezintă 25 . plasare.CONCLUZII Noţiune de investiţie. dotare. se perfecţionează sau se reconstruiesc fondurile fixe existente”. este sinonimă cu: alocare. investiţiile sunt înţelese ca prezentând partea de venit destinată pentru formarea capitalului. Trecerea la economia de piaţă implică o schimbare a opticii privind noţiunea de investiţie.

În ceea ce priveşte mărimea şi originea investiţiei. TOTAL PREST SERV S. valoarea financiară a contribuţiei proprii este de 47.C. . . iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil din fonduri publice este de 97. care va avea ca principal obiect de activitate cazarea în această pensiune. reprezentând 50% din valoarea totală a proiectului de investiţii. obţinem investiţia brută.  Durata de recuperare a investiţiei (Dr) = 6 ani 10 luni şi 26 zile. la Dâmbul Morii.. A investi înseamnă a aloca resurse pentru sporirea capitalului real existent la un moment dat.investiţiile nete. 26 . Indicatorii de eficienţă rezultaţi din analiza financiară sunt următorii:  Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = 14-15%.L.  Valoarea netă actualizată (VNA)= 159. Aceste valori rezultate din calculul indicatorilor de eficienţă arată că investiţia analizată este rentabilă. a rezultat că investiţia este justificată.919 euro. TOTAL PREST SERV S. Obiectivul principal al prezentului proiect îl reprezintă construirea unei pensiuni în judeţul Timiş. dacă alături de veniturile destinate ar fi investite se utilizează şi amortizările.C.L.R.711 EUR. Atingerea acestui obiectiv justifică investiţia propusă prin efectele pe care le generează: .918 euro.233. În urma întocmirii studiului de fezabilitate al investiţiei propusă de S.dezvoltarea firmei S.R.crearea a două noi locuri de muncă în zonă.  Rezultatul din exploatare (Re) = 29.dezvoltarea agroturismului în zonă.

2004.E. Deva... Vasilescu I. Management industrial. Ed.. 27 .. Ed.). Ed. Bucureşti.S. 6) Stoian M. Managementul investiţiilor. Tribuna Economică. Ed. Ed.). 1998. Bucureşti. 1999. Economică. Economică. Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere . 8) Toma M. Investiţii. Nedelcu M.BIBLIOGRAFIE: 1) Bran P. Ed.. Ed. A.. Vasilescu I. Naţional. Finanţele întreprinderii. Gestiunea investiţiilor.. 1999. 1997. Ed. 9) Vasilescu I. 7) Teodor H. 2000. Bucureşti.. 1999. Bucureşti. Bucureşti. Investiţii. 2) Dima C. Finanţele agenţilor economici din România. (coord. 4) Românu I. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Studii de caz şi teste grilă . 1999. Economică. 2000. 10)Vasilescu I. Analiza economico-financiară. Bucureşti. 5) Românu I. Economică. (coord. Bucureşti. 3) Işfănescu A. Mărgăritar. Economică. Intelcredo..... (coord. 1997. Ed. Investiţii şi relansarea economică.

2000.L.ro (pagina web oficială a Programului FEADR. TOTAL PREST SERV S.11)West A. Ed. 12) *** www. 28 .apdrp.. Teora. Bucureşti. Planul de afaceri.R.antrec. gestionat în România la nivelul Ministerului Agriculturii.C.ro (pagina web oficială a Asociaţiei Naţionale de Turism Rural. 13) *** www. Ecologic şi Cultural). padurilor si dezvoltarii rurale Agentia de plati pentru dezvoltarea rurala si pescuit). 14)*** documente interne ale S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful