P. 1
Plan de Afaceri Pizza

Plan de Afaceri Pizza

|Views: 10|Likes:
Published by clausire
proiect arad
proiect arad

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: clausire on May 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

PLAN DE AFACERI

"PIZZA " SRL
producerea şi livrarea la domiciliu a pizzei

1

1. caşcaval. În următorii anii se planifică mărirea volumului vânzărilor şi ridicarea gradului de utilizare a capacităŃii de producŃie până la 80%. Conform studiilor întreprinse. Aceştia vor fi folosiŃi pentru procurarea utilajelor de producŃie şi materiei prime necesare.cu şunca. Aspecte financiare: investiŃia necesară este de 25.cu sos din roşii proaspete. PiaŃa potenŃiala este reprezentata. ciuperci.cu peşte. roşii. Profitabilitatea firmei: estimând rezultatele financiare viitoare obŃinem un profit anual de aproape 30. costiŃa şi măsline. ceapa si roşii.preŃ. în condiŃiile de venituri minime şi cheltuieli maxime. Pizza va fi produsă şi livrată în aşa mod încât să-şi păstreze gustul şi calitatea până la consumator. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Activitatea întreprinderii PIZZA SRL se va axa pe producerea de pizza şi livrarea acesteia la domiciliul clientului. Vor exista mai multe feluri de pizza. În primii ani întreprinderea va utiliza o capacitate de producŃie de numai la 60%. caşcaval. Pizza Vegetală . Pizza Exotica . măsline şi piper verde.cu 4 feluri de brânza. 2 .000$. Pizza Spinachi – spanac. ardei. ciuperci. ardei. dintre care principale vor fi: Pizza Casei . diversificarea produselor. începând cu copiii de la 5 ani până la oameni în vârstă.cu ananas. regimul de lucru fiind de 16 ore pe zi. măsline. Pizza Ton . Pizza Tomato . de persoane de toate vârstele.cu ciuperci. măsline. Pizza Quatro Fromaggio . caracterizată printr-o cerere puternică la astfel de produse. rapiditatea de servire si livrare. piaŃa pe care va activa întreprinderea este o piaŃă în creştere. usturoi şi caşcaval. Totuşi piaŃa Ńintă a întreprinderii o constituie persoanele cu vârsta între 15-40 ani. Avantajul competitiv îl constituie raportul calitate . ceapă.000$ (media pe primii 4 ani). caşcaval si ou ochi.

Întreprinderea este proprietatea a 2 membri asociaŃi. Acest gust se va datora condimentelor proaspete şi neobişnuite. Scopul întreprinderii este satisfacerea necesităŃilor populaŃiei cu produse alimentare (pizza) şi prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru realizarea intereselor sociale şi economice ale membrilor asociaŃi pe baza beneficiului obŃinut. 2. aceasta depinzând de materia primă şi condimentele folosite la fabricarea produsului finit. Denumirea pizzei va fi la fel diferită. PRODUSELE ŞI SERVICIILE FIRMEI Produsul care va fi fabricat de societate şi anume pizza va satisface cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintaŃi gurmanzi. fie zi de lucru. precum şi preŃul livrării va fi acceptabil. Vor exista următoarele denumiri italiene originale: 3 . 3. Pentru realizarea scopurilor propuse întreprinderea va practica următoarele genuri de activitate: • producerea şi realizarea la comandă a pizzei • livrarea pizzei la domiciliu. fie zi de sărbătoare. Pizza propusă de firma va avea gusturi diferite şi specifice. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII Întreprinderea " PIZZA" SRL este o societate cu răspundere limitată şi face parte din categoria întreprinderilor mici. de obicei neutilizate de alŃi producători de pizza. Produsul este orientat spre satisfacerea nevoilor de zi cu zi. PreŃul pizzei.Echipa managerială este formata din 2 manageri.

la dorinŃa clientului. comandată de client. Întreprinderea preconizează să folosească un ambalajul original.Pizza Casei . roşii. usturoi şi caşcaval.cu ananas. Pizza Spinachi – spanac. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate şi mărime specială. ciuperci. măsline şi piper verde. Pizza Exotica . Pizza cu mărimi şi greutăŃi speciale. ciuperci. caşcaval si ou ochi. numerele de telefon.cu ciuperci. ceapă. ceapa si roşii. măsline. sărbători şi alte ocazii speciale. caşcaval. caşcaval. măsline. Viitorii clienŃi ai firmei vor putea comanda pizza conŃinând diferite produse şi condimente specifice. Dimensiunile şi greutăŃile pizzei propuse de societatea noastră sunt următoarele: Pizza normală cu un diametru de circa 15 cm şi o greutate de 300g. Pizza Ton . Acesta va consta din foaie de carton presat. Pizza Vegetală . ardei. având imprimate pe faŃă emblema întreprinderii şi date ce caracterizează întreprinderea. 4 . graŃie posibilităŃilor pe care le oferim clienŃilor. în care va fi livrată pizza. sunca. Pizza medie cu un diametru de 20 cm si o greutate de 350g. ardei. Pizza mare cu diametrul de 25 cm şi o greutate de 400g.cu peşte.cu sos din roşii proaspete. De asemenea întreprinderea va primi comenzi de livrare a pizzei la consumator pentru zile de naştere. respectiv. Pizza Tomato .cu 4 feluri de brânza. costiŃa şi măsline. adresa juridică. de diferite greutăŃi. Se preconizează de a produce pizza de diferite mărimi şi.cu şunca. Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecărei persoane. Pizza Quatro Fromaggio .

amabilitatea la îndeplinirea comenzii.4. dacă veniturile de la activitate vor spori. preŃul convenabil. Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului. apoi mărinduse la sfârşitul zilei. precum si in alte orase. pe calitatea deosebită a serviciilor prestate. fiind mai mică în perioada zilei. Pentru început frecvenŃa comenzilor produsului va fi mică. PiaŃa aleasă de întreprindere este o piaŃă în creştere. Distribuirea în raza pieŃei alese va fi efectuată in circa 5 . aceasta din urmă majorându-se odată cu afirmarea pe piaŃa. PROGRAMUL DE MARKETING SI PLANUL DE VANZARI Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final. se aşteaptă deschiderea a noi filiale în alte sectoare ale orasului. -lărgirea asortimentului produsului. începând cu copiii de la 5 ani până la oamenii în vârstă. De asemenea frecvenŃa cumpărării se va deosebi de la o perioadă a zilei la alta. în urma unei comenzi care poate fi data prin telefon. conducerea va pune accentul. va fi realizat pe piaŃă consumatorului şi este orientat persoanelor de toate vârstele. -ridicarea nivelului de deservire post-vânzare. La toate acestea se mai adaugă faptul că produsele vor fi fabricate din materii prime ecologic pure. Totuşi piaŃa Ńintă a întreprinderii constituie persoanele vârsta cărora este între 15-40 ani. noutatea serviciului şi produsului. -stabilirea unui preŃ convenabil pentru toate categoriile sociale. Pentru ai determina pe clienŃii să cumpere produsele fabricate de întreprindere. ClienŃii potenŃiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele. în primul rând. Pentru păstrarea şi lărgirea poziŃiei pe piaŃă întreprinderea va adopta o strategie îndreptată spre: - -ridicarea calităŃii produsului. In viitorul apropiat.

li se va acorda un mic cadou. pe automobilele care livrează produsele firmei si pe Internet. preturile fiind foarte mari si nu livrează produsul la domiciliu. Mado). Prin combinaŃia preŃ-calitate. care ar putea începe prestarea serviciului de livrare. păstrându-se calităŃile specifice. Jerry’s Pizza) şi alŃi concurenŃi indirecŃi (Spring Time. PreŃurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor. X Pizza. Odată cu lărgirea activităŃii şi pieŃei de desfacere. În raza municipiului Bucuresti există producători de pizza (Pizza Hut. produce un asortiment nu prea variat de pizza. După ce produsele au fost fabricate la comanda clientului. produsele fiind livrate în condiŃii speciale. afise. 6 . însă timpul de pregatire este foarte indelungat.. de asemenea livrează pizza la domiciliu. se preconizează de a desface produsele şi prin intermediul unei reŃele de magazine de firmă. Pizza Hut produce un asortiment destul de variat de pizza. reieşind din costurile de producŃie şi din alte cheltuieli. în obligaŃiile firmei intră livrarea produsului până la locul de destinaŃie. ClienŃilor care comandă peste un număr stabilit de produse. Se preconizează de a stabili preŃurile la un nivel mai jos. Y Time propune pizza la un preŃ convenabil. În urma apariŃiei întreprinderii PIZZA SRL pe piaŃă se presupune o reacŃie neîntârziată din partea Pizza Z. asortiment-noutate sperăm să cucerim un segment mai mare de piaŃă. Reclama produselor şi serviciilor prestate va fi efectuată prin intermediul reŃelei mass-media.20-25 min. 4-9% în zilele de sărbători etc. dar calitatea produselor este în permanentă scădere.

asortiment variat. Puncte slabe Pizza Hut preturi ridicate. asortiment scazut.Analiza punctelor forte şi a punctelor slabe ale concurenŃilor Puncte forte experienŃă mare. nelivrare la domiciliu. reŃea de livrare timp mare de aşteptare. amplasament favorabil. Analiza comparativă a concurenŃilor Concurenti Pizza Hut 5 2 4 5 3 4 23 Jerry’s Pizza 3 3 3 4 3 3 20 NICOL Indicatorii PIZZA Produsul sau serviciul PreŃul Calitatea Amplasarea întreprinderii Distribuirea produsului Imagine Numărul de puncte 5 4 5 4 5 3 26 7 . calitatea produsului. Jerry’s Pizza reŃea de comercializare.

Condimentele şi alte produse ce nu se produc la noi vor fi aduse din alte tari.000 Luna 1-4 Luna 5-8 Lua 9-12 12000 12000 12000 Încă un element cheie a activităŃii este faptul că clientul va putea comanda orice 8 . mari). livrarea pizzei la domiciliu. Se preconizează că întreprinderea va lucra 16 ore în fiecare zi a săptămânii. sau clientul se găseşte nu departe de pizzerie comanda va putea fi realizata cu bicicleta. In caz că automobilul este ocupat cu o comandă.5. Planul de producŃie şi realizare Denumirea produsului Pizza Unitatea de Cantitatea măsură buc. medii. pregătirea aluatului. Cuptorul este echipat cu funcŃii suplimentare. coacerea pizzei în cuptoare. Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special în componenŃa căruia întră forme de diferite mărimi (mici. 36. In componenŃa acestui bloc există 12 despărŃituri . Realizarea pizzei va fi efectuată de 2 bucatari si de ceele 2 ajutoare de bucatar.7 pentru formele din aluat şi 5 pentru produsele alterabile unde va fi o temperatură constantă (0-20°C). PROGRAMUL ACTIVITATILOR OPERATIONALE Procesul de producŃie constă în următoarele etape: aprovizionarea cu materie primă a întreprinderii. Materia primă va fi procurată de la producătorii autohtoni. Toate produsele pizza vor fi ambalate. Livrarea va fi efectuată de câtre cele 2 persoane angajate. ceea ce va permite păstrarea gustului şi calităŃii.

se vor ocupa direct de problemele de aprovizionare. in care: - 15. preŃul depinzând de ele. CondiŃii de creditare Indicatorii Mărimea creditului. Cu fiecare angajat va fi încheiat un contract de muncă individual. 7. 7. PLANUL FINANCIAR NecesităŃile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie 25.alte cheltuieli de producŃie din surse proprii de finanŃare.000$ . Salariul bucătarului va fi de 200$.000$ . Astfel asociaŃii vor primi un salariu de 500$ lunar. Salariul asociaŃilor. MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR Firma va fi condusă de cei 2 asociaŃi. Persoanele angajate pentru livrarea pizzei vor încasa de asemenea câte 100$.000$ .combinaŃie de componente constituitoare ale pizzei.pentru procurarea utilajului din credite pe termen lung. 3. 6. producŃie şi desfacere. AsociaŃii vor coordona întreaga activitate.000$. de asemenea vor angaja şi controla personalul. Procesul de livrare va fi efectuat de 2 persoane angajate.000 4 ani 15% 3 2 1500 Pentru cheltuieli curente 7. cât şi personalului va fi alcătuit din salariu fix. Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de 2 bucătari experimentaŃi şi 2 ajutoare ale bucătarului.000 2 ani 15% 3 2 1750 9 . iar a ajutorului de bucătar 125$. in egala masura.pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt. $ Termen de creditare Rata anuală a dobânzii Numărul de rambursări /an Numărul perioadelor de gratie Rata de rambursare calculată Pentru utilaj 15. fiecare ocupandu-se de o alta latura a afacerii.

500 1.200 3.000 4.000pizza*3$=9.500 12.500 3.250 3.200 Luând in considerare veniturile minime si cheltuielile de producŃie maxime probabile se previzionează următoarele: Venituri previzionare: Lunar: 3.000 4.100 1.100 1.000 22.000.000$*4luni=36.000 1.238 5.500 6.500 Rest de rambursat 22.000 18.500 1. creditor 22.000 1.500 1.250 9.625 6.000 22.000 18.750 15.500 3.750 15.000 7.100 938 775 613 450 375 300 225 150 75 Dobânda cumulată 1.000$ Cheltuieli previzionare: Numărul de pizza pe zi 100.500 1.000 7.000.013 5.975 7.000 22.100 2.250 9.450 6.2 10 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sold.075 6. lunar 3.Cheltuieli constante: Amortizarea utilajului 718.250 1.500 1.500 12.500 Rata de rambursat 3.300 4.Tabel de rambursare a capitalului împrumutat ($) Nr.500 Dobânda scadentă 1.125 7.250 3.1 . anual 36. lunar Cost unitar lunar .750 6.250 3. Pentru fabricarea 1 pizza avem nevoie: Componentele costului Total chelt.500 6.000$ venituri/4 luni: 9.

0 0.382 4.2 0.027 11 .0 150.127 3.Chiria spatiului Intretinere automobil Total .000.470 An 3 108.0 525.250 1.1 0.0 175.2$*4=23872.7 Cheltuieli de producŃie/4 luni =5968.658 Indicatorii Venituri de la realizare Cheltuieli de producŃie Profitul Rata de rambursat Dobânda bancara Profit disponibil Profit cumulat Luna 1-4 36.0 200.0 0.250 3.000 23.0 5.0 1.Cost variabil: Salariu bucătari Salariul a 2 ajutori Salariul pers.500 450 31.432 152.082 An 1 108.0 125.2 0.0 750.100 11.027 33.163 An 2 108.0 0.5 0.000 23.750 2.127 1.307 90.1 0.393.0 400.000 71.2 400.8$ SituaŃia veniturilor şi cheltuielilor An 1 Luna 5-8 36.382 3.1 0.873 12.0 0.575.0 100.0 1.0 0.300 33.226 An 4 108.000 71.2 0.0 0.850.027 11.100 11.618 36.618 36.0 500.100 11.0 0.968.0 0.618 36.125 30.873 12.000 71.054 Total Lua 9-12 36. ce livrează Salariul asociaŃilor Total salarii Combustibil Energie electrică Faină Caşcaval Sunca Alte ingrediente Ambalaj Alte cheltuieli Total cost variabil Total cheltuieli de producŃie 500.500 1.000 23.127 1.0 175.382 4.325 24.0 250.000 71.0 0.618 36.1 0.382 9.757 121.873 12.082 66.0 4.1 0.0 1.027 22.

care din situaŃii în care ne aflăm şi noi au ajuns la cifre comerciale de milioane. până când întreprinderea nu va avea o poziŃie financiară puternică. deoarece va produce anual 72000 buc (la cu gradul de utilizare a capacităŃii de producŃie =(6000 buc.Cost variabil unitar = $0.68 Punct critic sau pragul de rentabilitate calculat pentru o pizzerie PC = 6457. Profitul obŃinut îi va permite să-şi onoreze obligaŃiunile sale atât faŃă de bancă. cât şi faŃă de buget. 12 .3 buc. perspectivă Prin hotărârea comună a celor 3 asociaŃi./10000 buc)* 100%=60%) ce-i de 23.6 ori mai mult decât nivelul pragului de rentabilitate.06-0. o perioadă de timp. acurateŃea.45 / (1. precum şi să acumuleze resurse financiare necesare pentru extinderea afacerii în viitorul apropiat. MenŃionăm de asemenea că principiile noastre de lucru sunt: eficacitatea. profitul va fi îndreptat spre dezvoltarea întreprinderii. principii preluate de la colegii noştri germani de la "HALLO-PIZZA”. punctualitatea şi dinamismul. Reieşind din calculele estimative se observă că întreprinderea va acoperi toate cheltuielile.68) = 16993. anual.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->