Proses Pembelajaran:Terdapat lima aspek berkaitan dengan proses pembelajaran, iaitu, kesediaan belajar, corak pengamatan, persepsi

, ingatan dan lupaan, serta pemindahan pembelajaran. 1. Kesediaan Belajar: Kesediaan belajar dirujuk sebagai satu set keadaan yang wujud dalam diri individu dan persekitarannya yang membolehkannya menguasai sesuatu tugasan dengan tepat. Kesediaan merupakan satu tahap persiapan untuk belajar kemahiran yang lebih kompleks, contoh, melompat perlu dikuasai sebelum seorang kanak-kanak bermain ketingting. Beberapa definisi telah dikemukakan oleh beberapa orang ahli psikologi pendidikan tentang Kesediaan Belajar; Margaret E. Gredler: “Keadaan individu pada satu titik perkembangan fizikal, mental, emosi, atau sosial yang mencukupi untuk mengendalikan sesuatu tugasan tertentu.” John C. Ruch: Kesediaan adalah istilah untuk perkembangan tahap kebolehan tertentu dan satu set minat tertentu. Dalam had keupayaan pelajar, seseorang pelajar yang belum bersedia untuk menguasai konsep atau kemahiran yang diberikan boleh disediakan untuk menguasainya melalui anggaran yang sistematik dan berurutan (atau dengan kata lain, kesediaan mengajar) Adalah penting untuk menentukan bahawa setiap peringkat dalam urutan ke arah objektif utama dipraktikkan dan dikuasai hingga ke peringkat pembelajaran lanjutan, kerana dengan ini pelajar boleh mengguna kemahiran sebagai alat untuk bergerak ke tahap yang lebih tinggi. Jenis-jenis KesediaanJenis-jenis kesediaan, iaitu, kesediaan kognitif, kesediaan psikomotor dan kesediaan afektif. i. Kesediaan Kognitif Kesediaan kognitif berkaitan dengan perkembangan mental pelajar untuk membolehkan mereka memahami, berfikir dan menaakul dalam persekitaran pembelajaran yang baru. Secara umum, kesediaan kognitif ditingkatkan apabila umur meningkat. Contoh, pada peringkat permulaan, pelajar boleh memahami pendapat yang berbeza dan mengingat kembali. Pada peringkat berikutnya, mereka berupaya mengintergrasikan beberapa pendapat untuk menyelesaikan masalah. ii. Kesediaan Psikomotor

Dalam mempelajari kemahiran psikomotor seperti menulis. Pelajar yang mempamerkan sikap positif dan minat telah bersedia untuk belajar dan akan menunjukkan prestasi yang lebih baik. Sikap dan Minat Sikap dan minat memainkan peranan penting dalam melibatkan kesediaan belajar. sikap dan minat. ii. fizikal dan sosial berkait rapat dengan kesediaan belajar pelajar. Kematangan Kematangan dari segi intelek. mereka yang tidak bersedia untuk belajar. . latihan adalah penting. Pelajar yang mempunyai sikap positif dan berminat terhadap pembelajaran akan memainkan peranan aktif dalam aktiviti yang berkaitan. Sementara itu. penguasaan kemahiran psikomotor berkait rapat dengan perkembangan intelek dan afektif. mempamerkan keseluruhan kesihatan fizikal dan boleh bersosialisasi dalam kumpulan tanpa masalah adalah mereka yang menunjukkan kematangan dalam aspek yang berlainan. kordinasi dan kawalan pergerakan tubuh badan. mereka menjadi lebih yakin dalam menghadapi cabaran semasa memperoleh pengalaman baru. emosi. minat dan nilai yang boleh menerima pembelajaran. Untuk memperoleh pencapaian cemerlang dalam kemahiran psikomotor. Faktor-Faktor yang Menyumbang kepada Kesediaan Belajar: Pelbagai faktor yang menyumbang kepada kesediaan belajar termasuklah kematangan. tulang. Disebaliknya. Mereka juga akan mempunyai tahap motivasi yang tinggi. berupaya mengawal perasaan dengan lebih baik. perbezaan kadar perkembangan. sendi. memupuk usaha yang lebih serta rasa seronok dan puas hati dalam pembelajaran. rasa ingin tahu. i. Justeru itu. iii.Kesediaan psikomotor merujuk kepada penguasaan kemahiran yang memerlukan tindakan fizikal. pelajar perlu mempunyai intelektual yang tinggi dan sikap yang positif. pelajar perlu menjalani latihan untuk menghalusi kemahiran mereka. akan keberatan untuk memberi tumpuan pada pembelajaran. Oleh itu. perbezaan individu dan pengalaman. guru perlu melatih pelajar mereka menguasai kemahiran fizikal seara bijak selain memahami konsep. rajin. perbezaan jantina. Adakah anda sedar bahawa mereka yang menunjukkan daya intelek yang tinggi. peraturan dan strategi. kesediaan afektif yang positif memainkan peranan penting. Oleh itu. seterusnya memberi kesan kepada kesediaan belajar. perasaan. Ia merangkumi perkembangan otot. melukis dan membaling bola. Kesediaan Afektif Kesediaan afektif dalam pembelajaran merangkumi sikap. Untuk pelajar menjadi cemerlang dalam pembelajaran.

Lelaki biasanya lebih minat mengambil sains dan matematik manakala perempuan akan mengambil ekonomi rumahtangga dan mata pelajaran lain. perempuan menunjukkan kadar perkembangan yang lebih cepat daripada llelaki. pelajar daripada kumpulan yang sama tidak akan mempamerkan kebolehan yang sama semasa menjalankan aktiviti. Perbezaan Jantina Lelaki dan perempuan mempunyai perbezaan dalam perkembangan biologikal dan pertumbuhan fizikal. Oleh itu.iii. manakala lelaki pula diharapkan bertingkah laku aktif dan agresif. perempuan diharapkan bersopan santun. Perbezaan Kadar Perkembangan Walaupun individu melalui peringkat perkembangan yang sama. Pengalaman Pengalaman lampau membentuk asas kepada pengalaman baru. Contoh. Dengan itu. Setiap individu mempunyai corak perkembangan sendiri yang unik. Perbezaan dalam nilai budaya terhadap jantina yang akan mempengaruhi kesediaan belajar. Bahan pengajaran perlu berdasarkan daripada pengetahuan sedia ada kepada pengetahuan baru. v. Perbezaan Individu Setiap individu menunjukkn perbezaan kebolehan dalam bidang yang berbeza. seorang pelajar boleh jadi cemerlang dalam Matematik dan Sains tetapi lemah dalam Bahasa dan Muzik. guru digalakkan mengambil kira pengalaman lampau pelajar apabila merancang bahan pengajaran mereka. Perbezaan dari segi sikap dan minat di kalangan jantina akan mempengaruhi kesediaan belajar. Terdapat juga sebahagian pelajar menunjukkan prestasi baik dalam akademik tetapi lemah dalam aktiviti fizikal. Dalam perkembangan remaja. Contoh. sosial dan emosi adalah berbeza bergantung kepada individu itu sendiri. mental. remaja dan dewasa. Ini dapat dilihat dengan jelas bahawa perempuan lebih tinggi dan lebih matang daripada lelaki daripada tahun empat hingga kepada tingkatan menengah rendah. vi. guru tidak digalakkan melabel pelajar mereka sebagai „bodoh‟ atau bijak mengikut pencapaian prestasi mereka dalam satu mata pelajaran sahaja. kadar perkembangan fizikal. iv. iaitu daripada bayi kepada kanak-kanak. Dengan kata lain. Implikasi Kesediaan Belajar terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Sebahagian daripada implikasi kesediaan belajar terhadap pengajaran dan pembelajaran dibincangkan dibawah .

variasi bagi huruf A: A a A Aa Kesimpulannya. 2. adalah penting bagi kita memberi perhatian bahawa untuk mengenal pasti semua corak yang mewakili huruf A adalah sama dengan andaian ptototaip yang dikenali sebagai A. Kesesuaian Isi Pengajaran Guru perlu memilih isi pengajaran yang sesuai kepada sebahagian besar pelajar dalam bilik darjah. daripada konkrit kepada abstrak. ii. daripada yang tahu kepada tidak tahu. Ia mencakupi padanan mudah maklumat baru dengan acuan (template) yang betul di dalam ingatan (padanan acuan). akan dikenal pasti sebagai A. Dengan cara ini pelajar yang berlaian kesediaan dapat mengikuti pelajaran tersebut. dan menganalisis maklumat baru untuk mengesan ciri-ciri tersendiri (analisis ciri) contoh. Jika semua aktiviti perlu dilaksanakan oleh semua kumpulan. Penanggapan/Persepsi: . pelajar digalakkan memilih aktiviti yang sesuai dengan kebolehan mereka. jika dijumpai. iii. daripada umum kepada khusus dan daripada dekat kepada yang jauh. Urutan yang Betul dalam Pengajaran Bahan pengajaran perlu dirancang supaya ianya bergerak daripada senang kepada susah. iv. membandingkan maklumat baru dengan prototaip. Variasi dalam Aktiviti Guru merancang aktiviti pengajaran mereka dengan mengambil kira minat pelajar mereka yang berbeza. bimbingan tambahan dan aktiviti pemulihan perlu dibincangkan. Semasa mengendalikan aktiviti. 3. dan semua huruf rangsangan akan dianalisis untuk mendefinisikan coraknya dan. Guru perlu merancang aktiviti pengayaan bagi pelajar yang cepat menerima pembelajaran. Bagi pelajar yang lambat belajar.i. kaedah dan bahan pengajaran semasa menjalankan pengajaran mereka. guru boleh menyediakan stesen yang berbeza untuk pelajar mereka supaya setiap kumpulan boleh mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut mengikut giliran. Ini akan membantu guru memulakan pengajaran mereka terhadap pelajar yang mempunyai kesediaan belajar yang rendah dan membimbing mereka beransur-ansur ke arah matlamat pembelajaran. Strategi Pengajaran Guru digalakkan mengguna pelbagai contoh. Corak Pengamatan Corak pengamatan merupakan satu proses di mana rangsangan persekitaran dikenal pasti sebagai contoh konsep dan prinsip yang terdapat dalam ingatan.

yang telah menjalankan banyak kajian dalam bidang ini. kita megelola dunia penanggapan kita dengan menyusun rangsangan kepada corak dan latar belakang. kita akan mempertimbangkan beberapa prinsip organisasi persepsi seperti yang dicadangkan oleh ahli saintis Gestalt. kita harus ingat bahawa kita tidak membuat persepsi terhadap semua benda dalam persekitaran. Contoh. Kedekatan – elemen yang ditanggap yang rapat antara satu sama lain dilihat sebagai satu kumpulan. Oleh kerana corak biasanya bergerak merentasi latar belakang. tiada maklumat dipindahkan ke otak. contoh. pernahkah anda berhenti bersebelahan sebuah lori besar di lampu isyarat. Kesamaan – item-item yang sama dikumpulkan bersama: XXXOOO. sesuatu rangsangan tertentu akan menarik perhatian kita. mereka bergantung kepada sinaran cahaya dan tanda kedudukan untuk menentukan warna isyarat. Tiada ada apa-apa yang berlaku – pergerakan ke belakang berterusan. iv. fikirkan berapa banyak masalah yang akan dihadapi jika anda hendak mengendalikan setiap elemen penanggapan secara bebas. apabila kita memandu kereta. Kita juga mengelolakan penanggapan kita dengan mengumpul elemen. XXX XXX ii. contoh. Kaki anda menekan kuat pada brek kereta. Untuk menerangkan lebih lanjut. daripada lori besar. sebagai benda bergerak. Jika saraf penerima tidak menerima rangsangan daripada persekitaran atau tidak boleh memproses maklumat yang diterima. . huruf yang anda baca dimasukkan dalam kumpulan yang bergelar perkataan: i. Prinsip-prinsip Organisasi Penanggapan Gestalt Menurut ahli sains Gestalt.Penanggapan adalah satu proses mengelola dan memberi makna kepada rangsangan terasing dan yang tidak bermakna yang pada mulanya membangkitkan kesedaran melalui sensori saraf penerima. Tanpa disedari. anda membuat penanggapan bahawa kereta anda sebagai corak dan lori besar sebagai latar belakang. Inklusif – identiti corak yang lebih kecil akan tenggelam di dalam corak yang lebih besar dan kompleks v. Penutupan – menyusun penanggapan kepada objek keseluruhan adalah lebih mudah daripada membuat penanggapan secara bahagian-bahagian yang terpisah. motif kita kebanyakannya mempengaruhi persepsi kita. kerana mereka tidak boleh mengesan maklumat warna. dipersepsikan tiga X dan tiga O iii. Tiba-tiba anda rasa diri anda bergerak ke belakang. Sebagai seorang guru. anda membuat penanggapan diri sendiri. manusia yang buta warna tidak boleh memberitahu daripada persepsi warnanya apabila lampu isyarat berwarna merah atau hijau. Kesinambungan dan arah yang baik – kita membuat persepsi dengan lebih mudah terhadap garisan yang bersambungan dan lurus daripada yang putus-putus. dan persepsi tidak berlaku.

http://amaljaya.com/guru/2010/08/11/teori-dan-proses-pembelajaran-3/ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful