You are on page 1of 16

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012.

GODINU

Muftijstvo Medlis Ime i prezime e-mail br.mobitela 1. STRUNA SPREMA SSS-IV stepen VS-VI stepen VSS-VII stepen postdiplomski studij magistar nauka doktor nauka Poloen struni ispit ZVANJE 2. NAZIV USTANOVE U KOJOJ RADITE obdanite osnovna kola srednja kola 3. STATUS: na neodreeno na odreeno honorarno 4. NORMA Br. sati preko norme Puna norma Dio norme, br. sati 5. UVJETI ZA RAD izuzetno dobri dobri prosjeni loi izuzetno loi 6. BROJ UENIKA NA VJERONAUCI

Zeniko Zenica Ernas Paalid ernas_pasa@yahoo.com 061/361-038

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE IZVJETAJA - pri

1 Redovan student na postdiplomskom studiju

Ne Pripravnik

JU Medicinska kola Zenica

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

OBDANITE I.grupa II. grupa III. grupa OSNOVNA KOLA (unesite broj uenika samo za odjeljenja u kojima predajete) I raz. (broj uenika na vjeronauci)
br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

II raz. (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

III. raz. (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

IV. raz. (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

V. raz. (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

VI. raz. (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

VII. raz. (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

VIII. raz. (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

IX. raz. (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

SREDNJA KOLA (samo za odjeljenja u kojima predajete) I. raz.S (broj uenika na vjeronauci)
br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

II.raz.S (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

III.raz.S (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

IV.raz.S (broj uenika na vjeronauci)


br. uenika koji ne pohaaju vjeronauku u tom razredu

7. PROSJENA OCJENA ZA SVA ODJELJENJA

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

8. UKUPNO UENIKA ukupan broj uenika odjeljenjima u kojima predajete ukupan broj polaznika vjeronauke u odjeljenjima u kojima predajete ukupan broj uenika u koli ukupan broj polaznika vjeronauke u koli 9. % POLAZNOSTI VJERONAUKE % polaznosti u odjeljenjima u kojima predajete % polaznosti vjeronauke u koli 10. VAA PROJEKCIJA* broja mogudih polaznika vjeronauke 11. BROJ ORGANIZOVANIH izleta posjeta ekskurzija 12. VNA upiite naziv sekcije koju vodite: Sekcija arapskog pisma 13. SARADNJA SA RODITELJIMA odlina vrlo dobra dobra loa ne postoji saradnja 14. OCJENA EFEKTA VJERONAUKE odlian vrlo dobar dobar dovoljan nedovoljan 15. OCJENA KVALITETA NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA (upiite ocjenu od 1 do 5) NPP-za obdanita OSNOVNA KOLA I. raz.O II. raz.O

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

III. raz.O IV. raz.O V. raz.O VI. raz.O VII. raz.O VIII. raz.O IX. raz.O SREDNJA KOLA I. raz. S II. raz. S III. raz S IV. raz. S 16. OCJENA KVALITETA UDBENIKA (upiite ocjenu od 1 do 5) Vjeronauka 1 Vjeronauka 2 Vjeronauka 3 Vjeronauka 4 Vjeronauka 5 Vjeronauka 6 Vjeronauka 7 Vjeronauka 8 SREDNJA KOLA Vjeronauka 1 Vjeronauka 2 Vjeronauka 3 17. POKRENUTE SOCIJALNE AKCIJE br. aktivnosti u kojima sam uestvovao/la br. aktivnosti koje sam inicirao/la novana (protu)vrijednost tih aktivnosti br. osoba ukljuenih u aktivnost-nosilaca aktivnosti

3 3

NOVA KATEGORIJA

NOVA KATEGORIJA 3 1 1

U ovu deliju unosite samo broj aktivnosti koje ste Vi lino

Bez obzira to niste baratali gotovim novcem, vrijednost p pribora, poklona i sl. iskaite brojano. Vrijednost se

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

br. osoba obuhvadenih aktivnodu - korisnika aktivnosti KOMENTAR (osvrt na aktivnost) 18. ORGANIZOVANE POSJETE Br. posjeta u kojima ste uestvovali (kao uesnik) Br. posjeta koje sete Vi incirali Iznos utroenih sredstava br. posjetilaca sa vama

1 20 20

br. posjedenih osoba KOMENTAR (ocjena posjete) 4 19. STRUNO USAVRAVANJE Pretplata na strune asopise asopis 1 asopis 2 asopis 3 Zadnje tri proitane strune knjige (Prezime, Ime autora, (godina izdanja). Naziv djela. Izdava. Mjesto Knjjiga 1 Knjiga 2 Knjiga 3 20. OBJAVLJENI RADOVI

OTEAVAJUE OKOLNOSTI U RADU:

OBLISACI, NADZOR I KONTROLE (KOLIKO I KO?):

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

PRIJEDLOZI: Da li se u blizini vae kole nalazi sportska kladionica ili neka druga kockarnica? DA 5 plus, Bet live Ako je odgovor "DA" upiite taan naziv kladionice, a ako ih je vie u prethodnoj rubrici napiite njihov broj i eventualno njihove nazive! NE Kolika je udaljenost od kole do kladionice? Precizno (npr. 100 metara) 70-80 metara Otprilike (npr. 150 metara) Prostor za Va komentar! U toku godine zatvorena je kopirnica koju su najvie koristili uenici te je na istom mjestu otvorena kladionica. Da li se u blizini vae kole nalazi kiosk na kome se prodaju nemoralni sadraji? DA Ako ih je vie napiite njihov broj u prethodnoj rubirici, a u ovoj napiite njihove nazive! NE 1 Kolika je udaljenost od kole do trafike? Precizno (npr. 100 metara) Otprilike (npr. 150 metara) Prostor za Va komentar! U blizini kole postoji kiosk gdje se prodaje tampa ali isti ne prodaje pornografske casopise. Da li se u blizini vae kole nalazi trgovinski objekat u kojem se prodaje alkohol i duhan? DA Kiosk pored kole gdje se prodaje tampa jo u ponudi ima i duhanske proizvode Ako ih je vie napiite njihov broj u prethodnoj rubirici, a u ovoj napiite njihove nazive! NE Kolika je udaljenost od kole do trgovinskog objekta? Precizno (npr. 100 metara) 15 metara Otprilike (npr. 150 metara) Prostor za Va komentar! Uenici su primjedeni kako kupuju duhanske proizvode na istom kiosku i osoba koja tamo radi uredno ima prodaje isti iako su u pitanju Da li meu Vaim uenicima ima i djece sa posebnim potrebama DA 1

POTOVANE KOLEGE, OVA PITANJA SU DOLA NA ZAHTJEV UVAENOG REISU-L-ULEME I MOLIMO VAS DA PALJIVO ODGOVO

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

NE Koliko je njihov broj S otedenjem vida s utedenjm sluha s govorim potekodama 3 s tjelesnim (fizikim) potekodama s tekim emocionalnim potekodama Broj uenika sa ostalim posebnim potrebama Izuzetno nadarene djece koja prevazilaze trenutni NPP Prostor za Va komentar Da li meu Vaim uenicima ima djece koja imaju potrebu za ortopedskim pomagalima, a nisu u stanju kupiti ta pomagala? Potreba za naoalama (ako ih ima vie, objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe - uz ime svakog uenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A - roditelji mu mogu obezbijediti ali sa tekodom, B - roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Va komentar

Potreba za slunim aparatidima (ako ih ima vie, objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe - uz ime svakog uenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A - roditelji mu mogu obezbijediti ali sa tekodom, B - roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Va komentar

Potreba za invalidskim kolicima (ako ih ima vie, objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe - uz ime svakog uenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A - roditelji mu mogu obezbijediti ali sa tekodom, B - roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Va komentar

Potreba za slunim aparatidima (ako ih ima vie, objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe - uz ime svakog uenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A - roditelji mu mogu obezbijediti ali sa tekodom, B - roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Va komentar

Potreba za zubnim protezama (ako ih ima vie, objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe - uz ime svakog uenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A - roditelji mu mogu obezbijediti ali sa tekodom, B - roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Va komentar

Potreba za ureajima za mjerenje edera u krvi (ako ih ima vie, objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe - uz ime svakog uenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A - roditelji mu mogu obezbijediti ali sa tekodom, B - roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

Va komentar

Potreba za aparatom za hemodijalizu (ako ih ima vie, objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe: A - roditelji mu mogu obezbijediti ali sa tekodom, B - roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze, C - djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo, je Va komentar

Da li meu Vaim uenicima ima onih koji su u tako tekoj finansijskoj situaciji da nisu u stanju sebi obezbijediti udbenike i osnovni kolski pribor Koliko imate takvih uenika Ocjena potrebe - uz ime svakog uenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A - roditelji mu mogu obezbijediti ali sa tekodom, B - roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Va komentar

Da li meu Vaim uenicima ima onih koji su u tako tekoj finansijskoj situaciji da nisu u stanju sebi obezbijediti dnevnu uinu Koliko imate takvih uenika Ocjena potrebe - uz ime svakog uenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A - roditelji mu mogu obezbijediti ali sa tekodom, B - roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Va komentar KAKVI SU VAM UVJETI RADA Imam svoju uionicu Ocjena opremljenosti uionice od 1 do 5 Uionicu dijelim sa kolegom Ocjena opremljenosti uionice od 1 do 5 Nastavu izvodim u prvoj slobodnoj uionici Ocjena opremljenosti uionice od 1 do 5

Da 3

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

IZVJETAJA - primjer

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

osti koje ste Vi lino pokrenuli.

novcem, vrijednost paketa, opreme, Vrijednost se iskazuje u KM.

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

IVO ODGOVORITE NA NJIH

isti iako su u pitanju maloljetnici.

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

ali se nekako snalaze, C - djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo, jer su u tekoj finansijskoj situaciji

ali se nekako snalaze, C - djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo, jer su u tekoj finansijskoj situaciji

ali se nekako snalaze, C - djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo, jer su u tekoj finansijskoj situaciji

ali se nekako snalaze, C - djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo, jer su u tekoj finansijskoj situaciji

ali se nekako snalaze, C - djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo, jer su u tekoj finansijskoj situaciji

ali se nekako snalaze, C - djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo, jer su u tekoj finansijskoj situaciji

IZVJETAJ O RADU VJEROUITELJA ZA KOLSKU 2011/2012. GODINU

editi to pomagalo, jer su u tekoj finansijskoj situaciji

ali se nekako snalaze, C - djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo, jer su u tekoj finansijskoj situaciji

ali se nekako snalaze, C - djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo, jer su u tekoj finansijskoj situaciji