IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012.

GODINU

Muftijstvo Medžlis Ime i prezime e-mail br.mobitela 1. STRUČNA SPREMA SSS-IV stepen VŠS-VI stepen VSS-VII stepen postdiplomski studij magistar nauka doktor nauka Položen stručni ispit ZVANJE 2. NAZIV USTANOVE U KOJOJ RADITE obdanište osnovna škola srednja škola 3. STATUS: na neodređeno na određeno honorarno 4. NORMA Br. sati preko norme Puna norma Dio norme, br. sati 5. UVJETI ZA RAD izuzetno dobri dobri prosječni loši izuzetno loši 6. BROJ UČENIKA NA VJERONAUCI

Zeničko Zenica Ernas Pašalid ernas_pasa@yahoo.com 061/361-038

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA - pri

1 Redovan student na postdiplomskom studiju

Ne Pripravnik

JU Medicinska škola Zenica

1

1

1

učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu VII. GODINU OBDANIŠTE I. (broj učenika na vjeronauci) br. raz. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu VIII.IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu SREDNJA ŠKOLA (samo za odjeljenja u kojima predajete) I. (broj učenika na vjeronauci) br. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu IV. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu III. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu 7. (broj učenika na vjeronauci) br. raz. (broj učenika na vjeronauci) br.SŠ (broj učenika na vjeronauci) br.SŠ (broj učenika na vjeronauci) br. raz. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu VI.SŠ (broj učenika na vjeronauci) br. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu III. grupa III. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu IX. raz. (broj učenika na vjeronauci) br. raz. (broj učenika na vjeronauci) br. PROSJEČNA OCJENA ZA SVA ODJELJENJA .SŠ (broj učenika na vjeronauci) br. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu IV. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu II. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu V. grupa OSNOVNA ŠKOLA (unesite broj učenika samo za odjeljenja u kojima predajete) I raz. raz. raz. (broj učenika na vjeronauci) br.raz.grupa II. (broj učenika na vjeronauci) br. raz.raz. učenika koji ne pohađaju vjeronauku u tom razredu II raz.raz. (broj učenika na vjeronauci) br.

GODINU 8. raz. % POLAZNOSTI VJERONAUKE % polaznosti u odjeljenjima u kojima predajete % polaznosti vjeronauke u školi 10. OCJENA EFEKTA VJERONAUKE odličan vrlo dobar dobar dovoljan nedovoljan 15.OŠ 1 1 . BROJ ORGANIZOVANIH izleta posjeta ekskurzija 12. VNA upišite naziv sekcije koju vodite: Sekcija arapskog pisma 13. raz. VAŠA PROJEKCIJA* broja mogudih polaznika vjeronauke 11. SARADNJA SA RODITELJIMA odlična vrlo dobra dobra loša ne postoji saradnja 14.OŠ II. OCJENA KVALITETA NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA (upišite ocjenu od 1 do 5) NPP-za obdaništa OSNOVNA ŠKOLA I. UKUPNO UČENIKA ukupan broj učenika odjeljenjima u kojima predajete ukupan broj polaznika vjeronauke u odjeljenjima u kojima predajete ukupan broj učenika u školi ukupan broj polaznika vjeronauke u školi 9.IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012.

raz. GODINU III.IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. raz. SŠ 16. vrijednost p pribora.OŠ IX. raz. iskažite brojčano. raz. osoba uključenih u aktivnost-nosilaca aktivnosti 3 3 NOVA KATEGORIJA NOVA KATEGORIJA 3 1 1 U ovu deliju unosite samo broj aktivnosti koje ste Vi lično Bez obzira što niste baratali gotovim novcem. POKRENUTE SOCIJALNE AKCIJE br. raz. aktivnosti u kojima sam učestvovao/la br. raz.OŠ IV. raz.OŠ VI. OCJENA KVALITETA UDŽBENIKA (upišite ocjenu od 1 do 5) Vjeronauka 1 Vjeronauka 2 Vjeronauka 3 Vjeronauka 4 Vjeronauka 5 Vjeronauka 6 Vjeronauka 7 Vjeronauka 8 SREDNJA ŠKOLA Vjeronauka 1 Vjeronauka 2 Vjeronauka 3 17. aktivnosti koje sam inicirao/la novčana (protu)vrijednost tih aktivnosti br. raz. raz. Vrijednost se . SŠ II. raz SŠ IV. poklona i sl.OŠ V.OŠ VIII.OŠ VII. SŠ III. raz.OŠ SREDNJA ŠKOLA I.

posjeta koje sete Vi incirali Iznos utrošenih sredstava br.korisnika aktivnosti KOMENTAR (osvrt na aktivnost) 18. Izdavač. osoba obuhvadenih aktivnošdu .IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. (godina izdanja). posjedenih osoba KOMENTAR (ocjena posjete) 4 19. STRUČNO USAVRŠAVANJE Pretplata na stručne časopise časopis 1 časopis 2 časopis 3 Zadnje tri pročitane stručne knjige (Prezime. NADZOR I KONTROLE (KOLIKO I KO?): . Mjesto Knjjiga 1 Knjiga 2 Knjiga 3 20. posjeta u kojima ste učestvovali (kao učesnik) Br. GODINU br. Ime autora. Naziv djela. OBJAVLJENI RADOVI OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI U RADU: OBLISACI. ORGANIZOVANE POSJETE Br. posjetilaca sa vama 1 20 20 br.

a ako ih je više u prethodnoj rubrici napišite njihov broj i eventualno njihove nazive! NE Kolika je udaljenost od škole do kladionice? Precizno (npr. 150 metara) Prostor za Vaš komentar! Učenici su primjedeni kako kupuju duhanske proizvode na istom kiosku i osoba koja tamo radi uredno ima prodaje isti iako su u pitanju Da li među Vašim učenicima ima i djece sa posebnim potrebama DA 1 POŠTOVANE KOLEGE.IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. a u ovoj napišite njihove nazive! NE 1 Kolika je udaljenost od škole do trafike? Precizno (npr. 100 metara) 70-80 metara Otprilike (npr. Da li se u blizini vaše škole nalazi trgovinski objekat u kojem se prodaje alkohol i duhan? DA Kiosk pored škole gdje se prodaje štampa još u ponudi ima i duhanske proizvode Ako ih je više napišite njihov broj u prethodnoj rubirici. a u ovoj napišite njihove nazive! NE Kolika je udaljenost od škole do trgovinskog objekta? Precizno (npr. 150 metara) Prostor za Vaš komentar! U toku godine zatvorena je kopirnica koju su najviše koristili učenici te je na istom mjestu otvorena kladionica. Bet live Ako je odgovor "DA" upišite tačan naziv kladionice. GODINU PRIJEDLOZI: Da li se u blizini vaše škole nalazi sportska kladionica ili neka druga kockarnica? DA 5 plus. 150 metara) Prostor za Vaš komentar! U blizini škole postoji kiosk gdje se prodaje štampa ali isti ne prodaje pornografske casopise. Da li se u blizini vaše škole nalazi kiosk na kome se prodaju nemoralni sadržaji? DA Ako ih je više napišite njihov broj u prethodnoj rubirici. 100 metara) Otprilike (npr. 100 metara) 15 metara Otprilike (npr. OVA PITANJA SU DOŠLA NA ZAHTJEV UVAŽENOG REISU-L-ULEME I MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO ODGOVO .

IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012.uz ime svakog učenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A . a nisu u stanju kupiti ta pomagala? Potreba za naočalama (ako ih ima više. B .roditelji mu mogu obezbijediti ali sa teškodom. objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe . B .roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Vaš komentar Potreba za zubnim protezama (ako ih ima više.roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Vaš komentar Potreba za slušnim aparatidima (ako ih ima više.uz ime svakog učenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A .roditelji mu mogu obezbijediti ali sa teškodom.roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze .uz ime svakog učenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A . B .uz ime svakog učenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A . B . objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe .roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Vaš komentar Potreba za invalidskim kolicima (ako ih ima više. B .roditelji mu mogu obezbijediti ali sa teškodom. objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe . GODINU NE Koliko je njihov broj S oštedenjem vida s uštedenjm sluha s govorim poteškodama 3 s tjelesnim (fizičkim) poteškodama s teškim emocionalnim poteškodama Broj učenika sa ostalim posebnim potrebama Izuzetno nadarene djece koja prevazilaze trenutni NPP Prostor za Vaš komentar Da li među Vašim učenicima ima djece koja imaju potrebu za ortopedskim pomagalima.roditelji mu mogu obezbijediti ali sa teškodom.uz ime svakog učenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A . objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe .uz ime svakog učenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A . B .roditelji mu mogu obezbijediti ali sa teškodom.roditelji mu mogu obezbijediti ali sa teškodom.roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Vaš komentar Potreba za slušnim aparatidima (ako ih ima više.roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Vaš komentar Potreba za uređajima za mjerenje šedera u krvi (ako ih ima više. objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe . objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe .

roditelji mu mogu obezbijediti ali sa teškodom.roditelji mu mogu obezbijediti ali sa teškodom. B .IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012.uz ime svakog učenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A .roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Vaš komentar KAKVI SU VAM UVJETI RADA Imam svoju učionicu Ocjena opremljenosti učionice od 1 do 5 Učionicu dijelim sa kolegom Ocjena opremljenosti učionice od 1 do 5 Nastavu izvodim u prvoj slobodnoj učionici Ocjena opremljenosti učionice od 1 do 5 Da 3 . je Vaš komentar Da li među Vašim učenicima ima onih koji su u tako teškoj finansijskoj situaciji da nisu u stanju sebi obezbijediti udžbenike i osnovni školski pribor Koliko imate takvih učenika Ocjena potrebe .roditelji mu mogu obezbijediti ali sa teškodom.uz ime svakog učenika u zagradi unesite odgovarajude slovo: A . B .djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo. C . objasnite to u komentaru) Ocjena potrebe: A .roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze Vaš komentar Da li među Vašim učenicima ima onih koji su u tako teškoj finansijskoj situaciji da nisu u stanju sebi obezbijediti dnevnu užinu Koliko imate takvih učenika Ocjena potrebe . GODINU Vaš komentar Potreba za aparatom za hemodijalizu (ako ih ima više.roditelji mu ne mogu obezbijediti ali se nekako snalaze. B .

GODINU IZVJEŠTAJA .IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012.primjer .

GODINU .IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012.

IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU .

novcem. Vrijednost se iskazuje u KM. opreme. GODINU osti koje ste Vi lično pokrenuli. .IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. vrijednost paketa.

IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU .

GODINU IVO ODGOVORITE NA NJIH isti iako su u pitanju maloljetnici. .IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012.

jer su u teškoj finansijskoj situaciji ali se nekako snalaze.djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo.djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo. C . GODINU ali se nekako snalaze. jer su u teškoj finansijskoj situaciji ali se nekako snalaze. jer su u teškoj finansijskoj situaciji . C . C .djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo. jer su u teškoj finansijskoj situaciji ali se nekako snalaze. C .djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo. C . C .IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012.djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo. jer su u teškoj finansijskoj situaciji ali se nekako snalaze. jer su u teškoj finansijskoj situaciji ali se nekako snalaze.djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo.

jer su u teškoj finansijskoj situaciji ali se nekako snalaze.djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo. jer su u teškoj finansijskoj situaciji .IZVJEŠTAJ O RADU VJEROUČITELJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. C . C . GODINU editi to pomagalo. jer su u teškoj finansijskoj situaciji ali se nekako snalaze.djetetu je urgentno potrebno obezbijediti to pomagalo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful