B2D1E1

Arahan : Tulis nombor dalam bentuk angka atau perkataan.

Soalan

Angka

1

618

2

4 091

3

5 281

Perkataan

4

Seribu dua ratus empat puluh

5

Lapan ribu tiga ratus dua puluh lima

[ 5 markah ]

Keputusan : Lulus/Gagal
Muka Surat / 1

B1D2E1 Arahan : Susunkan nombor berikut mengikut susunan yang diminta. [ 6 markah ] Keputusan : Lulus/Gagal Muka Surat / 2 .

1 3 532 + 246 = __________ 2 667 + 209 = __________ 2 103 + 25 = __________ 4 1 731 + 686 = __________ [ 4 markah ] Keputusan : Lulus/Gagal Muka Surat / 3 .B3D1E1 Arahan : Selesaikan operasi di bawah.

72 = ___________ 4 5 731 – 1 486 = ___________ [ 4 markah ] Keputusan : Lulus/Gagal Muka Surat / 4 .B3D1E1 Arahan : Selesaikan operasi di bawah.211 = ___________ 1 667 . 1 3 532 .349 = ___________ 2 683 .

B3D1E6 Arahan : Selesaikan operasi darab & bahagi berikut dalam bentuk lazim. 1) 24 x 2 = ________ 2) 759 x 3 = ________ 3) 564 x 100 = ________ 4) 45 ÷ 5 = ________ 5) 4 844 ÷ 4 = ________ 6) 2 562 ÷ 7 = _______ Keputusan : Lulus/Gagal [ 6 markah ] Muka Surat / 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful